Přejít k obsahu webu

Křesťanský vandalismus v Rusku a na Ukrajině

11 listopadu, 2020
tags:

Tabulky PK z 9. 6. 2012 vs. stav zima 2012

Když jsme zde nedávno hovořili o soudobém negativním vztahu ruské pravoslavné církve ke slovanskému pohanství, můžeme si nyní rovněž uvést konkrétní případy, kdy se tato averze přelila v ničení pohanských míst. Jeden detailněji podaný příklad z Ruska pak doplňuje stručný výčet podobných událostí z Ukrajiny. O tom, že se v těchto případech nejedná o náhodný čin vandalů, ale cílené akce s křesťanským motivem, svědčí např.  svaté obrázky či vzkazy, které na místě pachatelé zanechávají; někdy se na sociálních médích objevují přímo  výzvy náboženských vůdců, aby se věřící přidali k jejich výpravě na potírání pohanství. Takový křesťanský vandalismus, který svou tradici odvíjí již od počátku šíření „jedu z Judeje“, lze předpokládat zvláště v zemích, kde má církev silnou pozici. K ničení předmětů spojených s pohanstvím občas dochází i v Česku. Konkrétně v PK máme zkušenost, že mizí naše informační tabulky, které na pamětních místech instalujeme. Nejméně v jednom případě to bylo zjevně motivováno křesťanskými pohnutkami, protože se místo ní objevil dřevěný kříž. Pokud jste s něčím podobným setkali, můžete nám o tom dát vědět v komentářích.

Dívčí kámen

Jedním z posvátných míst ruských pohanů jsou kameny v Golosově rokli, která se nachází v parku Kolomenskoje na předměstí Moskvy. Název rokle (Golosova či Vlasova) může odkazovat na boha Velese (Volosov od Veles). Nedaleko se nachází několik pramenů, které považují za posvátné nejen pohané, ale i pravoslavní a různí esoterici.  Rokle  byla v minulosti obestřena různými legendami, které zahrnují cestování v čase či spatření velkého, chlupatého a člověku podobného tvora, jehož zná slovanská mytologie pod jménem lešij, lesní muž. 

Kámen Husa

Samotné posvátné místo tvoří dva pískovcové kameny zvláštního tvaru – jeden má tvar bubliny o rozměrech 2×2 metry a druhý s prohlubněmi 2×1,5m. Oba se  nachází ve svahu rokle asi 50 metrů od sebe, spojuje je cesta. Říká se jim Dívčí (Девичий) a Husa (Гусь). Prvně jmenovanému se přisuzuje léčení neplodnosti a ženských zdravotních problémů,  druhému léčba mužských nemocí.  Dle některých informací se má jednat o místo, kde se nacházela Velesova svatyně. V roce 2004 se kamenům věnovali studenti pod vedením Andreje Toporkova a došli k závěru, že úcta kamenům se datuje až od sedmdesátých let 20. století a dle badatele  M. Grivy „spolehlivé informace o [kamenech] sahají do doby ne dříve než na konci 40. a na počátku 50. let [20. století].“  Pravděpodobně se ani nenacházejí na původním místě, ale byly přeneseny z původního uložení hlouběji v rokli a blíže u pramenů během úprav parku v období Sovětského svazu. Každopádně lidé dnes kameny navštěvují  pro jejich údajnou moc uzdravovat.  Nechávají u nich jako obětiny jídlo, větve okolních stromů zdobí stužkami. Z nedalekého potoka si nabírají vodu, o níž se domnívají, že je posvěcená. Většina z těch, co obětiny zanechávají u kamenů,  nebo k nim chodí kvůli vyléčení, se považují za křesťany, ačkoliv zvláštní úctu k tomuto místu chovají pohané.

Fotografie z ničení kamenů v roce 2012

V létě 2012 se kameny staly terčem vandalů. Husí kámen byl posprejován nápisem „Tohle je hřích!“ a Dívčí kámen „Modlářství je hřích“. Tou dobou již kameny měly nějakých 20 let status „přírodních objektů pod zvláštní ochranou“, což jim zajišťuje stejnou právní ochranu jako má přírodní rezervace nebo národní park. Správa parku Kolomenskoje však k žádnému vyšetřování trestného činu podnět nedala, i když pachatelé předložili důkaz o svém jednání sami. Na stránkách VK, což je ruská obdoba Facebooku, se objevily fotografie, které zachycovaly vandaly při činu. Zveřejnila je skupina  radikálních mladých křesťanů, Božja Volja, založená a vedená jistým Dimitrijem Enteem.  Místní pohané kameny očistili a tím celá věc hasla.

Výzva k vandalismu na sociálním médiu z roku 2014

3. května 2014 vandalové poničili kameny znovu. Na kamenech se znovu objevily nápisy „Tohle je hřích!“ a „Modlářství“. Tentokrát tomu den předtím předcházela tato výzva Dimitrije Entea na sociálním médiu (originál viz obr. vpravo): „Drazí přátelé! Zítra (v sobotu) ve 12:30 určitě přijďte na misii. Půjdeme na hlavní kultovní místo Moskvy – kamenným modlám ve Velesově rokli parku Kolomenkoje [SIC!] . Každý den se k nim hrnou tisíce lidí, modlí se, nabíjejí se energií, přináší nesčíslně obětin. Nápisy nanesené před 2 lety jsou již setřené. Kázali jsme tam celé léto – je to hrozivé místo, uvnitř kamene sídlí běs. Půjde s námi otec Valentýn. Sejdeme se u východu z metra Kolomenskoje naproti kina.“  Příspěvek doprovázely fotografie z poničení kamenů v roce 2012. Následující den tedy byly kameny znovu posprejované a Enteo na sociálním médiu zveřejnil zprávu, že k tomu došlo, ale že neví, kdo je za to zodpovědný.

5. května Správa parku Kolomenskoje prohlásila, že ochrana kamenů nepatří pod její jurisdikci a že vandalismus vůči národním parkům spadá pod jiný vládní úřad, Rosprirodnadzor, tj. federální výkonný orgán ke kontrole a dohledu v oblasti environmentálního managementu. Park však ujistil, že se může začít angažovat, pokud dostane od občanů písemně oznámení spolu s materiály, které ukazují, kdo je za poničení kamenů zodpovědný. Tato odpověď, spolu s reportážemi mainstreamových médií, vedla některé pohany k obavě, že žádné oficiální vyšetřování incidentu nebude následovat.

Čištění kamenů 7. května 2014

6. května se různé pohanské skupiny rozhodly kameny očistit, ale nezdálo se, že by měly zájem navzájem spolupracovat. Jedna skupina určila jako datum srazu pro očistění kamenů 10. květen. O pár hodin později Enteo zveřejnil na sociálním médiu, že Božja Volja se 10. května sejde u kamenů, aby pohany zastavila, a rovněž vyzval všechny křesťany, aby znesvětili všechna posvátná místa pohanů. Některé pohanské skupiny a jednotlivci nečekali na organizované snahy a 6. května byla většina barvy odstraněna. O den později další velká skupina ruských pohanů a ekologických aktivistů provedla ještě důkladnější očištění. 10. května tak už nebylo co čistit, ani komu v tom bránit , a tak se Božja Volja zaměřila na organizování protestů proti hudebním skupinám, které prý propagují satanismus. Koncert Slayer proběhl ještě bez problémů, Marilyn Manson byl už zasypán vejci a polit vodou a koncerty polských Behemoth neproběhly vůbec, protože je na základě výzev k bojkotu tři ruská města zrušila (zdroj).

16. května 2014 správa parku Kolomeskoje oznámila, že nahlásila vandalský čin policii a že s ní spolupracuje na objasnění trestného činu. K zatýkání nedošlo, maximální trest za špatné zacházení s kameny je správní pokuta v přepočtu asi 230 Kč, pokud se neprokáže vandalismus. Za ten v Rusku hrozí až tři roky odnětí svobody. Do napsání tohoto článku se mi nepodařilo dohledat, že by byl někdo v této kauze postižen. Vůdce Dimitrij Enteo byl v dalších letech obžalován a odsouzen v jiných kauzách k pokutě či pobytu ve vězení. V roce 2017 došlo v sdružení Božja Volja k rozkolu a Entea kvůli jeho aktivitám nařkli ze svatokrádeže, vysmívání se Písmu a zradě hnutí (zdroj).

Tento případ a jeho okolnosti nejsou z pohanského hlediska příliš pozitivní, přesto lze i na něm najít snad něco kladného. Díky němu se místní pohanská komunita prý více upevnila a jistě je potěšující i to, že nějakých 2500 lidí z celého Ruska aktivně projevilo nesouhlas s tímto vandalským činem. Možná jste si nicméně všimli zmínky, že pohanské skupiny spolu při vracení kamenů do původního stavu nespolupracovaly.  Právě v takových situacích se ukazuje, jak by bylo zapotřebí jednoty. Domnívám se, že pokud se pohanství jako celek takto stane terčem útoku, ideální přístup by byl, aby pohané odložili vzájemné rozpory a vnímali to jako útok na ně samé, na každou jednotlivou skupinu či pohana, a jednali koordinovaně. Tuto sociální strategii si v soudobé společnosti velice dobře osvojily menšiny a můžeme se s ní běžně potkat v reálném životě. Konec konců, nejsou snad pohané rovněž menšinou? K tématu vztahů mezi pohany se zde ještě brzy objeví příspěvek.

Na závěr alespoň krátce přehled případů protipohanského vandalismu na Ukrajině:

12. červenec 2009: V Nikopoli (Dněpropetrovská oblast) byl podruhé zničen Perunův idol a na jeho místě vztyčen kříž (zdroj). 

12. srpna 2009: Sadžavka (Ternopilská oblast), 13 kněžích za podpory asi dvaceti členů komunity zničili Perunův chrám. Tato událost vyeskalovala v konflikt mezi příslušníky obou vyznání (zdroj).


12. září 2010: Na ostrově Chortycja v Záporoží neznámý pachatelé znesvětili pohanské sochy ve třech svatyních. Spálili nejméně čtyři sochy (Peruna, Mokoši. Dažboga a Bělboga)  a tři sochy Peruna, Velesa a Mokoši porazili a hodili do Dněpru (zdroj).

20. březen 2011: Ve vesnici Maliivci (Chmelnická oblast) byl zničen Perunův idol (zdroj).

13. duben 2011: V Chmelnicku byla znesvěcena pohanská svatyně (zdroj).

7. listopad 2012: Na Starokyjevském kopci neznámý pachatel pokácel Perunův idol. Socha byla vztyčena v Den nezávislosti roku 2009. Umístění postavy bylo návratem boha dolního Dněpru na jeho legitimní místo, kde kdysi stával chrám.

13. listopad 2012: Na Starokyjevském kopci neznámý pachatel pokácel Perunův idol. Socha byla vztyčena v Den nezávislosti roku 2009. Umístění postavy bylo návratem boha dolního Dněpru na jeho legitimní místo, kde kdysi stával chrám (zdroj).

22. únor 2013: Neznámý pachatel uřezal hlavu idolu Svitovida (Світовид), jehož autorkou byla významná ukrajinská sochařka Inna Kolomiec (1921-2005). Socha byla kopií proslulého Zbručského idolu, který byl nalezen roku 1848 a originál je uložen v Archeologickém muzeu v Krakově (zdroj). 

Jen v Kyjevě (v historické oblasti Lysé Hory) shořel Perunův chrám více než desetkrát. Lidé jej museli zpevnit cementem a použít vysoce nehořlavé látky. 

komentáře 2 leave one →
  1. Hlotafecz permalink
    24 listopadu, 2020 11:40 am

    Špatný překlad ruského textu. UŽASNOJE neznamená úžasné, ale HROZNÉ, DĚSIVÉ.

  2. Hannah Morrígan permalink
    13 listopadu, 2020 11:14 pm

    Je smutné, že se styděj za vlastní minulost. 😢

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: