Skip to content

Hlas oregonského arcidruida

Září 30, 2012
tags:

John Michael Greer a jeho hledání realistického chápání problematické budoucnosti.

Situace posledních zářijových dnů v Evropě, nicméně i jinde ve světě (New York – Occupy Wall Street, Perský záliv, Sýrie, čínsko-japonské třenice) dává znát, že globální systém, který vznikl jako průmět zájmů lidí z celého světa, není ideální. Politické a hospodářské zájmy různých států mají svoje třecí místa, a ta nyní zažívají významnou koncentraci napětí. Všeobecně zaužívaný recept těch, kteří mají moc (politickou, náboženskou, ekonomickou), již známe. Různé formy nátlaku, manipulace v médiích, politika dělových člunů (gunboat diplomacy), změny režimů zvenčí různými agenty maskujícími svoje aktivity pod hlavičkou neziskovek a jiných organizací, či okřídlené humanitární bombardování, když „osvědčené postupy“ selžou. Moc, cítí-li se na to, dokáže leccos, i na úkor mnohých. Vidíme to i na příkladu amazonského projektu Belo Monte – obří hydroelektrárny, která má stát v Brazílii, a kvůli níž jsou pošlapávána práva domorodých obyvatel, a řada z nich je násilím stěhována z míst, kde sídlí duchové pralesa i jejich předků. To je jedna strana mince.
Existují však lidé, hledající řešení jinak. Proti globalizaci staví lokalizaci (decentralizace, důraz na regionální zájmy a kulturu). Paralelně s rostoucím rizikem globálního konfliktu vzniká řada malých společenství, která nahlédla i jiné možnosti. Komunity typu Findhorn ve Skotsku nebo Damanhur v severní Itálii, ale i americké protestanské denominace jako jsou Amišové nebo Mennonité se svým zemědělským způsobem života a kulturou předcházející průmyslové revoluci, kozácké občiny v Rusku a na Ukrajině, i stovky malých, více či méně anonymních společenství, z nichž některá jsou i v České republice. Patří sem i farmy hnutí Hare Krišna, soukromé hospodářství rakouského permakulturního zemědělce Seppa Holzera, a různé další, využívající buď k své činnosti různých dotací z oficiálních programů (např. program rozvoje venkova), nebo tyto programy ignorující, dělající si věci po svém.
Jedincem, kloubícím tyto aktivity s úvahami nad budoucností světa, beroucím však v úvahu i problematiku ropného zlomu a dosavadní technologické vymoženosti, který se zároveň přimknul k tradici svých otců, je americký arcidruid John Michael Greer.

Narodil se v Bremertonu ve státě Washington. Od malička se zajímal o mytologii, spirituální nauky a esoterní tradice. Během svého dospívání studoval hermetickou tradici Zlatého úsvitu, bojová umění, asijský mysticismus i environmentalistiku a posvátnou geometrii. Nesouhlas s některými prvky nauky Zlatého úsvitu ho přivedl k tradici druidů. Prošel několika druidskými společenstvími, až nakonec zakotvil v organizaci Ancient Order of Druids in America (Starobylý řád druidů v Americe), kde se stal Velkým Arcidruidem. Nyní žije v oregonském městě Ashland se svojí manželkou Sárou, která je rovněž členkou AODA a zabývá se bylinkami, hudbou a psaním.

John Michael Greer není typem druida, žijícího někde na samotě v hlubokých lesích, ale spíše typem myslitele, zkoumajícího, jak učinit věci a poznatky dlouhodobě využitelnými, jak spojovat přírodu a technologie. Jeho směr uvažování se dá nazvat ekotechnická budoucnost[1] (kombinace permakulturního hospodářství i dostupných technologií, v dlouhodobě udržitelném horizontu). Díky svému vysokoškolskému vzdělání v oboru Comparative History of Ideas (Srovnávací historie idejí) i předchozímu bádání k tomu má dobré předpoklady. Ty se zdají být, soudě jeho názorů, ať již v knihách, nebo článcích na jeho blogu (http://thearchdruidreport.blogspot.cz/) velmi zajímavými, a užitečnými. Vidí, že současná situace je neudržitelná a hledá řešení. Všímá si faktorů jako jsou ubývající zásoby nerostného bohatství, nadvýroba v některých státech, i hladovění ve státech jiných. Je svého druhu vizionářem, beroucím v potaz i zdánlivě nesouvisející jevy.

Jednou z hlavních myšlenek je teze, že lidé by v zájmu svého přežití měli postupně začít budovat vlastní lokální společenství, přestat plýtvat zdroji, a využít všeho, co je dnes po ruce. Či spíše: že k tomu chtě nechtě budeme okolnostmi přinuceni.
Nevolá po návratu na stromy, ale spíše k návratu k půdě a k recyklování toho, co jde (suroviny i technologie). Všímá si, že díky nadvýrobě se lidé v různých vyvinutějších společnostech i po případném kolapsu systému automaticky nevrátí k prostému zemědělství, ale dokud to půjde, budou ve větší či menší míře využívat například stroje, počítače a další techniku. Tedy dávno potom, co ji hypoteticky vzato nepůjde již vyrábět. K naznačení tohoto procesu používá analogii v principu sukcese lesa:

jednoleté byliny —› vytrvalé byliny —› keře —› raně sukcesní druhy stromů —› pozdně sukcesní druhy stromů

 Tento proces je dobře pozorovatelný v místech, kde byl les vykácen, a kde se postupně rozlézá nejprve ostružiní, kopřivy a drobné náletové dřeviny, které posléze nahrazují stromy, až se pomalu les obnoví.

Ve společnosti se jedná o postupný přechod k obnovitelným zdrojům energie, postupným navyšováním soběstačné výroby potravin, za současné maximalizace využití stávajících technologií v mezích jejich životnosti a opravitelnosti. Plýtvání je z dlouhodobého hlediska neudržitelné, a přírodní i sociální zákonitosti tíhnou z dlouhodobého hlediska k rovnováze, tedy tento postupný (nikoliv skokový, jak jsme u některých komunit tíhnoucích k archaickému způsobu života svědky) proces je přirozený.

 Podrobněji viz článek „Jak vytvořit udržitelný svět? http://www.potravinovezahrady.cz/jak-vytvorit-udrzitelny-svet/

Greer se nesnížil jen k planému filosofování, ale řada jeho článků a publikací dává znát, že je i praktickým průkopníkem, dávajícím různé poznatky, v praxi využitelné. Pro nás pohany středoevropského prostoru, který ve větší míře (s výjimkou větších měst) nedosáhl stupně zalidněnosti a technologické koncentrace jako leckteré západní státy, mohou být jeho zkušenosti a myšlenky včasným upozorněním, a příležitostí se na běh událostí a možný dopad rozpadu systému připravit lépe. Je jen a jen na nás, zda a nakolik hlas oregonského arcidruida uslyšíme.


Pozn.:
Dalším tématem pro související úvahy je dosud chybějící pohanská reflexe [2]průmyslové a informační revoluce (!), jakož i rozbor agrárních společenství ze soudobého ekonomického hlediska (problematika fungování místní ekonomiky, nezávislé na tržním hospodářském systému). Některé komunity na to již doplatily a doplácí, rozčarováním a rozpadem. Pionýrské nadšení (spojené nezřídka s naivitou) některých jedinců „usilujících o soběstačnost“ nevyváží důkladnou teoretickou i praktickou přípravu.
Případnou se v tomto ohledu jeví i poznámka slovenského mága Jozefa Kariky:

Staroaeonské proudy, stejně jako náboženství, oslovují stále méně zájemců, protože přirozeně stále méně korespondují se skutečným světovým směřováním, atmosférou, děním i poznáním. Aktuální svět už nevysvětlují, ale hermetika z něho vyčleňují. Chybí době odpovídající hermetická reflexe kybernetiky, genetiky, informatiky, kvantové fyziky, moderní a postmoderní filosofie, psychologie, biologie, ekonomiky atd., tedy faktorů, které hýbou dnešním světem. Zatímco ve středověku a na začátku renesance hermetismus zastřešoval vědecké obory, vytvářel korunu poznání, dnes je samostatným, a proto prázdným oborem“.

(Karika, Jozef. Zóny stínu, Praha: Vodnář, 2005, str. 363, tučně zvýraznil W.)

[1] Paralelním, souvisejícím směrem uvažování je archeofuturismus*, formulovaný některými autory původem francouzského myšlenkového proudu (kteří se shodují na některých základních myšlenkách, ale mohou mít jiná východiska), označovaného jako Nová pravice (Nouvelle Droite), který situaci promýšlí v intencích filosofických, kulturních a politických. Má za cíl obrodu antických hodnot a dědictví v současné době, a většinu současných idejí (od liberalismu přes nacismus až ke komunismu) vidí jako projev židokřesťanského pojetí světa. Snahu o soběstačné hospodářství však jeho hlavní představitel Alain de Benoist (v pojmu neoruralismus) podrobuje kritice.
Právě spojení archeofuturismu a ekotechnického myšlení může být velmi zajímavým modelem života soudobého pohana.
[2] Pohanství reflektuje jen lovecko-sběračský a zemědělsko-vojenský způsob života, jak je vidět z typologie a sféry vlivu božstev jednotlivých pantheonů i z obrazu doby, kdy bylo v Evropě převrstveno a částečně zlikvidováno křesťanstvím. Perun s raketometem, nebo Svantovít v čele tankové divize je pro většinu pohanů stále něčím nepředstavitelným (křesťanský spasitel se však emancipovat dokázal, dokladem je americký Republican Jesus, i aktivity křesťanů -laiků i kněží- ve špičkových vědních oborech). A to už se technologie postupně přesouvají k laserovým, mikrovlnným a jiným high-tech vynálezům.
Jistě, tyto jevy lze ignorovat, a doufat, že po rozpadu systému už nebudou existovat, otázkou však je, zda by byl takový přístup řešením, a nikoliv jen nezralým útěkem do periferie současné civilizace před příliš náročným úkolem.

*(Viz např.: Archeofuturism: European Visions of the Post-Catastrophic Age. Arktos Media Ltd, 2010.)

Zdroje, podrobnější četba:

http://thearchdruidreport.blogspot.cz/
http://greer.blog.idnes.cz/
http://www.aoda.org/
http://www.aoda.org/about/greerbio.htm
http://www.blisty.cz/aut/2662/art.html?page=all
http://blisty.cz/art/44974.html
http://blisty.cz/art/39590.html
http://www.potravinovezahrady.cz/jak-vytvorit-udrzitelny-svet/

K dotačním programům EU např.:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/

Reklamy
komentářů 51 leave one →
 1. lomikel permalink
  Říjen 17, 2012 10:56 am

  jak tak kukam na diskuse tady a na davnem obyceji tak jsme zesumiroval par tezi nauky o davnych casech ( takova moje verse Zlateho veku)

  1. V davnych dobach měli lide obecne hlubsi vhled do duchovnich nauk a nebo drive existovala vyjimecna osobnost(ti) která zapsala svou gnozi která je vice-platna i dnes.
  2.V davnch dobach měli lide mene predsudku a vice informaci nez dnes, i proto je jejich gnose vice-hodnotna.
  3.Vzhledem k 1,2: Mythy a symboli které se zjevili v davnych dobach jsou platne obecne, ty co se zjevuji ted jsou jen osobní gnose.
  4.V davnych dobach zili lide spravnym zpusobem zivota, vedomi si Bohu a veskere jejich socikulturni aktivity v sobe mají toto zakodovano, hledme proto poznat jejich zivory a napodobit je cimz se i nam dostane pozehnani Bohuu.
  5.Zapisy mytu (byt provedene v mene davnych dobach (ale davnejsich nez dnes!!), po stovkach let od jejich prvniho vyskytu ,osobami s jinym socio-kulturnim pozadim), vizi a povesti z davnych dob mají vzhledem k 1,2,3,4 to co dnes nemame a tolik hledame.
  6.V davnych dobach lezi recept na reseni všech problemu, problemy které nejsou posany v davnych zapisech nejsou realne problemy a není třeba s nimi ztracet cas.
  7.Vzhledem k 1,2,3,4,5,6 je studovani davnych zapisu, a historickych realii to nejlepsi co muzete pro svůj duchovni rozvoj udelat! Tam nekde v historii je PRAVDA!
  8.Vzhledme k 7. je zivotne dulezite ujasnit si zda napr.: Libuse byla osoba, funkcni nazev Bohyne, nebo svatek. Kolik trpasliku soulozilo s Freyou a v jakych polohach. Jak daleko od kmene rezali druidi jmeli a kolika tahy srpu.

  • Frostík permalink
   Říjen 17, 2012 6:06 pm

   Máš ode mne 1*. Došel jsi k ucelení všech názorů a proto se teď budeme řídit tímto dogmatem. Kdo ne, není pravý pohan. ?-)
   A jak to bylo s těma trpajzlíkama? 🙂

  • Wolos permalink
   Říjen 18, 2012 5:52 pm

   Jejich gnose nebyla více hodnotná, ale konstitutivní. Vytvořila premisy (symboly, zvykové právo, ap.). Můj přístup je tyto premisy a) odhalit (7) b) interpretovat v intencích dnešního poznání c) řídit se jimi (tradice).
   Jsem dalek toho, na zelené louce ad hoc vytvářet premisy (symboly, zvyky) nové. K tomu potřebuji víc, než momentální individuální rozpoložení: Důvod, opodstatněnost a důkladnou propracovanost. To vše navíc tak, aby neodporovaly dosavadním (konstitutivním). Udržet ducha tradice.
   Protože, kdybych chtěl být od počátku konstitutivní já, nemusím ztrácet čas zkoumáním zachovalých prvků tradice a odvozováním chybějících srovnávací a jinou metodou; bádáním o božstvech a odhalováním premis. Ale raději psát beletrii (nový typ příběhu-mýtu) typu lovecraft nebo star wars, případně tunelovat zlomky dosavadního a na tom pak založit nový směr. Nebude to čin dědice tradičních hodnot, ale zakladatele nového směru, který se vymezuje vůči předchozímu.

   Mimoto, vědět, zda je Libuše božstvem nebo historickou postavou znamená i vědět, jaký přínos pro mě může mít při případném vzývání (božstvo má jiný dosah než člověk dlící „na druhé straně“). Stejně tak je důležitý počet (a také jména a oblast působení) trpaslíků, protože pokud je odhalíš jako božstva, mohou mít různé kvality (vlivy ve sférách působnosti), které Ti v rituálu mohou nabídnout, případně, seženeš-li adekvátní počet adeptů, kteří se jimi nechají v rituálu posednout a rituálními orgiemi s velekněžkou, která je posedlá Freyou napodobí akt božské kopulace, upevňují tím řád (partikulárního) světa a ducha tradice. Bude-li ti to jedno, znevážíš jak mýtus, tak božstva. Kam se pak poděl pohan?
   Vědět jak daleko od kmene a kolika tahy se jmelí řeže znamená vědět, jak to dělalo božstvo, na které se při této činnosti druidi odkazují, a opět jej touto činností napodobují- znovuoživují mýtus. Tímto způsobem nakládá mýtické myšlení s realitou. Člověka myslícího mýticky, by ani nenapadlo, to dělat jinak, pod hrozbou rozvázání vazby s božstvem, příchodem pohromy nebo přímo náhlého úmrtí.

   • lomikel permalink
    Říjen 18, 2012 9:39 pm

    Konstitutivni gnose je zavazny argument, souhlasim. V oblasti slovanskeho pohanstvi nevim o zadnem zdroji který by takto mohl byt oznacen.

    To co existuje jsou zapisy oralni tradice, zlomky mytu, stovky let po jeho konstituovani lidmi vyrustajicimi v kulture mytu nepratelske. Dohadujeme se pak o interpretaci interpretace, pripadne dezinterpretace at jiz zamerne ci ne.

    Pokousime se najit Mytus rize oralni kultury v zaprasenych knihach ve vetsine vzniklych kompilaci jinych knih za ucelem velebeni Pana Boha.

    Nerikam ze to nemame delat, ale rikam ze platnost takto vycezenych informace ( do kterych vedome ci podvedome vstupuji osobní preference) není v zasade vyzsi nez osobní gnose.

    Optimalni se mi zda pouzit obe metody v kombinaci. S tim ze definitivni slovo mají Bohove ke kterym se skrze mytus snazim priblizit, protože tohle je jediny dovod proc to delam.

    Podivam li se na etmograficke materialy (stále ještě) zivych samanskych kultur, tak vidim ze mytus je orientacni, vhodne kontextujici mysl, a podstatne je osobní prozivani během ritualu. Dale vidim ze je zde jasna prozitkova jednota při vstupu do kontatu s Bytosti daneho mytu ( a to i u lidi z venku pokud byly k ritualu pripusteni), proto se domnivam ze je mozne se pokusit o totez. Vzhledem k vyse napsanemu jedine mozne.

    Roli zde hraje i moje osobní nastaveni, ja nehledam kneze vykladace, nehledam nabozenstvi ja hledam primi kontakt s Bohy a Duchy.

    Jak tedy chapes Libusi ?

    Co se Freyi tyce, pokud bych chtel, a mohl :), na jeji pocest usporadat orgie, tak se ji proste zeptam. Nebudu se spolehat na sexualni fantazie a uchylky davno mrtvych lidi, pouziju sve vlastni.

    Pro ilustraci, nedavam to sem z duvodu sebepresentace (jen :), ale jako ukazku postupu, a samozdejme se schvalenim. Pozadal jsme Ji ( jak uz jsem nekde psal snazim se praktikovat, neopoustim jen pridavam, ve vice Mytech – Slovansky, Germansky, Velka Matka & Rohaty) o pomoc s vytunenim cviceni s runami a urcitou formou patronatu (ochrany) při otevreni se které to cviceni ma prinest. Jako podekovani jsem navrhl obet, chtela zlaty sperk, který jsem zcela nahodne potkal v kramku při navsteve nemocnice. Vlastni obet mela dve casti, domaci ritual ve kterem si vzala podstatu toho sperku, a obet fyzickeho zbytku vhozenim do potoka. Oboji byl silny prozitek a jsem Ji za to vdecen.

    Ani jedno z vyse uvedeneho jsem nenasel v zadne tradici, ke vsemu jsem dospel na zaklade komunikace a svého dobreho vkusu ;). A samozdejme to muze byt vse jen autosugesce a dusledek organickych zmen na mozku :).

    Ano nekteri Bohove mohou lpet na protokolu, ja ale verim ze by me na to upozornili pokud by jim uz stalo za to se mno komunikovat.

    Prosim chapej ja nijak nezpochybnuji Tvoji cestu a Tvoji gnozi, at se Ti dari!

 2. Catalessi nově permalink
  Říjen 16, 2012 4:36 pm

  Nervní rozesírání pohanů různých vyznání a panteonů považuji za nebezpečný precedens. Cituji Wolose: „A konečně: dokud budeš na jedné straně adorovat cizí božstva a tahat sem jejich náboženské premisy, a druhým dechem psát zapáleně o vlastenectví, eventuálně pohanství, budeš v mých očích Bruselem Ty.“
  Na našem území žili jak Slované, tak Keltové i Germáni. Uctívání Wotana/Ódhina nepovažuji za cizí prvek a je to ostatně poprvé, co mi toto nějaký rodnověrec říká! :-/ Je to právě jak nařízení z Bruselu, určovat, co kdo má či nemá uctívat – a tímto tato diskuse pro mne klesla do toho nejhlubšího bahna.

  • Wolos permalink
   Říjen 17, 2012 6:27 am

   To nebylo o Wotanovi, ale Tvé překladatelské aktivitě, kterou vidím mnohem víc zavánět chaos-magií než pohanstvím. Vídám Tě totiž především na chaos-magických fórech (a k tomuto proudu jako k monoteismu jsem se již vyjádřil). Navíc, neříkám co máš nebo co nemáš uctívat, to je Tvoje věc. Jen to spojovat s jistým označením (pohanství, vlastenectví), mi v některých případech nepřijde adekvátní.

   • Catalessi permalink
    Říjen 17, 2012 8:20 am

    Na chaosmagických fórech mne asi nevídáš, v současnosti tady totiž žádná nejsou 🙂 – nicméně i kdyby, nemám se zač stydět. Chaosmagie není monoteismus, narozdíl od jiných skupin se tam nekřtí pohané a nedělá se tam vúdú. Kombinace chm, runové magie, vlastenectví a severského náboženství je poměrně častá, příkladem je např. hudebník Ian Read a další neofolkoví interpreti. Národovci v indoevropském prostoru také mohou vzájemně sdílet své myšlenky a přitom zůstat vlastenci, jinak bychom nemohli citovat ani toho Evolu (kt. byl mimochodem také okultistou, sexuálním magikem dle anglosaské větve – P.B. Randolph-, a žákem M. Naglowské).
    Ale OK, ať nejsem strůjcem sváru (Forseti stůj při mě), Tvé vyjádření k Wotanovi beru, smazáno :-).

   • Wolos permalink
    Říjen 18, 2012 4:56 pm

    Stále si pleteš „citovat“ něčí názor a „přebírat“ něčí nauku. Jinak ok. 🙂

 3. Říjen 16, 2012 4:01 pm

  Po delší době koukám na web PK. Přečetl jsem si útržky diskuze. Nechci se v žádném případě zapojovat, nechám tu jen jeden vzkaz pro Wolose: Z toho, co jsem tu vyčetl, si myslím, že by se ti mohlo líbit toto:

  http://deliandiver.org/2009/06/i-have-a-dream.html
  http://deliandiver.org/2011/03/druhy-sesit-edice-fascikly-heil-smrti-zdar.html

  • Wolos permalink
   Říjen 17, 2012 6:28 am

   Díky, mrknu na to, na potápěče ostatně občas chodím. 🙂

 4. Koukol permalink
  Říjen 5, 2012 4:25 pm

  Děkuju všem zůčastněným za zajímavé názory v této diskusi, což se ale samozřejmě netýká Wolose… Mocní bohové s námi!! 🙂

  • Kaj permalink
   Říjen 15, 2012 10:33 am

   Tož a já zase neděkuju tobě 🙂 , protože jsi do této diskuse nepřispěl ničím, co by kohokoliv zde mohlo obohatit, poučit ho či prospět jeho osobnostnímu vývoji.

   • Koukol permalink
    Říjen 15, 2012 2:55 pm

    Já zas nechápu na koho a na co vlastně reaguješ… :-/

   • Kaj permalink
    Říjen 16, 2012 8:08 am

    Aha, tak jinak. Pro mě jsou Wolosovy příspěvky podnětné. Ty jsi sem, kromě toho rýpnutí, nenapsal nic. Takže mi přijde poněkud přidrzlé a nespravedlivé, pokud jsi W.příspěvky vyhodnotil jako nezajímavé. Už to chápeš ?

 5. Říjen 5, 2012 8:30 am

  Možná by bylo nejjednodušší, aby si každý hrál na svém písečku a za čas porovnáme výsledky. Kdo chce být zemědělcem ať klidně je, ale pokud možno reálně a ne teoreticky 🙂 a kdo chce žít ve městě, ať žije ve městě. Keltové to mají jednodušší, ti už měli „první města“ v podobě oppid, ale co ti ostatní? Zbourají Slované a Germáni města? Myslím, že ne.

 6. Catalessi nově permalink
  Říjen 4, 2012 2:44 pm

  „Rozvoj diskuse tímto konfrontačním směrem nezapočal článkem, ale utkvělou Catalessinou představou o tom, že MUSÍM být v kolonce 3) protože ona a jí blízcí si to tak přejí…“
  Já si to nepřeju, jsi mi volný, přestaň prosím tě mlžit, otírat se o mně a projikovat si do mne jiné lidi, kteří se opovážili tě kritizovat – ó hrůza, bohové! – = čímž podle tvého nemocného názoru pravděpodobně potvrzují, že máš pravdu. Evidentně si nejsi schopen zapamatovat vyřčené, tudíž nemá cenu říkat cokoliv. Hotovo.

  • Whitegolfer permalink
   Říjen 15, 2012 8:36 am

   Catalessi: Ad Wolos, to se jako vždy vyřeší ČASEM. Vím, jak dopadlo pár takovejch gurů a všeználků před 10ti – 15ti lety. Nikdo o nich dneska nic neví!!! Však i slavnej Karika se dneska o „duchovno“ vůbec nezajímá. Navíc mě napadá: Když je to tady (v ČR) tak špatný, tak proč Wolos není tam u nich s těma svýma předkama, jejichž je on evidentně zadek. :-/

 7. Catalessi nově permalink
  Říjen 3, 2012 2:19 pm

  Omlouvám se za trochu zhuštěnou formu, měla jsem problém s postováním a psala jsem to asi 3x.

 8. Říjen 3, 2012 1:20 pm

  No, už totady začíná být trošku nepřehledné, tak to napíšu tak, aby to bylo jako od znovu:

  Několikrát jsem tady i jinde psal o agrárním socialismu, na němž fungují třeba zapatisté v Mexiku nebo bělošské (křest’anské i pohanské) separatistické komunity na Západním pobřeží USA. Peníze sice používají pro styk s vnějším světem, ale berou je jako nutné zlo, kterým se jim zdá vládnoucí Systém a banky. Centrální vláda je pro ně vlastně nepřítel. Mají své právníky, kteří se starají o styk právě s tímto Zlem. Ten právník sice nemusí být zrovna členem komunity, ale má zní takový prospěch, že ji (většinou) nepodrazí. Podobně to dělají i ti Amišové, mezi sebou mluví německy, ale jejich právník komunikuje s “Angličany” jazykem Systému. Daně se prostě platit musí. No a právě tento agrární socialismus (neplést s bolšány a jejicj JZD!) je velmi dobře kompatibilní se syndikalismem (samozřejmě národním). Ten syndikalismus je vlastně družstevní vlastnictví nějaké firmy, kde zaměstnaci jsou vlastními akcionáři (samozřejmě jde o zjednodušené vysvětlení). A ten agrosocialismus funguje podobně. Pokud by tyto dvě skupiny spolu dokázaly provozovat obchod (oboustraně výhodný), máme tu větší provázanou komunitu, která už se z valné části obejde bez Systému. Jenomže o toto se už pokoušeli syndikalisté ve Francii a narodnici v Rusku před více než sto lety. S nastávajícím kolapsem Systému, si myslím, že tyto myšlenky jou znovu čímdál aktuálnější…

  • lomikel permalink
   Říjen 3, 2012 1:51 pm

   je potreba ten zakladni tmel

   nabozenstvi, kmen, ideologie kyho cert. Co v Cechach ?

   • Říjen 3, 2012 2:10 pm

    Obávám se, že tady není územní plocha, kde by to v současné době šlo. Ten družstevní syndikalismus v průmyslové výrobě asi jo, ale agrosocialismus-to by tady nesměla být ta příšerná zkušenost s JZD…

  • Catalessi nově permalink
   Říjen 3, 2012 2:17 pm

   Nadto, při tak odlišných názorech, co to je a není pohanství, kdo by tomu měl šéfovat a kdo poslouchat, kdo má zkušenosti a kdo jenom plká, nějaké sestěhovávání stejně nehrozí a myslím si, že mnozí by spolu nevydrželi ani ve společném bytě, natož v komunitě, kdyby opravdu je k tomu nedohnaly okolnosti. Vždyť spousta dnešních pohanů nevydrží ani delší dobu s partnerkou/partnerem, aby se měli příležitost něco dozvědět o sobě a o principech soužití. V současnosti je tedy spíš dobrá kooperace mezi samostatnými ekonomickými jednotkami.

   • Říjen 3, 2012 2:26 pm

    Tak ten můj názor nebyl ani tak směřován na pohany, jako spíš na lidi, co chtějí být co nejmín‘ závyslí na Systému. Tady to prostě nejde, protože Systém má na všechno, co můžeš u nás pěstovat, kvóty. V té výrobě je to (o malinko) jednodušší…

 9. lomikel permalink
  Říjen 2, 2012 2:05 pm

  aja jaj, zajimave namety na diskusi

  Kolaborace – samozdrejme kazdy kolaboruje s rezimem, nekdo vice nekdo mene, nekdo s chuti nekoho nuti. Je to vec miry a kontroly, osobni. Nedrzet se vyju a trham.

  Pohane – lide co chteji spiritualitu bez Jeziska ;), no rekneme ze se mi to slovo trosku nelibi.

  Slovanske(a) pohanstvi (vira)- IMHO je staroverec kazdy kdo uctiva Slovanske bohy, nerikam uznava pac to tak nejak musi kazdy kdo uctiva nejake Bohy , ze, jinak by byl hmm nekonzistentni :).
  V situaci nulovych historicky zdroju a nulove organizovanosti zbyva, diky Bohum, jen vlastni bastleni – citim puzeni, prectu co se da, uklohnim si v hlave hrubou predstavu (mustek, branu, kontext), pozadam o kontak toho, tu ktere se mi zda nejblizsi. Rozvijim kontak, postavim oltar, chodim ven na mista, postavim svatini, rozsiruji na dalsi Bohy a Bytosti. Konfrontuji je v jejich nazorch a doporuceni ;). Zvlast dulezite pro verifikaci je pokud – se mi doporuceni nelibi, necekal jsme ho, zasmejem se, citim silu a praci v na sobe pokud pozdama treba o pomoc s ocistenim atd.

  Vytvorim si kontakt s jeste alespon jednim pantenonem, kombinuji, krizove reference, jiny pohled.

  Jdu za silou a pocity.

  Zkusim najit Bytosti s telem ktere delaji to same, muze to byt dobra zpetne vazba a inspirace, no ale taky nemusi 🙂

  Technika, mesto, zpusob obzivy, etika – IMHO neni mi zname zadne omezeni tomto smeru. Jina vec je ze nektere mista jsou energeticky hnusna a rad se jako probehnu v lese a vyvalim v hrabance. Jina vec je ze nektere cinnosti ublizuji Bytostem, Zemi a zivotu. Zalezi na konktetni cinnosti, mire, +-.

  Arcidruidi, Raady, Golden Dawn, Organizace, Hierarchie, CLENSKE PRISPEVKY – NASRAT! :), musi se to videt na zivo. Bude ten ktery clovek ma silu ( a pak muze i dnes nosit na hlave plenku a nic mu to neubira :), pokud ji ma a pokud me pred nim Bytosti instinkty nevaruji a pak jsem ochoten ho uzna jako autoritu, ostatni je saskarna.

  Politika (distribuce a aplikace Moci)- jsme clovek, ziju ve state, jsem soucasti jazyka, kultury a naroda. At si verim cemu chci tak me politika bude ovlivnovat, casto omezovat a nicit. Bude nicit Zemi i Bytosti. Pokud rezignuji na svou aktivitu v usporadni fyzickeho sveta tak je to cele jen Fantasy (mysticismus). Obracim se k Bytostem Moci a nechci mit s Moci nic spolecneho protoze je skazena ?!

  Narod a Vlast – tohle me kotvi, patrim do Tehle krajiny, k tomuto Kmeni, jsme Cech v Cechach. Kdyz jdu krajinou jsem tu Doma. Muzu z ni vyjit a navstivit okoli.

  • Catalessi permalink
   Říjen 3, 2012 5:44 am

   Lomikel: ono spíše to, co bylo vyřčeno, bylo řečeno v kontextu s Greerem. Pokud se někteří přihlásí k pohanství a vedou pomatené řeči, skutek utek, pohanství samotnému a magii rovněž to neprospívá. Obé je jakýmsi magnetem na podobné typy. Myslím, že by Greer moc nadšen nebyl a ve svých textech občas přehrává diskusi s lidmi, kteří jsou sice snaživí, ale mají pocit a svaté zapálení, že právě oni všemu rozumí a nejlépe to pochopili ze všech. Zrovna nedávno jsme s překladatelkou upravovali další kapitolu z jeho knihy Long descent (jsme tak v půlce, takže snad to na jaře vydáme), tedy to mám v živé paměti – také to, že by své texty asi nevysvětloval Crowleym, natož Karikou, ale Spenglerem atd.

   Pokud jsem měla možnost udělat si náhled, co pohanství a potažmo magii prospívá či neprospívá, pak prospívají lidé, kteří se umí stručně a srozumitelně vyjádřit, umí fungovat po lidské stránce a jsou schopni předkládat své myšlenky širokému spektru ostatních – např. Myslič zde i jinde.
   Co se týče řádů, jj, vím, sama to taky občas říkávám a mnozí další taky, jenže pak titíž lidé stojí frontu na přednášku, aby se dozvěděli, co tam v tom řádu dělají. (Taky ber s nadhledem :-). ) Takže pokud tě něco zajímá, pak má smyl za tím jít, pokud ne, i zadarmo je drahé :-).

  • Catalessi permalink
   Říjen 3, 2012 6:54 am

   Další věc je ta, že kolaps bude dle Greera spíše pozvolný, nestejný ve všech zemích, a je velice naivní domnívat se, že bude nějakým řešením (např. nastane Zlatá éra pohanstva) – a proběhlá situace v Argentině (1999-2002) mu např. dává za pravdu. Jisté je, že výhodu budou mít právě ti, kteří dokáží ze současné civilizace čerpat nad limit a vůči jejichž sobectví a materialismu se lze vyhraňovat – tudíž prominenti současného systému. Greer ve svých knihách práci nezavrhuje, dělí ji na domácí a vnější, přičemž domácí může pomoci obstarávat jídlo. V tomto máme před Američany jistý náskok, zahrádku za barákem, kde se pěstují kedlubny, mrkve apod. Ale neméně důležitým ekonomickým zdrojem je i práce mimo domov, takže v knize „The Ecotechnic future“ říká v podstatě rozumné doporučení, že ti, kteří ještě placenou práci mají, by si ji měli udržet, protože lékařská pomoc se bude platit zlatem.

   Další výhodu by mohli mít ti, kteří jsou schopni kooperovat v rámci svépomocné komunity. Běžně to u nás dělají ženy, když si vyměňují oblečky po dětech v rámci rodiny nebo se svými kamarádkami, což je samozřejmě dobré rozšířit nejen na oblečení, ale i na funkční prostředky a zdroje. Pokud to nevyužiju já, mohu to nabídnout někomu, ke komu mám nějakou vazbu a je pravděpodobné, že v případě nouze mi může pomoct. Tato činnost nevyžaduje šéfy, pouze lidi, kteří jsou schopni spolupráce, což je další možná strategie. Technologií pro upadající ekonomiku je spousta, přičemž vždy budou mít navrch ti, kteří se dokážou připravit a kteří dokážou kooperovat. Ostatně dobrá je právě zkušenost z Argentiny, o které si lze přečíst zde:
   http://postapo.cz/soucasne-deni/postapo-zpravy-ze-sveta/jak-prezit-ekonomicky-kolaps-1-dil/

   • lomikel permalink
    Říjen 3, 2012 7:35 am

    kolpas promyslim uz asi 10 let, final je ze neni mozne odhadnout dopredu nic, moje priprava se postupne z redukovala na omezeni rizik plynoucich z vazeb na banky (uvery, banky, bankovni stik), smireni se s tim ze se tahle spolecnost rozpadne ( to prislo samo). prakticke rucni a zahradni prace. revize psychosocilanich koplexu – moralka, prace se Smrti – proziti ze umru driv a nebo pozdeji, ze to muze byt zle to umirani, kontakt s Moranou neco jako moje soukroma kniha mrtvych ( puvodne inspirovane Tibetskou praxi nocnich cviceni na hrbitovech)

    komunita je asi jedina forma socialniho zabezpeceni budoucnosti, problem je co bude jejim zakladnim tmelem. preziti kolapsu to IMHO neni stejne jako nize zmineny boj s kapitalem ( ktery je spise programem sirsiho kratkodobeho hnuti).

    u kojota se o tom castecne diskutovalo:
    https://pohanskykruh.wordpress.com/2012/09/30/hlas-oregonskeho-arcidruida/#comment-1890

    —-
    ..kooperace funguje pokud jedini ve skupine maji maximnalni spolecny zajem. je mozne se pokusit vytvorit skupinu na zaklade silneho negativniho postoje ( viz. kapital v clanku) ale to funguje jen na kratkou dobu ve vypjate situaci. daleko lepsi je vyjit ze stabilnich skupin ktere podpori, jako jeden ze svych cilu, omezeni a distribuci moci (ja bych se na ten kapital uz tolik nefixoval, doba speje k mixu primich diktatur, s temi zprostredkovanym skrze ekonomicke vazby). ty skupiny mohou byt velmi rozlicne, zakladni tmelici prvek muze byt opravdu cokoli, pro vasi revoluci je podstatne aby jste se s nimi protnul v zajmu o rozdeleni moci…..
    —-

    .

   • Catalessi permalink
    Říjen 3, 2012 8:25 am

    Lomikeli, to s tou komunitou je pravda, ale když si ji převedeme na zdroj, tak stejně jako jsem říkala výše, že ten kdo má zdroje, má také výhodu, pak taky člověk který je zvyklý se neizolovat a pohybovat se napříč společností, účastnit se činnosti komunit ve svém okolí apod., bude mít patrně výhodu po kolapsu, než izolovaný člověk nebo komunita. I když by mi někdy vyhovovalo zalézt si někam a dělat si to své, což se lidem blížícím se ke čtyřicítce a pracujícím s lidmi na exponovaném místě často stává jako přirozený obranný reflex, pořád si říkám, že SÁM TO TADY ČLOVĚK NEZVLÁDNE. Člověk s rodinou navazuje často kontakty s rodiči jiných dětí, protože musí, se kterými si ale jinak nemá co říct, popovídá si se sousedy v rámci zasedání obecní samosprávy, ve svém zaměstnání lze navazovat kontakty, zvyšovat si kvalifikaci a studovat – neříkám, že člověk by měl šmelit, vyměňovat, klientelizovat, ale prostě co si budeme povídat, když je potřeba, jde o někoho z rodiny nebo o tebe samotného, nemůžeš sedět s rukama v klíně a nechat se porazit.

    Jsou věci, které se dají dělat už teď. Zatímco fundamentalista vyhodí televizi z okna, praktik si tam umí najít informace jak udělat biomilíř, při velice zábavném sledování Bořičů mýtů dát synovi nenápadně lekci z chemie a fyziky, skupinové psychologie při sledování Probbstova Survivoru apod. Prepeři také kupují zásoby potravin, a to ne tak, aby se zkazily a sežraly je zvířata, nebo aby to byly fazole, když fazole doma nikdo nejí, ale prostě koupíš balíček, dva navíc k běžnému nákupu a spotřebuješ doma před projitím, přičemž průběžně obměňuješ. Investuješ do dobrého auta, které bude moct fungovat na alternativní zdroj (benziňák na alkohol, já volila spíše robustnější diesel alternativně na olej), do svého zdraví dokud to jde (nechala jsem se v květnu zoperovat, byť to zatím až takový problém nebyl, a zanedbávala jsem to léta), občas když jdu kolem zastavárny, koupím tenký prstýnek ze zlata do 1000,- na případnou výměnu, což jsem předtím neměla vůbec v lásce a nikdy nenosila, staré autobaterie dáváme do sklepa, dbáme na to, abychom měli v pořádku tábornické vybavení atd. Všechno nenásilně, žádné budování bunkrů, jen malá úprava života, abychom zároveň mohli žít, nejen přežívat, ale také přežít, pokud o něco půjde.

   • Catalessi permalink
    Říjen 3, 2012 8:29 am

    Jo, Mara, Morana, je mi taky hodně blízká, v Rusku teď frčí apokryfní kniha Mary, před rokem mi ji kamarádka z Ruska poslala. 🙂

 10. Catalessi permalink
  Říjen 1, 2012 8:08 pm

  Wolosi – to nemá cenu. Mohli bychom si zde dlouho argumentovat, jakou kdo má či nemá zkušenost s ruční prací, mohla bych ti doporučit, ať si založíš rodinu, staráš se o ni, něco dokážeš a potom mluv (což by ti pravděpodobně řekli i předkové), ale opravdu to nemá smysl. Je dobré připravovat se na budoucnost, která může být pochmurná, současnost si však žádá pohany, kteří to mají v hlavě srovnané a jsou schopni kulturně prezentovat lásku k vlasti i vlastní identitu. Čili intelektuálně zdatné a sebeuvědomělé jedince. Možná se jednou vrátíme ke kočárům taženým koňmi a k šermířským utkáním, ale momentálně tento čas není. Mimochodem změnu světa postulovat i Spengler (který narozdíl od Crowleyho aeoniky rozlišuje mezi kulturou a civilizací), Toynbee a další, doporučuji nastudovat…

  • Wolos permalink
   Říjen 1, 2012 9:03 pm

   „současnost si však žádá pohany, kteří to mají v hlavě srovnané a jsou schopni kulturně prezentovat lásku k vlasti i vlastní identitu“

   Projektuješ svoje postoje do pojmu „současnost“ a „dnešní svět“ (v předchozím příspěvku). Obávám se však, že nejsi mírou mého universa. Svoji identitu vyjevuji jen důvěryhodným. Sděluji jen to, co považuji za vhodné. Individuální esoterismus má pro mě mnohem větší hodnotu, než prostituování vlastní tradice jakýmkoliv způsobem.

   Milovat mohu jen toho, koho znám. Pokud neznám, je to pokrytectví. To platí i o dosti abstraktním pojmu vlast. Mám snad povinně milovat všechny, co používají češtinu nebo se zde narodili? A miluji-li spíše prostor, zavazuje mě to snad, neuvažovat nad tím, že by v tomto prostoru mohli žít lidé jiného smýšlení? Nezavazuje.

   Postmoderní chaos dnešní společnosti není řád. A rozhodně ne řád pohanský. Zůstává především chaosem. S tím pohanství (které proti zhoubnému vlivu chaosu dělá rituály) nemá co dělat, to je doménou mágů, kteří by z něj rádi vydolovali „vše pro ně užitečné“, a zbytek zahodili. Potud jsou ochotni s pohanstvím (či chaosem) komunikovat. Ze zištných důvodů.

   „Možná se jednou vrátíme ke kočárům taženým koňmi a k šermířským utkáním, ale momentálně tento čas není.“

   Zaměňuješ si soudobé technologie a možnosti, a soudobou morálku. V tom je možná míra Tvého nepochopení mnou sděleného.
   Že žiješ v konsensu s dnešní „realitou“ (je jenom lokální – na každém dalším kontinentu a v každé jiné kultuře je úplně jiná), je Tvoje věc, a já na rozdíl o Tebe, žádné misijní „doporučení“ pro Tvůj život nemám, ani nepostuluji, co si „současnost žádá“.

   Jediné, o co usiluji je, aby pohané byli pohany, hluboce zakořeněnými ve svých posvátnech, nikoliv maškarami, hrajícími si na „…“.
   Což se Tě patrně netýká, neb následuješ jiné nauky. A to mě na tom celém fascinuje. Že nejsi první nepohan, co mentoruje pohany, jak a co by měli a neměli dělat. Křesťanské atavismy mají neskutečnou životnost, a ještě se tváří, že vlastně neexistují.

   Raven Kaldera to řekl moc pěkně: „Navíc, budeme-li upřímní, asi těžko lze čekat od současné společnosti, že by nám mohla vštípit pravé pohanské hodnoty.“.

   To platí i o Tobě, Catalessi. Neboť bez ohledu na to, zda jsi založila rodinu nebo něco dokázala, nejsi pohankou. Tvoje recepty na život a doporučení učiní z člověka plnohodnotného člena „současné společnosti“ občas chodícího čarovat, nikoliv plnohodnotného pohana, i kdyby žil navenek velmi podobně. A to je ten kritický rozdíl. Pes vlka vlkem nikdy nevychová.

   • Catalessi permalink
    Říjen 2, 2012 5:21 am

    Wolosi, nejsi schopen reagovat na to co bylo vyřčeno, pouze mne napadáš, že nejsem pohan – což je špatně. Máš na to nějaký pohanometr? Co když sám nejsi pohan? 🙂 🙂 Spenglera a odlišnost kultury a civilizace jsi nepochopil, takže nemáme co diskutovat, zbytek tvého příspěvku je rozezlené a zmatené ad. hominem. Nevidím pohana, který by měl vznešené ideály hodné následování, ale jednoho hodně popleteného kluka, který akorát dělá pohanství ostudu, protože si ve třiceti myslí, že chodit do práce, vychovávat děti, vydávat knížky a studovat při zaměstnání je kolaborace s režimem. Jen jestli sis nespletl etnikum, ;-). Jakkkoliv, hodně štěstí v životě!

   • Wolos permalink
    Říjen 2, 2012 7:47 pm

    Myslím, že už bych se opakoval, takže jen stručně:

    Nicméně, chození do práce i výchova dětí se dá dělat více způsoby. A právě odlišnost v tom, jaká je povaha práce a výchovy (hodnoty které vštěpuješ a hodnoty a názory, kterým své děti vystavuješ). Také záleží na tom, která komunita je pro Tvoje dítě kmenem (jaký je jeho ustanovující mýtus, božstva a z toho vyplývající právo a tradice? kdo je hlavou kmene zastupující jej i navenek?), společností jeho života.
    1) Komunita-kmen vyznávající pohanskou tradici a způsob myšlení a života? 2) Národ vzniklý tavením kmenů za přispění křesťanství a římského práva s vánocemi a velikonocemi namísto slunovratu a rovnodennosti? 3) Nebo snad globalizovaná postkřesťanská společnost, zbavená svých kořenů, přistupující k spiritualitě stylem cash&carry? Jaký je obsah knih které vydáváš? Z prvního, z druhého, nebo ze třetího okruhu? To je pro mě dostatečný „pohanometr“… 🙂

    Někteří mágové opakovaně (záměrně? podvědomě?) snaží pohanskou scénu (nebo její určitou část) manipulovat a svést její vodu postupně do svého vlastního koryta prosyceného fantasy, sci-fi, satanismem, chaosem a cizími tradicemi (a výsledný galimatijáš z dlouhodobého hlediska pak bude tíhnout opět k monoteismu – jak je vidět na příkladu New Age, které si poměrně snadno propašovalo mezi Mistry i Ježíška – a monoteismem je i chaos magie, kde je mág Bohem – Stvořitelem a Pánem svého universa, který věří sám v sebe – a jiné entity a tradice začleňuje do své pyramidy moci, nikoliv do společenství sobě rovných či sobě nadřízených).

    Pohanské tradicionálně-konzervativní směry tu i přesto jsou, a budou nadále tvořit svůj řád. Takže dělám-li z Tvého úhlu pohledu svému pojetí pohanství ostudu, je to vlastně pochvala, za kterou děkuji. 🙂

   • lomikel permalink
    Říjen 2, 2012 10:32 pm

    soucasnost si obavam se nezada vubec nic, ani eklekticke chaos pohany ani ty wolosovske. z tohodle se program udelat neda.

    IMHO maximu je ukazat ze je mozne se dobrat vlastniho vhledu, vlastni prace se sebou. jak to dopadne nikdo nevi, lide jsou ruzni a veci jsou taky v rukou Bohu.

    nez byt pohan(krestan, cokoli) bez osobniho vhledu to je lepsi se tomuhle vsemu radsi vyhout , usetri to cas, penize a nervy a stale je mozne prozit zajimavy zivot, na uspokojeni pudu stadnosti postaci politicke strany.

    tohle je prilis osemetna obektivne nemeritelna oblast ve ktere nikdo nema patent na rozum(ten zvlast:) byt nekteri maji diplomy , takze pozor na guruui, proroky a aktivisty vseho druhu 🙂

    nic ve zlem

   • Říjen 3, 2012 7:22 am

    Wolos :

    Také záleží na tom, která komunita je pro Tvoje dítě kmenem…
    1) Komunita-kmen vyznávající pohanskou tradici a způsob myšlení a života?
    2) Národ vzniklý tavením kmenů za přispění křesťanství a římského práva s vánocemi a velikonocemi namísto slunovratu a rovnodennosti?
    3) Nebo snad globalizovaná postkřesťanská společnost, zbavená svých kořenů, přistupující k spiritualitě stylem cash&carry?

    Kdybych měl odpovědět já, tak pro mé děti je kmenem varianta č.3, protože přesně v tomto typu společnosti žijeme a vyrůstáme. To, co naše děti slyší doma o pohanství, porovnávají s tím, co slyší mezi svými kamarády, ve škole, ve sdělovacích prostředcích a tak… A vybírají si to, co jim přijde nejsmysluplnější. To je realita. Násilím své děti od této společnosti izolovat a držet je v nějaké sektě pohanských Amišů, nebo Jehovistů a zakazovat jim televizi a vánoce, mi ale nepřipadá šťastná alternativa.

    Wolosi, ty se patrně z celého srdce hlásíš k variantě číslo 1. Rozumím ti, ale mám za to, že škrtnout stovky let křesťanské a desítky let postkřesťanské historie prostě nejde. V mém pojetí pohanství má velké místo úcta k předkům a mnoho generací mých a patrně i tvých předků byly křesťané. Nemůžu se tvářit, že to neexistuje a hlásit se pouze k dávným pohanským předkům. Mezi předměty, které mi na mém oltáři mé předky připomínají je např. i křesťanský růženec a vůbec to moji víru neuráží. Já se obracím k pohanským bohům, ale své předky prostě přijímám takové, jací byli.
    To tavení kmenů a míchání kultur z bodu č.2 tady proběhlo a je naší součástí. Nemusí se nám to líbit, ale je to tak. Všichni jsme děti postmoderny a všechny nás to ovlivnilo. Podle mne je lépe to přijmout a znovu přetavit do podoby životaschopného současného pohanství, než dělat že to není a nebylo. Bylo by to stejné, jako popírat své stínové vlastnosti.

   • Wolos permalink
    Říjen 3, 2012 9:21 pm

    Miky:
    Tradice kontra moderna (uchovávání kontra pozměna). Věčné téma, Miky. Je se však z čeho učit. Židé si také uchovali svoji svébytnost v pro ně cizím světě. Dodržují svoje tradice i v podmínkách postmoderny. Lpí na svém posvátnu, a přitom dokážou být úspěšní i dnes.
    Šíité zase tisíc let čekali na příležitost, se emancipovat od sunnitů, a obrátit tok dějin ve svůj prospěch. A jak vidno, dnes si vedou více než zdatně.
    Takže – je to možné i v pohanství, v tradicionálním obrazu, jehož náznaky předestírám, a který, jak jsem uvedl v poznámce k článku, se nevyhýbá soudobým technologiím a možnostem.
    To co je důležité – CHTÍT to jinak (a křesťanství škrtnout do jisté míry lze – tím, že si uvědomím jeho atavismy ve svém psýché a jednání – pojmenuji je a budu se snažit jich napříště vyvarovat – podobně jako buddhista pojmenovává nežádoucí myšlenky v meditaci, a nechává je bez hlubšího zaujetí odplynout. Za jistou dobu nevyužívání – za současného rozvoje vlastností pohanských – prostě zemřou na nedostatek pozornosti. U někoho dříve, u někoho později.). Že jej vyznávali moji předkové je sice fajn, ale třeba ani jinou možnost neměli (a uctívám-li předky, neznamená to, že musím uctívat jejich víru – je to věc podstaty a síly předka, nikoliv toho, čím se ve svém životě obklopil). Dnes jistá možnost volby žít a myslet jinak je, takže závěr je myslím jasný.

    Vím, že nechat se unášet koncepcí vítěze je mnohem snažší. Že zrovna mentalita české kotliny více tíhne ke kolaboraci, možná právě díky letitým (zřejmě i pozitivním) zkušenostem s ní. Ale chci-li skutečně něco, co považuji za hodnotné, půjdu za tím i přes to, že spojenců pro tuto myšlenku je spíše pomálu, neb je dnes velikou dřinou nikoliv pracovat, ale JINAK myslet.
    Rozvoj diskuse tímto konfrontačním směrem nezapočal článkem, ale utkvělou Catalessinou představou o tom, že MUSÍM být v kolonce 3) protože ona a jí blízcí si to tak přejí, jak opakovaně (není to poprvé) naznačuje. Na to opravdu neslyším, a je mi to odporné.

    Pohanství osobně považuji za životaschopné pouze tehdy, když má VLASTNÍ koncepci (výklad) světa. Je-li v dnešní době naplněno všelikým cizokrajným býlím, aby mohlo být v očích soudobých vyznavačů vůbec životaschopné, je založeno na závislosti na tomto býlí (křesťanství, chaos magie, new age, …). A závislost, to už je nerovný stav, ve kterém má navrch nikoliv kdo opisuje, ale ten, od něhož je opisováno. Což je v mých očích prohra, srovnatelná s pokřtěním 14ti českých knížat v Řeznu, či knížete Bořivoje. Tato cesta neústí do pohanství (chceš-li – pohanství konzervativního, abychom nějak oddělili svoje pohledy), ale tradice toho, kdo jej ovlivňuje. Jako když vaříš žábu, aby z hrnce nevyskočila – pomalounku přidáváš na teplotě – tak akorát. Až je nakonec vařená (dead). Jelikož však vizí dead pohanů uvařených cizími tradicemi či kř. postmodernou nejsem nadšený, sem tam se ozvu, a nebojím se ozvat ostře.
    Navíc, konzervativně pojaté pohanství je věcí celé skupiny (střední cesta mezi globálním universalismem naplněným ovčí mentalitou řízenou z povzdálí několika samozvanci, a egoistickým individualismem), nikoliv jednotlivce. K jednotlivcům se obrací v závorce výše zmíněné spirituální koncepty. Pohanský bůh či bohové jsou bohy kmene, který má svůj vlastní střed světa.
    To je můj závěr, vyplývající z dlouholetého bádání o starých reáliích, nikoliv korespondenčních kurzů (zajímavé je i jejich časté anglosaské podhoubí, které dalo světu kolonialismus) mágem snadno a rychle, a ještě s množstevní slevou, u autorů, snažících se podmanit si spirituální rovinu na určitém území (definovaném jazykem v kterém publikují či jinak předávají svoje koncepty) ve svůj prospěch.

    Nechat se vtáhnout na území protivníka (z 1) na 3) prostřednictvím 2)), které je mu na rozdíl ode mě důvěrné (duchovní, sémantický, právní, filosofický, a každý jiný rozměr), znamená s ním dříve nebo později prohrát. Tím spíše, když mu vlastní území nabídnu bez boje darem, protože si to tak pár kolaborantů přeje, a je to koncekonců na rozdíl od svébytného postoje a trvání na vlastních pozicích poměrně bezpracné.

    A prodávat nebo nakupovat (cash&carry) nějakou spiritualitu je pro mě totéž, jako když prostitutka prodává své tělo a svoji intimitu, a někdo jiný ji od ní kupuje. Chová-li se nějaká tradice jako prostitutka, už k ní tak bude nadále přistupováno. Bude chválená jen dokud se bude prostituovat. Pak už ji jen jako „starou couru“ odkopnou.

    Přeber si to jak umíš. V Tvém pojetí mohou být moje slova prach, neopodstatněné myšlenky. Ale nebrání mi to, je i přesto napsat, protože Ty si v mých očích odpověď zasloužíš a patříš mezi lidi, které bych nerad viděl v situaci, že na moje slova došlo. To je důvod proč je píšu – aby na ně nedošlo.

   • Říjen 4, 2012 12:44 pm

    Něco na tom co říkáš Wolosi je a musím ti v lecčems dát za pravdu, ale ono se opravdu snadno takto něco říká a něco jiného už je každodenní realita všedního dne… Mluvíš o kmeni, mluvíš o něm jako jedinec, nebo jako někdo kdo žije v takovém uskupení a vychází z něčeho jiného než přání a ideálů? Osobně totiž mohu z vlastní zkušenosti říci, že je velmi těžké najít dnes byť jen dva jedince kteří budou mít stejný ústřední mýtus a nebudou muset sáhnout ke kompromisu a k určité formě „kolaborace“ s názory svého protějšku, to samé platí i v otázce mezigenerační stran rodičů a dětí… ani Vlčí kult nedokázal jít cestou, kterou popisuješ jako č.1 byť sme k tomu měli dobré předpoklady a i vůle to udržet byla značná… ale prostě každý prošel jiným vývojem, a měl trochu jiný kosmologický pohled na věc a vycházel z jiného duchovního základu (a to bych řekl, že patříme k lidem co mají celkem despekt k náboženské literatuře a moudrům z ní). Bez striktní a nepřirozené izolace jednotlivých komunit, kterým by pak nic jiného nezbylo to prostě tak jak chceš fungovat dost dobře nemůže a nebude a právě i to jak se náboženství objevovala, měnila a zanikala v průběhu věků je toho důkazem… i antika byla ve své době něco na co by se zraky potomků kultur předešlých a potlačených dalo pohlížet jako na to „špatné“ co převálcovalo odkaz předků… zkrátka neříkám, že by se mě do určité míry tvoje vize nezamlouvaly, ale myslím, že by asi vyzněly lépe od někoho kdo by byl schopen je ukázat v praxi… jinými slovy, ukaž své polnosti, svůj, kmen, svou rodinu a jak vám to všechno klape jak na drátkách a já před tebou smeknu… protože osobně se o to snažím, ale zatím mi to zas tak ideálně nevychází…

   • Říjen 4, 2012 8:15 pm

    Wolosi, nevím přesně jak je to s těmi Sunnity a Šíity, ale u Židů je to tak, že oni svoji tradici po tisíce let udržují, zatímco my jsme v situaci, kdy svoji tradici křísíme a obnovujeme a vyrostli jsme formováni situací č.3.
    O tom, že jako pohan, musím křesťanský koncept ve svém životě škrtnout, se nepřu. Já ale mluvil o tom, že nelze škrtnout stovky let křesťanské a desítky let postkřesťanské historie. Jsme tam kde jsme a co se stalo nedá se odestát. Já neuctívám křesťanskou víru svých předků, ale respektuji své předky i s tím, že byly křesťany a že to pro ně něco znamenalo. Říkáš, že naši křesťanští předkové ani neměli jinou možnost, než být křesťany. Totéž lze říci i o našich pohanských předcích i oni se rodili v pohanském prostředí a neměli jinou možnost, než být pohany. O to právě jde. Dnes se rodíme do postmoderního prostoru, kde je těch informací a možností mnoho. Přináší to mnoho dobrého i mnoho zlého. Vybrali jsme si pohanství, ale jsme konfrontováni s obrovským množstvím informací o různých jiných duchovních směrech a musíme s nimi nějak naložit. Musíme promýšlet jestli je opravdu všechno, co říkají křesťané, buddhisté a spol. hloupost, či jestli se s nimi v něčem shodneme, anebo dokonce jestli nás nemohou i v něčem obohatit. Tím se od našich pohanských předků lišíme, ti podobné otázky řešit nemuseli. Ty a já jsme se v tom už nějak zorientovali a svoji cestu jsme si vybrali, ale to neznamená, že naše děti zvolí tutéž cestu. Můžeš se jim snažit být dobrým vzorem, ale ani to někdy nestačí. Co uděláš víc? Zakážeš jim internet a navštěvovat knihovnu ? Já teda ne.

   • Wolos permalink
    Říjen 12, 2012 10:35 pm

    Rushwolf: “ prostě každý prošel jiným vývojem, a měl trochu jiný kosmologický pohled na věc a vycházel z jiného duchovního základu“

    Odpovím Ti soukromě do několika dnů, ještě to domyslím. Ale asi by to bylo nejlepší probrat osobně. Přes média (net) se některé informace (forma sdělení, vyvolání adekvátních pocitů dotvářejících obraz sděleného), hodně blbě protlačují.

    Miky: Šíité byli 1000 let utlačováni sunnity. Byli pro ně heretiky a lidmi druhé kategorie. Nevzdali však svůj koncept víry ani přes brutální nátlak sunnitské většiny. Nevzdávají se ani dnes brutálnímu nátlaku jinověrců v politické rovině (kampaně vůči Íránu, Sýrii…), ba naopak, dokážou mu obstojně čelit a lákat do netušených geopolitických pastí.
    Dokázali přežít, a nyní jdou vzhůru. Neslevili ze svých doktrín, naopak, vzali si zvnějšku to, co se jim hodilo, ANIŽ by měnili fundamenty (základní premisy) svého pojetí islámu, raději by za to dali svůj život (který z dnešních sluníčkářů je ochoten za svoji víru položit život? Jak velkou hodnotu pro něj tudíž hraje?). To je pro mě živým výrazem Tradice, byť v tomto případě pro můj model světa odlišné, universalistické namísto mojí regionalistické.
    Tady se s duchovnem kšeftuje, anebo lepí na koleně stylem facebookového líbí-už nelíbí, anebo se zaměňuje za berličku pro lidi, kterým chybí skupinová sebeidentifikace. To je dle mého názoru z dlouhodobého hlediska neživotaschopné. A nesplňuje-li to ambice a předpoklady dlouhodobé životaschopnosti, není to pro mě Tradice.

    Opakovaně, znovu a znovu promýšlím tato slova a opodstatněnost a důsledky jednotlivých argumentů:
    „Co nám dnes dělá starosti, je, alespoň dle představy, kterou o něm máme, ani ne tak úbytek pohanství, ale spíše jeho obnova v primitivní a dětinské podobě, související s „druhým náboženstvím“, které Spengler oprávněně zobrazil jako vlastnost kultur v úpadku, a o němž Julius Evola píše, že „obecně odpovídají fenoménu úniku, odcizení, pomýlené kompenzace, bez seriozního odrazu v realitě.“

    https://pohanskykruh.wordpress.com/2011/10/19/marx-mojzis-a-pohane-v-sekularnim-meste-cast-1/

    a tento článek:
    http://hrdost.net/2012/06/07/julius-evola-kritika-novopohanstvi/

    Protože ohromnou měrou dle mého názoru popisují to, čeho jsem na dnešní takzvané pohanské scéně svědkem a nutí mě hledat řešení pro spiritualitu, protože patřím mezi ty, kteří víru předků nekoupili, a tudíž ani neprodají.
    A ač nejsem slovanem dlouho, stojí mi za to za tím jít, odhalovat dosud ukryté, a hledat smysl zachovaného tak, aby Tradice postupně (hned to skutečně nebude, ač někteří po mě již žádají hotovou nauku – produkt – snadno a rychle) mohla být životachopnou a celistvou. Zda mě to bude trvat 10 let, nebo celý život, nebo zda něco budu muset předat k dořešení druhým, je už podružné. Důležité je, že jsem před několika roky vykročil, jdu a půjdu dál, i kdybych měl jít sám. Když takových bude dejme tomu deset, bude to pro mě mnohem mnohem víc, než cokoliv jiného. Nebudu s nikým soupeřit o to, co je správnější. Svoje si vzít nenechám, druhým nic násilím brát nebudu. Ale dokud budu mít prostor říkat svůj názor, stále to budu dělat. A kdo u mého ohně bude chtít dlouhodobě sedávat, bude muset přinést nikoliv šustivé papírky výměnou za „certifikát jediného seriosního žrece pro východní Evropu“, ale ochotu hořet. Hořet pro to, co nás přesahuje a nechat se tím plamenem do jisté míry sežehnout (nechat si udělat bebí, co dnešní postmoderní ega velmi špatně akceptují – ale bez hluboké iniciace není závažnějšího růstu). Plácání se po ramenou u piva to však není a je-li pro tuto činnost spojenou s občasným odběhnutím do lesa soudobým pojmenováním slovo „pohan“, zříkám se tohoto sebeoznačení nadobro, a přijmu jiné, pro obsah, který bude zastřešovat. Ten se tím nijak nezmění, a pro mě tudíž také nic, vyjma lidí, s kterými budu ochoten komunikovat a sdělovat svoje názory. Ten čas se kvapem blíží úměrně s tím, kolik energie dávám do diskusí a podobných aktivit ostatním, a kolik ponechávám pro potřeby kultivace a rozvoje vlastní linie.

   • Říjen 12, 2012 10:43 pm

    Je tomtrochu OT, ale jak Wolos píše o „ochotě hořet“, vzpoměl jsem si na kultovní scénu z filmu „Highlander“, kde Kurgan (Clancy Brown) pořvává v katolickém kostele: „Je lepší shořet, než pomalu vyhasnout!“
    Ta hláška je geniální.

   • Catalessi nově permalink
    Říjen 13, 2012 6:22 am

    Zapálenost bylo vždy to nejlepší, co na Donu Quichotovi bylo. Jenže u toho nepoužíval hlavu – a tak skončil vždycky jako snaživý blbec…

   • Wolos permalink
    Říjen 13, 2012 6:04 pm

    Myslič: To sedí 🙂

    Catelessi:
    Postmoderní ego kolaborující s morálním fašismem „současného světa“ a anglosaskými magickými proudy utrpělo bebí, a tak se musí ventilovat i u příspěvků, které se jej netýkají. O iniciaci se však žel bohům nejedná, pouze o katalepsii vyvolanou hysterií. Na to je nejlepší dobrý sex, a ten se vysedáváním u donquijotských diskusí těžko provozuje.

   • Catalessi nově permalink
    Říjen 14, 2012 1:07 am

    Wolos: Kam na ty řeči chodíš, máš zřejmě bujnou představivost, sokolíku! Jj, sex je fajn, v tom ti musím dát za pravdu – praktikuji často, respektive zrovna dopraktikovala, a doporučuju, problémy s mužskou hysterií tě hned přejdou! 🙂

   • Catalessi nově permalink
    Říjen 14, 2012 6:17 am

    Ještě naposledy k tomu směšnému obviňování druhých, že jsou kolaboranti. Uvědom si, kam to píšeš, že jsi součástí postmoderního světa, jako každý druhý – na což už kolegové zde také poukázali, takže to asi neříkám jenom já. Jsi rovněž závislý na systému – věci se totiž neberou z obrazovky počítače! Nahý nechodíš, jíš jídlo ze systému, spíš přikrytý dekou v posteli, sedíš v domě, a to vše pramení ze systému, takže jsi stejný kolaborant, jako každý druhý. Jídlo, oblečení, léky, nástroje nevyskočí z Internetu ani ze vznešených slov! Nežiješ na Marsu, žiješ v tom samém světě, jako my. My, co makáme a platíme daně, platíme i takovým jako jsi ty, aby např. mohli studovat nebo byli lékařsky ošetřeni. Myslím si, že moct si zavolat sanitku, posílat své děti do škol atd. jsou ve své podstatě dobré věci systému, jenže systém ale je příliš měkce nastaven a neodráží užitečnost a společenský přínos práce, který kdo vkládá. Pokud budeš mít dítě s přítelkyní, se kterou máš sex, a nebudeš mít peníze, protože prostě „nekolaboruješ se systémem“, budeš jenom jeden z těch dalších nezralých otců, kteří prostě řeknou „nemám“ a my ostatní vás budeme živit, což je právě jedna z patologií systému. Myslím, že si toho jsi v hloubi duše vědom, proto mě tak nenávidíš a děláš si ze mě „třídního nepřítele“ pro svou frustraci. Možná je v tom taky trochu závist z tvé strany, poněvadž psát o oregonském druidovi a pak druhým vytýkat konexe v anglosaském světě, vytýkat židokřesťanské myšlení a sám používat příměr k prostitutce – oblíbený v té kultuře, vytýkat postmodernu a psát to na internet a spousta dalších manévrů, kádrovat kdo je a není pohan, kam kdo co má psát a na jaký příspěvek má reagovat, dokonce jak často má kdo souložit (a chybí už asi, s kým), včetně nějakého pofiderního používání „my konzervativci“ – jaké my?!!!- , to je podle mě pokrytectví jak Brusel.

   • Wolos permalink
    Říjen 16, 2012 11:32 am

    Catalessi:
    Dokud si budeš volně zaměňovat a slévat pojmy: technologie, morálka, současný svět a systém, nikdy plně nepochopíš obsah mnou sdělených vět. Dokud budeš žít v představě, že když píšu o Greerových analýzách kolapsu civilizace (u nás situace organizovanosti společnosti není tolik závažná, tudíž díky jeho ekotechnickým myšlenkám můžeme získat náskok), tak, že musím psát i o jeho náboženských konceptech a přijímat je, nepochopíš. Dokud budeš mít pocit, že na to, aby člověk mohl říct svůj názor, musí projít stejnou cestou jaky Ty, nepochopíš. Stejně tak nechápeš, že současný civilizačně (a do jisté míry i kulturně) hegemonistický systém tu není od nepaměti, a nebude tu věčně. Jedná se jen o momentální souhru faktorů posledních několik desítek let, která s ropným zlomem a s dalšími blížícími se změnami půjde do háje.
    Chceš-li hájit svoji existenci ve městě, ve kterém jsi v určitých situacích mnohem zranitelnější než na venkově (a Tvoje děti méně připravené na to, když selže systém) je to Tvoje volba, ale nazývat svůj velkoměstský mikrokosmos „současným světem, který si žádá…“ je jen opožděná ozvěna katolického eurocentrismu.

    A konečně: dokud budeš na jedné straně adorovat cizí božstva a tahat sem jejich náboženské premisy, a druhým dechem psát zapáleně o vlastenectví, eventuálně pohanství, budeš v mých očích Bruselem Ty. Kontakty s cizinci nemají co dělat s přebíráním článků či celých konceptů cizí víry. Mohou být mými hosty a ničemu z mé víry to neodporuje.
    Vysvětloval jsem to nedávno jednomu pohanovi na tomto příměru (ptal se mě, jaký mám jako rodnověrec názor na UFO):
    Existenci UFO nevylučuji. Mimozemšťané jsou však pro mě cizím kmenem stejně, jako kterýkoliv cizí lidský. Přijdou-li jako hosté, pohostím je. Přijdou-li jako misionáři nebo útočníci, budou vyhnáni resp. zabiti, a jejich talíř rozebrán na součástky.

    Až nahlédneš svoje myšlení zvnějšku, z kterých konceptů pramení, a kterými ideovými proudy je napájeno, a dokud budeš mít možnost (nikoliv nutnost) volby jej změnit na základě vyargumentovatelného rozhodnutí (nikoliv na principu „už nelíbí“), máš šanci pochopit, o čem píšu.

    Našimi názorovými projevy tu diskutují dvě odlišná paradigmata, přičemž moje (postupně se vynořující) usiluje o právo na (lokální) existenci a to Tvoje jej chce z hegemonistické (v podstatě mocensky strnulé, kataleptické) pozice vstřebat, zničit.
    Fukuyamův konec dějin však nenastal, dějiny jdou stále dál a současné hegemonistické paradigma stavěné na židokř. premisách (byť již v sekularizovanější, liberální formě) je jen jedním z mnoha. A bude dříve nebo později nahrazeno obrozenou antikou v různých jejích jednotlivých proudech.

   • Catalessi nově permalink
    Říjen 16, 2012 3:12 pm

    Wolosi, to není o mně. Je to o tom, že hlásáš spoustu protichůdných věcí – kam se poděl zemědělec/bojovník? Mluvíš o kolaboraci se systémem, ale sám chceš vstupovat do armády, kde se skládá slib (apropos, už ses naučil Rusky – naše generace to ještě umí ze školy). Cituješ Kalderu, který napsal knihu o postmoderní magii, ale pak nadáváš na postmoderní společnost, kterou si navíc pleteš s modernou. A dalo by se pokračovat, třeba tím, že žiješ ve městě taky, tak co si budem povídat. Znalost souvislotí vytržené citace z Fokujamy, Huntingtona, Beniosta ani La Faye nezachrání, pokud chybí schopnost kontextuálního zasazení.

    Pokud se vyjadřuješ o mně, naprosto nic o mně nevíš a motáš páté přes devátém, čili jsi naprosto mimo. Rusové jsou kádrově OK, ale anglosaská kultura, která vychází z kultury Německé, ne? S tím na mě nechoď. Částečných Germánů tady najdeš povícero, dokonce i nějaká anglosaské geny, a Brno bylo hodně Německé – blíž do Vídně než do Prahy. Buď si jistý, že já budu předávat štít a kopí synovi mezi lidmi, kteří mají své bohy, kteří patří k této krajině, mají děti a žijí přirozeným způsobem života, a moje děti budou mít za vzory a rádce muže a ženy, kteří něco umí a mohou to předat, zatímco ty budeš sedávat s kastráty.

   • Wolos permalink
    Říjen 17, 2012 6:31 am

    Co jsem potřeboval zjistit, jsem už zjistil, takže diskusi z mé strany ukončuji 🙂

    Děkuji za přínosnou rozpravu 🙂 Do pokračování se měj.

 11. Září 30, 2012 7:10 pm

  Tenhle chlápek má zajímavé názory… Jak se jehořád liší od ADF a OBODu?

  • Catalessi permalink
   Říjen 1, 2012 6:14 am

   Podle toho, co mi Greer napsal, když jsem s ním korespondovala autorská práva pro Vodnáře, jsou více „magičtí“ – Greer má slušné ceremoniální znalosti dle Golden Dawn a taky o tom napsal knihu. Jinak sám vyšel z ADF, nabídli mu převzít upadající druidský řád, který šel od 10 k 5 – tak na tom pracuje. Mnohé obřady, např. druidskou gnózi, která mne velice zajímala, ještě hotovy v době našeho kontaktu neměl.
   Jinak koukám, že Wolos konečně akceptoval to, co mu dříve mnozí (např. Koukol) tak zdlouhavě vyprávěli – že se pohanství musí adaptovat na dnešní svět – jen si nejsem jista, zda esoterický koncept je to pravé, poněvadž kouzlo může fungovat, ať už se týká genů nebo démonů a v tom je ta síla, že nikdo neví, jak to funguje, ale funguje to. Pohanství jako životní postoj musí akceptovat sociologické a enviromentáloní podmínky. Já bych to viděla spíše tak, že je třeba hledat cesty, jak umožnit vstoupit starým praktikám do dnešního života bez toho, aby se staly zastaralými historismy.

   Jinak dík za článek, byť trochu nepřehledný. O Greerovi by se toho dalo ještě hodně dodat, z toho možná za nejdůležitější považuji, že má vlastní organickou farmu, na které také pracuje.

   • Říjen 1, 2012 3:26 pm

    Tak tím, že pracuje fyzicky na farmě, tím mě rozhodně potěšil. To by našim „druidům“ taky leckdy prospělo 🙂

   • Wolos permalink
    Říjen 1, 2012 5:09 pm

    „Jinak koukám, že Wolos konečně akceptoval to, co mu dříve mnozí (např. Koukol) tak zdlouhavě vyprávěli – že se pohanství musí adaptovat na dnešní svět “

    Omyl.
    Adaptovat se na technologie (což je otázka jak průmyslové, tak informační revoluce) neznamená akceptovat židokřesťanské premisy, ať už v teologické nebo v sekularizované formě – zvané „dnešní svět“. Venkov je pro mě stále více, než Koukolovo velkoměsto spoléhající na podivný status quo, ve kterém atrofuje mnoho přirozených lidských instinktů (a díky tomu tuto kulturu jiné kultury začínají pomalu a jistě válcovat), a člověk se stává organickým strojem na peníze a úspěch, za pochybného uznání okolí, vychovávaného médii a módními časopisy.
    Moje vize nikdy nebude totožná s vizí, kterou má postkřesťanský měšťák, používající magii či pohanství jen jako nástroj k ukojení nudy a zakrytí individuální vykořeněnosti, touhy „někam patřit“, která vznikla desakralizací jeho židokřesťanského časoprostoru; nechápající, že být pohan neznamená jen „magii“, ale celistvý světonázor a životní styl, VLASTNÍ výklad světa, jeho adekvátní strukturování v lokální podobě bez vnucování se jiným mikrosvětům (jak s oblibou a neskrývanou drzostí dělá „dnešní svět“ – ve skutečnosti jen časově a prostorově omezený Západ – židokřesťanský politicko-náboženský koncept), a vše, co s tím souvisí.
    Technologie a možnosti jsou tu, fajn, proč ne, reflektujme je a využívejme. Ale až nebudou, nebudou. Žádná tragédie.
    Avšak vůbec mě to nezavazuje k ničemu jinému. Mí předkové neumírali pro to, abych dnes „slevil“ a konzumní „kulturu“ a povrchní „spiritualitu“ označil za vrchol své existence.
    Jsem hrdým stoupencem antiky a s ní souvisejícího dědictví, nikoliv sekulárních projevů židokřesťanství, byť napohled tak „úžasných“ a „výhodných“ (hlavně těm, co na tom vydělávají). Až tato civilizace zanikne, neukápne mi ani slza. Tak, jako této civilizaci neukápla ani slza v situacích, kdy ničila jiné. Navíc, ač jsem se v ní narodil, neznamená to, že nebudu usilovat o civilizaci jinou (stejně jak se stalo už například během renesance).

    S přístupem akceptování cizího civilizačního modelu by bibličtí židé nikdy nevylezli z Egypta nebo Babylónie, ať už se ty příběhy odehrály či neodehrály. Zůstali by spokojenými otroky faraóna, resp. babylónských králů.

    „Dnešní svět“ je jen jeden z mnoha konceptů. Dávám přednost jinému. Multipolárnímu, polyteistickému, polyprávnímu. Monoteismus (monokracie) v náboženství, politice, sociologii, právní vědě nebo čemkoliv jiném je pro mě nepřijatelný.
    „Mágům“ však „dnešní svět“ neberu. Jsou-li v něm spokojeni, ať si užívají. Ale ať jej nevnucují druhým z toho úhlu, že se s tím údajně nedá nic dělat. Konec dějin nenastal ani nenastane. To co je dnes, zítra nebude, není důvod se na to upínat. Tím si, Catalessi, můžeš být jista. Svět se neustále mění, jak dokládají i Greerovy analýzy. Pak i Koukol bude muset obracet hnůj, nebo s puškou útočit na zemědělce nebo lesní zvěř, aby přežil. Peníze mu budou na nic, a ulice plné rabujících jedinců nebezpečnější, než ztichlá usedlost kdesi v dáli…

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: