Skip to content

Kulty (pa)rohatého boha

Únor 21, 2017
tags:

zdenek-burian-saman-136Dnes si povíme něco o zajímavém fenoménu různých indoevropských pantheonů. Půjde o uctívání rohatých bohů. Tedy těch mocností, z kterých křesťané udělali svého Satana :-).  Půjdeme do historie naší rasy dost hluboko a tak to vezmeme pěkně od začátku. Od pravěkých lovců:

Již dávní pravěcí Evropané (a nejen oni) měli své šamany, kteří pracovali s jednou z nejstarších forem náboženství, dynamismem.  Je to víra, že svět a vše živé ovlivňují mocné a posvátné síly, které je třeba respektovat. Dynamismus je založen na základním fungování jakési neosobní energie – nazývané mana. Mana působí na zdraví i nemoc, ovlivňuje počasí, dává nahlédnout do budoucnosti i minulosti, pomáhá při lovu a boji, atd. Touto mystickou silou jsou obdařeny jak přírodní jevy Značka pro pokračování textu

Nadějný měsíc

Únor 16, 2017
tags:

sp_a0197Země se pomaličku snažila probrat z ledového sevření. Ale hodně, hodně pomaličku. Prozatím tedy stále odpočívala pod peřinou. Bylo ještě brzy…. Slunce čas od času ukázalo svou přívětivou tvář a snažilo se osvobodit svět z mrazivé moci, ale vždycky, když seznalo, že jeho čas ještě nenastal, opět zmizelo. Chladné noci ještě stále dokázaly zabíjet vše živé, co se neschovalo před posly mrazu a ledu. Sníh i led občas tál a ubýval, ale stejně tak znovu zamrzal a vytvářel ledové pasti. Ale tak už to v zimě většinou chodilo a příroda si mohla alespoň odpočinout a nabrat síly do dalšího cyklu. A zima se ještě stále nehodlala vzdát svého království. Ale naděje na jaro již byla občas cítit ve vzduchu. Tedy alespoň sem, tam… Značka pro pokračování textu

Příběh legionáře 1

Únor 10, 2017
tags:

musov-soutezMám rád historii. A doslova miluju historii Říma. Když jsem se na fb stránce Archeologie – Mušov dočetl o velice zajímavé soutěži, kam bych mohl napsat mikropovídku na  toto téma, rozhodl jsem se něco krátkého sepsat.  V roce 172 n. l. vytáhli Římané za Dunaj, aby potrestali nájezdníky z germánských kmenů Kvádů, Markomanů a dalších. Odvetného tažení se účastní i option řeckého původu Thémistoklés s komandem zvědů. Tento vlastně „trestný oddíl“ vyvrhelů z celého Impéria je pověřován tajnými a nebezpečnými úkoly za nepřátelskou linií. V hlavě se mi pomalu líhnou další příběhy okolo řeckého velitele a jeho mužů. Možná se každý týden objeví nové vyprávění věčně opilého a nakvašeného Řeka – možná to bude trvat déle 🙂 . S laskavým svolením pořadatelů soutěže si tyto krátké mikropovídky budete moci přečíst i zde. No, a pokud budete chtít dát v soutěži od 25. 5. 2017 hlas, budu rád. Thémistokles Atticus je prohnaný bastard, u jehož příběhů jsem se inspiroval romány Anthonyho Richese a Simona Scarrowa. První soutěžní Thémistoklův příběh na fb je tady a pokud se Vám líbí, můžete ho i lajknout  🙂 . Značka pro pokračování textu

Hromnice 2017

Únor 6, 2017
tags:

hromnice„V oněch čtyřech božských podobách projevuje se jedna a táž podstata Hromovládce, stejně jako se těmito plameny projevuje jedna a táž podstata ohně. Toť Oheň Hromovládcův, značící jeho přítomnost v našem středu, a zároveň symbol planoucí víry a odhodlání v našem nitru.“

Obřad Hromovládcův

Zatímco soukmenovci z Čech si naplánovali oslavu Hromnic na sobotu, kdy měli na Frostíkově obřadišti světit jeho novou modlu, na jižní Moravě jsme tak učinili v pátek 3. února. Vzhledem k tomu, že v PK vnímáme Hromovládce jakožto patrona našeho společenství, jedná se o událost neméně důležitou než např. slunovrat či jiný svátek ročního cyklu.
Značka pro pokračování textu

Mikyho rozumy – Před Hromnicemi

Únor 1, 2017
tags:

Vzhůru, Evropané!

Leden 30, 2017
tags:

Vstávejte, synové a dcery Evropy,

vaše je duchovní dědictví,

vaše je země a krev. Značka pro pokračování textu

Přednáška: Pohanské stopy v české krajině

Leden 26, 2017
tags:

oV sobotu 21. ledna 2017 proběhla v pražské čajovně Buddha přednáška o pohanských stopách v české krajině. Hlavním přednášejícím byl spisovatel a dlouholetý badatel v oblasti tajemných českých míst pan Otomar Dvořák. Bylo mi velkou ctí mu dělat „před-mluvčího“, neboť z jeho knih a četných článků již léta čerpám inspiraci při svých vlastních cestách po naší vlasti. Ještě před zahájením přednášky jsem mu tedy velice rád stiskl ruku a nechal si od něj podepsat několik knih.

Akce začala s úderem sedmé hodiny večerní, ale už od šesti se malý čajovnický sálek začal povážlivě naplňovat lidmi. Místnost s kapacitou cca. 20 osob byla v sedm hodin nacpaná k prasknutí asi 50 lidmi, Značka pro pokračování textu