Přejít k obsahu webu

Sluneční zátoka s Pohanským kruhem po desáté

11 května, 2022
tags:

Zní to takřka neuvěřitelně – a to i pro nás, členy PK – ale naše společenství funguje již jedenáct let. Kdo nás tehdy před deseti lety viděl poprvé na našem prvním větším setkání na Sluneční zátoce, rozhodně by si netroufal odhadovat, že se budeme ještě někdy schopni sejít a hlavně oslavit loňských deset let fungování Pohanského kruhu. A protože se letos nekoná covidové šílenství, naše každoroční setkání, na které zveme i spřátelené souvěrce, se opět podařilo uskutečnit druhý květnový víkend.

Značka pro pokračování textu

Dacia

4 května, 2022
tags:
Krajinka, pohled do průsmyku k Sarmizegetuse

Tento článek nebude reklamou na rumunské vozy s francouzským srdcem ani ódou na můj povoz téže značky, nýbrž o stejnojmenném starověkém území a expedici, kterou jsme sem o uplynulém velikonočním volnu s přáteli podnikli.

Dácie byla od krále Burebisty (+44 n.l.) po smrt krále Decebala (106 n.l.), samostatným královstvím a poté římskou provincií. Právě Římané se s ní pro urputnost jejích bojovníků, potýkali po většinu její existence a byli to oni kdo dobil a zpustošil její hlavní město Sarmizegetusu. Hlavním dějištěm tohoto příběhu se stali Orastijské hory, které jsou od naší vlasti vzdáleny 8 hodin cvalem v železném oři a tak se stali ideální destinací pro zmíněné čtyřdenní volno.

Značka pro pokračování textu

Jarl Haakon Sigurdsson (pamětní den 9. duben)

20 dubna, 2022

Jarl Haakon, či Haakon Sigurdsson, syn norského jarla z Lade,  byl vyhnán do Dánska poté, co jeho otce zavraždil Harald II. Šedoplášť. Záhy vstoupil do spojenectví s Haraldem Modrozubem a společně vraha jeho otce svrhli. Zatímco Haakon se stal vládcem na západě, Harald Modrozub zabral  jihovýchodní Norsko. Oba spojili síly, když roku 974 Modrozub potřeboval pomoc v boji proti císaři Svaté říše římské, Ottovi II.

Značka pro pokračování textu

Skyth/Скиф

13 dubna, 2022
tags:

Jasně, teď zrovna není určitě cool chválit něco ruského. Ale protože jsem prudič z principu – a jak pravil ve filmu Království nebeské hlavní záporák Renaud de Châtillon: „Někdo musí být ten zlý“ – máme tu recenzi na jeden ruský film. A vůbec ne špatný, když ho budeme brát jako fantasy a nikoliv jako historický snímek. Takže vítejte v pohádce o posledních Skythech, kteří dokázali přežít pěkně schovaní až do 11. století.

Značka pro pokračování textu

Olvir z Eggu (pamětní den 9. březen)

30 března, 2022

Někdy mezi lety 1020 a 1021 n. l. byla christianizace Evropy v plném proudu. Na trůn Norska usedl král Olaf II. Velká část země již byla pod hrozbou mučení a smrti pokřtěna. Takové věci však nestačily k zastrašení věrných, a posléze se k uším krále Olafa II. dostala zpráva o shromážděních v Trondheimu a okolí, jež měla velice pohanskou podstatu.

Značka pro pokračování textu

Keltský kotel hojnosti a znovuzrození

23 března, 2022
tags:

Málo platné, Keltové zkrátka frčí. A jak známo, každý správný keltský druid má mít svůj kotel – protože ho má i slovutný Panoramix z kultovních francouzských obrázkových seriálů a filmů s Asterixem. Jenže, jak to s takovým „druidským kotlem“ bylo skutečně? Našli archeologové nějaký? Říkají nám o nich něco dochované historické zprávy? A co „magické kotle“ u jiných evropských národů, znali je jen Keltové? Nebo i někdo další? Tak právě o tomto tématu si dnes něco v krátkosti povíme.

Značka pro pokračování textu

Pozvánka na akci

16 března, 2022

Ogmios – pán slov

9 března, 2022
tags:

Slovo, ať už psané nebo mluvené, má obrovskou moc. A to i v době internetové. Hodnověrné i nehodnověrné informace se šíří pomocí sociálních sítí v dnešní době například i o konfliktu na Ukrajině. Ale o tom tento článek fakt není. Dnes si něco málo povíme o keltském bohu informací, kterým je Ogmios.

Keltové na kontinentě i Britských ostrovech měli dlouhou tradici specializovaných vypravěčů příběhů. Tato tradice se udržela v Irsku ještě dlouho po konverzi ke křesťanství tamní populací. Filidové byli velmi vážení u dvorů irských králů a některé jejich básně a písně se zachovaly dodnes. Podobné odborníky znali i ve středověkém Skotsku a Bretani. Jakého boha však tito pěvci a vypravěči mohli uctívat, než se stali křesťany? Mohl to být Ogmios/Ogma.

Značka pro pokračování textu

Zkoumání konceptů posmrtného života severského pohana: Rekonstrukcionistický přístup (4)

23 února, 2022
Bil Linzie

2.4 Pohanský koncept smrti v pohřební mohyle

Zatímco Simek v knize Religion und Mythologie der Germanen vyjmenovává pouze čtyři posmrtné destinace

1. pohřební mohyla

2. Hel

3. Valhala a

4. u Rán

Eric Christiansen ve svém The Norsemen in the Viking Age vyjmenovává ’sedm životů po smrti, či alespoň za hrobem’:

Značka pro pokračování textu

Kdysi byli bojovníky

16 února, 2022
tags:

Docela dlouho jsem přemýšlel, jestli mám o tomto filmu vůbec psát na Pohanský kruh. Nakonec jsem se rozhodl, že to udělám. Má totiž smysl, aby ho viděl i pohanský divák – protože jedním z témat tohoto díla je i to, jak se lidé, kteří ztratí hodnoty svého původního náboženství a národa, musí vypořádat s realitou. A ta vůbec není jednoduchá. Ani pro Maory na Novém Zélandě.

Značka pro pokračování textu