Přejít k obsahu webu

Zkoumání konceptů posmrtného života severského pohana: Rekonstrukcionistický přístup (5)

29 června, 2022
Bil Linzie

2.5 Jiné posmrtné koncepty pohanů

Jako je jasné, že  smrt do pohřební mohyly je společnou vazbou již od raných fází již identifikovatelných jako germánské pohanství až po současnou éru,  je rovněž jasné, že v pozdní pohanské době, historickém období, kdy byl pohanský světonázor maximálně konfrontován s křesťanským, se pohanské duchovní koncepty stávaly složitějšími. Právě ve skaldské poezii z 10. století, konkrétně v Eiríksmálu, poprvé zahlédneme Valhallu. Dalších 250 let se Valhalla dál vyvíjela v rukou křesťanských spisovatelů a  skladatelů,  využívajících pohanské prvky, než je nám představena Snorriho konečná podoba v Gylfiginningu.

Značka pro pokračování textu

Kosmas a paní Božetěcha

22 června, 2022
tags:

Československá televize v sedmdesátých létech minulého století nechrlila jen normalizační bolševické agitky, ale občas se v ní podařilo vytvořit i nějaké historické skvosty, které mají i dnes co říci (nejen) pohanskému divákovi. Jedním z těchto klenotů je i filmík Kosmas a paní Božetěcha z roku 1974, který natočil režisér Jaroslav Balík podle scénáře Jana Otčenáška, na kterém se také sám podílel. Televizáci sáhli po látce vskutku zajímavé – vrhli se na knižní předlohu Vladislava Vančury Obrazy z dějin národa českého (1939) – a zpracovali veselou povídku Kosmas a paní Božetěcha, kde mistr popisuje prvního českého kronikáře Kosmu (asi 1045 – 1125) velmi humorně a dělá si (jako správný komunista) legraci z katolické církve.

Značka pro pokračování textu

Gótský král Athanarich (pamětní den 9. červen)

8 června, 2022

Král Vizigótů Athanarich vládl svému lidu od roku 369 až do své smrti v roce 381. Athanarich, někdy nazývaný první a největší král svého lidu, byl skalním gótským pohanem. Vnímal jako svou odpovědnost podporovat a prosazovat víru svého lidu a šel až tak daleko, že popravil vice než tři sta Vizigótů, kteří konvertovali na křesťanskou víru. Jejich gótská kultura byla prvořadá a on se obával, že ji nástup křesťanství zničí.

Značka pro pokračování textu

Den středověkých řemesel v Údolí vlků

1 června, 2022
tags:

V sobotu 28. 5. 2022 pořádal kmen Jagāri v Liptále na Valašsku již třetí ročník svého Dne středověkých řemesel. A mně se dostalo té cti, že jsem tam byl pozván a směl přispět svou troškou do mlýna k programu. Z Jagāri jsem z dřívějška znal jenom Mártyho který se už jednou účastnil setkání členů Pohanského kruhu a spřátelených souvěrců ve Sluneční Zátoce. Když mne letos napsala jeho žena Dana, zda bych nechtěl mít cca hodinové povídání o pohanství u nich v Úlfdalech (Údolí vlků), neváhal jsem a souhlasil. Jelikož tam také autem jeli Veleslava s Mstislavem z Rodné víry, s kterými jsme přátelé již dlouhá léta, o odvoz jsem měl postaráno a nebylo co řešit. Veleslava sebou ostatně sama vezla svůj stánek s karetkami a i ten byl součástí celého sobotního programu. Co tam všechno mělo být k vidění, je na plakátku – že něco z toho nevyšlo – rozhodně není chyba organizátorů.

Značka pro pokračování textu

Sparťané bojují ve stínu

25 května, 2022
tags:

V roce 1989 vydalo nakladatelství Albatros naprosto úžasnou knihu Pavla Augusty a Františka Honzáka Jak se žilo ve starověku, nadupanou informacemi o starověkých civilizacích od Egypta, přes Sumer až k Římu. Navenek jde o publikaci určenou dětskému čtenáři – ale tahle pecka s ilustracemi (nejen) Gustava Kruma má rozhodně co říci i dospělým, které zajímají kořeny evropské kultury – tedy Řecko a Řím. Dnes tu tedy pro Vás máme na ukázku kapitolu Sparťané bojují ve stínu. Je o řeckých
válečnících, kteří dokázali vzdorovat dvěma obrovským invazím z Persie (499 př.n.l. – 449 př.n.l.) a dokázali tak ubránit jeden ze základů naší civilizace:

Značka pro pokračování textu

Else Christensenová (pamětní den 9. květen)

17 května, 2022

Else Christensenová (rozená Ochsnerová), se původně narodila v Dánsku a patřila k vůdčím postavám moderního Ásatrú hnutí. Jako mladá žena opustila rodné město Esbjerg kvůli Kodani. Právě během jejího kodaňského období, uprostřed pravicových a levicových radikálních bojů, Elsa procitla k idejím národního socialismu. Poznala se s Aage Alexem Christensenem a provdala se za něj. Oba se stali členy Dělnické strany Dánska. Po německé invazi Dánska byla roku 1940 i s manželem uvězněna kvůli jejich zapojení do Národní dělnické strany.  Po propuštění z vězení Elsa s manželem emigrovala přes Anglii do Kanady.

Značka pro pokračování textu

Sluneční zátoka s Pohanským kruhem po desáté

11 května, 2022
tags:

Zní to takřka neuvěřitelně – a to i pro nás, členy PK – ale naše společenství funguje již jedenáct let. Kdo nás tehdy před deseti lety viděl poprvé na našem prvním větším setkání na Sluneční zátoce, rozhodně by si netroufal odhadovat, že se budeme ještě někdy schopni sejít a hlavně oslavit loňských deset let fungování Pohanského kruhu. A protože se letos nekoná covidové šílenství, naše každoroční setkání, na které zveme i spřátelené souvěrce, se opět podařilo uskutečnit druhý květnový víkend.

Značka pro pokračování textu

Dacia

4 května, 2022
tags:
Krajinka, pohled do průsmyku k Sarmizegetuse

Tento článek nebude reklamou na rumunské vozy s francouzským srdcem ani ódou na můj povoz téže značky, nýbrž o stejnojmenném starověkém území a expedici, kterou jsme sem o uplynulém velikonočním volnu s přáteli podnikli.

Dácie byla od krále Burebisty (+44 n.l.) po smrt krále Decebala (106 n.l.), samostatným královstvím a poté římskou provincií. Právě Římané se s ní pro urputnost jejích bojovníků, potýkali po většinu její existence a byli to oni kdo dobil a zpustošil její hlavní město Sarmizegetusu. Hlavním dějištěm tohoto příběhu se stali Orastijské hory, které jsou od naší vlasti vzdáleny 8 hodin cvalem v železném oři a tak se stali ideální destinací pro zmíněné čtyřdenní volno.

Značka pro pokračování textu

Jarl Haakon Sigurdsson (pamětní den 9. duben)

20 dubna, 2022

Jarl Haakon, či Haakon Sigurdsson, syn norského jarla z Lade,  byl vyhnán do Dánska poté, co jeho otce zavraždil Harald II. Šedoplášť. Záhy vstoupil do spojenectví s Haraldem Modrozubem a společně vraha jeho otce svrhli. Zatímco Haakon se stal vládcem na západě, Harald Modrozub zabral  jihovýchodní Norsko. Oba spojili síly, když roku 974 Modrozub potřeboval pomoc v boji proti císaři Svaté říše římské, Ottovi II.

Značka pro pokračování textu

Skyth/Скиф

13 dubna, 2022
tags:

Jasně, teď zrovna není určitě cool chválit něco ruského. Ale protože jsem prudič z principu – a jak pravil ve filmu Království nebeské hlavní záporák Renaud de Châtillon: „Někdo musí být ten zlý“ – máme tu recenzi na jeden ruský film. A vůbec ne špatný, když ho budeme brát jako fantasy a nikoliv jako historický snímek. Takže vítejte v pohádce o posledních Skythech, kteří dokázali přežít pěkně schovaní až do 11. století.

Značka pro pokračování textu