Skip to content

Bábovičky (psáno dle směrnice EU o korektnosti)

Červenec 24, 2016
tags:

 

b2Většina z nás, jako děti, si určitě hrála na pískovišti. Kde jsme pomocí báboviček, kyblíčků a lopatiček tvořili výlisky z písku – bábovičky. Postupem času jsme dosáhli určité zručnosti a schopností, které nám umožňovaly postavit velkolepé podoby hradů, krajiny, zoo, různé dráhy a cesty pro naše hračky, no prostě vše, co jsme potřebovali pro naše hry.

Už zde se projevují lidské modely chování, která nás budou provázet po celý náš život. Při našem hraní na pískovišti, se projevovali schopnosti, kreativita a zručnost. Tyto vlastnosti máme na různé úrovni a tak podle nich, docházelo k vytváření různých dětských skupin – partiček, které by se daly rozdělit do dvou hlavních skupin. Nazval bych je třeba – „Budovateli“ a „Rozšlapávači“.

p1Parta „Budovatelů“ se většinou skládala z „dříčů“ schopných překopat celé pískoviště, „plánovačů“ řídící plácání a tvorbu báboviček, později rozvržení úpravy pískoviště pro hru a tzv. „učitelů“ co učili a vysvětlovali, těm méně zdatným, výrobní postupy a vše co bylo nutné k zvládnutí společného projektu.

Proti nim byli „Rozšlapávači“. Ti se rekrutovali z těch méně zdatných bábovičkářů, co neměli moc trpělivosti se něco učit a měli problém se socializací. Ničení je naplňovalo pocitem moci a uspokojovalo jejich touhu se někomu vyrovnat. Většinou to byli „zákeřňáci“, co využívali našeho zaujetí plácání dalších báboviček anebo si vybírali slabší – mladší děti a pak hnáni svojí frustraci, že se jim nevede,  rozšlápávali vaše bábovičky. Nejhorší však byli „Rozšlapávači – rváči“. Ti i přes váš odpor ničili vaše dílo a ještě do vás strkali, mlátili lopatkou, kyblíčkem… ba i házeli písek do očí.

b3Při těchto vztazích, později na základě zkušeností ze školky, vznikali různá uskupení, koalice, spojenectví, zaměřená na obranu a útok. Byl to politický propletenec v dětském pojetí. Měnil se každý den, každou hrou a i tím jak jsme rostli a naše hry košatěli.

Přežili jsme dětství.

Dospěli jsme a zjistili, že modely chování se nezměnily. Změnili se prostředky, schopnosti a možnosti. I naše bábovičky jsou jiné. Někdo je má strohé, účelové a další sice líbivé, ale nestabilní a sesypávající se. Většina z nás, se snaží o stabilní základ, na který si vyklepáváme ty naše oblíbené, ty co máme rádi. Je naší přirozeností z dětství posuzovat tvar, účel a smysl báboviček těch druhých. Máme (ještě?) právo vyjádřit se k jiným bábovičkám, je to svoboda projevu. Můžeme (ještě?) s oponenty debatovat o přístupu a volbě, ale musíme respektovat cizí bábovičky a jiná pískoviště, kde si to dělají po svém. Stejný respekt vůči nám musíme vyžadovat i od ostatních. Musíme se bránit proti ničení  našich báboviček, či snaze spoutat naši kreativitu, svobodu stylu  bábovičkování. Jsou to naše bábovičky a náš písek, na kterém si hrajeme. Máme ho po předchozích bábovičkářích, kteří zde vylisovali bezpočet báboviček a vytvořili bezpočet podkladů pro krásné hry. Můžeme nabídnout někomu sdílení našeho pískoviště, ale musíme si rozmyslet koho a zvážit, zda se nemůže stát „Rozšlapávačem“ hned, jak k tomu bude mít příležitost, či nedej Bohové „Rozšlapávačem– rváčem“, který nám zničí naše bábovičky nebo rovnou nás.

b4Je plno malých bábovičkářských skupin, co mají jiný tvar báboviček, než většina. NO A? My s tím problém nemáme. Je to jejich věc a do nás, co preferujeme drtivě většinovou typologii báboviček, se (až na pár křiklounů) nijak nenavážejí. Proto nám nijak nevadí na našem pískovišti a jsme i schopný s nimi uplácat společnou bábovičku. V tomto přístupu by se nám žilo docela dobře. Jenže „Rozšlapávači – zákeřňáci „ dorostli a škodí stejně, vlastně i hůř.

Zkázou je, že podporují  „Rozšlapávače – rváče“, ač mají plná ústa tolerance a pochopení. Ale to platí jen pro určité vybrané skupiny a na našem pískovišti se uplatňuje dvojí metr. Přitom „Rozšlapávači – rváči“ mají přímo likvidaci odlišných bábovičkářů jako svůj životní cíl. Chtějí, aby si ostatní bábovičkáři  nechali rozšlapávat svoje bábovičky bez odporu a aby byli vpouštěni na všechny pískoviště, kde si vybijí svojí frustraci. K tomu jim pomáhá nepřímo (o to účinněji) souhlas a pasivita některých „Budovatelů“. Ti si myslí, že cestou ústupků z toho nějak „vybruslí“. Pamatujete, jak to dopadalo v dětství? Rozšlapané bábovky, slzy a vztek.

Já osobně jsem patřil do skupin „Budovatelů“, která se stavěla na odpor a i když jsme pokaždé své pískové výtvory neuhájili, odradili jsme dost krát „Rozšlapávače“ od dalšího boření. Stejně jako v dětství je je třeba usměrnit a pokud to nepůjde, vykázat je z pískoviště. Vždyť pískovišť, kde se vyklepávají jimi jedině uznávané bábovičky, je dost.

Přeji všem vlhký písek a nerušené vyklepávání dokonalých tvarů.

