Skip to content

Tip na výlet – Pálava 1: CHKO Pálava

Červen 6, 2017
tags:

Letošní dovolenou jsme s Agnetou netrávili v zahraničí, ale poslední květnový týden jsme strávili na Jižní Moravě, na Pálavě. Pálava je nádherné místo, které (nejen díky skvělému vínu) připomíná Středomoří. Má bohatou historii – oblíbili si to tu lovci mamutů, kultury doby bronzové, Germáni, Keltové, Římané a i Slované. O Pálavě se dá psát dlouho, jsou tu Pavlovské vrchy, Dolní Věstonice, Archeopark Pavlov, římské a germánské naleziště v Mušově a Pasohlávkách, středověké hrady, muzeum v Mikulově, vinohrady.  Do jednoho článku se to rozhodně nevejde, a tak tento pokus o pozvánku do kouzelné krajiny bude mít ještě nejméně dvě pokračování  🙂 . Značka pro pokračování textu

Měsíc květového prachu

Květen 26, 2017
tags:

Kdesi za obzorem zaburácel hrom a obloha se začala rychle měnit z blankytně modré na tmavě modrou až černou. Teplý jarní vzduch se prudce ochladil a vítr začínal česat koruny stromů, které se již byly krásně zelené a toužebně se natahovaly k nebi. „Hromburác Hromovládce přijíždí s trochou potřebné vláhy, bude lepší se schovat pod stromy, nejsem přece zahrádka“, pomyslel si poutník, který zrovna odpočíval na skalním ostrohu, rozvalený na vyhřátých kamenech jako had. I popoběhl o pár metrů níže, kde byl dubový hájek, schoval se pod náruč stromů a pozoroval Hromovládcovo divadlo. Značka pro pokračování textu

S Germány ve Všestarech proti Římu

Květen 23, 2017
tags:

Marcus Aurelius Antoninus Augustus (26. 4. 121 – 17. 3. 180) byl jedním z nejmoudřejších a nejosvícenějších římských císařů. Četl a miloval řeckou filozofii a rád by žil v míru se všemi národy. Bohůmžel, právě za jeho vlády propukly tzv. „Markomanské války“, kdy Germáni využili toho, že Římané bojovali s Parthy v Mezopotámii. Po obrovských ztrátách se Markovi podařilo zatlačit Germány zpět za Dunaj. Tehdy také uvažoval o tom, že by hranice Impéria rozšířil i na území dnešních Čech a Slovenska. A skoro se mu to podařilo, jenže bohové dávají, ale i berou. Jak napsal římský dějepisec Julius Capitolinus: „Chtěl zřídit provincii Markomanii a také Sarmacii. A byl by to udělal, kdyby nebylo vzpoury Avidia Cassia.“ Někdy tak málo stačí, aby se změnil běh dějin. A právě do let 167-168 je zasazen náš příběh: Dunaj překročila římská armáda a plení germánské území. Na straně svobodných Germánů bojují i členové Pohanského kruhu se svými přáteli. Římané svou železnou botou drtí jednu germánskou vesnici za druhou, posledních pár chalup v jedné z nich ještě odolává. Značka pro pokračování textu

Setkání pohanů ve SLUNEČNÍ ZÁTOCE 2017

Květen 12, 2017
tags:

Ovidius a řecko-římský mýtus o lidech, bozích a konci světa

Květen 3, 2017
tags:

Publius Ovidius Naso (43 př. n. l. – 17 n. l.) byl velkým římským básníkem, kterému se snad mohl rovnat pouze jeho současník Publius Vergilius Maro (70 př. n. l. – 19 př. n. l.) Ovidius dlouho pracoval v Řecku jako úředník římské správy, a tak dobře chápal ducha Héllady a řecké mýty, které se tolik podobaly latinským. Později odešel na odpočinek a zřejmě se nějak znelíbil císaři Augustovi, který ho poslal do vyhnanství v Tomisu na území dnešního Rumunska, kde dožil. Zlé jazyky už v oněch dobách tvrdily, že Ovidius upadl u císaře v nemilost kvůli jakémusi erotickému skandálu, do kterého byli zapleteni i členové a členky císařské rodiny. Ovidius toho za svůj život napsal mnoho, ale pohanského čtenáře budou nejspíše zajímat kultovní Proměny. Toto dílo (v daktylském hexametru) se zabývá kouzelnými proměnami řeckých a římských bohů, hrdinů a bájných tvorů. Z těchto proměn tká vypravěč úžasnou síť, ve které je lapena doslova celá řecko-římská mytologie. Ovidius zpracoval a zapsal mnoho legend, které do té doby byly vyprávěny pouze ústně. Dozvíme se tu o tom, jak se nymfa Dafné proměnila ve vavřín, když ji pronásledoval nadržený bůh Apollón, kterak se římský hrdina Picus stal datlem díky kouzlům čarodějky Kirké, proč Zeus proměnil stařečky Filémóna a Baukis v dub a lípu, proč byla Poseidónem proměněna v muže Kainea jistá dívka a mnoho dalšího. Co je ovšem dnes nebezpečně aktuální, je ta část Proměn, která se jmenuje Čtvero věků. Zde mistr popisuje vzestup a pád člověka od „zlatého věku“ – tedy jakéhosi „dětství lidstva“,

Značka pro pokračování textu

Měsíc zaječích tanců

Duben 26, 2017
tags:

Na obzoru se začínala rozehrávat mladá a divoká jarní bouřka. Blesky divoce křižovaly oblohu, hrom burácel jako kovadlina týraná údery natěšeného kováře a divoký vítr česal koruny stromů. A první kapky deště začínaly dopadat na pomalu se zelenající louku pod lesem. Poutník si natáhl kápi více do čela, pokročil pod starou borovici a s úsměvem si pomyslel „ no jo, Hromovládce se zase musí předvést, že konečně taky přišel jeho čas a jestli mě zkusíš teď pod touhle velkou borovicí trefit bleskem, přísahám, že si tam pro tebe nahoru dojdu!“. Poutník měl rád tyhle jarní bouřky a přeháňky, protože jejich příchod vždycky značil, že opravdu začíná jaro. Nový život, nová úroda, nová zeleň a další aspekty konce spánku a zimy. Jaro je jako ráno, ráno po dlouhém a posilujícím spánku, kdy vše staré a nepotřebné je odhozeno a vše nové je připraveno k růstu. Bylo jaro, ale zima se stejně nehodlala vzdát svého trůnu a občas ještě zkusila zapůsobit ledovým vichrem a ledovými krupičkami, ale všem bylo jasné, že jde o nepatrné záchvěvy, které nebudou mít dlouhého trvání. Včera sice poletovaly sněhové vločky, ovšem dnes se sluníčko znovu snažilo vytáhnout zimu z kostí země. Značka pro pokračování textu

Viking

Duben 23, 2017
tags: ,

Bojovník Rusko -10. století. ( Zdroj- GS Lebeděv – Viking Age v severní Evropě a v Rusku)

Viking. Režie Andrej Kravčuk. Rusko 2016, 133 min.

(osobní názor na tento film)

V první řadě bych chtěl říct, že pokud hledáte historickou rekonstrukci, tak budete asi zklamáni. Tímto ale nechceme zrazovat od sledování filmu, určité kouzlo má. Nechceme tento film srovnávat ani porovnávat s jinými filmy ani seriály, protože podle mne je každý film unikát. Značka pro pokračování textu