Přejít k obsahu webu

Gótský král Athanarich (pamětní den 9. červen)

8 června, 2022

Král Vizigótů Athanarich vládl svému lidu od roku 369 až do své smrti v roce 381. Athanarich, někdy nazývaný první a největší král svého lidu, byl skalním gótským pohanem. Vnímal jako svou odpovědnost podporovat a prosazovat víru svého lidu a šel až tak daleko, že popravil vice než tři sta Vizigótů, kteří konvertovali na křesťanskou víru. Jejich gótská kultura byla prvořadá a on se obával, že ji nástup křesťanství zničí.

Během své dvanáctileté vlády Athanarich intenzivně bránil svou kulturu proti postupování římské křesťanské konverze.  V počátečních letech tvořil spojenectví se spolukrálem Vizigótů Fritigernem, aby zastavili zasahování římských legií do jejich zemí. Když tito dva byli spojenci, Gótům se dařilo bránit proti římských armádám. Firitgern však z neznámých důvodů obrátil svou armádu proti Athanarichovi a způsobil tak gótskou občanskou válku.

V raných fázích Athanarich vyhrál každý střet se svým někdejším spojencem. To přimělo Fritigerna, aby se obrátil se žádostí o pomoc na svého dřívějšího římského nepřítele, císaře Valense. Navzdory jakémusi postupu Fritigern přesto válku prohrál. Gótská občanská válka si nicméně na zemi i Vizigótech vybrala svou daň, a když záhy po skončení občanské války Hunové začali podnikat invazi, Fritigern žádal po císaři Valensovi, aby mu a jeho lidu povolil překročit do  římské země. Žádosti bylo vyhověno, ovšem pouze pro Fritigerna, jenž zatím konvertoval na křesťanství, a pro ty, kteří ho následovali.

Zbytek Vizigotů bylo ponechán, aby se o sebe postaral. Navzdory svému nejlepšímu úsilí král Athanarich nedokázal území udržet proti krutým a lépe zásobeným Hunům. Tváří v tvář vyhladovění Athanarich odvedl svůj lid do údolí řeky Olt (dnešní Transylvánie), kde se usadili. Roku 380 byl Athanarich sesazen a byl odklizen nikam jinam než do Konstantinopole a zemí jeho někdejšího nepřítele, římské říše. Nový císař Theodosius I. přijal Athanaricha  ve své říši vlídně. Po své smrti o pár týdnů později byl Athanarich pohřben se státními poctami, aby se tím ukázala Theodosiova úcta ke gótské kultuře.

Co se tedy můžeme naučit z tohoto příběhu?

Král Athanarich stál na svém tváří v tvář všemu, co by ho bývalo zničilo. Poznal důležitost  udržování kultury svého lidu a viděl, jaká byla nebezpečí konverze. V této moderní době je ještě důležitější vnímat, jaké byly Athanarichovy boje a nezapomínat, že zachování našeho lidu a naší kultury je tolik prvořadé.

Jde o kořeny.

Jde o souvislosti.

Jde o návrat domů.

Gythia Catie Ericksonová

No comments yet

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: