Přejít k obsahu webu

Norny a náš osud

2 června, 2021
Robert Blumetti

Často jsem dotazován na místo předurčení a svobodnou vůli ve věroučné struktuře lidové víry. Každá diskuse ohledně osudu a smrti nás okamžitě přivádí k nornám a jejich místu v kosmologickém uspořádání vesmíru. Vládnou nad rolí, kterou my, Děti Bohů, hrajeme ve velkém schématu života.

Norny jsou ženské nadpřirozené postavy. Důvodem, proč jsou chápány jako ženy, je jejich pečující podstata. Předou vlákno osudu každého jednotlivce. Tyto tvořivé síly, podobně jako všechny tvořivé síly ve vesmíru, mají ženskou podstatu. Jejich proces předení se podobá péči o embryo, které získává formu v ženině lůně. Dává život a určuje podstatu všech jednotlivců. To znamená, že jsou spojeny s naší DNA a geny. Formuje nás naše minulost a to, co dědíme, dá formu životu, který vedeme, a utváří tedy budoucnost. Minulost, současnost a budoucnost jsou navzájem propojené. Je to genová zásobárna našeho Lidu. Norny jsou duchovní silou, která buduje cestu, po níž se vydáme dolů, jakož i fyzickým poutem mezi našimi předky a potomky, silou, z níž dědíme schopnosti potřebné ke správnému rozhodování,  vytrvalosti a dosahování úspěchu.

Naše geny k nám promlouvají a budou nás ovlivňovat utvářením způsobu, jakým reagujeme na situace, které vzniknou. K tomu dochází na skupinové úrovni i úrovni jedince. Prostřednictvím našich genů s námi Bohové komunikují, a díky našim genům a DNA můžeme být v životě Bohy vyvoleni pro zvláštní poslání či úkol.

Existují tři primární norny: Minulost, Přítomnost a Budoucnost (Urd, Verdandi a Skuld). Žijí u Urdiny studny, nejsou však jedinými nornami. Jsou i jiné norny, přívětivé i  zlomyslné, které by mohly lidskému štěstí napomáhat nebo jej mařit. Vlastně každý z nás má jednotlivou nornu, která nás vede po naší cestě životem. Toto je původ křesťanského konceptu anděla strážného.

O nornách se říká, že řežou dřevo, což znamená, že ryjí runy, které budou vládnout životu každého jednotlivce. Při porodu norny navštěvují každé dítě, jak se narodí, a vyřežou runy, aby určily události, jimž bude dítě ve svém životě čelit, jak roste a dospívá. Některé norny mohou nacházet přízeň u álfů, jiné jsou úzce spojeny s trpaslíky. Toto může určovat povahu každého dítěte. Může to vysvětlovat, proč někteří jedinci excelují ve všem, co zkusí, zatímco jiní ustavičně čelí porážce a zklamání. Někteří jedinci prožijí život plný dřiny a  strádání, zatímco jiní mají  kouzelný život. Řekové a Římané nazývali norny sudičky a Římané měli bohyni, která byla původem z Říma a jmenovala se Fortuna. Byla bohyní štěstěny, a když se na vás usmívala, zažívali jste v životě štěstí, ale pokud vás ignorovala,  provázela by vás v životě smůla. Všichni indoevropští předkové věřili v ženské síly, které ovládaly osud našich životů.

Ódin ví, jakými cestami se bude každý z nás ubírat, protože obětoval oko, aby se mohl napít z Mímiho studny. Mohl by si nás vyvolit k nějakému úkolu, ale je jen na každém z nás, abychom se rozhodli, zda jsme hodni tento úkol vykonat nebo překážku zdolat, musíme se však prokázat toho hodni. Norny nám mohli upříst cestu, po níž bychom se ubírali, ale budeme muset činit rozhodnutí, která určí, jakým směrem se budeme ubírat. Cesta, kterou pro nás předou, není rovná a přímá, ale má mnoho křižovatek.

Jak jsem již zmínil, každý z nás má individuální nornu, která přede cestu, po níž se v životě ubíráme. Pamatuji se, že když jsem jako dítě vyrůstal v katolické škole, jeptišky nám říkaly, že má každý z nás dobrého strážného anděla a také zlého anděla. Ten první nás neustále vede rovnou a úzkou cestou, zatímco druhý se nás snaží přesvědčit ke konání zla. Dokonce si pamatuji, jak nám jeptišky říkali, abychom si sedali na levou stranu židle u stolu, abychom nechali dobrého strážného anděla sedět s námi, protože náš dobrý strážný anděl je vždy napravo od nás.

Dnes vzrůstá fascinace anděly. Police našeho místního knihkupectví je plné knih o andělech. Nauka o andělech nám říká, že andělé nejsou roztomilá, malá stvoření s křídly, sladkými tvářičkami a jemnými rysy, ale často velcí bojovníci a divoké bytosti. Obvykle se představují kombinaci mužských a ženských rysů. Dokonce divocí bojovníci-andělé jako Michael a Gabriel se zobrazují s rysy ženského života. Důvod je jednoduchý – to, co naši předkové chápali ohledně norn bylo začleněno do nauky o andělech.

Norny jsou ženské entity, ale jsou také divoké. Člověk by se neměl snažit o kontakt se svou nornou. Norny představují mocné sily a měli bychom je respektovat a ctít, ale skutečně nějakou spatřit je děsivá zkušenost. Pokud byste náhodou svou nornu spatřili, bude vyobrazena jako strašlivé zvíře a bude znamenat jen jediné – nebezpečí! Mohlo by také docela dobře znamenat, že brzy zemřete nebo utrpíte velkou újmu.

Před dvaceti lety, když jsem se poprvé zapojil do své studijní skupiny zkoumající severské náboženství, kterou vedl Robert Zoller, jsem měl zajímavou a děsivou zkušenost. Jedné noci jsem měl hroznou noční můru. Zdálo se mi, že plavu v tmavém oceánu. Byl jsem pod vodou a voda byla černá jako asfalt. Nic jsem neviděl, ale měl jsem strašlivý pocit, že se za mnou nachází nějaké velké nebezpečí. Neviděl jsem ho a mohl jsem jen zoufale plavat, jak nejrychleji jsem dovedl. Ani jsem neviděl hladinu, ale snažil jsem se plavat směrem, o němž jsem si myslel, že vede vzhůru. Jak jsem se vzpíral, cítil jsem, že nebezpečí, které mne následuje, se rychle přibližuje a dostihuje. Tehdy jsem se podíval dolů a uviděl, jak se za mnou žene velký žralok s doširoka otevřenými čelistmi. Dál jsem se vzpíral a zoufale se snažil dosáhnout hladiny, ale mé snahy byly marné. Za pár sekund se mne zmocnily obrovské čelisti a zaklapli se mi kolem pasu. Dál si pak jen pamatuju, že jsem seděl v posteli a celý zpocený řval. Probudil jsem té noci celou rodinu a už jsem nemohl usnout.

Následující noci jsem měl další noční můry o žralocích, ačkoliv žádná nebyla tak strašlivá jako ta, co jsem zažil první noc. Dokonce i dnes, po dvaceti letech, se stále bojím snů o žralocích. A nyní, jakou má tento příběh pointu – vlastně pointy dvě.

Nejprve, přesně na den rok, kdy jsem měl onen sen, jsem přecházel Park Avenue v New Yorku. Byla noc a pršelo, když jsem došel na roh. Nechtěl jsem se pokoušet přejít třídu na červenou, jak to někteří dělali. Čekal jsem tedy na zelenou. Světlo přebliklo a pokračoval jsem v přecházení do poloviny třídy, na ostrůvek, který se táhne středem Park Avenue. Když jsem z ostrůvku vykročil, abych přecházení dokončil, opatrně, jak jsem mohl, protože pršelo, náhle jsem se ocitl ve světlech reflektorů dodávky, která na třídu zabočovala. Dodávka do mě přímo vrazila a já letěl vzduchem nějakých patnáct stop, přistál na asfaltu a kutálel se po něm, až jsem se konečně zastavil. Jak jsem tam v dešti ležel, slyšel jsem, jak ke mně spěchají lidé. Otevřel jsem oči a uviděl, jak  řidič z dodávky vystupuje, a bezmyšlenkovitě jsem se snažil vyskočit a křičet něco o krvavé vraždě, jak jsem ho chtěl přetrhnout. Všechny nejprve vylekalo mé neuvěřitelné „vzkříšení“. Určitě si mysleli, že jsem srážkou vážně zraněný, a nemysleli si, že jsem schopen pohybu,  natož se sám pokusit a vyskočit. Nuže, nakonec se jim podařilo mne udržet a přesvědčili mě, abych zůstal v klidu, protože jsem mohl mít vnitřní zranění. Když konečně dorazila sanitka, ještě jsem seděl na mokré ulici. Medici mi řekli, že bych neměl vstávat a chodit. Řekl jsem jim, že nechodím, že přesně tam jsem dopadl. Podívali se, kde je dodávka a kam jsem dopadl, a pak se podívali jeden na druhého a nemohli uvěřit, že jsem byl odhozen tak daleko bez nějakých viditelných zranění. Netřeba říkat, že jsem souhlasil jít do nemocnice na rentgen.  Později téže noci mne propustili, protože jsem nebyl zraněn. S výjimkou slabší bolesti v pravé paži, (na tu jsem dopadl a koulel se) byl jsem zcela nezraněn.

Teprve o několik týdnů později, kdy jsem to pověděl své studijní skupině,  mi připomněli, že to je přesně rok, kdy jsem měl ten strašný sen se žralokem. Po diskusi o incidentu jsme dospěli k závěru, že sen mohl být jistým varováním před tím, co se stane o rok později. Byla to zkouška? Varování? Nebo něco víc? Nevěděli jsme jistě. Tento příběh však má ještě jeden zajímavý aspekt.

O sedm let dříve, když jsem chodil do školy v Bostonu, jsem šel v létě na pláž. Byl jsem po prsa ve vodě a bylo v ní hodně lidí, když mezi všemi ve vodě zavládlo naprosté ticho. Mezi námi plaval žralok. Jeho tmavá ploutev plachtila vodou, zanořovala se a vynořovala kolem lidí. Nikdo se ani nepohnul a já vím, že jsem se hodně bál pohnout. Bylo to roku 1976 a zrovna jsem viděl Čelisti. Žralok byl nějakých 20 stop ode mě a jasně jsem viděl, že je asi deset stop dlouhý, ačkoliv následně všichni přísahali, že to byl třicet stop dlouhý bílý. Naštěstí žralok nikoho nezranil. Cítíl jsem, že žralok hledá mě, a poté, co mne minul, zase rychle odplul na moře. Jakmile odplul, pláž zachvátilo pandemonium a všichni jsme se hnali zpátky na suchou zem. Pobřežní hlídka každému říkala, že se pravděpodobně jednalo o neškodného pískového žraloka, ale vše, co mohl kdokoli říci, bylo, že mu připomínal Čelisti.

Hodně jsem o těchto zkušenostech meditoval a došel jsem k závěru, že můj sen byl jakýmsi varováním od mé norny. Nehoda, která se mi stala o rok později mohla být jakousi ritualistickou, transformační událostí, kterou řídili Bohové. Byl to jejich způsob, jak způsobit duši přetvářející událost (jakási smrt a ritualizovaná iniciace vzkříšení), která mi udala nový směr, jenž mne posléze přiměla napsat The Book of Balder Rising? Chtěl bych to vedět? Ale jednou věci jsem si jist – byla to silná zkušenost a je pro mne dnes stále reálná, jako by se stala včera.

Radost Vám všem,

Bob Blumetti

Sláva Ódinovi! Sláva Balderovi! Sláva Zlatému věku Gimlé!

Přeloženo z: http://www.geocities.ws/odinistlibrary/OLArticles/Articles/nornsandourdestinyblumetti.htm

No comments yet

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: