Přejít k obsahu webu

Setkání pohanských skupin České republiky

4 října, 2015
tags:

Foto 1Nedávno vzniklé pohanské společenství Slovanský kruh sezvalo do Prahy na 2.10.2015 zástupce většiny pohanských spolků z České republiky. Cílem setkání bylo vzájemně se poznat a případně se dohodnout na nějaké spolupráci.

Akce se konala v čajovně Šamanka v Hálkově ulici, vlastně docela nedaleko Václavského náměstí. Vzhledem k tomu, že jsem v Šamance zhruba před dvěma lety přednášel o posvátných místech, neměl jsem problém místo srazu najít. Jel jsem z Tábora hned po práci a vlak měl 20 minut zpoždění, ale dorazil jsem včas. V čajovně už na mě čekal soukmenovec Jirka Krei a byla zde už i Marianna ze Slovanského kruhu a několik dalších účastníků. Nepočítal jsem kolik se nás nakonec přesně sešlo, ale kromě nás z PK a pořádajícího Slovanského kruhu se akce zúčastnili ještě vyslanci Rodné víry, Bratrstva vlků, sdružení Nova Roma, Boii a Druidi.cz. Zástupci klanu Managarm a ČPS se omluvili.

Na začátku setkání jsme utvořili kruh a postupně každý z nás připil bohům či předkům černým pivem z dřevěného slovanského okřínu. Potom jsme se usadili a předávali si do kruhu posvátnou „mluvící hůl“ z třešňového dřeva. Ten, kdo hůl zrovna držel v ruce, se ostatním krátce představil. V druhém kole jsme představovali své domovské pohanské skupiny, které nás na akci delegovaly. Toto kolo bylo velmi zajímavé. Většina lidí popisovala svojí tradici velmi obšírně a z pléna padaly ještě doplňující otázky, takže brzy začalo být jasné, že plánované 2 hodiny na naše setkání nebudou stačit. Osobně mi ta obšírnost nevadila, protože nahlédnout do toho, jak praktikují své pohanství lidé z jiných spolků opravdu stálo za to. Velkým objevem pro mě bylo např. společenství Nova Roma, které má v různých koutech světa cca. 2000 členů, a které navazuje na tradice staré Římské republiky. Nevadilo mi v podstatě, ani když debata občas sklouzla trochu mimo téma a začala se například probírat otázka ochrany velkých šelem, nebo otázka zda existuje, nebo neexistuje nějaká forma současného druidství, která by v sobě nesla alespoň zlomek původní druidské tradice.

Nicméně, čas opravdu neúprosně běžel a druhý bod programu, tedy návrhy na možné formy spolupráce mezi našimi skupinami, byl pak již probírán ve značném spěchu. Navíc to bylo téma třaskavé a hned první návrh Slovanského kruhu na vytvoření společného webového portálu s odkazy na naše skupiny a doporučené i nedoporučené literární zdroje se s moc velkým pochopením nesetkal. Vítoslav z Rodné víry hned vznesl dobrý dotaz, kdože bude určovat, která skupina si zaslouží mít svůj odkaz na portálu, a která ne? Já jsem řekl něco v tom smyslu, že do toho jako PK nejdeme, protože je to celé šité horkou jehlou. Dále jsem dodal, že některé přítomné skupiny ani pořádně neznám a nejsem si proto jist, jestli chceme být uvedeni na stejných stránkách s např. Druidy.cz. Rodná víra i my jsme pak shodně konstatovali, že přítomní delegáti nemohou rozhodovat za všechny své členy, a že každou formu spolupráce bychom museli nejdříve odhlasovat uvnitř našich skupin. Na lidech ze SK, zejména na Marianně, bylo vidět zklamání, asi očekávali, že společný portál nebude žádný problém. Já jsem z vývoje situace překvapen nebyl, protože po těch pár letech, co se pohybuji na pohanské scéně, jsem si už zvykl na to, že pohané se většinou neshodnou ani na tom jakou barvu má hovno, a dokonce si i myslím, že dokonalou shodu a nějakou vše-pohanskou spolupráci, ani nutně k životu nepotřebujeme. Spolupráce má vznikat přirozeně a postupně na základě zkušeností a vzájemných sympatií, a halasné projekty, které chtějí rychle deklarovat něco, co není podepřeno skutečnou názorovou blízkostí, jsou předem odsouzeny k nezdaru.

Další návrh vzešel od Vítoslava z Rodné víry. Vítoslav vyjádřil své znepokojení ze sílícího vlivu tzv. Slovansko-Árijských Véd, které se tváří jako nositelé starobylé slovanské tradice, avšak nemají s původní slovanskou tradicí takřka nic společného a navrhl, že sepíše prohlášení, ve kterém bychom se od védystů jasně distancovali a za své skupiny ho podepsali. Zde mě potěšil Zdeněk Ordelt ze Slovanského kruhu, který ihned řekl, že toto určitě podpoří. Zdeněk nám pak vylíčil rozkol, který védysté způsobili na Slovanském rodnověrském sněmu ve Slovinsku a prohlásil, že nechápe proč byly Védy na sněm vůbec pozvány. Já jsem řekl, že v otázce vztahu k védystům panuje v Pohanském kruhu jednotný postoj, takže mohu říci, že distanc od Slovansko-Árijských Véd rádi podpoříme také. Zástupci Nova Roma, Bratrstva vlků a Boii shodně řekli, že sice považují védysty podobně jako my za magory, ale že si myslí, že jim, jakožto neslovanským tradicím nepřísluší, aby se k této otázce veřejně za své organizace vyjadřovali. Více jsme toho už projednat nestihli, neboť nám čas domluvený v čajovně vypršel.

Většina z nás se pak přemístila do blízkého restauračního zařízení, kde jsme u piva dále pokračovali v osobních rozhovorech. Atmosféra byla velice otevřená. Upřímně, ale bez trnu nepřátelství jsme si s členy Slovanského kruhu dále vyjasňovali některá odlišná stanoviska. Po zhruba dvou vypitých pivech jsme se na Šroubův návrh přesunuli do oblíbeného Šroubova a Mysličova podniku zvaného Kelt Mek. Naše skupinka se ztenčila už pouze na Šrouba s Myší, Mariannu, Vítoslava a Vratislava , Julia z Nova Roma a mě s Jirkou, ale mě se tenhle závěr líbil možná úplně nejvíc. Pojedli jsme výborné mnohapatrové hamburgery s legračními názvy jako Ututatis, Legionář či Merlin, popili jsme dobré pivo, hostinskej nám zdarma dosypával do misky na stole praženou kukuřici a po zaplacení nám všem jako pozornost podniku nalil štamprle jakéhosi domácího moku a na rozloučenou si s námi připil.

Největší radost mi udělalo, že jsme se utvrdili ve vzájemné blízkosti mezi Pohanským kruhem a Rodnou vírou. Během debaty v Šamance jsme často vystupovali v takové shodě, jako bychom patřili k jedné jediné organizaci a i později v Kelt Meku jsme cítili naladění na stejnou notu. Vypadá to tedy, že minimálně mezi PK a RV se možná nějaká spolupráce rodí.

Na závěr bych rád poděkoval Slovanskému kruhu, že akci zorganizoval. Je jasné, že určité odlišnosti, někdy i rozpory v názorech jednotlivých pohanských skupin tu budou stále, ale každá akce, kde se mohou pohané různých směrů setkávat a mluvit spolu vydá za 10 neplodných internetových třenic. Tváří v tvář diskutujícímu totiž vidíte, že váš oponent je taky člověk a někdy se i ukáže, že ten rozpor v názorech není až tak hluboký, abychom si museli jít přímo po krku. Takže děkuji za setkání a děkuji za možnost naživo poznat mnohé nové přátelé.

Foto: Krei

komentářů 168 leave one →
 1. Tomas permalink
  16 prosince, 2015 7:20 pm

  Cesta vedla alejí, která byla obtěžkána množstvím oběšenců. Prázdné oční důlky sledovali každý pohyb poutníků, avšak prázdná ústa nemohla sdělit žádné poselství. Poutníci pokračovali dál, neznaje cíl své cesty. Potulný blázen zde nabízel poutníkům cestu ke spáse a křičel, že zná jedinou pravdu celého světa… Nevěnovali mu však pozornost, neboť byl tak ubohý, že si nezasloužil ani místo po boku viselců…

  • 16 prosince, 2015 7:36 pm

   Dá se to skutečně říci různě 🙂

   „Ságu o Vilmundu Mimoňovi skončeme závěrečnou radou zapisovatele tomu, kdo ságu předčítal, i těm, kdož naslouchali, a vůbec všem, kteří nejsou tak bohatí, aby platili našemu králi daně, totiž ať vylížou Popeluši prdel a získají tak to, co minulo cíl, když ji Kol Hrbáč obskakoval. Jdětež v takovém pokoji, jaký od ní můžete dostat! Valete.“

 2. 16 prosince, 2015 2:12 pm

  Vážení čtenáři našeho webu,
  pokud se podivujete nad komentáři jistého VLADISLAVA, potom vězte, že se jedná o psychicky vyšinutého jedince, který trpí utkvělou představou, že pouze on má recept na jediné pravé pohanství, všichni ostatní si na pohany pouze hrají a uvědoměle či neuvědoměle slouží zlým Anglosasům a Vatikánu.
  Po mnohých předchozích zkušenostech jsme zjistili, že Vladislav nedokáže přijímat ani pádné argumenty a každá naše reakce na jeho komentáře ho vždy pouze vyprovokuje k dalším nekonečným komentářům plným bludů, urážek a polopravd. Členové Pohanského kruhu se proto rozhodli na jeho další příspěvky nereagovat. Mrzí nás, že je Vladislav natolik ubohý, že místo aby si založil své vlastní stránky prostřednictvím kterých by své psycho-výplody šířil, dále zapleveluje svými komentáři stránky naše. Nechceme ho, ale blokovat, nebo mu příspěvky mazat, protože by měl pocit vítěze a jistě by nás hned obvinil z cenzury. Jedinou naší reakcí bude tak nadále zveřejňování tohoto prohlášení.
  Buďte k nám tedy prosím shovívaví a nenechte se jeho pomatenými komentáři odradit. Třeba konečně sám pochopí, že většina příznivců PK o jeho plky nestojí…i když asi spíš ne. Za celou dobu svého „působení“ zde nepředvedl naprosto nic. Jediný „výsledek“ své „práce“ a „praxe“.

 3. Vladislav permalink
  16 prosince, 2015 1:40 pm

  Miky, ty jakýsi anonyme, kdo VLASTNĚ vůbec jsi? Proč se bojíš vystoupit z anonymity? Ty, který proti systému nic neděláš a ani nikdy neuděláš? Nebo umělec Fíba?
  Na co si to hrajete, chlapci? A nejste už na takové hrátky moc staří?
  Za 15 let tady nebude žádný PK. Prostě o něj nebude zájem, jako o něj zájem výrazně opadá už teď. Móda prostě přichází – a odchází. A vám nezbude než si dát nové nicky a najít novou módu, nebudete-li na to už příliš staří.
  Ale boj o SYSTÉM, který tu byl před nástupem křesťanství, ten tady bude pořád. Protože tím se zabývají muži, ne nedospělé děti jakéhokoliv věku.
  A k tomu Putinovi. I kdyby ty kříže nelíbal, ale spal s nimi v posteli – on dělá pro to, aby se mohly svobodně ke své víře vrátit milióny lidí, tisíckrát víc než tisíc part uctívačů a vyrývačů nádob.Pochopit tyto souvislosti je ale očividně nad rámec vašich možností, neschopných rozlišovat FORMU od OBSAHU.

  • Miroslav "Frostík" Mráz permalink
   16 prosince, 2015 9:48 pm

   KDYŽ TĚ TO TAK SERE, TAK PROČ NA TYTO STRÁNKY LEZEŠ?!

 4. Vladislav permalink
  16 prosince, 2015 1:28 pm

  Pan Čechogermán Fíba: když jsem se před 15 lety zajímal o indiánství, pár takových umělců jsem potkal. Jaké ti uměli šít oblečky! Sebelepší rekvizitář by Pierru Briceovi alias Vinnetouovi pro Poklad na stříbrném jezeře lepší nezajistil:-) Mělo to jen jeden, „malý“ háček: ty oblečky byly sice povedené, ale nevyjadřovaly NIC.
  Protože když počmárám nádobu, vyryju nějaký obrazec, potetuju se apod., tak jediný, komu tím domněle sdělím své pohanství, jsem JÁ SÁM. I když si strašně přeju, aby tomu tak nebylo.
  Pár pečlivě prověřených autorů, jejichž dílo, resp. opisy opisů opisů, nesežraly myši někde v klášterech, přeneslo své Systémem pečlivě zkontrolované informace o pohanství až do dnešních časů, a snaživci s těmi či oněmi schopnostmi se toho chytnou, vykřiknou: TAKTO to má vypadat, a s pocitem důležitosti lidí vycházejících ze „seriózních“ zdrojů začnou svou vizi rozprostírat dál.
  Ale uplynou roky, a ani jeden z nás dvou tu už nebude. Jaké bude tvé poselství? Snad nějaká panička řekne: to je mi pěkné dílko, a dá si to do obýváku.
  Niklot nebo Svjatoslav totiž mohli být ve volném čase umělci – ale někdo, kdo se domnívá, že k pohanství stačí vyrývat nějaké obrazce, se asi těžko stával ve volném čase Niklotem nebo Svjatoslavem;-)
  A když už jsme tak u toho: když se, ty hrdino, Čechu, který se našel v germánství, navážíš do ředitele Vládi, tak se pochlub, kdo jsi ty? Jako co pracuješ? Čím se zabýváš kromě zdobení nádob? Víš, jaká byla výhoda mnoha předkřesťanských společenství? Většina lidí v nich ZNALA SVÉ MÍSTO. Jak je evidentní, tebe se to netýká.

  • Rushwolf permalink
   16 prosince, 2015 2:17 pm

   Řekl bych že umění a hmotná kultura každého národa a jeho obyvatel, je jedním z výrazných projevů stavu jejich duše, duchovních hodnot i povahy jejich náboženství… myslím, ež i malby pralidí na zdech jeskyní nám i po desítkách tisíc let vypový i nich samých o jejich kultuře, víc, než jejich rozluštěný genetický kód, nebo kosterní pozůstatky. Jaký smysl má víra, která nemotivuje lidi k sebevyjádření, k tomu aby jí vtiskly svým dílům své činnosti a vytvořily tak to, čemu se říká identita… čím se od sebe jednotlivé národy liší víc, než spůsobem života, jehož nedílnou součástí je i umění? Co by byli i slované, bez svých písní, výšivek, řemeslného umění, tradic, tanců etc.? Šedá masa nějak naprogramovaných jedinců, ale za co by pak vůbec takový život stál? Jedním ze spůsobů dosažení „nesmrtelnosti“ , propojení mé přítomnosti s přítomností budoucích generací, jsou právě díla našich rukou tím spíše inspiruje-li je náboženství a víra.

 5. Vladislav permalink
  15 prosince, 2015 10:49 am

  Frostíku,
  obávám se, že existují situace, kdy se ve „fanatika typu bigotních katolíků“ musí proměnit i pohodový tatík od rodiny, má-li odvahu nazývat se pohanem.
  Zajímalo by mě, jak by ten bezpohlavní nenásilný přístup uspěl třeba, pokud by se jím řídili obránci Dubína a Dymína při křesťanské výpravě proti polabským Slovanům, nebo třeba mezi obránci Stalingradu? To bychom si asi psali německy, ty z Jekatěrinburgu, já třeba z Novosibirsku:-(
  Jinak – já jsem PK konkrétní akce navrhoval, třeba spojit se s polskými a německými zájemci a vytvořit něco na Arkoně. Víš ty vůbec, co se tam teď děje?
  V této zemi už dávno mohly existovat třeba blogy o skutečném významu těch či oněch svátků, na řadě míst už mohly být kříže doprovázené „upřesňujícím“ komentářem. V PK a podobných organizacích mohli být vlivní, úspěšní lidé, kteří by pohanský úhel pohledu prosazovali i mezi „obyčejný lid“. Atd.
  Ale chápu – cesta, kdy se píšou články, které skoro nikdo nečte a nereaguje na ně, spojuje se s hnutími, která mají svou nejlepší dobu už za sebou a žádný cíl před sebou, jezdí chlastat na hrádky a poučuje mladé kluky o „správných zdrojích“, je asi lákavější.
  Říkám ti: za 10, možná za 15 let nebude po takovém „pohanství“ už ani stopa. Jednoduše proto, že přijde jiná móda. PK se buďto přetransformuje, nebo zanikne pro celkový nezájem.
  A o mé aktivity se neboj. Ony jen trvají trochu déle a je třeba připravovat je trochu důkladněji, než zpumprlíkovací výlet na hrádek XY.

  • Miroslav "Frostík" Mráz permalink
   16 prosince, 2015 5:46 am

   Naskýtá se otázka, kolik těch vlivných a úspěšných lidí je pohany srdcem?

   • Vladislav permalink
    16 prosince, 2015 6:57 am

    Myslím, že principiálně o nic míň než těch bez vlivu a neúspěšných. Jiné možnosti cokoliv ovlivnit budu mít jako oranžovým oblečkem vybavený zaměstnanec technických služeb a jiné jako ředitel Škodovky. Už jsem to psal: myslíš, že lidé jako Niklot, Svjatoslav, nebo třeba Julianus Apostata, pokud se znovu narodili, dnes obsluhují nějaký lis nebo vysokozdvižný vozík? Nemám nic proti normálním lidem, nepovyšuju se nad ně – ale pokud se průměrnost stane vzorcem, na který se nastaví všechno, pak i ty výsledky tomu odpovídají.

   • Fíba permalink
    16 prosince, 2015 11:12 am

    Frostík: Divím se, že na něj máš (i ostatní) pořád trpělivost. Jsou tady lidi, kteří mají svojí pevnou polyteistickou víru, v rámci keltské, germánské nebo slovanské tradice, případně jiné vzory v rámci evropské nebo indoevropské tradice. Nevidím v tom problém. Nejsou to žádní nevyjasnění puberťáci, ale lidé co tuto víru budou mít po celý život. Smyslem života je žít a každý pak žije jak nejlépe umí, někdo bez aktivity směrem ven, jiný s různými druhy aktivit . Všechny tyto způsoby žití jsou pro tyto lidi platné. Pak ale přijde pan ředitel co všechno ví, každému nadává a požaduje po lidech, aby v podstatě prováděli pohanskou misionářskou činnost, jejímž cílem je získat „množství“. I ti nejobyčejnější lidé mohou mít svoje vzory – učitele. Možná by pan ředitel chtěl být učitelem, i když na mě působí spíš jako neúspěšný vedoucí sekty, který hledá svoje poslušné kývače. Ono slovo učitel asi nějak souvisí se slovem učit a ne se slovem nadávat, takže holt má pan ředitel Vláďa smůlu.
    Některá pohanská setkání jsou prima, až budu mít opravený domek z nejhoršího, asi se ukážeme s mojí milou víckrát mezi lidmi. Poslední setkání na té Živoucí historii bylo prima, škoda jen, že pan ředitel nenašel dost odvahy si k nám přisednout, ale chodil obloukem kolem nás, mohl nám vynadat osobně. Párkrát už mi bylo pana ředitele Vládi i líto, když vidím jak se zoufale a bezúspěšně snaží získat kývače pro svojí sektu (nebo co to chce vytvořit), ale zase nejsem nějaký sebemrskač, abych se jakkoliv paktoval s někým jako je on, takže si každý půjdeme svojí cestou. Navíc já mimo jiné dlouhodobě tesám runové kameny a to je nejspíš taky špatně, protože si na to jenom hraju… 🙂

   • Miky permalink
    16 prosince, 2015 1:28 pm

    Já už na ty Vladislavovy pindy nereaguju a ani je většinou nečtu, je to stejně furt to samé dokola a ještě k tomu schíza, kdy je na jednu stranu špatné, že nekácíme kříže, na druhou stranu bychom měli ctít Putina, který kříže líbá. Doufám jen, že v sobe Vladislav jednou nalezne dostatek hrdosti a z těchto stránek, kde není vítán prostě nadobro zmizí. Je to ale totální cvok, takže asi doufám marně. 😉

 6. Vladislav permalink
  15 prosince, 2015 10:34 am

  Kryserko,
  ve verbálním ataku jsi dobrý, teď by to už chtělo „jen“ něco konkrétního začít dělat, že?;-)
  A pro tvou informaci: tys ty vojáky možná znal, já jsem je měl v rodině. Bratr mého dědečka seděl dva roky v britském bombardéru, takže si o tom troufám „něco“ vědět.
  Asi jsi mě špatně pochopil – já jsem nepsal o hrdinství jednotlivců, ale o postojích naší SPOLEČNOSTI. A ty prostě od Bílé hory ryze kapitulantské jsou, to prostě neokecáš.

 7. Bertold permalink
  15 prosince, 2015 9:30 am

  Tak nevím, sice Vladislav provedl „hloubkovou“ kritiku „všeho“, ba i trampingu, kde ovšem nemůže popřít, že ta podle něj směšná záležitost přinesla mnoho pozitivního, jak ve vztahu k přírodě, tak co se týče celoživotních kamarádství a mnohé soudobé skupinky by byly rády, kdyby měly tolik věrných členů, kteří se navíc neustále nedohadují a o to častěji, čím je jich míň… Ale dosud neobjasnil svůj „recept“, jak se to má tedy dělat, zejména tak, aby získal „ty ředitele, vědce apod.“, což je bohužel při současném stavu zcela absurdní, nedovedu si to představit.
  Nechci být podezřívavy, ale dělá to na mne silný dojem, protože jsem ve státní sféře učil jazyky, jestli on není jakýsi provokatér, protože jedna věc se mu podařila úžasně, „svléknout“ ty, které jsme ještě neznali, „do spodního prádla“, chybějí už jen adresy… a ti naivní mu asi naletěli a stačilo tak málo.
  Za tak nevinné bych to nepovažoval. Jednoho takového jsme tu už měli a příznačně se tu už nevyskytuje, asi splnil svůj úkol.
  Tak spěte sladce…

  • Vladislav permalink
   15 prosince, 2015 10:37 am

   Bertolde,
   já jenom vidím, od trampingu, přes skauty, Nedvědy, Wabi Daňky a euroindiány až po „pohany“ pořád tu samou sortu lidí.
   Víkendáře. Programové pohodisty. Únikáře. Hobbysty. Copak takoví někdy něco změní?
   Tvrdá realita je, že móda se mění, společnost se mění – ale změny, které by tato hnutí měla přinášet, nepřicházejí – a pokud přijdou, tak je provedou jiní.

  • Rushwolf permalink
   15 prosince, 2015 10:45 am

   Tak doufám,, že až si zjistí agent provokatér i mou adres, pošle mě alespoň PFko 😀

   • Vladislav permalink
    15 prosince, 2015 11:00 am

    PFko ti rád pošlu, i se s tebou rád sejdu – jen přesnou adresu neznám, v naší římskokatolické buňce, kde se učíme nenávidět nám tolik nebezpečné „pohany“, sice víme leccos, ale až tolik ne.

   • Rushwolf permalink
    15 prosince, 2015 11:04 am

    to bylo spíš reakce na Bertolda… osobně sem spíš exhibicionista, který svá tajemství před světem neschovává, takže mě to mírně pobavilo

 8. Miroslav "Frostík" Mráz permalink
  15 prosince, 2015 8:25 am

  Jistě jste si všimli, že na některé komentáře se zásadně neodpovídá. Přece nemusí. 😀
  cituji:
  Kryserka – „Nejvíc o člověku vypovídají jeho vztahy s lidma, s kterýma sdílí stejný oheň. V tom bych si od tebe vážně příklad nebral, to se nezlob. Kus práce je už jen tenhle web, a až na drobné vyjímky do této party v jednom kuse kopeš. CO tak to spíš podpořit, řekl jsi svý, myslíš si svý, ok, ale rod se rozhodl jinak – co tak to začít respektovat? Neudělal bys tím pro pohanství víc? A pokud tedy raděj hodláš být vyhnancem z rodu, tak tedy rozjeď vlastní web, nabídni alternativu, ukaž činy, že je pravda na tvé straně.“

  Dva roky pindů a kde nic tu nic. Nebo už jste někdo o něčem od Vladislava slyšeli, četli, nebo snad viděli?

 9. Vladislav permalink
  14 prosince, 2015 12:42 pm

  Prudimírové a další anonymní hrdinové: tak co, pánové, že by doba odhalování skutečných jmen?

  Já koule mám, proto říkám: ano, jsem Vladimír Pelíšek.

  Kdo další? Zbytečné otázka, že??;-)

  Má tady někdo na debatu o skutečných kořenech, nebo se budete dál srabácky schovávat, předstírat, že „TO“ nejde jinak než smolit články, na které zareaguje nula až dva lidé, občas se někde v pěti lidech ožrat na nějaké zřícenině, a vyhýbat se čemukoliv, kde by bylo JEN TROCHU nutné přiznat vlastní slabost (která je ovšem nevyhnutelnou podmínkou „TO“ někam posunout)??

  A teď menší exkurz do dějin této země. Každý, kdo otevře mapu Evropy, vidí český živel jako zařízlý do území, které postupně dobýval živel německý. Tato německá expanze skončila až v roce 1945, kdy se to aspoň trochu rozumně vrátilo k dějinné spravedlnosti.

  Jak jsme to dokázali? Bojem? Kdepak, poslední proběhl v roce 1618. Úplatky? Ani to ne, jak by dokázal tak malý národ uplatit národ mnohem mocnější?

  Používali jsme úplně jiné „zbraně“. Devótnost, podlézavost, úslužnost, zradu nejen blízkých lidí, ale i tradičních hodnot, hodnot, na které jsme mohli být právem hrdí. Zcela v duchu evoluce: ti hrdí, čestní a rovní padli nebo nedokázali předat své geny, ti podlézaví a shrbení se jako panští kočí a služky pečlivě starali o svých sedm dětí.

  Je jasné, že zbabělec si málokdy přizná, že je zbabělcem – to už by totiž nebyl zbabělec. Takže náš národ reagoval po svém – ve světě velmi oblíbenou satirou, filmy, všeobecně dobře přijímanou literaturou, která těžila hlavně z faktu že měla „tak trochu“ od každého živlu, co se v naší zemi promísil – židovský, německý, …“Umět se zavděčit a vlézt ve správný čas do správného análního otvoru bylo a dosud je u nás prezentováno jako ta největší moudrost, kterou mohou rodiče předat svým dětem.

  Jenže přitom má každý tvor potřebu hrdosti, sebeúcty… A na čem si ji vybudovat, když je jinak zjevné, že to, co dělám, moc společného se ctí a hrdostí nemá?

  Takže jsme začali IMITOVAT. A to hned, jak se obnovil samostatný (tedy aspoň relativně) stát, Československo. Jó, takoví prvorepublikoví trampové nebo skauti, kteří by i poslední kaluž pojmenovali podle nějakého westernového romanopisce, byli ochotní se o „autentičnosti“ svého chování bavit i s lovcem bobrů z Wyomingu – kdyby se nějakým zázrakem objevil v jejich osadě někde nad Berounkou.

  Jinými slovy, tehdy se etablovala jistá hra, která nebyla ničím než ÚNIKEM, nicméně tvářila se nejvážněji, jak jen mohla. Dodnes si vzpomínám, jak kdysi v sedmdesátých letech přiletěla z USA moje prateta a nebylo snad půl hodiny možné uklidnit její dusivý smích, když potkala v tehdejším Gottwaldově partičku takových echt vykutálených „trampů“ odněkud z Hranic na Moravě.

  Toto trvalo desítky let, přišel převrat v roce 1948, Pionýr, pak se to transformovalo spíš do folku, country, pak další převrat, a přišli euroindiáni. Berounka, Svojsík ani Wabi Daněk už dávno netáhli, jenže když indiánské oblečky vypadají tak dobře! A to hlavní: zatím je u nás nikdo nenosil, přátelé, což je výzva! A tak docházelo k dalším trapným situacím, kdy se jakýsi nešťastník na české diskusi indiancorralu hádal mizernou angličtinou s rodilým Čejenem, co JSOU a co NEJSOU „indiánské“ hodnoty, a co víc, jaká byla SKUTEČNÁ historie jeho kmene – protože ON má ZE SVÝCH ZDROJŮ přece úplně jiné informace! Lidé, hrající si na indiány jako děti, neznající téměř nic skutečného o jejich kultuře, dějinách ani hodnotách, lidé, kteří skutečného indiána viděli tak možná někde na pouti prodávat CD s bolivijskou hudbou, se SE SMRTELNĚ VÁŽNÝM VÝRAZEM snažili tvrdit, že PŘESNĚ TOTO je to tzv. „indiánství“, přesně toto, co jakýsi klučina načetl někde v paneláku z knížek vypůjčených v knihovně, nebo si v lepším případě dovezl někde z amerického obchodu nebo benzínky, koupené ve slevě.

  Proč mi toto vadí? Vždyť každý si přece může hrát na co chce, no ne snad? A že je to dospělý člověk, který se se smrtelně vážným výrazem stylizuje do něčeho, o čem mnoho neví … vždyť je to přece JEHO věc, JEHO problém, no ne?

  Vadí mi to proto, že takové postoje jsou SMRTELNÁ URÁŽKA. Byl tu někdo, kdo tu už není, protože ho moje kultura (jejíž jsem já konformní součástí) převálcovala. A teď tady přijdu já, součást kultury která ho zničila, a nejen že mi jeho likvidace nestačí, ale ještě mám tu drzost říkat: podívej, TOTO byla tvoje kultura! Protože JÁ jsem to tak načetl, slyšel někde, myslím si to. Tečka.

  Když se dívám na nemalou část těchto lidí, vidím shodné rysy. Nepříliš úspěšní v práci, většinou nižší vzdělání (nebo i solidní, ale neschopnost se slušněji uživit), nevědomost o hlubších souvislostech, snadná oklamatelnost a zranitelnost. Lidé smíření s tím, že někde víceméně na okraji žijí i dožijí. Lidé odreagovávající se proto jednou trampingem, pak Nedvědem, potom šitím „indiánských“ korálků a nakonec „pohanstvím“. Kolik je mezi nimi ředitelů, špičkových uznávaných vědců, sportovců, opravdu chytrých a přitom hezkých žen? Jistě, jsou tam i takoví – ale musí se podřizovat unifikované mase „většiny“ – namísto, aby ta masa řekla: tady je naše vize, ty umíš toto a toto – proto nám pomůžeš tím a tím.

  Protože pohanství tohoto typu zkrátka ŽÁDNOU vizi a ŽÁDNOU budoucnost nemá. Je to jen móda, jako byl tramping či indiánské korálky. Za 20 let si nikdo nevzpomene na žádnou dnešní módu, jako si dnes nikdo nevzpomene, že v roce 1985 nejvíc frčely mrkváče.

  Pokud hledám únik, nepředstírám, že jde o víc, než o únik, nehraju si na něco, co evidentně nejsem. Proto jsem se např. přestal hádat s Rushwolfem – je sice nebojovný, ale nic nepředstírá, je přímý. Netvrdí, že „toto“ je pohanství, když je prostě evidentní, že „toto“, co ani po 5 letech nepřitáhlo víc než nějakých 15 zájemců, ani „toto“, co má v názvu „rodnověří“ a skoro nikdo už o něm několik let nic neslyšel, prostě pohanstvím být NEMŮŽE!

  Můžete mě zabanovat – máte moje ČESTNÉ SLOVO, nepočetní členové PK a někteří jeho šéfové, pletoucí si pohanství s budováním fanklubu a odstraňováním nepohodlných, že pokud to uděláte, já tady pod žádným jiným jménem psát nebudu. Pak si budete moct, všech možná 20 lidí z pěti nebo kolika „pohanských“ skupin, pogratulovat, jak hezky a elegantně jste setřásli toho odpudivého Vladislava, který vás neustále jenom kritizoval. A budete to moct dělat celkem dlouho – protože počítám, že než nastoupí další módní vlna a „pohanství“ skončí tam, kde je dnes euroindánství nebo skauting, může to trvat ještě i 10 let.

  Jednou ale budeme všichni „TAM“. Co potom povíte SKUTEČNÝM pohanům, kteří jako pohané žili a třeba i zemřeli, když se na vás zřejmě oboří, že jste za pohanství vydávali něco, co pohanstvím nebylo, a tím mu v očích nejširší veřejnosti (resp. každého, kdo vás čte, vím, není to skoro nikdo) ublížili víc, než několik „svatých“ Václavů nebo Vojtěchů?

  • Rushwolf permalink
   14 prosince, 2015 3:29 pm

   Osobně nemám se svou identitou problém, takže jmenuji se Karel Bartůněk toho času výskytem v okrese Chomutov, 29 let, maturitou ukončené střední vzdělání, práce v místní samosprávě na pozici úředníka na odboru žp, dálkově studující na hnojárně, 6 let ženatý, tři děti, záliby: living histori, zahrada, turistika, lukostřelba, četba, erotika, etc. Řádný původ proletářský prokázán do časů Marie Terezie, těší mě 😉 Do debaty načaté prudimírem se ovšem nezapojím, mám pocit že my jsme si už asi všechno co jsme potřebovali řekli a řeči se vedou, voda teče, tím neříkám, že diskuze si nečtu, ale nějak zrovna nemám tu správnou, bojovnou náladu něco vyťukávat 😀

  • Kryserka permalink
   14 prosince, 2015 6:10 pm

   „Jak jsme to dokázali? Bojem? Kdepak, poslední proběhl v roce 1618.“
   Koukám tady má někdo slušné mezery ve všeobecném vzdělání? Československé legie? První samostatný armádní sbor v SSSR? 1. obrněná brigáda a Východní prapor ČS armády v Británii? Atd, atd, atd? A z méně známých – Rota Nazdar, 1. ČS partyzánská brigáda, Baterie K. Gottwalda, nebo Polní nemocnice J. K. Komenského..
   Ach jo, a tohle by chtělo poučovat potomka Hunů o české historii? Takové ignoratství jsem vážně nečekal.

   • Kryserka permalink
    14 prosince, 2015 6:12 pm

    Zasloužil bys zkrátka, aby ti jeden z našich stíhačů z Anglie, kterého jsem měl to štěstí znát osobně, řádně nakopal prdel..

   • Miroslav "Frostík" Mráz permalink
    15 prosince, 2015 7:31 am

    A čekal jste něco jiného? Styl “ Je to takhle, všichni se mýlíte“ vede k odporu. Zařekli jsme se, že nebudeme odpovídat, s fanatikem úrovně bigotních katolíků to nemá to cenu.

  • Miroslav "Frostík" Mráz permalink
   15 prosince, 2015 8:11 am

   Když jde tedy třeba o mou identitu, tak s Vláďou jsme si i soukromě psali. Tak by o mě, měl vědět dost. Jak dokázal ve svých komentářích, nějak na to zapomíná a odpovídal mi jako nějakému mladíčkovi. Jsme stejně staří a demence by se tedy ještě projevovat neměla.
   Proč „Frostík“? To je z doby kdy si pohansky zaměřená parta (vazbou na Třísovskou svatyni 1995 – 2001) hrála na šermíře a protivníci (ovlivnění filmem Highlander) řvali smrt McFrostům (Mrázům) , jelikož se Mrázům říká Mrazíci (nemají to rádi, ale nemá cenu proti tomu bojovat) tak někdo vymyslel, že bych měl být vlastně Frostíkem než Mrazíkem. Tomu jsem se nebránil. Po rozpadu skupiny jsem pak použil tuto přezdívku pro komunikaci na Netu a nějak to zůstalo.

 10. Za PK permalink
  12 prosince, 2015 8:15 pm

  Vladislav permalink

  Listopad 3, 2015 10:19 am

  Debata s vyznavači Jediné Správné Pravdy, odmítajícími diskusi o čemkoliv, co se jim jaksi nehodí do krámu a nutně by vyžadovalo sebereflexi, je skutečně téměř nemožná.

  Souhlasíme s autorem, ale v tomto konkrétním případě došlo k záměně, mělo to být v jednotném čísle.

 11. Vladislav permalink
  4 prosince, 2015 8:29 am

  Kryserko,

  dnes máme zajímavé výročí – dva měsíce od publikování tohoto článku, který jako téměř jediný na tomto serveru přichází (soudě podle počtu komentářů) s něčím, co lidi SKUTEČNĚ zajímá. Přes 100 komentářů a živá diskuse. Asi je jen málo jiných věcí, které by ještě líp ukazovaly, jak je forma „pohanství“, kterou jistí lidé prosazují, náplňově mimo.
  A to ještě musím doplnit, že k tomuto tématu zde diskutují pouze pohané nebo lidé, kteří se za ně považují, a že tento server je spoustě lidí, i s pohanským zaměřením , neznámý.
  Někdo ale musí narazit do stromu čelem, aby si uvědomil, že stromy existují, jak říká jedno staré přísloví.

  K tomu, cos napsal.
  Někdo se dobře postaral, abychom to už nikdy nezjistili, ale např. Lužičtí Srbové a balkánští Srbové mají společného víc než jen název. Úsměvné je to např. v případě Obodritů, kdy někteří „seriózní badatelé“ nejen že vysvětlovali původ jejich názvu tím, že žijí „za Odrou“ (jako by tam jiní Polabané nežili a Obdorité navíc nežili za Odrou úplně nejdál), ale i zcela ignorovali skutečnost, že plemeno Obodritů bylo v raném středověku zdokumentováno i v dnešním Bulharsku.
  A co jsou třeba Chorvati – Charváti? Pro někoho zřejmě jen náhodná slovní podoba. No, ještě hodně toho bude objeveno, resp. znovuobjeveno, ta doba naštěstí už přichází.

  Kočovníci se určitě uživit i udržet na daném území umí, ale jde o to, jak. Jednotka plochy vždy uživí jistý počet lovců a sběračů, o něco více klasických kočovníků, avšak násobný počet pastevců, ještě více zemědělců a ještě více lidí zabývajících se vyspělými řemesly, popř. průmyslem. Jistě, v nevlídných stepích Kazachstánu, Mongolska apod. možnosti zemědělství nikdy možnosti kočování, popř. pastevectví nepřekonají, ale tady jsme v mírné, úrodné Evropě. Tady kočovný život vždy musí prohrát s uspořádáními vyspělejšími. Avaři i Maďaři prostě MUSELI přestat kočovat – jinak by záhy podlehli materiálně i počtem a výzbrojí válečníků. Museli se rozplynout v kulturně vyspělejších etnicích Slovanů, Germánů a Románů, museli převzít jejich nepochybně vyšší formy politického uspořádání. Což se i stalo.

  Slované napadali nejen Byzanc, ale i Sasko či Dánsko. Myslím, že by ovšem kromě tohoto „B“ bylo dobré říci i „A“. A tím „A“ jsou důvody a doba, proč a kdy tomu tak bylo. Co bylo dříve? Expanze Karla Velikého a jeho následovníků do Polabí a slovanských zemí obecně – nebo útoky Gotšalkovců a Niklotovců proti Sasům a Dánům? Trvalá snaha Byzance o expanzi severovýchodním směrem spojená s neustálým intrikováním (Pečeněgové, Chazaři a další) – nebo Svjatoslavovo vojsko valící se ke Konstantinopoli?
  Jestli někdo čekal, že se Slované budou pouze opevňovat doma a nebudou se bránit i vlastními výpady, tak se prostě spletl. A já doufám, že se bude plést i nadále.

  Někteří mí i tví předci jistě svůj rod a původní hodnoty zrazovali – jinak by tu naše rody už dávno být nemohly. Ale zakončím zase jednou starou moudrostí: kde otec zradil a syn nenašel sílu k boji – tam musí zasáhnout vnuk.

  • Kryserka permalink
   10 prosince, 2015 1:28 pm

   No to by mne fakt zajímalo, jak jsi tu uváděl, že „podle toho jak kdo sedí u ohně poznám, zda je kdo slovan, kelt, nebo germán či žid“. To bych rád věděl jak, to bych fakt ocenil , kdybys mi to vysvětlil.
   Když už jsme byli u těch anglosasů, ono je občas dobré jim připomínat jejich genocidu keltských národů..

   • Vladislav permalink
    11 prosince, 2015 10:07 am

    Ne jak sedí u ohně. Ale jak k ohni přistupují.
    Žid, když uvidí slunovratový oheň, nahodí povýšený výraz a s výrazem, že prokazuje milost, se „zúčastní“.
    Germán má oheň rád, snaží se být užitečný, je zdvořilý, pomáhá, ale hlavně deklamuje to, co se naučil z povolených zdrojů. Neumí se opravdu uvolnit, a když už, tak jedině s pomocí alkoholu.
    Slovan jde nasbírat dřevo, přikládá, udržuje, vypráví příběhy, baví se.
    Ale jsou i jiná měřítka, např. partnerské vztahy.
    Slovan například může být ryze monogamní, ale přesto připouští vícenásobné vztahy, pouze s tím, že jeho osobně to neovlivňuje.
    Žid věrnost naprosto neuznává a v osobním životě jde často o člověka s nějakou abnormalitou – homosexualita, ponižování, spojenou s nepříliš kvalitní sexuální funkcí.
    Germán propadá na rozdíl od Slovana v případě více vztahů ničícím pocitům viny, nehledá důvody a příčiny, cítí se hluboce provinilý a užírá se. Křesťanskými bludy byl ochočen mnohem více, než Slovan.
    A třeba válčení?
    Germán vytvoří technicky co možná nejdokonalejší armádu, s precizním velením a vynikající organizací. S touto armádou napadá všechny sousedy, kterým má co ukrást.
    V té době se Slovan ještě hádá, jestli má smysl bojovat a bránit se, kdo bude velet atd.
    Jakmile Germán napadne Slovana, je proto Slovan vyřízený a Germán rychle získá velké množství územních i politických zisků.
    Pak se ovšem Slovan vzchopí, proti Germánovi povstanou doslova všichni včetně dědů, žen a dětí, a Germán je vyhnán, často i zničen.
    Germán neumí bojovat partyzánským způsobem, zatímco Slovan je v něm mistrem. Germán umí porážet nepřátelské armády, ale ne národy, které proti němu povstanou – pouze je umí vyhladit.
    Žid neválčí. Cílů dosahuje tak, že proti sobě poštve znepřátelené strany, a jakmile se tyto vyčerpají, shrábne jakožto „mírotvorce“ zisky.
    A Hun? Jeho nájezdy jsou ničivé pro všechny, ale jakmile vyskočí velkému chánovi kopřivka a on ztratí velení, rychle odtáhne zpátky do rodné stepi.
    Jde o zjednodušení, samozřejmě, ale jsou to věci, které se dají vypozorovat v celých dějinách.

   • Kryserka permalink
    11 prosince, 2015 11:29 am

    Dík, je celkem pravda, že na mně ten hunský styl vážně sedí nejvíc. Zápalku mám extrémně krátkou. Na druhou stranu, je u nás rodinný zvyk zlo mstít až za hrob, a nebere se to jako nic přemrštěného – choval se tak už co pamatuji náš pradědek. Bitka s ublížením na zdraví kvůli pár jablek, a podobně – ne že by mu vadilo, že mu je někdo zkusil krást na zahradě, ale vadilo mu, že zloděj vyzývavě nerespektoval, co bylo jeho. A se vztahy – nu, u nás hunů se v rodě pro ženy ke zbrani sahalo velmi lehko, ale násilí na ženě se netoleruje (ne že by nebylo zcela možno, pokud se ženská chová jako chlap – ale pokud se chová jako ženská, je takový chlap pak považován za odpad všemi ostatními). Ovšem, je možno, že kdokoli druhému ublíží v pominutí smyslů a pak lituje – to se taky stává a hledíme na to spíš jako na neštěstí než že by ten dotyčnej byl špatnej. Cení se štědrost, to že dárce nepočítá, ale prostě jen sáhne do kapsy a dá. Cení se impulzivita, upřímnost. Cení se dané slovo. Cení se bojovnost, schopnost udělat frajeřinu a také si ji obhájit. Zajímavou zkušeností pro mne byl nějaký čas nucený život v cikánské čtvrti. Poradil jsem si s tím tak, že mi tam do měsíce šli z cesty. Nijak jsme je neprovokoval, a ani jimi nepohrdal, já na svém, vy na svém, a kdo to zkusil testovat (zkusili to během prvního týdne) sklidil trojnásobek toho co by sklidil od cigoše. Neměl jsem problém se tam během půlroku dvakrát servat na nože. Rvačky holí, rukama, atd, nepočítám, to by nemělo smysl. Každý jsme si slízli něco, policii do toho netahal nikdo, to by byla ztráta tváře pro každou stranu. A pak už jsem s nima vycházel bez problému.
    Ta mentalita cikánů je taková, že si cení, když jsi stále připravenej, ale nedáš najevo strach a zároveň jsi připravený za pět facek vrátit aspoň tři. Nejsou ani horší ani lepší, jsou jen jiní.
    Od té doby jim docela rozumím. Můj dojem je, že my huni s cikány umíme vyjít nějak prostě líp než češi. prostě si k nám tolik nedovolí, a my do nich tak nerejeme. A hluk – to, sám víš že jsme na tom podobně, a když se slaví, tak víkend s čardášem 24 hodin a musí to vědět půl obce, to nám neva, to děláme stejně tak. A pokud je konflikt tak jdou nože ven zatraceně rychle na obou stranách oproti čechám – já tomu nikdy nerozuměl, tady se furt jen kecá, ramenaří, vyhrožuje, člověk by řek, ti se pozabíjej, a pak nic. Čecháček když si takhle otevře zobák u nás (nebo i u Slováků, jak jsem viděl), tak dostane po pěti slovech něčím přes hlavu či pod žebra, vynesou ho a je zase klid. Na druhé straně, moc věcí, za který se tady lidi urazí navzájem do krve, tak vyřešíme hádkou, trocha řevu a je jasno, pak třebas za čas popijem, vše si vysvětlíme, nic se neděje, netřeba z toho dělat rodovou mstu. Ta ale jak začne, je ne za hrob ale za tři hroby…
    Já obecně tady moc nechodím ani pařit, nesedne mi prostě ta česká hospodská mentalita, pivečko, ubíjení času, zakládání na špek. Relaxuji s vínem ve sklépku, pokud je k tomu hudba tím lépe, dobré uzené, zábavy s kamarády.
    Ale pivní skauty ládující se utopenci poté, co urazili svých pravidelných 5 či 8 ve stále stejném pajzlu fakt nechápu, že je to nenudí? Zkoušel jsem to, ze studijních důvodů, a dodnes nenašel, co na tom mají.
    Tož tak.
    A vztah k zemi moc nemám, mám rád, když se to kolem mně mění, a vůbec nejméně mám rád chamtivé, nenažrané, primitivní sedláky – drnohryzy stylu hamty, hamty, ať mám víc, než tamty…třebas na Hané jsem poznal spoustu takových typů, co by fakt člověka zahřálo na střechu jim šípem posadit rudého kohouta a hnedka vyrazit dál..připadali mi jak líní, tupí, vyžraní kapři v rybníce…
    Mám rád kraje, kde se jde rozhlídnout, a kde se ti pohled hnedka nezarazí na nějakým pásmu kopců či přímo hor, brr… Kde jde cítit vítr celej den a v noci jsou tam nízko hvězdy, a ve dne oblaka.
    Pokud bys to rád viděl co nejblíže ČR, jeď do Maďarska omrknout Hortobágy, ale Dobrudža je ještě lepší. Úplně supr je Askania Nova u Chersonu, doporučuji, byl jsem tam ještě za Černěnka..
    PS: Pěšky tyto místa nejsou fakt ono, doporučuji si půjčit si tam koně. Já k nim sice nemám vztah (žeru třebas koninu – prostě mi chutná, no), ale nikdy jsem tomu neodolal a dodnes nelituji.

   • Kryserka permalink
    11 prosince, 2015 11:39 am

    Vladislave, jeden z velmistrů partyzánského boje byl Cherusk (germán) Arminius, a římané měli naopak germány za nejlepší z těchto válečníků – dávali v tomto stylu boje na frak nejen galům, ale i jim, národu samotného Pána války Marta.
    Co se týká židovského stylu boje – slyšel někdy slovo Masada? Nebo četl Flavia Josepha? Myslím, že žid se umí rvát zatraceně dobře a zarytě, když mu o něco jde. Rozhodně si jej cením jako tvrdého bojovníka, kterému většina dnešních evropanů nesahá ani po kotník (prezenční služba ve stylu Izraele by to snad mohla časem ještě zachránit). A ano, jeho styl se dost podobá stylu boje Araba. Nepodceňoval bych semity..

   • Tyrfing permalink
    11 prosince, 2015 11:57 am

    Docela dobri partyzani byli i Birkebeiners. A co takhle Svycari v dobach, kdy se je pokouseli ovladnout Rakusaci…

   • 11 prosince, 2015 5:46 pm

    Tak jestli tady Vladimír, tedy promiňte, Vladislav, sedí u ohně jako tady na tom selfíčku, co si pořídil asi na WC v práci, tak to potom klobouk dolů, tak semitský obličej se hned tak nevidí: https://www.linkedin.com/in/vladimir-pelisek-4a437a64

 12. Vladislav permalink
  2 prosince, 2015 7:48 am

  Andreos: Putin je především geniální politik. Je pravoslavný křesťan, ale právě takového typu, ze kterého cítíš praslovanské podhoubí. Jeho jednání není jednáním „křesťanského“ politika, ale mnohem víc sněmem zvoleného předáka. Je z něho cítit odpovědnost k jeho lidem a láska k nim, nikoliv úsilí o získání dobré trafiky po ukončení funkčního mandátu, jako u většiny západních politiků. On jedná v zájmu svých voličů, nikoliv elit – proto se jeho domácí podpora blíží neskutečným 90%.
  On nemůže v ruském prostředí v této době pravoslavným křesťanem nebýt, pro mě je podstatné, jak vystupuje a jaké má VÝSLEDKY. Co je doopravdy zač, jasně vymezil ve svém patriotismu, vymezení se vůči Západu a neagresivním pragmatismu. Netíhne k islámu, ale řídí se tím, že Rusko má na Blízkém a Středním Východě své zájmy, doma má své vlastní islámské menšiny, takže nemůže jít proti islámu en bloc. Taky nevěřím na „umírněné“ muslimy, ale věřím na relativní neškodnost sekulárních režimů v islámských zemích.
  Islám je stejná zhůvěřilost, jako křesťanství, ale všechno to islamistické peklo vymyslely, financují a podporují především SAE a jejich podržtašky. Nad nimi drží ochrannou ruku a jim na ruku jdou všichni ti Sorosové, Rotschildové, Bilderberg aj., kterým hraje roli užitečných idiotů americká, evropská a izraelská politika. Tyto země, prosazující wahhábistický islám, mají zelenou ze strany Západu, takže země typu USA, Francie, GB skutečně, jak říká Asad, organizace jako IS fakticky podporují, přestože jinak předstírají boj proti němu.
  Jinak samozřejmě nic proti bělošské pospolitosti. Problém je „jen“ v tom, že Západ se už na nic nezmůže. Byl impotentní už za Hitlera, a od té doby proteklo mnoho vody v potoce. Vody, která přinesla „Francouze“ z Konga, „Němce“ z Turecka nebo „Brity“ z Pákistánu. A přinesla jich desítky miliónů – a ještě přinese „Syřany“ z Afgánistánu a Kosova. Tato směska se bude akorát chtít „mít dobře“. Za co jiného by měli kopat?
  Nevím přesně, jak to dělají, ale Rusové jsou schopní své menšiny nenásilně přimět kopat za Rusko – a že jich mají! Zkus přijít s podobným nápadem za Švédem Ahmedem na Trelleborgské předměstí do Malmo – pravděpodobný výsledek ti asi nemusím říkat;-)

 13. Vladislav permalink
  1 prosince, 2015 8:16 am

  Andreosi, samozřejmě souhlasím s tím stmelováním – ale s kým se chceš stmelovat?
  S Čechy hrajícími si na Němce nebo Kelty, zrazujícími oběti generací svých skutečných otců, které se stovky let naši germánští pobratimové pokoušeli dostat nejprve do hrobu a nakonec za Ural?
  S fašizujícími radikály, těžko skrývajícími obdiv k nacismu?
  Se sluníčkovými pohany, které indiánští šamani v Americe bubnováním přivedli na „slovanskou“ cestu?
  Se západní mládeží, která je happy a cool a bude se pářit s kýmkoliv, rasa nerasa, původ nepůvod?
  Cením si na tobě ale tvého politického zaměření. Zejména v komunikaci se skupinami typu PK, pokoušejícími se rozvíjet křesťanskou zásadu rozdělení aktivit na sakrální a profánní (aby pak mohly sakrální struktury ty profánní skrytě, ale účinně řídit).
  Pohanství prý nesmí být politické:-) No jistě.
  Když slovanští kněží nebo druidi věštili věci budoucí, tak samozřejmě byli úplně nestranní, vůbec se nezabývali zdarem válečných tažení, neprosili o přízeň bohů pro SVÉ bojovníky. Zkrátka – žádná politika:-)
  Když přišli na Moravu zvěrozvěsti, tak v tom samozřejmě taky žádná politika nebyla. Stejně jako nešlo o politiku, když Boleslav odkrágloval Václava, nebo Drahomíra nechala odpravit Ludmilu, nebo pohanská opozice zlikvidovala Gotšalka, Slavina s pomocí milence Kruta, atd. atd.
  Jistěěěě, politika a náboženství spolu nijak nesouvisejí.
  Jak že to přesně zní? „Dej císařovi, co je císařovo, a Bohu, co je boží“?
  Přesně touto starou „pohanskou“ zásadou se řídí mnohé „pohanské“ spolky, aniž by tušily, čí zadání tímto fakticky plní.
  Ale kdo je opravdu slepý, toho nezachrání ani zázrak všech zázraků…

  • Kryserka permalink
   1 prosince, 2015 9:51 am

   Hele, já si ale fakt nemyslím, že likvidace slovanstva je nějaký staletý německý projekt, který řídí ze zásvětí duch Jindřicha Ptáčníka, a Áda i Kníže (a další podobní slovanožroutští a rusožroutští zmrdi) jsou jen jeho bezmocné loutky… Myslím, že každý z těch zmetků k svý svinstvům naopak vždy měl a má své vlastní důvody, a nehledal bych duchy minulosti tam, kde jde jen jednoduše o prachy a stíny na mozku (magornost) či jiné osobní komplexy dotyčných.
   I když mně už fakt napadlo, že taková jakási nevraživost a cizota, co cítím z veškerých slovanských božstev a kultů, může znamenat i to, že pocházím z rodové linie, která byla lidu těchto entit (slovanům) prostě dlouhodobě nepřátelská (maďaři). Co si o tom myslíš?
   Jinak opravdu nemám problém s těmito entitami například mongolů..jsou mi cizí, ale jaksi přátelské..prostě netypicky hodně nakloněny, jak to charakterizoval jeden takový co se tím víc zabývá. To je tím zvláštnější, že jsem tam nikdy necestoval ani se jejich praxí moc nezabýval…
   Na mne jsou zkrátka slovanští bozi jacísi přednasraní, je to postoj zhruba „Co ty nám sem lezeš, co tady vůbec chceš? Táhni ke svým!“
   Co je ale hodně zajímavý, tak řeckořímské entity, pokud jsem tu příležitost k interakci měl, jsou naopak jak staří známí, když se člověk vrátí z dlouhé cesty jinam. Tam je mi na rozdíl od těch stepních míst i fajn a přirozeně..možná že je to tím, že tam mám přes ty své balkánské předky nějakou zaháčkovanou část genofondu. Je dost možno, že část těch chorvatských předků byla původem z Itálie, ale to už dnes fakt nejde dohledat. Každopádně tam zapadám na 90%.
   Byl tady jakýsi parádní článek od Frostíka o podobným místě..
   Proto se mi moc nelíbí, když se otíráš o Nova Roma, nevím, zda si uvědomuješ že, aby ses mohl klanět Vestě nemusíš být Qurita, jde o princip, ne o krev. Jasně, pro pravého římana bys byl vždy jen přinejlepším hodně romanizovaný barbar..no a co?
   Mimochodem, antické tradice (speciálně řecké) si velmi cením a rozhodně nejsem stoupenec „urozeného divocha“. A ano, mám v tom ohledu pár zážitků které mne nasměrovaly, ale to je na osobní pokec.
   Nemyslím si že bych potřeboval, aby mně někdo dával školení, jak mám s těmito entitami komunikovat. Nebo mi vysvětloval co dělám špatně a co bych měl dělat jinak a jak a kde se organizovat. Zajímá mne jen cizí praxe, jak to mají dotyční se svými bohy. Já vím, jak to mám se svými, a ono do toho druhým je celkem nic. Ony si to tyto entity s tebou zkrátka nastaví sami jak jim vyhovuje. Ta smlouva s takovou entitou chceš li má jen dvě strany, ne deset nebo tři. Ona si vybere tebe, ne ty ji. Je to osobní cesta a jdeš po ní jen ty. Nicméně, to nevylučuje se na ní učit od jiných a může ti to ušetřit mnoho tápaní, a to je přesně to co bych od PK čekal.

   • Vladislav permalink
    1 prosince, 2015 5:02 pm

    Jo, s tím souhlasím. Existují určité indicie, které prozradí tvůj slovanský, germánský, ugrofinský, židovský či jakýkoliv původ i v situaci, kdy se explicitně nehlásíš k žádným bohům.
    Jak si povšimli už obrozenci, Germán je přirozeně puzen na východ, Slovan na západ. Germán je založením kolonizátor, Slovan zemědělec a hospodář, Žid obchodník. Germán je vynikající válečník, ale především v útočné válce, Slovan se naproti tomu do dobývání cizích území příliš nežene, zato je velmi těžké skutečně ho porazit na jeho vlastním území. Germán disciplinovaně plní rozkazy, Slovan má přirozené potíže se ctěním autorit.
    A Žid? To je prostě orientálec, a orientálcem zůstane, i kdyby tu žil 30 generací, pouze stačí, když se nebude příliš mísit s Evropany.
    Samozřejmě, toto jsou pouze obecná vodítka, z nichž existuje nemálo výjimek. Nicméně Slovana poznáš podle vztahu k zemi, inklinace k zemědělskému hospodaření, lásky k přírodě na straně jedné, a neschopnosti efektivně hospodařit s penězi, časté převahy emocionální složky nad racionální a sklonů k (někdy i zbytečnému) sebeobětování na straně druhé. Vás Maďary tolik neznám, navíc jste byli zejména Slovany, aspoň pokud jde o Panonii, naředěni dost zásadním způsobem.
    Být „přímo někým“ a nikoliv pouze jakousi neurčitou směskou, jak o sobě řada „etnických“ pohanů schizofrenně prohlašuje;-), s sebou nese řadu výhod. Hlavní je ta, že vycítíš svou přirozenost a napříště už s ní cílevědomě pracuješ, nenecháš se ovlivňovat každým slintem z dílny tvých nepřátel.
    Jakou to přináší výhodu pro pohanství? Využití principu, který už před cca 30 lety vypozoroval americký biolog a lesník Chris Maser, když si všimal sukcese lesa na holosečně vytěžené pláně k Tichému oceánu přivrácených amerických hor. Všiml si, že pokud zůstane „základ“, tak navzdory tomu, že ze systému vymizel ten či onen živočišný druh, stane se něco, co tam ten druh jakoby „vrátí“. Pokud se například někde ve větší míře navrátí přírodě blízký les, objeví se časem v té krajině např. i vlci nebo prostě zvířata, která jejich činnost provádějí – a to navzdory tomu, že z daného místa zmizela třeba ještě o 100 let dříve, než ten les, a nemají se tam zdánlivě odkud vrátit.
    S pohanstvím je to úplně stejné. Je skoro jedno, kolik toho víš o svých bozích – beztak jsou to často od středověku církví překrucované informace, které tě mají pouze zmást, nebo dokonce odradit. „Pohané – uctívači“ a „pohané-rekonstrukcionalisté“ jsou předem odsouzení k neúspěchu, protože se zkrátka zabývají něčím, co NEEXISTUJE. Když pominu, že bohové nejsou jako zuřivý pouštní čertík Jehova, který od svých oveček vyžadoval a vyžaduje vždy pouze bezvýhradnou devótní poslušnost, zatímco naši bohové nevyžadují uctívání, ale především respekt, prokazovaný starším a moudřejším bytostem, PŘEDKŮM, je tu ještě něco. A tím něčím je GENETICKÁ (či spíše rodová) paměť. Tak, jak si semeno, vhodně uchované, bude i po 500 letech pamatovat, v jaký strom má vyrůst, tak si „semeno bohů“ v nás pamatuje, kým je a čeho má dosáhnout. „Princip“ Veles či Perun byl, je a vždy bude tentýž – a je jen na nás, zda ho dokážeme objevit. Mainstreamové, cíleně deformující informace od mnoha „seriózních vědců“ jsou právě to nejhorší, co v tomto případě můžeme udělat.
    Je jen potřeba oloupat ty vrstvy, které na nás někdo za ta staletí umně nabalil, s vírou, že nás nikdy nenapadne si je sundat. Ty vrstvy můžou mít u někoho třeba i křesťanský háv, proto spíš pochopím někdy i řadu ruských pravoslavných křesťanů, než ukrajinských „pohanů“. Podstatné je, co je POD NIMI. To je to, k čemu se snažíme všichni směřovat – i když je toto pod rozlišovacími schopnostmi řady „pohanů“.
    Jsou situace, na které si naši nepřátelé nedokážou dávat pozor. Nebudu je tady psát, nevidím totiž důvod, proč odhalovat karty. Ale jednou ze základních je příroda – třeba u ohně poznáš Germána od Slovana, a především Evropana od Žida. Jinou zahradu má „náš“ člověk, a bydlí na jiném místě. A neexistuje skutečný pohan, který by třeba nedokázal rozpoznat aspoň 80% našich stromů a keřů, stejně, jako neexistuje pohan pravidelný pijan, či dokonce alkoholik. Všechno toto a mnoho dalšího jsou právě ty někým nabalené vrstvy, které si řada taky-pohanů jaksi nedokáže uvědomit;-)

   • Kryserka permalink
    3 prosince, 2015 11:23 am

    No, asi tam přeci jen v sobě po těch maďarech něco mám – dost nadprůměrně střílím už dlouhá leta z luku – hodně do toho koníčku i investuji a baví mně to a vždy bavilo a přitahovalo (ale zas by šlo namítnout že s anglického, ne z reflexního..i když i s tím si slušně poradím pokud jej dostanu do ruky). Na druhé straně, koně mi nic neříkají – zato jsem opět nadprůměrně šikovný s lodí, a dokonce i na moři – napoprvé pod plachtami – což na kočovníka nevypadá, to je něco od těch mých balkánských předků z Istrie… prostě plachetnice, nebo aspoň blbá kanoe či kajak je pro mně daleko víc než celé koňské stádo. Ideální je ale plachetní loď, to se s vesly anebo pádly nedá srovnat. Pokud už vesla, tak něco typu rychlé veslice, zkusil jsem si to a je to supr zkušenost. Na moři jsem byl ve Středozemí, v Severním moři a na Baltu. Balt je mi vnitřně blízkej, ale studenej, Středozemí – tam patřím, a Severní moře – to je už cizina, ne že by se nelíbilo, ale to je spíš o té frajeřině, je to už úplně jiný mazec než ty dvě vnitřní moře.. Na Černém moři jsme kupodivu nikdá nebyl a rád bych to zkusil. Ty končiny mi jsou nějak moc hodně blízko při cestování, něčím trochu i víc než Středozemí..
    Když jsem jezdíval sám do Chorvatska, brával jsem s sebou aspoň vylepšenou oplachtěnou Pálavu (prostě na tom byla plachta ze surfu a roštem připojený vahadlo) a jezdil po takových těch pustých ostrůvkách, každou chvíli jinde, to je život dle mého gusta. Párkrát jsem se zúčastnil i plavby po Středomoří na plachetnici..
    Já jsem maximálně šťasnej, pokud mám pod nohama dřevěnou palubu, kolem teplé moře a nad hlavou plné plachty..a když to nejde, dejte mi aspoň velké jezero nebo pořádnou řeku, tekoucí k jihu (ne nějaký Labe proboha). Třebas dunajská delta, supr!
    Ve Skandinávii bych chcíp, jen z těch jejich krajin mně jímá zima a totální hnus. Ty hezký z nich jsou sice zajímavé (třebas Island), ale bydlit bych tam nechtěl ani na měsíc. Jen nakouknout, a zas vypadnout do teplých vod!
    Mně se vždy z celých antických legend nejvíc líbili Argonauti..
    Moje světová strana je jihovýchod, to vím už dávno..
    Tak kruci, Vladimíre, co jsem to za mišmaš? Jedno ale vím – určitě ne nějakej obodrita či polaban…
    A pohanská církev která je zároveň kibucem a politickou stranou? Myslím, že to je od začátku nereálná myšlenka, nemůžeme se životem vrátit do 5. či 6. století – to zkoušej ti z IS a taky jim to moc nejde, víš?
    Nejvíc o člověku vypovídají jeho vztahy s lidma, s kterýma sdílí stejný oheň. V tom bych si od tebe vážně příklad nebral, to se nezlob. Kus práce je už jen tenhle web, a až na drobné vyjímky do této party v jednom kuse kopeš. CO tak to spíš podpořit, řekl jsi svý, myslíš si svý, ok, ale rod se rozhodl jinak – co tak to začít respektovat? Neudělal bys tím pro pohanství víc? A pokud tedy raděj hodláš být vyhnancem z rodu, tak tedy rozjeď vlastní web, nabídni alternativu, ukaž činy, že je pravda na tvé straně.
    I kdyby se to nepovedlo, tak i ten pokus by ti získal zvenčí minimálně úctu části rodu, žes to aspoň zkusil – a zevnitř ti dal zkušenosti, bez kterých je rozvoj nemožný, myslím.

   • Kryserka permalink
    11 prosince, 2015 6:10 pm

    Tyrfingu – jedna z nejkrásnějších knih co znám, je Káre Holt – Král. Je to právě o birkebeinech a baglerech…je to bohužel ale v česku moc málo známý příběh. Zajímavé je to hlavně tím, že jde už o totálně pokřesťanštelé Norsko – a přitom, kdo má načtenu vikingskou pohanskou klasiku, třebas Islandské ságy, nebo Okruh světa, tak může hezky vidět, jak zkrátka pokračuje stejná mentalita v jiném hávu..
    Z dob nedávných bych doporučil film Hrdinové z Telemarky. Před výkony norských partyzánů a speciálních jednotek z této doby musí čech smeknout..
    Osobně mám ze skandinávců Nory nejraději, sedl jsem si s nimi o moc víc než se Švédy, a o moc moc víc než s Dány – těch pár co jsem znal mi přišli víc jako takoví pohodoví severoněmci spíš než skandinávci.
    Já vůbec mám z němců nejraději ty chlapíky z Holštýnska, Šlesvicka, Syltu a Helgolandu, co ještě jejich praprapradědové mluvili daleko líp dánsky..je to krásný kraj, doporučuji každému milovníkovi Severního moře (pro nás jižany je to však spíš jen na léto, ono je to přeci jen pro nás teplomilné skoro kousek od Ultima Thule – klepal jsem tam kosu a moknul i v srpnu..). Co z němců povětšinou nesnesu, jsou sasíci a zejména bavoráci (třeba takový čuně Posselt). A co jsem se s těmi hannoveráky bavil (mluví fakt šíleným dialektem němčiny, je jim sotva rozumět), oni sami je nemají rádi taky.

  • Andreos permalink
   1 prosince, 2015 5:32 pm

   Já to jen myslel tak, že by spolu měli nějak držet lidé, co mají zájem na zachování bílé rasy a její civilizace a nehádat se zbytečně kvůli nepodstatným detailům. „Sluníčkářské pohany“ jsem samozřejmě na mysli neměl. S fašizujícími radikály se asi v mnoha věcech souhlasit nedá, ale třeba nějaké vzdálená spolupráce je možná, když se s nimi můžeme shodnout alespoň na jedné z základních věcí, totiž na tom, že by národy bílé rasy měly v nějaké podobě přežít i v budoucnu. A těm Čechům, Keltům, Němcům – to je právě to, že nemá cenu se za dnešní situace hádat a vytvářet umělé bariéry. Na tom přece tváří v tvář velkým hrozbám současnosti moc nezáleží, kdo je Němec a kdo Čech – a nemyslím si, že by mezi průměrným Němcem a Čechem byl nějaký zásadní rozdíl (možná nějaké menší rozdíly v mentalitě, ale nic nepřekonatelného). A všechny ty spory a války jsou už dávno za námi – jsou věcí minulosti. Mně zajímá současnost a budoucnost.
   A že někdo jako Čech vyznává nějaká germánský kult mi nepřipadá jako zásadní problém – pro mě je důležitější obecná bělošská rasová identita; národnost nebo vyznání nejsou podle mě až tak podstatné. Když Čech uctívá Odina, tak přece jinak v zásadě zůstává Čechem (beztak si jsou ta pohanská božstva dost podobná a ta indoevropská pocházejí asi původně z jednoho zdroje; navíc jde o kult národů přináležejících ke stejné rase jako my).

   • Kryserka permalink
    3 prosince, 2015 11:28 am

    No, pro mne je to dost podstatný zda je někdo němec či čech, fanoušek Posselta a Veškrny, nebo slušnej člověk. To bych raději udělal pět dohod s muslimem a deset s černochem, než s jednu takovým dědičným nepřítelem a ksindlem, což platí trojnásob pro českého us či germán kolaboranta…
    To už patří k tomu mému bakánskokočovnickému myšlení – i nepřítel se odkazuje a dědí, víš? Říká se tomu pokrevní msta v tom našem prostoru..
    A tedy logicky, pokud takovou sudetskou svini a pangermána zařízne nějaký hadrohlav, co je mi po tom, krom toho, že oslavím, že nějakej zmetek, kterýho třebas taky nemusím, naštěstí nezařízl mně, ale mého dědičného nepřítele?

 14. Vladislav permalink
  30 listopadu, 2015 1:20 pm

  Kryserko,
  to víš, že je to doloženo – jen si to dostudovat;-)
  Jen v regionu východní Moravy je:
  – Radhošť, hora zasvěcená bohu Radegastovi-Svarožicovi, o kterém jinak existují zprávy zejména z dolního Polabí, ale např. také z dnešního Polska
  – nedaleko od Vsetína jsou tzv. Svantovítovy skály…
  Víš, co je problém dnešní doby? Kdekdo zná něco o něčem – ale opravdu aspoň „trochu pořádně“ o jedné jediné podstatnější věci zná něco málokdo:-)
  Myslím, že tu přihlášku do PK by sis měl podat – zrovna tu běží kurz základů pohanství pro další vlnu začátečníků.

 15. Vladislav permalink
  26 listopadu, 2015 5:36 pm

  Lomikeli – 100% souhlas.

 16. Kryserka permalink
  26 listopadu, 2015 4:09 pm

  Jo, mrknu zda tu mají ti šéfové spolku nějaký kontakty a obrátím se na ty dva. Nebyla náhodou obodritka kněžna Drahomíra? No a co se týká těch Rujaňanů – Ránové přeci tuším zrovna Obodrity v jakési rozhodují bitvě hezky podrazili, když jako spojenci Franků postavili most do jejich týla, ne?
  Na Rujanu bych se někdy velmi rád podíval.
  Já nejsem ani etnicky až tak čistý čech, mám dost maďarské a asi i jiné krve, takže mne to slovanské pohanství nějak moc neoslovuje, opravdu (kdybych to bral jako ty, tak se klaním Tengrimu – otci Nebi, matce Labuti, a ochránci kmene Rarohovi – slovany mám za lidi, které mí předci chytali tak akorát k prodeji do otroctví – a bydlím někde u jízdárny v jurtě:)) ). Ale já spíš rád poznám lidi, kterým něco dává třebas i to čemu nerozumím nebo mi není blízké, už mnohokrát mi to dalo cenné inspirace či podněty.
  Ty si přece nemyslíš, že naše duchovní praxe je a musí být dána jen pomíjející smrtelnou formou, do níž jsme se zde narodili, že ne?
  A pokud ti vadí ten komentář – tak sem nechoď, ne? Mi se spíš líbí, že ať už mají na tebe názor třeba ten nejhorší, necenzurují tě, jako by to většinou udělali jinde a nemažou, ale můžeš tady sázet i s jejich pohledu sračky a nesmysly.
  Druhá věc je, pokud někdo u poradního ohně porád mele a mele, přesto, že mu už nadpoloviční půlka rodu řekla ať už drží pysk, že jsi pak brán jako obecní šašek a jako k takovému se k tobě dřív nebo pozdějc začne méně moudrý chovat, to je zákonitá věc přeci, není to nějakým spiknutím proti tobě – tak sis to tím mletím patrně sám nastavil. Stačí zmlknout a zvednout se a jít kdyby ti to moc vadilo – a hele, proč vlastně nerozjedeš nějaké podobné stránky, kde podáš lidem ten svůj pohled na věc? To by pak i to tvé vystupování zde dostalo úplně jiný kontext, a pro tebe o moc pozitivnější musím říci. To by nešlo bagatelizovat, a nebyly by to jen řeči co se dnes mluví a zítra je vezme vítr.

  • Vladislav permalink
   26 listopadu, 2015 4:52 pm

   A jak víš, že nic jiného nerozjíždím?

   Naše duchovní praxe jistě není dána jen pomíjející fyzickou formou. Na druhou stranu se domnívám, že pokud se duše vtělují vícekrát, budou to spíš dělat v prostředí, kde už se rozvinuly nějaké vazby na konkrétní situace, návyky, a samozřejmě vztahy s dalšími lidmi – než jednou v Africe u nějakých lidojedů s IQ mírně převyšujícím šimpanze, a podruhé třeba v Holandsku v rodině nějakého vědce, ne?

   To, že tví předkové chytali Slovany jako otroky, je známé. Existují nejen lidé-gauneři, ale i národy-gauneři. Staří Maďaři, před nimi Avaři a další kočovné turkické kmeny k nim nepochybně patřily. Co jim dali Slované na oplátku? Bohatou slovní zásobu – protože primitivní kočovníci neměli pro řadu věcí nad rámec své civilizační úrovně výrazy, tak je musely přejmout. A pak i genetickou informaci. Kočovníci umějí pouze někam najet jako hejno kobylek, ale udržet se tam a živit usedle už ne – proto se smísili např. v dnešním Maďarsku se Slovany, a slovanská genetická informace v genech dnešních Maďarů tak dnes převládá, jak známo.

   Obodrité se s Lutici neměli příliš v lásce, ale je potřeba být schopný dostat se nad relativizující styl uvažování vnucovaný dnešními mainstreamovými „vědci“ placenými Systémem z tučných grantů. Zjednodušeně řečeno (a už jsem to psal): jedna věc je bratrské kočkování, po kterém zůstane pár mrtvých, popřípadě sem-tam spojení se Sasy, Dány a kdoví kým, a druhá věc je systematická genocida CELÉHO NÁRODA. Podobně tupě se pokoušeli argumentovat Američané, když se po r. 1990, v souvislosti s obrovským úspěchem Costnerova filmu Tanec s vlky, zvedla nejen v USA pro mainstream krajně nepříjemná vlna sympatií k původním Američanům. Jakápak genocida původních Američanů – vždyť ti se přece odjakživa mydlili i mezi sebou…! Toto prostě Systém umí skvěle – jakápak genocida kohokoliv, vždyť samy oběti se navzájem vraždily! My jsme je pak sice vyhladili, pravda – ale jen proto, že jsme měli lepší zbraně!

   Takže opravdu ne, tudy cesta nevede. Méně naivním lidem s méně vymytými mozky zůstane zřejmé, že nebýt Sasů a Dánů, potažmo křesťanů, Obodrité a Lutici by se možná mezi sebou mydlili dodnes – ale EXISTOVALI BY!

   Povýšenost Germánů nad Slovany je tisíciletá a křesťanství pouze tuto povýšenost umožnilo pro Němce výhodně „zlegalizovat“ a v případě Polabanů zneužít k jejich likvidaci. „Pohané“ s téměř ryze českými kořeny, hrající si na milovníky Vikingů, hrají pouze roli užitečných idiotů.

   A Němci to byli, je mi úplně jedno, jestli je označuješ za Sasy, Bavory (to u Polabanů asi ne) či jiné skupiny. Němec je praslovanské, všeslovanské označení pro Germána. Já toto označení ctím a ctít budu.

   • lomikel permalink
    26 listopadu, 2015 5:04 pm

    Vydis Kyserka kam to vede kdyz se zacne argumentovat historii v cause kdo je vetsi haizl ?:).

    Cechy lezeli a lezi na hranici kulturni oblasti. Na hranici Imperia. Polabane bohum zel pro ne byly integrovni/asymilovani. Trebas i proto ze memeli dostastecne silne centrum gravitujici jednotlive Slovanske narody dostatecne vcas aby byly schopni se postavit centru nemeckemu.

    S tim uz tezko neco nadelat, lze se poucit. Pokdu se ti libi ze jsi soucasti Ceske a Moravske sociokultury tak je treba se podle toho chovat. Pokud nekdo touzi by soucasti 4. ismaskeho raichu, ok jeho boj.

   • Kryserka permalink
    3 prosince, 2015 11:36 am

    To bys byl možná překvapenej Vladislave, jak se kočovníci umí DLOUHODOBĚ UDRŽET tam, kde je step a dost pastvy…v podmínkách, kde by zemědělec chcíp za tři sezony. Zkus někdy vystrčit nos s toho poloostrova Asie, co si říká Evropa..jsou kočovnické kultury, které uměly přežít zatraceně dlouho, a přežívají dodnes.
    A že mám předky národ gaunerů? Noa co, každej je ňákej, jen Jožka je Černej.
    Ostatně, Slovani tady taky přitáhli jako kočovníci – spolu s Avary, a moc civilizovaně se, co je doloženo, nechovali – třebas při nejednom vpádu do Byzance..
    Je dost pravděpodobno, že nějakej tvůj předek tomu mýmu nosil luk a pásal koně (a když hodně sekal latinu, tak si moh ze společný kořisti nechat pár bezantů nebo nějaký francký či langobardský šperk) :o)))
    Nebo tvůj zapích mého u Lechu ve službách těch tebou odsuzovaných germánů (Franků), jakožto víceméně jejich honící pes. Je to, řek bych, více než statisticky pravděpodobné.

  • Vladislav permalink
   26 listopadu, 2015 5:12 pm

   A ještě ke kněžně Drahomíře, jak ses ptal. Ta pocházela z plemene Stodoranů, z dnešního pohledu tedy „západních Lužičanů“. Podobně jako v případě jejích synů Václava a Boleslava a tchýně Ludmily, byl její skutečný význam křesťanskými (tedy jedinými později povolenými) zdroji zcela překroucen.
   Proti Ludmile dštila hlavně proto, že se jí nelíbilo, že se syny snaží převracet na křesťanství a tím porušovat vazby na její větev rodu, která lpěla na tradičním pohanství. Byla to milující matka, která proto chtěla pro syny to (dle svého) nejlepší, a tím určitě nebylo zpřetrhání vazeb mezi Čechy a Stodorany a marginalizace vlivu jejích synů v rámci tehdy dosud převážně pohanských (dnešních) Čech. O Václavovi bylo napsáno mnoho, sám jsem zde kdysi publikoval poměrně detailní článek, tak jen pár drobností. Jak známo, Ludmilin vliv převládl, Drahomíra to nerozdýchala a dala tu blouznivou pomatenou babku uškrtit. Podle Kosmy a dalších horlivých pánbíčkářů proto, že údajně nechtěla, aby byla prolita její krev a ona tak mohla být prohlášena za tzv. svatou. Ale, jak se říká, „houby s octem“. Drahomíře bylo jedno, jestli stařenu po smrti někdo prohlásí za svatou či nikoliv – křesťanství v Čechách tehdy ještě zdaleka nemělo takovou pozici. Ludmilina vražda nebyla vraždou, ale POPRAVOU. Ludmila byla uškrcena, protože uškrcení byl podle staroslovanského práva trest určený ZRÁDCŮM. A Ludmila byla za zrádkyni většinou rodu považována. Taky aby ne – to by byl asi každý, kdo snaživě zaprodává zemi úhlavnímu nepříteli;-) Ale to jen tak na okraj.

   • Kryserka permalink
    26 listopadu, 2015 6:25 pm

    To je zajímavé, já někde četl že ji dokonce uškrtili nějací Tunna a Gomon, z Drahomířiny družiny, to nejsou moc slovanská jména, v tom článku byla spekulace, že Drahomíra měla v družině dány nebo jiné skandinávce.. Já mám sice dost maďarských předků -. má prateta se třebas nikdy ani nenaučila slovensky – a patrně nějaké ty turky taky. Etnicky jsme jako rodina totálně asimilovaní češi, ale někteří z nás se v tom začali štourat a zjistili, že v minulosti máme hafo maďarek jako nevěst, katolíci v protestantské vsi, osvobození od daní – zajímavé co? Tak jeden z rodiny čmuchal dál a zjistil, že naši předkové byli chorvatští hajduci..já chorvaty nikdy moc nemusil, už od války v Jugoslávii.
    Pokud znáš knihu Sinclaira Lewise Krev královská, byl to pro mne podobný otřes jako pro toho bělocha když zjistil že je vlastně částečně černochem. S maďarama v rodu jsme počítal, s ustašovci ne. Naštěstí rodina odešla z balkánu už za tureckých válek, bojovali jako hajduci s turky za císaře pána (no, ano podle tebe jsem poskok germánů, no), a navíc v pluku, který patřil etnickému němci…
    Jinak osobně je mi velmi blízká kupodivu ne cesta kočovníků, ale právě germánská. A tobě to asi bude k legraci, a odpovíš že je to blbost, ale už jako malý jsem jako ochrannou značku používal runu Tyr, a kdybych si volil někoho z pantheonu, tak jeho. Díky tomu co jsem – vypadám dost jižansky – podle jednoho antropologa co mně zkoumal „typický medoteránec“ – mi jsou hodně blízké i některé kulty starého Říma. Psychicky je mi v tom prostě dobře a ta místa ke mně mluví, když tam jsem. Skandinávie ne. Z norských krajin je mi fakt fyzicky zle, nedejbože Iskand. Sedí mi akorát Pobaltí s dunami – polsko, litva, severní německo, dánsko.. Ale jih a Středozemí je to pravé – je mi to o moc blíž než bohové Asatru, ty ctít mohu, ale nejsou moji, i když věřím že si i mně mohou všimnout. Ti slovanští jsou mi ještě cizejší a divnější, fakt mi nesedí, cítím že mně ani ty entity prostě nemaj rády.. Já potřebuji jih, moře, teplo, slunce. Skoro ideální kraj – step u moře, sem tam vápencové bradlo, staré osamělé stromy sem tam, třebas taková rumunská Dobrudža..ale pořád moc zima. Víc na jih! Jsem doma tam, kde roste víno a jsou vápence, a ti lidi mi sedí, a tam kde réva neroste, prostě doma nejsem a ti lidi jsou cizinci. Dej mi tam i olivy a pinie a už mně z takového kraje nedostaneš. Kaštanovníkový les je fantastický! Palmy už ne, tam už doma nejsu (třebas sicilie). Jsem víc horká hlava než typický čech, nezapadám tady. Tady si vůbec lidi hodně často hrají nevážně s věcmi, za které se už v maďarsku tahá nůž nebo létají facky, natož na balkáně. Čest a rodina nejsou věci, z kterých si jde po švejkovsku dělat prdel a brát si je jen tak do huby..leccos mi tu nesedne a ani jiným z rodiny, ač nemluvíme leta jinak než česky, naše mentalita je prostě fakt jiná. A byla jiná i dřív, co jsem se dovídal o dědovi, pradědovi a dalších co tady již nesou..Je to divné, ale v baráku s náma bydlili řeci, odmala jsem si hrál s jejich děcky, ne s českými, a tak. Ale to jen tak na okraj.

 17. Kryserka permalink
  26 listopadu, 2015 3:56 pm

  Jinak k té „systematické genocidě“ Vladislave, žádní Němci v době o které píšeš ještě neexistovali, němci jsou vynálezem německého romantismu a národního obrození, ještě poměrně nedávno k nim někteří nadšenci řadili i dány a holanďany..
  Systematickou genocidu páchali i germánští Dánové na germánských Anglosasech nebo germánští Frankové na germánských Sasech. Pochybuji, že to tehdy brali národnostně. Bylo daleko důležitější, zda jsi křesťan nebo pohan, než zda jsi slovan nebo germán..

  • lomikel permalink
   26 listopadu, 2015 4:32 pm

   neni to tak, zacinam mit dojem ze by sis mel precist sve prispevky nabadajici nepsat kraviny ;O)

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1

   kratší podobě Imperium Romanum byl tento název užíván již v dobách franského krále a prvního císaře říše římské Karla Velikého (který roku 800 obnovil na Západě císařství), ale teprve od vlády východofranského krále Oty I. (936–973) lze hovořit o vzniku státního celku, který se s tímto názvem kontinuálně identifikoval. To, že se tak stalo právě ve východní části bývalé franské říše, souviselo jednak s mimořádnou slabostí západofranské / francouzské monarchie v raném středověku (v protikladu k silné ústřední vládě za Oty I. a jeho nástupců), jednak s tím, že na východě zahájil Ota I. dlouho nepřerušenou tradici císařských korunovací v Římě. Již od panování Konráda II. ze sálské dynastie, konkrétně od roku 1034, se proto název Imperium Romanum stal oficiálním pojmenováním někdejší východofranské monarchie. Přívlastek sacrum, doložený až v listinách Fridricha I. Barbarossy (1152–1190), měl zdůraznit sakrální povahu středověké říše, zejména ve vztahu k církvi.

   • lomikel permalink
    26 listopadu, 2015 4:57 pm

    https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD

    Formálně Svatá říše římská zanikla v roce 1806 a s ní i de facto územně shodné Německé království, kdy se Lotrink František II. vzdal titulu římského císaře a místo něj začal na prvním místě užívat titulu císaře rakouského, jejž přijal již roku 1804.[zdroj?]

    —-
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Romantismus
    Historické pozadí
    Goyův čárový lept s akvatintou z cyklu Hrůzy války

    Romantické ideje se masově rozšířily zhruba v období napoleonských válek.

   • Kryserka permalink
    26 listopadu, 2015 5:00 pm

    Jo, myslíš jako že už tehdy existovala „Svatá říše římská národa německého“? A že tedy ten název – termín „němec“ je daleko staršího data? Tak to jo.
    Nicméně, to na faktu, že se germánské národy navzájem vyhlazovaly stejně jako germánské se slovanskými nic nemění.
    Prostě nevěřím ve Vladislavovo globální antislovanské spiknutí s neměnným cílem genocidy všeho slovanstva, které trvá – od kdy vlastně? Podle něj jsem pochopil, že asi od samotného příchodu slovanů do Evropy? Z mého pohledu ta představa hraničí s paranoidním bludem.

   • lomikel permalink
    26 listopadu, 2015 5:25 pm

    nevim jak presne to byli koncipovane/posvecene v okolo roku tisic, nejspise jako boj proti pohanum.

    Skocime k dobe pobelohorska, tak nejak se stalo ze rody co to tady prebrali nebyly ani formnalne ani kulturne ceske. Jo boj proti heretikum ..

    2. svetova, lide jsou uprimejsi, rikaji to naplacato. Je treba pro nemce najit zivotni prostor.

    Po 89, rozkradeni a vyvlastneni, zapadni korporace prebraji kontrolu, nemecke ve znacne mire, nemecko pouziva cechy ( ne jen cechy) jako prostor ke sve ekonomicke expanzy v ramci EU, dokonano eurem.

    Vzpomenu Havla, Knizete a ostani zaprodance. Kouknu co dela Posselt a hle vubec si nepripadam paranoidne.

    Dnes je rok 2015 a historicke udalosti a jejich des(interpretace) je soucasti PR.

    —-

    tazke ano doba se meni, artikulace veci se meni, ale hranice sociokulurnich oblasti zustava, nastesti pro nas.

    Co je nove a zajimave je ze nemci stejne jako veskere zapado evropske a severoevreopske narody jdou s sluncem v dusi pod kudlu multikulty, rizene imigrace a potiticke korektnosti.

    No mozna sem jeste nemci budou utikam pred rezanim hlav, sem se imigranti nezenu je tu nizka zivotni uroven, jen ty draty na hranich se meli spise zakonzervovat nez rusit :).

    Jak jsem se tu schodli politika je krvi pospolitosti. Politika je umeni mozneho a kompromisu, tazke je jasne ze echt nemec ma prednost pred ech islamistou. Nejak uz se domluvime, ja, ja na spolupraci vzhledme k okolnostem :).

 18. Kryserka permalink
  26 listopadu, 2015 1:30 pm

  Dík za reakci, Vladislave. Rád bych se někdy zastavil na nějaké vaše setkání, pokecat, poznat osobně. Co se týče Wolose, sečtělý je každopádně velice. I kdyby
  S tou otázkou prezentace pohanství máš sice pravdu, ale podobný probůlém řeší křestani na Grano salis. Čili – co si zájemce pomyslí.. No já to beru víc jako to, že je to i na něm samotným. O poznání se musí bojovat, není zadarmo. Kdo se nechá znechutit stránkami co mu nesednou není moc vážný zájemce. Stejně by šel do háje pozdějc, až by se zase nechal znechutit něčím jiným. Duchovní praxe prostě není pro cochcánky..
  Co se týká polabanů, mne osobně by sralo kdyby mně nějaký Obodrit jakožto agresivní soused napadal, vůbec bych neřešil že je slovan a spojil se proti němu i s tím němce co bydlí za ním abych mu to vrátil. Je to přesně způsob jak se koukám na Rusy i přes 68 rok, a jiná jejich svinstva, které nám napáchali – aktuální zlo se jmenuje jinak a oni jsou jeho nepřítelem a tím je pro mne jasně a pragmaticky dáno že i spojencem.
  Ale spojenec není a nebude pobratim..
  Rushwolf je mi musím přiznat dost blízký, hodně věcí berem dosti stejně. Kdysi zde působil ještě jakýsi Flavius Domitius či jak Symmachus. Občas mi hodně sedne Frostíkovo vidění, leč ne vždy. Rád bych tuto smečku poznal někde kde by ji šlo potkat kompletní, s dojezdem nemám jako starý čundrák problém..
  O čem je o čem není pohanství, o to se s tebou hádat nebudu a nemůžu, neb o tom houby vím, a naopak bych se rád dozvěděl, předestírám, že tento spolek je mi o moc sympatičtější než Dávný obyčej i Rodná víra – já moc nejsem na takový to sluníčkářský pohanství, wiccu beru vyloženě jako tvrdou komerci. Ale pokud to někomu sedne nemám důvod na něj plivat.

  • Vladislav permalink
   26 listopadu, 2015 2:28 pm

   Kryserko, pokud se budeš chtít setkat s lidmi z PK, obrať se na Mysliče nebo Wolfa, což myslím můžeš udělat i přes tuto diskusi. Já jsem byl z PK vyloučen, a i když se podíváš na srabácký zesměšňující předpřipravený koment, který se tady jako oficiální reakce PK na některé moje příspěvky občas objevuje, bude ti to jasné.

   Pokud jde o Obodrity, tam jde situace celkem dobře srovnat s Čechy. Šlo o polostátní útvar, který byl ještě v 10. století významnější, než české knížectví, a například Stargard bylo město oproti Praze snad dvojnásobné. Obodritská vládnoucí dynastie uzavírala sňatky s většinou tehdy vládnoucích rodů v Evropě. Stejně jako Češi, byli i Obodrité nejzápadnější (či spíše nejseverozápadnější) slovanskou výspou v německém světě. Stejně jako u Čechů, probíhala i u Obodritů postupná centralizace moci, kdy zemi nakonec sjednotila knížata sídlící střídavě ve Stargardu (starý grad, staré město) a Zvěříně (dnešní Schwerin). Dnešní německá spolková země Pomořansko se nazývá Pommern, Němci se ji ani nenamáhali přejmenovat:-(

   Stejně, jako měli Češi „svého“ Václava, měli i Obodrité knížete Gotšalka, pouze o 100 let později. Stejně, jako se Češi (už jako křesťané) vzepjali proti diktátu Západu za Husa a Žižky, vzepjali se Obodrité pod velením knížete Niklota o 250 let dříve. Tento muž byl hrdina, který padl v 70 letech v bitvě a jeho země tím ztratila nezávislost.

   Obodrité ale byli statečnější než Češi. Oni většinou bojovali, my (naši panovníci) jsme se většinou dobrovolně dávali Němcům v léno. Oni trestali od Karla velikého trvalou německou expanzi na východ svými nájezdy do Saska, my jsme korunovali další a další Němcům servilní krále.
   Po Obodritech nezbylo nic, jen místopisné názvy, dávno poněmčené, a fragmenty jazyka, který definitivně zanikl v 17. století.
   ČR je zemí dodnes existující v rámci tzv. Evropské unie.

   Myslíš, že byla obodritština horší, chudší, méněcennější, než čeština? Že byli Obodrité hloupější, zaostalejší lidé? Ne, Polabané byli bohatší, silnější i hmotně vyspělejší než jižně se nacházející Češi a Moravané a východně žijící lechické (polské) kmeny.
   Ne. Oni prohráli, protože byli STATEČNÍ A HRDÍ. A my tady žijeme, protože jsme byli už tehdy vyčůraní, zbabělí a křiví.
   Tolik o dějinách Obodritů, národa, jehož název když napíšeš ve Wordu, tak ti to vyhodí chybu:-( Neexistuje. Zůstali po nich jen Němci s trochou slovanských genů.

   Zamysli se nad tím. Nenavážej se do národa vyvražděného Němci. Jestli jsi „pohan“, rovný a spravedlivý chlap, nedělej to. Oni to vidí, už nejsou tady, jen „tam“. I když, kdo ví, třeba se znovu narodila spousta odvážných obodritských válečníků ve vyhlášené zbroji, mrštných rujanských lodníků ovládajících za pokřiku „Héééj-ra“ své baculaté lodě s vlajkami se žlutým rarohem na pozadí modrého nebe, nebo krásou vyhlášených lutických žen.
   A nebo se brzy narodí – protože, jak se zpívá, „časy se mění“!

   Nehynoucí sláva jim!

  • Kryserka permalink
   26 listopadu, 2015 6:33 pm

   Lomikeli, s knížetem a Posseltem se shodneme, je to totální hnus tihle dva zmrdi, jeden kolaborant a druhej nepřítel národa, co říci víc? Dovedeš si představit, že by si v Dublinu otevřel kancl zmetek, obhajující genocidu irů, a že by mu to doupě do týdne nehořelo? Že by v Maďarsku zkusil kandidovat na prezidenta zmetek, který maďary uráží a dává jim najevo pohrdání? Ani by si neškrtli.. Jo, tohle je to co mi na češích prostě nesedne, jak si nechají srát na hlavy a ještě si to po pysku mažou, ale je to jejich věc..na balkáně i za Dunajem by ten jeden a ten druhý zmetek měli problémy to mi věř..a řek bych že i jejich rodiny včetně jejich potomků i několik generací po jejich smrti..tak to prostě funguje v těch mi bližších končinách. Pokrevní msta tam není jen slovo.
   Pokud ti vadí, plně tě chápu a zcela s tebou souhlasím – krát deset!

   • Vladislav permalink
    26 listopadu, 2015 6:48 pm

    No vidíš, a právě díky té předposranosti tady Češi dodnes zůstali. Otázka jenom je: za jakou cenu?
    Ale to platí, i když v menší míře, i pro jiné Slovany. Jak svého času řekla Máša Archipovová, zpěvačka kdysi dost dobré a dnes už upadající Arkony: všichni jsme potomci těch, co kdysi prohráli, nebo zradili a ohnuli záda:-(

 19. Vladislav permalink
  26 listopadu, 2015 1:00 pm

  Rushwolfe, chápu, co myslíš, a z větší části tím souhlasím. Ty jsi jedním z těch, u kterých chápu germánskou cestu. Z toho, co o tobě vím, si myslím, že cítíš a jednáš jako skutečný pohan. Jsi na mě málo bojovný, ale to není chyba. Beru tě jako Germána vyznávajícího svou germánskou cestu, zatímco já jsem Slovan vyznávající slovanskou. Máš pravdu, naše spory by byly umělé – jsou to jen přinejhorším šarvátky. Respektujeme se, věřím.
  Souhlasím i s tím, že naši předkové nejsou jen Slovani a Germáni, ale i třeba lidé z pravěku.
  Vidím to tak, že ti Slovani nebo Germáni jsou jako naši rodiče nebo prarodiče, zatímco ti pravěcí lidé prapraprapra…rodiče. A pro nás, jako znovu „děti“, jestli chceme něco fakt pochopit (nebo se o to aspoň pokusit), by mělo být jasné, že se budeme snažit především pojmout život našich nejbližších předků, kteří ještě buďto žijí, nebo jsme je osobně znali jako děti. Protože jednou vidět znamená víc než stokrát slyšet…
  A za hrubky se neomlouvej. Spisovný jazyk je jenom forma. A upřednostňováním formy před skutečným obsahem, to je největší nemoc současného „pohanství“. Proč bychom to měli ještě dál komplikovat.

 20. Kryserka permalink
  25 listopadu, 2015 12:56 pm

  No, 200 mrtvých za jedinou invazi je na mně na 15 milionový státeček dost vysoký účet, když pominu ty další ruské lumpárny. Samozřejmě kam se hrabou na Reich, a kam se ten hrabe na Říši zla, to jo. Ale i tak, tohle si spojenci a přátelé nedělají…
  Vladislave, a je ti třebas známo, že nejlepší spojenci Němců proti takovým Obodritům byli Poláci a Češi? A že se stejně tak pilně angažovali i v hubení pohanských Baltů, speciálně Prusů?
  Putin je každopádně politik formátu zcela mimořádných kvalit, ono taky nevíce horká ruská expozitura je místo, kde rostou jiné charaktery než v milionářských rodinkách či elitních univerzitních klubech. Tam je člověk buď kus bojovníka a hlava otevřená a má štěstí, nebo je zkrátka rychle mrtvola. Uvědom si ale, že je to vůdce národa, který se nyní deklaruje jako naši nepřátelé, a už ti to nepřipadne tak skvělé. Co na tom, že nepřátelé jen proto, že nás do toho zavlekli kolaboranti, rusovi to je a musí být fuk – jde jim o holou existenci. Kdyby si to Říše jen trošičku mohla dovolit tak proti nima Číně jadernou válku s přehledem už dávno rozpoutá a to zcela bez ohledu na své evropské protektoráty a vazaly. Jenže tenhle chlápek vrací za jednu facku pět, a umí zatraceně tvrdě nečekaně kopat do koulí jak ramenářské tlučhuby typu Bushe, tak slabošské kurvičky typu Merkelové. Ale znovu opakuji, deklaruje se jako náš nepřítel – a tím pádem je to o to vetší průser, že je to velmi schopný až všeho schopný, tvrdý, odhodlaný a vysoce inteligentní hráč, šachista, který má vždy v kapse hafo náhradních řešení a který i z nejhorší sračky nakonec umí vydupat výhodu pro sebe a svůj národ. Bozi nás chraň, jestli se díky nějakému havlistickému kriplovi tento národ vypraví na Rusa do války, to nejlepší co pak půjde dělat bude to co dělali kdysi legionáři – zvednout co nejrychlej ruce a přejít k rusovi i kuchaři a plukovní hudbou. Někdo by si stejně jak legionáři či později svobodovci moh i říci, že by si pak bylo možno zařídit, abychom s rusovou pomocí mohli tady doma nakopat do řitě ty, kteří to tady do této hniloby dopracovali. To bych nepreferoval, neb to vždy v historii špatně dopadlo – pro nás i pro rusa.
  Jinak koukám jakým způsobem tady komunikuješ a hledím. Myslil jsme si, že to mezi pohany chodí jako na thingu – každý kdo má co říci to řekne, přednese svou při, svůj názor, a pak si vyslechne ostatní. Ale přijde mi to tady jak v nějaké intoušské čajovně občas ty diskuze, jako by šlo jen o to druhýho shodit, kvákat si stále své, jak děcka. Ty v tom dost vedeš.
  Já třebas Wolose i pozlobil, a uráželi jsme se? Je to třeba? Nejde se bez toho obejít, když jsi mezi svými? A nejsi li, tak proč tady vlastně lezeš a hádáš se? Pokud mi někde dají najevo, že nejsem u jejich poradního ohně vítán, fajn, odcházím, je tam snad osa galaxie? Není. Pokud mne naserou či urazí nadmíru, stanu se nepřítelem a škodím, ale i tak k jejich ohni už nelezu.
  Upřímně, tomu fóru s těmi koulemi tady jsem se dost nasmál, ale na tvém místě bych se zamyslil proč to tady čtu a proč když vím že tady budu podobné forky číst tak tady lezu.
  Čet jsem reportáž z Kupala, paráda, informace a názor, a ty najednou o čtyřkolkách a trikách s obrázky – nikdy tě ještě s akce, kde jsi nehodlal respektovat organizátory daný pravidla, prostě nevyrazil?
  Je tu občas kdekdo, vím, ale proč se hnedka do tolika věcí tak navážíš? Kolik hádek já tu už s tebou viděl, tě to baví nebo co? Bejt za obecního blázna? Nebo za nepochopenýho gurua? Nebo zač vlastně? Zakládals to a šlo to pak bez tebe jinou cestou? Křivda či její pocit? Tak už to je i životě s dětma, dospějí a jsou jiný a jdou jinudy než jsi chtěl. Nech je jít a poruč je ochráncům a předkům..ale chtít z nich mít jen to co jsi chtěl ty? I ty sám se měníš, za deset let bys s tím nebyl sám spokojenej, pokud se jen trochu vnitřně vyvíjíš.. Jak by tě mohlo bavit mít svět kolem sebe zaplněný jen kopiemi sebe samotnéh? Takový mám z tebe vážně dojem.. A to tvoje kácení křížů – nenapadlo tě že jsi jednou nohou v průseru? Jdi kácet nějakej minaret nebo mešitu frajere. Nenapadlo tě, že bys za to mohl třebas i dostat od někoho nasraného oprávněně pořádně do držky?? Nebo tě to napadlo, ale rád chčíješ proti větru? Nebo jen žvaníš a nekácíš nikde nic?
  Zkrátka, tím spíš pokud jsi zakladatel bych čekal víc úcty a mužnosti, proč to neříci, hrdosti, odstupu, ale i otevřenosti k sobě samému k lidem, s kterýma jsi kdysi sedával u stejného ohně, a pokud mezitím šli jinou cestou, tak aspoň slušnosti ze starého přátelství – ať se potkáte už v budoucnu na kterékoli straně barikády čehokoli, každý z nich bude bývalý spolubojovník, ne?
  Já vlastně na usáka i rusa seru, jen jeden se mi tady momentálně roztahuje víc a už mi zasahuje do věcí na kterých mi záleží a který se týkají mne osobně, proto mi už není ukradenej. Kdyby to nedělal, je mi pořád stejně šumák že zasahuje do věcí jiným kolem mně. Já se servu za sebe a svou smečku, a tu si volím, není to žádný „národ“, ale konkrétní lidé. Co je mimo mou smečku, na to kašlu. Je to boj té jiné smečky. Mohou požádat o spojenectví a my to zvážíme. Ale nebudeme automaticky bojovat jejich boj jen proto že jsou slovani, pohani, češi, cokoli.
  Muž jde sám. A konec je stejný, zbude jen nějaká jeho pověst. Musím říci, že třeba Rushwolf nebo Myslič jsou zajímaví týpci. Byl jsem předem varován že je to tady tlupa nácků. Zatím se mne tady na datum narozenin AH nikdo neptal. Tak to asi bude jinak? Duceho zrovna nemusím, nemám na něj fakt hezký názor. Ale v klidu si u cizího ohně poslechnu co na něm vidí nějaký jiný maník co je zde na rozdíl ode mne doma. Zamyslím se nad tím co mi řek. A třebas mu pak něco taky řeknu. A třebas ne, a třebas odejdu, to vše mohu. Ale nebudu se tady hádat jak uražený spratek a prudit a ramenařit, když jsem akorát za obecního šaška. Ještě bys to mohl dělat jako nějakou praxi na ničení ega, ale to je spíš buddhistické nebo křesťanské než slovansko pohanské.
  Mně určité praxe prostě oslovují a nejsou slovanské, otázka zda vůbec já jsem slovan (minimálně z části jistě ne). To mám ctít tengriho že mám mezi předky maďary když hungársky neumím ani kváknout a ke koním mám vztah nula hula nic?
  Jasně, bohové germánů jsou zlo, nepřátelské entity atd. A přesto mně oslovuje něco z toho. A stejně tak mně oslovuje něco jiného z antiky, co s tímto přistupem a kultem chceš li koresponduje a stejně tak něco z egypta. Je mi fuk, zda entita, která mne vidí má lví hlavu a miluje muže se lvím srdcem, nebo dala ruku jako zástavu za slib který nešlo dodržet. Zbraň je zbraň a je šumák zda je to meč či kulomet. Lovec je lovec ať je nahej a má oštěp a luk s šutrem na hrotech nebo khaki a tropickou kulovnici nebo poloindiánské hadry a ládovačku a pasti přes rameno. Válečník je válečník ať má kevlar a hyperzbraně 21 století, nebo bronz a kopí. Jdem od někud někam, každej, kněz je knězem, matka matkou, lovec lovcem, proč kopat do cizí cesty u cizího ohně? To si nechávám k ohni vlastní smečky. Jo, byl to tvůj oheň ale už evidentně není – čas sbalit zase svou celtu pro jednoho a říci – dík za všechyn ryby – nebo – chcípněte a ať vám Hel střeva sežere – ale ne dřepět tam a mlít jak mlejnek kafemlýnek… nechápu tě.
  Omlouvám se za takovou dlouhou reakci, ale bylo jednou otevřeně to říci třeba. Jinak bych vás tady jen vodil za nosy a to nechci.

  • Vladislav permalink
   26 listopadu, 2015 8:20 am

   Samozřejmě, že vím, že největšími nepřáteli Obodritů a Luticů byli například Češi a Poláci. Já se za za to hluboce STYDÍM. Je to stejné, jako když „naši“ lidé udávali za války Němcům parašutisty nebo partyzány. Lidská špína, malost, podlézavá ubohost. V českém národě, který dodnes uctívá morální zrůdu Václava, bohům žel nic neobvyklého.
   Moje identita je naštěstí slovanská. Slované jsou národ, Češi, Poláci, Slováci, Rusové atd. jsou pouze křesťanstvím dané konstrukty, sloužící zájmům pozdějšího vzniku křesťanských států, většinou s umělými, mnohokrát měněnými a politické realitě uzpůsobenými hranicemi. U Slovanů jsou pod úrovní národa pouze „plemena“, a ta jsou početně mnohem slabší, než dnešní státy. Tato plemena se spojovala do vyšších celků většinou pouze z důvodu vnějšího ohrožení, na základě rozhodnutí sněmu, jinak si zachovávala relativní nezávislost.
   Spřízněnost Slovana z Břeclavi nebo Vsetína se Slovanem z Dobříše není o nic větší, než s obyvatelem Nového Sadu nebo Bytomi. Když jako Slovan z východní Moravy vidím ženu z Plzně, připadá mi její vzhled často mnohem cizejší, než u ženy z Popradu.
   Proč útočím na PK? Protože toto není pohanství. Pohanství je v úrovni genů, instinktů, a může být opticky překryto i dobovými nebo vynucenými symboly, viz „pravoslavné“ Rusko. Být pohanem především ZAVAZUJE. Zavazuje za to, co bylo pohanství v dějinách způsobeno, za to, jaké nelichotivé a okrajové místo mu bylo vymezeno. Pravé pohanství vyžaduje přestat nastavovat druhou tvář, ale pokračovat tam, kde byli nuceni skončit lidé typu Niklota, Kruka nebo Svjatoslava. Vyžaduje muže, ne hobbystické postpuberťáky nebo k flegmatismu tíhnoucí otce-pohodáře, zakládající sranda spolky, které Systém, jenž kdysi vytvořil i křesťanství a dnes vytváří opět to, co potřebuje, pohodlně infikuje postoji, které takové hnutí bezpečně pacifikují…
   Co si pomyslí nějaký mladý kluk zajímající se o pohanství, který navštíví takové stránky? Co si pomyslí jakýkoliv člověk, žijící tady a teď, každý den si uvědomující obrovská nebezpečí této doby, spojující si třeba migraci z Blízkého Východu s dějinnými zkušenostmi a obavami o budoucnost jeho rodiny? Asi nic – jen si přečte něco o řeckých a římských bozích nebo o nějakém výletě někam na nějaký hrádek.
   A pokud jde o Wolose. Ten člověk má jeden zásadní problém, a tím je patologická ješitnost a domýšlivost. Z toho plyne jeho SEBESTYLIZACE. Rád by byl vůdcem nějaké skupiny, „duchovní“ autoritou, odborníkem, ale tento úspěch se pořád jaksi ne a ne dostavit. Není divu. Některá jeho tvrzení, která např. popírají existenci Slovanů, či tvrdí, že slovanské jazyky jsou „vynálezem“ soluňských křesťanských misionářů Cyrila s Metodějem, jsou zralá na okamžitou hospitalizaci na psychiatrickém oddělení nějaké kvalitní dedikované léčebny. Kdyby pak existovala léčebna čistě pohanská, byl by tam zavřen za blouznění, že jeden z hlavních slovanských pohanských bohů Veles ho odvedl od slovanského pohanství … k čemu? Jak jsi tady myslím napsal ty, ke „službě NWO“. Ten člověk komunikuje s Velesem asi jako ty nebo já s náčelníkem hvězdné flotily Plejáďanů Aštarem:-) Věru smutný osud jinak velmi sečtělého a inteligentního člověka.

   • Kryserka permalink
    30 listopadu, 2015 9:24 am

    Hele, ale proč bych se já jakožto maďarochorvat a asimilovaný moravan měl starat o osud či bohy nějakých obodritů, luticů, a jiných polabanů? Jsem snad polaban já? Jsou snad doma tam, kde jsem se nastěhoval já? A neměl ty by ses vlastně starat víc o zdejší slovanství, kemene čechů, ke kterému patříš – podle vlastních pravidel pokrevní spřízněnosti – než to jejich? Beztak bylo něčím oproti tomu zdejšímu jiné (stejně jako je to u rusů a balkánských slovanů). Nikde jsem nenašel že by si češi říkali Svantovítovi vnuci – jako rusové Dažbogovi. Kdoví jak moc kamarádi s námi polabané byli – vypadá to že vůbec – a jak moc kamarádi byli jejich bozi se zdejšími.
    Je vůbec někde doloženo, co uctívali češi? Jako je doložena svatyně Peruna v Kyjevě, nebo Arkona a Svantovítův kult, nebo kult Triglavův?
    Mimochodem, ten text toho Arcidruida Oregonu či jak si říká je dost dobrý a moudrý, ač ten kolík vypadá jako by utek z Kateřinek.. Tam jasně pojmenovává dost problémů dnešního pohana, a má to hlavu i patu. Což blouznění védistů ani pokusy o zakládání pohanských kibuců nemají.

   • Andreos permalink
    30 listopadu, 2015 3:05 pm

    Vladislav
    Vůči megahrozbám jako narůstající masová imigrace z třetího světa to chce spíše se jako bílá rasa nějak sjednocovat, posilovat soudržnost u těch, kdo mají o její přežití zájem, a to i skrz její jednotlivé národy. Ne se místo toho oslabovat vnitřními spory a kádrováním, kdo je Germán a kdo Slovan, kdo je „ten správný“ pohan a kdo „si na pohana jen hraje“ atd.

  • lomikel permalink
   26 listopadu, 2015 9:24 am

   at uz to s ideou narodu/statu zacalo jakkoli, jsou dnes stale jedinou formou ve kterem se muze realizovovat zivot a rozovoj te ktere spolecnoti. Proto take jsou staty cilene desrtruovany a je masivne propagovan multikulturni koncept, ktery je ve sve podstate unikulturni – jedina neiloberalni ideologie ma vladnout vsem, v prospech 5% populace, zbytek maji byt jen nastroje. To je i jadro projektu EU ktery ma amerikanizovat evropy v podobny tavici kotlik jakym je ci spise byla amerika. Konceptualni a ridice fce jsou skrze korupci a vydirani vysokych politku EU (Merkelova, Junecker etc.) pod kontrolou skupin z USA. Uloho koletkivniho diktatora zde hraje predevsim evropska komise, kazdy si muze pocist o procesu kolem TTIP napr.

   Prostor ktery mame ke svemu zivotu, a k realizaci svych „duchovnich“
   zajmu je zavysli na fungovani statu a na tom jak je toto fungovani usporadano. Takze to ze tu diskutujem cesky o vire Slovanu na nasem uzemi, a ze nekteri ji praktikuji, je vysledkem mnoha procesu ktere umoznili pretrvani statu, pretrvani kultury, pretrvani jazyka, a nastaveni selularniho prostredi ve spolecnosti.

   Jakozto exponenti okrajivych nabozenskych smeru, ci neortodoxnich pristupu k Duchu si nepodporovanim sekularni svrchovane republiky sereme do vlastniho hnizda. Politicky jsou vsichni pohanne zcela efermerni, jednak poctem, dale zcele mimobeznym pohledem na svet z pohledu jadra polulace a dale proto ze se hadaji stejne jako krestanstske cirkve.

   Jadrem pospolitosti v dnesni evrope neni nabozenstvi, ale Zem a kultura ke ktere se hlasime(ci ne). Pokusi o extrapolaci osobni gnose (nebo v horsim pripade jen nactenych veci) na spolecnost s predstavou ze tato padne na zadek je slusne receno neuzemenne.

   Jak uz jsem psal u Mikiho, kazdeho vec je jeho osobni gnose, jeho vira, jeho paradigma, ale ma to sve spolecenske dusledky.

   http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1510/mohou-slovane-vyznavat-asatru

   • Vladislav permalink
    26 listopadu, 2015 12:47 pm

    Víceméně s tebou souhlasím, až na tu identitu. Nenech se mýlit, neexistuje žádná „evropská“ identita, to se nám snaží pouze nabulíkovat ti, co sem kdysi nacpali křesťanství, později sem jako pronásledovaní chudáčci přišli sami, ještě později nás naučili dělat dluhy a dnes nás obohacují o imigranty. V situaci, kdy bude většina Evropy infikovaná islámem a jediným pojítkem mezi všemi těmi rasami a národy bude snaha „mít se dobře“, se staneme (a už z velké části jsme) stádem individualistů s neslučitelnými cíli, lehce ovladatelným a manipulovatelným.
    A pohanství? To, že je okrajovým hnutím, je vinou především těch, kdo ho v takto trapné a nefunkční podobě prezentují. Hnutí, které se prezentuje jedinci opásanými povříslem a rekonstruujícími obřady, které se dle jeho informací děly v 9. století, těžko osloví ustaraného otce nebo matku od rodiny, kteří „nemají na takové blbosti čas“. Těžko osloví schopného mladého vysokoškoláka nebo pěknou a chytrou mladou holku. Těžko se v něm najde starý životem ošlehaný děda nebo babička žijící pro vnoučata. Rodné víry, PK a další spolky zřejmě neschopné sebereflexe na tento zjevný fakt pouze krčí rameny a tvrdí, že je to danost.
    Já si to nemyslím.

   • Kryserka permalink
    26 listopadu, 2015 5:04 pm

    Fakt je, že mne to mezi mnoha pohany, jak je tak sleduji přijde, že je tam velice moc náčelníků, ale velice málo indiánů. Ale tady v PK je to pro mně z těch mně známých spolků ještě tak nejméně vidět. Hlavně příběhy lidí a popisy jejich praxí jsou zajímavé, jinde vidím spíš hádky o teorii a intoušské jalové kecy, ne společná setkání a projekty (třebas ta osobní posvátná místa, to je fakt kus práce).

   • lomikel permalink
    26 listopadu, 2015 5:34 pm

    diskuse co se tu ted (pod timhle clankem) vede souvysi s pohansytvim okrajove. je to vetsinove politika. Nabozenstvi okrajovych proudu jde napric politickym spektrem – od slunickaru po narodovce, snazit se o jakoukoli politickou platformu na tehle bazi nema smysl.

  • Andreos permalink
   30 listopadu, 2015 2:59 pm

   Putin podle mě žádný extra kvalitní státník není. Ruský národ postupně integruje s rasově smíšenými a kulturně odlišnými masami střední Asie:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Eurasijsk%C3%BD_ekonomick%C3%BD_svaz
   Ani imigraci není schopen zabránit:
   http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1208864-do-ruska-miri-miliony-imigrantu-hledajicich-praci
   http://www.ivcrn.cz/islam-a-rusko/
   Ba dokonce expanzi islámu ve vlastní zemi snad dokonce vítá:
   http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/381480-putin-v-moskve-otevrel-nejvetsi-mesitu-v-evrope.html
   De facto dělá, jen trochu jinou formou a způsobem, totéž, co dnešní politici zemí Západu – vede vlastní národ do rasově demografické destrukce skrze imigraci a integraci odlišných ras a kultur.

   • Vladislav permalink
    1 prosince, 2015 7:59 am

    Omyl, Andreosi, Putin je nejschopnější ruský státník za posledních nejméně 50 let.
    On imigranty přijímá, ale pouze pod podmínkou, že oni skutečně přijmou ruskou kulturu, že proti ní nebudou vystupovat. Pokud to odmítnou, nemá problémy s nimi zatočit jako s Čečenci.
    V Rusku nevznikají žádná ghetta líhnoucí islámské radikály, jako ve zdegenerované západní Evropě. V Malmo, Goteborgu, Paříži, Antverpách, Mannheimu, Wiesbadenu, Berlíne, Paříži, Londýně, Hamburku, Bruselu …
    Jedná přesně podle prastaré zásady našich praotců: Kdo k nám přijde s dobrými úmysly, toho jako bratra uhostíme, kdo však přijde s mečem, ten tím mečem i zahyne.
    On to má pod zatraceně dobrou kontrolou. Západní Evropa jen žvaní, jako žvanila, když Hitler obsadil Porýní, jako žvanila, když začal budovat silnou armádu včetně špičkového letectva, jako žvanila, když napadl Polsko (vyhlásila Německu „sitzkrieg“), jako žvanila, když měla otevřít druhou frontu.
    A bude žvanit už vždycky. Pokud přijde „čerstvá krev“, tak ze Západu, proředěného už dávno krví desítek miliónů přistěhovalců, postrádajícího jakýkoliv jiný tmel než „chceme se mít dobře“, už to rozhodně nebude.
    Pokud se proto orientuješ tímto směrem, je ti souzeno prohrát. Vůči Putinovi a Rusku můžeš mít moře výhrad, ale jinou reálnou sílu, která by tyto trendy zvrátila, prostě nenajdeš.

   • Andreos permalink
    1 prosince, 2015 5:07 pm

    Nevím, jak by mohli třeba muslimové přijmout ruskou kulturu, když jim sám Putin nijak nebrání v tom být nadále muslimy – pokud zůstanou muslimy, tak to už z definice znamená, že budou mít vlastní kulturu (a víru) a do ruské kultury se nezačlení. Sice v Rusku jsou jisté tlaky na integraci komunit cizinců a netlachá se tam o multikulturalismu, ale v zásadě se zdá, že si svoji identitu udržují. A i kdyby se nakrásně integrovaly, což se v delším časovém výhledu asi fakt stane, to právě bude ještě horší, protože integrace mezi Rusy a těmito tmavšími lidmi neznamená nic jiného než destrukci genofondu a rasové identity ruského národa.
    Nevím sice přesně, jak je to v Rusku s islámským radikalismem, ale to není až tak podstatné. To je totiž ten nesmysl, kterým nás dnes krmí, že problém jen v pár muslimských radikálech a teroristech. Jenže ve skutečnosti sem tam nějaký výbuch zásadní hrozbu pro naši civilizaci neznamená, zásadní hrozba je právě v tom mírumilovném pronikání mas přistěhovalců odlišné rasy, mentality, kultury a víry. To znamená nás konec – a také konec Ruska.
    Rusko je cizí krví taky poněkud „proředěné“ – zejména v odlehlejších jižních a východních regionech je v populaci přimíšeno hodně asijské krve.
    Všechny osudové trendy postihující západní země probíhají i v Rusku – vymírání, dysgenický úpadek a masová imigrace.
    A Putin taky, jak se mi zdá, poněkud politicky korektně žvaní – třeba při otevření té mešity v Moskvě prohlásil: „mešita se stane pro muslimy v Moskvě a v celém Rusku nejdůležitějším duchovním centrem, zdrojem osvěty, šíření humanistických idejí a původních pravých hodnot islámu“.
    Jako bych slyšel tlachat nějakého západního politika.

 21. Kryserka permalink
  23 listopadu, 2015 5:58 pm

  Jo, Wolosi, jací jsou američané „perfektní spojenci“, to poznal na svou kůži třebas Jižní Vietnam, že.. Nás zatím jen dokázali úspěšně připravit o východní trhy, podpořit islamizasi Evropy stvoření pastátu Kosovo, a vůbec nás posrat kde se dalo, aby konečně celou EU dostali do nevýhodné smlouvy TTIPS, což jim umožní vyrobit si z ní kolonii na úrovni Mexika, čili faktický protektorát.
  Mně ze zásady vadí, že jsem v Praze nucen právě díky nim čučet na heilující banderovský odpad, kupříkladu…
  Jistě máš však právo na vlastní názor, na rozdíl od jiných dutohlavů jej koukám máš aspoň podložen, byť z mého pohledu velmi subjektivně a diskutabilně, ale to je na rozhovor, ne na trhání občanek…No ale díky za názor, mám z něj pocit, že je dost jednostranně negativní (co Rus to zlo). Myslím ale, že rozdíl mezi tím existovat v tomto prostoru a hnít na Urale v případě toho, že by se na nás Rus kdysi vykálel (Jako to rádi svým spojencům dělají anglosaští nadlidé) je dost jednoznačný. Fakt, že nás tento „spojenec“ zavlekl do války za své zájmy, kde jen ekonomicky krvácíme, je rovněž neoddiskutovatelný, to Rus neudělal nikdy, ani za Stalina. Rus naopak několikrát pomoh i za velkou cenu pro sebe (od legií přes osvobození až po první hladomor).
  Každopádně jsem rád, že si oproti typickým havlistickým ovcím dovolíš alespoň na některé jejich lži typu velemorálního Veškrny či dalajlámy a jeho sebranky mít vlastní názor. Já nejsem žádný fanda Rusa, ale vyznávám jednoduché pravidlo – nepřítel mého nepřítele je můj přítel – a nyní je v našem prostoru jednoznačně nepřítelem a okupantem američan. Až se sem bude zase srát jako kdysi Rus bude můj osobní nepřítel on, a američan zas znova můj kámoš..
  A pokud se sem bude srát japonec a bude proti němu ochotnej bojovat a škodit mu mongol – proč by nebyl můj kámoš zase podle stejného pravidla, proto ještě nezačnu bydlit ve stanu a pít kumys..

  • Vladislav permalink
   24 listopadu, 2015 8:41 am

   Američané jakožto prostí lidé jsou a budou stejnou obětí NWO, jakou byli Rusové a další „bratrské národy“ obětí komunismu.
   Někomu náramně vyhovuje dnes vytvářet a oživovat protiruskou hysterii. Člověk může Rusy milovat, ignorovat nebo nesnášet, ale faktem je, že oni nikdy našimi nepřáteli nebyli. Proč taky, jsme jediný slovanský národ, jen na západě naředěný krví západních a na východě východních etnik. To nejhorší, co nám provedli (pokud akt vpádu zredukuju na akci SSSR a tu ještě na akci Rusů), byla okupace v 68. roce. Jaké však byly ale následky a projevy této okupace – ve srovnání třeba s okupací německou o 29 let dříve?
   Západní Slované nikdy nebyli a nikdy nebudou považováni za součást tzv. Západu. Kdo se dobrovolně nepodřídil, jako naši Rostislav nebo Václav, nebo polský Boleslav, byl zlikvidován – polabští hrdinové by mohli vyprávět!
   V tom nejlepším případě pro ně jsme a zůstaneme nárazníkovou zónou, kterou kdykoliv obětují pro své bezpečí či jiné zájmy. Jsme kolonií, které je souzeno nezískat západní životní úroveň ani za 150 let. O to už se postarají námi „volení“ politici, pečlivě kádrovaní Bruselem a Washingtonem.
   Wolose údajně přivedl k odklonu od slovanství a pohanství obecně jeden z několika našich nejvyšších slovanských bohů Veles. Myslím, že kdyby existovalo něco jako humoristický měsíčník slovanského pohanství a byla tam soutěž o nejvtipnější tvrzení, kandidovalo by toto bezesporu na nejvyšší cenu.
   Jenom slepec nebo člověk s výraznými židovskými geny nevidí nebo nechce přiznat, že proces (nejen) našeho zotročování řídí už od pádu Říma tatáž síla. Nejprve tu roli mělo sehrát křesťanství, od toho se však cílevědomí a přemýšliví Evropané dokázali postupně odpoutat – husitství, kalvinismus, reformace, osvícenství, racionalismus 19. století – a nakonec ateismus. Proto přišel konzum, dluhová ekonomika – ale dnes si prostě žije Západ znovu nad poměry a stále více lidí se vymyká původnímu plánu, proto je potřeba opět zasáhnout, a sice rozředit náš vzdor krví blízkovýchodních míšenců černé a europoidní rasy vyznávající updatovaný monoteismus verze 3.0.
   Monoteismus je vždy náboženstvím míšenců s přervanou silou tradice nesenou v genetické úrovni, s tím mají naši blízkovýchodní přátelé velmi dobré zkušenosti už od ranéh středověku.
   Nečekají nás lehké časy. Vůbec není jisté, že to zvládneme. Někdo ovšem zemře se ctí, někdo jako nevědomá ovce a někdo jako vděčný mouřenínský lokaj.

   • Kryserka permalink
    26 listopadu, 2015 5:09 pm

    „Američané jakožto prostí lidé jsou a budou stejnou obětí NWO“ to bezpochyby, a těžko by se hledal dnes čech formátu Manninga nebo Snowdena, nemluvě o těch, o kterých jsme se ani nedozvěděli a Říše je zametla včas a kanalizovala bez mediální pozornosti, jistě jich bylo nemálo. To nic nemění na tom, že valná většina z nich slouží zlu s velkým Z a že je odtud z Evropy dřív či později poženeme do těch pekel, ze kterých k naší škodě vylezli, jako jsme už mockát v dobách předchozích hnali jinou podobnou nenažanou, parazitickou, kobylkoidní havěť, jedno, zda bydlila v jurtách, nebo mlátila o zem palicí v turbanu:)))

 22. Kryserka permalink
  19 listopadu, 2015 6:34 pm

  Jinak, opravdu moc dík tvůrcům za tyto stránky, rád zde chodím, je zde plno zajímavých informací a hlavně odkazů! A třebas pro mne jsou i moc zajímavé články o vlastní praxi, je to dost odvaha jít se svou kůží takto na netové kolbiště a volný trh. A zpravodajstí z akcí, taky moc hezké, kvůli vašemu typu se třebas chystám mrknout do Wolinu.. A fakt dobře jsem se zasmál na Typologií pohanů a ještě pár podobnými parádně trefnými výhlody..
  Jsem rád hlavně za info o antice…jsem dost fanda starého Řecka a Říma. I když na to je i hafo dalších stránek, třebas výborný portál Antika. Jsem taky dost velký fanda Gustava Kruma – vyrostl jsem na jeho obrázcích (kdo třeba ještě pamatuje jeho seriál Jak se vojáci oblékali v Zápisníku..)

  http://spqr.cz/

  Tak ať vám je sama Kleió, oslavující dcera Hromovládcova, i nadále příznivě nakloněna!

  • 19 listopadu, 2015 8:51 pm

   Tak obrázky Gustava Kruma cpu kam to jen jde 🙂 Snad se dědicové autorských práv zlobit nebudou. 🙂

 23. Kryserka permalink
  19 listopadu, 2015 6:25 pm

  „Milý Rushwolfe,mí Rusové narozdíl od tvých Anglosasů „demokraticky“ nevyvražďují celé národy“
  Velmi trefně řečeno, nemusíme chodit až k nejmenovaným hypernadlidem z nejmenované říše zla, stačí se optat jejich soukmenovců angličanů, co ještě relativně velmi nedávno páchali ve Skotsku a Irsku, nebo třebas v Indii či Malajsii, že?

  V zájmu objektivity bych ale Vladislavovi doporučil něco si vyhledat o historii ruského dobývání Kavkazu, například…možná bude překvapen. Pokud dává přednost beletrii doporučuji Tolstého Kozáky, Hadži Murata nebo Kavkazského zajatce..

  • Vladislav permalink
   20 listopadu, 2015 2:32 pm

   O objektivitu se snažím. Ale především se snažím nebýt blbečkem, který – ač Slovan jako poleno – předstírá, že nachází své bytostné Já v mytologii národa typu Germánů, kteří by byli nejraději, kdyby se všichni jeho předkové, dědečkem počínaje a 30 x pradědečkem konče, ani nikdy nenarodili…
   Nebo Římanů, pro které byli naši předkové barbarskými zvířaty, přičemž sami nevytvořili nic, co předtím neukradli od Řeků, Egypťanů a dalších, a nebyli nakonec schopní ničeho, než se rozpustit v blízkovýchodní směsce přivandrovalců, rozpouštějících římskou identitu stejně spolehlivě, jako rozpustí tzv. Syřané brzy identitu německou.
   Rusové, se všemi chybami a přednostmi, jsou především (po odečtení vlivu naplavenin z Germánie, Chazarie apod., pro západního Slovana bohům žel nevyhnutelných) geneticky, kulturně, zvykově, uvažováním TOTÉŽ, co Češi či Moravané, přesněji řečeno: západní Rusové. Wolosům z této nepopiratelné skutečnosti doutná rudý plnovous, což je mi líto, ale nemůžu sloužit.
   Dalo by se to vyřešit jedině přestěhováním – ale tady bych doporučil na linii minimálně západně od Magdeburgu. Jinak by mohli spadnout z bláta do louže – tedy ze slovanského opět na slovanské území, čímž by si nepomohli;-)

 24. Kryserka permalink
  19 listopadu, 2015 6:18 pm

  Rushwolfe, vážně si myslíš, že Jakuti, Korjaci, Evenkové, atd. jsou v Rusku vyhubeni nebo žijí v rezervacích? A že byli někdy hubeni genocidními metodami? Kdes to sebral – v Respektu? Hele, můžu se tě otázat, kde jsou dnes Komančové a Apači (tedy jestli jsi v Respektu vyčetl který zlý Rus je vyhubil)?
  To nic nemění na tom, že co se týče Tartárie máš recht. A placení „jasaku“ jistě nebyl žádný med pro chudáky sibiřany…ostatně právě život Atlasova jsem si osobně studoval, jistě tedy víš, jak ošklivě dopadl. S dobytkem Custerem bych ho nesrovnával, přeci jen měl jisté kvality, ten americký fanatik by na jeho místě chcípl hlady už při první výpravě – byl to nejen na tehdejší dobu ale i na dnešní docela slušný objevitelský výkon, ne? Nepřipustí to i Respekt a soudruh Štětina? Hele, uvědomuješ si že Atlasov žil v poněkud drsnějsí kultuře i době a že ty dva fakt nejde srovnávat? To bys mohl rovnou srovnávat dnešní cvoky z IS a Tomáse Torquemadu..

  • Rushwolf permalink
   26 listopadu, 2015 7:18 am

   Kryserko… pakliže ti z nějakého etnika zbude po tom co si je vezme pod patronát jejich „civilizovanější“ soused, populace v řádu několika tisíců lidí… asi se někde něco posralo… nikde sem netvrdil, že šlo o dopuntíku stejnou genocidu, jako v případě Indiánů a tu sem tím rozhodně neomlouval… ale pokud ty mě chceš tvrdit, že je ok, přijít někam kde již žijí lidé a kde jsou hroby jejich předků a prohlásit tu zemi za majetek Cara gosudara jako by ti lidé tam byli jen zvířata je vpořádku a nejedná s edefacto o formu agrese, není to dobře. On není moc rozdíl v tom, jestli nějaké etnikum zplynuješ, utýráš v dolech, vyvraždíš, vyhubíš neštovicema, nebo kořalkou, nebo když mu sebereš půdu a dosavadní spůsob života, rozbiješ tradiční společenské struktury a hodnoty… výsledek je stejný… etnický zánik, rozplynutí se v majoritě… dneska mají např. korijaci cca 7-8 tisíc příslušníků (pro zajimavost žijících apačů je asi 112 000 což je jen o polovinu méně než třeba těch Tuvinců, kteří zažívají v posledních desetiletích svou renesanci ) a jazyk ovládá už jen cca necelá polovina…. takže co to znamená? že za nějakých 50-60 let bude po korjacích jako „národu“ veta a nebylo potřeba koncentráků, nebylo potřeba masakrů… Tím neříkám, že se rusko chová stejně jako se chovali přistěhovalci proudící na americký kontinent, jasně že tu byly výrazné rozdíly ve způsobech, v provedení v myšlení těch lidí, ale i v jejich možnostech. Taky tu nikde netvrdím, že bych rusy jako takové, nesnášel… já podobně jako vladislav jsem v rusku žil i když jako dítě a dávno již tomu i tak sem ale měl možnost lecos z atmosféry té země nasát a to jak pozitivního, tak negativního. S čím ale nesouhlasím je Vladislavova démonizace např. Germánů, Italiků a zkrátka národů kteří nejsou původem slované… Já tě chápu, že si sem asi dorazil s ideou domluvit se a vnést mír do těchto diskuzí, tvá snaha naklonit si Vladislava kritikou jeho oponentů je obdivuhodná… nadruhou stranu a upřímně? Hlásíš se k slovanskému odkazu? Považuješ se za slovana odmítajícího jiné než slovanské bohy, kulturu a předky? Jsi zastáncem panslavistické říše pod patronací ruska? Pokud na něco z toho je tvá odpově´d ne.. pak asi stejně nepořídíš..ale snažit se můžeš, budu ti držet palce.. rozhodně ale už nehodlám dále obhajovat to co už sem tu jednou napsal, zaprvé si to sám můžeš dohledat a jak vidno vůli k tomu máš a zadruhé jakýkoli argument bude prohlášen za konstrukt židoanglosaských historiků nebo vědců a tudíž naprosto lživý s cílem očernit skutečnou historii slovanů ala .Antonín Horák etc. 😉

   • Vladislav permalink
    26 listopadu, 2015 8:52 am

    Rushwolfe, to, že západní Slované jsou pod tisíciletým tlakem Germánů, kteří téměř vždy usilovali o jejich likvidaci nebo aspoň podřízení, těžko popřeš.
    Osud Lužičanů, Obodritů a Luticů znáš, osud obyvatel českých zemí je jiný jen proto, že my jsme narozdíl od Polabanů kapitulovali, nastavili břicho, přijali tady Němce, smísili se s nimi. Proto ctíme Václava – protože opravdu díky němu, díky politice, kterou založil a nastavil, tady do značné míry ještě pořád jsme. Stačilo málo, a nebyla Praha, ale už navždy jen a pouze Prag, nebyla Plzeň, ale už navždy Pilsen … jako není Zvěřín, ale už navždy bude pouze Schwerin, není Stargard, ale Oldenburg, není Sosnovec, ale vždy bude už pouze Sassnitz…
    PK na jednu stranu deklaruje snahu o etnické pohanství, ale na druhé straně se uchyluje k jakýmsi neexistujícím, fiktivním, „univerzálním“ evropským božstvům. Ale je to marné, Perun nikdy nebyl a není to, co Thor, Veles je podle ruských zdrojů reálná bytost, která nemá u Germánů žádnou analogii, atd, atd. Stejně tak nemá žádnou analogii Svantovít, Svarožic-Radegast … jsou to zkrátka všechno jen trapné pokusy!
    Jako když porovnávám dva lidi – můžu říct, že mají stejné koníčky, podobnou povahu i názory … ale jsou to a zůstanou dvě odlišné bytosti.
    V české kotlině je opravdu zásadní problém, že je tu po tom všem vynuceném mísení směska lidí, u které sice slovanský původ dosud převažuje, ale není jediný významný. A tak tato směska často zoufale hledá zdroj, kořen, ke kterému se přimknout. A platí v politice stejně jako v pohanství, že někteří (mnozí) proto začnou předstírat, že jsou Západ, hrát si na Němce, Židy a kdovíkoho, popírat svůj převažující a rozhodující původ, odroďovat se. Tak to bylo vždy – za Žižky, po Bílé hoře, v době rekatolizace, národního obrození, za druhé světové války.
    Tito lidé se nacházejí ve všech společenských oblastech, od klasické politiky, přes křesťanství, různá hnutí, neziskovky až k bohům žel marginálnímu pohanství.
    A jako vždy: tito lidé budou použiti, využiti a obětováni. Páníček nemá vůči svému lokaji naprosto žádné závazky.
    My jsme nikdy nebyli a nikdy nebudeme považováni Západem za rovnocenné. Můžeme pouze dobře posloužit, což nám snad uchová fyzickou existenci, ale nic víc. Až půjde do tuhého, budeme obětováni jako první.
    Přestože je nám neustále podsouván opak (zřejmě s nadějí, že x opakovaná lež se stane pravdou), tak Slované se navzájem nikdy masově nevyvražďovali. Půtky, menší bitvy a šarvátky mezi Obodrity a Lutici nebo Poláky a Ukrajinci může se systematickou genocidou prováděnou na Slovanech Němci srovnávat jen totální idiot.
    Stejně tak „ruskou“ okupaci, která nás stála 200 životů a způsobila nám 20 let nesvobody a trapných lampionových průvodů, s okupací německou, která za pouhých 6 let stála životů více než 300 tisíc a v případě Němci vyhrané války bychom skončili za Uralem nebo v plynových komorách.
    Toto je prostě demagogie, která se dostala i sem.
    Tobě osobně věřím, že se cítíš geneticky být Němcem a tvé germánské pohanství má smysl. Takových je vás ovšem jen hrstka – ostatní jsou pozéři, hrající si na něco, co nikdy nebyli, adorující pohanství národa, který vraždil jejich VLASTNÍ předky.
    A asi i proto se to celkově vůbec nikam neposouvá – lidi nejsou hloupí;-(

   • Rushwolf permalink
    26 listopadu, 2015 9:25 am

    Vladislave, já ale nepopírám že se slovani s germánama mezi sebou midlili.. nakonec slovani sem taky nepřišli s palmovejma ratolestma a že tu těch germánů za praotce čecha nebylo málo… rozhodně v tom ale nevidím a ani nehodlám hledat nějaký v krvi zakódovaný rasový atavismus. myslím, že nebýt křesťanství tak nějaké třenice germán x slovan by též zůstali pouze na úrovni mezirodových a mezikmenových šarvátek… protože až Křesťanství přineslo mezi germánské kmeny ideu nadřazenosti křesťana nad pohanem a tato nadřazenost se až následně spojila s ideou nadřazeného národa – ochránce křesťanstva… snad i proto můj zájem o germány jako kulturu končí cca počátkem stěhování národů a poté jsou mi již i tito lidé duchovně a kulturně cizí. Stejně tak ale nehodlám podléhat sv. Václavké hysterii.. zaprvé o jeho životě toho veskutečnosti víme daleko méně, než kolik jsou legendy a stavět charakter člověka na uměle vytvořených mítech je hloupé… si to vem… jednou třeba umřeš, někomu se to bude hodit a udělá z tebe někoho úplně jiného a lidé za 1000 let na tebe či spíše na tvůj mediální obraz budou plivat… prostě i mě je simpatyčtější politika Boleslava.. alespoň tedy to co tak dnes vnímáme a o čem se učíme že byla jeho politikou… ale opravdu bych nerad hodnotil konkrétní lidi 1000 let dozadu na základě středověké beletrie, byť ano… vytvořený obraz světce podřízeného němcům, je hnus nadruhou stranu jak sem řekl, je otázka nakolik tento obraz odpovídá skutečné reálné historické osobě samotného Václava z masa a krve. Pro mě je národ víc než jen nějaká krevní skupina.. pro mě je národ směsice množin do které patří i historie jím obývaného území a tak za své předky či spíše za své ctěné předchůdce považuji i neslovanská etnika která tu žila od pravěku… to jsou lidé, jejichž odkaz je v zemi po které chodíme a já se považuji za jejich legitimního dědice, oprávněného čerpat z jejich odkazu hmotného, kulturního i duchovního. Když se pohybuji jakýmkoli muzeem, vnímám i úštěpy pazourků a bronzové spony za odkaz obyvatel této země nám jejím současným držitelům, bez ohledu na to kolik krve pavlovienského lovce, taviče bronzu, kelta, germána, slovana etc. v sobě mám, nebo nemám. A myslím, že je ke cti národu, který takto historii vnímá, přijímá a nemá pořebu jí ignorovat, nebo naopak přepisovat a tvrdit, že ve vytrýně je pazourkový nůž protoslovana z 10 tisíciletí před naším letopočtem 😉 Ty vnímáš to že v čr je směska nějaký problém… já ho nevidím, kořeny rostou v zemi, z ní tahají živiny a na tom stavím… nepotřebuji své kořeny natahovat někam k Uralu nebo k řece Volze ale stejně tak sem hrdý na tu část slovanské historie naší země a i část krve kterou v sobě nepochybně mám… jak sem již řekl, nepídím se po tom, čí krev mám v žilách, páč to je beztak věc, kterou i když bych chtěl nezměním a věřím, že jediné, k čemu mě krev zavazuje je to… poslat jí dál…ať jsem kdo jsem, ať jsem z jakéhokoli plemene či rodu, přežít, předat své geny, nespáchat genetickou sebevraždu tím, že v rámci falešného humanismu uvolním místo své a svých dětí v této zemi jiným… a třeba dát i naději svým předkům, pakliže bys pravdu měl ty, že moji potomci, se vydají v takových stopách, které jim budou více po vůli, když já jsem to nechtěl, nebo nedokázal.

   • Rushwolf permalink
    26 listopadu, 2015 9:28 am

    mydlili… etc. těch hrubek tam bude určitě víc, snad mě Češi – Jungman a Gebauer etc. odpustí…

   • Kryserka permalink
    26 listopadu, 2015 4:50 pm

    Jasně, tak to jsi řekl hezky. A pro chudáky sibiřany neslovanského původu je opravdu nejhorší nepřítel ne rus, američan, němec, čínan nebo kdokoli, ale kulturní asimilace, nezaměstnanost a především vodka…
    Tuvinec, jak správně píšeš není dnes v Rusku na úrovni zvířete a tím spíš na úrovni jako indián v bezmozky obdivovaných USA, je dokonce ministrem obrany, dovedeš si představit ministra obrany USA čejena třebas? Já fakt ne.
    Vladislavova démonizace např. Germánů, Italiků a zkrátka národů kteří nejsou původem slované je z mého pohledu obsese.
    Já jsem sice fakt sem psal s myšlenkou, že mne už přišlo už blbé sledovat, jak zde do sebe šijete, že se přeci jde domluvit, nebo se na sebe vykašlat definitivně. Ale snaha naklonit si Vladislava kritikou jeho oponentů? Docela dost do něj šiju a říkám mu co si myslím o jeho zdejší aktivitě dost bez obalu. Doufal jsem, že když jesem jeden z vás – vlastně jsem zcela cizí pravidelný návštěvník, nic víc – mohl by se nad tím zamyslit. A řekněme svůj přístup přehodnotit.
    Na tvé otázky dlužím odpovědi, ok:
    Hlásíš se k slovanskému odkazu? Jistě, jsem slovan, i když s mnoha neslovanskými předky (maďary). Nejsem až tak čistý čech, hodně krve mám z Balkánu, sice taky slovanské, ale ne vaší.

    Považuješ se za slovana odmítajícího jiné než slovanské bohy, kulturu a předky? Rozhodně ne, nejsem blázen:)

    Jsi zastáncem panslavistické říše pod patronací ruska? Kdybych si musil vybrat mezi ní a tou americkou, tak ano, ale jelikož jsou i jiné možnosti, nejsem. Na druhé straně rusko se bralo za slovany často nejvíce a často jako jediná opravdová říše – hlavně za nás balkánské:) To nelze nevidět a jen trouba by to bagatelizoval.

    Tohle mne fakt rozesmálo: „jakýkoli argument bude prohlášen za konstrukt židoanglosaských historiků nebo vědců“ skoro stejně jako „spiknutí Anglosasů s Vatikánem“, to by hodně rozesmálo třebas i Ira, Vladislav by měl vědět kolik let si šla například anglická koruna s Vatikánem po krku, a že Západ je jen konstrukt vymývačů hlav – nic takového ve skutečnosti nikdy neexistovalo a dodnes neexistuje..pozadí a kořeny španěla a angličana jsou od sebe mnohem dál, než čecha s polákem..
    Koukal jsem na vaše Vlky, dost sympatické, hodně věcí vidím podobně. Učím se víc praxí a pobytem tam, kde mluví k člověku věci a bytosti, které jsou zde od pradávna, než četbou spisků a hádkami. Jediné setkání mi dá často víc než rok hádání se o nějaké stanovy a texty a praxe.

 25. Kryserka permalink
  19 listopadu, 2015 6:10 pm

  Velezajímavá diskuze! Jen bych se rád optal Mistra, jestli tím svým citátem „čím víc je stát nebo jedinec v prdeli, tím košatějších a barvitějších mytologií se přidržuje.“ myslí i jistou partu nadlidí vedenou v současnosti po pologramotném bigotním alkoholikovi k němuž mluvl boží hlas kterou zemi má jeho sebranka právě napadnout nyní pro změnu prolhanou černou opičkou z bílého domečku, a která má dluhy již ne byvších 18, ale 36 bilionů doláčů, které řeší soustavným lhaním, fízlování celého světa, vymýváním hlav že Goebbels může schovat, svinstvy nejhoršího kalibru a humanitárními intervencemi?

  • Wolos permalink
   20 listopadu, 2015 12:44 am

   Nevím, kým je myšlen Mistr (podepisuji se zde výhradně Wolos), ale věta je moje. Tedy, Spojené státy americké jsou v jistém smyslu v prdeli také, ale vedle podivného (a zbytečného) mýtu o vedoucí úloze USA (který jak uvádíte nadělal mnoho zlé krve) mohou nabídnout ohromnou řadu věcí, poznatků a výdobytků, o kterých se opričnikům ani nesnilo, a které jsou nuceni nanejvýš jen kopírovat, pokud ne pouze závidět.
   To neschopnost (s výjimkou kosmických nosičů, zbraní a pravoslavné kultury), korupce a závist stáhla ruskou společnost na dno, a je jednou z příčin pečlivě budovaného negativního obrazu USA, který rádi přebírají především jim podobní – neschopní, zkorumpovaní či závistiví lidé.

   „In the 2000s, when we had very high oil prices, the motivation for carrying out structural reforms and diversify the economy was not very high. Why should you do that, when a golden rain is pouring down on you? That is true everywhere in the world, by the way, not just in Russia.“
   Sergej Ivanov, šéf ruské prezidentské administrativy

   Hannibal Lecter: First principles, Clarice. Simplicity. Read Marcus Aurelius. Of each particular thing ask: what is it in itself? What is its nature? What does he do, this man you seek?
   Clarice Starling: He kills women…
   Hannibal Lecter: No. That is incidental. What is the FIRST and PRINCIPAL thing he does? WHAT NEEDS DOES HE SERVE BY KILLING?
   Clarice Starling: Anger, um, social acceptance, and, huh, sexual frustrations, sir…
   Hannibal Lecter: No! HE COVETS. That is his nature. And how do we begin to covet, Clarice? Do we seek out things to covet? Make an effort to answer now.
   Clarice Starling: No. We just…
   Hannibal Lecter: No. WE BEGIN BY COVETING WHAT WE SEE EVERY DAY. Don’t you feel eyes moving over your body, Clarice? And don’t your eyes seek out the THINGS YOU WANT?

   Takže se pak ten úpadek musí nějak řešit. Především těmi mýty, vyjdou ruskou státní pokladnu stále levněji, než lít peníze do rozkrádajícího státního aparátu (posledně nedávno rozkradli 200 miliónů – teď nevím zda rublů nebo dolarů – určených pro doky pro jaderné ponorky).
   A čeští Vladislavové z nedostatku mýtů vlastních a ze závisti k úspěšnějším (Západ, latinští křesťané) jsou pak celí ohúrení ze všech těch příběhů o Anastáziích žijících na Sibiři v souladu s medvědy a veverkami (Megre), Zlatém věku kdy na Zemi žili pouze duchovně a civilizačně vyspělí Rusové již před 20000 lety (Miroljubov, Chiněvič), a kteří zároveň opět povstanou a přenesou lidstvo do 6. dimenze bytí (Solovjev—>Steiner).
   Takové dějiny si Američané snad vyjma Mormonů (2. příchod Krista do USA a seslání knihy Mormon) nevybájili. Ti vědí odkud přišli a co dokázali, a nepotřebují si o tom nic nalhávat.
   Jejich protestantská kapitalistická etika jim totiž říká: Pokud jsi bohatý, úspěšný – jsi vyvolen Bohem. Takže makají na tom, aby to tak bylo.
   Kdežto Rusové se drží mýtu, že i když se doma budou jen válet a chlastat, tak že jsou stejně svým pravoslavným Bohem vyvoleni. Protože jsou Rusové, Slované. To prý stačí.

   Řadu českých plebejců toto pojetí oslovuje (příslib změny neutěšeného společenského statusu, která je však povýtce imaginární), proto také chtějí být Slovany. A jelikož stále hovoříme a píšeme češtinou, cítí se část z nich vyvolena už jen tímto faktem…

   Jinak mě Američané nic nedluží, tak nemám potřebu se vsouvat do jejich finančních vztahů s jinými subjekty. A pokud mě špehují, musí už dost dlouho vědět, že nejsem terorista, a tedy mi od nich nic nehrozí. Kdybych byl oligarcha nebo politik, asi by to bylo víc na pováženou (konkurence), ale v aktuální situaci nikoliv.
   Moji hlavu se jim také nepodařilo vymýt, např. jejich mýty o V. Havlovi a XIV. dalajlamovi jsem dekonstruoval a zjistil jak motiv tak přibližný původ (kdo a jak je vyráběl).
   Svinstva nejhoršího kalibru mi žádná neprovedli, a jelikož nejsem křesťan, nemám potřebu se identifikovat s imaginárním lidstvem (teologický koncept) ani cizími národy/kmeny, které jsou s nimi ve sporu. Humanitární intervence v jejich režii u nás (HRW, AI) zase vyvažuje bolševicko-pravoslavná nostalgie po sociálně přívětivé totalitě, takže se tím nemusím zabývat, dělají to za mě jiní.
   Čili mě osobně na Američanech nic netrápí, nijak mi můj život neztrpčují. Naopak musím vyzdvihnout, že jsou korektními spojenci, na které je dosud spoleh. Zejména jejich jaderný deterrent mi umožňuje žít způsobem života jakým chci, a ne v ruském protektorátu, kde na všechno musí být povolení, a kde je řada věcí znemožněna už jen podstatou samotného systému.
   A na jejich vědecké knihy z mnohých oborů a pár dalších fajn věcí (PC, internet, Google, MS Windows, GPS, ap.) nedám dopustit. Přinesly mi totiž řadu poznatků a možností, o kterých se ještě mým rodičům ani nesnilo.

   • xyz permalink
    20 listopadu, 2015 9:43 am

    Považuji toto vyznání za upřímné, Wolosi. Tak nějak jsem tušil, jak to v tobě funguje, ale pokud si dobře pamatuji, tak to dosud nebylo takto explicitně vyjádřeno.
    🙂

   • Vladislav permalink
    20 listopadu, 2015 2:19 pm

    Narozdíl od tebe znám ty lidi OSOBNĚ, teoretiku. V USA žije polovina mé rodiny, a strávil jsem tam víc času, než ty v sousedním kraji České republiky;-)
    Pokud dnes nejsme životní úrovní a vším ostatním na úrovni USA zcela podřízeného Mexika či Kolumbie, tak to jistě není zásluha Američanů.
    Rusko, jakkoliv je deformované pravoslavím a Židy introdukovaným komunismem, zdaleka NENÍ JEN TO PRAVOSLAVÍ či komunismus, jak bys rád všem vtloukl do hlavy, liško ryšavá. Rusko jsou především naše SLOVANSKÉ KOŘENY, vzhledem ke kompaktnější genetické informaci mnohem autentičtější, než Němci, Italy, Židy a kdovíkým naředění Češi. A Rusko je dnes jediná (neříkám, že ideální) šance, jak se do budoucna neproměnit v multikulturní zemi plnou no-go zón, kde budou tvou dceru (kterou pravděpodobně nikdy nebudeš mít) kamenovat za předmanželský sex se spolužákem.
    Ty sám jsi takovou směskou. Vyjadřuješ se ke všemu, ale nepatříš nikam. Ani nikam patřit nedokážeš. Krví jsi Germán s příměsí Žida. Nebo Žid s příměsí Germána. Samotného by mě zajímalo, co z toho. Nejen mně, ale i bubínkujícím happy/free Slovanům, bohové ví kolikátému updatu zoufalých českých pokusů „být jiní“, co našli inspiraci někde v amazonské džungli, by to asi mnohé vysvětlilo.

   • Wolos permalink
    20 listopadu, 2015 11:13 pm

    Tyhle černosotněnecké fantasmagorie je sranda číst. Ale jedno mají společné: Ty nekopeš za tuto zem, ale za Rusy. To je alfou i omegou Tvé obrazotvornosti, která se chce realizovat v útlaku jiných. Židů, Germánů, všeho toho, co jsi vyjmenoval. Podobně jako u Rusů, jejichž společenského statusu chceš dosáhnout: možnost beztrestně utlačovat jiné a být vyvolen už jen svým původem, aniž bys musel hnout prstem. V očekávání, že vrabčí trus před tvým domem ostatní budou považovat za hromádku zlata.
    Žel, na rozdíl od Alfréda Rosenberga, který ideje ruských černosotněnců přenesl do nacistické strany (ano, nacistické ideje mají mimojiné původ v carském Rusku), se nikdy na jeho úroveň nedostaneš, ač řadu jeho názorů zastáváš.
    Protože Ti chybí přesah a nadhled, které jsou k spolupráci s lidmi důležité. A také schopnost přijímat argumenty druhých a adekvátně na ně reagovat.

    Tím s Tebou definitivně končím, „Slovane“, nadčlověku, svatá krvi, nežide, bezpříměsková erjedničkoáčko, nemultikulturní osvícenče, nepravoslavný nekomunistický Ruse s mohutným autentickým kořenem, věrný manželi, obětavý otče, bohatý manažere, praktiku a cestovateli, spasiteli PK, nedoceněný vizionáři, odvážný průkopníku, nezoufalý hrdobče, původní domorodče; obklopený skupinou věrných až za hrob, s kterými nastolíš zlatý věk -život v zemljance v souladu s medvědy a veverkami- o nějž nás zlý američano-germáno-žid oloupil nečistými neslovanskými praktikami, na něž moc našich slovanských předků byla až dosud krátká a čekala na Tebe, Vladislava, proroka Putinova (mír budiž s ním).
    Ať se daří.

   • lomikel permalink
    21 listopadu, 2015 6:52 am

    aha wolosi, takze ne pohanske vyznani ale politka ti hlavu plete :), dik, vse jasne.

   • Wolos permalink
    21 listopadu, 2015 4:14 pm

    Lomikel:
    Politika (starost o věci týkající se polis – tj. obce) je do jisté míry aplikovaná teologie. A má mnohem zajímavější polohy a možnosti, než romantické snění. To totiž existenci obce znemožňuje. Pouze v kombinaci s politikou poskytuje něco životaschopného:

    Každý kult či náboženství má dvě strany mince. Jednou je politika, druhou je romantika. Ti kteří znají první rozhodují a řídí, ti kteří znají druhou, jsou ovládáni. Ti kteří znají obě, jsou tvůrci.

    Za pohana (ani Slovana) se nějakou dobu nepovažuji. Studuji věci týkající se tvůrců.
    Cesta nekromancie, snažící se oživit mrtvoly a stíny minulosti mi totiž nevyhovovala. Zabíjí zevnitř, vytváří trhlinu ducha, schizofrenii, poskytuje prostor pochmurnosti, nesplnění cílů, nabádá k úpadku a sebevraždě. „Buď jako my“, volají totiž mrtvoly a jejich vēly.
    Nechtěl jsem následovat jistého člena z Rodné víry, který je uposlechl. Chtěl být jako ony. Oběsil se. A pár lidí -neopohanů- se také snaží „být jako ony“. A musí pak polykat prášky na psychiku, zažívat neutěšené rodinné a jiné vztahy, schovávat se před zraky světa, před nímž utíkají do minulosti.

    Takže jsem zvolil jinak: přijetí světa. A s ním budoucnost, nesenou ekotechnickým myšlením oregonského arcidruida a dalšími vizemi. Vědění jako proces tvorby, nikoliv pouhé rekonstrukce. Tělesnost jako přijetí hmoty. A analyticko-transové oscilace mysli, umožňující být tvůrcem. Bez nich to nejde.
    Minulost už neexistuje, lze na ni jen vzpomínat. Lze z ní brát i sílu kořenů. Zlomky dávných tajemství. Ale nikoliv v ní růst či dokonce vydávat plody. K tomu je určena přítomnost a budoucnost. Ozářené sluncem, které růst a zrání podporuje. Minulost to je podsvětí. Tma. Tam už nic neroste, naopak se zvolna rozplývá….
    To vše mě naučil Veles. To je moje „vyznání“.

    Něco jsem naznačil v rozhovoru s Tomasem před rokem. Mohl jsi být pozornější a jasno Ti mohlo být dříve.

   • lomikel permalink
    21 listopadu, 2015 8:16 pm

    At se ti dari. Co se osobni gnose kazdeho tyka tak pres to nejede vlak.

    Nijak neodsuzji politiku ktera je zivotem kazde pospolitost, jen s tebou nesouznim v tvem pohledu na situaci (tu politickou) doma i ve svete, ba se dommivam ze tento pristup pospolitost zde (ve state, v obci, rodine) nici, rozklada ji na chaoticke stavebni prvky biomasy NWO.

   • lomikel permalink
    25 listopadu, 2015 10:00 am

    preci jen se k tomu jeste vratim, vzhledme k tomu ze nachazim uricte paralely mezi tvym „duchovnim“ vyvojem a vyvojem Kojota (jak jsme se ted docetl na jeho strance) odvazim se zaveru ze primarni je potreba v neco verit, vyuzit ten geneticky zakodovany nastrojem konceptualizace vninaji cloveka a spolecnosti ktery je poprve masivne dolozen v pozdnim paleolitu (40-10k pred dneskem) skrze malby a 3D artefakty.

    Vspominam si wolosi ze jsi mi vytikal ze nema jasno a ze ocekavam svuj dalsi vyvoj, na rozdil od tebe ktery mas/mel jsi jasno zcela…

    Obavam se ze tvuj i Kojotuv pripad jsou ukazkou nezvladnuti tohoto nastroje – viry/ paradigmatizace. Hezke je to ze kolem vasich predstav netvorite zadnou cirkev, ze jen hojne nevyzadane radite.

    —-

    Ergo kladivko, nevhodne uziti tohoto nastoroje ducha v globalnejsim meritku vede k nabozenskym organizacim a nabozenskym valkam. Podobne to funguje s politickymi stranami.

    Misto leciveho doteku Ducha dochazi k jeho psychickemu mrzaceni a uvolneni vnitrnich/Bozsky 🙂 sil zranujicim zpusobem – bud pro sebe ci pro jine.

    —–

    jak jsem pred 3 lety napsal:

    https://pohanskykruh.wordpress.com/2012/09/30/hlas-oregonskeho-arcidruida/

    „IMHO maximu je ukazat ze je mozne se dobrat vlastniho vhledu, vlastni prace se sebou. jak to dopadne nikdo nevi, lide jsou ruzni a veci jsou taky v rukou Bohu.

    nez byt pohan(krestan, cokoli) bez osobniho vhledu to je lepsi se tomuhle vsemu radsi vyhout , usetri to cas, penize a nervy a stale je mozne prozit zajimavy zivot, na uspokojeni pudu stadnosti postaci politicke strany.

    tohle je prilis osemetna obektivne nemeritelna oblast ve ktere nikdo nema patent na rozum(ten zvlast:) byt nekteri maji diplomy , takze pozor na guruui, „

 26. Vladislav permalink
  5 listopadu, 2015 10:09 am

  Milý Rushwolfe,

  mí Rusové narozdíl od tvých Anglosasů „demokraticky“ nevyvražďují celé národy a i po záboru či ukradení jejich území je nejen ponechávají naživu, ale dokonce jim někdy udělují i jakous-takous autonomii.

  Takže třeba americké území je osídleno typicky zdegenerovanou parazitickou rodinkou s irskými kořeny, s mega nadváhou, prasečíma očkama a mdlou inteligencí s mnohem větší pravděpodobností, než Omsk bílou ruskou slovanskou rodinou.

  Z čehož také plyne, že v ruské armádě nepochybně najdeš mnohem víc šikmookých Asiatů než v americké armádě indiánů;-) A člověk by tam nějaké čekal, vždyť ještě před 200 lety jich bylo na území dnešních USA nejméně 10 miliónů, že?

  Když objevitelé, které zmiňuješ, získávali pro cara Sibiř, tak už byla skutečně liduprázdná. Ovšem nikoliv z důvodu genocidy Rusy. Demokratické vyvražďování mají za koníčka úplně jiné národy a systémy.

  • Rushwolf permalink
   5 listopadu, 2015 10:32 am

   No ale já netvrdím, že Sibiř byla liduprázná… ona právěže nebyla…tedy v rámci tamních podmínek, čehož dokladem je cca 20% obyvatel ruské federace neslovanského původu z nihž velká část je právě to původní předslovanské obyvatelstvo sibiře, které tam žilo dříve než tam vkročila noha prvního kozáka… to jak k těmto obyvatelům pak ruští kolonizátoři přistupovali se od přístupu anglosasů defacto nelišilo… jediný rozdíl byl snad jen v tom, že kolonizace sibiře nebyla tak živelná a itenzivní pro její přírodní podmínky a tak byla i ta kulturní a fyzická genocida méně důsledná a potřebná. Zrovna Atlasov byl příkladem takového ruského generála Custra 😉 To co nastalo po bolševické revoluci asi ani netřeba komentovat. Ale ano… vesměs je to stále lepší než jak dopadli ti indiáni… ale na jak dlouho?! Jak dlouho bude Evenkům Čukčům, Korjakům, Encům, Dolganům, Tatarům etc. ponecháno právo na jejich skutečné dějiny, a na jejich zemi? Uvědomuješ si, že falešná tvrzení o tom, že Celá sibiř byla údajně slovanská a patřila tzv. pod velkou tartárii, je vlastně pošlapání kultury těchto národů? Ideologické upření jejich práva na jejich zemi, půdu a kořeny? Jinak ty anglosasy ani američay si do toho vůbec nemusel zatahovat… nejsem fanatik s vyhraněným bipolárním vnímáním světa, takže rozhodně neobdivuji armády NATO ale stejně tak nemám potřebu věřit smyšlenkám ruských jurodivců… Tartárie je prostě kec, pohádka a plivnutí do tváře obyvatelům sibiře neslovanského původu.

   • Vladislav permalink
    5 listopadu, 2015 11:58 am

    Já za prvé nevěřím 100% všem řečem, které o Velké Tartarii čtu. Pokud něco s tímto názvem existovalo, tak je jasné, že to nebylo 100% slovanské – vždyť různí ruští autoři píší i o „mongolské“ Tartarii, „čínské“ Tartarii …

    O osud původních obyvatel Sibiře se nebojím, protože nevěřím, že když je nechal víceméně na pokoji Stalin, tak by je měl smést Putin nebo nějaký jeho následovník. Co se mi ale líbí, je to, že Rusové kolonizují nová území stejně jako Anglosasové, etnika tam žijící si nějakým způsobem podřídí, ale narozdíl od Anglosasů (nebo třeba Španělů) je neobracejí násilně na svou víru a fyzicky nelikvidují. To je prostě fakt.

    Jinak, jak jsem psal: bílí lidé jsou historicky prokázáni i v oblastech typu severní Číny nebo Mongolska. Samotní Germáni přišli do Evropy údajně odněkud severně od Kavkazu. Indické védy a slovanské védy (ať už vylhané, nebo skutečné) vykazují řadu společných znaků, přičemž indické védy zmiňují, že původní učitelé k nim přišli z velké říše na severu. Sanskrt je jazyk, jehož podobnost se slovanskými jazyky je obdivuhodná; slovanský jazyk je řadou autorit považovaný za odvozený ze sanskrtu. Tatarský atak na Evropu je oficiální vědou prezentován jako útok mongoloidů, ale dobové kresby nájezdníků ukazují většinou na lidi s bílými rysy. Ruské zdroje uvádějí, že šlo víceméně o trestnou výpravu do okrajových částí bývalé říše, poté, co se odštěpily a začaly šířit novou, nepřátelskou a agresivní křesťanskou víru. Dobové evropské kroniky psali křesťané (možná i někdo jiný, ale ty církev bezpečně v rámci „uchovávání kulturního odkazu“ zlikvidovala). Popisují boj zanícených křesťanských vládců proti Tatarům, násilnosti Tatarů proti místním, ale vše z pozice křesťanství – běžní lidé, zdá se, s „Tatary“ tak velké problémy neměli…Samotný název Tatar je názvem národa až v novověkém pojetí; ve středověku šlo o lidi s „určitým“ typem chování, chovající se vůči křesťanské Evropě „určitým“ způsobem.

    Já nevím, co tam bylo. Nevím, co si přibásnili fantazírující Rusové a co je pravda. Zaráží mě jen pár věcí: třeba desítky údajně vymyšlených měst na mapě údajně vymyšlené Tartarie. Tisíciletá nejen židovská, ale i západní nenávist vůči všemu, co je na východ od Karpat. Souvislost doby zániku „Tartarie“ (záměrně v úvozovkách) s podivnými událostmi v Rusku. Stopy po klimatické katastrofě obrovského rozsahu na Sibiři v této době, znatelné v lesních porostech či struktuře půdy.

    Nemám iluze o Rusech, byť jsou „naši“. Ale znám dobře prolhanost a překrucování Západu (jen v této době – situace kolem Sýrie, počínaje už Ukrajinou a olympiádou v Soči úplně stačí). Někdo se rozhodné odklepnout nový stát jen tak, a je to v pořádku (Kosovo) – někdo uspořádá referendum, ale je to anexe (Krym). Někdo na základě vylhané záminky rozpoutá bez mandátu OSN válku, která stojí dodnes přes půl miliónu životů (USA v Iráku), ale jiný je ten zlý jen proto, že toleruje boj lidí ve svém sousedství za nezávislost (Rusko na východní Ukrajině).

    PK se neustále ohání „seriózními zdroji“ a tváří se, že nechápe, že tyto zdroje jsou v případě PK vždy jednostranné – západní. Nechápe, že byl efektivně pacifikován, vmanipulován přesně tam, kam ho „někdo“ potřeboval dostat. Vše, co těmto zbožštěným zdrojům odporuje, je a priori neseriózní, lživé, vysmívané. Jste jako křesťané – říkáte: diskutujme, jen se nebojme bavit a probírat různé věci – ale tady je seznam zakázaných témat – to jsou axiomy, o těch se diskutovat v žádném případě nesmí. A to je prostě děsně ubohé – a z hlediska pragmatismu – aspoň pro mě – ztracená energie.

 27. Vladislav permalink
  4 listopadu, 2015 8:16 am

  Wolosi, promiň, ale pokud zpochybňuješ, že polabské kmeny mluvily slovanským jazykem a byly tedy „slovanské“, jsi fakt …

  http://tyras.sweb.cz/polabane/cz-pb.htm
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Polab%C5%A1tina
  http://cs.dbpedia.org/page/Polab%C5%A1tina

  Stačí ????

  • Rushwolf permalink
   4 listopadu, 2015 12:49 pm

   Rusové v Sýrii: http://media.novinky.cz/758/517585-original1-i57td.jpg … tohle jsou ti slované z té Tartárie předpokládám…

   • Vladislav permalink
    5 listopadu, 2015 7:53 am

    No, asi by to chtělo základy…

    http://www.zemepis.net/zeme-rusko

    Jinak, novinky jsou jistě perfektní, nezaujatý zdroj. Zejména oceňuju jejich trvalou podporu muslimské imigraci do Evropy, nemluvě o fundovaných úvahách pánů Peheho či Mitrofanova.

   • Rushwolf permalink
    5 listopadu, 2015 8:49 am

    To máš pravdu… základy by to chtělo 😉 https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:P%C5%AFvodn%C3%AD_obyvatel%C3%A9_Sibi%C5%99e I když chápu, že všichni ti postaletí tam žijící kultury a domorodci budou nejspíš z původních slovanů vzniklí radioaktivní mutanti zmutovaní po bezprecedentním atomovém útoku iniciovaném Rotschieldy na velkou Tartárii v 16. století že?… vlastně zní to naprosto logicky 😀 Takže nakonec si všichni ti slovanští kozáci co objevovali sibiř v 16-17 století jako byl Staduchin, Atlasov, Děžněv atd. vlastně lhali do kapsy… vždyť sami měli podle těch keců o Tartárii být ještě jejími pamětníky…

  • Wolos permalink
   19 listopadu, 2015 12:32 pm

   Vladislav:

   Wikipedie a popularizační web? 😮 Ty zřejmě vůbec netušíš, jak se pracuje s fakty. A to vyděláváš na pozici, která je předpokládám vyžaduje.

   Ale něco málo jsem z toho vyškrábl, namísto Tebe, co jsi ty odkazy ani pořádně nečetl:

   Odkaz první dlí toto:
   „No se storne cą pükozat, kok woizarola wenska rec, koką ľaudi gornele ist wâ 14. st. wâ Obaudretske un wâ 18. st. w Lüneburske zime.“

   Takže: 1) hovoří o wenské, tj. venedské řeči, nikoliv řeči slovanské (obrozenecko-romantický oslí můstek, který ztotožnuje Venedi a Sclavini sem ani nedávej)
   2) o její existenci, pokud jsem to dobře pochopil, hovoří až od 14.(!) století

   Tedy vezmu-li, že Arkona byla dobyta roku 1168 a je o tom referováno např. z kroniky (Gesta Danorum) křesťanského autora (které navenek označuješ za lháře, a ZÁROVEŇ jimi podpíráš svoje fantasmagorie) Saxa Grammatika, jež byla dokončena okolo roku 1208 (tj. cca 40ti letý odstup od referované události), máme tu další zásadní problémy:
   3) asi dvousetletou mezeru (cca 6-8 generací), kterou Tvoje odkazy NIJAK neřeší (12. vs 14. století), protože o polabštině před 14. stoletím nic NEVÍ
   4) druhý odkaz ve Wikipedii OD TEBE obsahuje kouzelnou větu: „O podobě jazyka používaného v raném středověku na rozsáhlém území v dolním povodí Labe se můžeme POUZE DOHADOVAT z dochovaných místních názvů.“ Konec citátu.
   5) název Arkona může být z latinského „arcus“, což znamená „luk“ anebo „oblouk“ (což by ke kruhovému hradišti mohlo sedět), takže o používaném jazyce nevíme takřka vůbec nic
   6) polabština mi připomíná dánštinu a může být výsledkem polských výbojů na severozápad – syntézou rujánského dialektu dánštiny se západoslovanskou (raně polskou) odnoží církevní slovanštiny – to je moje předběžná hypotéza. Ostatně polabština je dle jazykovědců s polštinou příbuzná.
   7) Valdemar I., který vyvrátil Arkonu, byl pravnukem kyjevského rurikovského knížete Vladimíra II. Monomacha, jméno mu po Vladimírovi dala jeho matka Ingeborg Kyjevská.
   Tedy ve zkratce: Potomek Tvých pravoslavných oblíbenců, v přímé linii od Vladimíra I., zmasakroval Tvoje oblíbené Rujánce. Jak se s tím srovnáš? ;-)))
   8) mýtus o slavicitě rujánských Polabanů v časech od 12. století dozadu může pocházet nejen od obrozenců, ale i sovětské propagandy, neboť po dobytí nacistického Německa se z jeho východní části stala NDR – sovětský satelit

   Čili abych odpověděl: Nestačí. A už se ani nesnaž, bylo by to v bleděmodrém to samé, co jsi předložil doteď. Ledaže by ti nešlo o fakta, ale o „pouze dohadovat“. To mi na Tebe sedí mnohem víc.

   • Vladislav permalink
    20 listopadu, 2015 1:58 pm

    Wolosi, ty nešťastníku,

    budu se snažit být věcný, můj čas je drahý a dobře placený, proto pouze fakta ke tvým bodům:

    1) „Wenden“ je/bylo v němčině označení lidí mluvících ne-germánskými jazyky na domněle germánském území. Vztahovalo se (až do Hitlera) především na všechny ne-Němce mluvící slovanskými jazyky, od Krušných hor po Sosnovec – dohledej si…

    2) + 3) Šedesátými léty 12. století ztrácejí Polabští Slované nezávislost a jejich předáci se stávají vazaly německých knížat. To je spojeno s masivní expanzí germánských osadníků odevšad. Původní obyvatelé se stávají obyvateli druhé kategorie. Ti lidé (či spíše jejich zbytky) byli odsunuti do zapadlých vesnic, poněmčováni, likvidováni, vražděni, nikým nebráni vážně! A ty se divíš, že se nedochovalo žádné jejich písemnictví? JAKÉ se mělo dochovat? O jejich pohanské víře? A kdo ho měl zachovat? Křesťanská církev??

    4) Linky, které jsem ti poslal, JEDNOZNAČNĚ dokladují, že Polabané mluvili jazykem ze STEJNÉ JAZYKOVÉ SKUPINY, jako Češi, Poláci, Slováci, Rusové … DODNES existuje od Krušných hor po arkonské křídové útesy a od Muldy po Odru na 1000 místopisných názvů (a to pouze zdokumentovaných!) odkazujících na tento jazyk. Kolik ti jich mám vyjmenovat? 10? 50? 100? Jakou část dnešního východního Německa si mám vybrat, mudrci? Poraď;-) Lutická řeč byla blízká polštině, ale obodritská (viz relikty drevljanského dialektu) už mnohem méně, nemluvě o lužičtině. Ty všechny učili své mateřštině Poláci? Nebo reinkarnovaní Cyrda s Metudem?

    5) Název Arkona pochází s velkou pravděpodobností ze sanskrtu (slyšels už někdy o tom jazyku?), kde „arkat sia“ (neručím za fonetický přepis) znamená „obracet se k bohům“. Dohledej si. Svantovít, Svietowid, Světovít jsou staroslovanské tvary, dnes přeložitelné jako „mocný pán“. Např. v češtině jméno „Vít“, „Vítek“ apod. znamenalo člověka s jistou mocí. Jen hlupáci si myslí, že jde o odvozeninu z latiny…

    6) To víš, že je polabština odvozená z dánštiny, chytrolíne – ty texty, které máš v lincích, to dokazují;-) V tom případě je zase čeština odvozená z němčiny. Upozorňuju tě, že polabskými jazyky se zabývaly už veličiny typu Kollára, Štúra, Dobrovského, Jungmanna … a jejich odvození z jazyků germánských nezjistily. Ono třeba takové „boit“ a české „bejt“, to je dánština jako prase…Myslím, že nejen ti polabští mrtví, ale i naši obrozenci z tvé tuposti teď rotují v hrobech…Z novějších zdrojů ti doporučím Libuši Hrabovou, Stopy zapomenutých předků se myslím jmenuje její práce, tam zjistíš, KDO VŠECHNO odporuje tvé teorii o dánštině;))

    7) Waldemar byl potomek Vladimíra, krvavého křtitele Kyjevské Rusi. No a co? Vzdávám mu snad někde hold?? Naopak: byla to zrůda, která šla ve šlépějích svého předka – nepřekvapil.

    Víš, co je tvůj největší problém? Teoretičnost všeho, co děláš. Jsi sběratel myšlenek, poznatků, ale už je naprosto nedokážeš spojovat, liško ryšavá. Víš opravdu hodně a tvé znalosti působí na první pohled impozantně. Ale snažíš se tak zoufale být „nestranný“, až nakonec zjistíš, že se ti zrelativizují i fakta typu, že 2+2 = 4. Popřel bys i to, že v létě je tepleji než v únoru, kdybys k tomu našel jeden dva zdroje, které to popírají;-) Já už do tebe kopat nebudu, myslím, že tvůj život a „úspěchy“ tě ve tvé židoanglosaské mentalitě už vytrestaly dost. Staří Slované měli zásadu neubližovat bezbranným, třeba by to byli i nepřátelé … a já jako člověk, kterého navíc takové krachy nestíhají, nebudu tuto zásadu zrazovat. Mí bohové by nebyli rádi, kozáku.

  • Wolos permalink
   19 listopadu, 2015 1:08 pm

   Ještě k těm údajným 300 bojovníkům Svantovítova velekněze.
   Originály v latině. První je Gesta Danorum od Saxa Grammatica, druhý je od Tita Livia. Údaj o 300 bojovnících zvýrazňuji.

   „Hoc quoque numen TRECENTOS equos descriptos totidemque satellites in iis militantes habebat, quorum omne lucrum, seu armis seu furto quaesitum, sacerdotis custodiae subdebatur, qui ex earum rerum manubiis diversi generis insignia ac varia templorum ornamenta conflabat eaque obseratis arcarum claustris mandabat, in quibus praeter abundantem pecuniam multa purpura vetustate exesa congesta fuerat.“

   Saxo Grammaticus (1140 n.l.-1220 n.l.): Gesta Danorum, 14.39.7

   „Haec ferme Romulo regnante domi militiaeque gesta, quorum nihil absonum fidei divinae originis divinitatisque post mortem creditae fuit, non animus in regno avito reciperando, non condendae urbis consilium, non bello ac pace firmandae. Ab illo enim profecto viribus datis tantum valuit ut in quadraginta deinde annos tutam pacem haberet. Multitudini tamen gratior fuit quam patribus, longe ante alios acceptissimus militum animis; TRECENTOSQUE armatos ad custodiam corporis, quos Celeres appellavit, non in bello solum sed etiam in pace habuit.“

   Titus Livius (59 př.n.l – 17 n.l.): Ab urbe condita libri, 1.15

   Přičemž víme, že křesťanští latinští kronikáři mimo biblické zdroje z římských a řeckých autorů (Aristoteles, Platon, Ovidus, Vergilius, Cato, Avianus, Quintillianus, Columella, aj.) rádi opisovali, přebírali i celé jejich pasáže ap.
   Takže jakou váhu má mít jejich svědectví o tehdejších skutečnostech, je-li zaobaleno do anticko-biblického kabátku, v duchu augustinovských dějin spásy, v souladu s křesťanskými teologickými dogmaty?
   Bez důkladného rozboru konkrétního jevu a textů s ním spojených v náležitém kontextu je tak člověk odkázán na „pocity“, „intuice“, vzešlých z tvorby křesťanů a jejich obrozeneckých opisovačů a „vykladačů mýtů“. Ve zkratce fantasmagorie.

   • Vladislav permalink
    20 listopadu, 2015 2:06 pm

    A do jakého než anticko-biblického kabátku by ta dobová svědectví měla být zabalena, mudrci? Copak v té době existovala JEDINÁ instituce kromě křesťanské církve, která by měla oprávnění psát o dějinách, zeměpise, kultuře, umění? Copak bylo ještě ve 14. století možné studovat jinou než TEOLOGICKOU fakultu? Copak byl (až do Husa) oprávněn učit se číst a psát někdo jiný, než kněz či kandidát na něj, popřípadě více či méně významný feudál?
    Copak se až do Husa mohly konat křesťanské bohoslužby v jiném než latinském jazyce??
    Křesťané si osobovali právo na VŠECHNO. Co bylo proti jejich výkladu světa, zkrátka zmizelo. A ty tady teď s poukazem na to, že věci mimo „anticko-biblický kabátek“ z té doby neexistují, se odvažuješ tvrdit, že neexistovaly vůbec?
    Tupče.

 28. 2 listopadu, 2015 1:33 pm

  Vážení čtenáři našeho webu,
  pokud se podivujete nad komentáři jistého VLADISLAVA, potom vězte, že se jedná o psychicky vyšinutého jedince, který trpí utkvělou představou, že pouze on má recept na jediné pravé pohanství, všichni ostatní si na pohany pouze hrají a uvědoměle či neuvědoměle slouží zlým Anglosasům a Vatikánu.
  Po mnohých předchozích zkušenostech jsme zjistili, že Vladislav nedokáže přijímat ani pádné argumenty a každá naše reakce na jeho komentáře ho vždy pouze vyprovokuje k dalším nekonečným komentářům plným bludů, urážek a polopravd. Členové Pohanského kruhu se proto rozhodli na jeho další příspěvky nereagovat. Mrzí nás, že je Vladislav natolik ubohý, že místo aby si založil své vlastní stránky prostřednictvím kterých by své psycho-výplody šířil, dále zapleveluje svými komentáři stránky naše. Nechceme ho, ale blokovat, nebo mu příspěvky mazat, protože by měl pocit vítěze a jistě by nás hned obvinil z cenzury. Jedinou naší reakcí bude tak nadále zveřejňování tohoto prohlášení.
  Buďte k nám tedy prosím shovívaví a nenechte se jeho pomatenými komentáři odradit. Třeba konečně sám pochopí, že většina příznivců PK o jeho plky nestojí…i když asi spíš ne.

  • Wolos permalink
   2 listopadu, 2015 9:53 pm

   Princip „pravého pohanství“ je odvozený princip „pravého křesťanství“ (vera religio), nechal bych to asi plynout bez nutných střetů, on se Vladislav sám odhaluje docela čitelně. Není to ale jeho vina, protože není bezprostředně na koho navazovat. Obrozenci to měli ještě zakotvené v anticko-křesťanském pojetí, následující generace jen od sebe opisovaly. Paradigmatické rozlišení (Popper, Kuhn, Lakatoš) jim ještě bylo neznámé. Pro člověka co živí rodinu, není dostatek času a možností zabývat se vědou zblízka a do hloubky, a je odkázán na emoce, zesilující informace deskriptivní povahy, od dějepisců; nikoliv historiků či jinak zaměřených badatelů.
   Strukturou myšlení jde pochopitelně o sekulární křesťanské předporozumění (rozlišil např. S. N. Balagangadhara v knize „Heathen in His Blindness“, případně jeho žáci jako např. de Roover).
   Nesnižoval bych proto Vladislava na stupeň ubohý, ale pouze neinformovaný. Vždyť řada poznatků je povahy speciální, a ne každý k nim má přístup.
   Vatikán sice nabádá nenávidět hřích (tj. vše, co odmítá jeho morální autoritu), ale je i v mnoha oblastech progresivní. To je třeba zkoumat a rozlišit. Protože pocit vítěze je sice fajn, ale jak dopadne pocit v porovnání s výsledky? Ty má stále dosud Řím.
   Pocitů má každý habaděj, ale výsledky se jaksi nedostavují. Tam bych osobně upínal síly spíše, než na střety, které nepřináší užitek. Ale pokud budou konstruktivní, a přimějí zpřesňovat argumentaci, osobně se jim nebráním.
   Vladislavovi předpokládám záleží na PK proto, že jej spoluzakládal, a že jiné lidi podobného ražení nenalezl. Ovšem zde se píše latinkou a nemodlí k Putinovi, tak by to nějaký progres v oblasti tvorby vlastního pojetí asi chtělo. Sám jsem však jen host, takže si nekladu důraz na to, že to tak má být. Pouze jde o můj pohled na věc.

  • člen PK permalink
   3 listopadu, 2015 8:57 am

   Pokud jste sledovali tuto debatu, jistě jste si všimli, že jsme Vladislavovi dali dost prostoru a naše „Husova kacířská čepice“ (dle Vladislava) byla použita až po tom, co debata přestala být debatou.

   • Vladislav permalink
    3 listopadu, 2015 10:19 am

    Debata s vyznavači Jediné Správné Pravdy, odmítajícími diskusi o čemkoliv, co se jim jaksi nehodí do krámu a nutně by vyžadovalo sebereflexi, je skutečně téměř nemožná.

 29. Vladislav permalink
  2 listopadu, 2015 8:40 am

  Wolos:

  – 300 jezdců: tak to lhali asi všichni – Dánové, Švédi, Poláci, Sasové … ti všichni si vybájili 300 Svantovítových jezdců! Poslouchej – není vymyšlený i Svantovít? Není to ve skutečnosti nějaký římský bůh, kterého Ránové přijali? Není nakonec vymyšlená i Arkona? Není možné, aby tam zčásti vyznávali podobná božstva, jako o 200 let dříve Rusové – pokud jim je tedy, spolu s jazykem, nepřinesli Cyril s Metodějem!;-);-) Nepochybuju, že nějaký seriózní vědec placený ze seriózních grantů dřív nebo později s něčím podobným vyrukuje, v duchu staletími prověřeného západního hesla: pravda je jen jedna – ta naše!

  – s tím srovnáním ruského a českého jazyka jsi mě taky dostal;-) Začínám si myslet, že Cyril s Metodějem byli nadlidé! Za pár desítek let naučit masy lidí na řekněme čtverci o straně nejméně 2000 km jazyk tak, aby ho ovládli i ti v nejzapadlejších vískách, tomu říkám výkon! Jen nějak nechápu, jak se ten jazyk dostal třeba k Polabanům, kteří k sobě zvěrozvěsty moc nepouštěli … a jak to, že později dosáhl, na rozdíl od neméně „církevně sjednocující“ latiny, takové diverzifikace?? Jak to, že se nikde nezachoval původní, pravý jazyk našich předků (nepochybuju, že nějaký germánský), a to přesto, že tajné dvojvěří vydrželo na řadě míst až do 19. století? Ale nikdo neví všechno, určitě jednou někdo zaplatí grant, který prokáže, že Polabané byli vlastně Germáni, nebo ještě lépe – že vůbec neexistovali a byl to pouze nějaký odraz římských mýtů!

  – Nevím, co uvádí tvé „zdroje“, ale co třeba Visegrád – Vyšehrad? Blatno – Balaton? Bába – baba? Zkus si zajet do Mikulčic, jsou tam krásné mapy ukazující, že až do maďarského vpádu byla Panonie obsazená Slovany, které sice později Maďaři převálcovali a z části zlikvidovali, nicméně nikdy nepřevážili, takže dnešní Maďaři mají nemálo slovanských genů, byť neumí slovansky žblebtnout (podobně jako se geneticky výrazně liší obyvatelé východní a západní části dnešního Německa).

  Toto už není obyčejné vymytí mozku. To je vymytí mozku verze 2.0. Vypadá to, že snaha mainstreamu o „naše pohanství“ je velice efektivní podnik – jojo, takto se musí pracovat! Shalom.

  • 2 listopadu, 2015 10:27 pm

   Svantovít být vymyšlený může. Totiž – referují o něm křesťanští kronikáři, kdy např. Saxo Grammaticus píše Gesta Danorum ve 12. století.
   Co je to za dobu? Je to doba, kdy 1) existuje společné latinské písemnictví vlastní všem křesťanským teologům a kněžím 2) neexistují národy (to je koncept 19. století) 3) je tendence opisovat od římských klasiků, aby autor dal najevo svoji sečtělost a vzdělanost. Pokud tedy chceš kriticky zkoumat texty z této doby, je třeba zaujmout metodickou skepsi a nikoliv proslovanský bias a naučit se rozpoznávat antické šablony, které autoři do svých děl v teto době přejímají a hojně používají.
   Zkoumám teď „staré pověsti české“, které vznikají z prvotních českých legend, Kristiána a Kosmase, a jsou zejména u posledně jmenovaného prosyceny antickými motivy (Ovidius, Vergilius, Cato, Iuvenalis, Avianus a mraky dalších) natolik, že na materiál místního původu se nedostává v drtivé většině místo. Snad s výjimkou pár prvotních knížat, jako je Spytihněv nebo Bořivoj. Zbytek je autorská invence, zvláště jdeme-li dozadu. Potom ale není jistota, že by s texty podobně nepracovali autoři jak Saxo, Helmold či kdokoliv jiný. Tvořili často mýty na koleně, aby vládnoucí dynastie měly ospravedlnění své vlády. Takže kdo nezná raněstředověký způsob křesťanských badatelů práce s textem (bližší obeznámení viz např. Curtius: Evropská literatura a latinský středověk), ať se do rozborů tohoto druhu nepouští. Tam je potřeba víc zpochybňovat, než slepě věřit.

   Uhry jsi dejme tomu nějak vyargumentoval, Bulhary jsi v rámci své časté selektivní slepoty ignoroval.

   Ad hominem „vymytí mozku“ je druh argumentačního faulu. Zpravidla nastává v argumentační nouzi.

   Shalom je pozdrav židovský. Buď poukazuje na okouzlení barevnou a progresivní židovskou kulturou, anebo na křesťanský antisemitismus. Jiné kultury jej totiž nepěstují, vyjma muslimů posledních pár desítek let z důvodu odporu proti státu Izrael. Historické kořeny má ale v křesťanství, protože židé odmítli Krista jako Mesiáše a jsou za to některými křesťany pronásledováni.

   • Vladislav permalink
    3 listopadu, 2015 8:37 am

    Jak může být Svantovít vymyšlený, když byly jeho sošky nalezeny na x místech? Jistě, ta božstva se mohla nazývat i jinak, někdo například považuje Svantovíta za pozdější verzi Svarožice z rozvrácené Retry, ale slovanští bohové se 4 tvářemi se našli od Ukrajiny skoro po Hamburg, Triglav třeba od Pomořan po Slovinsko. To je tam roznesli Cyril s Metodějem?
    Jak to, že čistě slovanským jazykem mluvily až do 12. století polabské kmeny, když je prokazatelně Cyril s Metodějem neovlivnili? Tvá teorie o společném slovanském jazyku jakožto vynálezu C+M, to je jedno z nejslabších tvrzení, s jakým lze přijít.
    Já vím velice dobře, co znamená shalom. Právě proto jsem to použil. Hoši z PK se proměnili v partičku konformních bezva človíčků (spolu)živených granty. Kdybych byl nějaký pseudoSoros v pozadí a chtěl „pohanství“ pacifikovat, co bych udělal? Zakázal je? To ne, to by jim jen přilákalo ještě víc příznivců. Udělal z nich pitomce? To taky ne, to by rozpoutalo zbytečně emotivní diskuzi a přitáhlo některé zbytečně aktivní týpky. Správně je za c) – infiltroval bych je. Poslal bych tam pár správných lidiček a ti by s sebou přitáhli pár bezva, seriózních a prověřených informačních zdrojů, nemluvě o sluníčkovém nekonfliktním přístupu. Přesně k tomu došlo. Vlk je nebezpečná šelma, ale malý roztomilý psík? Ten je akorát hodný pomazlení. A páníčkovi dobře slouží.
    Za všechny vždy a všude mluví výsledky. Jediná pochvalná reakce na rozhovor Mysliče s Vítoslavem z klávesnice von Rammsteina nebo jak se ten křižák jmenuje tak vydá za deset mých sebedelších příspěvků.

   • 3 listopadu, 2015 2:14 pm

    „Jak to, že čistě slovanským jazykem mluvily až do 12. století polabské kmeny“

    Zdroj?

    Dál už nic s Tebou řešit nehodlám.

   • Tyrfing permalink
    3 listopadu, 2015 4:47 pm

    Tak ja vul si vsechno platim sam a pritom jsem na pohanstvi mohl dostat grant!! 🙂 Nestacim se divit takhle pri dni Tyrove.

 30. Vladislav permalink
  2 listopadu, 2015 7:14 am

  Svatoš: jistě, ta „jednotící idea“ byla lákavá. Ale pro koho? Pro rody/kmeny či běžné jednotlivce – nebo pro ambiciózní jedince prahnoucí po moci a chápající, jak moc jim v tom může pomoct zásada „jedna víra – jeden vládce“?
  Co získala většina lidí? A o co přišla?
  Je stát víc než rodová skupina? Nebo má „nadrodové“ spojování smysl pouze v případě vnějšího ohrožení, jinak je vnímáno jako agrese?
  Pokud by ta jednotící idea byla správná – tak proč musela být téměř vždy vnucovaná mečem?
  A pokud byla pro lidský rozvoj v celku prospěšná – tak proč vedla k poklesu životní úrovně? Proč třeba na Moravě klesla dle vykopávek průměrná tělesná výška mezi 9. a 13. stoletím skoro o 10 cm?

 31. Vladislav permalink
  29 října, 2015 10:41 am

  Nevím, jestli nebudu soudruhy zabanován, či zda se namísto mého příspěvku neobjeví posměšný text, který má mít stejnou funkci, jako čepice s fiktivními křesťanskými ďábly na hlavě Jana Husa těsně před upálením – ale – neodpustím si reagovat na Wolose:

  – jistě, to, že v 9. století mluvili téměř všichni od Muldy po Ural a od Štětínského zálivu po Dinárské pohoří jediným, později, po vzniku státních celků diverzifikovaným jazykem, pro tebe nepochybně NEZNAMENÁ, že šlo o jeden národ;-)
  – to, že měli tito lidé, plemena, rody, skupiny, identickou kulturu a mytologii, nejen identická, ale i stejně nazvaná božstva (Volos – Veles – Vjeles, Radihost – Radgost – Radegast, Pjorun – Perun – Pierun atd. atd.), samozřejmě dle tebe také neznamená, že šlo o jeden národ či národní skupinu (nehodlám slovíčkařit ve smyslu, že „národ“ je křesťanský konstrukt, to je v tomto kontextu bezpředmětné).

  Úplně všechno, od genetiky, jazyka, hodnotového a „právního“ systému … až po mytologii … bylo u těchto lidí stejné či téměř stejné – narozdíl např. od porovnání těchto lidí s Germány či Romány

  Taková jsou TVRDÁ FAKTA.
  .
  Ale pro tebe je prohlášení všech těchto lidí za jeden „národ“ cyrilometodějským konstruktem … k tomu se nedá říct nic slušného…

  Jinak, k tzv. Velké Tartarii: Rusové, jako všichni Slované (či jak bych nás měl tedy nazvat, poraď) poměrně často lžou. Nevěřím, že všechno, co proudí z Ruska, je pravda. Nicméně promiň, ale ty často zavrhuješ věci, o kterých pramálo víš, a odmítáš přijmout nové, jen proto, že ti nesedí s tím, o čem jsi skálopevně přesvědčen. Já osobně kašlu na Chiněviče, SAV jsem nikdy nečetl, o slovenských védistech si myslím své … ale nemůžu zavírat oči nad DŮKAZY, které ukazují, že tady kdysi (a to až prakticky do 16. století) skutečně „něco“ od Sibiře po východní Evropu bylo.

  Tyto důkazy jsou geologického, fyzikálního, biochemického, zvykového ale i třeba lesnického druhu (manipulovatelné „měkké“ vědy záměrně pomíjím).

  A pokud jde o Putina a dnešní pro tebe tolik odpudivé Rusko: ať už vyznává jakoukoliv víru, tak v tom člověku je TOLIK moudrosti plynoucí z nedeklarované předkřesťanské slovanské spirituality a hodnotových vzorců (což si samozřejmě jako geniální politik nemůže dovolit), jako v nikom takto politicky viditelném. Ten člověk jedná v souladu s prastarou moudrostí a vzorci, které nejlépe potírají biblický projekt.
  Obávám se ale, že lidé žijící v zajetí biblického myšlení, které na sebe nyní pouze vzalo dobový háv a v duších mnoha, kteří se skutečné změny bojí, nahradilo jednu sadu rituálů za druhou), mají nulovou možnost toto pochopit – takže se v podstatě omlouvám za házení hrachu na stěnu.

  • lomikel permalink
   29 října, 2015 2:25 pm

   tohle se mi libi, navrhuji se uplne vykaslat v diskusi na tartarii (stejne je to zastupny problem), a soustredit se na to podstatne, co Wolos tak nesnasi :).

   Jadro pudla lezi v tom za kazdy ma nejaky svetonazor/jehoz casti je i politicky nazor, ktery muze a nemusi pohansky ( co presne to je/ v jake kulture/v jake dobe ?:) ktery pak tlaci jako integralni soucast pohanskeho nazoru ze sveho pohledu. Coz je Imho mylne.

   Takze daleko drive nez zkoumam zda a jakym jsem pohanem tak zkoumam toto:

   1. narod, jak si ho defunujete, co k nemcu citim ?
   2. zeme, Ceska-Moravska-Slovenska atd . i Zeme jako celek.
   3. k jake skupine lidi, kulture(ram) se citim/necitim prinalezet ? S kym vytvarim pospolitost, at uz uzkou nebo sirsi, v casi i prostoru.

   Zda jsme ci nejsem pohan(ci cemu verim, slovo pohan nema rad) s tim sovyvisu ne az tak primo. Muj nazor je takovy ze nabozentvi coby instituce, kterekoli, moze a je zhusta vyuzito jako jedne z nastroju manipulace ci ovliveni ( bez toho negativniho kontextu) zalezi na uhlu pohledu.

   Dospel k zaveru ze jsou zasadnejsi veci nez nebozenstvi ktere je treba zohlednit pokud se pokosim o politickou debatu, vice k tomuto svetu vztazene veci ktere urcuji jak ja a pospolitost ke ktere se hlasim prosperuje ci ne.

   A vidim ze Ceska-Moravska-Slovenska a dalsi na Slovanskem zaklade zalozene pospolistosi neprosperuji, ze vlastnictvi vyrobich celku,medii i i Zeme preslo do rukou zapadnich korporaci. Vidim ze cilem EU/USA je zrusit tyto pospolitosti, ted uz cela otevrene skrze rizenou imigraci.

   Pro me tim konci sranda hrani si na pohany, pro me je duleziteji jak chapes svou identitu ve spolecnosti, a ke ktere pospolitosti se kdo hlasi.

   • Kryserka permalink
    11 prosince, 2015 6:23 pm

    Prudimíre, Vladislav na té fotce tedy nevypadá moc semtsky, nos nic moc a hlavně světlé oči (měl bys vědět že co semita to hnědé oči).
    A co se týká Wolosa, na mně působí jako namachrovaný týpek, klasický pohan intouš. Otázka je, má li na co – můj dědek říkal „dutý sud nejvíc zní“. Není špatno mít načteno, tragické je pokud se to vyrazí do ega a dotyčný začne mít dojem, že sežral Šalamounovo hento… Nicméně, alespoň některým havlistickým pohádkám nepodlehl, a to je daleko víc, než lze říci o většině zdejší české populace.
    Mně je víc sympatický Rushwolf, místy Myslič (drsná stránka, mám rád lidi od černého řemesla navíc) a Frostík (ta méně drsná, místy zajímavé postřehy). Rammstein mne baví. Vladislavovi nepříliš rozumím, vypadá také sečtěle.
    Moc se mi líbily ty zde popisované rituální místa a seriál o vlastní praxi. Ten, co dělal ty runový kameny kolem jezírka to je druhej zdejší machr co má bohy požehnané ruce. To je ro měn cennější než disputace, ale i ta má své, pravda daleko skromnější místo.
    K těm Norům – kdysi mi v zahraničí ve velkých sračkách moc pomohli dva takoví zarostlí, mlčenliví chlápci – posádka plachetnice s norskou vlajkou z Trondheimu (pro vás staromilce spíš Nidarosu). Romantik by byl notně zklamán, vysocí byli stejně jak já (a já jsem v tomto typický jižan), a místo přileb s rohama měli jen pletený čepice :o)))

   • 12 prosince, 2015 7:47 am

    Kryserko, moc nechápu, proč na mne reaguješ pod jiným vláknem, než je můj komentář, díky tomu se to zdá nepřehledné, což je škoda a pro čtenáře/pokud to vůbec někdo čte/ je to zbytečně matoucí. Ale budiž. Vladimíra Pelíška znám ještě z doby, kdy se pokoušel radit euroindiánům a později rodnověrcům. Fakt si nepamatuju barvu jeho očí, zato ty chazarské manýry ano.

  • Wolos permalink
   30 října, 2015 10:24 pm

   „Úplně všechno, od genetiky, jazyka, hodnotového a „právního“ systému … až po mytologii … bylo u těchto lidí stejné či téměř stejné“

   Neboť se jedná o rezidua slovanské pravoslavné kultury, která se šířila právě s věrozvěsty. Která JEDNOTILA různé do STEJNÉHO. Kmeny do států. Státy do říší. A ty nechala ovládat jedním centrem. Na východě Moskvou, a dalšími centry autokefálních církví, na západě Vatikánem. To je bytostně křesťanský, centralizující koncept. Odtud až pochází ona „stejnost“. To je práce Metoděje a jeho žáků (!!!), že vidíš v slovanských populacích stejnost. Protože slovanské si samy začaly říkat až s křtem.
   A tak i požadavek jednoty, známý i mezi neopohany, je jednou z křesťanských intuic.

   Dřív spolu různé kmeny, ať už je kř. kronikáři nazvali jak chtěli, neseděly v hospodě na pubmootech, neodkrývaly hroby svých pravěkých předků lovců-sběračů ani nepěstovaly archeoturistiku po zbytcích tábořišť z mamutoviny a kožišin…
   Nic nejednotily, naopak, obchodovaly a válčily mezi sebou. Svazy byly čistě účelové a dočasné. Zkus zajistit, aby se dohodly tři čtyři cikánské velkorodiny nebo pouliční gangy na dlouhodobé spolupráci přesahující dva tři roky… Asi tak to vypadalo.

   Tato rezidua, s občasnými roztroušenými výpujčkami (anebo jde přímo o invenci křesťanských kronikářů, a lžou nám od začátku, vykrádajíc antické kroniky pro popis úplně jiných kultur?) z oblasti antiky (300 jezdců Svantovíta-300 řeckých hippeis, kupalné orgie-řecké dionýské slavnosti, bohové křižovatek, římské kalendy-slovanské koledy,…) – nenabízela vcelku už nic nosného.
   Protože se to a) rozpadalo samo, b) nahradilo to mnohem životaschopnější křesťanství – zdroj Tvé misijní horlivosti a struktury uvažování.

   Pro předkřesťanské kmeny prameny víceméně neexistují, je to mrtvé. A to co považuješ za tvrdá fakta, jsou zprávy křesťanských kronikářů, z kterých sis pracně slepil (a zbytek dovymyslel nebo převzal od dalších pravoslavných na východě) svoji novodobou identitu, aby za idolem Peruna na Tebe šibalsky vykoukl kdo? No přece Tvoje omnoho skutečnější božstvo – Putin. Jako nakročení směrem k starobylému systému patriarchátu fajn, ale to by ses k němu musel přiženit do rodiny, aby to bylo ono. Jinak jde jen o vyznávání abstrahovaného kultu osobnosti, což není nic jiného, než pozůstatek kř. kultu svatých.

   Ale chápu, že v něco po vzoru svých pravoslavných bratří věřit potřebuješ, tak Tě v tom už nechám. Jako mnoho jiných jsi neprovedl důslednou kritiku pramenů, z kterých čerpáš, ani nepostihl rozdílnost předkřesťanského a křesťanského paradigmatu myšlení (k tomu je potřeba MNOHEM víc, než četba popularizačních prácí od sebe navzájem opisujících historiků, lingvistů a archeologů – má to co do činění mnohem víc s psychologií, religionistikou, teorií divadla a politikou), a spokojil se s primitivním lidovým desktriptivním pojetím (které rámuje svět okolo zjednodušeným, sekulárně křesťanským způsobem myšlení, včetně pojmosloví – např. dobové křesťanské hodnotící slovo paganus v tehdejší mluvě znamenající přibližně výraz „buran“) A tak jediné, co z toho vylezlo, je:

   Zdivočelá lesní forma cyrilometodějské odnože byzantské pravoslavné kultury.

   To je asi moje nejpreciznější definice toho (po letech usilovného bádání a vycouvávání ze slepých uliček uvažování), co slovanství patrně je. Dosvědčuje to i jev, že bez pravoslavných impulzů (v kterých se spolu s védisty rochníš ad absurdum) „slovanské pohanství“ (docela by mě zajímalo, který dobrák přišel s tímhle bizarním souslovím jako první – udělal tím medvědí službu a chaos v hlavě řadě generací dopředu) není s to existovat – točí se v kruhu bez východiska.

   Tak jako Ty, stále osamocen ve svých iluzích. Pouze v případě, že se opětovně přibližuje ke svým pravoslavným zdrojům, je schopno jakési existence. Čím blíže, tím je silnější. A to je jeho věčný úděl. Prvky, které by jej hnaly kupředu, samo není s to vytvořit, omezuje se pouze na imitaci (!) svých křesťanských předloh (jde také o uplatnění teologického konceptu tatínek-syn, kdy syn je pasivně odkázán na tatínka, sám s ničím převratným není schopen přijít).

   Proto taky naši obrozenci v 19. století (odkud si současní neopohané vzali romantickou kostru, na kterou věší svoje rozmanité koncepty, především hru na „noble savage“), když chtěli obrozovat slovanství, sahali kam? No přece do anticko-křesťanských zdrojů. Byli přeci jen o něco důvtipnější, oni věděli odkud to přišlo.   (Čím blíže ke zdroji, tím silnější – cítíš…? 🙂 )

   A vědí to i řečtí pravoslavní, o kterých mám z druhé strany potvrzení toho, co tvrdím.
   Zatímco současní potomci těchto obrozenců chřadnou, tisknou si na prsa střepy ze starých hrnců, navštěvují ruiny a ožužlávají kosti svých předků (posedlost genetickým původem, inspirovaná nacistickými okultisty a německými rasovými teoretiky) v představě, že „tak to bylo“. Hehe. To ale není o inspiraci předkřesťanskými kulty. To je cosi jiného.

   Nekromancie.

   Křísící mrtvoly lidí, co chodili v byzantských špercích a křižovali se třemi prsty za pokřiku Krleš (Kyrie Eleison). Slovany.

   Dobráka na začátku tohoto bizarního řetězce, který se tváří jako svébytná subkultura (ve skutečnosti plně závislá na výše zmíněných předlohách), patrně posedla pěkně silná véla…
   Což má však co do činění mnohem více s mrtvými než živými. A dá pěknou fušku, než se jich postupně zbavíš a odešleš zpět odkud přišly. Toliko osobní zkušenost.

   Nech se pokřtít, a dualita, kterou v sobě uměle pěstuješ (aniž bych zpochybňoval motivy a potřeby, které k tomu vedou), odezní. Myslíš a jsi hodnotově úplně stejně jako ti, vůči kterým se verbálně vymezuješ. Bojuješ jen s POJMEM křesťan, s nálepkou. Ale obsahem jsi s nimi totožný.
   Tak proč se dál trápit marným misijním úsilím tam, kde nabízíš jen svoje POCITY, ale nikoliv něco nosného, PRAGMATICKÉHO a funkčního, na čem jde postavit svébytná kultura. Takže pokud chceš skutečně slovanství obrozovat, cesta vede právě tudy. Přes anticko-křesťanské zdroje.

   Tvůj guru už to ostatně pochopil dávno, stačí ho jen napodobit

   https://en.wikipedia.org/wiki/Putin's_Palace

   • Frostík permalink
    31 října, 2015 8:10 am

    O tom, že jsme všichni spoutaní názory, výchovou a tlakem dnešní společnosti, nemá smysl debatovat. Prostě to tak je. Jaké utváříme pohanství? Nikdy nebude mít tu podobu, co kdysi. Vše se změnilo a proběhlo vývinem. Máme jiné znalosti, jiné vnímání světa. Když čteme opisy starých mýtů, pokládáme si otázku, choval bych se tak?
    Přišel někdo na to jaká je nejpřijatelnější cesta?
    Něco osobního Wolosi. napadlo Tě, že někteří čtenáři po přečtení tvého příspěvku, propadnou depresi a stanou se křesťany? Nebo znáš způsob, jak jít pohanstvím, aby na nás byli předkové (pohanští) hrdí? 🙂

   • Rushwolf permalink
    31 října, 2015 11:59 am

    Myslím, že předkům nejspíš bohatě stačí, když pošlem jejich geny dál skrze další generace… to je defacto alfou a omegou většiny živých organismů na planetě a člověk není vyjímkou. Generační rozpory jsou už v úrovni rodiče – děti, každá generace si jde svou cestou a vybere si to co je pro ně v danou chvíli vzhledem k okolnostem nejlepší… a zatratíme snad proto svoje děti? Myslím, že úcta k předkům (ke všem předkům, bez ohledu na jejich víru, poklesky i neúspěchy, či to k jaému kmeni či národu se sami hlásili) nespočívá, jen ve striktním držení se jejich jejich víry (a kterou si vybrat ? ) ale v přijmutí předků, kam až naše znalost sahá, jako zdroje poučení z chyb i úspěchů, jako zdroje inspirace, poznání sebe sama. Když si uvědomíme, že za naším dnešním relativním blahobytem je tvrdá práce generací našich otců a že to začalo pazourkem, uvědomíme si i pravou podstatu toho proč uchovávat poznatky o životě našich předků… ne proto abychom začali žít stejně jako oni, ale abychom si uvědomili co měli/neměli oni x co máme/nemáme my a poznali skutečnou cenu obojího a nečinili ukvapená a nerozvážná rozhodnutí, která povedou třeba k tomu, že další generace již nebudou.

   • Tyrfing permalink
    31 října, 2015 1:43 pm

    Frostík Říjen 31, 2015 8:10 am: Myslim, ze i kdyby stary evropsky polyteismus nebyl krestanstvim prevalcovan, tak by se zrejme nejak vyvijel, nezustal by uplne staticky na urovni z doby christianizace. Osobne se mi nezda nemozne, ze by prodelal vyvoj smerem k podobe z dneska. Predpokladam, ze polyteiste by se tak jako tak nejak szili se spolecenskym a technologickym vyvojem za poslednich 1000 let.

   • Wolos permalink
    1 listopadu, 2015 2:21 pm

    Frostík: Je to jednoduché Frostíku. Sdělím Ti jedno další tajemství, na které jsem se při prokousávání se informacemi dostal: křesťanství tak jak ho známe, není židovský, nýbrž římský vynález. Bible je jen cosi jako „staré pověsti židovské“ (práce alexandrijských helénů, kteří vytvořili tuto sbírku podobně jako u nás Erben nebo Jirásek), které fungují jen jako sbírka precedensů (!!!) pro právo římské, které je páteří jak práva církevního, tak světského (toho, kterým se dnes řídíme v celé Evropě). Ale jinak v tom nic židovského nenajdeš. Ani písmena (píšeme latinkou) ani zákony z Tóry ani z Talmudu. Jde jen o židovskou nálepku, sebestylizaci. Včetně toho profláklého desatera, kterým se křesťané příliš neřídí, ale o to víc církevními kánony (např. CIC, CICO, CCEO) a církevní sociální naukou. A jelikož jde o kulturu římskou, multikulturní, jde o syntézu všech pohanských kultů s kterými se setkalo a z kterých přejalo jen to, co nekolidovalo s jeho centralizujícím pojetím císařského kultu. Vším, co nekolidovalo s jeho centralismem a KATOLICITOU (všeobecností).
    Zkrátím-li to: křesťanství je syntézou evropských (pohanských) kultů. Centrální roli pak hraje římské právo a obal staré pověsti židovské.

    Takže ptáš se kudy dál? To záleží na tom, jaké máš životní zájmy. Co skutečně chceš. Jen někam „patřit“ z důvodu osamocenosti nebo nedostatku přátel? V rámci utváření vlastní identity se vzdorně vymezit vůči rodičům? Nebo je za tím něco víc? Snaha vytvořit vlastní instituci nebo se podílet na tvorbě nového druhu kultury?
    Dokud nedefinuješ své zájmy, nemá cenu vytvářet nástroje jejich naplnění. Kult, náboženství… to jsou nástroje. Ale dokud nemáš ujasněno co chceš (to vyžaduje začít myslet pragmaticky, politicky) je jejich využívání k ničemu.

    Pouze romantici se upínají k nástrojům, aniž by věděli k čemu je použít. Pouze naivní „věřící“ je „pohanem“, „křesťanem“,….. aniž by věděl proč a jaké výhody mu to přináší.

    Je to jako s mečem: Pragmatik co ví k čemu ho doma má jej uchopí do ruky a seká s ním. Romantik jej nechá viset na stěně a uctívá jej.

    Římani vytvořili křesťanství za účelem zpevnění říše (centralizace moci z mnoha kultů na jediný) zevnitř i jako obranu proti Hanibalovi a jiným barbarským kmenům. Z Caesara poněkud delší literární a kultovně kreativní cestou vytvořili Ježíše a dali mu židovskou fasádu. Z císařského vavřínového věnce trnovou korunu. Možná proto, aby si lépe podmanili hebrejské kočovné kmeny na východě impéria, které jim dost zatápěly. Možná proto svůj chrám Aelia Capitolina zasvěcený Jupiterovi vtiskli do textů jako „Šalamounův chrám“. Možná proto svůj symbol římské dominance a vítězství tropaeum přeměnili na kříž…

    Ale to je teď vedlejší. Důležité je, co v tom čemu říkáš pohanství hledáš ty a jaké cíle si tím slibuješ realizovat Ty. Až podle toho se dá přemýšlet o tom, zda konvertovat k něčemu hotovému, nebo zda bude potřeba vytvořit něco nového. O tom se pak dá pobavit osobně. Ale dokud si nezačneš klást otázky tímto směrem, nebudou přicházet ani odpovědi.

    Co se týče Vladislava, jeho zájmy se kryjí s ruskými/slovanskými, proto jsem mu doporučil konverzi. Tam není potřeba nic nového vymýšlet. Stačí jen výměna nálepek „pohan“ a „křesťan“.

    Rushwolf: Vřelý souhlas.

   • Frostík permalink
    1 listopadu, 2015 8:19 pm

    Souhlas. Jestli se setkáme, probereme to. Je to dost zásadní.

   • Bohuslav Svatoš permalink
    1 listopadu, 2015 10:35 pm

    Wolos : Objektivní a osvěžující pohled na smysl křesťanství, konečně náhled, který hodnotí křesťanskou minulost nezaujatě pragmaticky. Celkem dost novopohanů si osvojilo ideu – iluzi, že křesťanství bylo příčinou pádu a kolapsu starého Římského světa a nebýt jeho, civilizace bělocha by nebyla tak deformovaná „Jedem z Judeje“ a nikdy by (snad) nezdegenerovala.
    Tito osvícenci ignorují fakt, že severo západní vzájemně se požírající pohanský svět takovou konstituci aby nahradil upadnuvší Řím něčím kvalitnějším a životaschopnějším. Křesťanství nabídlo katalyzovat vůli ke sjednocení ve jménu všemu nadřazené jednotící ideje a tím se přízemně krátkozraký egoismus lokálně pojatých Božstev odvěků zneužívaných jako nástroje k pití krve/zdrojů více méně vzdálených sousedů stal nepohodlným každému vůdci, který chápal pojem “ v jednotě je síla“.

   • Vladislav permalink
    2 listopadu, 2015 5:16 am

    Wolosi, ty nestastniku – ani ta všechna znamení krachu, která jsi v posledních letech obdržel a která tady z určitého respektu k tobe raději nebudu uvádět, te nenavedla na méně blouznivou cestu?
    Ty v podstatě tvrdíš, ze dejme tomu Ukrajinec ma geneticky, kulturně, mytologický stejne blízko k Čechovi jako k Nemci nebo Francouzi Toto tvrzení je tak obskurní, ze vyvracet by mi ho dalo stejnou praci, jako přesvědčovat pana Pekárka z psychiatrické léčebny, ze svet neřídí mali zeleni muzicci.
    Co považuju za obrovskou opovazlivost, je zpochybňovat prokázány fakt existence 300 Svantovitovych jezdců. To sis dovolil opravdu prilis.
    Rujanci byli Římem jiste silne ovlivněni, ze?
    Slovanské bohy, mající stejný název i atributy od Volhy po Muldu, si vymysleli Cyril s Metodejem. A to, ze Cech rozumí i bez učení Rusovi, ale nikdy Nemci, je zrejme jen náhoda.
    Netušil jsem, ze za všechny společne zvyky, genetiku, puvodni božstva, jazyk i dalsi atributy národu od Baltu po Jadran a od Polabí po Povolzi muzou Cyril a Metodej!
    To, co uvadis, je tak pitome, ze jakkoliv s tim polemizovat je jeste pitomějsi, byt se o to pokouším.
    Putin líbá ikonu, protoze cti tradici svého národa a uvědomuje si energii, kterou po staletí jeho lide do ikon dávali a zpátky přijímali.
    Předkřesťanska nesvornost byla přirozená. Svobodne se nerado jednoti, podrizuje. I v rodině existuji věcne hádky, spory. Kdybys ji mel, resp. mel schopnosti ji mit, věděl bys to.
    Citim z tebe zapsklou nenávist. Jsi intelektuálním zosobněním impotence české „pohanské“ scény. Která casto (ne vzdy) shromažďuje lidi z okraje společnosti, většinou neuspesne, frustrovane. Lidi s tak naredenou krvi a tradicemi, ze maji problem citit se kýmkoliv, čímkoliv konkrétním.
    Vic ti nenapíšu, jednak mi pripada trapne prilis se navázet do člověka, kterého znám, a jednak mam na rozdíl od tebe rodinu, hezkou mladou zenu a děti, jimž davam svůj cas a ted me potřebuji.

   • Wolos permalink
    2 listopadu, 2015 8:05 am

    „Co považuju za obrovskou opovazlivost, je zpochybňovat prokázány fakt existence 300 Svantovitovych jezdců. To sis dovolil opravdu prilis.“

    Jde o mytologickou šablonu, v tomto případě známou v Řecku (300 hippeis) i Římě (300 celeres). To je mimochodem i ta partička, co bojovala u Thermopyl. Jak se tato šablona dostala na Rujánu, bys měl vědět sám nejlépe, jako ruský nad-člověk s nenaředěnou krví. Ale vsadím se, žes o této paralele doteď ani nevěděl.
    Tím méně pak jsi schopen sdělit, zda křesťanský kronikář, z kterých tak rád nekriticky čerpáš, použil zmínku o 300 jezdcích jako obrazovou metaforu, nebo zda šlo o skutečné pozorování.

    „to, ze Cech rozumí i bez učení Rusovi, ale nikdy Nemci, je zrejme jen náhoda.“
    To je dáno šířením staroslověnského liturgického jazyka, stejného po všech křtem poslovanštělých zemích. U nás 863, v Kyjevě 988, v Moskvě později. Přečti si Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska od jednoho rusínského baziliánského mnicha z Košic, je to i na webu. Tam najdeš mimojiné doklad, že i Uhři byli ve své době považováni za Slovany. K romantickým dějepiscům, z kterých čerpali tvoji učitelé na základce tato informace ani nedospěla. A jelikož co se týče označení Slovan jde i o tmavovlasé Bulhary, potomky stepních kočovníků, tak v tom těžko půjde o tvůj špatně skrývaný árijský okultismus, který tvrdí, že kultura se šíří geny, a nikoliv výchovou a prostředím.

    Už i důraz na „původnost“ je reziduum křesťanského teologického konceptu ráje, který říká, že na počátku se Stvořením bylo vše dokonalé, než to prvotním hříchem Adamovým padlo do dějin a začalo to časem degenerovat. A na něm jsou vystavěny augustinovské dějiny spásy, které říkají, že obrodit tento prvotní stav přišel svým vtělením Kristus. Takže kladeš-li důraz na „původnost“ a chceš-li tuto „původnost“ obrozovat, myslíš totožně.

    „ani ta všechna znamení krachu, která jsi v posledních letech obdržel a která tady z určitého respektu k tobe raději nebudu uvádět, te nenavedla na méně blouznivou cestu?“

    Krachu z hlediska neudržitelnosti konceptu „slovanské pohanství“ jakožto degenerované odnože byzantinismu? Takový krach mi vůbec nevadí. Lepší zjistit svůj omyl dříve, než později nebo dokonce nikdy.

    „Citim z tebe zapsklou nenávist. Jsi intelektuálním zosobněním impotence české „pohanské“ scény.“

    Problém je, že už asi rok se k „pohanství“ nijak nehlásím, protože mému životu tento křesťanský koncept nic nepřináší. Padlo to i v rozhovoru s Tomasem pro PK. Trváš-li dál na tomto výrazu pro své konání (znamenal ve své době „buran“) pak celou tvoji sebestylizaci chápu o mnoho lépe. A na emoce v bádání nejedu. Ty jsou spolehlivou ukázkou buď velké nejistoty anebo fanatismu, což spolu nakonec souvisí. Fanatismus však v mém pojetí náleží pouze do oblasti prožitku při žertvě. Kdy nechávám duchem božstva či předků proniknout svoji mysl, a mé ego je potlačeno. Jedině tam má fanum svůj nenahraditelný význam, ale jinak je jeho prožitek spíše škodlivý.

    „Putin líbá ikonu, protoze cti tradici svého národa a uvědomuje si energii, kterou po staletí jeho lide do ikon dávali a zpátky přijímali.“

    Tak proč se ho zdráháš napodobit? Ty si energii staletí křesťanské tradice u nás neuvědomuješ? Musel na to přijít až tvůj náhradní taťka z Ruska? Můžeš si dokonce vybrat z mnoha odnoží, a dokonce i západo-východní syntézu „dvou plic“ zesnulého kardinála Špidlíka SJ, v režii Refugia Velehrad-Roma v Olomouci. Žádná jiná tradice tu není, možná ještě vyjma židovské nebo zednářské, zajímavá je i hermetická tradice. Mají náskok mnoha staletí, o čemž si jakýkoliv jiný koncept může jen nechat zdát. A jako zaměstanec specializované firmy si jistě uvědomuješ, co znamená v průmyslu náskok v oblasti know-how třeba 40 let.
    A co teprve, má-li někdo náskok staletí! Nebo dokonce 10 století (u nás). Vše ostatní jinak pohltil vývoj. Jak se s tímto pohledem srovnáš? Jak s nimi chceš srovnat krok? Árijskými fantaziemi katolíků Maxe Müllera nebo George Dumézila? Úpadkovými ne-koncepcemi? Adolescentním pláčem nad před tisíci lety prohranými bitvami? Nebo duginovským konceptem eurasijského Endkampfu – ruskou ozvěnou Apokalypsy sv. Jana?

    A pokud chceš obrozovat něco mimo to, je třeba to nejprve poznat (pokud je to mrtvé nebo někým jiným vstřebané, tak musíš jít do velké hloubky a rozpoznat to, a posléze taky prozkoumat, zdali je to vůbec validní pro člověka dnešních potřeb), ne si o tom vytvářet domněnky a fantazie. Což jde s rodinou dost těžko. Takže zde máš odpověď jak na svoji neznalost kulturně-historického vývoje u nás a v okolí, tak na můj svobodný stav. U Tebe zvítězilo nutkání se rozmnožit a vydělávat velké peníze, u mě poznat skutečný stav věcí. Jelikož však nejsem žena, rodinu stále ještě mohu založit třeba i za dvacet let, biologické hodiny zdaleka ještě netikají, zatímco ty už na podstatné věci týkající se toho, co tu diskutujeme, nikdy nepřijdeš. I když jsi část toho nyní dostal na talíři v poněkud zhutnělé a zjednodušené formě.
    Protože kdo jednou přijme omezení, omezen už zůstane. A požaduje to i na těch, s kterými diskutuje. Z pochopitelných důvodů.

 32. Bohuslav Svatoš permalink
  24 října, 2015 4:04 pm

  To Vladislav, omluvám se za útočnou a zbytečně hrubou invektivu, hodina byly pokročilá a meditační elixír těžce zresetoval moji sebevládu.

  • Frostík permalink
   26 října, 2015 8:01 am

   Můžete být bez pocitu viny. Vladislav tímhle způsobem píše běžně. tak ho to urazit nemůže. Co vás však odlišuje, je to, že on by se nikdy neomluvil. Na otázky dokazující jeho omyl, zásadně neodpovídá a mění téma. Stačí si projít články.

   • Raslavien permalink
    26 října, 2015 9:44 am

    Na moje vecné argumenty doteraz nereagoval. On, ani nikto iný.

   • Frostík permalink
    27 října, 2015 7:50 am

    Promiň Raslaviene, ale komentoval jsi přímo Vladislava a my z PK jsme se zařekli, nekomentovat ho. Vstupem do vaší diskuse, by jsme to porušili. Tvoje příspěvky nás těší a mnohé píšeš stejně jako by to psali, mnozí z nás.

   • Raslavien permalink
    27 října, 2015 8:41 am

    Veď ja nepotrebujem váš komentár. Ja som čakal, že sa ozve on, alebo ten druhý „odborník“ na Tartáriu.

   • Frostík permalink
    27 října, 2015 8:36 pm

    Raslaviene, na to platí mé dvě poslední věty z 26.10.

 33. Raslavien permalink
  8 října, 2015 10:13 pm

  Vladislavove frustácie nad stavom sveta a českého pohanstva (ktoré mu samozrejme nevyčítam) majú akože legitimizovať čo? Jeho fascináciu ruskou sektou, vedenou ukrajinským Židom Chinevičom (v 90. rokoch žiadal reparácie za ukrajinských Židov od Nemecka)? Sektou, ktorá voľne čerpá z Dännikena, Mormónov, rôznych new age siekt, nízkeho konšpiračného balastu, obrázkov z Google (ešte voľnejšie, než povedzme Ivo Benda a jeho Vesmírni lidé) a dáva Rusov za stvoriteľov všetkého (čo sa hodí ruskému resentimentu ako bič!) a sem tam ukradne aj nejaké to slovíčko z mytológie slovanskej (tá v rozpise desiatok božstiev z celej Eurázie a internetu je zastúpená ani nie polovicou!)?
  To fakt treba písať, čo všetko je nezmysel z toho guľášu, ktoré Chinevič ponúka svojím zblúdilím ovečkám ako sväté knihy a čo všetko prebral voľne od iných diel, ktoré jeho stúpenci v živote zjavne nikdy nevideli, inak by nepísali tieto hlúposti? Dobre teda! V prvom rade zo Ságy o Inglingoch z 13. storočia, Knihy Mormonovej, Legiend templárov vydaných vo Francúzsku koncom 19. storočia, ktoré boli v Rusku preložené anarchistickými mystikmi, ďalej rodnovereckých textov a to predovšetkým Piesní vtáka Gamajuna od A. I. Asova a neslávnej Velesovej knihy. Veľký vplyv mal samozrejme aj známy západonemecký vedecko-fantastický dokument Spomienky na budúcnosť z roku 1970, natočeného na motívy Ericha von Dännikena.
  Mapy Tartárie majú byť dôkaz? O tom, že nejaká Tartária (latinsky Tartaria Magna) bola na mapách nepochybujem, pretože to bolo označenie pre svet, ktorý obývali voľne rozptýlené turkické kmene počas a po mongolsko-tatárskych vpádoch a ich potlačení v Európe. Bol to názov, ktorý dali tomuto svetu Európania v stredoveku. A nemá to nič spoločné so Slovanmi, či nebodaj Rusmi. Že to bolo niečo slovanské, je zasa len vytváranie si nejakej superhistórie, ktorá robí medvediu službu každému, kto sa snaží niečo na tomto poli skutočne bádať.
  Ja dúfam, že pochopíte, ako ste ľuďom na smiech, ako robíte medvediu službu slovanskému rodnoveriu (väčšina ruských rodnovercov sa od Chinevičovej sekty rázne dištancuje) a budete svoju inteligenciu a produktivitu viesť správnym smerom. Pre svoj Rod, našu budúcnosť a vlastnú súdnosť. Prajem veľa síl do tohto boja!

  • Vladislav permalink
   29 října, 2015 11:15 am

   Radslaviene,

   já jsem ti neodpovídal ne proto, že bych neměl co říct, ale proto, že nestojím o to, aby se tady místo mé odpovědi objevil posměšný text, jak mi vykladatelé jediné správné pravdy v rámci PK, poté, co si ji odhlasovali na sněmech, kam mě pro jistotu „zapomněli“ pozvat, dali na srozuměnou.

   Takže:
   – Chiněviče nevyznávám a ani ho pořádně neznám, zřejmě to bude ten týpek s dlouhým řídkým vlasem a vousem a psychedelickým výrazem, možná jsem ho jednou, dvakrát zahlédl na youtube
   – Danniken, New Age … z toho jsem vyrostl v 90.létech … nezajímá mě, nesleduju
   – Velká Tartarie – něco takového nepochybně bylo, čímž neschvaluju jakéhosi Chiněviče (jak by sis rád myslel). Důkazy hlavně na Sibiři existují, a to snad desatero typů, jak píšu před pár minutami. Jsou to důkazy tvrdé, nikoliv nějaká politologie, sociologie, kulturní antropologie nebo další „vědy“, dnes dobře obšlápnuté a zaplacené žido-anglosaským Systémem.

   S Mongoly bych to moc nepletl, bílí lidé prokazatelně (i standardní historií) byli kdysi přítomni i v Asii, na území dnešního Mongolska a severní Číny. Germáni zase údajně přišli někde z oblasti severovýchodně od Černého moře, ale to rozvádět nebudu, já jsem Slovan a zajímají mě Slované, můj národ.

   Neuvědomuješ si zřejmě jednu věc. 90% toho, co dnešní PK a další „pohanské“ skupiny razí, vychází z ryze západních zdrojů, vydávaných za seriózní. Co pochází z Ruska, je téměř automaticky označováno za podvrh. Západ a jedině Západ si osobuje právo na svůj výklad světa a pravdy v něm.

   Ruské dějiny sepsali němečtí historici, žádné jiné výklady (např. Lomonosovův) nebyly povoleny, byly zesměšněny, už tehdy za západní peníze (za které později proběhla mj. i neslavná VŘSR).

   Tady (a nejen tady) se vůbec NEPŘIPOUŠTÍ DISKUSE o tom, že třeba Západ (či pro Wolose „Řím“) nám mohl už stovky let bezostyšně lhát a manipulovat námi nejen, když nás křtil, ale že to může dělat dodnes!

   Vy příliš nepřemýšlíte o tom, že „seriózní“ zdroje se dají někým dobře „zafinancovat“. Že někdo takový může mít dost velký zájem na tom, aby některé informace zmizely, byly zamlčeny nebo překrouceny. Ne, vy tomu prostě věříte – vždyť to přece udává seriózní zdroj! A že je seriózní, tvrdí jiný seriózní zdroj – samozřejmě všechny západní.

   Já jsem narozdíl od většiny z vás vystudovaný vědec. Vím, jak fungují granty, vím, jakým mechanismem a kým se ve vědě protlačují „nezpochybnitelná fakta“. I jako laik si uvědomuju, v kolika věcech třeba v politické situaci jen za posledních pár let tyto „seriózní“ západní zdroje lhaly.

   Udržuju si kritický odstup – nejen od čecho-Keltů a čecho-Germánů, ale i od Sidorovů, Pjakinů, Levašovů, Anastasií. Zjišťuju, že v něčem mají pravdu jedni, v něčem druzí – a zjišťuju to empiricky.

   A ono mi to funguje, věř tomu.

   Pokud se mnou chceš diskutovat a pánové to umožní, bavme se raději o konkrétních věcech. Já napadám protistranu pouze tehdy, pokud s tím začne ona – druhou tvář, jako někteří „pohané“, nastavovat nehodlám.

   • Bohuslav Svatoš permalink
    29 října, 2015 11:39 pm

    Připadá mi to tady mezi „tolerantními“ vzájemně se respektujícími pohany jako někde v synagoze, gde se Židi hádají, kdo má líp rituálně provedenou obřízku, a je tak podstaně blíže Jahvemu, fakt paráda.

   • lomikel permalink
    30 října, 2015 1:31 pm

    🙂 souhlas

 34. Zdenek permalink
  8 října, 2015 7:26 pm

  pro Rushwolf: mapy Tartarie mohu doložit kontinuálně mezi lety 1493 až 1862 od cca 40ti kartografů. Jedná se o cca 150 map. Vaše tvrzení, že lidé z třeba 18. století neznali Asii kulhá na obě nohy. Např. v roce 1600 byla založena Východoindická společnost, pro obchodování s Indií… To jako Britové neznali Asii? V Encyclopedia Britannica, vydání z roku 1771 je Velká Tartárie jasně popisovaná. Váš argument, že „doba kdy vznikaly fiktivní mapy, třeba kontinentu Mu, kdy se věřilo na čarodějnice a i kdy podobně jako dnes mnozí považovali vše od Ostravy včetně, za Asii a teru incognitu,“ je zcela lichý.

  • Rushwolf permalink
   9 října, 2015 6:05 am

   Tak mě prosím vysvětlete, co byla velká Tartárie za státní útvar 😉 kde měl hlavní město, jaké bylo jeho etnické složení, jaká byla jeho kultura… ? Nic takového nelze doložit ani archeologicky ani těmi údajnými 150 mapami… Tartárie, je označení asi stejného významu, jako antické barbarikum… čili země na východ od Ruska obývané nekonzistentní směsicí různých barbarských etnik, kmenů atd. samotný název Tartarie je odvozený na 99,9% od Tatarů což je v té době prakticky taky souhrné označení pro různé kočovné skupiny z nihž z nihž současní tataři defacto vznikli. Není a nebyla to nikdy reálná mapa reálného státního útvaru 😉 Argumentovat znalostí Indie to je liché… neboť něco jiného je kontinent propojený s Evropou kulturně i obchodně námořními trasami a něco jiného je ohromná plocha sibiře, kterou začali pořádně mapovat až teprva kozáci po roce 1500 a to jen velice pozvolna. Do té doby si tam mohl umístit kdejaký kartograf téměř cokoly… viz mapa světa z roku 1492 kde je i jakási Aria a podobné perly. Již tam jsou sice celkem zmapované obrysy kontinentů, ale jejich zmapování „vnitřku“, bylo otázkou mnohdy až 19. století, viz třeba Afrika a i takové prameny Amazonky se našly z hlediska dějin až nedávno. Čili asi tak… pokud mě chcete přesvědčit, vyvraťe nejprve současné archeologické poznatky a etnografické práce o obyvatelých a dějinách sibiře. A podotýkám že budete vyvracet objevy z velké části právě ruských odborníků 😉

   • Zdenek permalink
    10 října, 2015 12:17 pm

    Tak tady máte těch 150 map Tartárie http://ulozto.cz/x3NHsfK1/atlas-zip. Pokud by Vám to nestačilo, mám ještě 170 dalších. Anebo si zajeďte na zámek do Kroměříže, tam mají několik starých globusů, na nich je Tartarie taky. Kamarád byl onehdá na výstavě globusů ve Vídni a tam byla Tartárie taky na všech. Takže Tartarie existovala, to je neoddiskutovatelný fakt, doložený všemi starými mapami i globusy.
    Dále samozřejmě existují archeologické nálezy, které dokazují, že kultura obývající prostor Sibiře byla slovanská: vykopané předměty do domácnosti a další věci, které objevoval třeba zakladatel Omského institutu Florinskyj. Pod Omskem odkryl starodávné město… Zachovali se ovšem i opevněné celky, jako například tento: http://ceskoaktualne.cz/2015/09/zahada-roku-na-tomto-tajemnem-ostrove-na-sibiri-byla-pred-1-300-lety-postavena-pevnost-a-nikdo-ani-putin-nevi-proc/
    Celý ten „mongolský mýtus“ o dobyvatelích – kočovnících je vymyšlený. Vpády do Evropy byli od regulérního vojska Tartárie. Podívejte se třeba na fotku Batu Chána (Baťa – bátuška, tatíček vojska) https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t%C3%BA#/media/File:Batuhan.JPG – Je to normální bílej kořeň. Stejně tak na mapě Abrahama Ortelia http://www.swaen.com/zoomV3.php?id=16307 z roku 1601 s názvem Russiae, Moscoviae et Tartariae Descriptio, jsou nákresy obyvatel a Tartaři jsou bílí, rysy jako my. A neříkejte, že Ortelius neměl ponětí, kdo že to tam bydlí. Již 130 před tím projel Tartarií do Číny Marco Polo roku 1271. Jak Marco Polo zobrazoval Chána Chubilaje a obyvatele Tartarie? Jako Evropany: http://vedy.sk/sk/dejiny.php#Tartaria Najdete tam i jak vypadala Tartarská princezna, vydáno v r. 1719 ve Francii – http://vedy.sk/files/tatar_princ%20III_top.JPG Normální bílá žena…
    Takže Tartarie je doložena, obyvatelstvo bílé.

   • Raslavien permalink
    13 října, 2015 6:32 pm

    Ani jedným linkom ste nepotvrdili svoju hypotézu. Prečítajte si môj posledný komentár, čo som tu dal samostatne (možno preto ste ho prehliadol). Argument, že Batu Chán je podľa „fotky“ biely je komický, nakoľko ukazujete na moderné zobrazenie tohto človeka v podobe plastiky a nič také ani nedokazuje. A ak neviete, čo je na tej mape „Russiae, Moscoviae et Tartariae Descriptio“, tak tu máte napríklad link, kde je aj popis:
    http://www.oldmapcenter.com/3265.html
    Ak si všimnete, na samotnej mape nie je o tom, že sú „Tartarijci“ Slovania, alebo bieli absolútne nič. Ak sa vyznáte trošku v stredovekých zobrazeniach mnohých historických postáv (zjavne vôbec nie), tak si navyše aj uvedomíte, že v danej epoche zobrazovali aj staršie udalosti v rozmedzí doby vzniku (napríklad stredoveko vyzerajúci Alexander Veľký, či aj iné exotické postavy majúce črty Európana apod.). Absentujú u vás základy dejín umenia ako takých. To by ste mohli argumentovať, že napríklad „čierna Madona“ má znázorňovať, že Mária bola čierna. Vôbec nie.
    Dať tu ako dôkaz linky z vedy.sk považujem za vrcholný vtip. Tam sa akákoľvek znalosť hocičoho v podstate neodporúča.
    Ak sa chcete hrať na odborníka na latinské mapy a popisky k obrazom, naučte sa prosím vás najprv latinčinu a zistíte, že je tam niečo iné. Veľa zdaru do zlepšovania!

   • Wolos permalink
    27 října, 2015 8:44 pm

    Slovan je cyrilometodějská pravoslavná identita. Před misií soluňských bratrů neexistovala. Na tom celý ten podvod s ruskými (a s nimi „slovanskými“) dějinami stojí a padá.
    Tartarie je říše Čingischána, nazvaná podle početně největšího kmene celé říše – Tatarů (Mongolové byli jen vládnoucích ~10%). Rusové tou fascinací Tartarií nevědomky přiznávají, že původcem Moskevské Rusi je kočovník ze stepi, co se naučil pravoslavný otčenáš.
    Kdežto Rus Kyjevská existovala už o skoro tři sta let dříve (988, kdy se Vladimír nechal pokřtít, protože silou to už nedokázal držet a kř. teologie nabízela novou účinnou strategii nadvlády, o které si do té doby rodově strukturovaná knížectví mohla jen nechat zdát) a o šikmookých „spasitelích“ znásilňujících místní selky ještě nic netušila.
    Desinfo proudící z Ruska (Chiněvič a spol.) může mít co do činění se současnou ruskou propagandou, potřebující odůvodnit válku proti Západu (sem patří zejména dekadentní pohané – v očích Rusů odpad, spolu s protestanty – katolíci jsou na tom o fous lépe, ale dokuď se nebudou křižovat třemi prsty ve správném pořadí, stále to nebude ono), aby se tak „vyřešil“ problém s rozpadajícím se Ruskem z důvodu zadluženosti a rozkradenosti země v režii chlapců z Kremlu a podzámčí. To se pak musí dohánět bizarními představami v duchu hesla: čím víc je stát nebo jedinec v prdeli, tím košatějších a barvitějších mytologií se přidržuje.

 35. lomikel permalink
  7 října, 2015 1:47 pm

  tady to diskusne ozije jen kdyz zavita Vladislav, zdravim :).

  Souhlasim s popisem neradostne situace, jen nevidim pohanstvi ( jakekoli) dostatecne nosne pro systemovou zmenu ( bavime se o politice). Pokud nejaka platforma bude kdy v cechach ustavena, bude muset mit sirsi zakladnou a to ergo kladivko znamana ze nepujde o platformu zalozenou na nabozenskem vyznani. Urcity naznak mohiu byt nalezeny v tom jak se lide a organizace staveji k rizene migraci islamistu, ale dokud bude transatlatnicka hydra primo i neprimo ridit politku CR tak o nejake zmene lze jen spekulovat. Je mozne ze se vliv Usa-Brusel oslabi v souvysloti s tim jak Rusko a Cina prebira stretegikcou iniciativu, pokud se rozklad globalni hegeminii anglo-sionistu podari uridit mimo jadernou valku, tak dostaneme zase sanci konstituovat alespon castecnou suverenitu.

  K vedam, uz jsme o tom psal u mikyho davono tomu. Cetl jsme ruzne core texty svetovych nabozenstvi, ani v jednom nejde o obejktivni popis ale vzdy je to, lepsi ci horsi, uvedeni do paradigma, navod jak si nechat, nebo samoprovest vyplach mozku. Takze takto polozeno je sumak co je hystericky dolozeno a co ne :). Je hezke kdyz se podari najit spolecnou rec, a takove distancovani se dobra platforma pro pristi konsil :))).

 36. Vladislav permalink
  6 října, 2015 9:30 am

  Ctirad: problém ovšem je, že Západ nezbohatl ani tak kvůli (vrozené) píli či pořádkumilovnosti, ale především díky příznivému klimatu a geografické poloze (už zmíněno) a pak kolonialismu či otrokářství.
  Anglosaský západ zotročil téměř celý svět. Vysál z něho většinu vhodného materiálního i intelektuálního bohatství. Západ ani jinak než válkami či expanzí dodnes bohatnout neumí. Bohatství a vůbec snad 90% toho, co na Západu z hmotného hlediska obdivujeme, by se dalo shrnout do jediného pojmu: „hra Letadlo“.
  Pro nás Slovany je podstatné, že jedněmi z těch, na jejichž ukradených „aktivech“ Západ vyrostl, jsme i my. Byli jsme nejprve duchovně vysáti zavedením křesťanství, které nastavilo podmínky pro feudalismus a nevolnictví, které nás ničily materiálně. Pak přišlo husitství, zoufalý pokus našich lidí, kteří mezitím upřímně (jak byli jejich předkové zvyklí z rodnověří) přijali křesťanství, žít v pravdě a spravedlnosti, ve kterou věřili a byli na ni geneticky nastaveni. Nepodařilo se. Uvolněné 16. století, následované devastující 30letou válkou, kdy vymřela až polovina našich lidí a prakticky veškerá intelektuální elita byla nucena zmizet. Co následovalo, bylo temnem, jak správně psali obrozenci. Temnem, kdy jsme se (podobně, jako např. Lužičtí Srbové) stali, bez přirozených vůdců, národem kočích a služek. Ze závislosti na Západu jsme se ale nevymanili ani potom, ani potom jsme nepochopili, viz např. Mnichovská zrada. Celé dějiny českého národa jsou dějinami počtem malého západoslovanského národa, zoufale se snažícího „najít spojence“, nastavujícího břicho Západu, který nás pak zneužije jako děvku – ale pravda, udělá to s grácií:-)
  Náš vztah k Západu by se dal přirovnat třeba k tomu, co dělaly naše holky v roce 1990: často ty nejhezčí jezdily dělat kurvy do Vídně, Mnichova apod., aby tam za nějakých 200 šilinků nebo 20 marek podržely každému chudákovi, který byl v jejich očích někým, jen protože mluvil německy – zatímco jejich kluci se těšili, že je příště vezmou s sebou, a oni přeruší výšku, aby mohli za minimální plat pomáhat někde na stavbě.

  Ctirade, rozhodně nestačí žít vnitřně duchovně bohatým životem. Myslím, že i tak se o to skoro každý, kdo se zajímá o pohanství, snaží. Stejně jako o lásku k přírodě, chození do lesa apod. To je ale jen to nejnižší minimum, jako čtení a psaní, když se hlásíš na SŠ – to se prostě tak jaksi předpokládá, ale na přijetí ti to stačit nebude:-(
  My jsme opravdu nikdy nebyli misionáři. Ale někdo nás zotročil, a pohan by měl zareagovat tak, že boj přijme, bude se bránit i útočit. Pokud „pohan“ toto odmítá, není to pohan, ale de facto nepraktikující post-křesťan či ateista postkřesťanského typu. Bohům žel, toto spoustu „pohanů“ uráží. Oni se prostě bojí boje. Jedni tvrdí, že to nemá smysl, druzí zesměšňují. Nic lepšího neumí. Protože nechápou, co dělají ve skutečnosti. Že jsou tímto jen prodloužením těch kočích a služek, kočími a služkami v hávu 21. století a kulisách „pohanství“. Můžu jen zopakovat, co říkám vždycky: kdybych byl „někým“, kdo chce skutečné pohanství zdiskreditovat, určitě bych ho nezakazoval, určitě bych nikoho nezavíral – prostě bych z něho udělal jen takovýto nějaký klub filatelistů, dohlédl, aby tam nikdo nezlobil, a už si jen počkal, až mi na účtu přistane odměna od „zadavatele“. Myslím, že přesně k tomu už došlo a dochází.

  • Ctirad permalink
   6 října, 2015 9:47 am

   Já vpodstatě tvůj pohled na českou historii sdílím, možná ne tak radikální, jednostranný, černobílý (i když ty asi taky vzhledem k internetové diskuzi píšeš zjednodušeně), ale víceméně si myslím totéž. Píšeš ale o nějaké obraně před útokem, zotročením. To mi právě příjde absurdní. Máme se teď jako pohané bránit christianizaci, ke které došlo před tisícem let? Myslíš, že když dosáhneš legální nebo nelegální cestou ke zboření cyrilometodějské kapličky na Radhošti, že tím pomůžeš k vytlačení křesťanství a vlivu západu na Čechy (Charváty, Pšovany, Děčany, Slezany, Moravany, jak se kdo cítí), potažmo celé Slovany? My už ale nejsme v jedenáctém století a svět takhle nefunguje. V dnešním světě, alespoň v oblasti Evropy, je náboženství osobní věcí, nikoliv tvořitelem politiky, tu tvoří zejména ekonomika. Tvou optikou je minimálně v České republice i katolicismus jakýsi hobby fan klub, který se jen někde schází a prozpěvuje, místo aby šířil slávu kříže mimo Evropu. Možná ses, Vladislave, jen narodil do špatné doby a proto tě okolí nechápe.

   • Vladislav permalink
    6 října, 2015 10:07 am

    Tomuto rozumím. Máš pravdu, že nemá smysl bojovat proti křesťanství jako takovému, na takový boj v klasickém pojetí je už opravdu pozdě. Co ale smysl má, je bojovat proti síle, která ho instalovala. Ta síla je tady pořád. Jednou k nám vysílá Cyrila a Metoděje, podruhé na nás posílá křižáky, potřetí zradí smlouvu o válečné pomoci, počtvrté nás ekonomicky vysává … a zároveň šíří „univerzální hodnoty“, tedy JEJÍ hodnoty. Momentálně je to multikulturalismus, šíření demokracie na Blízkém Východě, genderismus…I pro tuto sílu už víceméně křesťanství dohrálo svou roli, odpůrci dneška a zítřka mají být ničeni dluhy, korektností a miliony uprchlíků. V rámci tzv. Biblického projektu, jehož byla christianizace součástí, má do budoucna roli křesťanství převzít islám.
    Už chápeš, proč ten boj musí být taky politický? Protože když takový nebude, tak budeme MY i nadále v poloze pouhých sluhů, budeme i nadále jen sbírat drobty ze stolu, které nám oni milostivě přenechají – i s jedem, který nám do nich nachystali.
    Odstraňování křížů, kostelů apod. má i přesto svůj smysl. Prvním je do slova a do písmene OČIŠŤOVÁNÍ posvátných míst. Domnívám se, že existují místa, na nichž je energie, která nám dává hlubší než běžně dosažitelné poznání. Vede k osvícení, ke zrychlení naší cesty, k pochopení spousty věcí, ale i plnění přání. Pokud na daném místě někdo postavil kříž, tu energii většinou zablokoval. Znáš třeba lužickou legendu o „malých lidech“, kteří odešli neznámo kam, jakmile uslyšeli zvuk kostelních zvonů? Křesťanské artefakty v krajině a hlubinné poznání pohanství se prostě vylučují.
    Druhým smyslem je dosažení obyčejné spravedlnosti. S nepřítelem se můžeš usmířit, ale jedině tehdy, pokud ti on přizná práva, jimiž tě uznává jako protistranu. Pokud se křesťané vyklidí z toho a toho pohanským předkům posvátného místa, deklarují tím, že uznávají, že toto místo patří lidem jiné víry. Uznají tu druhou skupinu za reálnou a hodnou respektu.
    Zatím jsme pro ně děti. Popletenci, nedospělci, znuděnci. Dívají se na nás s pobavením, nezájmem nebo hnusem. Přitom ale věř, že ve tvém i mém rodě, že v rodě každého člověka, který tu dnes je, byli předkové, kteří pro odmítnutí křesťanství zemřeli. Dlužíme jim to. Třeba se na nás dívají a čekají to. A jakmile se jednou prohlásíme za pohany, tak už nejen můžeme – ale musíme.

  • Andreos permalink
   15 října, 2015 3:03 pm

   Vladislav
   Není pravda, že Západ zbohatl nějakou pouhou shodou okolností. Samozřejmě že to bylo primárně schopnostmi a pílí jeho obyvatel. Stejně tak bílá rasa vytvořila vyspělé civilizace i v celkem nehostinných podmínkách – třeba civilizace Tocharů hluboko v nevlídném vnitrozemí Asie. Ostatně třeba ve Skandinávii, která patří k Západu, také nebyly a nejsou přírodní podmínky nějak zvlášť příznivé.

   A kolonialismem a otrokářstvím Západ také určitě nezbohatl. Je přece plno vyspělých západních zemí, co žádné kolonie neměly nebo jich měly jen málo. Dokonce se zdá, že mnohé země s poměrně malými koloniemi nebo takřka žádnými koloniemi (jako Německo nebo USA) prošly rychlejším vzestupem než tradiční koloniální mocnosti s obrovskými impérii (hlavně Británie a Francie). Navíc přece západní země procházely dynamickým rozvojem už dlouho předtím, než začaly svá koloniální impéria budovat (to platí nejvíce pro Británii a Holandsko) a kolonialismus byl spíše až vyústěním jejich vzestupu a ekonomické, technologické i vojenské síly.

   Kromě toho se zdá, že dlouhodobě byl kolonialismus podnikem spíše prodělečným, neboť časem nakonec výdaje na dozorování, potlačování, válčení, výstavbu pevností, lodí atd. převážily nad zisky. Podle některých přispěl právě kolonialismus k relativnímu hospodářskému zaostávání Británie a Francie za Německem, USA, Holandskem, Skandinávii a jinými dynamičtějšími zeměmi.

   • Bohuslav Svatoš permalink
    23 října, 2015 12:01 am

    Andreos. Souhlas.
    Vladislav – mám podezření, že nemáte (a nejste mezi „pohany“ sám) žádnou autenticky niternou náboženskou/mystickou/duchovní zkušenost. Ani náznak něčeho takového stejně jako profláknutý „pohanský“ pozér Varg Vikernes.
    Váš boj za pohanství jest toliko kýčovitou nevědomě pozérskou sračkou blahobytně zhýčkaného produkta křesťanské civilizace, kterážto zplodila hordu rozmazlených nevděčných bezduchých zmrdů vašeho ražení. Hordu samolibých nevědomých duševních kriplů, která si osvojila křesťanskou představu, že náboženství resp. duchovní seberealizace pro vás spočívá ve formálních rituálech potažmo stavbách. Stavbách a rituálech, které stačí nahradit resp. vypálit a srovnat srovnat se zemí a všechno se potom napraví jaksi samo sebou.
    Aby jste mi rozuměl, tak váš problém z mého úhlu pohledu spočívá v tom, že používáte zasraně pojebanou židokřesťanskou náboženskou mentalitu k tomu aby jste ji zlikvidoval, což je stejně smysluplná methoda jako se pokoušet rozkousat vlastní zuby vlastními zuby.
    P.S. Šmankote, tak jsem se neudržel a byl jsem na vás poněkud sprostý, ale vy „pohané“ s křesťanskou mentalitou a metodikou jste ještě odpornější než klasičtí křesťanští svatoušci, po kterých zůstal alespoň celkem konstruktivně fungující společenský systém.

 37. Vladislav permalink
  6 října, 2015 7:30 am

  Ctirad: jak já bojuju? Pouze na webu pohanského kruhu to opravdu není, to se neboj:-) Co dělám? Třeba jednám s Němci a Rusy o vytvoření muzea slovanského rodnověří na mysu Arkona. Vyzývám křesťanské církve k odstranění křížů z určitých míst, kterým to možná vrátí jejich skutečnou energii. Energii, která může vnímavé jedince iniciovat asi tak 100x víc než přednáška zkompilovaná z nějakých mainstreamových zdrojů. Shromážďuju lidi, kteří mají i trochu větší koule, než se jet jenom někam zpumprlíkovat do lesa. Lidi, kteří kupodivu poznají všechny naše stromy i keře, a přesto o sobě nemají potřebu prohlašovat, že jsou druidové:-) No a pak samozřejmě dělám pár věcí tak říkajíc na hraně (nikoliv za hranou) zákona, ovšem o těch se rozepisovat nebudu. Víš, kdysi bylo protizákonné povolit i volební účast ženám, takže ne každý zákon je tabu – a některé zákony se změní. Já k tomu tak či onak přispěju – nebečím se stádem, byť „pohanským“, ale snažím se jednat tak, aby se za mě předkové nemuseli stydět.

  • 6 října, 2015 6:51 pm

   Když tak čtu o „mužských mystériích“ na Rošovce, je jasné, že tento způsob novopohanství navazuje na styl trampingu. Ale už to, že místo rodokapsů se přísahá na rodověří, není bez významu! Celé generace „lesních“ Čechů přece od roku 1918 čerpaly své představy z kovbojek a indiánek, nejen kvůli kouzlu prvních němých filmů z Divokého Západu, co za pár halířů mohl v bio shlédnout i ten nejchudší dělňas, ale i proto, aby se odlišili od „nafoukaných Němčourů“ (=zpravidla lépe situovaných a kulturnějších, v uvozovkách i bez) z Tažných ptáků a osvobodili se od Starých pověstí českých, které jim cpala škola a pra/rodiče. Takže už jen ten „návrat imaginace“ domů od 90. let, ať už tím míníme jen naši kotlinu, anebo celou Evropu, se mi jeví jako malé (identitní) vítězství.
   Občas lze různé kmety ve stetsonech a čelenkách ještě zahlédnout, také v televizi. Je pravděpodobné, že pohan ve svém úboru bude v jejich věku vypadat stejně senilorně. A podobně jako se teď dohadují různé směry pohanstva, „válčili“ mezi sebou skauti s „divokými“ trampy, Woodcraft s euroindiány (!) atd. Není ale klást na tyto a jiné komunity (military, air-soft) nějaké reálné bojové nároky mimo mísu?

   • Vladislav permalink
    7 října, 2015 7:18 am

    Přesně o tom to je, a jsem rád, že to zaznělo. Byli tu trampové, skauti, euroindiáni … a kde je jim dnes konec? Spoustě lidí tato hnutí pomohla „objevovat“ přírodu, nacházet nové přátele, prožít spoustu zajímavých věcí … ale pak se vždy vrátili domů, víkend skončil, a oni byli zase těmi, kým byli „normálně“.
    Protože to prostě nikdy nebyl skutečný život, ale jen koníček. Jo, je nám tady spolu fajn … ale zítra je pondělí, tak ty své oblečky pověsíme doma na ramínko … a zase se budeme těšit na příští víkend.
    Těm lidem to pomohlo, ale nic to nevyřešilo. Skuteční trampové byli někdo úplně jiný, skutečného indiána většina euroindiánů neviděla ani z rychlíku, a tzv. pohanství?
    Tady už jde do tuhého, protože už nejde jen o hraní si na Ameriku, tu na kovboje, tu na indiány, ale o kontaktování vlastního rodu, vlastních předků, vlastních kořenů. Tady už si nehrajeme, ale spíše zahráváme. Tady už prostě nestačí přijít a říct: chodím do lesa, mám rád přírodu, zajímají mě tajuplná místa, rád si občas něco přečtu o pohanských bozích – takže jsem pohan!
    Tzv. pohanství českého střihu se tak buďto zařadí časem po bok trampů, nedvědovců a euroindiánů, nebo nalezne svou skutečnou roli, která mu přísluší: jako důstojná a mocná alternativa životu a hodnotám, které tady před 1000 lety zavedli křesťané. A zavedli je násilím, to všichni víme, a taky víme, že jako ne-křesťané tu nejsme od toho, abychom nastavovali druhou tvář, a taky víme, že toto dlužíme našim předkům.
    Kteří, na rozdíl od těch indiánských nebo trampských, se nenacházejí někde v Americe a nejsme jim ukradení, ale jsou tady – u nás, v nás a s námi.
    Pokud o sobě prohlásím, že jsem programátor, očekává se, že budu schopen programování. Pokud se budu prezentovat jako zedník, očekává se, že až mě postaví k míchačce, budu vědět, co mám dělat. A pokud se prezentuju jako pohan, očekává se, že budu jednat právě tak, jak by jednali ti skuteční pohané, kdyby je dnes někdo přesadil z „“ 9. století sem.
    Až toto dojde českým „pohanům“, změní se z bezvýznamných, roztříštěných, okrajových desetičlenných hloučků někde z okraje na skutečnou sílu, která jim přísluší. Jinak udělají lépe, když se rozpustí, a přestanou tak plést hlavy našim dětem a sloužit nevědomky a nechtěně Systému.

 38. Vladislav permalink
  6 října, 2015 7:19 am

  Rushwolf: ta mapa může být fiktivní, ale nemusí. Ve stejné době vznikaly i mapy Anglie nebo střední Evropy – i ty jsou fiktivní? Jinak, tradiční anglosaská nadřazenost vůči Slovanům je neoddiskutovatelný fakt, který těžko pochopí někdo, kdo vyjel nejdál na nákupní výlet do Drážďan. Já jsem na tzv. Západě, včetně tolika lidmi tady obdivované Skandinávie, dlouhodobě žil a toto tam dobře poznal. A pochopil, že není nic, za co bychom se před těmito lidmi měli stydět. Lidé obdivují Vikingy, ale to jen proto, že o nich existuje nejvíc „povolených“ informací – informací, kvůli kterým zapomínají na své skutečné kořeny.
  Proč sepisovali dějiny Ruska Němci? Proč se „vyspělost“ Slovanů měří pouze podle toho, jako moc nebo málo se dokázali přizpůsobit „Západu“?
  Události posledních let ukazují vše jednoznačně. Pokud není Slovan ničený alkoholem, „demokracií“ nebo jinými západními nástroji zotročení, dokáže hrát ve světové politice dost významnou roli. Rusku, které zvedá hlavu, nedokáže nikdo oponovat, pokud ho nerozloží zevnitř. A tak to bylo i s Čechy, dokud jsme ctili svou podstatu (viz husitství).
  Jinak – vývoj situace prokazuje myslím dostatečně jasně, že „pohanství“ typu neustálých pokusů o rekonstrukci reálií někdy z 8.-10. století prostě nefunguje. Různé akce v „dobových“ kostýmech, Živoucí historie apod. přilákají pár hloučků lidí, z nichž nemálo to navíc bere jen jako zajímavý výlet, namísto ZOO nebo výjezdu na kolech někam k hradu. A přesně takto jsou i „pohané“ vnímaní veřejností – jako nějací koníčkáři. Čemuž samozřejmě odpovídá i jejich vliv na jakékoliv dění. Mezi takovými „pohany“ je ostatně i dost lidí, kteří by za jiných okolností byli třeba klasičtí folkáči, „euroindiáni“ apod. – prostě jiná doba, jiná móda, ale pouze móda, přičemž plytkost pohnutek i skutečných poznatků zůstává stejná.
  Kdyby dnes znovu žili (jakože určitě žijí) lidé typu Niklota Pomořanského, Svjatoslava nebo skutečných keltských druidů, nejezdili by prodávat po stáncích cetky, ale dělali to, co dělali už ve své době – na rozhodujících místech se snažili jednat rozhodujícím způsobem. Mnohem větším pohanem tak může být dokonce třeba i nějaký hip-hopák, technař nebo vystylovaná slečna, než umaštěnec někde od soustruhu, který tak, jak poslouchá mistra na dílně a na nic jiného se nikdy nezmůže, poslouchá i výlučně mainstreamem schválené a nucené informace, jež pak přenáší do své představy o pohanství. Desetiletí a staletí půjdou dál, ale ti druzí nikdy nic nezmění, ti první třeba také ne, ale aspoň se nebudou tvářit jako „pohané“.
  Pro každé životaschopné hnutí, co má „našlápnuto“, by tyto věci byly minimálně důvodem k zamyšlení. Pro „pohanství“ prezentované tímto způsobem však nejsou. Což asi nejlíp vypovídá o tom, jaká je pravdivá realita.

  • Ctirad permalink
   6 října, 2015 7:54 am

   Vladislave, v něčem máš pravdu, ale nesdílím s tebou tvou radikalitu. Máš pravdu, že Slované jsou zvlášť v anglosaském světě bráni jako ti méně civilizovaní Evropané, ve Skandinávii to tak podle mých zkušeností není. Vyplývá to ale ne z posouzení duchovní vyspělosti, ale ekonomické. Pokud porovnáš stejně velká města třeba v sibiřském Rusku a Středozápadě USA, tak je jasné, z čeho takový názor pramení a že je svým způsobem opodstatněný (nebo alespoň pochopitelný). A teď k tvému „bojovému podněcování“. Pro mě je pohanství víra, je to způsob mého uvažování, mého vztahu k přírodě, k historii, k rodu a k ostatním. Podle tvého sdělení mám pocit, že pro tebe je pohanství spíše politický program, chceš s jeho pomocí něco zvrátit, změnit. Osobně asi nemám problém, pokud dosáhneš odstranění křížů z nějakých pohanskou energií nabitých míst v krajině, spousta těchto památek jsou ale starobylé kaple a je to historická vrstva, která prostě do krajiny patří. Mě osobně nevadí, že tam jsou, ani že tam jezdí křesťané, i když si uvědomuji, že byly tyto místa pohanům ve své době „ukradeny“. Ale je to historie, kterou nechci mazat. Můžeš na to pohlížet jako na bečení se stádem, já to ale nazývám vnitřním mírem, ti lidé mi nezakazují praktikovat moji víru, tak já jim nebudu zakazovat praktikovat tu jejich, ač si o ní myslím svoje. Nepasuji se do role jakéhosi pohanského misionáře, který má za cíl vyvracet kříže a šířit pohanskou víru do světa. O tom podle mě pohanství není a ani nikdy nebylo.

   • Vladislav permalink
    6 října, 2015 8:35 am

    Ctirade, o „pohanském misionářství“ pohanství skutečně dříve nikdy nebylo, ale na násilí ze strany křesťanů a sil za ním stojících je třeba reagovat „pohansky“, nikoliv křesťansky, tedy téměř nastavováním druhé tváře, jak to u nás dělá spousta lidí, vydávajících se za pohany.
    K tomu srovnání města v Rusku a někde na středozápadě USA: zkus se podívat, jaké je v těch místech klima. Rusko se velice dobře kritizuje z pozice západní Evropy nebo subtropické či temperátní USA, kde téměř nemrzne, ale v Rusku je severské klima, a to mnohem tvrdší, než třeba ve Skandinávii. 8 měsíců i více v roce zmrzlá půda či několik měsíců šera nebo tmy na Sibiři, to se opravdu těžko srovnává s nějakým Idahem či Wyomingem. Zkus stavět třeba dům, když na to máš 3-4 měsíce v roce – a zkus ho stavět v Anglii, kde můžeš kdykoliv. A pokud bych tedy Rusko srovnával s Kanadou, Aljaškou či třeba Finskem: byly někdy i tyto země vystaveny pokusům o totální likvidaci asijskými hordami, jako Rusko? Vedl proti těmto zemím také někdo někdy vyhlazovací válku, jako Hitler nebo židovští komunisté?
    Je třeba uvažovat v souvislostech.
    Jinak máš pravdu – pro mě pohanství je politický program. Protože veškeré moje zkušenosti (a ve 43 letech už nějaké mám) ukazují, že pohanství má jen dvě cesty:
    – cestu hobbysmu, které automaticky znamená živoření někde na okraji společnosti a význam srovnatelný s chovem králíků nebo fanklubem Justina Biebera
    – cestu hledání společenského vlivu a prestiže (jaký mají jiné duchovní směry, samozřejmě bohům žel především křesťanství a do budoucna islám) Jedině tato cesta zaručí, že bude pohanství někdy ještě hrát nějakou roli. Jinak budeme jen koníčkem pár nadšenců. Lidé z PK nebo Rodné víry to zatím neposunuli nikam, a dobře to ví. Místo diskuse o těchto věcech se tváří, že to tak vlastně už od začátku chtějí, a to jen proto, aby si pár jinde neukojených jedinců mohlo aspoň před hrstkou lidí honit triko, jak jsou dobří. A to je prostě špatně.

   • Ctirad permalink
    6 října, 2015 8:54 am

    No to je jasné, že ten ekonomický rozdíl je způsoben jinými podmínkami, to samozřejmě bez diskuze. Jen prostě říkám, že ten západ se nad Slovany povyšuje vzhledem k ekonomickým rozdílům, nikoliv duchovním. Třeba v Americe jsou běžně mezi lidmi (ač je považujeme za nevzdělané, není to až tak pravda) uznávaní klasičtí ruští autoři, dramatici, skladatelé – Dostojevský. Puškin, Čechov, Rachmaninov. Není to tedy tak, že by nás brali jako kulturně nižší, ale ekonomicky nevýkonné. Na druhou stranu vedle rozdílných vnějších podmínek jsou i vnitřní podmínky, a to pro Slovany typický horší smysl pro organizaci, takový ten „východní bordýlek“, který u nás ještě jde, ale čím víc na východ, tím se zhoršuje. I to je určitě důvod jejich přezíravosti. A k těm cestám, ty uvádíš hobby pohanskou cestu (srovnáváš s fanklubem Justina Biebera), potom cestu získání vlivu a prestiže, tedy jakési dotáhnutí se na křesťanství (pravděpodobně tedy tvoje cesta). Napadlo tě někdy, že může být i třetí cesta a to obyčejný hluboký vnitřní duševní rozvoj, rovnováha a mír, kterému se říká víra, není to ani hobby, ani politická kampaň, ale prostě jen víra?

 39. Vladislav permalink
  6 října, 2015 6:47 am

  Rushwolf: Žiarislav si především chrání svoje. Sám je autoritativní a sebestředný až moc. S védisty zatím není diskuse možná, v řadě věcí působí jako sekta. Věci jako striktní monogamie nebo vegetariánství se určitě v předkřesťanských kruzích neodehrávaly. Nicméně jsou tam i pravdivé a zajímavé věci a odsuzovat to hnutí jako celek je pitomost.

 40. Raslavien permalink
  4 října, 2015 5:25 pm

  „Zástupci Nova Roma, Bratrstva vlků a Boii shodně řekli, že sice považují védysty podobně jako my za magory, ale že si myslí, že jim, jakožto neslovanským tradicím nepřísluší, aby se k této otázce veřejně za své organizace vyjadřovali.“ – Nie. Oni nemajú absolútne nič so slovanskou tradíciou a teda sa k tomu môže vyjadriť ktorýkoľvek človek, ktorý môže. Je to burina, ktorá nemá čo robiť na svete. Nepriatelia slovanstva a našich tradícii (rovnako ako tej pravej védickej, árijskej, indickej). Kto si ich aspoň trošku ctí, mal by rozhodne povedať NIE!

  • Vladislav permalink
   5 října, 2015 12:52 pm

   Ctitelé římské republiky, kamarádi vlků, jacísi Boii … CO to u všech všudy je?? Co to má mít co společného se SLOVANY? Proč by se měly tyto skupiny vůbec vyjadřovat k tak bytostně slovanské otázce, jako jsou Védy?? Ať už si o nich myslí kdokoliv cokoliv?
   Říkám to pořád a dokud mi nezmrtví ruka nebo mě administrátor této diskuse nezarazí, říkat budu: uspořádejte setkání třeba 10 „pohanských“ skupin, prodiskutujte tam představy kohokoliv … ale nedokážete NIC, dokud nenajedete na skutečné kořeny. Jste jako strom bez kořenů, opakovaně zasazovaný „šikovně“ tak, že vypadá, jako by na tom místě vyrostl – ale má to jeden háček: žádné kořeny nemá, takže vždycky za den uvadne…
   Jste děti mainstreamu. Někdo si vyřezává něco na kravské rohy, někdo chodí do hospody a na „pohanská“ místa … ale všichni přežvýkáváte to, co vám dává a dal mainstream: tzv. „ověřené“ informace (= natolik bezproblémové, že mohly projít x vrstvami cenzurních kontrol). Vy na nich budujete „pohanství“. Védy jsou fuj, protože to napsaly „ověřené zdroje“, Velesova kniha je fuj, všechno toto je fuj … a to bez přemýšlení, protože tak za vás rozhodl Systém, a vy jste jeho děti, neschopné se mu vzepřít.
   Místo nějakých obrazců, které dnes už stejně nic nevyjadřují, by si někteří dotyční měli na záda vytetovat nápis: NEZLOBÍM.
   Systém se rozhodl, že vás na tom místě bude mít, a systém vás na něm také bezproblémově udržuje. Křesťan restituuje miliardové majetky, Američan uzavírá s EU TTIP smlouvu a organizuje přesouvání brzy už miliónů zcela nekompatibilních uprchlíků do Evropy, česká arcibiskupství organizují dny Cyrila a Metoděje, na kterých získávají za peníze nás všech stovky nových duší … a vy sedíte v hospůdce a bavíte se o svých tradicích! Pěkné, kdybych to chtěl jako jeden z výše uvedených takto vymyslet cíleně, nedokázal bych to líp! Kdo si hraje, nezlobí – a někteří si budou s replikami předmětů z 9. století, namísto BOJE hodného skutečných pohanů, hrát až do důchodu. Důchodu, který fyzicky přijde třeba za 30-40 let, ale mentálně nastal už dávno.
   Mám k tomu jednu „doporučenou“ četbu. Zbabělce od Josefa Škvoreckého. Zajímavá knížka. Zdá se, že doktor Bohadlo nejen reinkarnoval, ale rovněž se poté bohatě rozmnožil dělením.

   • Vladislav permalink
    5 října, 2015 12:59 pm

    A ještě pár slov k těm SAV: je fajn, že Vítoslav vyjádřil znepokojení z jejich sílícího vlivu, ale asi by si měl spíš položit otázku, PROČ védy tak sílí? A proč třeba Rodná víra, po tolika letech od založení, paběrkuje pořád někde na okraji?
    SAV jsem důkladně prostudoval. Zdaleka ne se vším, co uvádějí, souhlasím. Nicméně je tam obrovské množství informací, které jsou prostě pravdivé. Je jasné, že „renomované“ (tedy západní) zdroje jsou proti, nicméně důkazy pro řadu věcí, které SAV tvrdí, jsou přímo ve slovanské mentalitě, instinktech, povaze – takže asi těžko můžou být vylhané. Nepopírám, že u slovenských védistů jsou jisté sektářské tendence, ale myslím, že to nejlepší, co by mohly slovanské pohanské spolky udělat, by bylo přestat védisty en bloc odsuzovat a zahájit s nimi opravdu širokou diskusi. Naši předkové, kteří za svou víru položili i životy, se totiž musí v popelu obracet, když vidí, jak na jejich hodnoty navazují mnozí čeští „pohané“.

   • Rushwolf permalink
    5 října, 2015 1:45 pm

    Slovanské védy sou atraktivní možná tak pro věčné pochybovače a zahořklé neúspěšné lidi co potřebují sáhodlouhé texty, které je utvrdí v tom, že vlastně patří k tomu nadlidskému slovanskému plemeni, které sem přišlo z hvězd a dalo světu civilizaci a kulturu… hodně příznivců má i Daniken… a přitom stačí trocha selského rozumu kolik měl třeba Pavel Pavel a člověk nemusí být ani produktem iluminátů aby se přesvědčil na základě jednoduché fyziky, že mimozemšťanů netřeba. A stejně tak je to i s Védami… považovat např. tzv. mapu veké Tartárie za něco průkazného, může tváří tvář dějinému kontextu ( doba kdy vznikaly fiktivní mapy, třeba kontinentu Mu, kdy se věřilo na čarodějnice a i kdy podobně jako dnes mnozí považovali vše od Ostravy včetně, za Asii a teru incognitu, kde moc nezáleží na přesnosti zákresu etnik, hranic ani ničeho jiného…) jen ignorant. A podobných fabulací a lží je tam tak 90% a máli to tedy něco vypovídat o slovanství.. tak to asi moc lichotivé nebude… to je skutečná potupa předků.. ne to, že je budu ctít, ale přijmu třeba v krajním případě jiné hodnoty, případně víru v reflexi současných potřeb atd. Ale to, že většina védistů má očividný mindrák ze svých slovanských předků, stydí se za ně a tak má tendence vytvářet pohádky o nějakých slovanských nadlidech.. to je hanba…

   • Rushwolf permalink
    5 října, 2015 1:55 pm

    a krásně to vystihl Žiarislav: “ Niektorí Rusi vynašli inú fantastiku a to „ruskú“. Velesova kniha odvolávajúca sa na desiate storočie… Keď sa inšpiruješ starým zákonom a Bagavadgítou a dáš do toho nejaké prečítané mená slovanských božstiev z rôznych území a vekov, môže z toho pri troche fantázie vyjsť niečo podobné. Keď skrížiš Kastanedovho Donchuana s Tarzanom a Angelikou a dáš do toho romantický výklad slovanských dejín, môže vzniknúť dielo o sibírskej divožienke, čo nahá chrumká oriešky, kým jej syna chová medveď. Ako krásna literatúra je to v pohode, ale keďže ku mne prišla jedna žienka-čitateľka takejto literatúry a spýtala sa, či je tu nejaký medveď, čo by jej pomohol vychovať syna, tak som ju upozornil, že tu nie je literárny, ale skutočný medveď, čo občas roztrhne nejakú tú ovcu, alebo kozu, ale vôbec nie je isté, či sa mu bude chcieť chovať chlapca. Na Rusov nedám dopustiť, sú to často milí hostitelia a priateľský ľudia. Ale niektorí nerozlišujú medzi skutočnosťou a fantáziou a to nemusí byť pravdivé ani bezpečné.“

   • Ctirad permalink
    6 října, 2015 6:55 am

    Někdo diskutuje v hospodě, někdo chodí s replikami předmětů z devátého století do lesa, správný pohan však BOJUJE!!! A ty konkrétně, Vladislave, bojuješ jak? Pečlivým studiem Véd?

 41. 4 října, 2015 12:46 pm

  Hezký report, za sebe k němu také nemám co dodat. Jen mě mrzí, že jsme se se Mstislavem museli odpojit už při odchodu ze Šamanky.

  • 4 října, 2015 1:46 pm

   To mě mrzí taky, ale není všem dnům konec a třeba vymyslíme nějakou společnou RV+PK akci, kde budeme mít příležitost víc se všichni seznámit. 🙂

  • 4 října, 2015 4:58 pm

   Tak určitě se naskytne příležitostdříve, než na Živoucí historii (jako letos) 🙂

 42. 4 října, 2015 8:47 am

  Pěkný report, 100 % souhlasím a nemám k tomu co dodat. Rád bych dal odkaz na tento report na stránky Rodné víry. Souhlasíte s tím?

 43. Frostík permalink
  4 října, 2015 8:20 am

  Děkuji za správnou, z mého pohledu, reprezentaci PK.

Trackbacks

 1. Jak probíhalo setkání pohanských skupin | Rodná víra

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: