Skip to content

Mračna hněvu

Květen 14, 2016
tags:

Aktuální situace ve světě začíná pomalu připomínat tlakový hrnec, který někdo zapomněl odstavit ze sporáku. Politici se navzájem předhánějí ve vzájemném osočování, urážení a ponižování, přičemž pro většinu z nich je „obyčejný člověk“ pouhým číslem a snad až abstraktním pojmem. Za tohoto stavu, který panuje v liberální demokracii, již nemá smysl chodit k parlamentním volbám, protože stejně všechny strany nakonec hájí své vlastní zájmy a stát jim slouží jako dojná kráva. A my jim sloužíme jako pokusné figurky k realizování jejich mnohdy šílených plánů a pokusů. Většina z nich je odtržena od reality takovým způsobem, že snad ani nemůže jít o duševně příčetné jedince.

Za současné situace, kdy by měli ti, kteří „vedou“ svůj lid trpělivě vysvětlovat a uklidňovat, spíše sahají k ostrakizaci a selekci těch, kteří tomuto chabému přesvědčování nevěří. Což samozřejmě ve společnosti vytváří další tlaky a strach. Pokud se objevují tu a tam politici, kteří mají na věc rozumný pohled, jsou mašinerií „dobra“ stejně umlčeni. A organizace typu „Hate Free“ se nakonec spíše podílejí na rozdmýchávání dalšího stupně nenávisti. A potom dochází k tomu, že se začínají stahovat „mračna hněvu“. A hněv lidu je bestie, nenasytná a nezkrotná bestie, která když je jednou vypuštěna z řetězu, nic ji nezastaví, dokud se pořádně nenapije krve. Což si to politici neuvědomují? Nedokážou se poučit z historie? Nebo snad chtějí tento stav cíleně vyvolat. Zkoušejí, až kam můžou zajít se svými neustále inovovanými zákoníky, nařízeními a pokutami, které začínají být nikoli represivní ale ve finále spíše likvidační?

Jak z toho ven? Srát na politiku, srát na politiky, srát na systém. V rámci možností budovat vlastní pospolitosti a klany, provázané a spřátelené, stmelované společnými cíli a ideály. To je cesta budoucnosti… Cesta jak v současném marasmu udržet své tradice, zvyky a předávat je dál. Posvátná zem, která nese kosti našich předků, je totiž živena naší posvátnou krví, která v sobě nese výzvu budoucím…

Reklamy
komentářů 60 leave one →
 1. Hrobař permalink
  Září 9, 2016 11:49 am

  Abych se viádřil k článku. Myšlenka decentralizace a ostrovních společenstev nezávislích a systému který selhává je logická a dle mého dobrá cesta pro zachování vlastní budoucnosti a koneckonců i minulosti.
  Srát na politiku nebudu mimo jiné i proto že naši předkové umírali abychom měli například to volební právo a tím pádem nechodit k volbám považuju za jejich zneuctění. Ale nikomu to nenutím, to je práve pointa, je to volba. Není to tak dávno co chodit k volbám bylo povinné.
  Mám pocit že alespoň čas od času se můj demokratický hlas dočká vyslišení a politici opravdu udělají to za co jsem je volil. Ale pochopitelně nejsem naivní. Všechny tyhle snahy a občasné úspěchy na politickém poli jen oddalují pád který západní společnosti hrozí. Mají smysl ale stejně tak má smysl se připravit na temnou budoucnost. A Právě malé a středně velké neávislé, ideálně nějak ideově sillné, skupiny budou v bouři stát nejpevněji.

  • Kryserka permalink
   Září 9, 2016 2:47 pm

   Pro začátek by to chtělo zvládnout pravidla pro psaní měkkého a tvrdého I, pak budeš možná i sem tam „vislišen“

   • Hrobař permalink
    Září 9, 2016 2:52 pm

    Obsah je důležitější než forma. Kdo to nevidí je jednoduše povrchní.

  • Andreos permalink
   Září 9, 2016 6:29 pm

   Hrobař
   Rozumný názor, souhlasím s vámi. Na jedné straně samozřejmě bychom měli usilovat o zpomalení současného negativního vývoje v rámci stávajícího „systému“, na druhé straně na nějaký velký a celkový obrat to nevypadá, nelze propadat iluzím. Je třeba počítat s pesimističtějšími variantami budoucího vývoje a snažit se na ně připravit.

   • Hrobař permalink
    Září 10, 2016 4:53 am

    Položme si tedy otázku jak tyto Mračna hněvu rozptýlit. Sluníčkoví přístup je spíš na škodu jak se ukazuje ale propadat zoufalství a agresy není o nic lepší. Důležité je být konstruktivní. Tedy zaprvé každý komu záleží na budoucnosti své a dejme tomu třeba i národní, rasové, všeobecně kolektivní atd. by si měl najít cestu jak se stát součástí řešení a nikoli problému. Jistě, záčíná to hněvem ale ten sám o sobě nic k lepšímu nezmění. Zadruhé jednoduše držet víc při sobě. Žijeme ve společnosti založené na kultu jednotlivce. To samo o sobě by vydalo na celý článek. No a zatřetí vytrvat. Vyděl jsem desítky nadšených aktivistů co měli průměrně životnost dva roky než je frustrace z toho že nezměnili svět přiměla zklopit uši a pokojně se zapojit do stáda.

    Co se politiky týká tak ikdyž samozdřejmě jsem se spoustou kroků naší vlády, případně Evropské rady nespokojen tak bych se zdržel snahy tyhle instituce podkopat. Bez ohledu na to jak nám může připadat naše vláda špatná je to pořád lepší než anarchie nebo otevřená totalita. Stačí se podívat do Afriky. Považuji se spíše za reformistu, přílišně revoluční rétorika mi příjde zaprvé jako projev rozmazlenosti a zadruhé bývá zahalená právě ve zmíněném Mračnu hněvu. Pak se snadno stane z konstruktivního destruktivní.

   • Andreos permalink
    Září 23, 2016 1:10 pm

    Hrobař
    Zajímavé podněty. Na prvním místě chce dát samozřejmě něco dohromady, nějakou skupinu lidí ochotnou a schopnou něco skutečně dělat. Zdá se mi ale, že dnes moc takových lidí není.
    Za druhé více držet při sobě – to je samozřejmé, jenže to jeden z velkých problémů v národním hnutí. Bohužel v něm dnes existují dost velké názorové rozdíly, patrně neexistuje názorově rozklíženější politický směr, než je ten „nacionální“. A bohužel se také zdá, že právě v něm je nejvíce nejrůznějších individuí jako Kryserka, kteří někoho, kdo má na něco odlišný názor, jen napadají a urážejí a tím lidi zbytečně odrazují a rozeštvávají.
    A to vytrvání, jistě, i to je zásadní věc, bohužel se zdá, že většina lidí nakonec nevytrvá. Frustrace někoho z toho, že „nezměnil svět“ ale není na místě. Za prvé, podle mě jde o příliš mnoho, než abychom to vzdávali, jakkoli to dnes může vypadat beznadějně – a hlavně, dnes už ani nejde o to změnit svět. Je mým upřímným přesvědčením, že dnes už se nic celkově změnit nedá, avšak vzhledem k úpadkovému trendu je možné zatím pokračovat jako skupiny odhodlaných, které mohou skrze udržení své identity udržet naše rasové a kulturní dědictví i v temné budoucnosti a nakonec třeba i být základem pro nějakou budoucí obrodu, až globální chaos opadne. Není důvod vzdát se jen proto, že celková změna nepřijde.
    A k té umírněnosti ohledně změny systému – také jsem poněkud skeptický k nějakým radikálním a dalekosáhlým změnám politického a hospodářského systému; myslím, že to jsou utopie, které by nadělaly víc škody než užitku. Nějaké přiměřené a správným směrem mířící reformy, jako třeba zrušení dnešní politickou korektností, socialismem a byrokratismem prolezlé EU, by jistě byly žádoucí, ale nic víc. Bohužel mnoho lidí z národního hnutí těmto chimérám propadlo a tak se mi zdá, že mnohým z nich nejde ani tolik o zachování našich národů jako o „sociální revoluci“, nějakou formu radikálního socialismu apod.

 2. leidarstjarna permalink
  Červen 3, 2016 3:16 pm

  Andreos. Nedá se nic dělat, s Vámi se opravdu dá diskutovat velmi obtížně. Zjevně aprioristicky vycházíte z tezí, že kapitalismus je jediný dokonalý, za všechno může socialismus a soft socialismus.Vlastně na Západě a v USA jsou různé druhy socialismu… Nu, dobře ponechme stranou, že mnohému kdo v tom žije to připadá opravdu absurdní. A ani asi nemá smysl připomínat, že již jednou přivedl tento kapitalismus právě Evropu ke koncům velmi problematickým a děsivým – nadále raději prohlašuji, že to u mne není projev žádného socialismu. Další a výraznější teze je, že výkvětem všeho je bělošská rasa, jen ta je a byla výkvětem kultury, nic to sice neříká o tom, že dnes je úplně ve psí, popírat by to mohl jen ignorant a to poměřování staletých a tisíciletých výkonů Nobelovými cenami – jak dlouho se udělují ? – je opravdu legrační, nehledě na velmi subjektivní kritéria i při udělování četných těchto ocenění. A nejde jen o vynálezy, právě východní civilizace dominovaly v kultuře a jiných civilizačních skutečnostech a pouze technologické pojetí jim bylo cizí, i když potom v našich očích zaostávaly, ale to je všechno složitější, než jen technické a nakonec i stroze přírodovědecké posuzování. Vaše statistické nebo rádobystatistické údaje mají omezenost statistických údajů, navíc jsou pochopitelně západní. Z hlediska zejména ideologického pojetí bělošské rasy je pochopitelně jistá euroasijská jednota nebo syntéza v Rusku rasově „pochybná“, odtud ovšem legrační teze, že Uzbeci, Tádžici jsou „imigranti“. Teze, že Číńané budou vymírat za 150 let ? je k ničemu tváří v tvář aktuální situaci, kdy jde hlavně o to, jak je který národ schopen čelit nyní svou identitou nepřátelským vlivům. Ty podle vás nesprávné údaje o vývoji v Číně jsem čerpal z dobrých německých zdrojů, navíc jsem jen neteoretizoval s Murrayem, ale v těch zemích jsem byl, dokonce jsem si všiml, že na Sibiři záplava Číňanů není. Zjevné pozitivní rysy výrazně zase mladého uzbeckého národa by jim naše poněkud degenerované „bělošské“ národy mohly jen závidět. Musíme si prostě spíše všimnout, že hlavně ve psí je již nyní západní bělošská vyvolená rasa – a jaké je tedy nynější řešení tohoto neutěšeného stavu ? Možná že žádné, ale pak teoretizování o přednosti bělošské civilizace nemá smysl.
  Co bude v Rusku za 50, 100 let není nyní tak důležité jako to, co je tady nyní a co je konkrétně tam. I skoro slepý by mohl vnímat, že jsou tu jisté rozdíly, i když nikdo jistě není samospasitelný a dokonalý.
  A konečně páně Murrayovo tvrzení, že jistě ctihodný Omar Chajjám byl pomalu jediný a nejvýznamnější učenec islámské kultury vzbuzuje pochybnost o věrohodnosti jeho dalších tvrzení, O.Ch. se stal hlavně důležitým, poté co ho úspěšně „viktorianizoval“ Fitzgerald v 19. století a hlavně z něho učinil pozoruhodného „anglického básníka“, Vám a asi i Murrayovi jaksi uniká celá řada dost významných vědců i této sféry a paradoxně právě v té technice a rozhodně přírodovědě, co asi jezdili studovat i Angličané do Španělska k Arabům ? Dnešní tvář islámu s tím nemá sice mnoho společného, ale jistá historická fakta nelze ani tak přehlížet, jsou o tom celé knihy.

  • Albert T. permalink
   Červen 4, 2016 8:02 am

   Andreos a Leidastjarna
   Nedá mi to,abych se nepousmál při takových formulacích, že „její (Číny) tvůrčí úspěchy nebyly zas tak omračující, i když netvrdím, že byly bezvýznamné“ Kurioznost takového tvrzení vysvitne, když tedy budeme hovořit zrovna o těch vynálezech, z následujících skutečností: V Číně např. vynalezli hedvábí, které bylo tak oblíbené již ve starém Římě, nechávám stranou starobylý původ různých strojů, včetně řetězového pohonu a ozubených kol, vynález kompasu a střelného prachu. Nutno však zmínit vynález porcelánu, velmi starým čínským vynálezem je knihtisk a v souvislosdti s ním papír, také vynález bankovek… Čínští inženýři zkonstruovali již ve 3.století diferenciální nebo vyrovnávací soukolí. Bylo by možno v této oblsati hovořit o řadě dalších faktů.nechávám stranou velké zámořské cesty před Kolumbem – o celkové kultuře byla již řeč.O tom, že v 18.století čínská kutura, poté,co ji Západ znovu poznával, poskytla cenné impulsy, jsou doklady u západních filosofů té doby. Je k tomu celkem dostatek vědecké literatury,zejména německé.
   Byzantské a arabské impulsy pro evropskou renesanci jsou zase jinou kapitolou, které se nyní nebudu věnovat, ale jsou také nesporné. Závěrem chci jen říci, že duch národa nebo chcete-li „rasy“ se nevyčerpává nějakými eugenicko- rasovými teoriemi 19. století a souvisejícími oblíbenými floskulemi. Jaká je současná vitalita, síla národní a kulturní identity různých národů či ras je docela a konkrétně zjevné, ktomu moc nějaké esejisty a statistiky nepotřebujeme.
   Měli bychom se především zabývat sami sebou,kde jsou „výsledky“ opravdu dost žalostné, proti všem teoriím o naší kulturní výlučnosti. Dříve než „dysgenicky vyhynou“, tak nás tyto národy patrně včetně muslimů „převálcují“.

   • Andreos permalink
    Červen 4, 2016 10:10 am

    Albert T.
    Všechny zmíněné vynálezy z Číny jsou známy, početně se však těm západním ani zdaleka rovnat nemohou. Konkrétní údaje a statistiky byly uvedeny. Kdybych je měl všechny jmenovat, tak by to bylo na hodně dlouho. Navíc ale ne u všech je to tak jednoznačné – třeba pravý kompas v dnešním smyslu vynalezli na Západě, ti čínské byly jen jakási jehla na vodě. Taky skutečný moderní papír v pravém slova smyslu (vyžadující docela sofistikované postupy výroby) je de facto západní vynález.

    Ohledně rasy a genetiky- tvrzení, že jsou to nejzásadnější vlivy při určování podoby, úrovně a osudu civilizací nejsou žádné teorie 19. století, ale jednoznačná fakta. Najít je lze v knihách od Lynna a Vanhanena (The Global Bell Curve, Intelligence – Unified Construct in Social Sciences, IQ and the Wealth of Nations, IQ and Global Inequality a Global Inequality as a Consequence of Human Diversity).

  • Andreos permalink
   Červen 4, 2016 12:28 pm

   leidarstjarna
   Netvrdil jsem, že bílá rasa je výkvětem všeho, ale největší míry úspěchů na poli civilizace dosáhla ona.
   Nobelovy ceny byly jen jedním z mnou uvedených měřítek úspěchu, jistě ne nejdůležitějším. Nejdůležitější byla celková uvedená historická statistika a i ta hovoří jednoznačně. Pokud máte jiná data, která ukazují, že převážnou část civilizačních úspěchů lidstva vytvořili Japonci a Číňané, nebo že je to s bělochy tak půl napůl, nebo jak to vlastně podle vás je, tak je zde prosím uveďte.
   Ovšem do určité míry se Nobelovy ceny jako měřítko kreativity použít dá – Japonsko je vyspělé už docela dlouho a v časovém výseku, v němž se Nobelovy ceny udělují, nedosáhlo nijak oslňujícího skóre ve srovnání se západními národy.
   Jobling třeba píše: „Whites continue to be more creative than Asians. Since 2000, Americans have won 53 Nobel Prizes, and all the winners were white. The United Kingdom won 12 Nobel Prizes in the same period. By contrast, Japan, a country with a population more than double the UK’s, won four Nobel Prizes. (…) This means that the white populations of the US and the UK were more than seven times more likely to produce Nobel Prize winners than Japan…“
   Myslím, že Západ má převahu i kultuře a umění – už jen v množství, celkové pestrosti a bohatství uměleckých forem se s ním těžko může jiná civilizace měřit. Kde jinde než na Západě vzniklo takové bohatství různých umění ovlivňujících slohů – klasicismu, romantismus, baroko, renesance atd. nebo přímo uměleckých slohů jako realismus, impresionismus, kubismus a další?
   „Vaše statistické nebo rádobystatistické údaje mají omezenost statistických údajů, navíc jsou pochopitelně západní.“ – Ano, když se nám prokazatelná fakta nehodí do krámu, nějak to okecáme, zesměšníme nebo tak něco, že. Nic nového. Důležitější než statistické údaje jsou totiž emoce a „dojmy“.
   Ach tak, takže pro vás jsou Uzbeci a Tádžici a podobné středoasijské národy vlastně takoví jen trochu exotičtější Rusové a je tedy prima, když budou ruský národ „obohacovat“ svojí imigrací v rámci „eurasijské jednoty“. S takovou ovšem budou jednoho dne i Rusové takovou středoasijskou směsicí bílé, orientální a mongoloidní krve, nejspíše pod záštitou islámu. Výborně.
   Pravda, Uzbekistán, to je světlo budoucnosti – a pro nás zaostalé a zdegenerované zápaďáky a bělochy, co vlastně nic moc nikdy nevytvořili (většinu totiž vytvořili Japonci a Číňani) vzorem. I když nevím, třeba z hlediska HDP na obyvatele byl v roce 2011 na 133. místě ze 185, a to ještě má štěstí na bohaté přírodní zdroje, co se ziskem vyváží. Nezaměstnanost a stejně tak chudoba nad 20%. I řekl bych, že se má Uzbekistán ještě co ohánět.
   Myslím, že snad řešíme ne jen dnešek, ale právě budoucnost. A ta v případě Ruska vypadá nevesele. V případě Číny nebližší budoucnost nevypadá zas tak černě – progres tam samozřejmě bude pokračovat, nebude však tak suverénní a bezproblémový, jak se často tvrdí. V delším výhledu to však ani s ní nevypadá moc optimisticky. Upřímně však nevím, proč ji řešíme – je to jiná rasa a civilizace, jejich osud a problémy jsou jejich věc. A naší spásou nejsou – už dnes nám spíše škodí plagiátorstvím a agresivní obchodní expanzí, co ničí průmysl a pracovní místa v západních zemích.
   Imigrace Číňanů na Sibiř je dlouhodobý a známý proces, nepochybně existující. Nelze ho popřít, není co řešit. Navíc Rusů je tam málo a odcházejí.
   Problém je, že si nechcete připustit, že Rusko a Čína nečelí nepřátelským vlivům prostě proto, že jsou sami jejich součástí. Jdou sice trochu jinou cestou než Západ, ale v zásadě k témuž – expanze, globalizace upozaďování vlastní národní identity (i když Čína zatím pomaleji) v rámci nějaké euroasijské, resp. východoasijské unifikace. A fatální trendy tam jsou také – v Rusku depopulační, dysgenické i imigrační, v Číně depopulační a dysgenické (imigrační možná časem).
   Netvrdil jsem, že je na Západě plnokrevný socialismus, ale jakýsi hybrid mezi socialismem a kapitalismem.
   „A ani asi nemá smysl připomínat, že již jednou přivedl tento kapitalismus právě Evropu ke koncům velmi problematickým a děsivým…“ – Absolutně nechápu, co je tímhle myšleno. K děsivým koncům vždy Evropu dovedly snahy o její mocenské ovládnutí a ideologické experimenty. Nic jiného. Kapitalismus vede tak akorát k občasným hospodářským poklesům (ovšem to spíše v minulosti, dnes už víme, co proti nim dělat a tak moderní krize jsou spíše výsledkem státního intervencionismu), každopádně ne k čemukoli strašnému. Hlavně stojí za fenomenálním vzestupem Západu v posledních staletích (samozřejmě v kombinaci s vrozenými kvalitami bílé rasy).
   Murray nikdy netvrdil, že Chajjám je jediným význanmým učencem islámské kultury, co to je za nesmysl. Jen vyjádřil svůj názor, že je nejvýznamnějším z těch ostatních, to je vše. A už jsem psal, islámské úspěchy a vzdělanost byly dílem převzaty od dřívějších bílých civilizací Orientu, dílem pak výtvorem zbývajících nadaných bělochů, co tam ještě žili a dostali se pod nadvládu islámu a většinou konvertovali. Kromě toho i v rámci muslimského živlu existoval bělošský element, který pak také něčím přispěl k rozkvětu islámské civilizace.
   Do Španělska nejezdili Angličané studovat k žádným Arabům, ale k Maurům, přičemž ti byli ze značné části tvořeni Berbery, což byli potomci nejstaršího bělošského obyvatelstva severní Afriky, co tam žilo dlouho před Araby. A právě díky nadání těchto bílých Berberů, sice islámské víry, ale bílé krve, vznikla vyspělá andaluská civilizace, kam třeba jezdili i Angličané něco studovat.
   Jak píše Baker (1974, s. 226-227): „V jednom z významů slovo ‚Maur‘ znamená mohamedánské Berbery a Araby v severozápadní Africe, a něco Syřanů, kteří dobyli většinu Španělska v 8. století a ovládali zemi po staletí, zanechavše za sebou některé úctyhodné příklady své architektury jako trvalou připomínku jejich dávné přítomnosti. Tito takzvaní ‚Maurové‘ byli na daleko vyšší úrovni než kterýkoli z národů severní Evropy toho času, nejen v architektuře, ale také v literatuře, vědě, technologii, řemesle a zemědělství; a jejich civilizace Španělsko trvale ovlivnila. Byli Europidy, nesmíšeni s příslušníky kterékoli jiné rasy. Berbeři byli (a jsou) mediteráni, pravděpodobně s nějakým přimíšením od kromaňonské subrasy v dávných dobách. Arabové byli Orientalidy, Syřané pravděpodobně smíšený orientální a armenoidní typ.“
   Viz i Vávra (1942, s. 193): „Mauři, oni historičí zakladatelé maurského chalifátu na andaluském poloostrově, nebyli – až na řídkou vrstvu – nejbližšího okolí vlády a několika duchovních vedoucích, vůbec z krve arabské… Do r. 800 se dostala do Maroka pouze nepatrná část Arabů, protože Maroko leželo až na nejzápadnějším cípu celého chalífátu a ještě většina z nepočetných bojovníků nedospěla dál než do lybijských stepí. … maurskou kulturu vytvořili Berbeři … ze svého, tj. berberského duševního světa. Můžeme proto směle tvrdit, že španělští Mauři prvého období a zároveň nejmohutnější ve své tvořivosti byli vlastně Berbeři, pocházející většinou z kmene Sanhadžů…“

   • Alena permalink
    Září 15, 2016 8:51 am

    Blázen?

   • Hrobař permalink
    Září 15, 2016 10:42 am

    Proč by měl být blázen? Co je tohle za protiargument? Tak buď diskutuj nebo mlč. Takovéhle výkříky ukazují pohany ve špatném světle. Vždyť právě vzájemná tolerance je základní hodnota. Říkám vzájemná, třeba Islám nás moc netoleruje a tak si to od nás ani nezaslouží na oplátku. To jen že slovo tolerance má dnes špatný zvuk.
    Ale Andreos mluví věcně, není vulgární a dodržuje pravidla slušného chování tak proč ho planě osočovat? Pokud se tu bavíme o obrodě civilizace tak se musíme chovat civilizovaně.

 3. ledňák permalink
  Květen 27, 2016 4:04 pm

  Klan? ku-klux-klan? Ne teď fakt vážně. V klidu jsem pročetl celou diskuzi a příspěvky všech. Připadá mi to jako přesný odraz naší velké evropské společnosti. Víme, že potřebujeme něco změnit, ale málokdo a velmi málo bude ustupovat i velmi pravdivým a racionálním nápadům a řešením. Mám pocit, že ve velmi dohledné budoucnosti nebude prostor pro přílišnou demokracii. Další problém bude taky jak zastavit příliš direktivní krizové řízení.

 4. Bohuslav Svatoš permalink
  Květen 19, 2016 2:30 pm

  Srát na politiku, srát na politiky, srát na systém. – Právě tento „vzdorný“ postoj udržuje ten zrůdný systém v chodu, protože tento pasivní nihilismus konzervuje a udržuje mocenskou základnu zmrdů při síle a u moci. Jejich voliči vždy přijdou a i kdyby jich bylo jen 1 procento a 99 zbytku sedělo „vzpurně“ (!?) doma na dírách tak ten zkurvenej systém bude dál přežívat. A 99 procent těch „vzdorujících“ kreténů bude kňourat nad tím, že vláda a systém je zkurvená a nefunguje tak jak má. A víte proč? Protože se vy vypasený lhostejný zmrdi kurva máte tak dobře, že na všechno serete a jen blbě prskáte. Ten luxus sraní na politiku je jen výrazem pocitu bezpečí, sytosti a jistoty takže nebudeme dělat nic, a laskavě počkáme až se to všechno totálně zesere (automaticky počítáme s tím, že se to zesere daleko od nás) a až ten problém někdo vyřeší tak budeme jásat a plésat.

  • Květen 19, 2016 2:34 pm

   Zcela výjmečně si dovolím souhlasit.

  • Andreos permalink
   Květen 19, 2016 2:48 pm

   Bohuslav Svatoš
   Ale jak to chcete udělat – jak vyburcujete masy, většinu národa? Taky jsem o tom přemýšlel, ale fakt fakt nevím, jak by se toho dalo dosáhnout.

   • Bohuslav Svatoš permalink
    Květen 19, 2016 5:31 pm

    Andreos
    Na burcování mas je nejlepším nástrojem „hlad a svrab“. Ten zatím není k dispozici a národ se v momentálním stavu, kdy mu pečení holuby sami létají do huby, nenechá otravovat a rozptylovat hrozbami, které se s nacpaným panděrem zdají být velmi vzdálené a neskutečné. Jediné co má zatím smysl je vývoj nějakého jednotícího bělošského hnutí, – od Británie po Vladivostok – které až to začne opravdu skřípat, bude alternativou do budoucna.

   • Květen 19, 2016 8:06 pm

    Burcovat masy? Jde v současnosti o kvalitu nebo kvantitu? Chcete změnit běh Systému? To vyžaduje ještě mnoho a mnoho úsilí a času. Za stávající situace vnímám za nejdůležitejší jednak upozorňovat na hodnoty, které Systém opomíjí či dokonce persekuuje, a na nichž spočívá náš světonázor, jenž můžeme nazvat pohanstvím. Někoho osloví, někoho ne. Na tomto základě ovšem lze něco budovat. Bez této mravenčí práce odvíjející se od kladení důležitosti na jedince a jeho význam v rámci pospolitosti ani žádné masy nevzniknou.
    Mě osobně v tuto chvíli uspokojuje fungování pospolitosti PK. Je mi funkčním protikladem společenského rozkladu kolem. A je mi úplně jedno, kdo je zrovna u vlády, kdo je prezident či co si zrovna namyslí a vnutí všem okolo např. Evropská komise. Takové vnější vlivy nemohou nijak narušit smysl a význam společenství, jímž je PK. Ten totiž primárně spočívá v lidech a poutu, které je spojuje. Lze to těžko vysvětlit, zvláště individualistům, kteří tohle asi těžko pochopí. Tohle je třeba ZAŽÍT. A je mi ctí, že se toho můžu pět let účastnit.

   • Květen 20, 2016 3:52 am

    Ano, i mě je velkou ctí mít za přátele soukmenovce, z PK. Naše pouto už něco vydrželo.

  • Hvit Varulv permalink
   Květen 24, 2016 4:06 pm

   Bohuslav ma pravdu, nic neni pro zachovani soucasneho systemu vhodnejsi nez blba nalada a rezignovane kecy typu pravice/levice neexistuje, vsichni kradou, vsichni su stejni, stejne o vsem rozhoduje EU, kdyby volby neco zmenily tak jich zakazou atd…
   Co se tyce mas, masy jsou jiz z definice prumerne a nevyburcuje je vice-mene nic. krome toho lide s pomerne dobrou zivotni urovni nemaji radi radikalni zmeny protoze nechteji riskovat ze o vsechno prijdou. Jedine, co lze delat, je jit prikladem a ukazat, ze jejich zivotni uroven muze byt jeste lepsi (a vysvetlit, jak toho docilit). A zivotni urovni nemyslim jenom financni situaci, ale take zdravi, telesnou zdatnost, schopnosti, znalosti atd.

   • Květen 24, 2016 5:40 pm

    Tady je docela zajímavé čtení k tématu. Po velice dlouhé době něco, s čím se na DP dokážu téměř i ztotožnit: http://deliandiver.org/2016/05/mechanicka-zelena-kosile-predstavujeme-alternativni-levici.html

   • Andreos permalink
    Květen 25, 2016 12:24 pm

    Vcelku zajímavé, avšak ohledně ekonomiky opět autor přestřeluje. Jediné, v čem se zájmy korporací mohou rozcházet se zájmy národa, je touha po levnější pracovní síle z třetího světa. K tomu však nejsou třeba žádné extra regulace, nýbrž prostě přísná imigrační politika – cizince sem prostě nepustit.
    Za druhé ten problém s dovozem ze zemí s mnohem nižšími výrobními náklady, co mohou ničit domácí průmysl a pracovní místa – ano, zde je možné uvažovat o zavedení cel dalších bariér. To jsem nepopíral, proč ne.
    Vznik dvojí loajality kapitalismus moc nepodporuje, v tomto ohledu je neutrální, protože otázky loajality jdou mimo něj – primárním cílem podnikání je a z podstaty věci musí být zisk. Je na politicích a na státu, aby omezil ony dva výše zmíněné negativní faktory. K tomu však stačí pár jednoduchých zákonů, žádné dalekosáhlé socialistické experimenty.
    Měkký socialismus ve Švédsku vedl k jeho hospodářskému propadu o 20-30 míst z hlediska ekonomické úrovně, v Británii po druhé světové válce k velkým hospodářským problémům, jež vyvrcholily v druhé polovině 70. let a obecně dnes je většina EU skoro takovým skanzenem měkkého socialismu. Hospodářské výsledky jsou zjevné – nejpomalejší růst od 50. let, rekordní nezaměstnanost a tak dále.
    Merkantilismus je dávno vyvrácený koncept (příliš mnoho peněz/drahých kovů vede ke snižování jejich hodnoty a inflaci, což destabilizuje ekonomiku).
    http://www.rozhlas.cz/planetarium/historie/_zprava/merkantilismus-od-bohatstvi-k-inflaci–1607839

   • Kryserka permalink
    Září 12, 2016 3:23 pm

    Ano, po těch intoušských megablábolech dvou zdejších pohrobků Veležrece typu Novinky a Respekt přes kopírák – konečně něco co má obsah – věru zlatá to byla slova.
    Když vidím zmatené epištoly o tisíci řádcích od některého z těch dvou eurohujerů, vždy se mi nějak vybaví – nevím proč – titul „Žvanivý slimejš“.
    Třebas by to měli ti hošani lepší na nějakým chatu?
    Tělesnou ani duševní prací se synci asi počítám neživí…

   • Andreos permalink
    Září 14, 2016 7:00 am

    Kryserka
    Prosil bych, abyste uvedl jeden konkrétní argument proti jednomu mému tvrzení (kterémukoli, výběr nechám na vás), jímž byste ho jasně vyvrátil a tak na jednom konkrétním příkladu názorně demonstroval, proč mé příspěvky označujete ze „megabláboly“.
    Pro intelektuálního giganta vašeho formátu, jak je z ohromující kultivovanosti a argumentační věcnosti vašich příspěvků vidět (hlavně ta jejich věcnost, to je věc – i odmocněná nula obsahuje víc poznání než vaše příspěvkové exkrementy), to jistě nebude problém.
    A mimochodem, v čem čerpám z Respektu a kde jsem hájil EU a naše členství v ní?? Prosil bych doložit.

 5. Petan permalink
  Květen 19, 2016 1:14 pm

  Ahoj Diskutujici,

  jeste k tem klanum, o kterych to ma vse byt…v dnesni dobe se klanova struktura soustreduje spise ve zlocineckych organizacich, ruznych polovojenskych jednotkach a pak u lidi, kteri jsou schopni se pevne stmelit. Ale obavam se, ze budovat nejaky klan na bazi jakesi obrany v sirsicm pojeti dlouhodobe, je tezko proveditelne, kor kdyz diskuze smeruje k vypadum lidi mezi sebou, kteri se o dane tema zajimaji. Lidi, meli bysme spis k sobe hledat cestu, jak se dat dohromady, co nas spojuje, jake hodnoty nas spajeji a ne se hned rozcilovat jako decka na pisku, kdyz ztrati lopaticku! Me se myslenka Tomase na Klany libi, spis mam problem, jak to realizovat. Muze to fungovat v dobe bezprostredniho ohrozeni – takova skupina existuje u nas v Brne za ucasti PK a to i presto, ze jsme ruznych nazoru, ale poji nas spolecne hodnoty a hlavne obranny system. Snazme se budovat pospolitost a ne se hadat!!! To ze s nekym nesouhlasim ve vsem, jeste neznamena, ze mu nemuzu pomoci a on zase me v tezke chvili, ze si nemuzeme prihravat vyhody, spolupracovat……a hlavne nezradit!
  Jako priklad takove pospolitosti chci uvezt Wolfa, ktery se prokazal byt Velkym clovekem se srdcem na pravem miste v me tezke chvili! Ano, stakovym clovekem lze delat Klan! A vubec nevadi, ze se na plno vecech nezhodneme, zato vime, co nas spojuje!!! A o tom to podle me je. Rad uslysim vase nazory……………….
  Peta

 6. Květen 18, 2016 5:23 pm

  Tak panu Andreosovi jsem poslal mail, takže naše „diskuse“ se už jednou provždy přesune jinam. Zatím mlčí (asi kontroluje, zda jsem zadal správné údaje o své osobě).

  • Květen 18, 2016 6:00 pm

   Přijde mi celkem jako škoda, že nás o tuto diskusi připravuješ. Nerozumím, proč by se nemohla odvíjet zde. Cílem komentářů zde přece není se navzájem poplácávat po ramenou s těmi, co s námi souhlasí, ale diskutovat i se zastánci názorů odlišných. A taková diskuse může být ve výsledku ještě přínosnější.

   • Květen 18, 2016 6:26 pm

    Samozřejmě, že je to škoda… ale rád bych se bavil o pohanství a ne o ekonomice. Krom toho, buď si jist, že členy PK v interní zprávě s případnou komunikací zde přítomného anonyma rád seznámím. 🙂

   • Květen 18, 2016 8:12 pm

    Mně nejde o to mít přehled, co si spolu napíšete, ale o styl komunikace se zájemci o diskusi tady na webu obecně 🙂

   • Květen 19, 2016 1:17 pm

    No, nenapíšeme si nic, protože se neobtěžuje odpovídat. Což mi vůbec nevadí… Mě ten člověk vůbec nezajímá. Připomíná mi jistého kluka, kterého si pamatuju z hloubky osmdesátých let minulého století, říkejme mu třeba „Andy Novák“… Tehdy se v naší ulici hrál mezi klukovskými partami hodně fotbal. Někteří kluci měli takové ty obyčejné míče za pár korun. A hráli tu kopanou zatraceně dobře i s tím šrotem, často zděděným ještě po otcích… Andy Novák byl synáček soudruha ředitele jednoho podniku a tak měl míč z Tuzexu, už si nepamatuju značku. Jenže fotbal prostě neuměl hrát. Copak o to… Ale on byl ještě děsně „chytrej“, furt klukům „radil“ – a nikdo na to nebyl zvědavej… Nikdo s ním nechtěl hrát. A tak se Andy Novák vždycky po čase nakrknul, sbalil tuzexový míč a šel si stěžovat domů… Jeho tatínek pak obcházel rodiče kluků z ulice a moc se divil, co že kluci proti Andymu mají… Otcové kluků z ulice ale věděli, že soudruh ředitel je asi stejně „důležitej“, jako jeho synáček Andy. Ani on neměl žádné kamarády. No a kluci dál hráli fotbal s míčem za 15 korun. A hráli dobře. A s Andym si stále nikdo nehrál… 🙂 Takže i kdyby měl Andreos třeba Roteiro…

   • Andreos permalink
    Květen 19, 2016 4:46 pm

    Nenapíšeme si nic, protože pan Myslič žádný věcný podnět k debatě nedal. Abych tady informoval ostatní, pan Myslič se mi pouze představil, což mimochodem nechápu, jelikož už se mi jednou představil přímo tady. (Já jsem ovšem o nic takového vůbec nestál.) Představovat se mu nebudu, jelikož prostě nemám náladu se jakkoli sbližovat s arogantními lidmi jako je on. Už kdysi v diskusi na bratrství mě napadal a urážel, zde před časem také, přesto jsem mu pomohl sehnat knihu, kterou chtěl, a přesto, jak se dívám, se do mě naváží znova a znova.
    Pokud jde o mě, jistě, pokud opakovaně projevuji zájem na tom přispívat pozitivně k formování nějakého národního hnutí, měl bych časem vyjít z anonymity a přejít k osobnímu kontaktu. A také to v budoucnu určitě učiním – ale představím se těm, s nimiž snad bude rozumná řeč a nebudou tak arogantní jako pan Myslič. Tedy konkrétně pánům Wolf a R. O., s nimiž trochu spolupracuji na bratrstvi/sarmatii, kam občas pošlu nějaký článek – tedy pokud budou mít zájem.
    Nicméně má nabídka panu Mysličovi k debatě i tak stále platí, pokud chce něco probrat, má něco na srdci, může mi kdykoli napsat na mail nebo vést debatu i tady (mně je vcelku jedno kde).

  • Kryserka permalink
   Září 9, 2016 5:47 pm

   No, i špicl BISky musí z něčeho žít, buď na něj sluníčkovej, to víš, ty jsi ten naci, já zas ten puti, a další exoti tady jsou zase další typy nepřátel jeho státu, tak má hoch nebohá těžký živobytí. Beztak o tom co zde plká musí napsat ještě tři zprávy v šesti vyhotoveních i s časy a parafami tří řídících orgánů, aby dostal vánoční plat…
   Ty jeho texty beztak vypadají, že je tady sype odněkud systémem ctrlc ctrlv, to musí být děs, že tady musí strašit v rámci své pracovní náplně, na nějakých diskuzích o něčem čemu nerozumí a co mu je vlastně úplně u prdele jen proto, že mu to jeho načalstvo nabefelovalo, docela je mi ho líto, ale na druhé straně si svou obživu trolením, udáváním a špiclováním vybral holt on sám.

 7. Květen 17, 2016 2:58 pm

  Dovolil bych si vložit odkaz na jeden svůj starší pokus o článek, kde jsem trochu reagoval na jisté události v USA, kde s jedním tamním „klanem“ zatočila federální vláda: https://pohanskykruh.wordpress.com/2013/03/28/slepe-ulicky-pohanstvi/

  • Andreos permalink
   Květen 18, 2016 2:15 pm

   Hmm, v onom článku sice píšete, že jste proti politizaci pohanství, ovšem svým socialistickým dogmatismem ho politizujete docela dost, řekl bych. A k jeho škodě. Ono by pohanství ke svému oživení a rozšíření svých řad potřebovalo lidi ze středních a vyšších vrstev (kteří k socialismu logicky moc inklinovat nebudou) jako sůl.

   • Květen 18, 2016 2:30 pm

    Gratuluju 😀 Máme tu dalšího Vladisava 😀 Považuj se za „vítěze“ v této debatě, která ani nezačala. A s tebou tady opravdu nezačne, moji adresu znáš, mé jméno taky, takže vše potřebné pro případnou opravdovou diskusi z očí do očí ode mne máš. Tímto bych tě rád požádal, abys mne přestal otravovat po internetu a dostavil se případně osobně. A pokud tak nehodláš učinit, s odpovědí zde se neobtěžuj. Děkuju za respekt.

   • Andreos permalink
    Květen 18, 2016 3:12 pm

    Nechápu, k čemu tak silná slova. Když jsme kdysi debatovali na bratrství, tak jsem své názory na sociální otázky, ekonomiku apod. odargumentoval dost přesvědčivě, troufám si říct. A přesto se na mě vždy snesla v zásadě dost dogmatická kritika, často i urážlivá, která by byla hodna tak nějakého marxistického, komunistického nebo anarchistického webu. Takže to na mě působí tak, že jste spíše než pohany skupinou radikálních socialistů, kteří k němu tak nějak přibrali pohanství. Co jiného si mám myslet, když jste se dokonce kdysi dovolával toho šílence Sorela(!). Jenže pokud se má nějaké hnutí nějak pozitivně rozvíjet, notabene které má být primárně náboženské (tj. jaksi stojící mimo politiku nebo nějaké třídní dělení), pak musí být přitažlivé pro všechny třídy, povolání atd. A zvláště etnické pohanství, k němuž se hlásíte, má být primárně o národu jako celku, o všech jeho vrstvách, ne jen o socialismu, manuálně pracujících. (Samozřejmě chybou je i opačný extrém, přílišné elitářství – to je zřejmě jedna z příčin třeba neúspěšnosti Machovy Strany svobodných občanů.)
    O žádné otravování nejde, to jen vy pořád na vše, o vám nějak názorově nesedí, okamžitě reagujete strašně nesnášenlivě a arogantně. Ale když jsem vám pomohl sehnat Vikingy od Holgera, to jsem vám byl dobrý, že.
    A ohledně Vladislava- i podle mě byly jeho rusofilní apod. názory poněkud ujeté, ale nerad musím přiznat, že na jeho kritice přece jen něco bylo. Chce to větší otevřenost rozumu a méně dogmatismu. Vlastně se mi zdá, že se Vladislavovi podobáte víc, než si chcete přiznat. Jen jste dogmatik v jiném směru.
    Z očí do očí debatovat nemám zájem už proto, že to mám dost z ruky, jen kvůli vám tak daleko nepojedu, děkuji za pochopení. Pokud máte odvahu o něčem debatovat, pak zde je můj mail: xarj@seznam.cz

   • leidarstjarna permalink
    Květen 19, 2016 3:01 pm

    Milý Andreo – budete se muset smířit s tím, že řadu lidí z těch „středních vrstev…“ naprosto disgustují ty neustálé a občas i hrubé, zbytečně osobní hádky a to jde jen o poměrně malou skupinu lidí, jak myslíte, že na takovém základě lze budovat něco většího ? A to je dnes skoro všeobecný problém. Naproti tomu vaše posuzování Ruska a Číny je ploché, nejsou to jistě spasitelé, ale svojií identitu – u Č. dokonce tisíciletou, kterou semleli všechny dobyvatele – si udrží, zatímco „tady“ to zatím vypadá tak, že celá naše slavná atlantická rasa zase nepřežije a to hlavně pro tu svou pohodlnost, neustálé sebeklamy a řevnivost. Ale to není celkem nic překvapivého, o bipolaritě atlantického a euroasijského světa a jak to asi dopadne psali již němečtí konzervativní myslitelé v době před osudným hitlerovským zvratem.

   • Andreos permalink
    Květen 19, 2016 3:34 pm

    leidarstjarna
    Právě by snad stačilo ty vnitřní hádky poněkud omezit a také třeba, jak jsem tady zmínil, nevnášet do národního hnutí třídní antagonismus v podobě radikálních variant socialismu. Jinak ale máte pravdu, že celkově to nevypadá moc dobře a přiznávám se sám k jisté bezradnosti – nevím, jak přesně dnes nějaké národní hnutí budovat.
    Rusko na tom není dobře, ve všech podstatných ukazatelích se dost podobá zemím v Západní Evropě, Čína ma obdobné problémy rovněž, ale zatím v ní nezašly tak daleko, takže její úpadek bude probíhat až s odstupem tak 50-100 let za Západem.

 8. Andreos permalink
  Květen 17, 2016 1:59 pm

  Za daných okolností ale asi jiná možnost než začít znovu od píky v podobě nějakých spolků apod. asi není. Na celospolečenský zvrat to v zemích obývaných bílou rasou fakt nevypadá a mám pochyby, zda má cenu se o to vůbec snažit. Nevypadá to zrovna moc optimisticky, ale nic lepšího se vymyslet nedá.
  Převálcované tyto spolky být nemusí – pokud půjde o spolky založené na nějakém dobrovolném členství a spolupráci, co nebudou vyvíjet marné snahy v nějakých bojích, úsilí o svržení establishmentu, provokovat jej, tak jím mohou být nechány na pokoji. A ani dnešní moc nemůže ovlivnit, s kým se kdo stýká, koho má za přátele, s kým založí rodinu atd. Na tom lze reálně nějaký bělošský separatismus stavět. Kromě toho dnešní trendy ve světě povedou k v budoucnu k úpadku a pádu civilizace – zřejmě úplně všude – a s ním i organizovaná moc nějakých globálních elit apod. bude upadat a nakonec zanikne. Pokud by se nějaké bělošské enklávy postavené na separatismu, udržely, mohly by pak být po překonání této globální doby temna zárodkem pro obrodu bílé rasy.

  V Rusku a Číně bych žádnou spásu neviděl. Ty jdou podobně destruktivním směrem jako Západ. Rusko vymírá, dysgenicky upadá, zaplavují ho přistěhovalci, zato z něj mnoho vlastních lidí emigruje, nic moc pozitivního tam není. I ono v rámci Eruasijského svazu v globalizačním duchu otevírá své hranice, zapomíná na základní princip uchování národní idetnity. Ćína také vymírá a dysgenicky upadá a je dost možné, že i ona se časem stane cílem imigrace z třetího světa. A také ona se stále více globálně zapojuje do politiky, ekonomicky expanduje – to samo o sobě by nemuselo zas tak vadit, ale jak nás učí historie, mocné státy nakonec obvykle zahájí příliš expanzivní a otevřenou politiku, takže je možné, že v rámci svého vzestupu a zapojování do globálního byznysu se Čína začne otevírat imigraci a zároveň bude vysílat příliš mnoho vlastních lidí do zahraničí, což ji jako národ začne demograficky poškozovat (to byl jeden z důvodů pádu římské říše). Kromě toho je to jiná rasa a civilizace, takže ta už z podstaty věci žádnou naší spásou být nemůže.

  • lomikel permalink
   Květen 17, 2016 2:37 pm

   pokud aktualni lokalni populace rezignuje na politiku a moc, tak ji casme nezbude nez konvergovat k islamu/nebo platit vypalne/ nepo prejit do ilegaliti . To posledni se tyka zvlast pohanu. Tedy pokud bude v evrope chalifat.

   Pokud je oklika s chalifatem jen zpusob jak atomizovat evropu a pretvorit ji v zavysle uzemi ameriky, tak ano, bude mozne , striktne apoliticky a po splneni si povinosti k systemu a povine ulidbe multikulty, prezivat v nejakych sqattech.

   jako program slabe,vnitrni disent 21.ho stoleti, spolehat na to ze pripadne globakni krize zasahne vice transatlaticke ridi elity nez vas je take dost sazka do loterie.

   No je to dano tim ze vetsin zde pisich chce svuj klit na svuj zpusob zivota ( be free pohanska verse) a tezi z toho jak se evropska spolecnost konstituovali v politickych zapasech za poslednich rekneme 200 let, jako tolerantni, sekularni, na obcanskem principu a pravech zalozena spolecnost ( tedy zadny clan wars 🙂

   To vse jde do prdele.

   • Andreos permalink
    Květen 18, 2016 2:06 pm

    Ono nějaké separatistické přežívání není nejen jedinou možností, ale je i docela realizovatelné. Současné lidstvo míří do dysgenického úpadku a časem budou systémy a civilizace spíše propadat do chaosu, ztrácet sílu. Islám nevyjímaje. Myslím, že není třeba jej zase přeceňovat – islámský svět je vnitřně zaostalý, upadlý, zahlcen vnitřními rozpory, de facto slabý. Aby mohl vůbec něco vojensky podniknout, musí si napřed od západních nevěřících psů koupit zbraně. Muslimské komunity na Západě mohou mít svou vysokou porodnost jen díky západním sociálním dávkám. A tak dále.
    Oni muslimové jsou sice názorovně dost sebevědomí a mnozí i radikální, ale kromě povykování toho ve skutečnosti zas tak moc nesvedou. Ani maličký Izrael nebyli schopni při mnohonásobné přesile porazit. A jelikož i muslimské populace se dále kvalitativně propadají, budou brzy jejich země i jejich komunity na Západě ještě chaotičtější a neschopnější, rozkladu ve vlastních řadách podléhající. Tím nechci tvrdit, že islám a islámská imigrace není hrozba; to jistě je, ale není to hrozba, které by se nedalo vůbec čelit. Teoreticky, dobře organizovaná a schopná bílá enkláva by se mohla muslimům určitě ubránit. Ostatně třeaba už dnes v JAR nebo na jihu USA normálně existují bílé komunity obehnané zdí, chráníce se před okolní barevnou masou.

  • Adonis permalink
   Květen 19, 2016 9:34 am

   Čína vymírá… LOL

   • Berlin permalink
    Červen 1, 2016 10:29 am

    Andreos v tom má ovšem jasno, psal to Erik Tabery v Respektu, tak to zkrátka musí být pravda, Čína vymírá a Rusko je na tom stejně jako západní Evropa. Pravdu a lásku!
    A tento exemplář má taky volební právo…..pak zde to ovšem zákonitě vypadá právě tak, jak to vypadá.

   • Andreos permalink
    Červen 1, 2016 12:25 pm

    Čína sice ještě přímo nevymírá, ale směřuje k tomu. Pokud má nějaký národ porodnost pod 2 děti na ženu, což Čína má, jednoho dne k jeho vymírání dojít musí. Už nyní se nepříznivý demografický vývoj projevuje stárnutím obyvatel a úbytkem ekonomicky aktivních.
    třeba zde:
    http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/15796-ina-politika-jednoho-ditte
    Už jsem četl i trefnou poznámku, že Čína bude dříve stará než bohatá.
    Rusko je na tom z hlediska nejzásadnějších demografických a imigračních ukazatelů obdobně jako země na Západě, to je prostý fakt.
    třeba zde: http://www.ivcrn.cz/islam-a-rusko/
    Co mají tyto údaje společného s „pravdoláskaři“ a Respektem?? Ten politicky korektní plátek dost nesnáším.
    Pokud máte údaje o tom, že v Rusku a Číně je porodnost nad 2 děti na ženu a tudíž nevymírají, a pokud imigrace do Ruska neexistuje, tak uveďte zdroje, odkud čerpáte.
    Navíc pořád nějak nechápu, o co vám jde. To čekáte z Ruska a Číny nějakou naši spásu?? V tomto tady vidím u některých s oním Vladislavem dost velkou podobnost.

  • leidarstjarna permalink
   Květen 23, 2016 10:15 am

   Andreos, květen, 19
   Poněkud omezit… to je, nezlobte se, zcela naivní, ty by musely přestat a vzniknout nějaká organická jednota, ne tedy zase jen učesaná a iluzorní. K tomu se tady ani jinde nijak neschyluje a stejně to žádné „mesianistické“ skupinky o maximálně desítkách členů nevytrhnou, to musí být hnutí a takové tu žádné není – a tudíž vzdělané lidi nemůže ani inspirovat a nemusíme být ani „moc choulostiví“, abychom neměli žaludek na ty hrubosti.
   V Rusku a v Číně jste pobýval, že máte takové úsudky ? Bylo by to na dlouhé povídání, na základě mých osobních zkušeností a ne nějaké propagandy. Rusko je zásadně odlišné v tom, co zde a na Západě nyní chybí, má identitu, dokonce si můžete vybrat mezi silnou, převažující a ne jen vlažnou křesťanskou a pozoruhodnou menšinovou pohanskou, včetně přetrvávajícího a zajímavého dvojvěří. Společné národní zacílení a schopnost oběti pro národ jsou nesouměřitelné a to je důležitější než ten „svrab a neštovice“ anebo plná břicha. Vývoj v Číně nelze sice úplně odhadovat, ale jaké znaky úpadku tam pozorujete ? Myslíte , že upadnou do nějakých západnických schémat ? Oni, kteří přežili po tisíciletí všechny příchozí a dovezené formy, protože je pohltili. Tak se stalo i s komunismem a nyní s kapitalismem. Číňany neznáte.

   • Andreos permalink
    Květen 25, 2016 12:23 pm

    Nejsem tak naivní, abych čekal nějaké náhlé sbratření všech se všemi, ale mám na mysli prostě jistý apel, že bychom měli být schopni potlačovat své ego a emoce a uvědomit si, že to hlavní, co jde, jsou naše národy a naše rasa, což je mnohem víc než nějaké konkrétní názorové nebo jen osobní spory – a tak být schopni se shodnout alespoň na těch základních věcech. Asi ne všichni jsou i jen k tomuto ochotni, ale na některé by takový apel třeba mohl zapůsobit. Vzdělané lidi by právě jistá kultivace mohla přitáhnout – a stejně tak, jak jsem naznačil, menší ideologicko-třídní radikálnost a vyhraněnost, hlavně ta socialistická. Snad by také mohlo přitahovat lidi psaní něčeho na trochu vyšší úrovni, opírající se o nějaké vědecké poznatky (o což se právě já snažím, i když nejsem se sebou tak úplně spokojen, chci v budoucnu v tomto směru zvýšit úsilí a nabrat na tempu).

    Kladný vztah k vlasti, národu je asi v Rusku silnější, to je fakt a nepopíral jsem některé pozitivní aspekty ruské reality (obecně to lze shrnout tak, že Rusové nepodlehli v takové míře západní politické korektnosti). Nic to ale nemění na tom, že i Rusko vymírá, dysgenicky upadá a hlavně je zaplavováno imigranty a menšinami. Tedy scénář dost podobný západním zemím.
    Čína zatím vše přestála, ale nepřestojí to, co postihuje univerzálně všechny společnosti, co se zcivilizují – početní a kvalitativní úpadek svého obyvatelstva – a na tuto sebedestruktivní cestu již Čína vykročila. Plus vyspělé civilizace svým bohatstvím přitahují imigraci – to se Číny zatím moc netýká, ale nejspíše v budoucnu bude.
    Kromě toho existují i další faktory pro Čínu nepříznivé. Číňané jako ostatní severní Asiaté jsou sice pracovití a inteligentní, ale nejsou tak tvůrčí jako běloši, takže takový vzestup civilizace ve všech směrech jako na Západě tam neproběhne. Načas tam asi vznikne vcelku vyspělá a bohatá společnost, ale v takovém omezenějším, technokratičtějším smyslu; nebude tak kulturně bohatá, tvůrčí a dynamická jako Západ. Ekonomicky Čína projde v budoucnu velkou krizí, která ji očistí od spousty neefektivních investic, nebo to bude mít pozvolnější průběh, ale každopádně v budoucnu bude růst Číny už o hodně pomalejší. Očekává ji po hospodářské stránce osud Japonska – napřed dynamický růst, pak pomalý růst a stagnace, pak úpadek (ten pak ale bude všeobecný, ne jen ekonomický). V Číně jsou samozřejmě i další problémy – velký rozdíl mezi vyspělostí jednotlivých regionů, velké disproporce v příjmech u sociálních vrstev, vysoká korupce…

 9. leidarstjarna permalink
  Květen 16, 2016 7:45 pm

  Tyto nebo jiné „klany“ je jen další utopie, byl jsem členem různých spolků a „klanů“, všechny se zmítaly v neustálé řevnivosti členů. Navíc okolí je vnímalo jako nějaké směšnosti.

  • leidarstjarna permalink
   Květen 27, 2016 1:48 pm

   K ANDREOS 25/5 : Vy jste mi nerozuměl, mínil jsem, že když se neshodnou ani malé skupiny, tak jak lze reálně očekávat nějaké větší společné úsilí ? Ideologicko-třídní radikálností nejen socialistickou, ale také dogmaticky a nekriticky kapitalistickou se nebudu zabývat, hlavně pro nutnost stručnosti, ale položil bych si otázku, kdo nás nyní do tohoto marasmu dostal, když jsme socialismus porazili ? Upozorňuji, nejsem socialista, ale že bych měl mít nějakou důvěru v restaurovaný kapitalismus ? Jinak se nezlobte, vaše úsudky o Rusku, o Číně, ba i o Japonsku nevycházejí ze znalosti věci, natož osobní, s údajnou snahou o vědeckost mají zatím málo společného, jsou to ideologické teze v duchu teorií o nadřazenosti západní civilizace, v Rusku jsem žil a nevím, co myslíte tím, že je „zaplavováno imigranty“, tomu tak prostě není, menšiny má, ale víceméně „svoje“, tedy stále ještě etablované do státu, zvládnuté, třeba i přinucením. Vaše znalosti i čínské historie jsou žel chabé, vůbec nechápete, co všechno kulturně a civilizačně světu přinesla, do konce 18. století byla srovnatelná s nejvyspělejšími tehdejšími státy, není zde místa zabývat se úpadkem 19. století – a podrobněji ani zjevným faktem, že jejich dnešní rozvoj není jen technologický. Vaše předpoklady do budousnosti jsou bohužel jen jakési „věštby“, pro dnešek stačí se jen zastavit u tvrzení „v budoucnosti nejspíše bude“, to je příznačný obrat a ani v použité spojitosti nemá reálný význam, naopak vše nasvědčuje tomu, že se žádná imigrace konat nebude, tak jako se nekoná ani do Japonska, to jste také snadno vyřídil jako již úpadkové, ovšem to je rovněž velký omyl, protože za veškerým tím „amerikanismem“ je velmi silná kulturní identita, já jsem ji tam zažil. Že Asiaté nejsou tak tvůrčí jako běloši je pošetilý a směšný předsudek, právě kultura Číny a Japonska ho usvědčují z hlubokého omylu. Musel byste si o tom něco prostudovat jako moji učitelé, kteří to studovali 40,50 let a kteří by se mohli jenom pousmát takovému tvrzení. Přečtěte si pozdního Spenglera – když máte nedůvěru k socilaistům – již ten proponoval do budoucna mnohem pronikavější předpoklady o atlantismu a euroasianismu. – Nemám z toho žádnou radost, ale co se hlavně n y n í potápí, je naše Atlantida – a ovšem velká část „národa“ přežvykuje a spí a malé spasitelské skupinky se mezi sebou hádají o co vlastně ?
   Že by také o vyspělost „své rasy“ ?

   • Andreos permalink
    Květen 28, 2016 8:48 am

    S tou nejednotou, vnitřními spory je to těžký oříšek, máte pravdu. No, asi tady a teď nic kloudného nevymyslíme. Nynější hospodářské problémy postkomunistických zemí jsou zčásti stále ještě následky komunismu a zčásti tím, že už jsme opět zamířili k jakémusi měkčímu socialismu. Hospodářské problémy na západ od nás existují hlavně proto, že tam si už po desetiletí také pěstují takový soft socialismus. Každopádně žádné z těchto problémů nejdou na vrub kapitalismu, tržní ekonomice.

    Rusko zaplavováno imigranty je. Ve skutečnosti je mezi evropskými zeměmi na prvních místech z hlediska zaplavování nebílými migranty. Už v roce 2014 bylo v Rusko 23 milionů barevných obyvatel muslimského vyznání, tj. sedmina populace, a jistě i značný počet dalších nebělochů bez muslimského vyznání. Třeba podle OSN Rusko v roce 2013 přijalo druhý největší počet přistěhovalců na světě; mnoho imigrantů přichází ze zemí jako Ázerbájdžán nebo Uzbekistán. Na Sibiř a do východnějších částí Ruska se ve velkém stěhují Číňané, časem možná přibudou i nějací Indové. Podíl Rusů v obyvatelstvu Ruska klesne pod 50% možná už kolem roku 2050, nejpozději tak po roce 2060.
    Krom toho Putin svůj národ cíleně integruje v rámci Eurasijského ekonomického svazu se zeměmi jako Kyrgyzstán, Kazachstán nebo Arménie, v budoucnu možná vstoupí i Tádžikistán a Uzbekistán. Dohoda předpokládá postupné zřízení společného trhu s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu i pracovních sil a společnou energetickou, průmyslovou, zemědělskou a dopravní politiku. Zejména ten volný pohyb pracovních sil je z hlediska přežití ruského národa katastrofální chybou – do Ruska tak budou moci z těchto zemí bez omezení přicházet masy lidí odlišné rasy a kultury.
    Aby toho nebylo málo, roce 2005 se Rusko stalo přidruženým členem OIC (Organizace islámské konference – „Organizace islámských států“) s deklarovaným zájmem o co nejrychlejší plnoprávné členství a přivedl ho tam právě Putin, za podpory Rijádu a Teheránu.
    Rusko je v obdobné demografické krizi jako západní země. Porodnost je asi 1,7 dítěte na ženu. To je 20% pod mírou nutnou pro udržení populace. V posledních letech ruská populace začala mírně růst, ale jen díky imigraci cizinců a jejich vyšší porodnosti; celkové procento Rusů v populaci jejich země dále klesá (a i jejich absolutní počty, byť ne tak rychle jako v 90. letech).
    V Rusku probíhá stejně jako skoro všude ve světě dysgenický trend – tedy populace jde i kvalitativně dolů – v tomto není Rusko žádnou výjimkou.
    Čína už také začne brzy vymírat. Podle rozličných údajů se tam pohybuje porodnost tak mezi 1,2 – 1,7. Etničtí Číňané mají navíc nižší porodnost než menšiny, což je další negativní trend. Co je ještě horší, také populace Číny upadá i kvalitativně, což ji v budoucnu osudově zasáhne.
    Jak píše třeba Weiss: „Also, for decades in China, as in most countries all over the world, highly qualified women bear only half the number of children as unqualified women.“
    Viz i jedna studie: „We also found that despite the increase in some education levels across cohorts (e.g., junior high school in rural areas), birth chances were more likely to be concentrated among less educated women, suggesting the impact of factors related to returns to education and hence the desire for children.“
    S tou imigrací to není jisté, ale je možné, že k ní časem dojde. Netvrdím, že k ní určitě nastane, ale vyloučit se to nedá. Právě Japonsko nebo i Jižní Korea začínají neprozřetelně uvažovat o otevření se imigraci za účelem řešení populačního úbytku.
    Viz třeba zde: http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/japonsko-hleda-nove-japonce-populace-starne/r~i:article:613975/
    U Číny jakožto u velké země sousedící s mnoha národy, neoddělené mořem a celkově se s růstem svého významu stále globálněji zapojující do byznysu, politiky apod. se nějaké otevírání imigraci dá očekávat ještě pravděpodobněji. Ale i kdyby imigrace nenastala, vymírání a dysgenický úpadek ke zničení národa a jeho civilizace stačí, jen to probíhá o něco pomaleji. Viz například osud indických Pársů.
    Kulturní a národní sebevědomí samo o sobě žádný vzestup ani úspěšnost nezaručuje – osmanská říše se cítila být středem světa i v době, kdy právě už silně upadala, ba i ona Čína v době své stagnace se měla za pupek světa.
    Jinak nevím, odkud jste čerpal, ale pokud vím já, tak Čína začala stagnovat a zaostávat za Západem už tak od 16. a 17. století (vliv byrokratizace a izolace), koncem 18. století se už tedy rozhodně s nejvyspělejšími zeměmi Západu srovnávat nemohla.

    Běloši samozřejmě mnohem kreativnější jsou – např. dle Murrayovy knihy Human Accomplishment 161 ze 170 velkých vynálezů pochází ze Západu a 97 velkých osobností na poli civilizačního pokroku byli běloši. V Číně existovala vyspělá společnost už kdysi, ano, ale její tvůrčí úspěchy nebyly zas tak omračující, i když netvrdím, že byly bezvýznamné. Viz i srovnání Nobelových cen a Fieldsových medailí. Severovýchodní Asiaté: 22 cen na 878 milionů – tj. 0,025 na milion. Evropané: 541 cen na 933 milionů – tj. 0,580 na milion. V proporčním přepočtu Evropané 23,2x více cen než u severovýchodní Asiaté. O tomto pojednává jeden článek od Lynna.
    Viz Kuras, který shrnuje Murrayho bádání: „Z celých čtyř tisíc mu vychází jen 568 – čtrnáct procent – osobností z jiných kultur než západní. Z islámu, který se nás dnes tak vehementně snaží přesvědčit o svém gigantickém příspěvku civilizaci, je jich ve všech oborech dohromady 82 – dvě procenta.
    … mimořádně kreativními dobami bylo Řecko okolo 5. století před naším letopočtem a renesance s následným věkem vědy a technologie – nejdelší a neintenzivnější éra mimořádné kreativity trvající nepřetržitě šest století a patřící téměř výlučně bílému muži. Mezi tím různě dlouhá ač méně intenzivní a dynamická období čínská a indická. A těsně před jejím začátkem Murray uznává význam tří století intenzivního islámského „zlatého věku“, třebaže jeho tvůrci byli často poddaní nemuslimové nebo nově konvertovaní muslimové vlažné víry, jako byl pro Murrayho nejvýznamnější osobnost islámu, matematik, filozof a básník Omar Chajjám.
    V seznamu kriticky významných událostí za celou sledovanou historii Murray uvádí dramatické vynálezy či objevy v jednotlivých oborech. V astronomii je jich 57 a pouze jeden není západní – čínský objev slunečních skvrn v roce 165 před naším letopočtem. Navzdory víře historiků v údajný význam islámské vědy jsou ze 70 kritických vynálezů v chemii jen dva islámské – příprava kyseliny octové v roce 750 a výroba koncentrovaného lihu (arabsky „al-kuhul“) z vína v roce 900.
    Žádný mimozápadní příspěvek Murray nenachází mezi 47 kritickými objevy v geologii, 147 ve fyzice, 64 v biologii a 68 v medicíně. Ze 102 matematických je jen šest nezápadních – tři perské, jeden čínský dva indické. (…) Ze 119 stěžejních vynálezů technologických je jen devět čínských a dva blízkovýchodní – sklo a papír ve 3. století před naším letopočtem.“
    K tomu podotýkám, že i úspěchy Orientu (indické, perské apod.) lze vesměs připsat bílé rase, protože ta tyto regiony původně osídlovala (dokonce i elity v islámském světě za doby jeho rozkvětu byly ještě převážně bělošské). Dokonce ani u Číny nelze vyloučit civilizační vliv bílé rasy (dávné migrace indoevropanů, Tocharové).

 10. lomikel permalink
  Květen 16, 2016 7:56 am

  jsem rad ze po historickyvh vsuvkach se zde obevil clanek ktery se zabyva realnymi problemi.

  Nadrodine vazby jsou jiste dulezite, ale nemyslim si ze situaci vyresi, Presneji receno lakalni klan bude trpen jen po tud, pokud to bude v zajmu/ mimo rozliseni klanu globalniho.

  Co jineho jsou vladnouci elity nez nadrodine klany ? Prave ted se hraje velka hra o zmnu sveta na hriste pro par globalnich klanu – selektivni depopulace, rozruseni sociokulturnich vazeb na substrat multikulty v atlatnickem prostoru, politicko-vojenska, destrukce evropskych narodu skrze rizenou migraci, diverse/desdtabilizace v hranicnich oblastech klanoveho imperie ( rusko, cina, blizky vychod, severni afrika, Brazilie), masivni nasazeni technologickych inovaci pro monitoring chovani lidi atd.

  Moznost odporovat trendu ma jakztakz Rusko a Cina, je to proto ze si ve vetsi mire zachovali atributy statu, svrchovanost ekonomickou, legislativni a vojenskou, Nerealizuji zadne utopie ale globalizaci na rusky ci cinsky zpusob. Kdy me osobne je ten ruzky blizis ( to je ostatne nocni mura elit USA – Rusko a Evrope ekonomikcy kooperujici, proto byl vyvoren za $ vred na ukrajine, proto je takovy tlak na sikovani EU do valky s ruskem.

  Tedy, moje uvaha smeruje k tomu ze zapousdreni se do klanu ktery prohramove nepracuje s politikou ( moci) je jednak kontrdikce ( protoze klan je struktura ktera se primarne zabyva moci pro udrzeni/zmenu spolecenksych podminek jejich clenu) a dale to v dlouhodobem horizontu prinese jen prohru. Bez boje o politicke (mocenske ) pozice, ktere maji li mit vyznam musi byt ne jen lokalni ale i na urovni statu (ktery jediny ma sanci se pokusit o obnovani dostatecne miry svrchovanosti nutne k realizaci lokalni/statni politiky) budeme vsichni, bez ohladu na klanovou prislusnost, prevalcovany globalizaci koncipovanou nadnarodmimi klany kterym je mistni pospolitost sumak.

 11. Knecht permalink
  Květen 15, 2016 4:04 pm

  Pěkně napsané. Navrhovaný styl by se dal organizačně zahrnout pod mou ideu „konstituční anarchie“

 12. Petan permalink
  Květen 14, 2016 7:20 pm

  Ahoj kamaradi z PK:
  Pohled do sveta klanu….
  to co je napsano je pravda, ale vyjadrena stejne emocionalne jako onen hnev lidu! Jak funguji klany, si muzeme predstavit napr. v Kaddafiho Libyi, nez prisla tzv. demokracie a totalni kolaps zeme do rukou fanatiku a bojuvek. Ve volbach se kazdy snazil volit zastupce klanu, ktery je rozvetveny, mnohdy i tisice lidi, aby v parlamentu zastupoval jejich hlas, cili hlas rodiny, ne hlas nazoru. Bezpochyby tato zeme byla uspesna, vladl klan Kaddafa. Ale opet muselo dojit k nastupu tohoto klanu, aby fungoval stat. Podobne funguje velka dzirga v afghanistanu, kazdy klan voli zastupce. Kdyz pomineme islam, jako nabozenstvi techto zemi, muzeme si predstavit, jak to ve stredoveku fungovalo u nas, a o tom ze tehdejsi dogamticke krestanstvi se podobalo dnesnimu islamu asi nema cenu diskutovat.
  Nakonec i na nasem uzemi je fakt, ze az Premysl Otakar 1. prekonal, jak je psano, feudalni rozdrobenost – cili klanovy system. Na Morave ho jako prvni prekonali Moravane, kdyz zacali psat histori zeme, v Cechach to delali nasilim Premyslovci.

  Jak si predstavujete fungovani klanu, na jakem principu se clovek stane clenem?
  Kdo bude klanu predsedat? Chcete zavezt princip rodiny jako na Sicilii? Pokud to chce byt v ramci pohanstvi, pujde to tezko, je nas malo. Muselo by byt sirsi pojeti, z meho pohledu pratelstvi – to je casto pevne jako ocel a navic nerezavi!!!!!!!!
  Libi se mi vase myslenky, libi se mi vase obrady, letos jsem nejel, narodilo se mi ditko, ano, poji nas pouto krve,takze je mi nejblizsi a ma prednosti pred akci Zatoka, ktera byla loni vyborna. V Brne jsme rozjeli pospolitost v podobe fyzicke pripravy a schopnosti sebeobrany, ktera vedla k velkemu fyzickemu rozvoji clenu skupiny a schopnosti se branit vuci agresi na ulici, ktere jiste bude pribyvat…..
  Moc teto myslence klanu fandim, ale prosim, sdelte mi, jak to chcete realizovat??? Rad bych se toho zucastnil…..

  Petan

 13. Vladan permalink
  Květen 14, 2016 2:51 pm

  U Peruna ….Hezky pěkně…..

  • Kryserka permalink
   Červen 1, 2016 10:34 am

   Mně se líbí hlavně to, jak se kde se vzal tu se vzal vynořil zase nový veležrec, Andreos nás nevědomé hnidy jistě patřičně poučí a nasměruje..
   Vladislav už začínal být nudný a každá správná vesnička potřebuje svého obecního blázna.
   Andy, nechceš zkusit založit nějakou politickou stranu? Nebo think – tank? Mohl bys na to i vysávat evropské nebo norské fondy, kdybys to správně pravdo – láskově podal papalášům nahoře. Mohl by ses tím docela dobře i živit, člověče!

   • Andreos permalink
    Červen 1, 2016 12:26 pm

    Tento příspěvek směřovaný na mě vůbec nechápu. Mohl byste upřesnit, co přesně vám na tom, co píšu, tak moc vadí?

   • Kryserka permalink
    Červen 1, 2016 2:48 pm

    Poněkud mne zkrátka irituje vaše evidentní příbuzenství s Broukem Pytlíkem. A jaký tedy máte vy ten Recept pro Evropu, když ne Respektový, pravodláskový, a samozřejmě ruso a čínožroutský? Made in USA?

   • Kryserka permalink
    Červen 1, 2016 2:49 pm

    Pouč nebohé nevědomce, ó satguru!

   • Andreos permalink
    Červen 13, 2016 3:44 pm

    Já se nějakými extra recepty nezabývám, jak jsem už tvrdil dříve, má se jen vyřešit pár těch skutečně zásadních problémů – zastavit vymírání a dysgenický úpadek bílé rasy a imigraci z třetího světa do západních zemí. A nějak přimět již přítomné imigranty k odchodu zpět a časem třeba i zavést eugeniku k pozvolnému zkvalitňování bílé rasy ke zvýšení úrovně naší civilizace. Jinak bych žádné velké ideologické a sociální experimenty nepodnikal, protože pokusy o nastolení nějakých pozemských rájů či utopií končívají bez výjimky katastrofálně. Zachoval bych vcelku svobodnou společnost se spontánním a pozvolným vývojem k vyšším stupňům civilizace a poskytující pokud možno každému rovné příležitosti k uplatnění svých vloh a volnost k tomu žít si a nalézat životní štěstí dle svých představ.
    To jsou ovšem stejně jen fantazie, dnes neuskutečnitelné (i když ten druhý bod – svobodná společnost – tu přece jen do určité míry ještě je). Takže je to spíše jen takový můj názor. Za současného vývoje je budoucí zkáza neodvratná. Co je reálné, je asi už jen začít od píky s těmi bělochy, co mají zájem na držení svého dědictví skrze určitý aktivismus a separatismus.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: