Skip to content

Rodokmen božstev

Prosinec 26, 2013

Běžně předpokládáme, že je důležité znát, kdo je otec, matka, sourozenec, syn či dcera toho či onoho božstva, stejně jako je pro nás smrtelníky důležité znát své příbuzenstvo. Moderní antievropský muž, a zvláště židovská věda o psychologii, samozřejmě použili příběhy o různých milostných vztazích božstev a jejich rodinných vztazích ke všemu, co stojí za prezentování našich božstev jako cizoložníků a krvesmilníků, nicméně se jako vždy pletou.

O bohyni Freyji se píše, že měla mnoho milostných vztahů, což zní hrozivě, než si uvědomíte, že jde o obraz vdaných žen obecně – a přirozeně různé vdané ženy mají milostné vztahy s různými muži; se svými vlastními manžely. V jiném kontextu jsou Freyjiny milostné vztahy jen metaforami či dokonce mystérii (jako pohádka o Sněhurce).

Freyja spí se sedmi trpaslíky, aby získala svůj Brîsingamen, zlatý náhrdelník:

220px-freyja_in_the_cave_of_the_dwarfs_by_h-_l-_m

Když se o Freyji říká, že je vdaná za svého vlastního bratra dvojče, Freyra, jedná se rovněž jen o důkaz toho, že vnímají koncept svobody [česky] jako mužský a ženský nebo možná, že to, co měli na mysli, se pro každé pohlaví mírně lišilo. Na tom není nic krvesmilného. Jejich děti, světlí álfové [česky], jsou jen nesmrtelní duchové, s nimiž se zasvěcovaný člověk spojuje a k nimž se přidává, když je osvobodí Freyja-Freyr.

Brîsingr (“oheň”), který vytváří Brîsingamen; Freyjin náhrdelník, který lze vidět na jejím krku jakožto náhrdelník ohňů na pobřeží, když se o letním slunovratu rodí z mořské pěny:

sankt-hans-events-copenhagen-1

Bohové jsou rovněž koncepty a představují cosi v každém zasvěcenci, přičemž jejich často zdánlivě cizoložné milostné vztahy slouží jako vysvětlení různých fenoménů. Potomci těchto zdánlivě cizoložných vztahů jsou pouhými efekty a důsledky dotyčného fenoménu.

Pokud je např. božstvo něčím otcem, neznamená to, že vlastně někoho zplodilo, ale že např. prve zmíněný zavdal důvod, aby ten druhý začal existovat, nebo že ovládnutí sil prvého je nezbytnou podmínkou pro ovládnutí sil druhého. Jako když se např. musíte naučit abecedu, abyste si přečetli text; tudíž v mytologickém jazyce je Abeceda matkou Čtení, a Čtení je synem Abecedy. Ve skutečném životě se vlastně žádné božstvo nerozmnožilo, nemá tedy žádné syny ani dcery, žádné otce ani matky, a žádné sourozence; jsou jen silami v každém v nás – a spočívají nečinně v každém z nás, dokud nejsou “zrozena” či “probuzena” náležitým zasvětitelským mystériem [česky] či jiným spouštěčem [česky].

Alespoň pro některé z nás je toto rovněž zřejmé, jako když se Aténa (skandinávsky Sâga) rodí ozbrojena z čela Dia (zde skandinávského Ôðinna). Samozřejmě že bohyně moudrosti, vědění. Filosofie, odvahy, inspirace et cetera se rodí z bystré mysli.

Stejně jako tedy neexistují různé rasy bohů [česky], neexistují ani různé rodiny bohů. Božstva mezi sebou nejsou spřízněna tak jako smrtelníci, ale jako přirozené či nadpřirozené fenomény, jako účinky a protiúčinky, akce a reakce et cetera, a abychom je pochopili, potřebujeme o nich takto přemýšlet a rozumět mytologickému jazyku Evropy. Hrom (Þôrr) stíhá Blesk (Loki), protože vždy slyšíte hrom, poté co jste viděli blesk, a Hrom má za manželku Úrodu (Sif), protože Hrom s sebou přivádí déšť a ten svlažuje Úrodu.

Perverzní židovští psychologové mohou dál snít o cizoložství a krvesmilných vztazích mezi evropskými božstvy, jak je jim libo, zatímco své pacienty zneužívají duševně či dokonce fyzicky (čehož se dopouští často), ale zbytek nás by se místo toho alespoň mělo držet skutečnosti a ignorovat jejich bezvýznamné a neotesané domněnky a nařčení ve vztahu k našim ctihodným Bohům a Bohyním! HailaR WôðanaR!

Freyja řídí svůj vůz, tažený dvěma kočkami Brundr (“kocour v říji”) a Kælinn (“příjemnou”, “roztomilou”)!

freya_22125_lg

Varg Vikernes

10.3. 2013

Přeloženo z: www.ancestralcult.com

freya-2

Reklamy
komentářů 31 leave one →
 1. morgarath permalink
  Únor 22, 2014 10:43 pm

  Antisemitismus jako typicky křesťanský postoj:-D:-D:-D:-D jiste ale hlavně že před příchodem Krista měli všichni ty pejzaté v lásce a oblibě :-D:-D:-D

 2. Pustevnik permalink
  Leden 13, 2014 8:09 pm

  V tomto dokumentu o norské black metalové scéně komentuje jak vraždu, tak i pálení kostelů. Mimo to tam mluví i o jiných věcech a jeho názory jsou tam celkem zajímavé. http://www.csfd.cz/film/268242-until-the-light-takes-us/

 3. Frostík permalink
  Leden 13, 2014 11:04 am

  Zvláštní, vědět o něčem, že je to „žumpa“ a pak tam stejně vlézt, vede k jedinému závěru. Obliba ráchání se ve fekáliích.
  Jestli má Varg rasistický narážky, to jde mimo mě. Třeba to myslel jako žido – křesťanský pohled. Víte sami, jak se kolikrát něco težko překládá. Já jsem s ním osobně nemluvil, tak ho nesoudím, neznám jeho osobní názor.
  A byl odsouzen jako vrah? Jestli ne, kde je presunce neviny? Informace čerpané z médií?

  • Wolos permalink
   Leden 13, 2014 1:35 pm

   „Jestli má Varg rasistický narážky, to jde mimo mě. Třeba to myslel jako žido – křesťanský pohled. “

   Víš, čím víc zkoumám jak se věci mají, jak kolem starého pohanství, tak novopohanství, zjišťuju jednu závažnou věc:
   Cizorodých prvků, zvláště křesťanských, obsahuje novopohanství obrovské množství, a tak se točí v kruhu, spoutáno neviditelnými vlákny toho, od čeho se chce (alespoň navenek) oprostit (pokud nechce, proč se pak vidí v „pohanství“ a ne přímo v křesťanství?).
   To platí i o rasismu (vznikl nejspíš v antickém světě, na nějž křesťanství navazuje, viz Benjamin Isaac: The Invention of Racism in Classical Antiquity, 2006) a antisemitismu (typicky křesťanský postoj – utužování vlastní identity „novozákoníků“ vymezováním se vůči „starozákoníkům“, které, jak jsem složitě zjišťoval, ale sami „vytvořili“). Jak z toho ven, když si drtivá většina novopohanů tuto zátěž neuvědomuje a ve svých představách více či méně papouškuje křesťanskou teologii, včetně zacházení s pojmem „bohové“ i rituální praxe s nimi spojené?

   Na to jsem stále nenašel odpověď, situace je to velmi složitá. Zvlášť když se pod střechu „pohan“ schovávají jak antičtí (Říše) tak barbarští (divočina) starověrci (a v zástupu za nimi pak africké, asijské a americké nativní tradice a kulty), a mylně se předpokládá, že mají něco významně společného. Pak se člověk setkává jen s jejich podivnými hybridy, kteří ani neví co doopravdy jsou. Často za to však ani nemůžou, ta staletí formování a výchovy v cizím duchu se zkrátka nemohla neprojevit…a hlad po alternativě k příliš predátorsky pojatému křesťanství zapřičiňuje, že slupnou neopatrně cokoliv, co se jim na duchovním tržišti předkládá…

   To se týká i Varga, který protižidovským postojem převzal část křesťanského světonázoru za svůj. Přitom osud „žida“ a „pohana“ jsou si velmi blízké, když si člověk dá tu práci, a zjistí si víc, než co mu cpe do hlavy klasická historie ovlivněná opět křesťanským chápáním stavu věcí.
   I „žid“ byl před svým podmaněním polyteista (min. 12 kmenů, žádný celistvý „národ“ v křesťanském dnešním slova smyslu) a monoteismus mu nasáčkovali Peršané (James W. Watts. Persia and Torah: The Theory of Imperial Authorization of the Pentateuch, 2001), a zmanipulovali/“zdokonalili“ jejich hellénští bratranci Římané (Francesco Carotta. Jesus Was Caesar: On the Julian Origin of Christianity. An Investigative Report, 2005), aby jej definitivně vtělili do své říše, když se jim to nedařilo vojensky.
   Dnes má pak novopohan po křesťanském příkladu žida pronásledovat? Mě to přijde bizarní.

   A jestli je Varg vrah? Jako dědic severských tradic jen drží hodnoty co jeho předkové (kde je ideál smrt v boji s mečem v ruce a odchod do Wallhally, ne prázdné řeči u piva, jaké to bylo kdysi), v tom je upřímnější než řada rádoby „vikingů“, zpracovaných současnou židokřesťanskou propagandou, kteří si na válečníky dnes již jen hrají.
   Řada vězňů i chovanců psychiatrických léčeben (zejména recidivistů) dnes mnohem více oplývá vlastnostmi, vlastními našim dávným předkům. To si ovšem dnešní neopohan odkojený růžovým křesťanským dudlíkem a vychovaný hodnou paní učitelkou, nepřizná (i když si nakrásně může říkat „radikální“, ale v zásadě si je se „sluníčkářem“ velmi podobný a často se s ním i stýká).
   A to je ta neviditelná bariéra, na kterou se opakovaně při snaze o emancipaci „pohanství“ naráží. Protože ten, kdo je věznitel a dozorce, představitel a tvůrce soudobé „společnosti“ a jejích hodnot a postojů, je stále křesťan. Tedy de facto nejblíže k duchu dávných dob a tradic nemají „neopohané“, ale zločinci, zejména mafie (v italštině je krásně vystižena slovem „famiglia“ – „rodina“, což je dědic a udržovatel rodového uspořádání na základě předkřesťanského římského právního pojetí „patria potestas“) a gangy. Jejich členové si ale pohané říkat nepotřebují, protože „pohan“ je křesťanský hodnotící pojem, a navíc svoji identitu odvozují od skupiny, jejíž jsou součástí a ne nějakého vzdáleného abstraktního pojmu, byť by byl sebetrefnější.

   • Shaman permalink
    Leden 13, 2014 6:47 pm

    Wolos: Co vlastně chápeš pod pojmem rasizmus a antisemitizmus? Tyto pojmy se často používají a krtitzují. Podle mě je třeba spíš argumentovat (teď nenarážím na Tvá slova), než tyto postoje odsuzovat. Klasický rasizmus (např. USA v povojnovém období) dneska u nás téměř neexistuje. Alespoň já jsem se s ním snad nikdy v životě nesetkal. Pokud jde o přístup většiny k menšině samozřejmě, obráceně to pořád platí, navíc je živený i médiemi.

   • Wolos permalink
    Leden 13, 2014 9:53 pm

    „Co vlastně chápeš pod pojmem rasizmus a antisemitizmus?“

    1) ztotožňování své identity s rasou a její vyzdvihování nad jiné
    2) vytváření umělého kolektivního protivníka, v tomto případě žida, i když slovo semita ve skutečnosti obsahuje mnohem větší skupinu etnik

    Rasismus u nás je vzácnost, v tom máš pravdu. Média si v tom jistě nachází svoje témata, za účelem multikulturního imperiálního guláše (římsko-katolický světový řád s bohatými zkušenostmi z multikulturního Říma, jehož model se snaží globalizovat a likviduje tak jednu kulturu za druhou), s kterým ale také nesouhlasím. Jsem za svět mnoha kultur a etnik, která se ale nebudou výrazně míchat (výrazně píšu proto, že realita je jaká je) a ani říkat, že nějaká/é je lepší než druhá/é. V tom jsem k postojům našich dávných předků silně věrný.
    Dokud se jim někdo zvenčí necpal na jejich území, neřešili ho, ať už to byl kdokoliv, od šikmookých Avarů a Hunů až po „bílé“ římské legie. Krásně tento postoj, zachycený v rozmluvě starých Prusů s misionářským fanatikem sv. Vojtěchem, kterým jim narušil svojí přítomností posvátný háj, zaznamenal benediktinský mnich Johannes Canaparius ve Vojtěchově životopisném díle „Vita sancti Adalberti episcopi Pragensis“:
    „Važ si toho, že jsi až sem došel beztrestně, a jako rychlý odchod dá naději na život, tak malé prodlení zrodí trest smrti. Nám a celému tomuto království, jehož vchodem jsme, vládne jeden společný zákon a jeden životní řád, vy pak, kteří máte jiný a neznámý zákon, budete nazítří usmrceni, jestliže neodejdete této noci.“

    Čili neztotožňovali svoji identitu s rasou nebo jako protipól nějakého zlého národa (aneb on je ten „zlý“ a náš je ten „dobrý“), ale se souborem zákonů v kombinaci s životním stylem a představami a zvyky s nimi spojenými.

   • lomikel permalink
    Leden 14, 2014 9:13 pm

    no volosi, mam dojem ze te tvuj odpor k krestanum vede do extremu :).

    1. jsou ruzna mocenska centra, a zrovna Vatikan bych za promotera multikulti nepovazoval. Cirekv katolicka je, bez ohladu na soucasny ekonomicky vzestup v CR ( zlodejinu) v defenzive a neplni si ani ukol byt na „domaci“ pude Fifty Fifty s Islamem. Pokud se me tyce tak preferuji vyhoreleho katolika pred zapalenym islamistou.

    2. moje identita je diferencovana, Prazak ;), Cech, Evropan, Obyvatel zemekoule. Identita je tvorena i rasou, i kdyz je dulezite cim se kdo citi byt ( v urcitych mezich ze :), jeho svetonazorem a ochotou se podilet na sdileni, prezivani a rozvoji konkretnich sociokulturnich vzoru.

    3. zpet k tem mocenskym centrum, dve z nich maji co delat s lidmi hlasicim se k Zidovstvi. Bankstersky karter okolo Fedu a Israel. Moje pracovni verse je ze skrze Israel ( a konglomerat memuu nazvanych dejme tomu judaisticky-sionisticke) sjednocuji a nejspis i pouzivaji Banskteri (sami se k zidovstvi hlasice) Zidy jako kvalifikovane ovce, na rozdil od tech mene kvalifikovanych z jinych narodu. Za blbce je na tehle planete 95% obyvatel.

    Takze ano, je treba rozlisovat, lec nekdy je to ponekud neprehledne, viz. treba lidskopravni agenda zmutovana do virulentni poropagandy.

    4. I “žid” byl před svým podmaněním polyteista, to byl wolosi kazdy narod , kmen, rodina, pred tim nez se obratil. Zide jsou monoteisti starsiho data nez krestane. Opravdu tam nevizim zadnou (mladsi nez +- 3000 let) spojitost s pohanstvim. To neni nijak odskuzujici komentar, to je faktum. Ze svetonazoroveho hlediska (viry) neni imho pro pohana rozdil mezi Zidem, Krestanem ci Muslimem. Samozdejme je rozdil v pristupu k pohanum, dle doby, zeme atd, lec koncepce je proste MONOTEISTICKA.

    Nevim, treba se pletu, ale citim z tvyh nazoru pach multikulti ( to je sranda, skoro.. 🙂

   • Wolos permalink
    Leden 15, 2014 9:58 am

    Lomikel:

    „dojem ze te tvuj odpor k krestanum vede do extremu :)“

    Protože o nich doopravdy pořádně nic nevíš, nezkoumáš jejich kořeny, nauku, právo, vývoj, záměry ani politiku. K jejich obrazu ti stačí „vyhořelý katolík“ s kterými jsi nejspíš trávil svoje dětství a jaký jsi možná i ty sám.
    Já ale nezkoumám a nereflektuji stádo (ke kterému se ani příliš nevyhraňuju), ale pastýře.

    „moje identita je diferencovana, Prazak ;)“

    To dost věcí vysvětluje… a Slovana jsem nikde nezahlídl, zatímco anticko-katolického Evropana ano, což do sebe zapadá.

    Zbytek komentovat nebudu, ztráta času.

  • Leden 13, 2014 7:32 pm

   Pokud jde konkrétně o slova „perverzní židovští psychologové“, použité Vargem v tomto článku, tak kliknutím na ně vás přesměruje na heslo Siegmund Freud na wikipedii, čímž vyjasňuje, koho tím měl na mysli. Jung, Freudův žák, který se se svým učitelem názorově rozešel, Freuda kritizoval mj. proto, že své závěry činil v podstatě výhradně ze sezení se svými židovskými pacienty. Asi Junga kvůli tomu hned nenazveme rasistou či antisemitou 🙂 Něco o vztahu Junga nejen k Freudovi zde: http://sarmatia.wordpress.com/2011/10/07/jung-a-narodovecke-hnuti/

 4. lomikel permalink
  Leden 6, 2014 3:29 pm

  btw. kdyz uz tady zacala plodna disluse 😉

  je Varg prirodni seversky filozof nebo i praktikuje ? V jeho clancich je zajimava smes zajimavych postrehu a IMHO spekulativnich minel.

  • Tomas permalink
   Leden 6, 2014 8:56 pm

   To se asi budeš muset zeptat „vraha a neonacisty“ osobně. Já sám ho zrovna moc neprožívám ale myslím, že v dnešní době má co říct a některé jeho myšlenky jsou zajímavé. Na to, že je to „vrah“ kálí pes.

   • lomikel permalink
    Leden 7, 2014 11:31 am

    sve si odsedel, uzavreno. jak ctu jeho clanky tak mi prijde ok. druhou nalepku dnes dostane kazdy sve kultury si vazici evropan od multi-kulty ohlupovadel.

    zajimal by me to proto ze bych mozna lepe rozumel jeho nazorum.

  • Leden 7, 2014 7:05 pm

   Lomikeli, pokud jde o Varga, „vraha“ (trvá na tom, že zabil v sebeobraně) a „nacistu“ (rovnež tuto nálepku popírá), svou filosofii poodkrývá v jednom dílu seriálu Bardův příběh:
   http://sarmatia.wordpress.com/2009/10/13/barduv-pribeh-cast-viii-nabozenstvi-nebo-rozum/

   Na základě jeho dalších vyjádření v rozhovorech (viz níže) bych se odvážil tvrdit, že se praktikování nevěnuje:

   „Máš samozřejmě pravdu, když tvrdíš, že stará náboženství z tohoto světa zmizela a že je bude jistě následovat i křesťanství judaismus i islám), ale mě pohanské náboženství nezajímá. Zajímají mě pohanské ideály a morálka. Zajímají mě evropské hodnoty, jež mají kořeny v naší krvi.“
   originál: http://metalist.co.il/InterviewPrivate.asp?id=442&lang=eng

   „No, vlastně ani nejsem nábožný, ale uznávám pohanskou ideologii a pohanské hodnoty. Věřím v krev, půdu a čest; rodinu, domov a hamingja; sílu, tradice a odvahu. A věřím, že Evropa procitne.“
   originál: http://www.burzum.org/eng/library/2010_interview_vampiria.shtml

   Varga respektuju rozhodně proto, jak pohanství (používá pro něj termín odalismus) přímo „masově“ popularizuje. Takových lidí v dnešní době moc není. Určitě je to zajímavý člověk s neméně zajímavým osudem.

   • lomikel permalink
    Leden 8, 2014 6:05 am

    dik za reply,

    jeho nechut k nabozenstvi vcelku sdilim, stejnou nechut ale mam k filozofii/ideologie tam kde volne/vyberove mixuje pravdy vedecke a pravdy mytologicke.

    Tim nerikam ze jeho verse vedeckeho 😉 pohledu na svet je mi nejak protivna, jen rikam ze bez korkce vlastni praxe (casto se mi stane ze pri ceste vidim veci jinak nez jsem predpokladal ze je mozne je videt, ze se mi od Bytosi dostane doporuceni zasadne protichudne k memu aktualnimu pohledu – a ktere se mi nelibi; krome toho ze mi to rozsiri pocet moznosti rozhodovani tohle prekvapeni beru za jedno z potvrzeni vize)je to ulet, stejny jako jine filozoficko/ideologicke systemy v historii i soucasnosti.

    Varg ma intuitvni vhled, nektere jeho pohledy mi zcela sedi s tim k cemu jsem dosel, rekl bych ze je skoda ze nepraktikuje.

    —-

    co se tyce toho o co se snazi, tak za schudne povazuji probudit v lidech vedomi ze se musi sami sebe tazat – co mi prospiva, co prospiva mym blizkym, co prospiva me komunite (je li nejaka), co prospiva memu narodu (dokud jeste neni semlet na maso). Rodina a narod jsou dve socilani struktury ktere umoznuji aleson nejake spojeni v „kruhu“, rodina je intimni, narod silova slozka. Pokud esistuji komunit mezi, tim lepe, tezko ale bodou suplovat tyhle dve spolecenstvi.

    To v kombinaci vedomim ze kazda kultura je hodnotna, tedy i ta ma , korenici v evrope, a ze neni duvod si nechat brat prava priznavana jinym, vede k tomu ze si covek uvedomi kdy je treba rici NE a stat si za tim.

    No a pokud se cloveku podari pohlednou obcas na zivot vesmir a vubec ocima nekoho jineho – preshnou sve akulani zarazeni, a to ja povazji za praxy, tak tim lepe.

    —–

    Co se Varga tyce nejsme si uplne jist ze negativni reakce ktere vyvolava nemyslim tim ze byl zavreny, ale cast jeho reoriky, jej nediskredituje v ocich tech kteri potrebuji jen probudit k vlasnimu sebetazani ( viz, vise).

    Pro propagandu tech kteri pri svem tazani dospeli k jinyn odpovedim 🙂 pak funguje jako super nalepka – toxicke.

 5. lomikel permalink
  Leden 6, 2014 3:19 pm

  Dragovit-Thorolf
  „Varg vůbec nepochopil smysl mytologie, že něco tak prostého a jednoduchého jako je mýtický příběh, může obsahovat cosi, co lze bezpečně považovat za esenci dějin nebo morální poučku. Staré národy neznali písmo a nezapisovali si dějiny, ale své veškeré poznané jevy (nejen ty přírodní, ale i dějinné!) se alespoň pokoušeli obsáhnout do svých mýtických příběhů. “

  nevidis to spravne :), mytologie jsou zkostnatele vize, mrtvy duch, nuda v Brne.
  Eda je Bible severu, kazdy v ni muze najit to sve :).

  ad vanove – asove, bohove, smylstvo etc. – zkus se s Bohy zpojit ve vizi, pak zjistis ze tohle to
  scholasticke dohadovani toliko pro hmm, tury jest 🙂

  Bohove a Bohyne jsou viry energie, jestli a jak spolu soulozi zavysi na interpretaci. Ano, vnimam Freyu jak smysnou Nadzenu ;), ale ani v nejmensim bych si nedovolil tvrdit ze to je jejis skutecna, cela atd podstate.

  Varg je ujety, ale to ty taky – podle toho co pises, ja tez :).

 6. Dragovit-Thorolf permalink
  Leden 4, 2014 4:46 pm

  Vrah a neonacista Varg Vikernes a jeho blábol, nesmyslný článek s primitivně rasistickým zakončením. Je to ostuda, číst zrovna něco takového tady od tohoto zločince a ještě k tomu psát komentář. To vše jen proto, že je Varg jako muzikant určitými lidmi protěžován a dost přeceňován, mají pro něj určitou slabost, přestože on jako umělec zůstal v podstatě neznámým a bez úspěchů, bývalý trestanec… Varg vůbec nepochopil smysl mytologie, že něco tak prostého a jednoduchého jako je mýtický příběh, může obsahovat cosi, co lze bezpečně považovat za esenci dějin nebo morální poučku. Staré národy neznali písmo a nezapisovali si dějiny, ale své veškeré poznané jevy (nejen ty přírodní, ale i dějinné!) se alespoň pokoušeli obsáhnout do svých mýtických příběhů. Krvesmilný vztah mezi Freyem a Freyou, případně mezi Njördem a jeho sestrou (všimněte si, že to jsou pouze Vanové) není příběhem o „konceptu svobody“, je to morální poučka o společenských poměrech obyvatel, které měli být obvyklé u obyvatel před příchodem indo-evropanů. Krvesmilstvo a další zvyklosti měly skončit ve chvíli, kdy se moci ujali příchozí indo-evropané (ty jsou v severské mytologii symbolizováni bohy z rodu Ásů) na úkor domorodců (které symbolizují archaičtější Vanové). Ásové stejně jako indo-evropané totiž na rozdíl od Vanů krvesmilstvo neuznávají, neuznávají ho ani jiné indo-evropské národy a mytologie, proto také krvesmilstvo u Ásů nenajdeme, je pouze u dvojic z rodu Vanů. Vanové mají představovat archaičtější lid a po válce byli někteří z nich odvedeni k Ásům (do Ásgardu), kde vládlo právo a zvyklosti Ásů a ti ostatní Vanové mimo Ásgard byli zřejmě zapomenuti (třeba taková bohyně Nerthuz zmiňovaná římským Tacitem bývá k severské mytologii příčítána jen pouze hypoteticky). Připomínám, že tyhle informace nepocházejí pouze z mé hlavy, ale od různých historiků, antropologů a religionistů, také samozřejmě z Eddy. V Eddě se píše o bozích z rodu Ásů, kteří Vanům jejich krvesmilné vztahy vyčítají. Tvrzení, že vztah mezi Freyou a Freyem je konceptem svobody a srovnávat to s elfy a bakchantkami, je prostě blábol. Stačí si jen obstarat kvalitní literaturu, samozřejmě Eddy, každopádně nečíst Varga Vikernse a podobné „odborníky“, rozhodně nebrat vážně ani Pohanský kruh, protože ten je schopný na svých stránkách zveřejnit kdejakou blbost.

  • Leden 5, 2014 7:42 am

   Pohanský Kruh je především společenství pohanů, velmi rozmanitého zaměření. Někteří z nás se orientují na Slovany, někteří na Germány, jiní na Kelty, další na Řeky atd. Každý z nás poslouchá jinou hudbu, čte jiné knihy a někoho jiného volil, nebo nevolil při posledních volbách. Wolf má rád Varga Vikernese, já zase Emmu Restall Orr, docela chápu, že taková míra osobní svobody je pro některé Dragovíty neúnosná. 😉

  • Myslič permalink
   Leden 5, 2014 9:42 am

   Tak to jsem se opět nasmál, na to blábolení křísnuté mixem „pravdy a lásky“, „humanity“ a blbosti snad reagovat nemá cenu… snad jen k tomuto : „Ásové stejně jako indo-evropané totiž na rozdíl od Vanů krvesmilstvo neuznávají, neuznávají ho ani jiné indo-evropské národy a mytologie..“
   Aha, takže rodinné vztahy u Titánů a Olympanů si Thorolf opět nenamáhal nastudovat 😀 No nic 😀 Jinak, jsem moc zvědav na další dávku „moudra“ od někoho, kdo se zaobírá pohanstvím „už“ od roku 2010.

  • Zuzana_aa permalink
   Leden 10, 2014 1:06 am

   Ztotožňuji se s religionistickým názorem, podle kterého jsou bohové všech panteonů, narození jako bratr a sestra, jednou entitou. Zrozením do tohoto světa bylo božstvo rozděleno na dva protiklady (bratr – sestra), sňatkem bylo opět spojeno v jedno dokonalé.
   Taky jde dokázat z písemných památek těch národů, po kterých památky zbyly, že v náboženstvích jsou dva postoje, a mezistupně mezi nimi, pochopitelně. Jednak to byl kněžský stav, který zacházel s pojmy podobně, jak Varg, jednak lidé, kteří žili ty příběhy a konali podle nich obřady, protože žádné „pozadí“ nepotřebovali. Bohové jsou proto bohy, že nemají jednu tvář, ale ukazují se nám v různých podobách.

 7. Pustevnik permalink
  Prosinec 31, 2013 5:35 pm

  Mně se ten jeho výklad nezdá. Možná pasuje na severskou mytologii, to nemùžu posoudit, ale napasovat to na celou Evropu, to se mi zdá trochu moc. Třeba Odina a Dia bych rozhodně nesrovnával.

 8. morgarath permalink
  Prosinec 27, 2013 8:09 pm

  Opět skvělý článek! Varg nezklame.

  • Dragovit-Thorolf permalink
   Leden 4, 2014 4:02 pm

   Varg Vikernes je v prvé řadě vrah a neonacista, na to by se nemělo zapomínat. Proto by se jeho články neměly vůbec zveřejňovat a nevěnovat jim pozornost. Jeho primitivní a paranoidní projevy rasismu a antisemitismu, kterými obohatil i závěr článku, musí odrazovat snad i průměrně inteligentního člověka, který má vzdělání a umí rozpoznat věrohodné-fundované informace od laciné demagogie plné emocionálně zabarvených rasistických plků. Pohanský kruh opět klesl o pár úrovní níž a jestli to takhle půjde dál, tak brzy z něj bude úplná žumpa. Když dnešní „novopohané“ dopřávají pozornost i takovým pofidérním existencím jako je Varg, pak už jen to svědčí o jejich celkové myšlenkové vyprázdněnosti a zoufalství. Již teď se těším na další rasistické články o zlých židech a zlých křesťanech.

   • morgarath permalink
    Leden 4, 2014 5:25 pm

    :-D:-D:-D

   • Rushwolf permalink
    Leden 4, 2014 6:42 pm

    Tomu říkám slovo Vandasovce do pranice 😀 … ale jinak add. rasismus i vyhrocená náboženská nesnášenlivost souhlas 😉

   • Shaman permalink
    Leden 4, 2014 10:17 pm

    Nechápu, proč bych si zde nemohl přečíst Vargovy názory. Nevím zda někoho zabil a pokud jo, za jakých okolností. Ono totiž zabít, ještě neznamená být vrahem. Ja třeba za vrahy považuji různé rádobyhumanisty, kteří ve jménu „všelásky a tolerance“ hubí Evropany. Když čtu tvoje slová, napadá mi, že třeba proti „humanitárnímu bombardování“ nemáš nic.

   • medvidek permalink
    Leden 9, 2014 7:04 am

    Jen by mě zajímalo, jak má Vargova minulost, ať je jaká chce, něco společnýho s tím zdali může něco prezentovat či ne. Je to článek jeho názoru na určitou problematiku a mohl vyvolat slušnou diskuzi k jeho smyslu. Očividně s ním nesouhlasíš, což je možné. Bohužel, namísto věcného argumentování, jsi vytáhl jeho osobní život. Pokud ti vadí že označil „moderní psychology“ za židy, proč se nad to nepovzneseš?
    A pak: Ježíš byl taky trestanec a nakonec ovládl celou Evropu a část Asie. 😀

 9. Prosinec 27, 2013 6:56 am

  Pro mě je bohyně Freya nezávislá, divoká bojovnice a čarodějka a ta promiskuita mi k ní úplně sedí. Nevím, jestli se spíš ve Vargově snaze vykládat její milostné vztahy jako pouhé metafory a mysteria, neprojevuje zbytečná snaha dělat z ní světici.

 10. Zuzana_aa permalink
  Prosinec 26, 2013 8:25 pm

  To je moc pěkný článek, děkuji.
  Můžete mi někdo jako laikovi osvětlit, kdo je Varg Vikernes? Z webu jsem pochopila, že je něco mezi vrahem, politickým rebelem a muzikantem. Těžko spojit tyto kousky faktů s články, které tu vychází. Dík.

  • Pustevnik permalink
   Prosinec 26, 2013 8:42 pm

   Možná ti pomůže tento článek: http://sarmatia.wordpress.com/2011/05/12/biografie-varga-vikernese/ a když tak ještě jeho stránky, ze kterých je tu pár článků přeloženo. http://thuleanperspective.com/

  • Prosinec 26, 2013 9:03 pm

   Pustevník mě tím linkem na biografii už předběhl, tak bych jen navázal tam, kde končí.
   Varg byl propuštěn z vězení začátkem roku 2009. Přestěhoval se do Limousin ve Francii, kde žije s manželkou a 3 dětmi (4. dítě se má narodit právě v těchto dnech).
   V lednu 2013 rozjel svůj blog thuleanperspective.com, kde prezentuje své myšlenky, nejen ohledně pohanství. V létě byl křivě obviněn z přípravy terorismu a od té doby postupně přestal svůj blog aktualizovat.

   • Zuzana_aa permalink
    Leden 10, 2014 12:46 am

    Díky za odkazy i info. Pozoruhodný člověk. Lidi, kteří něco vymyslí, jsou vždycky extrémní.
    Muziku přeposlouchávám… Líbí se mi víc novější muzika, ty první alba jsou na mne moc rychlé.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: