Přejít k obsahu webu

Rozhovor se Zdeňkem Ordeltem

Prosinec 23, 2013

Ordelt 01Zdeněk Ordelt dlouhodobě navštěvuje oblasti Střední a Jižní Ameriky a je jedním z mála Čechů, kteří byli zasvěceni místními šamany. Posledních pár let ale pracuje hlavně na renovaci naší nativní kultury a vyučuje tzv. slovanský šamanismus. Položil jsem mu za Pohanský Kruh několik otázek a on na ně ochotně opověděl.

Miky :  Zdeňku, je o Vás známo, že už dlouhá léta jezdíte do Guatemaly, Mexika apod. a učíte se od tamních šamanů. Poslední roky se ale věnujete i naší domácí tradici a rozvíjíte systém tzv. slovanského šamanismu. Jak k tomu došlo? Zaslechl jste volání své krve a svých předků?

Zdeněk  : Ano. Bylo to po dlouhém vývoji na šamanské cestě. Největší vliv na tento krok měl můj stesk po domově, když jsem bydlel dlouho v Mexiku. Místní stařešina z kmene Aztéků mě navedl na myšlenku renovace naší zaniklé spirituální tradice. Cítil jsem, že nejsem Azték, že jsem Slovan, tak jsem se vydal touto cestou. Můj současný učitel a učitelka, mayští kněží Don Manuel a Doňa Manuela velice podporují myšlenku obnovy naší tradice. Jsou nyní mojí velikou inspirací, i když mayská spiritualita je odlišná, její přístupy jsou universální, a tak mi velice pomáhají s mojí prací.
Další motivací mi bylo vidět, jakou úžasnou energii dokáže dát spojení lidí skrze původní šamanské rituály. Úžasně silné spojení při tancích a jiných rituálech, které jsou funkční dokáže vyčistit pole komunity a nabít všechny energií. To je veliká síla domácí tradice.
Znalosti tamních šamanů pomáhají uchovat pravé společenské hodnoty, jako je respekt, soucit, laskavost, otevřené srdce, láska k lidem a přírodě, síla sdílení moudrosti.
Místní šamani to nemají jednoduché, to hlavně kvůli politice, státu a křesťanské církvi. I přesto všechno ale tradice drží a za to jim patří veliký dík a respekt.
Dalším impulsem bylo naopak veliké zklamání z některých šamanů amerického původu, které jsem potkal. Egocentrismus, skryté manipulace za cílem zisku, chamtivost a neochota sdílet a předávat učení mi pomohly pochopit, že v jejich učení nebudu schopen dosáhnout úplného zasvěcení. To bylo v minulosti. Tak jsem zatoužil po vlastní, domácí tradici, kde bychom měli možnost učit se libovolně a mít ji ve svých rukách. V jednom momentě, ve spolupráci s takovými šamany, jsem si uvědomil, že zneužívají moji sílu, aby se dostali k možnosti vydělávat si peníze v ČR. Toto uvědomění u mě vyvolalo velikou bolest a spolupráci jsem opustil. O to více jsem se pustil do práce na obnově naší domácí tradice. Nechci jmenovat ty lidi, ale jen prozradím, že neustále v našem poli pracují. Je mi líto, že jsem mnoho lidí vystavil takovýmto manipulátorům. Ale sám jsem to prve neviděl, i když trochu tušil. Nejsou to jediní lidé, kteří využívají neinformovanosti a naivity nejen Čechů. Dnes už ale začíná být situace lepší.
Je ale pravdou, že je to cesta a všichni se vyvíjíme. Tedy i tito lidé mají právo na své chyby a vývoj, i já.
Dalším důležitým impulsem bylo vidět, jak mnoho šamanů lpí nesmyslně na svých formách a toto lpění vyvolává mnoho konfliktů, o kterých se samozřejmě nemluví. Poznal jsem to třeba u některých amerických kmenů. Také mezi některými skupinami v Mexiku, které nestejné názory uvádějí v napětí. Zatoužil jsem vytvořit tradici, ve které lpění na konceptech bude odstraněno a k tomu mě dovedla filozofie buddhismu. V dnešním světě je mnoho snahy o sjednocení, ale podívejte se reálnýma očima na svět. Směřovat za ideály je důležité, ale zde již můžeme čerpat ze zkušeností kultur až 9 000 let starých. Tam můžeme spatřit jak vznikaly, žili a zanikly. Fenomény, které ten průběh definují jsou ve všech kulturách stejné. Znalost těchto fenoménů je důležitá k vytvoření nového směru. Můžeme totiž chyby již neopakovat. A to je velice osvobozující.
Dalším tvůrčím faktorem u mě byla vize, kterou jsem měl u keltského kamenu slunce v Portugalsku. Viděl jsem předky, přišli a pomohli mi spoustu věcí pochopit.  Od té doby cítím jejich srdce a to mě vede k cíli. Co je důležité, že mi předkové ukazují cestu, jak se vyhnout chybám, o kterých jsem mluvil a oni mnoha chybám podlehli. To bylo jedním z důvodů, proč staré tradice nepřežily. Od té doby pracuji na tvorbě mírumilovné a respektující tradice, která se zabývá přírodními, vesmírnými silami a vědomím. Obsah učení popisuji slovanskou terminologií, je to nelehká snaha, protože jí zbylo málo.

Miky :  Mluvil jste o zklamání z některých amerických šamanů, kteří nechtějí sdílet a předávat učení a o tom, že nesmyslně lpí na určitých formách. Nepramení ale tato jejich neochota a lpění, ze snahy ochránit své tradice před povrchními hledači duchovních senzací ze západu, kteří si tak rádi jejich tradice přivlastňují, pozměňují je ke svému obrazu a kupčí s nimi?

Zdeněk : Ano, máte pravdu. Občas se to děje a dít bude. Lidé s jejich zkušenostmi zacházejí porůznu. Dějí se i takové věci, že třeba brazilský lékař se prohlásí za mexického Toltéka a říká si Miguel Ruiz :-)))
To se pak nesmíme divit, že jsou šamani rozladění. Hlavně ti tradiční. Celá otázka je velice jednoduchá. To co ale popisuji já, je asi toto. Nativní systém v mnoha úrovních popisuje putování kruhem zrození. Žádná z nich však nepopisuji kompletní vyvanutí z podmíněných stavů a zrození. To je velice vysoká škola. A tam jsem u indiánů narazil. I když žijí v neustálém utrpení z bídy, nedostatku jídla a společenského nátlaku, nikdo jim neukázal, jak věci opustit. Umí bojovat, to ano, ale tyto další věci v tradici nejsou a tak se nepraktikují. A to je škoda. Tyto plochy jsem objevil ve starých buddhistických školách, ve vysokém kněžském stavu Mayů a Aztéků. U jiných kmenů jsem to nenašel. To je jeden z prvků, který jsem objevil a není jediný. To je ale téma na samostatný článek.

Miky : S buddhistickým učením o vysvobození z utrpení a ukončení sansáry byste asi narazil i leckterého našeho pohana. V reakci na různé new age guláše jsou totiž naši pohané na import z jiných kultur dost opatrní. Vraťme se ale k otázkám. Z původního slovanského náboženství se toho moc nedochovalo. Z jakých pramenů tedy při rekonstrukci slovanské šamanské tradice vlastně čerpáte?

Zdeněk : Čerpal jsem ze začátku hlavně z knih. Problém je věrohodnost. Asi jako ve všem se dnes vyrojilo ohromné množství literatury. Bohužel mnoho jsou jen fejky. Na jako první nevěrohodnou knihu jsem byl upozorněn na Knihu Velesovu. To mě trochu zarazilo. Začal jsem se tedy vyhýbat novopohanským materiálům, protože je tam mnoho smyšleného a nevychází to ze staré esence. Hledám v odborných knihách a textech. Na rekonstrukci rituálů pak používám moji znalost světového šamanismu. Byl jsem zasvěcen u Mayů a Aztéků, zúčastnil jsem se již stovek ceremonií, to mi pomáhá. Slovanské formy se mi líbí a dělá mi velikou radost, že se mi rodí pod rukama staronová spirituální tradice, která je naše, česká, domácí. To je moc milé.
Další důležitým zdrojem informací jsou mí přátelé, kteří se také tématikou zabývají. Když je čas, konzultuji poznatky s nimi. Takovým důležitými osobami pro mě jsou Wolos, Agnivarman a Viliam Poltikovič. Jsou to lidé, kteří se zabývají věrným obsahem a informace nemanipulují. To je pro kvalitu práce důležité.
Posledním zdrojem a asi nejdůležitějším je přímý kontakt s dochovanou tradicí. U nás je ukryta ve folkloru a pohádkách. Trochu ho také studuji. Příští rok pojedu do Litvy, kde vím, že se zachovala původní skupina, což je skvělé.

Miky : Práce se slovanskými bohy Vám přinesla jistě už řadu zkušeností. Je nějaký bůh nebo bohyně, který Vás ve vaší praxi obzvláště překvapil?

Ordelt 03Zdeněk : Při invokaci na ceremoniích se setkáte s různými silami. První, která mě velice oslovila, byla bůh Veles. Jeho tvořivá, vitální a magická podsvětní energie mě velice oslovila a mám jí rád. Pak přišli kontakty s Perunem. To byla veliká síla, dynamická energie, trochu temná, ale přinášející přirozený respekt a úctu k vysokým silám. Také bohyně Lada, Živa, Vesna a především Mokoš, síla propojení země a vody v úrodnou, plodnou esenci. V naší mytologii máme úžasná a originální božstva, kterých esenci jinde nenajdeme. Bůh slunce, Svarog, je také velice častým invokačním cílem. Bez sluneční síly jsme ztraceni. Tak se na tuto hvězdnou sílu často při ceremoniích napojujeme. Každý ze slovanských bohů má ale další velice důležitou funkci. Ochraňují naše nativní české pole. Posilují naší identitu a schopnost vnímat zemi na magické úrovni. Jsou branou k vnímání naší podstaty a zrození v Čechách. Ale je to můj osobní pocit. Každý má v tomto ohledu svoji cestu a to je dobře.

Miky : Vnímáte v charakteru indiánských a starých evropských bohů nějaké rozdíly?

Zdeněk : Ano. Jsou to jemné nuance esencí jednotlivých božstev. Vychází to nejen z mytologické síly, esence našeho kmene, ale i naší přírody, která je v každé lokalitě originální. Vezměte si třeba boha Triglava, který má tři hlavy dívající se do třech vesmírných úrovní – nebes, středního světa a podsvětí. To je úžasné. Podobného boha jsem v jiné kultuře neviděl. Toto spojení světů je unikátní a napojení na takový typ vědomí vede ke vzniku vysokých neduálních typů vědomí. Když se podíváte na obrazy Alfonse Muchy, zjistíte, jak nádherná je slovanská mytologie a také neopakovatelně unikátní. Je to esence, nebo aspoň její část našeho národa, která je neopakovatelná, stejně jako esence božstev s ní spojených.

Miky : V minulosti jste organizoval nějaké návštěvy indiánských šamanů v naší zemi, ale později jste dospěl k přesvědčení, že je možná lépe sem domorodé šamany nezvat. Řeknete nám proč?

Zdeněk : To jsem již vysvětlil v první části. Po veliké euforii přišlo vyčerpání a zklamání. Nechci je poškodit, ale věci vypadají jinak na jevišti a v zákulisí. Bohužel, většina lidí zná pouze jeviště, ale to, jací tito lidé ve skutečnosti jsou, ví málokdo. Já jsem nahlédnul dostatečně hluboko, abych pochopil, že moje cesta již není podporovat cizince, ale pomoci domácí tradici, která se ocitla na pomezí zániku. Aspoň ještě před několika lety. Dnes už je to nezastavitelný vývoj a růst. Brzy návštěvy zahraničních medicinmanů budeme vnímat trochu jinak, daleko střízlivěji. Ale i přes to všechno, jsou to hodně oni, kdo na začátku pomohli postrčit vývoj kupředu. Dnes bychom měli vše vzít do vlastních rukou. Tak získáme zpět ztracenou šamanskou sílu, patřící našemu společenství a nebudeme moci vzhlížet k lidem, kteří se za nás umějí pomodlit. Už je čas tyto modlitby dělat sami a našimi prostředky.
Další věc je taková, že když k nám dovezete cizince, vytrhnete ho z jeho přirozeného prostředí a tak těžko uvidíte to, čím skutečně jsou. Je lepší jezdit k nim na návštěvu. Ale je jasné, že to nesvede každý, takže malá návštěva může určitě inspirovat. Tak to vidím.
Další fenomén je, kam vstoupila noha bělocha, tam původní kultura časem zanikla. Měli bychom nechat indiány, ať si v klidu žijí ve svých džunglích a měli bychom se naučit žít v těch našich, v našem případě v harmonii s naší přírodou a zemí. Chránit naší posvátnou zemi před ničením a drancováním špatnými lidmi. Jinou totiž pro naše děti nemáme. Co je dále velice důležité, rozvíjet přátelské mezinárodní vztahy a spolupráci mezi lídry a lidmi medicíny. Síla míru a komunity je totiž to, co bude v budoucnu rozhodovat.

Miky : Vraťme se ještě ke slovanskému šamanismu. Pořádáte o něm přednášky a semináře, společně s Pavlínou Brzákovou organizujete pro veřejnost oslavy sezonních svátků ve slovanském stylu. Jakou to má odezvu? Existují nějací vaši žáci, či následovníci, kteří tuto cestu dále rozvíjejí?

Ordelt 02Zdeněk : Ano, s Pavlínou Brzákovou pořádáme společně jednou za rok ceremonii předků, dušiček. Je tam ještě jedna skvělá žena, umělkyně a šamanka Vlaďka Jirásková. Společně jsme zorganizovali již dvě veliká setkání, kde mě nechali jistou část vést v duchu slovanské tradice. Bylo to úžasné a lidem se to moc líbilo. Je to zkrátka naše tradice a to naplňuje naše srdce radostí. I když známe jen část původního učení a ještě je mnoho práce před námi, tato setkání, kde bylo okolo 100 lidí byla úžasně silná. Bylo cítit, že to je silné v tom, že je to spontánní a lidé se spojí a otevřou sdílení. Prostě úžasné. Člověk cítí sílu spojení mezi lidmi, která se v naší divoké společnosti trochu ztrácí. Já osobně pořádám, tedy již asi 5 let, intenzivně všechny svátky, jejich oslavy, což je 8 velikých ceremonií za rok. Je to tvrdá práce, která vyžaduje mnoho nasazení, ale vždy je úžasné vidět její výsledky. Jsou ale chvíle, kdy jsem vyčerpaný a veliká nevzdělanost lidí v ceremoniální práci mě hodně unavuje a zkouší mojí trpělivost. Pokaždé učím základy, aby lidé věděli, co a kdy na takové ceremonii dělat. Věřím ale, že časem se to lidé naučí a budou své ceremonie ve slovanském duchu dělat sami. Na toto téma jsem vytvořil víkendové akce, kde se lidé mohou naučit šamanskou práci na společné ceremonii a potom si takové setkání patřičně užít. To ale víte, ne vždy je to jednoduché a musíme se mnohému naučit. Vždyť taková šamanská tradice u nás není více než 800 let. Je to hodně o transformaci a vůli něco se naučit a v sobě změnit. Co se týče studentů a následovníků, to je úsměvná otázka. Třeba za tento rok jsem polovinu workshopů věnovaných slovanství musel skoro zrušit. Nabízí se otázka. Proč na ceremonii přijde i 100 lidí a na workshop, kde se předává tradice a výsledky bádání 5 až 8 lidí? Je to jednoduché a odpověď ví vevnitř každý moc dobře sám. Je tu veliký nezájem o vlastní kulturu a následovat jí. Dnes je trend jezdit na zážitkové akce se zahraničními šamany. Teprve potom až člověk začne hledat doma. Proto je o slovanství tak malý zájem. Co je ale komplikované, že se škola teprve tvoří a formuje, proto nemůžu nikomu nic vyčítat a je dobře, že lidé vykročili na „cestu“, aby našli odpovědi na otázky svého života. Já a mně podobní jsme tu již připraveni a můžeme zájemcům domácí kořeny ukázat. Vesmír ví moc dobře, jak vývoj směřovat, vše je, jak má být.

Miky : Co v této oblasti plánujete do budoucna? Nepřemýšlíte například o tom, napsat o slovanském šamanismu knihu?

Zdeněk : To mi přímo nahráváte. Ano, již jsem na tom začal pracovat. Jde to ale pomalu, mám mnoho povinností. Chtěl bych celé dílo napsat a dát lidem k dispozici. Mohlo by to pomoci k inspiraci. Připravuji dílo, které shrne moje zkušenosti za 20 let praxe. Moje cesta totiž začala již v 16 letech. Cítím v sobě velikou nutnost text sepsat. Moc se těším, až budu mít možnost na dílu intenzivně pracovat. Myslím, že tak do dvou až tří let by mohlo být na světě. Kniha bude obsahovat teoretické i praktické informace, kosmologii a popisy jednotlivých úrovní a praxí, které k nim směřují a mě pomohly se k nim přiblížit.
Závěrem bych rád poděkoval těm několika studentům, kteří dorazili a studovali se mnou. Jsem za to moc vděčný, protože díky nim jsem mohl s celou prací jít ven. Také díky všem, kdo přišli na ceremonie a podpořili společný záměr za záchranu naší staré tradice, ze které vyšla naše současná kultura. Poděkování učitelům, kteří mě učili na mojí cestě a hlavně mojí rodině. Poděkování všem přátelům a také nepřátelům, kteří mi ukázali skutečnou tvář světa. Rád bych pozdravil všechny, kdo putují po různých cestách a naukách, které jsou svázány s naší zemí a vytváří tak neopakovatelný kolorit tradic, který je světově unikátní.

Pohodu, mír a štěstí všem,
Sláva Rodu.
Zdeněk Ordelt

Miky : Tak to bylo dokonalé zakončení našeho rozhovoru. Děkuji za Váš čas a ochotu.

pozn. Fotografie 2 a 3 poskytl Petr Dragel Vosátka.

Reklamy
komentářů 42 leave one →
 1. lomikel permalink
  Září 22, 2014 1:47 pm


  Nahráno 14. 5. 2014

  Na této akci se pod vedením Zdeňka Ordelta http://www.okobohu.cz odehrál rituál podle dávných tradic našich předků. Dne 30.4. se lidé každoročně setkali spolu k oslavě svých duchovních ochránců, přírody, lásky a plodnosti. Příchod vlády sil světla, tedy odchod vlády bohyně Morany a příchodu vlády bohyně Lady je jedním z hlavních motivů této ceremonie. Všechny bytosti se spojili v modlitbách za dobro, oslavili posvátné síly přírody, zapálili posvátný oheň, kterým se očistili a posílili pro další etapu roku…….

  • Září 22, 2014 6:34 pm

   Jen škoda, že to vypadá tak strašně neslovansky.

   • Pustevnik permalink
    Září 22, 2014 9:12 pm

    Mně se zdá divná i ta Živa s Ladou. O Živě nevíme skoro nic a Lada se bere docela sporně. Já mám pro jaro vžitou Vesnu. Jaru se přece říkávalo vesna nebo třeba na Valašsku vesno. Když se vynášela Mařena na jaře z dědiny, zpátky se šlo s mladým stromkem coby Vesnou.

   • Září 23, 2014 5:43 am

    To je pravda, navíc je celý tento zvyk spojen spíše s oslavou jarní rovnodennosti. Podle lidových písní, které se k vynášení Smrti pojily, předávala Morana klíče od země sv.Jiřímu (pravděpodobně pokřesťanštěný Jarovít), ten pak vládl společně s Vesnou dalšímu období.
    Zdeňkovi Ordeltovi šlo ale asi spíš o rovnováhu mezi principem života (Živy) a smrti (Morana), což je taky v pořádku. Spojení májového ohně a Morany tak trochu evokuje ta figura (čarodějnice), kterou v tomto čase spalujeme. Možná, že se zvyk vynášení Smrti opravdu časem posunul i do májového období, nevím. Já mám májovou oslavu spojenou především s oslavou přicházejícího léta a plodnosti.
    Morana, Lada ani Živa by mi ale při této oslavě nijak zvlášť nevadily, mě spíš mrzí, že celá ta akce působí spíše jako nějaké hippie-indiánské setkání s bubínky, než jako slovanský obřad. Velmi vítám Zdeňkovy snahy o obnovu slovanské nativní kultury, z mého pohledu by se ale při těchto akcích měl trochu víc oprostit od toho, co viděl v Mexiku, jména slovanských bohů ke slovanskému obřadu nestačí.

   • lomikel permalink
    Září 23, 2014 8:18 am

    no ono to bude zalezet jak si to kdo posklada sam v sobe. zdrojove hnidopistvi nema cenu resit, jak tak koukam na vase clanky o Ritualnich pomuckach tak to tak taky berete 🙂

    me spise zajima zda se nekdo zucasnil a jeho dojmy, podle toho co jsme posla si nejak nemohu udelat nazor. dik

   • Září 23, 2014 9:11 am

    V tomhle případě mi ani tak nejde o nějaké zdroje, jako o celkovou atmosféru, jakou na mě ten obřad působí. Kdybych vypnul zvuk, tak to prostě tipnu na nějaké setkání Rainbow, když se naopak kouknu třeba na tyhle fotky z oslavy dožínek v Bělorusku, hned mě napadne „hele, ti Slovani tam něco slaví.“ 🙂 http://news.tut.by/culture/416399.html

   • lomikel permalink
    Září 23, 2014 9:46 am

    je to slozite, to z Beloruska je vypravna kostymova podivana, o vnitrnim obsahu nelze soudit.

    obecne je, podle toho jak to vnimam, bytostem a bohum sumak v jakem obleceni provadim obrad. ty podstatne casti, ktere nejsou sumak, lezi imho jinde, vzdy se na ne snazim zeptat predem.

    stejne tak nemohu posoudit vnitrni obsah videa, kdo co jak pri tom prozil ci ne. ocenuji ze pan Ordelt do toho jde a porada verejne obrady v tomto Duchu.

    —–

    Ziva – rikam tak sile zivota a rustu. Neprotestuje :), jestli takova Bohyne byla nebo ne neresim peotoze to je objektivne neresitelne, jen v ramci toho ktereho paradigma. Vnimam ji jako jednu z bytosti ktere vyskocili z viru Velke Matky, jednu ze Ctyr. Urcite ma vice jmen.

    Moranou nazyvam dalsi ze Ctyr, vnima ji jako Smrt, uvolneni a recyklaci stavebnich prvku. Nikam ji nevynasim, protoze to nejde, je stale se mnou, jako pripominka.

    Bylo mi doporuceno se zabyvat Zivou a Moranou najednou pro nalezeni cesty mezi.

   • Září 23, 2014 9:59 am

    Na oděvu opravdu zas tak dalece nezáleží, ani mi to na našich obřadech nijak nehrotíme, ale i maskáče nebo civilní oděv by vypadaly slovanštěji, než pseudoindiánské prvky oděvů na tomhle videu. Já Zdeňkovi taky fandím, aby se mu to kříšení slovanské kultury dařilo, ale to málo, co je vidět na videu je prostě divné.

   • Září 23, 2014 10:23 am

    A nejde jen o oblečení, ale také např. to Zdeňkovo povzbuzování, aby si lidé do té světlé poloviny roku přáli více jógy a více vipassany, také moc slovansky nevypadá.

   • lomikel permalink
    Září 23, 2014 12:04 pm

    no rozhovor sji s nim delal ty :), mozna by stalo zato udelat po roce update. koneckoncu je to jediny verejne cinny i slovansky saman …

 2. Shaman permalink
  Leden 1, 2014 2:39 pm

  Wolos: Slová Żvėroniai, Kriviai jsou ze staré litevštiny? V překladači mi to vyhodilo totiž slovo kunigas.
  Což zase připomíná staroslovanské knědz/kňaz.
  Tyto úvahy možná stěžuje i fakt, že někteří litevci a lotyši se v postkomunistické době snaží „vymazávat“ ze svého slovníka převzaté slovanské výrazy, čímž se chtějí zbavit stop po působení sovětů. A jiní lotyši a litevci zase nad tím kroutí hlavou.
  Nebo to byby nějakým způsobem specializované skupiny knězů?

  • Wolos permalink
   Leden 1, 2014 9:44 pm

   Spíš specializované. Żvėroniai jsou lesní kněží, kriviai kněží jejichž odznakem je křivá hůl, asi s vyšším postavením (velekněží). Viz blíže Encyklopedie baltské mytologie (2012). Jazyk litevština, ale nevím zda stará, není uvedeno. Pro kněží (věstce, hadače, čaroděje) mají však výrazů více, zřejmě podle jejich zaměření.

   A kunigas je původně spíš „germánský“ (odvíjí se od něj pak „slovanské“ knedz jak píšeš, je to doložené; u Slovanů bylo ale původnější spíše „vladyka“), i když tohle umělé Caesarovo (Galové, Germáni) a byzantské (Slované) a latinské (Baltové) rozdělení začínám čímdál víc nesnášet, protože vůbec nic nevypovídají o identitě kmenů, které zastřešovaly převážně na základě územní blízkosti nebo podobného geografického vymezení, a nic víc. I tohleto rozdělení je potřeba dekolonizovat-odkřesťanštit, jinak budou základem naší praxe vědomosti o něčem, co nejspíš nikdy tak jak je to psáno v kronikách, neexistovalo.

   • Tomas permalink
    Leden 2, 2014 7:36 am

    Slovo kunigas je skutečně germánského původu. Ono Caesarovo dělení je skutečně k prdu. Lesní kmeny žijící na území dnešní Evropy se jím také neřídily 🙂

 3. Chere permalink
  Prosinec 31, 2013 12:53 am

  V článku Bůh slunce, Svarog
  ****
  Svarog je slovanským bohem nebeského světla .Je stvořitel všeho tedy i slunce.Což je veliký rozdíl a základ.
  Snad byl v článku jen překlep.Protože si nějak nedovedu představit,že zcestovalý šaman toto poplete.
  Trochu se mi chce smát vždy když někdo tvrdí kolik let něčemu zasvětil a je mu třeba teprve 25let na zemi.:-))))))

  • Prosinec 31, 2013 8:24 am

   Chere, toho Svaroga jsem si také všiml, ale nekomentuju to, protože v celku vzato o slovanských bozích víme prd. Přečti si tohle : http://rodnavira.cz/svaroh/ a zjistíš, že hlavní zdroj, ze kterého čerpáme informace o Svarogovi, ho připodobňuje k řeckému Hefaistovi, který byl synem Dia a Héry, tedy nikoli stvořitel všeho. Já osobně Svaroga jako stvořitele chápu, ale interpretace mohou být různé.
   Jinak u Zdeňka Ordelta se můžeš smát čemu chceš, ale on za sebou ty léta učení u šamanů prokazatelně má.

   • Wolos permalink
    Leden 1, 2014 12:00 pm

    Podobné je to u Kosmy, který z mixu Vergilia, řecké mytologie a bible udělal „českou slovanskou mythologii“ (např. Přemysl-Nezamysl = Prométheus- Epimétheus). Čím prostorově a kulturně blíž k Římu nebo Byzanci (Jan Malalas pocházel z Antiochie a působil v Konstantinopoli), tím větší míra falzifikátů a poslovanštělých cizích mytologií, zejména řecké (a pak to dorazili naši „obrozenci“ co se k antice upnuli také).
    I identita Slovan (Sclavinus) je byzantského původu. Máme-li jít u Slovanů k opravdovým kořenům, je nutno jít od Říma a Byzance co nejdál. Na sever, k baltským kmenům a do lesů. Jinak to bude jen umělý anticko-barbarský mutant, který nejspíš nikdy neexistoval, leda v hlavách kronikářů z jihu a jejich opisovatelů. Viz Florin Curta a jeho „The Making of the Slavs“ a další práce.

    Vodítko, které jsem možná nalezl:

    – Litevští kněží Kriviai (sing. krivė, krivaitis) – slovanští Kriviči?

    – Litevští kněží Żvėroniai – slovanští Zerivani? (Geograf Bavorský) – polabské hradiště Zvěřín (Schwerin)?

    – Mas’údiho (viz cestopis „Rýžoviště zlata a doly drahokamů“) Walinana (Hrbek a po něm Třeštík transliterují podle mě méně přesně Walinjána – porovnával jsem to s jedním přepisem ve francouzském překladu; místo první vlády Slovanů) – polský ostrov Wolin náležející kmenovému svazu Veletů (a odkud by mohlo pocházet rčení „táhni k Velesu za moře“, z vnitrozemí rozhodně ne)

    Pak by bylo vhodnější vycházet více z baltské mytologie a folklóru, i z toho důvodu, že dvojice slovanských božstev Perun-Veles má své poměrně jasné protějšky v Perkūnas-Vélnias a baltoslovanské průniky v jazyce i kultuře je jsou poměrně velké.

   • Rushwolf permalink
    Leden 1, 2014 2:13 pm

    Jen tak mimochodem takový malý postřeh k tématu… nevím už kdo to byl, ale někdo tu pronesl že dost čerpá z pohádek… z lidové slovestnosti… ono to taky není zase tak jednoduchý… spousta toho co považujeme za evropské nebo dokonce české pohádky má často kořeny dost mimo náš region… spousta orientálních a blízkovýchoních pohádek se k nám dostalo už v ranném středověku a zdomácněla tu, jako ale čistý odkaz našich končin bych si to brát netroufal… i když sou i vyjímky, je plno pohádek z kterých úplně čiší sága o Nibelunzích (mimochodem i z ní jsou ukázky v čítankách podobně jako z Beowulfa) a podobně. A když teď o tom tak uvažuju… skuste někdy porovnat Výroky vysokého s biblickou knihou přísloví (tuším)… taky si nejsem jist jestli podobnost některých pasáží která mě svého času trkla do očí byla čistě náhodná. A pak se to tu mluví o rekonstrukcionalismu, když papír snese všechno a věřit se mu nedá. a archeologie? asi tu nemusím vykládat že téměř vše co archeolog nedokáže vysvětlit popíše jako pravděpodobný kultovní předmět 🙂 Navíc to taky trochu vnucuje myšlenku, co když by se nic nedochovalo? Co když by se křesťanům podařilo vymazat všechny prameny a vymítit pohanský odkaz? To by znamenalo konec našich bohů? To by pohanství už nemohlo povstat? V to snad přeci nevěříme, aspoň moji bohové nastojí a nepadají na lidských poznámkách ve starých knihách… čerpáme-li svou víru z naší země v níž žijeme a skrze ni poznáváme její bohy možná ani nezáleží moc na tom, nakolik přesně nazýváme či napodobujeme to o čem si myslíme, že to tak dělali naši předkové… ano hrozí tu že člověk ulétne hodně jinam i když to sem zatím spatřoval spíš u různých křesťanstvím a budhismem fláknutých sekt s mesiášskými sklony. Ale v opačném případě zase hrozí to že člověk ustrne na úrovni folkloristického spolku a víra se pomalu vytratí a vyčichne… právě proto, že ve snaze zachovat nějaký umělý koncept nedochází k bezprostřednímu kontaktu s bohy a bytostmi. Proto dávám osobně přednost takovýmu tomu primitivnějšímu uctívání bůžků, duchů a bytostí okolo sebe, protože to je více bezprostřední a uchopitelné a člověk ví na čem je i když pro některé Überhochpagany to bude vždycky jen uctívání pokémonů a sobecké hraní si na vlastním místo vytváření produktu pro masy (ano jak je důležité a pohanské vytvářet atraktivní víru a vnucovat jí druhým lidem… ) 😀

   • lomikel permalink
    Leden 1, 2014 4:19 pm

    no to jsi na nejlepsi ceste k tomu poslat nabozenstvi (jakozto ten produkt pro masy) tam dozadu kde konci zada .. :). to se mi libi :).

    nevim jak moc jsou lidi ochotni pasivne(tj. uzivat ten produkt) konzumovat pohanstvi? tohle nevim,pac jsme tak nak si svuj pohled nasel sam, a v podstate znam jen ty co konzumuji aktivne 🙂 . coz dava smysl i statisticky pac v dobe reanimace, bez ustaleneho produktu, se primarne angazuji ti aktivni.

   • Rushwolf permalink
    Leden 1, 2014 5:13 pm

    Myslím, že je a vždy bylo dost těch co jim stačilo někam se zařadit, mechanicky vykonávat nějaké ty úkony, případně mít co napsat do kolonky náboženství při ščítání lidu. Potažmo těch co na podobných lidech chtějí něco trhnout. Pro mě je víra, něco osobního, co lze sice sdílet s někým kdo k tomu má určité předpoklady a kdo je na stejné vlně, ale snaha udělat z pohanských proudů, případně vybrat z nich jeden a z něj udělat něco co bude obecně přijatelné pro všechny občany mě připadá pomalu jako „svatokrádež“. Rozhodně se nestotožňuju s představou některých lidí dle nihž by asi měl správnej pohan obcházet domácnosti s brožurkama a přesvědčovat lidi jak to bude super když se dají na pohanství. Kdo v sobě víru má, ten si cestu k bohům najde, kdo ne tomu budu sotva vysvětlovat že bez víry nemůže být čestnej člověk a sere tím svoje předky 🙂 Prostě popravdě si nemyslím, že je nutné pro záchranu týhle Země to aby se pohanství stalo hlavním proudem a nebude mě vadit když zůstane okrajovou záležitostí pár stovek lidí kterým to bude do života přinášet radost a prospěch a bude to v rámci společnosti, která bude schopná zaručit nám vvíce či méně naše práva a možnost svojí víru prožívat a realizovat co nejplnohodnotněji to jen bude možné s ohledem na ostatní lidi byť to budou ateisti. To neznamená, že ve větším počtu se nedá realizovat a prosadit více věcí, ale než se stát obdobou otravnejch Jehovistů… to si fakt raději vystačím sám a jak tu sám Wolos podotkl… kvantyta nemusí být vždy ukazatelem kvality. Čili ano, náboženství ve smyslu někým řízené, organizované, pokud možno masové a šířené víry, která bude nutně pro 70% „uživatelů“ povrchní záležitost jakose to děje u křesťanství, mě opravdu může vlízt tam co slunce nesvítí.

  • lomikel permalink
   Prosinec 31, 2013 8:50 am

   z clanku na ktery odkazoval Miky:

   „Z údajů, které nám podávají poznámky v Kronice Jana Malaly, nemůžeme o Svarohovi přímo nic usuzovat. Údaje se totiž netýkají slovanského Svaroha, nýbrž řeckého Hefaista. Můžeme pouze vyčíst strukturní podobnosti mezi těmito dvěma bohy, která motivovala překladatele, aby Svarohovým jménem Hefaista slovanskému čtenáři přiblížil“

   v podtate vime h* nic :), tazke jak je ctena libost. Ja trebas ve sve praxy :o) se obracim k Svarogovy jak skrze ten ohen tak pro nadhled nad vztahy svazanymi se Zemi. Treba abych vstrebal tu hruznou krasu Vesmiru.

   Osobne do tech genealogickych vztahu moc nedupu.
   Kukni na clanek
   https://pohanskykruh.wordpress.com/2013/12/26/rodokmen-bozstev/
   nekde v puli clanku je Varguv zajimavy pohled na toto, jen pro ilustraci.

   Mozna tto trochu rozved.

 4. Wolos permalink
  Prosinec 28, 2013 10:52 pm

  Frostík:

  Zdeňkovi, na rozdíl od jiných, bylo předáno. Nevykrádal. Což ho staví do odlišné pozice od těch, kteří si z jednotlivých tradic dělají zboží v supermarketu, pokoutně odcizené. Kam dojde, tam dojde, je to jeho cesta i zodpovědnost, sám bych takto světy nespojoval. Ale oheň v něm na rozdíl od zlodějů tradic plápolá jasným plamenem, za kterým lze jít, i když se nejedná o ten, co jsem rozdělal já.

  Mě to ušetří čas s lidmi odlišného zaměření, které tato cesta spíše přitáhne. Svůj k svému.

  • Myslič permalink
   Prosinec 28, 2013 11:53 pm

   Zkus nám taky ušetřit čas. Prosím… Nech nás být 😀

   • Wolos permalink
    Prosinec 29, 2013 9:44 am

    Koho myslíš tím „nás“? Germáno-římano-řecké „pohany“ Tvého stylu, kteří po povrchu berou všechno do jednoho velikého guláše, ale do hloubky neuznávají nic?
    Za koho vlastně hovoříš a kdo Tě k tomu vyzval? Pokud nikdo, proč píšeš „nás“? Pak stačí napsat „mě“, a já na Tvoje názory už reagovat nebudu, a jak sis asi už všiml, na Tvoje články ani diskusní příspěvky příliš nereaguju ani tak. Není totiž v zásadě na co.

    Pokud je tvůj názor názorem PK jako celku, není problém, stačí, když mi to třeba Wolf napíše „ofiko“ do e-mailu a já už se podle toho zařídím. Ale do doby než se tak stane, nic na svém navštěvování těchto stránek měnit nebudu.

   • Myslič permalink
    Prosinec 29, 2013 10:25 am

    Nikdo ti přece nezakazuje navštěvovat tyhle stránky. Jinak, někdy mám pocit, že pod mé články reaguješ hlavně ty, což si jde lehce ověřit, viz ten o tetování, který nejdřív pochválíš a pak kritizuješ. No, mi je to šumák. A vůbec netušíš, jak a v čem jdu a nejdu do hloubky 😀 😀 Prostě mne a ostatní přestaň kádrovat, děláš si akorát ostudu. Pěstuj si to svoje, nikdo ti do toho přece nekecá. To bych se tě rovnou mohl zeptat, jak dopadl tvůj projekt SSM 😀 Ale radši se neptám. Mě jenom fascinuje to, jak kádruješ práci jiných lidí a sám jedeš podle „křesťanského“ kalendáře ve fabrice…Jen si vzpomeň, kolikrát jsi tu psal o tom, jak budeš soukromě zemědělsky podnikat. No a jak to dopadlo? Nijak. Zjistil jsi, že ti to nepůjde. Kolik svých projektů jsi dotáhl dokonce? To je tvůj boj, jen prosímtě přestaň kádrovat jiné… Zvlášť, když mají výsledky. Jak dlouho jsi byl bez práce a ten tolik tebou nenáviděná „kryptokřesťanský“ Systém ti platil byť jen to blbé pojištění?
    Tady musím zatraceně souhlasit s Fíbou: Kdo si to dovoluje kritizovat vnímání pohanství lidí, kteří se mu věnují už druhou desítku let? 😀 Chceš udávat směr? Zapalovat oheň pro jiné? Tak ukaž výsledky. Sám víš, kolik lidí si tě chodí poslechnout…. Výsledky, to je to, co musíš mít, aby tě lidé brali vážně.

   • Prosinec 29, 2013 11:08 am

    A už je to tady. Já jsem Zdeňka Ordelta varoval, že se to tu pod jeho článkem zhádá. 😉 😀

   • Wolos permalink
    Prosinec 29, 2013 5:12 pm

    Myslič:

    Spojovat úspěšnost nebo neúspěšnost konkrétního projektu s jeho masovostí neznamená nic jiného, než schovávání se za dav a za výraz „my“. Klidně se jím opájej, tak vám to Římané a jejich křesťanští pokračovatelé a ideoví následovníci nastavili. Anonymní dav, ve kterém se všechno schová. Kvantita, nikoliv kvalita a podle toho to pak vypadá.

    Viz citát z tohoto článku:

    „Nabízí se otázka. Proč na ceremonii přijde i 100 lidí a na workshop, kde se předává tradice a výsledky bádání 5 až 8 lidí?“

    A citát ze Slavonie:

    „Během 15 – 20 let (bože to to letí!) jsem měl desítky začátečníků, avšak ty, kteří vydrželi studovat několik let, bych spočítal na prstech jedné ruky.“

    http://slavonie.org/2013/12/14/otazky-na-prokopskou-skolu/#more-12991

    Ty sis vybral dav, já ony jedince na prstech jedné ruky. Rozdíl je tedy patrný jak v cílové skupině, tak v měřítcích „úspěšnosti“ a „výsledků“. Takže zatímco Tobě stačí masovost a okamžitá úspěšnost (nakolik se kryje tvoje společenská obliba a poptávka po ní s tím, čemu sám říkáš pohanství, je Tvoje věc), já naopak stavím na jejím odmítnutí, a dlouhodobých procesech.

    Protože vycházení vstříc pokřesťanské společenské poptávce neznamená návrat pohanství, ale křesťanství a jeho roztodivných mutací (znám více takových tendencí i mimo „pohanské“ prostředí) nakolik je dav s ním ještě podvědomě i kulturně propojen (ve vzorcích jednání, myšlení, motivech filmových a mnohém dalším) i když se ho již oficiálně navenek v jistém okruhu zřekl.
    Hezky to řekl Raven Kaldera: „Budeme-li upřímní, asi těžko lze čekat od současné společnosti, že by nám mohla vštípit pravé pohanské hodnoty.“

    Ty to podvědomě čekáš a v mase, v populismu, hledáš odpověď na svoji „opravdovost“. Ta masa ale nesměřuje tam, kam uvádí, ale zpět k monoteismu, od kterého se ve svém podvědomí stejně neoprostila. Masovost a monoteismus jsou totiž v jistém smyslu totéž.
    S čímž nemusíš souhlasit, ale taková je moje dosavadní zkušenost i vyhlídky do budoucna.

   • Myslič permalink
    Prosinec 29, 2013 6:51 pm

    Tak fajn, tvůj boj… Bojuj si ho sám… Já, ani žádný Kruhař ti do toho kecat nebude. Zorganizuj něco, kde nám budeš moct ukázat, co děláš… Rádi řijem (a tady si dovolím mluvit za celý Kruh) … Jak jsem psal, ty sám žiješ „v Kryptokřesťanském Systému, tvůj boj. Nemusíš mi odpovídat, na to, co jsem psal výš, tvůj boj… Ale nezlehčuj práci jiných lidí, Kruh funguje jako celek. To není moje práce, to je naše práce. Ukaž nám tu svou. Dokud to neuděláš, lidé si z tebe stále budou dělat legraci, jako ze salonního intoše, který (použijeme křesťanskou terminologii) káže vodu a pije víno… My něco děláme, je to dlouhá cesta a není pro každého… Nechceš, nechoď. To je celé. Tečka. Na tvou tak dlouho avizovanou akci se těším, připrav to a uvidíme. Do té doby… My budeme dělat to své a ty určitě rád zase přijedeš.

   • Kryserka permalink
    Červen 26, 2017 3:28 pm

    Wolos je další kolík, co by rád byl tím Slovanskopohanským papežem? Do prčic, to je už třetí. Napřed Veležrec, pak Pytlík, myslil jsem, že to jsou už všichni slovanští exoti a víc jich nebude. A proč si všeci dávají sraz zrovna na vašich stránkách, místo aby si urobili nějaké vlastní a tam to svoje jediné správné pojetí pohanství propagovali? Mně to moje veverčí hlávka fakt nějak nebere…neproklél vám to tady někdo?

  • Frostík permalink
   Prosinec 29, 2013 7:00 pm

   Mě nešlo o Zdeňka, ale o tebe. V jednom komentáři píšeš, že je to pro část lidí podle tebe vhodná cesta a pak se od toho distancuješ, když píšeš v jiném, že je to jeho cesta i zodpovědnost, sám bych takto světy nespojoval. Co si pak o tom mám myslet?
   Jen tak pro zajímavost, ukázal jsi někdy někomu jak si představuješ tvoje praktikování pohanství v dnešním reálném životě? Mě by to zajímalo.
   U Zdeňka doufám, že se něčemu přiučím.

   • Frostík permalink
    Prosinec 29, 2013 7:04 pm

    To je pro Wolose.

   • Wolos permalink
    Prosinec 29, 2013 8:52 pm

    Frostík:

    „V jednom komentáři píšeš, že je to pro část lidí podle tebe vhodná cesta a pak se od toho distancuješ, když píšeš v jiném, že je to jeho cesta i zodpovědnost, sám bych takto světy nespojoval.“

    Tím jsem chtěl říct, že to není moje cesta, ale že pokud po ní někdo chce kráčet, že to má podle mě zkusit (s vědomím zodpovědnosti a rozvahy, které by asi mělo být o něco vyšší, vzhledem k okolnostem kombinování) i když je to odlišné od toho, co sám razím. Zkrátka podporuji průkopníka jako jsem já sám, i když se vydal jinudy, cestou, kterou do jisté míry nesdílím, i když oba čerpáme ze slovanských tradic.
    Nikoliv kvůli tomu, jak to má pojaté, ale kvůli Zdeňkově osobnosti a zkušenostem, které jsou pro mě zárukou jisté kvality. A vyjadřuji tak také, že i přes rozdílnost pohledů umím podpořit někoho s odlišným pojetím, cítím-li, že to k něčemu vede, i když mě samotného to může do určité míry (nebo úplně) míjet. Podobně třeba můžu takto podpořit nějaký keltský nebo třeba germánský záměr, budu-li v míře svého rozhledu a zkušeností cítit, že to k něčemu je, ač nemusím souhlasit se vším. Říkám tak: zkus to, dej si zároveň bacha, moje cesta to sice není, ale vypadá, že může solidně uspět, přeji hodně úspěchů.
    Tedy nevidím problém v odlišnějším životaschopném projektu, ani jako „konkurenci“, kritizuji v zásadě jen to, co považuji za cestu zpět nebo podle určitých indicií odsouzené podle mě k nezdaru.* Tedy silné postoje chválím, slabé kritizuji, ale to je tak celé, co k tomu všemu můžu říct, protože je to jen můj hlas zvenčí, kdy nemám práva cokoliv závazně rozhodovat, pouze sdělit svůj názor.
    A když v něčem vidím možný problém, tak jen varuji před konkrétním prvkem, ale neodrazuji před celkem.

    Je to pochopitelné?

    *) Docela se mi daří rozpoznávat cizorodé prvky v myšlení lépe a lépe, než kdysi – a v tom spočívá i moje „pravověrnost“: rozpoznej a dle možností nahraď svým – a tyhlety byť emocemi nabité výměny názorů mě dál pomáhají rozpoznávat lecos dalšího; průzkum bojem mě neskutečně pomáhá v tom, na co bych přicházel zdlouhavě třeba i několik let a plýtval tak časem, kterého vcelku mnoho není, chce-li se pohanství ať už kterékoliv tradice od dosavadního socio-kulturního rámce doopravdy emancipovat (aby rozdíl mezi pohanem a křesťanem byl podobný např. rozdílu mezi buddhistou a muslimem) a být časem plnohodnotnou tradicí a nikoliv jen nedospělou subkulturou vtahovanou díky neočištění sama sebe od chybných východisek – ano, sem patří ošklivá slova teorie, hlubší mezioborové vzdělání a kritické myšlení – zpět k tomu, od čeho se oficiálně distancuje. Kdyby se nedistancovalo, pak kryptokřesťanské a jiné cizí postoje nijak nehodnotím ani neodhaluji, a jdu o dům dál, hledat sobě víc odpovídající protějšky k diskusi nebo i spolupráci, byť se vize, kterou mám, stále vyvíjí a prohlubuje.
    A zde už mám tolik materiálu k specifikaci různých pedagogických situací, problémů, s nimiž se lidé zaujatí starým duchovnem při cestě ke kořenům potýkají… Od ozřejmování si svých skutečných cílů (pohanství jako druh protestu proti autoritě, na rozdíl od pohanství jako životnímu stylu či dokonce druhu kultury) , přes praktické vnější i vnitřní překážky až po nepochopení/neuchopení rozdílů. Jsem nadšen a smutný zároveň. Možná si uvědomíš proč.

    Zbytek soukromě.

   • Frostík permalink
    Leden 1, 2014 3:57 pm

    Wolosi, rozumím Ti víc než si myslíš. Tobě nezbyde než napsat nějaké dílko, kde vše, krok po kroku rozebereš. Určitě by to vedlo k zamyšlení.

 5. Prosinec 27, 2013 7:16 am

  Rozhovor se Zdeňkem Ordeltem a korespondence, která kolem toho proběhla, mě potěšili a povzbudili. Zdeněk je nejen teoretik, ale také člověk, který věnuje hodně času praxi a vlastnímu výcviku. Bezpochyby má v malíčku takové ty základní obřadní techniky, jako je vykuřování bylinami, předkládání obětí, zpěvy kouzelných písní apod., protože se to naučil u lidí z dosud fungujících přírodních tradic. Tyto znalosti se snaží předávat dál, a to je dobře. Těší mě, že se jeho pozornost čím dál víc obrací k našim vlastním kořenům a bohům našich předků a přeju mu, ať ho jejich síla a požehnání stále provází. 🙂

 6. lomikel permalink
  Prosinec 23, 2013 4:46 pm

  na pana Ordelta jsme padl na webu uz drive, nebych jsem si schopen udelat nazor. Tenhle clanek je mi sympaticky. Myslim ze ani jina cesta neni, pri 0 zdrojich popisujich Slovansku praxy, vzit stale pouzivane techniky od jinud a ramcovy zaklad zde a zpasovat je v osobni gnosy.

  Neskrome bych rekl ze se pokousim, amatersky, o totez.

  Zakladni Kniha Slovanskeho pohanstvi nezni spatne, uz se tesim :).

  Navic to bude as much as possible zalozene na tradici, dik Wolosi.

  • Wolos permalink
   Prosinec 23, 2013 11:19 pm

   „Navic to bude as much as possible zalozene na tradici“

   Nebude, na to ani nebyl čas, ale od základních tradovaných omylů a podvrhů je myslím Zdeněk ušetřen a nasměrován na to kvalitní co znám, takže i když se pustil trošku netradičním směrem, který do jisté míry nesdílím, stále je to pro část lidí podle mě vhodná cesta, byť sám razím více místní a starší pojetí; besy, vily i čorty tancujut 😉

   • Frostík permalink
    Prosinec 28, 2013 12:53 pm

    Májsko – slovanská syntéza. Už hořím nedočkavostí až si to přečtu. Po tvých názorech Wolosi na těchto stránkách, bych to nečekal.

   • Prosinec 28, 2013 9:22 pm

    Já doufám, že to budou spíše šamanské a obřadní dovednosti naučené u Májů, aplikované ve slovanské tradici. Májsko-slovanská syntéza, to zní děsně. 😀

Trackbacks

 1. Rozhovor se Zdeňkem Ordeltem | Slovanský kruh
 2. Slovanský kruh
 3. Rozhovor Mikyho Skjaery se Zdeňkem Ordeltem | Slovanský kruh
 4. Rozhovor se Zdeňkem Ordeltem | Neo šaman

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: