Přejít k obsahu webu

Óðinn – Dárce vítězství

20 října, 2021
tags:

Šéf severského pantheonu z rodu Ásů Óðinn vystupuje v mýtech v mnoha podobách a převlecích. Staří Seveřané proto Jednookého nazývali mnoha heiti – tedy tak, že pro něho měli zvláštní příjmí. Těch bylo pro všechny tváře a činnosti tohoto boha samozřejmě povícero, ale my se dnes zastavíme u těch, které mají něco společného s válkou a tím, jak se sám Jednooký rozhodoval, které z válčících stran dopřeje vítězství. Ne nadarmo Seveřané říkali Óðinovi například Herjan– Válečník nebo Herteitr – Těšící se do boje, případně BölverkrZlo konající. Vládce severských bohů je vskutku nevyzpytatelný bůh a poněkud vrtošivý a rozhodnutí, komu stranit v boji, u něho nebylo vždy tak, že by to člověku z 21. století připadalo logické. Pojďme se tedy podívat alespoň na tři příklady:

Značka pro pokračování textu

Zkoumání konceptů posmrtného života severského pohana: Rekonstrukconistický přístup (1)

13 října, 2021
Bil Lenzie

Pozn. překl.: Nastal podzim, což je doba vhodná ke zklidnění našich životů a přemítání. Rovněž se slaví dušičky a vzpomínáme na naše blízké, kteří nás opustili. Tedy ideální čas skloubit to dohromady v rozjímání o tom, jak pojímali posmrtnou existenci pohanští předkové. Tímto tématem se zabývá Bil Lenzie ve své studii, datované 20. prosince 2005, jejíž 2. kapitola Historické  pohledy se zde postupně objeví v sedmi částech. Nabídne přehled toho, co je známo o konceptech předkřesťanských Seveřanů, jejich vnímání duše či třeba o vztahu k reinkarnaci. Autor zastává rekonstrukcionistické hledisko za použití moderních vědních oborů, které představuje právě v prvním díle a které nás často mohou přiblížit duševnímu světu pohanů i lépe než informace čerpané z dávných ság, Edd či primárních zdrojů . Jednak jejich autoři byli již ovlivněni křesťanskými koncepty a jednoduše ne vše o, co bylo o pohanech kdysi zapsáno, je vůbec pravda. Lenzie se snaží takové omyly ve své studii odhalit a jeho závěry tak možná některým čtenářům nebudou zrovna po chuti.

Wolf

Značka pro pokračování textu

Je Pohanský kruh spolkem „rasistů“?

6 října, 2021
tags:

Čas od času se na internetu (převážně na Facebooku) objeví prohlášení nějakého pomatence o tom, jak je Pohanský kruh údajně hnízdem „rasistů a nácků“. Zajímavé je, že tyhle plky vypouští především jedinci, kteří členy PK vůbec osobně neznají, nikdy na našich setkáních a obřadech nebyli a při skutečném střetu z očí do očí by na to si svoje hnoje obhájit neměli ani náhodou. Samozřejmě, jsou i lidé, kteří už nás někdy viděli a tvrdí to taky – tady jde ovšem zase o něco jiného: Jakousi zhrzenou zneuznanost, kdy tyto osoby (různého pohlaví) mají pocit, že byli z naší strany „nevyslyšené, když své rady a připomínky myslely dobře“.

Značka pro pokračování textu

Ásatrú a mozaika kmenů

22 září, 2021
Stephen McNallen (červenec 2021)

Pozn. překl.: Starší a přesto inspirativní příspěvek Stephena McNallena o tom, jak široký záběr má Ásatrú. Autor v něm rozvíjí myšlenku, že vnímat pohanské náboženství obecně jen jako víru, která se odlišuje od monoteismu pouze vyznáváním více bohů namísto jediného, je velice úzkoprsé, protože se jedná o komplexní duchovní světonázor. Šíři tohoto světonázoru potvrzuje mj. český historik Dušan Třeštík ve svém článku Christianizace Slovanů, kde pohanskou společnost popisuje takto: „Zde bylo sakrální bez rozdílu vše, co překračovalo rámec všednosti, vše, co mělo nějaký smysl, počínaje rituálním obděláváním polí přes rituální požívání pokrmu až po zákony a společenský pořádek. Vesmír, svět a lidská společnost tvořily nerozdílný celek, držený pohromadě ani ne tak nějakým „učením“, analogickým křesťanskému, nýbrž jakýmsi obecným povědomím věčného řádu, který není božský v tom smyslu, že by byl v rukou bohů a byl jimi strážen, je však nadlidský a transcendentní, tedy sakrální, i když nemá přímou souvislost s uctíváním bohů, to jest s náboženstvím. Reálně tento řád existuje jako tradice, tvořící souhrn obecně akceptovaných obrazů světa, vzorů chování a norem společenského života včetně zákonů.“

Wolf

Značka pro pokračování textu

Potřebuje naše kultura hrdiny i dnes?

15 září, 2021
tags:

Skutečně potřebují moderní evropské národy nějaké hrdiny (nebo „hrdiny“) z minulosti či současnosti? Stoupenci „multikulturních hodnot“ a „kosmopolitismu“, „občanské společnosti“ a „levicového progresivitu“ tvrdí, že ne. A je to vidět třeba na bourání soch konfederačních vojáků v současných USA.  Dovolím si jim v tomto krátkém článku oponovat i v souvislosti se současným i dávným pohanstvím  🙂

Značka pro pokračování textu

„Malá“ Sluneční zátoka 2021

8 září, 2021
tags:

Pravidelní čtenáři našich stránek vědí, že Pohanský kruh pořádá na Sluneční zátoce u Ledče nad Sázavou dvě akce ročně. V květnu, či v době covidové v červnu, to bývá klasická Zátoka, kam zveme přátele a ty, kteří projevili o Kruh zájem, a o jejím průběhu se zde můžete dočíst v reportech. V září to bývá setkání určené pouze členům a čekatelům na členství. Tato „Malá zátoka“, jak akci nazýváme,  se konala právě o uplynulém víkendu a obvykle zde o nich detaily neuvádíme. Pro tentokrát ovšem učiníme výjimku.

Značka pro pokračování textu

Vojtěch Zamarovský o Diovi – nejvyšším z řeckých bohů

1 září, 2021
tags:

S ukázkou tvorby legendárního Vojtěcha Zamarovského (5. 10. 1919 – 26. 7. 2006) už se naši čtenáři mohli setkat zde. A protože jeho dílo má zájemcům o historické antické pohanství stále co říci i po mnoha desítkách let, dnes tu máme ukázku z jeho vpravdě kultovní encyklopedie Bohové a hrdinové antických bájí, která vyšla česky a slovensky od roku 1965 již mnohokrát. Tentokrát se zaměříme na Dia – hromovládného krále všech řeckých bohů. Jeho cesta k trůnu nebyla právě snadná: 

Značka pro pokračování textu

Sókratés se potkává s Ježíšem (dokončení)

18 srpna, 2021

Předchozí díl zde.

Sókratés:

Zdá se mi, že váš Bůh Pán stvořil člověka jen proto, aby sledoval, jak trpí.  Tato Satanova činnost, zahrada Eden a svobodná vůle je jen fasáda. Bůh pouze chtěl záminku pro obtěžování, pronásledování, soužení a utlačování lidstva. Pokud všemohoucí a vševědoucí bytost vytvoří vše a ponechá své výtvory reagovat jistým  způsobem, bylo vlastně jeho záměrem, aby takto reagovaly  a je výhradně  zodpovědný za následky.

Ježíš:

Varuji tě, Bohu se nevysmívá. Takhle nemluv, nebo budeš vhozen do ohnivé pece, kde budeš skřípat zuby ve věčných mukách a soužení.

Sókratés:

Myslel jsem si o našich olympských bozích, že jsou špatní a nepochopitelní, ale jeví se jako učiněná slitovná a shovívavá jehňátka ve srovnání s tímto tvým Bohem: který tě po celou věčnost souží a mučí za to, co tě přiměl učinit už při samotném stvoření tebe i tvého prostředí.

Značka pro pokračování textu

Pohanský kruh a římská Aquileia

11 srpna, 2021
tags:

„Čtvrtý milník od Akvileje stojí na mírném návrší. Odjakživa se u něho zastavuje každý oddíl, který odchází na sever. Po čtyřech mílích ostrého pochodu voják pozná, jak utáhnout nebo povolit řemínky těžkých bot, jak si upravit pancíř, aby se mu dobře šlo. Ale především je čtvrtý milník místem, odkud je naposledy vidět Akvileju. Za léta se u čtvrtého milníku zastavily už tisíce a tisíce mužů a tisíce se jich tam ještě zastaví. Otáčejí se, hledí zpět a ve všech hlavách je jen jedna myšlenka. Vyslovil ji Lucius Valerius Super, mladý setník šesté setniny. S pohledem na hradby a věže města, zrůžovělé východem slunce, řekl: ‚Kdypak tě asi zase uvidíme, Akvilejo?‘“

František Novotný: „Nezlom císařů meč“.

Značka pro pokračování textu

Sókratés se potkává s Ježíšem (2. díl)

4 srpna, 2021

První díl zde.

Sókratés:

Pokud Bůh chtěl, aby šel člověk do nebe, proč ho nejprve umístil na Zem? Proč člověka jednoduše neumístil do nebe od začátku? Je pro mne stěží uvěřitelné, aby člověk se svými schopnostmi, touhami a složitostmi byl stvořen jen k tomu, aby seděl a klaněl se a fidlal a uctíval. Jistě není, ani nikdy nebylo, lidského tyrana tak marnivého a pyšného, jenž by chtěl, aby  se před ním jeho poddaní jen podlézavě a poníženě klaněli a fidlali od úsvitu do soumraku, natož po celou věčnost. Určitě dokážu pochopit, proč se chtěl Satan bouřit proti takové statické, vojácké, utlačovatelské, nudné společnosti. Z toho, co jsi mi dosud řekl, bych se musel přidat k Satanově vzpouře, protože ačkoliv se považuji za pokorného člověka, jak lidé bývají, nemohl bych se klanět a fidlat a pět chválu celý den bytosti, která mi hrozila trestem a věčnými mukami, pokud bych to nedělal.

Značka pro pokračování textu