Přejít k obsahu webu

Archivy tajné války I, II – okultní válka s nacisty v jiných světech

1 února, 2023
tags:

Máte rádi historické romány, ve kterých se objevují prvky sci-fi a fantasy? Líbí se vám například kultovní knižní série Valhala Františka Novotného, kde spolu Osa a Spojenci za druhé světové války bojují s pomocí starých bohů a démonů? Pak byste měli bez rozpaků sáhnout i po (plánované) knižní trilogii Archivy tajné války od Tomáše Bandžucha a Marka Skřipského, ze které zatím nakladatelství Straky na vrbě vydalo první díl s názvem Úsvit černého slunce (2021)a druhou část Světy v plamenech (2022). Pokud se do těchto pecek začtete, určitě nebudete litovat – a jako já budete jistě netrpělivě očekávat závěrečný díl.

Značka pro pokračování textu

Budoucnost soudobého pohanství: v sevření paradoxu

18 ledna, 2023
Christine Hoff Kraemerová

Pozn. překl.: Někteří pohané patří k solitérům,  jiní realizují své vyznání v rámci nějakého společenství. Nejen z toho plynou určité paradoxy pohanství.  Dnešní článek se zamýšlí nad budoucností pohanství právě z tohoto pohledu. Jeho autorkou je Christine Hoff Kraemerová z USA, která vede katedru teologie a náboženské historie v Cherry Hill Seminary. Zabývá se soudobým pohanstvím, sexualitou, teologií a populární kulturou. Článek se objevil v The Future of Religion, ed. Kathleen Mulhern, Patheos Press, 2012.

Wolf

Značka pro pokračování textu

Óðinn a Balada zimní

11 ledna, 2023
tags:
?

Vládce severského pantheonu Óðinn je bůh velmi zvláštní. Jeho archetyp prochází staletími a místy v mnoha podobách a převlecích. Jedno z jeho příjmí – Grímni – se dá přeložit nejlépe asi jako Ten s kápí nebo Maskovaný. Jednooký je bohem, jehož přesné úmysly byly vždy pro smrtelníky nepoznanou záhadou a sám Óðinn často putoval (a putuje stále) světem v přestrojení a koná tak, aby z toho měl prospěch především on sám.  O některých jeho skutcích, které změnily historii, si můžete přečíst třeba zde.

Značka pro pokračování textu

Ohlédnutí za zimním slunovratem Pohanského kruhu

28 prosince, 2022
tags:

Navzdory sněhu a mrazu se jako již tradičně sešli členové Pohanského kruhu a jejich přátelé na úpatí jesenických kopců ke společné oslavě zimního slunovratu. Loni to bylo navzdory covidu, letos 16.12. navzdory velmi nepříznivému počasí, které by mohlo i někoho odradit od cesty do království jesenických duchů, kteří dokáží být stejně nelítostní jako i shovívaví a pokud k nim člověk přistupuje s respektem, odhalí mu mnohé z tajů a krás své říše.

Značka pro pokračování textu

Egill Skallagrímsson (pamětní den 9. prosinec)

28 prosince, 2022

„Jsem zde u krbu
Svého hostitele Yngvara
Štědrého, jenž poskytuje
Zlato hrdinským mužům;
Velkorysý pěstoune,
Nenalezneš žádné tříleté
Dítě mezi bardy,
Jež vynikne nade mne“

Značka pro pokračování textu

Zimní slunovrat 2022 s Rodnou vírou v Hradci Králové

21 prosince, 2022
tags:

„Sláva Dazbohu, jasnému Slunce bohu! Sláva Dazbohu a jeho Otci Svarogu!“ 

Tak jako je tomu od věků, kolo roku se zase otáčí a přichází Zimní slunovrat – jak říkají slovanští rodnověrci: Kračun – čas, kdy se Slunce znovu začíná držet na obloze o něco déle a kdy tma pomalu ztrácí velkou část své moci. Letos jsem opět nevyrazil z většinou soukmenovců z Pohanského kruhu do Jeseníků, ale již tradičně jsem se vypravil do Hradce Králové, kde mnoho let pořádá souvěrec a člen Rodné víry Ctirad slunovratový obřad. Celá akce se koná vždy v jeho loděnici u slepých ramen Labe v sobotu co nejblíže skutečnému astronomickému Slunovratu, a je to událost náramná. Když jsem tam v sobotu 17.12.2022 cca v 16 hodin došel přes zasněženou louku, právě zapadalo Slunce – Svarogův kotouč – a byl to pohled opravdu pěkný. Jako by samotné sluneční božstvo dávalo svým uctívačům na vědomí, že na ně příznivě pohlíží…

Značka pro pokračování textu

Řím I

14 prosince, 2022
tags:

Tak jako asi každého, i mě vždy lákala návštěva Kolosea a výstavních římských chrámů. Koncem listopadu se mi ji podařilo uskutečnit. K tomuto termínu mě nalákala nízká cena letenek přímo z Prahy, a také jsem si říkal že koncem listopadu už třeba nebude v Římě příliš mnoho turistů, to jsem se ale spletl – přesto tohoto prodlouženého víkendu rozhodně nelituji!

V Římě jsme s drahou polovičkou strávili 4 dny, a já vám v několika článcích vylíčím, co jsme zde zažili. Do Říma jsme přiletěli ve čtvrtek večer a tento první článek bude o pátku, kdy jsme se již probudili na „hotelu“ přímo v centru.

Značka pro pokračování textu

Zkoumání konceptů posmrtného života severského pohana: Rekonstrukcionistický přístup (7) závěr

7 prosince, 2022
Bil Linzie

2.7. Shrnutí germánského posmrtného života

Nejvýraznějším důkazem o smyslu germánského pohana pro posmrtný život je zároveň nejméně překvapivý, protože do značné míry přímo odráží koncepty posmrtného života předhelénských Řeků, Židů, Baltů, Slovanů a Keltů: život po smrti je v podstatě pokračující život v hrobě. Život v hrobě mohl být jednotvárný, nudný, únavný, studený, společenský i osamělý. Pohodlí domova měla rodina zajistit nashromážděním majetku do hrobu, jenž se ponechal s tělem nebo popelem/kostmi z kremace, a prostřednictvím pravidelných obětin zanechávaných u ctěného mrtvého výměnou za jednu dovednost, o níž se vědělo, že jí mrtví oplývají v hojné míře: ochranu. Mrtví mohli hlídat dům a rodinné pozemky před vniknutím smůly, choroby a lidí  zaměřených proti rodině.

Značka pro pokračování textu

Vesta Sarkosh Curtisová: Perské mýty

30 listopadu, 2022
tags:

Na současné Íránce (Peršany) mnoho Čechů a Slováků pohlíží jako na „čmoudy“, případně dokonce „Arabáše“.  Což je – a je třeba to neustále opakovat a zdůrazňovat – naprostý nesmysl. Íránci jsou totiž Indoevropané (Árijci) a stejně jako Slované nebo Baltové dokonce patří do tzv. satemové skupiny indoevropsky hovořících národů. Do tzv. kentumové skupiny zase patří například románské nebo germánské jazyky. Starověká Persie byla říší, která ovládala značnou část Asie, ale v době svého vrcholu i část Afriky a Evropy. Peršané, Médové a Parthové – předkové dnešních Íránců – vyznávali mnoho bohů a byli to tedy pohané se vším, co k tomu patří. Zjevem se původně nijak nelišili od dnešních obyvatel Evropy, k „ztmavnutí“ tamní populace došlo až s arabskou okupací a nástupem islámu, kdy bohůmžel  nastala semitizace celého regionu. Přesto však z dávného íránského pohanství zůstalo mnoho zachováno a zapsáno. A zrovna tak i dosud mnoho Íránců a Íránek nevypadá semitsky – stále je zde možno potkat světlooké muže i ženy s relativně bílou pletí. Krása íránských žen je ostatně proslavená po celém světě. V současnosti probíhají v Íránu velké politické změny, zdá se, že ledy pukají i v této islámské republice. A právě proto je dobré znát pohanské kořeny této země. K tomu může dobře posloužit kniha Vesty Sarkosh Curtisové Perské mýty, kterou česky vydalo Nakladatelství Lidové noviny roku 1997. Zde je tedy ukázka z úvodu této skvělé publikace: 

Značka pro pokračování textu

Švédská královna Sigrid (pamětní den 9. listopad)

23 listopadu, 2022

Ačkoliv o Sigrid, královně švédské, existuje jen málo informací v historickém textu, příběhy se vyskytují hojně. Sigrid, narozená jako švédská šlechtična, se vdala za Erika Vítězného a měli spolu syna. Po králově smrti se stala regentkou, a netrvalo dlouho a její obrovský majetek vábil všemožné nápadníky, z nichž jeden byl její nevlastní bratr.

O Sigrid, unavené z neustálých nápadníků a dobře si vědomé jejich nízkých způsobů, se říká, že pozvala svého nevlastního bratra a dalšího nápadníka na hostinu jen proto, aby budovu podpálila a zamkla je uvnitř. Křesťanského tyrana Olafa Tryggvasona nezastrašili. Možná jeho nabídku zvažovala, ale když svatbu s ní podmiňoval tím, že konvertuje ke křesťanství, Sigrid ho okamžitě odmítla. To Tryggvasona rozzuřilo natolik, že nejprve urazil její věk a krásu a poté ji dal facku. Dle příběhu mu řekla, že jeho chování by velice dobře mohlo vést k jeho smrti.

Značka pro pokračování textu