 

Reklamy
komentářů 30 leave one →
 1. Albert T. permalink
  Srpen 19, 2016 9:07 pm

  Úžasný Andreos si patrně nezaslouží ty „rány mimo mísu“, Ale pokud mu má někdo něco vysvětlit, jak to i žádá, tak je třeba vyjádřit přinejmenším skepsi k bezobsažnému pojmu „celobělošské rasy“ od USA kam až ? Nejen v USA, ale i v těchto evropských končinách žádná „čistá bělošská rasa“ neexistuje a to,co tady je, je skutečně dost ubohý pozůstatek evropské kultury v úpadku a sestupu.. A nikdo nečeká spásu od Ruska,protože Rusko se na nás vykašle, k čemu bychom jim byli, musejí vyřešit své problémy,ale mají k tomu dobré předpoklady, ne třeba zatím tolik politické a hospodářské, ale svou silnou identitou, nebudu mluvit o žádné rase, o této silné identitě není sporu, pokud o ní chce Andreos nebo někdo jiný pochybovat, ať tam jede se přesvědčit, povídání a „tvrzení“je k ničemu, důležitá je zkušenost na místě, byl jsem tam dostatečně dlouho, abych věděl, co mám na mysli, a co je konkrétní (ne jako nějaké teorie a ideologie „o bělošské rase“) – a to mají v zájmu přežití národa nebo národů, chcete-li, mnohem pozitivnější vklad, než evidentně pokleslý Západ, s nímž jsme nyní zase tak fatálně spojeni. Jestli ten náraz a tu ofenzivu cizorodé „civilizace“ a „rasy“ přežijeme není zrovna moc (pozitivně) jasné a vskutku nám z Východu nikdo „na pomoc“ nepřijde, v tom je ten „háček“ , proč by nás měli zachrańovat ? A že jsme v pěkném „srabu“ je nade všechny zbytečné osobní polemiky a blouznění o nějaké „rase“ všednodenní skutečností. Říkalo se ten má „rasu“ (dokonce i „ráci“) i jako znamení síly, zdatnosti – kde tady vidíme nějakou sílu, od Francie přes Německo až do našich končin ? Ještě tak neustálé bezobsažné žvanění a v rámci každé skupinky neustálá řevnivost. Už ani ti bohové nás nemohou zachránit.

  • Andreos permalink
   Září 3, 2016 7:34 am

   Albert T.
   Nemluvil jsem o celobělošské rase, ale celobělošské solidaritě. Bílá rasa je vcelku jasně vymezená antropologická kategorie, jasně odlišná a odlišitelná od ostatních cca 8 dalších hlavních ras, vzniklá ze smíšení dvou základních větví – Upper Paleolitic typů a jejich derivátů a světlejší větve mediteránních typů a jejich derivátů. Jasně je vymezena i geneticky (u mužů Y-haplogrupy R1a, R1b, I a N) a z hlediska některých psychologických charakteristik (průměrné IQ cca 100).
   V Severní Americe i Evropě (a v Austrálii a na NZ) přece existuje vcelku jasně takto vymezená a tedy „čistá“ bílá rasa, kromě evropského jihu a některých odlehlejších částí Ruska s nebílou krví jen málo promíšena. Problém je samozřejmě dnes v přistěhovalých a stále rostoucích nebílých komunitách z třetího světa a rostoucí míšení s nimi – ovšem toto se týká i Ruska.

   Ano, z Ruska spása nepřijde a k ničemu bychom mu moc nebyli, pravda, jenže ono samo je zabředlé ve velmi podobných problémech jako západní země, i když je pro mnohé těžké si to přiznat. O imigraci, demografii a dalších problémech třeba v hospodářské oblasti již byla řeč, takže to nebudu znovu řešit. Ano, Rusko je sebevědomější, více zdůrazňující vlastní národní hrdost a identitu, jenže ono je jaksi něco jiného něco proklamovat a něco jiného pak v tomto směru také adekvátně a důsledně jednat. A to je právě to, v čem panuje v Rusku dost silná disproporce. Sice se tam velkohubě proklamuje národní hrdost, ale zároveň se jim tam valí masy imigrantů, většinou muslimů, Putin otevírá v Moskvě mešity, otevírá hranice Kazachstáncům, Kyrgyzům a dalším, etnických Rusů v populaci Ruské federace ubývá.
   Ostatně taková kombinace proklamování nacionalismu navenek a vnitřního úpadku není nic nového – nakonec třeba i takoví Francouzi jsou dodnes dost sebevědomí až podle mnohých nabubřelí, ale to nic nemění na tom, že jsou také národem na cestě k zániku.
   Nevím, co přesně jste během pobytu v Rusku subjektivně pociťoval, ale jaksi tvrdá data tak jako tak ukazují, že Rusko je na sestupné spirále rovněž.
   Nemám problém přiznat, že navzdory celkově negativním trendům, které zachvátily prakticky celou bílou rasu, se občas někde najdou alespoň v některých ohledech ostrůvky pozitivní deviace. Hlavním takovým ostrůvkem v oblasti imigrace je Maďarsko, jehož premiér Viktor Orbán úspěšně zastavil imigraci z třetího světa na území vlastní země a je tak dnes jediným západním politikem, který jedná v rámci imigrační krize správně (celkově však ani Maďarsko není v úpadkových trendech za vodou – maďarská porodnost je mezi nejnižšími na světě, probíhá zde dysgenický úpadek, je zde rostoucí cikánská menšina a mnoho Maďarů, jimž nesedí poněkud autoritářské Orbánovo vládnutí, emigrovalo). A pak je stran imigrace jistým pozitivním ostrůvkem Austrálie, která radikálně zastavila nelegální imigraci. Ovšem v případě Austrálie je její imigrační politika úspěchem nanejvýš polovičatým, neboť se jim tam i tak valí masy odlišných přistěhovalců legální cestou („white only“ imigrační politiku Austrálie opustila v 70. letech). Jistým pozitivním ostrůvkem v oblasti porodnosti jsou pak skandinávské země, jež si zatím udržují porodnost zhruba na úrovni udržitelnosti populace (ovšem jejich imigrační politika na druhé straně je liberální a tedy katastrofální).
   V Rusku žádné takové pozitivní momenty ani snahy čelit fatálním negativním trendům dneška, byť polovičaté a nedostačující, nejsou k vidění, je mi líto. Snad jen jsou zde určité snahy o zvýšení porodnosti, ale ty nejsou příliš úspěšné a neberou v potaz eugenické hledisko.
   Nevím taky, proč opěvujete jen Rusko a jeho silný důraz na identitu, přece i na Západě jasně v mnohých zemích sílí národní povědomí a snahy o obranu vlastní identity, jak se tam ukazuje na vzrůstu preferencí takto orientovaných stran a politiků. Sice si myslím, že na celkový zvrat to stačit nebude, ale úplně mrtvé tam vědomí národní identity není a časem bude s další imigrací ještě sílit.
   K identitě ruského národa přece jeho rasová identita určitě patří, sice je trochu jiného typového složení a poněkud jiné mentality než bílé národy více na západ, ale k bílé rase ve své většině ruský národ náleží (i když je možná její trochu specifickou „větví“). S jeho rasovou identitou je pak provázána i jeho kulturní identita (netvrdím, že všechny rysy ruské společnosti a národní kultury jsou dány přímo rasou, ale určitě je to při jejich konstituci významný faktor), takže když se tam nastěhují miliony lidí odlišné rasy a kultury jako Uzbeci, Tádžici, Kazaši nebo Arméni, jak se dnes děje, ruskou národní identitu to naruší, to je přece zjevné. A dnešní přistěhovalci do Ruska jsou od původních Rusů („Velkorusů“) odlišní. Národní identita, ruskou národní identitu nevyjímaje, přece není nějaká libovolně přenosná abstrakce, naopak souvisí s vlohami, mentalitou a temperamentem daného národa, a ty jsou zase dány jeho rasovou identitou a typovým složením. A i když vynechám otázku rasové identity, tak i z hlediska kultury a víry jsou přistěhovalci do Ruska odlišní – mají vlastní národní kultury a vyznáním jsou to většinou muslimové. Také třeba z jazykového hlediska si ponechávají ten svůj a ruštinu jako novou mateřštinu neakceptují.

   • Alena permalink
    Září 6, 2016 2:26 pm

    Na ty své bruselské rozumy chodíš ke Šláfenbergovi, nebo ke Kradlouskovi, soudruhu?

   • Andreos permalink
    Září 9, 2016 4:18 pm

    Oni Schwarzenberg a Kalousek prosazují zachování národní identity, mluví o nutnosti zachovat bílou rasu, považují rasu za významnou součást národní a civilizační identity atd.?? Vidíte, a já myslel, že tito pánové jsou právě naopak takoví ti politicky korektní pseudoelitáři, kteří usilují o přesný opak toho, o čem já mluvím a aktivně přispívají k našemu zániku (tak třeba Kalousek svého času zaperlil tvrzením, že rasista je už i ten, kdo pojem „rasa“ prostě jen používá). Proto jsou těmi posledními, z nichž bych ve svých názorech vycházel. Je opravdu k neuvěření, co někdo dokáže vyplodit za nesmysly. Ach jo…

 2. Lži černé opice z bílého domečku permalink
  Srpen 10, 2016 8:19 am

  Svůj výmět pak rač doručit na adresu Zlá Kryserka, Stokorcový les 666, Broceliade

 3. Kryserka permalink
  Srpen 1, 2016 4:15 pm

  Víte, proč jsou nynější Němci daleko pilnější národ, než byli za Hitlera?

  • Václav permalink
   Srpen 1, 2016 4:44 pm

   Tak to netuším.

   • Kryserka permalink
    Srpen 3, 2016 9:04 am

    Protože za Ády potřebovali silného vola a skoro šest let na to, aby přeorali celou Evropu, a ti dnešní to zvládli za jediný rok s jednou starou nemocnou krávou.

 4. úžas permalink
  Červenec 30, 2016 2:50 pm

  Písek jako konečný stavební materiál je věc dětí, neznajících nauku o materiálech a dříve nebo později jej odplaví voda, a dítě s tím tak nějak počítá nebo je mu to zpravidla jedno, protože bábovičku staví pouze pro momentální potěšení.
  Horší je, když se podobné perspektivy drží člověk dospělý a očekává, že písečná bábovička mu naopak bezzásahově, jen s vynaložením počáteční tvořivé energie, vydrží navěky. Ovšem chyba lávky… zkusme ničivou sílu prověřující pevnost bábovičky demonstrovat:

  „Vtip je v tom, že pôvodné duchovno nie je z jedného obdobia, ale je z vekov. Nie je len slovenské, len slovanské, len baltoslovanské, len indoeurópske… Nie je len rodinné, rodové, národné. Zahŕňa všetky bytosti. Nie len ľudské, rodina. Všetky. Je všehomírne. Tiahne sa od nepamäti, od najstarších dôb až podnes a tiahne sa do budúcnosti.“

  Žiarislav. Pôvodné duchovno je vesmírne, bez predkov niet dejín, 2.11.2015
  dostupné z: http://www.rodnacesta.sk/povodne-duchovno-je-vesmirne-bez-predkov-niet-dejin

  „Jasně strukturované drama univerzalizujícího rámce světové kroniky bylo zachyceno výčtem událostí na jediné lineární časové ose. A tak se církevní otcové zabývali také převáděním událostí a chronologií různých oblastí do jedné univerzální chronologie: Eusebios z Kaisareje tak ve 4. století sepisuje „Kroniky“ a „Církevní dějiny“, které ovlivnily celá další staletí křesťanského historického myšlení. Jak známo, šlo o apologetický argument v diskusi s římskou inteligencí, která zpochybňovala nároky křesťanů na vlastní tradici.“

  Martin Fárek. Indie očima Evropanů, Praha: Karolinum, 2014, str. 102

  „The fascination with historical time and its structure was the most important contribution of the apocalyptic mentality to the Western sense of history. The apocalyptician grasped all of history as structured, well-articulated meaningful unity.“

  Amos Funkenstein. Perceptions of Jewish History. University of California Press, 1993. str. 77

  Síla nutná na zničení je úměrná síle vynaložené na vytvoření takové bábovičky. Nezabere-li hned, pak časem naprosto jistě. Už příměr s bábovičkou totiž postihuje niterný stav pisatele. Nejistotu. Pokud by jí nebylo, psal by o kamenných kvádrech či jiném odolném materiálu ve srovnání s písečnými hrady jeho názorového protivníka. Takto je to názorový střet stále na úrovni českých dětí na chorvatských plážích během dovolené.

  Lze se tázat proč. A odpověď se naskýtá: dokud je „světonázor“ zakládán na emocích a svévoli, a nikoliv faktech a strukturách s pevnými pravidly, stále to na úrovni písečné pláže omývané příbojem reality bude.

  Každopádně občas na tu pláž přijít a vidět, že si děti stále znovu rozbíjejí bábovičky a nikoliv domy, může být sice pro pacifisty útěchou, ale pro realisty zdrojem silného znepokojení: zjišťují, že se zůstává u báboviček. Zajímavá „tradice“.

  • ledňák permalink
   Červenec 31, 2016 6:11 am

   Dobrý den, pane Úžasný. Pochopil jste co tím chtěl Frostík říci? Z vašeho komentáře, asi moc ne. Jsou jedinci, kteří vlezou i přes PLOT aby rozbili cizí „BÁBOVIČKY“

   • Frostík permalink
    Srpen 1, 2016 10:48 am

    Tak někteří jedinci tento příměr nepochopí.Ono rozebírat a poukazovat na pomíjivost pískových staveb, když o ně vůbec nejde, taky něco dosvědčuje. Jak jste Ledňáku správně pochopil, „bábovičky“ jsou jen kulisou pro mezilidské vztahy. Určitě jste si přečetl poznámku za nadpisem v závorce, tu jsem psal pro méně bystré čtenáře.

   • ledňák permalink
    Srpen 1, 2016 4:45 pm

    Proto ten plot Frostíku.
    Ještě mě napadlo, někdo se rád rozepisuje a používá spoustu zdrojů a svých výplodů. U kontrášů a nejen u nich mají spoustu zajímavých prográmků pro klíčová slova, že by pak ………..(je mi líto, že zdroj nemohu uvést)

  • Václav permalink
   Srpen 1, 2016 3:38 pm

   Á pan Vladislav to nevydržel a chce vám zvýšit počty komentářů. Sice je to od něj milé, ale ukazuje všem, jak dodržuje své slovo. Nikde jinde jeho moudra nejspíš nechtějí.

   • Kryserka permalink
    Srpen 1, 2016 4:14 pm

    Vladislav na Hrad, co to pravím – do Vatikánu! Nebo u pohanů raději na Arkonu!!! A co – do Jeruzaléma, Mekky, Vatikánu, Lhasy a na Arkonu všude najednou – nějaká multilokace, to je přeci pro veležrece mateřská školka! Mně se po něm už i stýskalo, říkal jsem si, zda můj hrdina již nepozorován třeba neopustil síně Midgardu.
    Ještě by se zde vysemenit měli další dva zdejší obecní blázni – rusožrout a křižák – a budu úplně spokojenej!
    Vladislave, ty tady prostě potřebuješ vlastní rubriku, tak už si to chlape konečně přiznej a já se za odměnu stanu tvým nadšeným čtenářem! To je jiná lahoda louskat tvé monology, než nácovské hýkaní rusožrouta, úplná intelektuální hostina.
    Kdybys sis konečně založil prostě své vlastní stránky, a hodil sem vždy jen odkazy, ušetřil by sis hafo nervů a času a získal publikum, tady nezevangelizuješ na své Jediné Pravé Pohanství nikoho,,chápeš?
    Co epištol a katechezí, ba i skrutinií a exercicií jsi tam už mohl mít, a místo toho zde, hážeš perly sviním, které tě jen mažou blátem, ó satguru Veležreci… Co duchovních perel již zde marně zapadlo v nekonečnou propast času, není ti to líto?
    To i ten Guru Jára Nadsamec..ech, přece se nebudeš, vznešený, s takovým srovnávat?
    Máš na víc!
    Vlastní chlívek, co pravím, rubriku!
    Vlastní výběh, co pravím, stránky!
    Ven z ghetta a ukaž nám všem!

   • Andreos permalink
    Srpen 4, 2016 8:04 am

    Kryserka
    Neberte do mě své nevymáchané huby, buďte tak laskav. Jen jsem před časem přispěl pár věcnými příspěvky do diskuse, nikoho nenapadaje – a naopak vy a někteří další pak začali bez jediného smysluplného argumentu arogantně hýkat. Ale s někým nesouhlasit a zároveň místo tlachů o ničem položit na stůl skutečné protiargumenty, to je na vás zjevně příliš. A navíc vaše důvody pro vaše navážení do mě vůbec nechápu – vždyť jsem přece jen psal o tom, že podoba a úroveň civilizace jsou provázány s genetickými vlohami populací, s čímž by etničtí pohané přece měli vesměs souhlasit. Stejně tak s tím, že základem naší civilizace není křesťanství, ale naše rasová identita, což jsem tady také obhajoval. To jsou zjevné skutečnosti, které nemají s nacistickou ideologií nic společného (ta je jen hrubě překroutila ke svému prospěchu). Snad jen ohledně Ruska tady byly mezi námi neshody, ovšem je nevyvratitelnou skutečností, že v nejzákladnějších trendech je na tom Rusko podobně jako Západ, takže je mi líto, žádná naše spása to fakt není. (A hledání naší spásy v Číně, které jsem tady také u některých zaznamenal, no tak to je snad jen vtip, vždyť je to úplně jiná rasa a civilizace, navíc evidentně dost egoisticky dbající jen na své vlastní zájmy.)
    Jak se mi tak zdá, tak – abych použil vašeho výraziva – jediným pravidelně se zde vysemeňujícím obecním bláznem jste tu vy, a to se svou obsesí navážet se do všech hlava nehlava. (Mimochodem se mi zdá, že Rostislav stejně jako vy kritizoval příspěvek pana „úžase“, avšak hned vzápětí jste se navezl i do Rostislava – vy jste asi opravdu trochu vyšinutý – nebo jste si ve svém zápalu se do všech navážet jaksi nevšiml, že Rostislav nereaguje na samotný článek, ale stejně jako vy až na onen komentář od „úžase“.)
    Minimálně poslední dobou jsem skoro neviděl, že byste tady napsal něco věcného, co by bylo nějakou podnětnou myšlenkou nebo alespoň zajímavým odněkud přejatým poznatkem – prostě co by bylo skutečně obohacujícím příspěvkem do debaty. Jediné, co tady předvádíte, jsou vejšplechty o ničem – urážky a arogantní mlácení hubou naprázdno.
    A vaše přirovnání mě k Vladislavovi je jen ukázkou toho, jak jste mimo – jeho názory byly skutečně v mnoha ohledech neudržitelné, ale já jsem vždy všechno podepřel jasnými fakty a argumenty. A vůbec, že vy se tak do Vladislava navážíte, když stejně jako on byste si od onoho proradného a úpadkového Západu nevzal suchou kůrku (v tom se mu právě vy podobáte mnohem víc než já).

  • Rostislav permalink
   Srpen 1, 2016 7:47 pm

   No, tenhle komentář je opravdu parádní blábol, jen co je pravda. A dokonce jakýsi amatérský pokus o něco jako psychoanalýzu… Velká, silná slova náhodně poslepovaná, smyslu nemaje…
   Ale zase by mohl mít užaslý autor tolik slušnosti a neotravovat s tím ostatní, když už se mu nikdy nepovedlo uplácat solidní bábovku. A nevyužívat toho, že ho na internetu nelze fláknout plastovou lopatičkou přes tu věc, co má na krku proti zatékání vody při dešti… Proto zbývá jen slušně požádat. Milý vole, nedupej nám po bábovkách.

   • Kryserka permalink
    Srpen 3, 2016 9:06 am

    Rostislave, nejsi ty náhodou podle toho svého husího kejhání brácha Vladislava?

   • Rostislav permalink
    Srpen 4, 2016 5:09 am

    No jasně, všichni jsme gogo 🙂

   • Lži černé opice z bílého domečku permalink
    Srpen 10, 2016 8:17 am

    Nu, nezbývá ti, důstojný nástupče Veležrece, než nade mnou nebohým vyhlásit klatbu či lépe Fatvu, ve jménu jednoty Pohanstva a tvého milovaného Západu.
    Mohl bys začít třeba „Ga, ga, ga, ve jménu Peruna, svobody a demokracie..“

   • Andreos permalink
    Srpen 12, 2016 12:46 pm

    A máme zde další tlachálistický příspěvek o ničem.
    Žádný nástupce Vladislava nejsem.
    Osvětlím: 1. Vladislav řešil pohanství, já skoro ne. 2. Vladislav zde přispíval dost často, já jen málo. 3. Vladislav se snažil o jakousi evangelizaci, já ne, jen jsem zde předestřel několik svých názorů. 4. Vladislav často zaměňoval vlastní představy s fakty, já ne. 5. Vladislav byl silně protizápadní, já ne.
    Vy máte jediný problém, zřejmě to, že nevelebím Rusko či obecně Orient až na půdu. Ale vlastně si nejsme jistý, protože místo urážek byste se mohl obtěžovat vyjevit své stanovisko, abych věděl, proč se do mě vůbec navážíte. Zatím jste toho nebyl schopen.
    Já Západ nijak zvlášť nevelebím, je tam mnoho negativního a úpadkového, nicméně přece jen tam ještě doznívá i to, co na něm bylo hlavně v minulosti pozitivního, jeho dědictví v oblasti kultury, vědy atd. je velkolepé. Jinak já osobně nejsem pro nějaké přehnané rozdělování bílé rasy – jsem spíše pro celo-bělošskou rasovou/mezinárodní solidaritu od USA až po Rusko. Nicméně přece jen v evropském východu toho zas tolik pozitivního nevidím, i když i zde jsou nějaké pozitivní momenty (třeba ruská literatura nebo balet jsou kulturní skvosty) nebo to, že se tam tolik nerozšířila politická korektnost ze Západu. Celkově se mi ale opravdu nezdá, že by dnešní Rusko, a ještě méně Bělorusko či Ukrajina, byly země, kterým bychom se měli podobat, politicky a hospodářsky nejsou něčím, co by mělo být pro nás vzorem, kulturně také moc ne a imigrační a populační problémy mají podobné jako země na západě. Pořád nějak nechápu, co přesně má na těchto zemích být tak úžasného. Rád bych, kdyby mi to někdo vysvětlil. A stejně tak když to beru z národního hlediska, tak my jako Češi máme historií, kulturou, mentalitou o něco blíže k Němcům a Rakušanům – ale také ke Slovákům, Maďarům nebo Polákům – než k Rusům.
    A mimochodem opravdu nechápu – a to bych také rád věděl – co přesně od evropského východu očekáváte. Že jednoho dne přijede z východu Putin jako rytíř v zářivé zbroji na bílém koni, zastaví imigraci z třetího světa, rozpustí EU a všechny nás zachrání?? Anebo čekáte naši záchranu od někoho ještě dál na východě – od Číny nebo jak tady kdosi naznačoval od Uzbekistánu?? To snad ne.

   • úžas permalink
    Srpen 13, 2016 10:16 pm

    „Milý vole, nedupej nám po bábovkách.“

    Volové můžou. Dokud si ty bábovky neobhájíte (od slova hájiti, což je základ slova pro háj, tedy hájené místo) pevnou dřevěnou nebo kamennou ohradou. K čemuž zatím ani náznakem nedošlo. Moudrý člověk živlům a divé zvěři staví zábrany.
    Naivní a hloupý člověk je pouze vyzývá či vzývá, případně vyhrožuje (plastovými lopatičkami). Tím se odlišuje civilizace od barbarika, resp. lidská kultura od pavilónu paviánů. Člověk činí, pavián vřeští.

    Za sebe nepopírám sounáležitost s voly, býky a jinou rohatou zvěří, neboť v rozích jest síla i moudrost zároveň a Bos primigenius je jedním z živočišných druhů, který nám umožnil přechod od paleolitu k high-tech civilizaci, přičemž mezistupněm bylo i to vámi nenáviděné křesťanství, které vám však stále pulzuje v mentální výbavě. Nejen kvůli volbě nicku jménem člověka, žádajícího ve své době Byzanc o řeckou versi křesťanství pro Velkou Moravu, ale i (repetitio est mater studiorum), samotná podstata dnešního novopohanství dlí v židovském myšlení:

    „The fascination with historical time and its structure was the most important contribution of the apocalyptic mentality to the Western sense of history.“

    Zde jest ono alfa i omega.

    Pana Vladislava vemte prosím na milost, ona ho ta rozhádaná neakceschopnost (důsledek již zmíněných emocí a svévole) přihrála do náruče akceschopným pravoslavným (což si neuvědomuje) a už s tím nic nenadělá, protože „ví“, a jakmile je jednou nádoba plná, nic dalšího se do ní nevejde.

    Potřebujete-li se jen poplácávat v úzkém kruhu po ramenou, alá menstruační sezení obtloustlých „Bohyň“ při srpku měsíce, doporučuji esoterní uzavřený kroužek, se zaheslovaným vstupem. Naopak pokud se deklarujete jako otevřený web, nelze požadovat uniformitu v diskusi. Je to buď anebo. K vyřešení neléčených bolístek by bylo asi vhodné tuto schizofrenii odstranit. Rozličné webové aplikace tuto možnost plně umožňují.
    Další možností je zrušení diskuse, o což de facto žádáte, nejsou-li cizí argumenty po chuti. Tím ovšem veřejné pískoviště postupně zanikne, protože půjde jen o druh „chráněné dílny“, pro různě duševně či sociálně postižené jedince, bez přesahu na veřejnost a bez vznášení nároku na další lidi.

    Takže je jen na vás, zda s kůží zůstat na trhu, anebo chráněnou dílničku.
    S kůží na trhu zatím nevalné, zákazníci se nehrnou a ti odváživší se jsou při úžasu nad nevalnou situací prodejního stánku ještě verbálně napadáni, což nakonec odradí i otrlé jedince s hroší kůží.

    Varianta kůže na trhu:
    Zkuste si přečíst nějaké principy marketingu (Neil Borden a jiní), abyste byl v obraze, o čem zde píši. Náročná cesta.
    Výsledky názorně:

    Varianta dílnička:
    Možný zákonný rámec: novela 367/2011 Sb. zákona č. 435/2004 Sb. – „Institut chráněného pracovního místa“, slibující i jisté státní příspěvky na činnost. Mohl by tak vzniknout první státem financovaný háj (chráněný v liteře zákona je synonymum k hájený). Dobrá ochrana před voly a Vladislavy a jinou názorově odlišnou havětí. Snadná cesta.
    Výsledky názorně:

    Víc vykontrastovat tyto dva přístupy už nedovedu.

    Třeba se vám milý pane budou tyto poznatky časem k něčemu hodit. Tak zas někdy naviděnou.

   • Srpen 14, 2016 4:53 pm

    A co třeba, Wolosi, rozjeti skutečně konečně svůj vlastní „projekt“, kterým jsi tu před časem už vyhrožoval, podobně jako Vladislav? Už to funguje? Konev šetří vodou?

   • úžas permalink
    Srpen 15, 2016 8:16 pm

    @Pastevec dobytka

    Jako pokus o odvedení na argumentum ad hominem (zkoumání osoby diskutéra, nikoliv jeho argumentů) slabé, ale i tak odpovím:
    Ten už dávno jede, jen v jiné podobě, než byl původně zamýšlen. Není to projekt v přesném slova smyslu (protože už název hovoří o jeho jisté umělosti, která řadu lidí odradí), ale spíše přítomnost a sebesdílení, spojené s vzájemnou pomocí.
    A kdo skutečně chtěl, ozval se sám. Silní se ozvou, slabí čekají (a čekají a čekají a čekají…). Nové role vznikají i nyní. Ano, zatím spíše kape, protože aby byla mohla být kvantita kvality, musí být nejprve kvalita. Nikoliv kvantita. Jde to jen jedním směrem, nikdy ne obráceně. Z davu populistů nikdy myslitel nevykvete. Ten vykvete vždy jen z jiného myslitele. Když je jich více, o to lépe.
    Ten pocit, když se mysl nachází v samých kořenech kultur, vidění vzorců, které nám připutovaly přes generace, nevědomky sdílené rodinami i prostředím, přesné vymezení pojmů a skládání celých logicky na sebe navazujících myšlenkových polí… a schopnost vypozorovat to v jedincích a jejich tendencích dodnes. Třeba ten žid obracející svůj zrak k rajskému biblickému stavu, schovaný v novopohanské motivaci… to je jeden z mých dosavadních nejlepších úlovků v hlubinách oceánu faktů. Ne to, opravdu není pro davy a proudy, ale pro jedince a kapky.
    A až na tom se dá budovat, protože než prezentovat nedopečený chléb ze zasmrádlého kvásku, který sice jako chléb vypadá, a některým otrlým možná i chutná, to už je zřejmě definitivně pryč, i když takovou fází života jsem si prošel, a nebyla rozhodně krátká. Potřebu nasycenosti za každou cenu, čímkoliv co jen vzdáleně připomíná chléb, vystřídala potřeba chleba kvalitního. A to nejen jej požívat, ale i péct.
    Je to podobné situaci v italské renesanci.
    Ti myslitelé se už jednoho dne prostě odmítli podílet na bezduchém memorování a pouhém napodobování antických vzorů (srov. Vladislavovo blahé paměti fundamentalistické bazírování na textu křesťanského teologa píšícího o 300 jezdcích Svantovíta, antické to mytologicko-literární šabloně od Řeků, jež našla uplatnění u slavných 300 svalovců… „This is Spartaaa“), typickém pro celý středověk. Rozhodli se, že proniknou do jejich vnitřní logiky, do pravidel antické tvorby a díky této znalosti vytvoří něco vlastního.

    Jeden z nich, Francesco Guicciardini, ve svém díle Ricordi z počátku třicátých let 16. století napsal něco, s čímž se dá souhlasit:
    „Jak se mýlí ti, kdo se při každém slově odvolávají na Římany. Bylo by zapotřebí žít v takovém městě jako byl Řím, a ve stejných podmínkách, a pak by teprve bylo možné řídit se tímto příkladem, při rozdílnosti podmínek je to počínání stejně nemístné, jako kdybychom chtěli od osla, aby běhal jako kůň.“

    Klíčové je sousloví: ve stejných podmínkách.
    A těch již dávno NENÍ a nejde s tím nic dělat, i kdyby se člověk snažil sebevíc. Sám jsem v tom bodě 0 stál, dostal jsem se do něj silou své vůle, překračující léta omylů a bočních větví myšlení, nikam nevedoucích. K souběhu minulosti a přítomnosti a budoucnosti. A chtěl jsem, okouzlen iluzemi nezralého mládí dál do minulosti, jakožto vzoru k následování, rozpoznaného a posléze přesně pro dnešek formulovaného.
    A co přišlo? Zkáza. Mysl nakonec odmítla ignorovat realitu dneška a vnímat jen realitu minulosti. Málem mě to zabilo. A před zkázou mě zachránilo jen přijetí reality takové jaká je. Bez výjimek. Buď, anebo. Jinak už bych s těmi milými lidmi z druhého videa tančil také a jen ve světlých chvilkách hledal mezery v mřížích mezi mnou a budoucností.
    Což otevírá úplně novou perspektivu. Už to není cesta od bodu 1 do bodu 2, ale cesta od bodu 2 do bodu 3. Tu však téměř nikdo nerozpoznal, natož, aby se po ní vydal.

    Já se také zeptám: kůže na trhu (a jaká?), nebo chráněná dílnička (to už mě ani tak nezajímá), pastevče?

   • Václav permalink
    Srpen 17, 2016 9:26 pm

    Slyšeli jste slovo boží.
    Tak vám, pánové z PK, Užaslý Wolos? (bůh??) popsal svojí duchovní cestu a zhodnotil tu vaší. Teď vám nezbývá než se rozhlížet, aby jste uviděli světlo tohoto majáku naděje dnešního a budoucího pohanství.
    Nevím, jak se dobře navzájem znáte, protože co popisuje pan Úžas, nějak neodpovídá mému názoru na vás, který jsem si vytvořil čtením vašich stránek. Nevím, co máte za sebou s panem Úžasem. Jen mi přijde, že píše o někom jiném.
    Omlouvám se panu Vladislavovi, ale ještě se nevyznám ve zdejších tajných identitách. On je totiž obdodobný případ.

   • úžas permalink
    Srpen 19, 2016 5:01 pm

    @Václav:

    Jaký maják?
    1) Popisuji svoji zkušenost a poznatky.
    Poté co to Pastevec dobytka stočil ad hominem -útok na jedince a nikoliv jeho argumenty je mnohem lacinější- a já neměl problém odpovědět, aby si někdo nemohl vykládat, že se vyhýbám odpovědi ve chvíli, kdy sám nějakou chci.
    Vy jste se Václave chytil mé odpovědi na Pastevcův argumentační faul a v jeho linii pokračujete. To vidím jako slabé.
    Potřebujete oba faul. Mohu se jen domýšlet proč.

    2) Dále se ptám, zda dál „kůže na trhu“ nebo „dílnička“, když Rostislav v zjevné harmonii s pisatelem článku je schopen vyplodit větu „Milý vole, nedupej nám po bábovkách“, a Frostík zoufá nad Vladislavem, namísto toho, aby se zabýval metodami blokování trollingu.
    Aneb: Když se troll vrací oknem, co to okno prostě zavřít?

    Ta otázka tedy má svůj vlastní kontext.

    Přeložím ještě do jiného jazyka:
    Trvá-li se na exkluzivitě (my versus on, oni), proč je web psán inkluzivně (pro všechny)?
    To moc nejde dohromady a tento koncepční hybrid bych si rád vyjasnil, zaujal mě, nic jiného mě k psaní příspěvku nepřimělo, chodím sem jen občas, dvakrát třikrát do roka, co je nového (na heuristice pramenů a zdrojů ke všemu možnému v oblasti mého zájmu pracuji v podstatě stále a i zde je občas k vidění něco zajímavého) a ony se některé kauzy asi staly tradicí nebo co a to mě přivedlo k úžasu nad tím, že v době která nabízí různá webová řešení k zamezení přístupu nezvaným návštěvníkům, je zde dáváno k dobru spíše zoufání, z důvodu nepřehlédnutelnosti (tj. zdůraznění) vyjádřené formou článku.

    Suma sumárum mé účasti na tomto vlákně:
    a) Odpověď na otázku uzavřenosti/otevřenosti prozatím žádná.
    b) Přišly dosud jen dva pokusy o ad hominem.

    PS: Za pohana se nepovažuji, jde o zastaralý křesťanský terminus technicus pro cokoliv nekřesťanského (dnes používají spíše pojem „nevěřící“), a tato optika nazírání u mě nehraje roli, mimo oblast bádání.

   • Frostík permalink
    Srpen 21, 2016 7:25 am

    úžase, můžeš mi napsat, kde zoufám, nad Vladislavem?
    Jinak Ti děkujeme za tvůj názor a nezlob se, že Tě nechápeme. Vždycky jsme byli jiní než Ty, který se stále někam posouvá (stále výš, což nás těší) a nezapomeneš nám to oznámit při tvých návštěvách. Nakonec sklouzneš k tomu samému, Ty jsi vše pochopil, svým bádáním, či od Velese, jen my jsme ti debilové, co se plácají s duševním pískem a netlačí svůj balvan do kopce.
    Za sebe Ti mohu říct, že nemám žádné pocity úzkosti a dobře spím. Rašovku jsem vystavil na kamenných základech a písek používám jen do betonu a malty. Vazby mojí rodiny drží vzájemnými city a všichni ví, že se na taťku a manžela můžou spolehnout.
    V našem společenství PK je to obdobné, jen na mužské úrovni vztahů a naše cesta přitahuje další zájemce.

   • úžas permalink
    Srpen 21, 2016 1:36 pm

    „úžase, můžeš mi napsat, kde zoufám, nad Vladislavem?“

    „Proti nim byli „Rozšlapávači“. Ti se rekrutovali z těch méně zdatných bábovičkářů, co neměli moc trpělivosti se něco učit a měli problém se socializací. Ničení je naplňovalo pocitem moci a uspokojovalo jejich touhu se někomu vyrovnat. Většinou to byli „zákeřňáci“, co využívali našeho zaujetí plácání dalších báboviček anebo si vybírali slabší – mladší děti a pak hnáni svojí frustraci, že se jim nevede, rozšlápávali vaše bábovičky. Nejhorší však byli „Rozšlapávači – rváči“. Ti i přes váš odpor ničili vaše dílo a ještě do vás strkali, mlátili lopatkou, kyblíčkem… ba i házeli písek do očí.“

    Kdopak je ten Rozšlapávač když ne Vladislav?

    „Rašovku jsem vystavil na kamenných základech a písek používám jen do betonu a malty“

    Smyslu obrazného vyjádření jsi neporozuměl.

    „Jinak Ti děkujeme za tvůj názor a nezlob se, že Tě nechápeme. “

    Pokud nechápeš přímou linku mezi novopohanstvím a křesťanstvím, kterou jsem použil jako test toho, do jaké míry svoji cestu stavíš/stavíte na pocitech (písek) a do jaké míry na faktech (kámen), doporučuji na to jít přes romantismus, ten je mezičlánkem mezi nimi.
    Ono těmi pocity názorové protivníky přesvědčit nejde (a trollové se k takovým pak rádi vrací, protože moc dobře ví, že v ruce nic dotyčný vlastně nemá) a kdyby bylo po ruce víc faktů, i ten troll by s tím mohl mít občas setsakra problém.
    Pomocný nadhoz (jít s kůží na trh s něčím postaveným na faktech) jsi nerozpoznal, interpretoval jsi jej jako hrozbu, tak už raději nebudu reagovat vůbec.
    Co kdyby i nevinná věta ode mě byl nějaký další rafinovaný „útok“ nebo „sebeoslava“ že.
    Raději žít ve světě, kde s tebou budou všichni mluvit jednoduše (máma mele maso, Ema se má), neklást závažnější otázky a hlavně nepřetržitě chválit, aby ses cítil v bezpečí. To je pro kluka na pískovišti čelícímu zlým Rozšlapávačům rozhodující.

   • Frostík permalink
    Srpen 22, 2016 4:49 am

    Jsi jediný, kdo to chápe jinak, protože jsi stále zaseknutý ve svém jednostranném vnímání nás. Ať tu napíše kdokoli, cokoli, napíšeš k tomu myšlenkově to samé. Tenhle článek je o současném migračním problému a o okolnostech kolem něj, kde se projevují určité vzorce chování. Na Vladislava jsem ani nepomyslel, ten sice „trolí“, ale v tomhle jsme za jedno.

 5. Červenec 24, 2016 7:17 pm

  Frostíku, napsal jsi to krásně. Díky.

  • Kryserka permalink
   Srpen 22, 2016 4:25 pm

   To se to těch Veležreců ale najednou vyrojilo! Taková bouře v hrnku vody kvůli hlotafci, Peruně chraň! Veležrecovényní budou mít kvůli čemu na sebe štěkat a plít síru a exkomunikace ještě minimálně dvě další pětiletky, a pro tu zlou Kryserku nastal čas přeskočit na Mikyho videjko, a pak už jen doutníček a kávičku. Ale na ten dopis s exkomunikací a psychologickým rozborem stále čekám, potrefená husičko – nezapomeň! Gágágá!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: