Přejít k obsahu webu

Pýcha předchází pád

Prosinec 14, 2018
tags:

Asi každý současný český a slovenský pohan má svého oblíbeného mytologického nebo i skutečně žijícího pohanského hrdinu. Mne samozřejmě nevyjímaje – u mne je to rozhodně Odysseus  🙂 . Ale každý z nás by si nejspíš měl dávat dobrý pozor, koho si za svůj životní vzor vybere. Někdy se totiž úradkem nejmocnějšího z bohů – Osudu – může stát, že se váš životní příběh až nebezpečně bude podobat, včetně vašeho pádu, nedobrému konci vašeho vzoru. A k tomu samozřejmě ani nemusíte být pohan, stejně jako jím nebyl francouzský císař Napoleon III. I když tomu pohanství vstoupilo do života řádně – asi více, než o to stál. A jeho zkáza se podobala pádu dvou jeho pohanských historických vzorů… Značka pro pokračování textu

Reklamy

Malta

Prosinec 7, 2018

Ta Hagrat Temples

Maltu, ostrůvek uprostřed Středozemního moře, jsme pro její polohu, laciné letenky a dobré víno zvolili v únoru 2017 coby ideální destinaci pro zimní čundr.

Země je to malá, až prťavá, tvořena dvěma trvale obydlenými ostrovy – větší Maltou a menším Gozo. Díky své poloze však jistě nepřekvapí velmi rozmanitou historií. Vystřídaly se zde dávno zapomenuté megalitické kultury s Řeky, Římany, Féničany, Germány, Araby, maltézskými rytíři a Brity. Značka pro pokračování textu

Setkání s předky – Samain 2018

Listopad 29, 2018
tags:

Na jihu Čech se ustálila tradice oslav „Samainu“, „Dušičěk“, „Setkání s předky“, kterou zavedl (jak jinak) jihočeský kmen  DÚN – AN – DLABA.  Ano, podobnost s názvem slovanského kmene Doudlebové tu je, i místo by odpovídalo, ale ve skutečnosti jde o srozumitelný přepis častého blábolení některých členů tohoto volného uskupení lidí s vazbami na přírodu a historii. Později vám napíšu, co to znamená.

Po těch letech ani nevím po kolikáté je tato slavnost pořádána. Původní obřad obsahoval jen výstup do zásvětí, který jsem předloni obohatil o úvodní část, a nějak mi z toho zůstala funkce obřadníka. Loňské slavnosti jsem se zúčastnit nemohl, ležel jsem po úrazu, a tak jsem se na letošní slavnost hodně těšil. Pozvali jsme tedy spřízněné duše a začali se připravovat. Celý obřad se učím samozřejmě z paměti. Vždycky, když jedu v práci autem opakuji si text, výslovnost a intonaci. Jestli jsem to zvládnul, musí posoudit zúčastnění.  Ale sám se sebou jsem spokojen, nezakoktal jsem se ani se nepřeřeknul.  Takže dobrý.

 Postupně se začali přihlašovat účastníci a mě potěšilo složení zájemců o tuto akci. Byli to lidi, co mám rád. Pravda, nemusím souhlasit se všemi jejich názory, ale toho co nás spojuje je víc.

V sobotu 3. 11. nastal den D., abychom stihli vytopit Rašovku, vyrazili jsme před obědem. Rosťa mě nabral doma a dole v Budějcích jsme přibrali Airise, Chechtu a Maťu a hurá na naši chatu. Značka pro pokračování textu

Aleš Skřivan, Petr Křivský: „Válečníci ze severu“

Listopad 16, 2018
tags:

Čas od času zde zveřejňujeme ukázky ze starších vydání knih, které se vztahují k pohanství a historii. Tedy knih, které vyšly ještě za ČSSR, a které bývají dnes tak trochu neprávem opomenuty a zaprášeny v antikvariátech. I přes své „stáří“ jde často o velmi slušný zdroj informací za pár korun. Věděním narvanou knihu Moře, objevy, staletí jsem měl rád už v dětství a i ona je jedním z pramenů, které mne přes vikingy přivedla k historickému i současnému pohanství. Autoři Aleš Skřivan a Petr Křivský si se svým dílem dali skutečně velkou práci. V knize se zaobírají mořeplavbami i suchozemskými cestami velkých objevitelů a dobyvatelů od starověku až po 19. století. A samozřejmě neopomenuli ani vikingy a jejich úžasná dobrodružství. Dnes si zde tedy můžete přečíst krátkou ukázku z jejich publikace právě o těchto odvážných Seveřanech. Kapitola se jmenuje jednoduše a úderně Válečníci ze severu. Možná se tu nedozvíte žádné „převratné novinky“, ale rozhodně jde o pěkné, krátké a přehledné shrnutí tématu. A třeba vás to navnadí na koupi knihy 🙂 . Značka pro pokračování textu

Změňte se!

Listopad 4, 2018

Pozn. překl.: Se Stephenem McNallenem, vůdčí osobností pohanské organizace Asatru Folk Assembly, jste se mohli na našich stránkách setkat již v několika článcích. Vždy se jedná o fundovaný vhled do problematiky, daný jeho bohatými zkušenostmi z praxe i života. Tentokrát článek pojednává o důležitosti každého jednoho pohana. Dalo by se říci, že pohan fyzicky zosobňuje v pozemské sféře duchovní ideu pohanství, což tím pádem klade určité nároky na jeho vlastnosti i působení. Z tohoto důvodu autor klade důraz na potřebu seberozvoje takového jedince, přičemž uvádí i konkrétní doporučení. Ačkoliv článek adresuje vyznavačům Ásatrú, může být přínosný pro všechny etnicky zaměřené pohany, aby si uvědomili závazky plynoucí z jejich duchovního vyznání i cesty, kterými je mohou naplňovat na každodenní bázi.

Wolf

Většina z nás si možná myslí, že se nám, duchovně řečeno, dobře daří, a snad máme pravdu. Typický člen Ásatrú má spoustu dobrých kvalit  – intelektuální zvídavost, smělost vydat se odlišnou cestou, a jak můžeme předpokládat, oddanost tvrdému kodexu chování.

Někdy jakožto lidé nežijeme zcela dle toho nejlepšího v našem nitru. Naše ušlechtilost klesá, volíme si snadnou cestu ven, a ony charakterové vady v každém z nás se stávají příliš zřetelnými. V takových chvílích si potřebujeme položit otázku, do jaké míry děláme čest našim předkům a Posvátným Silám. Značka pro pokračování textu

28. říjen 1918 z pohanského pohledu

Říjen 27, 2018
tags:

V těchto dnech slavíme sto let od založení Československa. Státu, za který bojovali čeští, slovenští, slezští, moravští a rusínští legionáři v zákopech První světové války. Ale bojovali za ni i odvážní muži (a jejich ženy) na „domácím poli“ – politici, kteří cítili zdravé národovectví a vlastenectví ve svém srdci. A s nimi i ty spousty našich obyčejných předků, kteří už měli dost poručníkování neschopných (nebo možná všeho schopných) Habsburků, a činili relativně „prostý“ odboj tím, že pro mocnosti Dohody shromažďovali citlivé informace nebo všelijak brzdili zemědělské a průmyslové dodávky pro Rakousko-Uhersko. Značka pro pokračování textu

Kouzlo podzimního medu

Říjen 19, 2018
tags:

Letos v únoru jste si mohli tady na našich stránkách přečíst příběh o posledním českém žrecovi Peruna Hromovládce. Starého Žiroslava jsem vlastně vymyslel z jednoho prostého důvodu: Měl jsem nějaké fotky z podzimního výstupu na Sněžku a chtěl jsem se o ně nějak podělit. Bylo mi prostě líto je jen tak naházet na FB Pohanského kruhu, kde by po čase zapadly. A při procházce podél své milované řeky Sázavy mne Žiroslav tak nějak sám vlezl do hlavy 🙂 . A už v ní vlastně zůstal… Kdykoliv procházím českou krajinou, Žiroslav je se mnou a já si říkám, jak by se asi na náš svět dívaly jeho oči. O čem by přemýšlel, kdyby stál na mém místě a sledoval dnešní Čechy? První příběh starého pohana měl být vlastně i poslední – a končí smrtí – ale vlastně i šťastným shledáním rodu v Návu. Nu, a protože se mi zase nashromáždily nějaké fotografie, se kterými bych se rád pochlubil, je tu znovu, tentokrát ještě mladý, Žiroslav a jeho doba. Nalejte si dobrou medovinu nebo víno, pohodlně se usaďte – a jste v hlubokých hvozdech okolo Sázavy, poblíž vesničky Buda. Je polovina 11. století a staří bohové z Čech dosud neodešli: Značka pro pokračování textu