Skip to content

Sorge – Surv-Realismus: Probuzení

Listopad 6, 2016
tags:

sorgeDnes Vám představíme tvorbu umělce, který si říká Sorge.  Letos vydal svou první básnickou sbírku s názvem Surv-Realismus: Probuzení. Sám tvůrce ji popisuje takto:

Jedná se o první knihu, která se zaobírá konfrontací „standardů“ dneška s prvotním zcela vlastním chápáním toho, co se kolem člověka děje. Tato filozoficko subjektivní práce v té době mladého člověka je předstupeň dalšího vývoje, který přechází do vyšších rovin. Přesto považuji prvotní vnímání a subjektivní vyhodnocení jako nedílnou součást každého z nás, kdo se rozhodl sledovat vyšší cíl, než je materiálně uspokojené ego.   

– Pokud bychom mechanicky přijímali nám představovanou šablonu dnešní společnosti, nebyli bychom schopni ani rozhodnou, zdali je to to pro nás správné, či nikoliv. Kdo by se pak zval člověkem a pro koho by vůbec mohl být mostem?

Níže uvádíme dva texty z této sbírky, kterou si celou můžete stáhnout zde. Kdo by měl zájem o tištěnou podobu či autora rád kontaktoval, může použít tento mail: natteheim@gmail.com

Hranice světů

R

Ti, kdož se nacházejí na hraně propasti, čelí zároveň strachu, hloubce a výšce.

Na samém okraji, kdy špatný pohyb znamená jistou smrt, ona stojí na hraně světa. Srdce buší, jako by se rozhodlo opustit tělo a v zádech jí mrazí. Tělo je paralyzováno křečí, znemožňujíc v danou chvíli jakýkoliv jemnější pohyb. Svírá ji strach… Strach z neznámého, kdy se člověk nachází v mezích, jež předtím nezažil. Respekt z dané situace a ačkoliv je v dané chvíli jen malou dušičkou, není v ní strach vytvořený zbabělostí. V hloubi pod ní plyne život lidského bytí, který jest hnán motorem společensko-technického pokroku kamsi od úsvitu do soumraku. Společnost, jejíž pohled směřuje jen do sebe sama, kde je rozvoj ducha prezentován odpovědnými institucemi, jež okrádají lidského ducha a pozornost svých oveček, vedou k nízkému materialismu jako paraziti, snažíce se z hostitelů dostat vše s co nejmenší pozorností. Svět, který běží a nemá čas, aby se zastavil a rozhlédnul se kolem sebe.

Zatímco myšlenkami bloudí ve světě pod sebou, mysl se vyrovnává s novou výškou pohledu. Zhluboka se nadechne. Srdce bije mnohem klidněji, svaly se uvolní… Poslední stíny strachu mizí v jistotě vědění místa i důvodu proč zde je. Jemný vánek si pohrává s havraními vlasy, zatímco její oči sledují rudé slunko pomalu zapadající za obzorem a zem pod ní upadá do nočního dění.

Zapadající slunko vystřídala jasná noc za úplňku. Měsíc byl obklopený nesčetnými hvězdami, třpytícími se na obloze jak tisíce střípků skla. Z hlouby k ní dolehl zvuk zvonu kostela, svolávající své věrné, aby rozjímali o Bohu, klečíc před oltářem, kde z Krista udělali své vlastní zlaté tele, aby před tváří utrpení mohli rozmlouvat s Bohem, jenž je někde mimo jejich vlastní dosah. Svědectví, dogmata a stokrát opakovaná lež se stala pravdou. Hledají víru a útěchu či oporu v pokřiveném světě a s arogancí člověku vlastní tvrdí, že jsou duševně dál než ostatní… Bloudíce v labyrintu polopravd a iluzí, nikdy nepřesáhnou hranice, v nichž jsou uvěznění. S úsměvem na tváři, nechávajíc je svému údělu, zvedá oči k nočnímu nebi.

Při prvním pohledu do výšek nad sebou se jí skoro zatočila hlava z nekonečného prostoru rozkládajícího se za hranicí našeho lidského světa. Prostor nekončících myšlenek těch, kdož se tam obracejí v marných nadějích, hledajíce bohy, přeludy slibující něco víc, než co jsou schopní najít ve svém životním prostoru. Ona, která stojí na hranici světů, našla prostor, v němž může otevřít svou vlastní mysl. Nehledá cestu ven, ale cestu do středu. Prostor nad ní jí dává možnost rozprostřít své myšlenky do sféry nekonečna. Vedená sama sebou, neomezená zdmi kostelů, stránkami knížek, přítomností rušivých elementů… Tak kráčí na cestě k definování a najití sebe sama. Nehledá bohy, chce se stát bohem. Ne pro někoho, ne z důvodů sebestřednosti či nadřazení se nad ostatní, ale proto, aby se našla v sobě samé. Možnosti lidského ducha jsou neomezené, najde sebe samu a najde klíč k bohům.

Měsíc se líně posouvá dál na své noční trase, nad hlavou jí krouží nějaký noční dravec, jenž v hloubkách pod sebou vyhlíží vhodnou kořist. Vypadá jak víla z dávných bájí, osvícená měsíčním svitem, jako by nepatřila do světa, ve kterém žijeme. Prochází se ve svých myšlenkách, nechává se jimi občas unést, jindy je zkrotí a dá jim nový směr. Dravec na obloze spatřil svou kořist. Se skřekem padá dolů z oblohy do tmy pod sebou. Měsíc zahalí mrak. Vytržena ze světa svých myšlenkových pochodů, otvírá oči do našeho světa. Vánek se mění v chladný vítr, z mraků se začnou snášet první kapky deště. Pomalu se vydá na cestu dolů, do světa, který se déšť marně snaží očistit od špíny, jež na něm ulpěla.

Nevadí jí to, kapky jí stékají po tváři, zatímco sestupuje do údolí. Cítí že je blízko, jednou svého cíle dosáhne a poté opustí náš svět… Vydá se cestou bohů.

 

Padlý bůh

T

 

Pokud není člověka, jenž by v nás věřil… Stáváme se zbytečnými…

Upadl bůh…

Do dlouhého snu…

Když myšlenka jeho
…byla lidmi opuštěna

Zapomenut… V hlubokém spánku dlí
Procitnout… Z hloubi duše (srdce) touží
Nevnímán na okraji, řetězy nicoty spoután
Uvězněný… Na probuzení čeká

Vězení prázdnoty… Představami plní
Svět, jenž vytvořil
…v prostoru kreslí
(A však) Není zde nikoho, ke komu by (pro)mluvil
Nikdo neslyší… Není kdo…
By ho probudil

Ztracen v minulosti
Zatracen v čase
Život uniká… Vytrácí se
V samotě vězení – pomalu zmírá
Takový úděl je padlého boha

Ve spánku nevnímá, čas jak plyne
Utopen v představách – jeho svět hyne
Tělo se rozpadá, mění se v prach
Přijde vzkříšení – či procitnutí snad?

Věří v účel svůj… Přec do spánku padl
Žít myšlenku – dlážditi cestu
Bez těch, kdož věří v něj, smysl pak ztrácí
Kdo jen ho probere… Z dlouhého snu
Kdo jen ho vy(u)slyší – na svět přivede k životu?

 

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: