Přejít k obsahu webu

Pohanský kruh na Triglavu

28 července, 2021
tags:

Jelikož letošní červenec už se s jistými obtížemi dalo vycestovat, naplánovali jsme se soukmenovcem Kůrovcem let na Kypr, kde jsme chtěli projít pár zajímavých archeologických lokalit a vyšlápnout do místních kopců. Jenže člověk míní, bohové mění. Kypr covidově zčervenal a tak jsme nechali propadnout letenky a dumali nad náhradním plánem. Nakonec jsme zvolili variantu Rakousko–Slovinsko–Itálie a popojíždění Kůrovcovou zánovní Dácií. Do party jsme vzali ještě Kůrovcova čtyřnohého nohsleda Majkiho, což by měl být teoreticky jack russel – ale není to vůbec jisté  🙂

Značka pro pokračování textu

Sókratés se potkává s Ježíšem (1. díl)

14 července, 2021

Pozn. překl.: O prázdninách zabrousíme po delší době do prózy. Před lety jsem narazil na zajímavý dialog, který líčí fiktivní setkání Sókrata a Ježíše.  Předkládá střet dvou světů, které jsou svou podstatou natolik odlišné, že si nemohou rozumět, ani se pochopit.  Svět rozumu a snaha dospět k poznání se tu potkává se světem dogmat a přesvědčení o vlastní jediné Pravdě.  Autorem  dialogu je  James Lee Hart, americký politický aktivista, který  několikrát  kandidoval za republikány do Sněmovny reprezentantů.  Článek bude zveřejněn ve třech částech.

Wolf

Značka pro pokračování textu

Vladimír Mátl o tom, zda jsou skutečně Češi „Keltové“

7 července, 2021
tags:

Stále znovu a znovu se můžeme setkat s veskrze debilním tvrzením, že „Češi jsou Keltové a hotovo“, protože by si to někteří čeští ezokeltové  prostě zbožně přáli. Když se jich však zeptáte, jaký pro své blábolení mají důkaz, rozčílíte je většinou do běla a dočkáte se maximálně „odpovědi“ ve stylu „najděte si to samotní, já to prostě cítím srdcem, jsem Kelt a hotovo!“. Pokud je takový ezokelt aspoň trochu vzdělaný a čte více než časopis Astro, můžete se dočkat i poněkud „fundovanější“ odpovědi – „protože Češi mají hodně cystickou fibrózu a tu mají hodně i Velšané, tak jsou Češi přece taky Keltové!“  Zaklínání cystickou fibrózou u tohoto druhu ezokeltů funguje jako jakási mantra, přes kterou nejede vlak a oni ji považují za neprůstřelnou. Je to prostě posvátná modla, o které se nediskutuje, ale v kterou se prostě bezmezně a nekriticky věří. Jak je to tedy s cystickou fibrózou, Kelty a Čechy skutečně?  Dnes Vám necháme nahlédnout do výborné knihy Po stopách Keltů v Čechách spisovatele Vladimíra Mátla. Pan Mátl má trošku nezaslouženě pověst „záhadologa“, nicméně ve svých knihách se snaží dávat velký prostor historikům, archeologům a jiným skutečným odborníkům. Sám se označuje za keltomilce. A jak se vlastně staví k tématu? Zde je kapitola Cystická fibróza, genetické mutace a Keltové, která by snad mohla osvětlit problém i tápajícím:

Značka pro pokračování textu

Čas pro kmeny

30 června, 2021
Stephen McNallen

Pozn. překl.: Nedávno jsme o letním slunovratu oslavili 10 let trvání Pohanského kruhu. Společenství, které se snažíme budovat jako kmen, jenž nezahrnuje pouze nás členy, ale i naše rodiny. Již na začátku naší cesty jsme si uvědomili, že nám nestačí fungovat jen jako volná skupina lidí se stejným světonázorem, ale rozhodli jsme se vytvořit na tomto základě ještě něco hlubšího a pevnějšího. Ideálně snad společenství lidí, které má v našich životech největší důležitost hned po našich rodinách.

Tuto potřebu prohloubit vazby mezi podobně smýšlejícími lidmi vyjádřil i Stephen McNallen, jehož zde není třeba představovat. V dnešním článku se tedy věnuje právě tématu vzniku kmenů a nemusí se samozřejmě jednat pouze o vyznavače Ásatrú.

Wolf

Značka pro pokračování textu

10 let Pohanského kruhu ve Sluneční Zátoce

23 června, 2021
tags:

Vážení čtenáři, Pohanský kruh je tu už celých 10 let. Navzdory „proroctvím“ nepřejícníků, že „do půl roku se to stejně rozpadne“ a podobně, jsme tu stále. V roce 2012 jsme poprvé uspořádali první poloveřejné setkání pohanů v nejen foglarovci  oblíbené Sluneční Zátoce, kam jsme pozvali spřátelené pohanské souvěrce z celé naší republiky. Akce se stala v české (ale i slovenské) pohanské subkultuře oblíbenou a tak jsme ji letos pořádali již po deváté u již zmíněného výročí založení PK. Ovšem, tak jako loni kvůli vládním nařízením byla událost nakonec přeložena z května na červen a spojena s oslavou letního slunovratu. A tak jsme všichni netrpělivě očekávali datum 18. – 20. 6. 2021.

Značka pro pokračování textu

Naše víra není zločin!

16 června, 2021
tags:

U našich východních sousedů je tuze zle. Náš souvěrec a hudebník Jaroslav „Reborn“ Pagáč byl právě odsouzen ke čtyřem letům natvrdo za prodej triček se slovanským kolovratem a s germánským černým sluncem.

Slovensko se tak zařadilo po bok všech světových diktatur, které pošlapávají základní lidská práva a svobody. Boj proti náboženské menšině a zároveň čelní útok na svobodu projevu zde maskují za boj proti extremismu. Pohanská scéna je rozdělena na většinu která stojí za Rebornem a menšinu, která z vlastních zištných důvodů (ať už se jedná o mrzký peníz či opačný světonázor) chrochtá blahem nad rozsudkem se zdůvodněním, že se jedná o „neonacistu“ a „exáka“. Jak moc nebo naopak moc málo prozíraví jsou tito „souvěrci“, je jasné každému, kdo se alespoň trochu zajímá o historii. Je naprosto zřejmé, že pokud  tato kauza skončí v neprospěch svobody projevu, nebude se zdaleka jednat o poslední případ potlačování našich náboženských symbolů a samotného práva pohanů na existenci ve 21. století.

Značka pro pokračování textu

Norny a náš osud

2 června, 2021
Robert Blumetti

Často jsem dotazován na místo předurčení a svobodnou vůli ve věroučné struktuře lidové víry. Každá diskuse ohledně osudu a smrti nás okamžitě přivádí k nornám a jejich místu v kosmologickém uspořádání vesmíru. Vládnou nad rolí, kterou my, Děti Bohů, hrajeme ve velkém schématu života.

Norny jsou ženské nadpřirozené postavy. Důvodem, proč jsou chápány jako ženy, je jejich pečující podstata. Předou vlákno osudu každého jednotlivce. Tyto tvořivé síly, podobně jako všechny tvořivé síly ve vesmíru, mají ženskou podstatu. Jejich proces předení se podobá péči o embryo, které získává formu v ženině lůně. Dává život a určuje podstatu všech jednotlivců. To znamená, že jsou spojeny s naší DNA a geny. Formuje nás naše minulost a to, co dědíme, dá formu životu, který vedeme, a utváří tedy budoucnost. Minulost, současnost a budoucnost jsou navzájem propojené. Je to genová zásobárna našeho Lidu. Norny jsou duchovní silou, která buduje cestu, po níž se vydáme dolů, jakož i fyzickým poutem mezi našimi předky a potomky, silou, z níž dědíme schopnosti potřebné ke správnému rozhodování,  vytrvalosti a dosahování úspěchu.

Značka pro pokračování textu

Jak domorodí Američané ovlivnili přistěhovalce z Evropy a – ti jim na oplátku předali některé prvky evropského pohanství

26 května, 2021
tags:

V jedné nedávné debatě na fb jsem s hrůzou zjistil, kolik lidí v České republice dodnes věří nesmyslu o „mírumilovných Indiánech a jejich nádherném vztahu k přírodě“. Skutečnost je však taková, že Indiáni a Eskymáci (pro politicky korektní si dosaďte Inuité) se v tomhle nijak nelišili od lidí na celé planetě, Evropu nevyjímaje. Lidé všude na světě si prostě od přírody brali často více, než potřebovali. Bez ohledu na to, jakou barvu pleti mají a měli. O svém vztahu k Indiánům jsem napsal třeba zde nebo také tady – takže z „nenávisti k Indiánům“ mne nikdo příčetný obvinit nemůže. Ale dnes bych chtěl napsat něco o tom, jak probíhala „kulturní výměna“ a vzájemné ovlivňování původních Američanů a nově příchozích Evropanů v Novém světě z „pohanského pohledu“. Oni si totiž běloši, navzdory křesťanskému nánosu, z domova do Ameriky přivezli celou řadu zvyků a dalších kulturních prvků, které ovlivnily velmi záhy místní domorodce a zdejší jejich víru a obyčeje. Na obrázku kultovních ilustrátorů Zdeňka Buriana a Gustava Kruma vidíte Indiána, který vyhlíží, co mu zase ti podivní bílí lidé přivezou. Na některé takové případy se tedy podíváme detailněji:

Značka pro pokračování textu

Pokud jsou všechny skutky lásky a potěšení Jejími rituály, co BDSM? Války feministické kultury v soudobém pohanství

12 května, 2021
Michelle Muellerová

Pozn. překl.: Z příspěvků na našich stránkách si lze udělat jakousi představu o podobách soudobého pohanství. Rovněž je možné si povšimnout rozdílných témat, jimž se věnují pohané např. v anglo-americké kultuře oproti zvláště východní Evropě, přičemž  někteří autoři na tuto skutečnost i přímo poukazují. Zatímco východoevropští pohané se věnují spíše tradičnějšímu pojetí pohanství, vyznačujícímu se vztahem k přírodě a svým kořenům, západoevropští se často výrazně zaměřují na debaty o společenských otázkách menšin či  genderu. Dnešní příspěvek  tento rozdílný přístup dokládá. Jedná se o úvod článku z roku 2018, jehož autorkou je Američanka  Michelle Muellerová. Zabývá se v něm otázkou kinku a BDSM v rámci novopohanských hnutí a popisuje mj. vzrušené teologické debaty feministek ohledně těchto aktivit ve vztahu k Wiccanskému rede “nikomu neubližuj” či naopak tezi wiccanky Doreen Valienteové “všechny skutky lásky a potěšení jsou Jejími rituály”.

Michelle Muellerová působí na katedře náboženských studií na kalifornské univerzitě v Santa Claře a její výzkum se zaměřuje na gender a sexualitu v nových náboženských hnutích.

Wolf

Značka pro pokračování textu

Vojtěch Zamarovský o řeckých bozích

5 května, 2021
tags:

Původem slovenský historik a neuvěřitelně plodný popularizátor antiky Vojtěch Zamarovský (5. 10. 1919 – 26. 7. 2006) otevřel svět kouzelného Středomoří a jeho dějin už několika generacím českých a slovenských čtenářů. Jeho knihy vycházejí v mnoha jazycích stále znovu a znovu i přes jejich údajnou „zastaralost“. V posledních letech je také „v módě“ v jistých kruzích na Zamarovského plivat jako na agenta StB a člena Hlinkovy gardy. Inu, každý život má své temné kouty a jak to bylo skutečně – to už se asi nedozvíme. Každopádně knihy Vojtěcha Zamarovského mají co říci i dnešní mladé generaci našich čtenářů, která se zajímá o historické pohanství (a to nejen řecké a římské). Dnes tu tedy pro vás máme ukázku z knihy Objevení Tróje. Vyšla poprvé roku 1962 a stále má cenu se k ní vracet. Kapitola Desátý rok války pěkně shrnuje to, čemu antičtí řečtí pohané vlastně věřili ohledně bohů. Pan Zamarovský se svým typickým smyslem pro humor pohlíží na řecké bohy jako na nudící se aristokracii, která pro svou zábavu rozpoutá válečný konflikt. Ale samozřejmě při tom plně respektuje velkého Homéra a neméně velkého Hésioda  ☺ : 

Značka pro pokračování textu