Přejít k obsahu webu

Tvorba obřadu – rituálu

Leden 4, 2019
tags:

Neznám žádného opravdu věřícího pohana, který by se neúčastnil alespoň sezónních obřadů – rituálů. Tyty obřadní slavnosti jsou naším napojením na Bohy a duševní vzpruhou v dnešním uspěchaném přetechnizovaném světě. Jsou pojítkem s předky, naší zemí a Velkou Matkou – Přírodou.
Můžeme dnes, kdy nás od původního pohanství dělí časová propast, vytvořit dobrý obřad – rituál, který by vystihoval daný okamžik a naplňoval naše vědomí pocitem něčeho oduševněle výjimečného a přinesl nám pocit dotyku magického tajemna?
Ano, můžeme.
Stejně tak jako v minulosti „obřadníci“(zavádím to jako pracovní označení pro všechny šamany, kněze, druidy, mágy…) začínali od myšlenky, jak uctít Bohy a získat jejich přízeň, a postupně vylepšovali k dokonalosti ovládání obřadu. Na konci jejich hledání byl obřad – rituál vyhovující požadavku komunity. Něco o tom vím, sám jsem na svých obřadech pracoval 23 let. Ano, ještě při přípravě na letošní zimní slunovrat jsem upravoval několik vět. Pokaždé, když nastává čas ročních svátků, učím se (opakuji) text a některé úkony mi nesedí. Jsem starší, zkušenější, mám další informace a prostě to „vidím jinak“.
Zkusím zde nastínit určitý postup, jak připravit obřad – rituál a různé aspekty při jeho tvorbě. Není to dogma, jen určitá hrubá osnova, která by někomu mohla pomoc do začátku.
Tak čím začít?
Minulostí.
Díky Bohům za písmo. Sice je to paradox, že nejvíce popisů pohanských obřadů – rituálů (mimo antických) máme od křesťanů. V mnoha publikacích o předkřesťanských evropských kulturách jsou odkazy na zdroje. Využijte jich. Není to mnoho, většinou jsou to popisy cizinců, nepatřící k dané komunitě, nechápající plně význam. Z jejich zpráv můžeme pochopit význam daného obřadu – rituálu a někdy i jeho vnější pozorovatelnou podobu, ale neznáme jeho přímé provedení.
To je prostor pro nás.
Z lidového folkloru nebo z pověr si něco můžeme také odvodit, ale pozor! Zkreslení či původně jiný význam, byť se nám to z dnešního pohledu zdá pohanské, nás může uvést v omyl. Tolik zkráceně k původním zdrojům. Má rada? Hledejte, bádejte a používejte zdravý rozum. Nikdy nezapomínejme na přínos vědění. Jsme moderní lidé, známe mnohá tajemství Země i Vesmíru. Nepoznané a nové teorie (neprobádané funkce mozku, kvantová fyzika a paralelní vesmíry) jsou dnešním místem pro Bohy.
Jak tedy na to?
Když jsem v roce 1995 připravoval svůj první odřad – rituál k zasvěcení svatyně a slavnosti Samainu na Třísovském oppidu, neměl jsem se čeho přímo chytit. Internet nebyl a určitou podobu jsem znal jen z knížek. Intuitivně jsem chápal, co musí obřad obsahovat a o čem musí být. Když na to vzpomínám … Z dnešního pohledu to bylo nevýrazné, nevyzrálé…       …možná trapné. Trefně jsem to popsal tady. https://pohanskykruh.wordpress.com/2017/12/10/vzpominka-na-muj-prvni-pohansky-obrad-ii/

Takže jak na to?

1/ ÚVOD
Uvedeme několika slovy podstatu obřadu. Jak, to je na každém z nás. Podstatu zalejte omáčkou mystiky.
2/ POZVÁNÍ
Vzýváme entity potřebné k dané slavnosti (události) či kterých se obřad rituál přímo týká.
Nenařizujeme, neprosíme (nemá to smysl), jsou to Bohové mimo náš čas a prostor, pokud o to stojí, přijdou. Dobře si promysleme, koho budeme otravovat a jakou úctu musíme prokázat. Většina Bohů je dost potměšilá.
Povolání si můžeme rozdělit do skupin (ženský a mužský aspekt) pro lepší přehlednost a jasnost našich přání.
3/ KONKRETUZUJCÍ ČÁST
Zde pracujeme s daným tématem. Od sezónního obřadu – rituálu po soukromý rituál. Jasně a přesně formulujeme předávané myšlenky a prosby, bez dvojsmyslů, které můžou uvést v omyl jak Bohy, tak ostatní účastníky slavnosti. Dávejte dobrý pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit doslova a do písmene. Bohové mají osobitý smysl pro humor. Tak pozor na formulaci.
4/ OBĚŤ
Ať se nám to líbí nebo ne, celý vesmír funguje na principu výměny energií. Je to „něco za něco“, s tím, že část energie se ztrácí jako „palivo“ pro další děj. Je na vás, jakou formu oběti zvolíte. Může to být úlitba vína/piva/medoviny, spálení obilí (jídla všeobecně), či obětování lidské krve (tu považuji za nejvyšší).
Já osobně nejvíce používám mnou vyřezaná ogamová dřeva, nesou vzkaz a je v nich kus mé duše. Při obětovaní lidské krve, jde spíš o osobní odvahu se sám poranit, než o množství krve.
5/ PODĚKOVÁNÍ
Je to závěr, kdy se loučíme, nebo při sumbelu připíjíme na naše božské příznivce. Opět nepropouštíme, či neodvoláváme(Bohové jsou Bohové a ti si přicházejí a odcházejí podle své vůle) našimi duchovními rodiči, ač mnohdy na nás zvysoka kašlou, učí nás samostatnosti a píli.

Je to na vás jak si to sami vytvoříte, to co ukazuje vaši schopnost vytvořit „dobrý“ obřad – rituál, je reakce zjasněných.
Pár rad z praxe.
Vyvarujte se užívání křesťanských forem obřadů, poznal jsem to třeba u Scotta Cunninghama „ Ve jménu Matky Bohyně a Otce Boha…     Žehnám této…     , ale no tak, čeština má plno forem, tak proč je neužít. Když už píšu o češtině, mluvte, jak vám zobák narostl, jazykem vašich předků. Použitím starých forem cizích jazyků určitě oslníte ty davy lingvistů, které se na váš obřad – rituál přijeli podívat, ale my ostatní z toho máme prd. Bohové jsou určitě telepati a na jazyku jim nezáleží.
Použijte cokoli, co vylepší váš obřad – rituál, vizuálně, zvukově… Nebojte se nových technologií, jsme lidé 21. století. Je jen na vaší šikovnosti, jak lze minulé s dnešním skloubit.
Mluvte s důrazem a razancí. Sám se učím text správně vyslovovat a se správnou intonací za jízdy v autě.
Obřad musí být časově přiměřený. Čím delší, tím rychleji upadává pozornost zúčastněných. Mně se osvědčilo být jako zářící bolit. Přilétne, oslní a zmizí.
Pokud forma obřadu – rituálu vyhovuje vašemu společenství, je správná a ostatní vám můžou…
No dobře, správný pohan toleruje formu jiných uskupení anebo se mezi ně necpe. Samozřejmě „fantasmagorické“ postoje a odkazy vás staví v očích nestranných pozorovatelů do pozice chovanců ústavu pro duševně choré.  Nemějte rozpor mezi svými postoji a náplní obřadu – rituálu. Jako příklad uvádím „Rituál proti strachu v temném lese“ v „Knize stínů“ (opět) Scotta Cunninghama. S našimi proklamovanými vazbami na Velkou Matku – Bohyni (Přírodu) se přece nemůžeme bát v lůně něčeho tak úžasného, jako je noční les. Naopak, kdo prožil sólový obřad v lese plného světlušek, to chce zažít znovu. Mně se to povedlo třikrát.
Užití ohně pod širou oblohou, s jeho odleskem od vodní hladiny je nejlepší kulisa. Rodná víra třeba o zimním slunovratu pouští za tmy lodičky se svíčkami, letos budeme dělat to samé. Nádhera.
Obřad musí potěšit duši přes naše smysly.

Zkusím vám přímo na mém obřadu  rituálu zimního slunovratu vysvětlit, jak to pojímám já.
Zimní slunovrat je o proměně slunce, jako moderní lidé víme, k jakému přírodnímu úkazu dochází, ale naši předkové viděli slunce slábnout, až k noci, která je nejdelší v roce a tak čekali, zda se obrodí. Noc nejistoty prožívali jako by byla poslední. Pili, jedli, sou… Co kdyby. Posvátný oheň symbolizoval zárodek slunce a museli ho opatrovat do rána. Váže se k němu plno zvyků, ale ty rozepisovat nebudu.
Opis je z mé knihy obřadů, červeně je pokyn co je třeba dělat a modře samotný přednes. Očista místa a účastníků se provádí pelyňkem.  Povolám „místní prastaré“, zdůrazním mimořádnost okamžiku a začnu.

ÚVOD
Zazvoním na ohňový kotel, který je zároveň zvonem. Na tuto jeho vlastnost jsem přišel náhodou při jeho výrobě a dokončení už technicky zpracovávalo tuto anomálii. Tento zvuk umlčí breptaly a upoutá dostatečně pozornost.

[třikrát zazvoň, zatrub, zabouchej…]

Ač temnota vládne nad koncem slunečního roku, časem se opět změní ve světlo. Z druhé strany přichází sluneční bůh, aby se v tomto posvátném kotlíku znovuzrození, proměnil v nové dítě světla.

Jako vyznavač Keltské mytologie nemohu opomenout mocný nástroj, čarovný kotel znovuzrození. Slunce se v něm obrodí. Mnou vlastněný mosazný kotlík jsem před 20 lety koupil zcela náhodou v jednom starožitnictví v Čimelicích. Jako zástupný symbol plně vyhovuje. Pokaždé ho naleštím, aby házel „zlatá prasátka“.

[pozdvihni kotlík]

Mlčky a v úžasu stojíme před kotlíkem znovuzrození, s vědomím, že i my budeme muset kotlíkem jednoho dne znovu projít a být znovu zrozeni.

Připomenutí, že i my podléháme cykličnosti Velké Matky

POZVÁNÍ   
Aby se slunce zrodilo, potřebuje sílu jiných entit. Trojjediná bohyně v jejích aspektech, opět Keltská mytologie.
Povolávám pro přechod nocí – smrtí.
[zdvihni dřevo s ogamem. C – Coll (Kol) – Líska]

Volám Tě, Vládkyně zásvětí a smrti. Provázej nocí duši slunečního boha, ať dojde k novému životu.                                       
[dej ho do kotlíku zrození]

Povolávám pro ranní zrod slunce.
[zdvihni dřevo s ogamem. B – Beith (Bejh) Bříza]

Volám Tě, Bohyně zrození! V čase úsvitu, probuď k životu nového slunečního boha.                                          
[dej ho do kotlíku zrození]

Povolávám pro upevnění nového světla.
[zdvihni dřevo s ogamem. S – Saille (Šal-ju) Vrba]

Volám Tě, Velká Matko! Až nastane čas, dej životní sílu nově zrozenému slunci.                                                                 
[dej ho do kotlíku zrození]
Všechny bohyně se opět spojí v kotlíku zrození, aby pomohly vzniknout novému slunci.

[pozdvihni kotlík s ogamy bohyň]
Buďte pozdraveny naše Bohyně, nositelky budoucího světla! Vzdáváme Vám poctu a prosíme o zrod nového slunce.                                                                                                                                      [dej ogamová dřeva do ohňové nádoby/ ohniště]

OBĚŤ
Spojené Bohyně se staly základem pro posvátný sluneční oheň. A jsou v podobě dřev s ogamem „obětovány“.

[zapal oheň v ohňové nádobě/ ohništi. Po rozhoření drž nad ní ruce]
Oheň zrozený z vůle bohyň náleží rodícímu se slunci. Síla jeho plamenů nese zárodek světla nového slunečního boha.  Buď pozdraven nositeli svítání a hřejivých paprsků! Vzdáváme Ti poctu a prosíme o naplnění silou slunečního ohně.             

[tiše postůj a přijmi naplnění. Obětuj.  Ostatní přistupují, držíce nad plameny ruce, přijímají jeho sílu]
Jako spalná oběť může být cokoli, v tento svátek je to něco, co symbolizuje změnu, spálí se to a bude obrozeno v nové, vámi požadované formě. Pokud získáte přízeň Bohů, je odměnou za vaše úsilí a vaši snahu. Čím větší jsou překonané překážky, tím větší je možnost, že jsme upoutali pozornost Bohů

PODĚKOVÁNÍ
Sumbel – připíjíme, děkujeme…
Obřad uzavřu voláním:
[zvedni ruce v „druidské“ pěsti na pozdrav]
Bohové naši, díky vám za čas strávený s vámi, za to, že nás ve všem vedete a bdíte nad námi.                     
[posvátným plamenem zapalte svíčky a v kůrových loďkách je pošlete po vodě]
UDRŽTE PLAMEN DO SVÍTÁNÍ V OHNIŠTI, LUCERNĚ… A PŘIVÍTEJTE S NÍM NOVÉ SLUNCE.

Určitě jste si všimli, že nejmenuji konkrétně žádnou Bohyni, ani Boha. Je to proto, že v Pohanském kruhu, vyznáváme různé indoevropské mytologie, podle osobní víry jeho členů, a tak máme sjednocující názvy vystihující hlavní aspekt daného Boha, Bohyně. Potom i všichni hosté si mohou v duchu doplnit toho svého jménem.
A co obřady – rituály běžného dne? Říkám jim mikrorituály, za určité situace se dají provést rovnou na jakémkoli místě. Jsou určené jen pro danou osobu a mnohdy nepřenosné. Používám pár modliteb a gest rukama. Moje nejvíce používané jsou upravené „modlitby“ pohanů políbených Bohy, jednu stvořil Jiří Chmelík a u druhé nevím autora (moc se mu omlouvám).

Zdravím vás Bohové dávných časů.                               
Bohové našich předků. Bohové naši.                                               
Vy, jenž rozsvěcujete hvězdy.                                               
Vy, jenž uvádíte svět do pohybu.                                                
Vy, kteří jste sluncem, zemí a měsícem.                                           
Vy, kteří jste ohněm a vodou.                                                 
Vy, jenž zpíváte ve větru.
Vy, jenž nás přivádíte do života                                                              
Obdařte nás svoji přízní a naplňte nás svojí božskou mocí. Za vše vám děkujeme a velebíme vás.

Zaklínání Hromovládce
Nebeský hromovládce, Taranisi, Donare, Perune!
Vzývám Tě ve všech tvých jménech a podobách.
Zdravím Tě, pane blesku, mužnosti, síly, píle a božské inspirace.
Prosím Tě o naplnění tvou božskou mocí.
Ať má moudrost a síla rostou a jasný blesk intuice ozáří mé čelo.
Ctím Tě nebeský hromovládce a děkuji za přízeň.

Je na vás, jak si je vytvoříte, na této úrovni je to v podstatě stejné jako s „půjčováním zubního kartáčku“. Na konec se by se hodilo nějaké univerzální moudro. Žel bohům, žádné neexistuje. Naše obřadní činnost je i naší vizitkou, tak bychom měli ze sebe vydat to nejlepší, jde přece o spojení s Bohy. Nebo ne?

Reklamy
komentáře 3 leave one →
 1. Leden 4, 2019 6:25 pm

  Díky. Pohanské rituály znám mnohem míň než dostatečně. Článek jako tento mně tedy hodně napovídá.

  • Miroslav"Frostík"Mráz permalink
   Leden 7, 2019 1:08 pm

   Klidně se ptejte na cokoliv, co budu vědět, s tím poradím.

 2. Leden 4, 2019 2:23 pm

  Super! Díky za článek.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: