Skip to content

Mysličova přednáška v Praze (20. 2. 2016)

Březen 11, 2016
tags:

P2200003Předem bychom chtěli poděkovat Jirkovi Kreiovi a Buddha čajovně (odkaz níže) za možnost bezplatně využít prostor čajovny k přednášce a také všem soukmenovcům a hostům za účast! Záznam z přednášky si můžete stáhnout zde (heslo je PK).

Přednáška se měla konat ve vcelku tajnosnubných prostorách jedné milé pražské čajovny. Čajovnička to nebyla úplně malá, jelikož mi dělalo trošku problém trefit těmi jejími všelijakými chodbami až do improvizovaného přednáškového sálu a nebyla jsem asi zdaleka jediná. 🙂 Beztak to nebylo tím, že pohanstvo bývá kvasu obvykle velice nakloněno, zvláště má-li se někde hromadně sejít a diskutovat či slavit. Jistě si museli lámat hlavu i sem zabloudivší mírumilovní buddhisté, duchovní turisté či abstinenti, těch ale na přednášce podle všeho mnoho nebylo…

V čajovém salonku bylo všechno již připravené a hosté usazeni, podávala se také medovina, a samozřejmě kvalitní čaj. Myslič, zabořen v pohodlném křesle, obklopen kupičkami knih, čekal na svoji velkou chvíli a soustřeďoval myšlenky. Čekalo se jen na vrchního opravovače (nejen) v oblasti slovanského pohanství Vítoslava z Rodné víry, jenž byl čestným hostem. Mimochodem, jestli to teď čtete někdo, kdo jste o Mysličovi ještě moc neslyšel, tak jeho přínos pohanské subkultuře u nás tkví především v tom, že zdrojovou literaturu doopravdy čte. Určitě nám bude chtít ukázat svou sbírku, jak ho znám! 🙂 Svého soukmenovce přišli také podpořit další členové Pohanského kruhu a také další spřízněnci včetně své divoké zvěře.

P2200004Myslič nejdříve představil Pohanský kruh a zdůraznil, že není v jejich zájmu, aby byli jakýmkoli způsobem zařazeni do Systému, a že jím jde především o to, aby byli co nejvíce autonomní a měli možnost si to “prostě dělat po svém a hlavně nic od státu nepotřebovat”.

Přednáška nesla název Etnické pohanství-víra a filozofie pro 21. století a byla letos v pořadí již druhá. První proběhla v knihkupectví Skleněná louka v Brně. Krátký report a odkaz ke stažení zde. Pro velký úspěch tedy nebyl důvod nezopakovat přednášku i v Praze pro další souvěrce a zájemce nejen z Čech.

Myslič vysvětlil v prvé řadě pojem etnické pohanství, kde se rovnou dotkl samého jádra věci, které také bývá právě tou jiskrou sváru, a z následného nepochopení pak také příčinou šíření kdejakých blbostí. Pohanství jest pojem týkající se pouze polyteismů evropských a oblastí přilehlých. Dále nám zkušený vypravěč specifikoval, že do této skupiny nepatří jen indoevropské národy, ale také národy ugrofinského nebo turkotatarského původu, které ale prokazatelně žili na evropském území, jako například Laponci – Sámové. Výjimku tvoří snad jen Egypt, jenž byl však kulturou a náboženstvím především středomořské oblasti po staletí velmi ovlivňován. Z toho důvodu tedy moderní kemetismus můžeme zařadit mezi pohanská náboženství. Zajímavou zmínkou bylo, že jediné dva dosud nepřerušené polyteismy jsou v Indii – tedy hinduismus a na Kavkaze na území Osetie a Gruzie. Z příkladu jsme mohli pochopit, že nepřerušenost tradice se asi nejviditelněji projevuje právě v běžném životě, kdy staré zvyky jsou velmi silně zakořeněné a v dnešní době někdy zvláštně uchopené až úsměvné. Myslič zmínil například zastavování autobusu před přecházející posvátnou krávou právě v Indii. Vítoslav z Rodné víry ještě poznamenal, že jedna nepřerušená tradice byla přeci jen opomenuta a to víra ugrofinských Marijců žijících na Urale v Povolží – Kuga-sorta, což znamená v překladu Velká Svíce. Zajisté bylo třeba osvětlit i pojem “etnické”. “Etnické” Myslič vysvětluje jako “mající vztah k národu, ke krvi”. Připouští ovšem také spřízněnost uzemní – tedy předky po půdě. Etnický pohan tedy uctívá bohy svých předků podle národnosti nebo podle území, na kterém se narodil. Na našem území např. žili kromě Germánů a Slovanů také Keltové, proto tedy takový rodilý Čech může vyznávat keltské bohy, i když nemá předky zrovna z Irska nebo Británie, ale dokonce také úplně prapůvodní předindoevropské animistické tradice na našem území. Z hesla “Krev a půda” se mnozí sluníčkáři osypávají, ale krásně to vystihuje podstatu věci a protože Myslič likviduje své oponenty raději předem, na přednášce se nikdo takový neukázal, nebo si nedovolil se projevit, takže Buddha v předsíni čajovny zůstal celý a nikdo nikomu do nacistů nenadával, zlo zůstalo u ledu, sekera na stole a kopí opřené…

P2200008Myslič začal volně vyprávět o jednotlivých pohanských náboženstvích podle kulturně-geografického schématu. Začal tím, o čem máme nejvíce dochovaných zdrojů a to je řecko-římské pohanství. V úvodu přednášky Myslič řekl, že chce také mluvit o zdrojové literatuře, což je naprosto pochopitelné, protože bez dochovaných historických literárních děl by asi každý etnický pohan byl vcelku nahraný. U antického Řecka jsou pro nás podstatná díla Homérova (např. Illias a Odyssea) nebo díla Hesiodova. V Římě pak vyprávění o hrdinech najdeme v Aeneidě, která ale byla údajně sepsaná Vergiliem na zakázku císaře Augusta a zdá se, že v ní můžeme najít až podezřele mnoho styčných ploch s Homérovou Illiadou. Mnoho podnětného se také dočteme např. v Ovidiových Proměnách. Neméně zajímavý byl také osobní pohled přednášejícího, že starý Řím je v mnohém podobný dnešní době, kdy žijeme v nějakém větším vícenárodnostním uskupení,  kde vedle sebe žijí vyznavači několika různých náboženství a kultur. Akorát, že tehdy neměli příliš potřebu hrát si na nějakou korektnost. Území byla dobita silou a udržována pragmatismem, za to dnes se chceme tvářit, že jsme šťastni v sjednocené a tolerantní Evropě. Z dnešního pohledu nám může antické Řecko nebo Řím připadat jako staré a nevyspělé, ale tito starověcí hegemoni měli své génie, jejichž vynálezy bychom do jejich doby určitě nezařadili, jako např. podlahové topení, zubní protézy, skalpely…

 P2200009„Vědecké objevy, filozofie, demokracie, umění – to vše nám dala antika – tedy pohané!“  Zvolal zapáleně Myslič a přihnul si ze svého ručně vyrobeného poháru trochu medoviny a pokračoval… “A za co vděčíme křesťanům?”, rozhostilo se ticho…“Knihtisk.”, zkusil odpovědět po delším přemýšlení jeden z hostů, ale v tom se podle Mysliče trochu sekl, protože antika prý knihtisk už znala. Tato technika a dovednost se do Středomoří prý už tehdy dostala z Číny, avšak nebyla nikdy využívána. Přímo podvrhy jsou údajně Zápisky o válce trojské a Pád Tróje, protože byly psané řečtinou, která byla používána v době 3. stol. n. l, kdy byly „objeveny“ a ne řečtinou z 5. století př.n.l., jak by tomu správně mělo být. Problém podvrhů byl ještě několikrát rozebírán, jak se později dozvíte. Stejně jako v jiných koutech dnešní Evropy dochází v Řecku k obrození starého náboženství. Existují zde skupiny, které celebrují veřejně i neveřejně a vydávají se po stopách svých předků. Na rozdíl od všech ostatních mají k oživení asi nejvíce podložených informací a tak, co vím, jsou jejich obřady nádherné a jistě mají šanci se přinejmenším velmi přiblížit staré podobě.

Jako další v pořadí přišli na řadu Keltové. Největší škodu zde napáchaly tzv. Ossianovy zpěvy od Skota Jamese Macphersona, které byli publikovány v roce 1760, přitom kvalitním literárním pramenem, ze kterého by se dalo čerpat by mohlo být dílo Mabinogi – velšské pověsti, které i přesto, že se v nich píše o ostrovních Keltech na území Británie, může být pro současného i středoevropského vyznavače keltských bohů určitým přínosem. Nebo se takový novokelt může takříkajíc “na všechno vykašlat” a nechat ze sebe udělat za těžké prachy druida po ročním korespondenčním výcviku nějakých pochybných organizací.

P2200011Dále se Myslič rozmluvil o slovanském pohanství. Nejznámějšími „literárními prameny“ u nás v Čechách jsou rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, jež byli právem prohlášeny za falsa, nicméně spory o pravost se v minulosti staly součástí politických postojů a manipulací. Veliká Rus se potížím s falsy také nevyhnula. Jeden z nejznámějších spisů Slovo o pluku Igorově je bohužel vybájený. Květnaté byliny jsou i literárně natolik pěkné, že by si beztak každý Slovan přál, aby aspoň část byla pravda, leč zlé jazyky historiků musejí každému naivkovi zavřít ústa a “Joj, zašlo sluníčko” bohužel i nad nadějemi poctivého pohanského srdcaře vyznání slovanského. Málokdo si to uvědomuje, ale ze zmíněných podvrhů se tak jako jinde čerpá do dneška. Jak jsem řekla, i takový Slovan může poslat svoje předky k šípku, když si přečte jakési internetové výcucy slovansko-árijských véd, začne praktikovat anebo dokonce “rozvíjet vlastní gnózi”. Bohužel toto zjednodušování a fantazírování velmi podkopává práci historiku a archeologů, nemluvě o tom, že to nedělá moc dobré mínění o současném pohanství u laické veřejnosti. Samozřejmě, myšlenka, že my všichni Indoevropané pocházíme z jednoho prapůvodního indoevropského kmene není nesmysl, je to dokonce vědecky podložené, ale rozhodně argumentačně visí na vlásku, že všichni Indoevropané byli původně Slované a byli vyspělí natolik, že lítali vesmírem nadsvětelnou rychlostí nebo měli kdovíjaké sci-fi zbraně, to je archeology lehce vyvratitelné. Současné slovanské pohanství u východních Slovanů, tzv. rodnověrství, má celkem silnou základnu v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. V Čechách existuje už několik let dobře fungující a praktikující sdružení Rodná víra. Dále by se také mělo zmínit, že v Pobaltí mají také svojí specifickou tradici, kterou se snaží dnešní pohané obnovovat.

Osobně jsem očekávala a těšila se na vyprávění o Germánech, severských ságách, spisech o runách, Tacitovi, ale bohužel, nedočkala jsem se. Jen ve zmínkách. Germánské pohanství má Myslič jako hlavní a tak je možná každodenně natolik zahlcen vysvětlováním ve facebookové skupině Přátelé runové magie a severské tradice, že neměl potřebu, čas a energii se o tom znovu rozvyprávět. Vlastně to pojal právě v tom strohém severském stylu. Řekl, že ačkoli má slovanské i germánské předky, germánská přímočarost vyjadřování mu je přeci jenom bližší. O to víc se věnoval ale například ne tolik známé tradici kavkazského polyteismu. Rusové objevili tzv. Nartský epos, na základě čehož pochopili, že Čečenci nejsou jen muslimáči, ale existuje tam v horách mezi kamzíky něco mnohem staršího, co si asi ani nedokázali představit. Přišli na to, že jsou vlastně potomci Alanů. Poutavé bylo také jeho vyprávění vlastního zážitku z Bulharska, kde se setkal s tím, jak Bulhaři přistupují ke svému mnohočetnému původu. Vysledovatelný tam prý je starý kult boha Tangriho (boha věčné oblohy), který je turkotatarského původu. Vyznávali ho např. také Mongolové, Kazaši a další národy centrální Asie. Bulhaři se rovněž nestydí za to, že jsou kromě slovanského také mnohdy mj. thráckého a řeckého původu. Změť tradic a kultů je tu tedy viditelná i v běžném životě.

P2200012Na závěr bych zmínila důležitou věc, která se prolínala celou přednáškou a tou je metoda srovnávací mytologie, na základě které můžeme současné pohanství postupně vystavovat, tak jako ji dřív využívali vědci při historické interpretaci archeologických objevů nebo luštění vyhynulého jazyka. Liturgie Pohanského kruhu je vlastně výsledkem takové amatérské historicko- religionistické práce. Členové Pohanského kruhu mají každý svůj panteon (severský, kontinentálních Germánů, keltský nebo slovanský) ale jedno mají společné, patronem jejich Kruhu je indoevropský Hromovládce. Jestli někdo doma ulívá Perunovi, Thorovi nebo Taranisovi nehraje roli. Vyznávají prastarý princip pána hromů a ochránce lidstva… Tak jako si naši předkové povídali o statečných drakobijcích, je jedno jestli o Sigurdovi nebo Béowulfovi, tak naše krev si nás dnes opět volá zpět ke společnému ohni, abychom oslavili naše hrdiny a bohy, jenž máme v kolektivní paměti (Jung) a srdcích odpradávna…

Po pauze následovala přednáška pana Jiřího Poučka o medovině, ale jelikož jsem v této oblasti poněkud nezasvěcená, pozvolna jsem přešla v družný rozhovor s ostatními a jen co Myslič zmlknul a neměl další otázky, což je vskutku vzácná chvíle :-), pochopila jsem, že už je čas přesunout se do přilehlé hospody, a tam se poté pilo a diskutovalo až do brzkých ranních hodin.

P2200014Doslov Jirky Kreie:

Vzácným hostem a přednášejícím nám ten večer byl také pan Jiří Pouček, který nám povyprávěl nejen o historii medoviny, ale také o celosvětových soutěžích a jak zde dopadli například medoviny z Čech, ale především ze Slovenska. Na závěr jsme si řekli mnoho zajímavého o přípravě medoviny, ale to by vyšlo už na samostatný článek. Bylo vidět, že má pán skutečně mnoho zkušeností a jelikož vím, že mí souvěrci kvasí po domácku, umíte si představit, co se tam rozpoutalo za odbornou diskuzi! Dále ještě za zmínku stojí web http://www.muzeummedoviny.cz kde můžete nalézt mnoho zajímavých informací od výrobců medoviny z Čech a Slovenska  až po možnost domluvit se na degustaci, kterou vám můžeme vřele doporučit, jelikož se můžete dostat k opravdovým skvostům. A nakonec bych ještě rád zmínil možnost podpořit Jirku a hlavně jeho projekt, ve kterém by rád otevřel první české muzeum medoviny. Kromě kochání se ze samotných exponátů, budete mít i možnost okoštovat zlatavý mok a vyslechnout si zajímavé povídání.

Text: Agneta, Krei

Foto: Agneta, Krei

Reklamy
komentářů 71 leave one →
 1. Kryserka permalink
  Březen 22, 2016 11:11 am

  Tak, tak, chorý mozku – a teď tu o Červené Karkulce a papežské neomylnosti!

 2. Kryserka permalink
  Březen 21, 2016 4:05 pm

  „latinské křesťanství je dědicem římského senátu (prostřednictvím sboru kardinálů a jejich mluvčího papeže)“
  Hádej, ty jsi ale opravdový demagog nebo vůl, takže senát římský měl božského, neomylného šéfa, který byl náměstkem samého Marta nebo Jova, jo?
  Běž si povídat raději se sobě podobným Henrykem Laholou!

  • hádej permalink
   Březen 21, 2016 8:46 pm

   Dědictví neznamená, že si sami něco svého nepřidali nebo něčeho nezřekli. Důležitý je odkaz. Konkrétně papežská neomylnost je záležitost až 19. století a to pouze ve věcech víry (dogmatu). Papežský primát nad koncilem i nad panovníky se také nezdědil, jde o historický několikasetletý vývoj. Poměrně zajímavý průvan a více jasno vnesl do problematiky výborný katolický historik českého původu F. Dvorník, který se tématu vztahu latinského západu a byzantského východu věnoval dosti do hloubky.
   K božskému šéfovi dospěl spíše byzantinismus (Kristus je tam pojatý více jako diktátor, v podobě Krista Pantokratora), po kterém to převzali pokřtění Rusové, takže se není čemu divit když car Lenin/Stalin/Putin zavelí a hordy (včetně nebohého pana Vladislava) poslušně zasalutují.
   Pointou příspěvku je kontinuita některých principů a mocenských institucí, které církev římsko-katolická od svých předchůdců přijala (včetně titulu pontifex maximus, kterým se papež-biskup římský prsí), a v jejímž pozadí působí staré římské vládnoucí rody dodnes.

   • Pan Velmi Tajemny permalink
    Březen 29, 2016 2:18 pm

    Jakýpak papežský primát nad koncilem? S tím bys ještě v Kostnici tvrdě narazil, joudo. Samozřejmě, Hitlerův mazlík Pius si na něm již řádně ujížděl, stejně jako další tobě asi sympatičtí „svatí otcové“.
    Bububu Putina si tahej na Novinky, Respekt nebo jinou kolaborantskou žumpu, kde se chodíš krmit usáckou propagandou, ne mezi dospělý, kalouskův svazáku.
    PS: Jistě dobře víš, jakou barvu má americké střevo zevnitř?

   • Kryserka permalink
    Březen 29, 2016 2:25 pm

    hádej – tvůj vlastní citát „Nenávist je jen převlečená závist k úspěšnějším, tak se nad tím prosím zamyslete.“ docela vysvětluje tvé jedovaté plití na Putina a Rusy. Jsi přesně ten typ, který by kdysi zdravil Sieg Heil a odebíral Vlajku a Árijský boj. Existence tobě podobných prolhaných, demagogických lidských krys je bezesporu jedním z prokletí tohoto národa.

   • ... permalink
    Duben 7, 2016 9:39 pm

    „wolosi“, teď si říkáš „hádej“? Proč?

 3. Kryserka permalink
  Březen 21, 2016 3:46 pm

  Vladislave, Vladislave..

 4. Wefka permalink
  Březen 21, 2016 3:45 pm

  Vidím, že místní dříve přečasto zde exhibující slovanský veležrec Vladislav nyní působí pod nickem „Bertold „. Moc dlouho jsi tu svou slíbenou abstinenci od hádek na PK nedodržel, kolego! Myslím, že potřebuješ odbornou pomoc.

  • Pavel permalink
   Březen 21, 2016 5:48 pm

   odbornou pomoc docenta Chocholouška? 🙂

   • Kryserka permalink
    Březen 22, 2016 11:10 am

    Tak, tak! Stejně tak jako mistr „hádej“ – krásný příklad toho, jak vypadá chorá mysl člověka, který sice od malička chodil do předmětu zvaného Náboženství, ale o předmět zvaný Dějepis ani v dospělosti nezavadil. Klasicky vymytá palice, ani Svědkové Jehovovi by nemusili za takového soudruha stydět. KDU ČSL tedy jistě též nepohrdne…

 5. Miroslav Frostík Mráz. permalink
  Březen 18, 2016 7:24 pm

  Moc hezká debata. Snad to nezakřiknu. Spousta myšlenek a pohledů. K tomu je vše na úrovni, se snahou o fakta. Ty nebudu hodnotit, byl by to jen můj úhel pohledu. Je o čem přemýšlet.

  • Miroslav Frostík Mráz. permalink
   Březen 22, 2016 3:14 pm

   Bertold a Vladislav? Málo demagogie a hájení křesťanství. Nepoznávám.

 6. Tyrfing permalink
  Březen 17, 2016 10:34 pm

  Akorat teda za oblibu vikingu ci Germanu fakt nemuze serial. Heathen Hearts a i jejich predchudci blahe pameti byli germansti skrznaskrz, a to bylo o dekadu zpet…

  Tak nebo onak, Germani toho zapsali na kontinente za Alpami nejvice, proto je logicke, ze vetsinou lidem vice rekne mozaika s chybejicimi kaminky, nez kaminky s chybejici mozaikou. 😉

 7. Harog permalink
  Březen 17, 2016 9:57 am

  Skvělá přednáška !!! nevím co víc říct. Nejsu na dlouhé slohy ani dlouhé proslovy. takže zkráceně- Fakt dobrá přednáška. Bravo ! 🙂

 8. Bertold permalink
  Březen 13, 2016 9:06 pm

  Pro lidi, kteří nejsou zaslepeni svým jednostranným, zaujatým a zcela nehistorickým pohledem je položená otázka, resp. odpověď na ni zřejmá. „Hádej“ se o to pokusil, to ostatní jsou ať se nikdo nezlobí- a nebo a´t se chytne za nos – zase trapné šprochy… Kdyby dotyční náhodou zase jednou vstali od svého PC a bez klapek na očích nebo na duši se prošli např. českou krajinou, našli by tisíce dokladů „jisté“ tisícileté duchovně-kulturní tradice, nehodlám všechny tyto památky vypočítávat a je zřejmé, jak a v duchu čeho vznikly. Až pak pánové dorazí do Prahy, najdou tam celé gotické a barokní město. Kdyby náhodou cestovali do mnou jinak oblíbených Atén, našli by tam monumentální a do určité míry žalostné trosky a proti úvaze, že to křes´tané – a ovšem Turci – způsobili, nutno především vidět, o tom jsem se osobně přesvědčil, že velká část Řeků považuje za své svaté tradice nikoliv antiku, přes veškerou její velikost, ale Byzantskou říši a ortodoxní církev. Zcela na okraji jsou jakési skupiny, které „obrozují“ něco, co je nábožensky, duchovně dávno mrtvé, ačkoliv to kulturně zajisté patří k našemu evropskému dědictví. Podobné je to ovšem i v Římě, a chci vidět někoho, kdo se odváží tvrdit, že např, velký Michelangelo nebyl křesťan. Když doslova dřel v Sixtinské kapli, dokonce opradvu nedbal moc na hygienu a dokonce o tom napsal báseň. A netřeba vypočítávat celou řadu dalších i renesančních tvůrců, protože pojetí renesance zde předkládané, je ovšem také zkreslené, slušně řečeno – a po renesanci asi nastalo zase jen „tmářství“. Chápání středověku jako že se „100 let nemyli“ a uctívali Boha, je opravdu svérázné, myslím, že by nezaujalo velké francouzské medievalisty a naše také ne. Nebudu je vyjmenovávat, autorům svérázných vyjádření to stejně nic neřekne. Kdyby náhodou zajeli do Francie, obávám se, že by si nevšimli ani některé z výrazných katedrál, i kdyyb o ni „zakopli“. A pokud se týče technického pokroku, všechno v antice již hotové nebylo a leccos také objevili právě v tom středověku, oni dokonce dokázali postavit katedrálu svatého Víta na místě, jak mi sdělil jeden stavitel, kde by to ani dnes s moderními stavebními stroji nebylo možné. A kdo by neměl čas jet do Prahy, ať jede do kláštera v Plasech, zjistí tam, že v klášterech se zachovaly, stejně jako již v raném středověku, také poklady starověkého písemnictví, ale že tam vymysleli i velmi důmyslný způsob ventilace a přirozené temperace budov, stejně jako záchody, které jsou dnes „turistickou atrakcí“ A pokud se týče té hygieny, nedávno jsem zrovna četl zprávu jistých anglických archeologů, kde po jistém delším výzkumu konstatovali, že největší špinavci byli jejich a naši předkové Keltové… Ostatně v českých městech se ještě i po období renesance potulovali krávy na náměstí a vepři po ulicích. Moc čisto nebylo ani v Praze ještě koncem 19. století a v Paříži byl chlév ve dvoře uprostřed města stejně jako v Brně, obojí ve 20 století. Myslím, že to nesouviselo ani s křesťanstvím. ani s libovolným pohanským obrozením…
  Můžeme být fanoušky celkem čehokoliv, ony ty weby snesou leccos, co by jinde bylo spíše k úsměvu, a propadnutí z dějepisu, a legrace musí také být, ale nemusíme tu nebohou historii pořád lámat, jako když komunisti zavrhovali veškerou „buržoazní vědu“ a opěvovali prvobytně pospolnou společnost…

  • Rushwolf permalink
   Březen 14, 2016 6:54 am

   Ano všude v České krajině jsou rozesety „křesťanské“ modly svatých z kterých by Ježíškovi naskákala vyrážka, jak moc je to defacto produkt pohanského či přesněji Evropského způsobu myšlení, který nezměnila ani židovská blízkovýchodní nauka 😉 Máme tu chrámy, kostely, katedrály… malby a sochy… to vše by tu ale bylo i bez židovských báchorek, protože to nestojí na nich, ale na umu lidí, které Evropa zrodila a které ani křesťanství nepokořilo… musím se smát když občas zaslechnu ta kázání v kostelech o činnech starozákonních proroků o Ježíšovi etc. Určitě by byli celí odvázaní ze všech těch soch marií, světců, Jžíše na kříži… otohle jde… to, kde je Evropa civilizačně je otázka spíše etnická, je to o lidech, ne o tom jakou měli posledních 2000 let víru. To kde je Evropa duchovně je také odrazem zdejších lidí a jejich nezkrotného ducha… to, co zbylo z podstaty učení Ježíše, se neodehrává v křesťanských kulisách – či spíše přesněji v kulisách myšlenkového světa blízkovýchopdního, semitského člověka, Ale v kulisách jimž dal vzniknout evropský duch, duch, jež ze své podstaty tíhne ke spiritualitě polyteistické, mysteriózní, spojené zároveň s materiálnem s ochotou přijmout fakt, že chléb se rodí ze země, potu a dřiny, ne z motliteb askeze, fanatismu a svatých textů. Pro evropského člověka byla a vždy bude posvátná krajina, přírodní děje a spousty a spousty dalších „maličkostí“ díky kterým se evropský člověk nikdy nedokázal plně oddat pouhé myšlence jednoho abstraktního boha, zatratit realitu a přítomnost za příslib nějakého rajského věčného života, vyprázdnit svou mysl na úroveň pouště… existovali tu samosebou vyjímky v podobě různých mnižských řádů… I ten Michelangelo prožíval duchovno skrze svou tvorbu a i on měl potřebu boha si konkretizovat, nedokázal se odprostit od posvátnosti těla a fyzična… jak by asi takový Ježíš zareagoval na jeho kresby a sochy? Ano formálně to byl křesťan… ale jeho duch byl ryze Evropský, neschopný přijmout semitský cizí koncept víry a morálky v její čisté podobě, která v té době už téměř tisíciletí a půl v Evropě neexistovala. Tohle není o boji mezi pohanstvím a kosteli, je to o boji mezi evropským člověkem a snahou mu vnutit, že jeho kulturní, duchovní a myšlenkový základ leží někde v Palestině…

   • Bertold permalink
    Březen 16, 2016 2:41 pm

    Nezlob se, některé tyto argumenty jsou opravbdu použitelné jen na tomto webu a ještě je to škoda. „Modly svatých“, někdy se hodí, že je to „relikt pohanství“ , někdy jsou to zase modly. Pokud nejsme dětmi, je dětinský pojem Ježíška projevem komplexu dětinské mysli. Nevím, z čeho by se osypal Ježíš, ale jako milovník antiky vím, že se vzdělaní lidé tehdejší doby dost „osypávali“ z dětinských nebo naivních představ o antických bozích…proto hledali i něco jiného… a zrod křestanství je i v této linii, jinak by se bylo nikdy neujalo a nerozšířilo. Křesťanství je pochopitelně po staletí také produktem evropského ducha, jinak by se také neujalo a nerozšířilo. Ale to neznamená, že to není křesťanství, ale už to pochopitelně není jen nějaká židovská sekta. Nějaké rozdělování evropského a křesťanského v tomto smyslu je opravdu nesmyslné. A co všechny ty stavby jsou ? Nejsou křes´tanské v samém svém duchu a vyznění ? hodláš to popírat ? hodláš popírat, že ten um našich předků byl namnoze orientován křesťansky ? Nejméně deset generací Tvých předků byli křes´tané, mých také,pokud vůbec deset generací předků máme, a na tom nic nezměníme. A myslíš, že ti co stavěli takové stavby, to dělali jen z donucení a byli ateisté nebo „pohani“. Židovské báchorky, takto bráno, jsou i jiné mýty báchorky…
    Řada biblických události byla archeologií i historií prokázána. Ale o to nejde, není času se zabývat duchovním významem různých mýtů. Ano, je to o lidech a ti ovšem měli dva tisíce let tuto víru a tu vtělovali do svých děl. ta byla nedílnou součástí jejich světa. Kdo to popírá, vystavuje se obvinění z blouznění, přinejmenším. Duch tíhne kam chce, ne podle našich „zbožných“ přání.Evropský duch svého času tíhnul k polyteismu, posléze tíhnul jinam, ne podle toho, co bychom si my jednotlivci přáli a ještě po staletích od doby, kdy se tyto události zřetelně děly a nám se jako nyní nelíbí ?
    Duchovní nauky měly obvykle obě stránky, pozemskou i asketickou, mělo je nejen křes´tanství, měly je i „pohanské“ směry a zaleželo na „zákrutech“ historie, které zrovna převládaly.
    Michelangelo byl formálně křesťan a jinak byl Evropan… zkus to říci nějakému i ateistickému kunsthistorikovi. M. byl evropský křesťan své doby, bytostně a to i svým uměním, protože z neznalosti máš zkreslené představy i o náboženském umění, to nejsou jen nějaké bezkrevné postavy, jsou to často postavy velmi „vášnivé“, krevnaté a přesto mají duchovní rozměr, význam a působení – přečti si něco od Michelangela, jak se bál zatracení, nazveme ho proto „zaostalým náboženským tmářem“ ? Tento velmi vyspělý duchovní titán a současně fyzicky disponovaný „pracant“, jistě nebyl „zaostalý“, že by věřil v nějaké „báchorky“, on ty báchorky namaloval v Sixtině a kdo je viděl, tak se chvěje i dnes – a ony to nejsou jen krasodušné ozdoby, je to náboženské umění jasně zřetelného typu, a jestli si někdo představuje, že měl jen „nějakou legitimaci od křes´tanů“, nějaké formální členství, je možné, že někteří takoví dnes jsou, ale po staletí byli ti jiní, ať prostí pracovníci, tak geniové. A molhi bychom „vedle“ M. uvést desítky a stovky podobně inspirovaných významných duchů. A když už je slovo o smíchu, některý smích je i dost hloupý a neví čemu se vlastně směje, jestli zrcadlově ne sobě, a naši předkové by se namnoze smáli našim „dělítkům“… a takovým pitomým pojmům jako semitský cizí koncept, znovu opakuji, proč Michelangelo ty semitské proroky maloval až na pokraj svých sil ? Kulturní a duchovní základ evropského člověka prostě leží v evropské antice a v evropském křesťanství, k tomu se přidaly i další tradice různých evropských národů. Snaha toto nějak popírat nebo rozdělovat je marná, historie se nedá předělat k nějakému našemu zalíbenému obrazu. Toho jsme ostatně byli nedávno svědky.

   • Rushwolf permalink
    Březen 16, 2016 3:23 pm

    Ano historie se nedá předělat a tak se nám tu Bertholde nesnažte vnutit pohádky o Křesťanském, potažmo semitském základu naší evropské civilizace… jak už tu bylo řečeno, to že tu lidé několik generací stavěly kostely, je jedna věc, to že to bylo primárně vyjádřením umu a technické zdatnosti evropského obyvatelstva je věc druhá… Evropa zná i jiné velkolepé a významné stavby, které jsou veskrze světské… to není o bozích tím méně o tom z pouště… Jinak já nepopírám že současný stav naší společnosti neformovalo i křesťanství… je ale otázkou která ta jeho složka byla tou pozitivní a pochybuji že to byla,ta ideově nám cizí duchovní nauka jkterou tak nějak svou krásnou svobodnou přirozeností odmítáme i v 21. století… Monoteismus blízkovýchodního typu je jen odrazem tamní inklinace k despotismu a taková je i ta neevropská složka křesťanství a křesťanské kultury. A proč Michelangelo maloval… maloval, protože byl velikým evropským člověkem, tvůrčí bytostí, vášnivým a pracovitým člověkem…. proč se ale bál zatracení? to je snad dokonce lepší otázka… Protože onasemitská nauka káže ve své podstatě něco tak hnusného, že i odmala indoktrinovaný Michelangelo musel trpět hrůzou ze zatracení, musel se pokořovat, protože mu tak jako generacím našich dědů vtloukali do hlavy, že lidská bytost přichází na svět defektní, zatížená hříchem, padlá a nedokonalá… to je naprostý hnus a projev pravé tváře toho, co není součástí Evropského člověka.

   • hádej permalink
    Březen 18, 2016 7:08 pm

    už přijetí Ježíše za historickou postavu je střela do vlastní nohy…

    „Věřím v jednoho Pána
    Ježíše Krista,
    jednorozeného Syna Božího,
    který se zrodil z Otce
    přede všemi věky“
    (úryvek z nicejsko-konstantinopolského vyznání víry)

    Monoteismus blízkovýchodního typu si podrželo pravoslaví, katolicismus, jak jsem uváděl, je dědicem Senátu, takže jde o pluralitu v rámci Jednoty (zřetel na různé myšlenky a snaha o nalezení shody).

    „Monoteismus blízkovýchodního typu“ také měli náčelníci pohanských kmenů či původně i Římané (princip „moci otce“ – patria potestas). Kdo neposlechl, byl zabit či vyobcován. Jde o zemědělsko-válečné družiny (něco jako kříženec dnešních zemědělských družstev a výpalnických mafií, či žoldáckých agentur), vedené silnými vůdci, nad kterými se neopohané tetelí blahem (ale jen do chvíle, než by stejná moc měla být uplatněna vůči nim).
    Tam, kde to nejde idejemi (nebo kde ani koncept idejí není zaveden), se musí jít silou, bez ohledu na kulturu nebo geografii.

  • morgarath permalink
   Březen 14, 2016 3:31 pm

   Jen tak na okraj, pyramidy (a další divy světa) by dneska taky nedokázali postavit, a jsou snad křesťanské? Podívej se třeba na tu palestinu, odkud vzešlo křesťanství, jenž je dle tebe nositelem kultury a tradic… Kolik kulturních památek tam mají křesťané? Samozřejmě, že jich tam je pět a půl, vedle muslimů a židů, ale srovnej si, co postaví nějaký žid, semita, blízkovýchodní křesťan, s tím, co postaví křesťan z Evropy. Samozřejmě, architektonicky jsou to krásné stavby, hodné obdivu, ale co jako, tak samo, kdyby tu nebyly kostely, byly by místo nich pohanské chrámy, je v tom nějaký rozdíl?
   Podívej se na křesťanství, a zkus mi vyjmenovat aspoň zlomek z toho, co je PŮVODNĚ křesťanské, co nebylo pohlceno z evropských mýtů či tradic, ale co sami VYTVOŘILI křesťané.
   A jak pan „hádej“ zmiňuje C.G.Junga, myslíš, že kdyby jeho otec nebyl protestantstký farář, že by se nikdy nenarodil a nebylo by z něj to co z něj bylo? jen tak na okraj… Víra, křesťanství, s tím nesouvisí… A že křesťané „vymysleli“ název pohan?? Dobře, klidně si můžeme říkat Evropani, na tom se nic nezmění…

   • Bertold permalink
    Březen 16, 2016 1:50 pm

    Této argumentaci ? opravdu nerozumím, ačkoliv se snažím. Nejde to přece „do počtu“. Prostě jsou v Palestině, zejména v Jeruzalémě obecně známé kostely a chrámy, z velké části odpovídající duchu východního křesťanství, o tom se ani nemusímne zmińovat a jsou tak i vystavěny. Když tam dost brzy převládli muslimové, tak to podle toho zajisté také vypadá, co je na tom zvláštního ? Kčesťané v Evropě staví v Evropě, jak jinak. Etnické prvky tvarují křesťanství, jako tvarují jiné víry a křesťanství tvaruje ta etnika. A samozřejmě že křesťanské stavby mají křesťanského ducha, jakého jinak ? A jsou to především posvátné stavby a ne jen nějaké architektonické okrasy. Kdo to nechce pochopit, podsouvá si sám nějaký negativismus jako že ty kostely vlastně nejsou křesťanské apod. Myšlení dost nepochopitelné, v rozporu s realitou. Kdyby tu nebyly kostely… ano k d y b y…, možná že by tu byly svatyně Mithry, ale prostě nejsou. Rozdíl v tom na jedné straně není, byly by to posvátné stavby jiné víry, víra by byla původem „perská“, ale věřící by ovšem byli etničtí Evropané. Ale rozdíl je v tom, že ty stavby jsou všechny křes´tanské a ovšem odpovídající vývoji křesťanství. Otázka co je „původně křesťanské“ je dost nesmyslná, kdyby pokračovalo pohanství, tak by se také vyvíjelo. Zajímavé na jednu stranu se tady často namítá, že je křes´tanství židovské a tedy „neevropské“ a tady se mu na druhé straně zase předpisuje, že by mělo být „podle Jahveho“ a když ne, tak to „křestanství není“ , takže by si polemici měli ujasnit, co vlastně chtějí a že již neexistuje žádné křesťanství, ale i nic jiného „v bodě nula“.
    Ale problém je, že to stejně není podle nich, prostě křes´tanské kostely jsou křestanské kostely, a jistě ne jen architektonicky. Evropské mýty a tradice jistě do toho vstoupily, ale duch, směřování a vyznění je jasné. Kdo to nechce pochopit, je to opravdu jeho problém a je zbytečné ho charakterizovat. Na těchto interních stránkách se snese, dokonce to vzbudí kladnou odezvu podobně uvažujících, ale zkuste to namítat libovolným i nekonfesijním odborníkům např. na náboženské umění.
    Další věc, nejsem nijak zaujatý, mně by se třeba také líbilo, kdyby po Evropě byly svatyně Isidiny, jako kdysi některé byly, jsem ctitelem i starého Říma a řecké filosofie. Avšak nemohu popírat, v duchu libovolných zálib, že Evropa nyní a doposud byla po tisíciletí křestanská a nejen stavbami, nyní je hodně sekularizovaná,ale četné kulturní a civilizační formy jsou stejně z předchozího odvozeny. Nelze přece popírat očividné historické skutečnosti v duchu – libovolné – ideologie.
    A ještě otázka, jestli nás ovládne islám, jaké budou jeho stavby, budou také jenom por okrasu – a budeme rozlišovat, co je a co není Evropa ? A islám v době Mohammeda a nynější ?

   • morgarath permalink
    Březen 16, 2016 4:10 pm

    Já chtěl pouze jednoduchou odpověď na otázku, co je skutečně původní křesťanství, do té doby, než pohltilo evropské mýty a tradice… Velikonoce? Vánoce? Slavení „svatých“ (původně evropských bohů), Halloween, „pálení čarodějnic“ což se až podezřele kryje se svátkem Beltine a stavěním májek, atd, atd… Toto všechno jsou EVROPSKÉ = POHANSKÉ tradice a svátky, i když jim byl dán křesťanský nádech… Nebo se o tom snad píše v bibli, že nějaký ježíš slavil Vánoce????
    Křesťanství opravdu nemá co nabídnout, je to prázdné, bezduché náboženství (ideologie) bez čehokoliv, co by mohlo (evropského) člověka zaujmout…

   • Rushwolf permalink
    Březen 16, 2016 2:16 pm

    Pokud nás ovládne Islám, pak nás ovládne narozdíl od křesťanství spíše demograficky… čili nedojde k převzetí myšlenky islámu původním evropským obyvatelstvem, ale dojde k výměně obyvatelstva a tím pádem i k výměně oněch kořenů, a základu jako takového… a pak to tu nejspíš bude skutečně vypadat jako někde v Afgánistánu… to se tu v případě šíření judaistické sekty zvané křesťanství ale nestalo…protože mechanismus byl jiný… nejprve šlo o vpravdě sektu, jejímiž nositeli byla ve středomoří židovská a orientální diaspora. Tyto myšlenky pak převzala vládnoucí elita a vnutila jí (ovšem velice povrchně a spontálně) prostému lidu o kterém se dá prakticky jako o gens Paganorum, mluvit defacto nepřerušeně dodnes (venkov nikdy nepřišel o své rituály, amulety, tradice, pověrčivost a zvyky, které byli tehdy i dnes v rozporu s původní myšlenkou i učením, byť teda začal navštěvovat kostely a i do těch museli být leckde i ve středověku naháněni násilím) čímž ale paradoxně došlo k silné deformaci původních myšlenek. Stále ale můžeme mluvit o kořenech evropských, pohanských a to i v rámci křesťanství, respektive v rámci jeho současné praxe… nelze mluvit o tom, že naše Evropské kořeny, kulturní a duchovní leží v palestině… tak to prostě není, protože ani katolicismus ve své struktuře a kultovně praktické složce nemá nic moc společného s judaismem nebo právě tím islámem…. řekl bych že rozdíl mezi duchovní praxí evropského křesťanství a těch dvou dalších jmenovaných je markantní a není to náhoda ani nic co je v rozporu s realitou…

   • Rushwolf permalink
    Březen 16, 2016 2:40 pm

    A vůbec… budu-li se na to koukat jako věřící člověk… tak biblický bůh neváhal trastat smrtí a genocidou rozličné modloslužebníky vyskytnuvší se ve „vyvoleném“ národě a najednou mu nevadí kostely plné modloslužebnictví? Soch a pokusů o zobrazení boha? Všechna ta „zlatá telata“ bez ohledu jaký velký mistr je stvořil? Ne… Ježíš ani bůh židů, nikdy nebyl s Evropany… Kostely nejsou jeho příbytkem ani enklávou… jsou to po božské stránce vyprázdněné stavby, lidé tam vyjadřují své emoce, modlí se tam… ale jediné svaté na celém tom prostoru je genius loci těch staveb a to samo o sobě je pěkně „nekřesťanské“ 😀

   • Bertold permalink
    Březen 16, 2016 4:28 pm

    Rushwolfe, která stránka byla pozitivní a která ne, to nezáleží na tobě ani na mně, to již historie rozhodla, kdo to nechce vidět, je asi slepý. Nemá cenu to stále opakovat. A o nějakém semitském základu mluvíš stále ty, já ho nezdůrazńuji, proč také, ani jím nejsem posedlý, jako nějaký starý antisemita.
    Je zbytečné něco vysvětlovat. Když nemůžeš na Michelangela, tak aspoň fanzazíruješ o jeho dětství a mládí, o němž ovšem také nic nevíš. Ano všichni byli zblblí, ohlupovaní, bylo jim to vtloukáno do hlavy… opravdu směšné… on byl svobodná bytost již od mládí, leccos se o tom ví, spíše vedl svou rodinu, než aby byl pod jejím libovolným vlivem, vyrůstal na svobodymilovném medicejském dvoře, vzpíral se později i papežům a ti ho respektovali… a bylo by možno uvádět i mnoho dalších skutečností… A ovšem bylo by dost těžké, přece jenom, „dokázat“, že všichni ti velcí mužové – a také ženy- byli soustavně ohlupováni, dost kuriozní myšlenka. Jen jestli se někteří z nás pod vlivem jiné ideologie neohlupují sami..
    A o té radostnosti a štěstí… nikomu nic zlého nepřeji, ale všeho do času, když pak jeden třeba vážně onemocní nebo o někoho přijde, je po radosti a ono jako by toho všeho kolem nebylo dost. Radostné vědomí jedinců jistě není nic špatného, jen jestli není trochu iluzivní, ale oni ti filosofové také nemluvili do větru a mluvili o podstatě, ne o efemérních jevech.

   • Rushwolf permalink
    Březen 16, 2016 4:40 pm

    Nemoc i smrt patří Bertholde k životu… přijde mě hloupé brečet nad životem a nazývat ho „utrpením“ jen proto, že sem tamnás potká neštěstí a na konci života smr… Pakliže si někdo kvůli tomu život s nohama na pevnézemi oškliví,je mě hosice líto… ale nebudu ho z lítosti označovat za duchovně probuzenějšího 😉 Jinak samozřejměpindáte… co bylo a je pozitivní se dá posoudit objektivně a i ostatní tu uvedli dost věcí, za které vděčíme především tomu jací jsou evropané lidé a jací by byli i bez křesťanství a co naopak křesťanství vzalo a v čem nás zbrzdilo etc.

   • Rushwolf permalink
    Březen 16, 2016 4:43 pm

    Jinak ještě k Buddhismu… slavné dějiny zemí jako byl Tibet nebo Čína, přerušil právě Buddhismus… Tibet přestal být vojenskou velmocí, Čína zaostala o několik století…

  • Rushwolf permalink
   Březen 14, 2016 6:29 pm

   ps: Katolicismus v praxi http://www.novinky.cz/cestovani/397585-svet-o-vikendu-opet-zezelenal.html Průvody, chlast, sex, modlářství, nadpřirozené evropské bytosti na alegorických vozech… kde je v tom ten písečný starozákonní šotek Jahve? Kde je v tom duch a odkaz starého zákona? Nebo učení ježíše Krista? 😀

   • Bertold permalink
    Březen 16, 2016 3:06 pm

    To si zase něco namlouváš, ten rozdíl spočívá právě v tom, že křes´tanství není židovství… to všichni také vědí, že pozdější křes´tanství bylo hlavně pavlovské, ačkoliv Pavel nepřestal být vyznavačem Ježíše a proto s emohlo šířit mezi- nežidovskými – národy. Tvrdit s kým „byl Ježíš“ je trochu legrační a dost troufalé, kdo to může vědět ?
    Právě že se tam lidé po stalelí modlili, vytváří samo o sobě určitý zřetelný egregor a genia loci, pokud tam byl i předtím, protože kulty na sebe navazují, u Keltů to bylo výrazné, tím spíše, že oni novou víru víceméně dobrovolně přijali jako znamení proměny věků, tak se posiluje. Ale že to je vyprázdněná stavba, to mohou tvrdit jen duchovně neprobudilí lidé, kteří navenek „manifestují“ slovně libovolná „mystéria“, ale ve skutečnosti o mystériu jakékoliv víry neví nic, Byl jsme v delfích a je ještě dnes „cítit“, kde sedávala Sibyla, byl jsem v Arménii, kde je národ autentické křes´tanské víry, starší než katolicismus – budou křes´tané nebo nekřes´tané tady bádat, co je původní křesťanství a zda jsou jejich kostely správně křesťanské ? Ale chci hlavně říci, že staré kostely byly skutečně „promodlené“, to bylo jasně cítit, stejně jako ve Španělsku na svatojakubské cestě a je opravdu jedno, zda na jejím konci je v hrobě skutečně sv. Jakub.Chápu Tvou zoufalou snahu „dokázat“, že vlastně to všechno není křes´tanské, že to je jen „kulisaů, ale ta snaha je opravdu zoufalá, porotže je v rozporu s historií, s posvýtnou historií a s fakdy duchovního života.
    Nejsem-li křes´tanem, nemusím se proti němu vymezovat, jako
    se nevymezujeme ani např. proti buddhistům, a to myslím domácí buddhisty, těch je tu už také dost, myslím, že více než jiných, a nebudeme jim spílat, že je to cizácká, neevropská víra atd.

   • Rushwolf permalink
    Březen 16, 2016 3:30 pm

    A duchovně probuzení lidé jsou kdo? Katolíci? Křesťané? 😀 A jinak ano… i Buddhismus je dle mého vnímání světa dost na hlavu postavenej… jeho snaha popřít tělesnou přirozenost, snaha vymanit se z koloběhu znovuzrození a fyzické existence jako by šlo o něco špatného… není divu, že světu vládli tak dlouho Evropané… ono tyhle trpitelské a sebemrskačské koncepty prostě moc konstruktivní nejsou…

   • Rushwolf permalink
    Březen 16, 2016 4:03 pm

    add. egregor… genius loci etc. to jsem přeci ale psal… že jde o vyprázdněné stavby jsem nemyslel z hlediska duchovna obecně, ale z hlediska absence toho dogmatického biblického boha který je když to nazvu vaší terminologií egregorem kolektivní mysli úplně jinak myslících lidí s jinými hodnotami a přístupem k duchovnu… nelze tvrdit, že to co uctívá žid v sinagoze v Jeruzalémě je to samé co uctívala babička Boženy Němcové na starém bělidle. A nelze tak tedy ani tvrdit, že jejich duchovno, je,jejich víra, náboženství, odkaz etc. je základem naší civilizace… to je nesmysl a už jsem se s tvrzením, které jde do extrému a tvrdí, že základem Evropské civilizace jsou defacto židé setkal i v českém rozhlase. Je tu snaha na naše předkřesťanské předky pohlížet jako na něco archaického,co tu sice bylo, ale moc toho s náma společného nemá, ale zato máme hltat příběhy o Abrahámovi a strastech izraelitů, jako by to byli naši předkové? Naši lidé? Našekultura a mytologie?

   • hádej permalink
    Březen 18, 2016 7:30 pm

    Bertold:
    Duchovnost přichází až s křesťanstvím (odvozeno od „spiritus sancti“ – „duch svatý“, jde o působení Boha ve hmotě), takže „duchovní probuzenost“ dává smysl jen v prostoru nakódovaném křesťanstvím, resp. jeho přijetím…s tím bych v prostoru, oficiálně odmítajícím křesťanství, příliš neoperoval.

    Podobně je to již zmíněné „pôvodné duchovno“, termín používaný slovenským neopohanem Žiarislavem, odkazující na nevědomou, ale o to intenzivnější inspiraci naukou sv. Augustina, která rozvíjí jak pád z rajského prastavu, tak Ježíšovské „já jsem Alfa i Omega“, kdy v „původním“ je hledáno ono Alfa, kdežto křesťané spíše dnes (na rozdíl od středověkých a raně-novověkých) vyhlížejí ono Omega (druhý příchod Kristův a konec dějin, podobně jako jejich ezoterní bratránci, kteří očekávali konec už v roce 2012).

   • hádej permalink
    Březen 18, 2016 7:36 pm

    Rushwolf:

    „ale zato máme hltat příběhy o Abrahámovi a strastech izraelitů, jako by to byli naši předkové? Naši lidé? Našekultura a mytologie?“

    A proč je poptávka vůbec něco hltat? Existuje předkřesťanský koncept NEHLTAT NIC.
    Protože dějinnost, pěstování historie a dělení času na epochy a století přichází až s křesťany, jde opět o aplikaci nauky sv. Augustina… Nekřesťanské kultury historické vědomí ani paměť nemají, vše se jim točí v kruhu, a události překračující horizont jejich života je buď nezajímají (k ničemu jim nejsou), nebo si ty výraznější dědí v podobě mýtů, aniž by byli schopni říct, zda k tomu skutečně došlo nebo ne, natož kdy…a takové příběhy dnes vymyslíte na koleně během pár měsíců nebo let, podle toho, co vám přijde zajímavé/tradiční z života svého nebo svých dědů předávat dál. Nic složitého.

  • Václav permalink
   Březen 14, 2016 7:17 pm

   Pane Bertolde, vy jste na té přednášce byl? Znáte lidi z této skupiny? Pročetl jste si všechny články a komentáře tohoto webu?
   Určitě ne, jinak by jste tohle nenapsal. Obviňujete ze zjednodušování a sám děláte totéž.

   • Bertold permalink
    Březen 16, 2016 3:48 pm

    Milý Rushwolfe, s tebou bezmála nemá cenu diskutovat. Zaprvé spoustu věcí skutečně neznáš, zadruhé se na ně díváš opravdu podivně. Asi ti také uniklo, že již staří indičtí filosofové, představitelé prastaré indoevropské rasy pochopili dávno před buddhismem, že v základu života, který je s ním nerozdílně spojen, je utrpení a hledali cestu k vysvobození, dávno např. před křes´tanstvím. Také v pohanské antice byly takové a významné směry, orfismus a pythagoreismus, pokud bys snad Indy považoval za odporné Asiaty, sebemrskačské a trpitelské…
    Duchovně probudilí mohou být lidé různých věr, ale neměly by jim v cestě bránit primitivní předsudky.

   • Rushwolf permalink
    Březen 16, 2016 4:12 pm

    Pokud Bertholde je Vám život na této krásné planetě utrpením a ne jako pro mne štěstím, zázrakem a radostí, pak svou mrzkou existenci můžete pro mně za mě zabalit… to, že se někdo zapsal do historie, svou existencionální histeri, (Buddha, Ježíš etc. ) ještě neznamená, že objevil pravdu… fylosofové byli v každé době, ale většina lidí se už od pravěku řídí a žije svůj život dle daleko prostějších schémat…

  • Andreos permalink
   Březen 16, 2016 4:04 pm

   Bertold
   Myslím, že je třeba u středověkého a raně novověkého umění, v němž převažovala křesťanská tematika, rozlišovat dvě věci – jednou je formální pojetí, tematický obsah uměleckých děl a architektonických staveb, a druhou je pak kvalita, úroveň, preciznost, oduševnělost samotného provedení. To první skutečně pochází z křesťanského náboženství a víry, to druhé ovšem z vrozeného nadání, schopností a osobitého pojetí evropského člověka. Došlo tedy k určité syntéze křesťanského pojetí a bělošské inteligence a umu – třeba lomený gotický oblouk má svým pnutím do výše symbolizovat víru a upnutí se k bohu, ale na druhé straně také vyjadřuje stavitelský um a schopnost technického výpočtu. Michelangelovy obrazy sice tematicky obsahují náboženské motivy, ovšem samotné provedení a zručnost, s níž svá díla tvořil, je výsledkem jeho vlastní geniality – tedy dokázal by stejně tak kvalitně malovat i něco bez křesťanské tematiky. Ostatně tak tomu u některých géniů už v té době bylo – třeba Rafael maloval díla jak s křesťanskou (Sixtinská Madona, Proměnění páně), tak i nekřesťanskou (Dáma s jednorožcem) tematikou, ba dokonce někdy i „pohanskou“ – viz jeho slavný obraz Athénská škola s Platónem a Aristotelem uprostřed.
   Ovšem díky uměleckým vlohám a kreativnímu duchu bílé člověka se zde přece později zrodilo mnoho různých uměleckých a architektonických slohů, co neměly s křesťanskou vírou a tematikou mnoho společného. I když na druhé straně něco z ní ve formálním a tematickém smyslu absorbovaly- třeba realismus nebo impresionismus, i když byly tematicky na křesťanství už zcela nezávislé, tak občas se někdo z jejich představitelů křesťanstvím inspiroval – např. Gaugin, když namaloval obraz Žlutý Kristus. Pokud jde o vliv křesťanství na utváření a modifikaci uměleckého vyjádření bílého člověka – ze začátku to mohl být pozitivní vliv, který mu dával motivaci, inspiraci a téma k utváření nějakých děl, později to ale byl asi spíše svazující vliv, neboť omezoval svobodu a volnost ve volení stylů a témat; tvůrčí a svobodný duch bílého člověka se ostatně z toho později vyvázal a začal právě vytvářet slohy, směry a díla bez jakéhokoli vztahu ke křesťanství.

  • hádej permalink
   Březen 18, 2016 7:09 pm

   „nemusíme tu nebohou historii pořád lámat“

   O to mi šlo především.

  • Kryserka permalink
   Březen 22, 2016 11:20 am

   To čerpáš z té své učebnice dějepisu, co má papežské imprimatur, nebo z té, co používají všichni ostatní, Kalouskův svazáku?

 9. morgarath permalink
  Březen 13, 2016 10:35 am

  Takže si myslíš, že kdyby nebylo křesťanství, tak tady všichni pochcípáme na nevzdělanost, špínu a nekulturnost????:D:D:D:D ty prosímtě ani nemáš ponětí, co všechno křesťané zničili, a to, co se zachovalo, je jen ubohé promile z hluboké moudrosti našich předků, ať již Keltů, Germánů, Slovanů či kohokoliv jiného. Takže mi řekni, co nám dalo křesťanství, když si žila Evropa na vysoké úrovni (např. Antika) a poté přišlo křesťanství s jejich temným středověkem, kdy se lidé nemyli sto let, věřili jenom v Boha a vlastní myšlení bylo odměněno upálením na hranici, když až s renesancí (to jest obnovení antického myšlení a umění) se Evropa opět probudila a začala pozvolna ožívat. Prosím, popřemýšlej nad sebou, než ráno vstaneš z postele 😉

  • What Have the Romans Ever Done For Us? permalink
   Březen 18, 2016 6:50 pm

   Reg: They’ve bled us white, the bastards. They’ve taken everything we had, not just from us, from our fathers and from our fathers‘ fathers.
   Stan: And from our fathers‘ fathers‘ fathers.
   Reg: Yes.
   Stan: And from our fathers‘ fathers‘ fathers‘ fathers.
   Reg: All right, Stan. Don’t labour the point. And what have they ever given us in return?
   Xerxes: The aqueduct.
   Reg: Oh yeah, yeah they gave us that. Yeah. That’s true.
   Masked Activist: And the sanitation!
   Stan: Oh yes… sanitation, Reg, you remember what the city used to be like.
   Reg: All right, I’ll grant you that the aqueduct and the sanitation are two things that the Romans have done…
   Matthias: And the roads…
   Reg: Well yes obviously the roads… the roads go without saying. But apart from the aqueduct, the sanitation and the roads…
   Another Masked Activist: Irrigation…
   Other Masked Voices: Medicine… Education… Health…
   Reg: Yes… all right, fair enough…
   Activist Near Front: And the wine…
   Omnes: Oh yes! True!
   Francis: Yeah. That’s something we’d really miss if the Romans left, Reg.
   Masked Activist at Back: Public baths!
   Stan: And it’s safe to walk in the streets at night now.
   Francis: Yes, they certainly know how to keep order… let’s face it, they’re the only ones who could in a place like this.
   Reg: All right… all right… but apart from better sanitation and medicine and education and irrigation and public health and roads and a freshwater system and baths and public order… what have the Romans done for us?
   Xerxes: Brought peace!
   Reg: What!? Oh… Peace, yes… shut up!

  • Kryserka permalink
   Březen 22, 2016 11:25 am

   Popřemýšlej? Ten o přemýšlení ani nezakopl. Pane, diskuze s tak vymytým mozkem není nic než ztráta času a energie. On by nám vysvětlil i jak židi ukřižovali Pána, proč musíme pálit čarodějnice, jak Fuhrer chránil Evropu před bolševismem spolu s kolegou bezmozka Tisem a proč je jeho kolega Pinochet téměř svatý – jak nám ostatně již sdělil kdysi vousatý fanatik ze stejného spolku jako je bezmozek – jménem Benda – naštěstí už nás to hovado svou existencí v této realitě neoblažuje. On by nám bezmozek zdůvodnil i Kalouskovu megazlodějnu – pardon jeho jazykem“ církevní restituce“. On by zdůvodnil všechno, jak se to naučil kdy papouškovat. Jak říkám – nic než ztráta času a energie. To má snad větší smysl i diskuze s nějakým fanatikem z Islámského státu.

 10. hádej permalink
  Březen 13, 2016 1:38 am

  Bohužel toto zjednodušování a fantazírování velmi podkopává práci religionistů, kteří se místy přeci jen tomu 19. století (ve kterém romantizovaný koncept „ušlechtilého divocha“ -původně Indiána, dnes již vlivem společenské poptávky Kelta/Germána/Slovana vzniká) v řadě oblastí vzdálili a řadu tvrzení podrobili kritice.

  Vyjděme z dobře položené otázky:
  „A za co vděčíme křesťanům?”

  Odpovědi jsou v samém článku:
  1) za Indoevropany (výmysl např. katolíků Maxe Müllera a G. Dumézila) jako důsledek křesťanské intuice hledající „prastav“, „pôvodné duchovno“, „Ur-religion“, což je aplikace Augustinových „dějin spásy“ (pád knížete andělů Lucifera/satana do hmoty, odchod Adama a Evy z ráje, rozchod „národů“ od Babylónské věže plus „zmatení jazyků“)
  Realita je opačná, drobné kmeny se historicky sdružují postupně ve větší celky, které jsou podmíněny buď silou -viz např. Čingischán- anebo velkými idejemi -křesťanstvím, islámem.
  2) za pohany (označení od křesťanů pro veškeré -nikoliv jen evropské- kulty neslučitelné s kř. doktrínou)
  3) za syna protestantského faráře C. G. Junga a jeho „kolektivní paměť“
  4) za slovanské pohanství (směs zlomků předkřesťanských zvyků a folklóru s pravoslavím)
  5) za slovansko-árijské védy (ruská hybridní informační válka v ezoterním prostředí)
  6) za vícenárodnostní uskupení zprostředkované křesťanským převzetím římského modelu moci a státního zřízení (viz Leibnizovo slavné ztotožnění fakult teologie a práva, neboť současné právo vychází přímo z církevního a to z římského; ostatně nejstarší univerzita na světě v italské Bologni měla první fakultu teologickou se zaměřením na církevní právo), přičemž latinské křesťanství je dědicem římského senátu (prostřednictvím sboru kardinálů a jejich mluvčího papeže) a byzantské/řecké/pravoslavné/slovanské křesťanství je dědicem římského císařství (císař Konstantin—>car Ivan Hrozný; k přenosu císařského titulu na Rus došlo sňatkem byzantské princezny Sofie Palaiologiny s ruským knížetem; k vzniku slovanství pak díky cyrilometodějské misii)
  7) za koncept víry a náboženství (religio), který předkřesťanská etnika neznala; proto hovoří-li o sobě „pohanství“ jako o náboženství, jde zřetelně o křesťanský výtvor a sebedefinici, zajímavé také je, že odpovídá křesťanské definici pro jakéhokoliv nekřesťana v bodě 2
  8) za romantický přístup (budování parků, navštěvování zřícenin, četba romantické literatury…) k předkřesťanským skutečnostem (zprostředkovaným však již jejich falzátory – kř. kněžími), který pěstovali katolíci 19. století v reakci na průmyslovou revoluci, iniciovanou zejména protestantskou etikou, podmiňující vznik kapitalismu a který od nich (svých dědů, pradědů) převzali neopohané
  9) vcelku za současnou civilizaci, ve které žijeme
  10) za hledání ztracené identity, která už se nevrátí i kdybychom stokrát chtěli (jakože nechtěli, ale navenek je kvůli zachování tváře a platícího diváctva či potřebě stoupenců konsensus tvrdit, že ano)

  Křesťanství je totiž syntézou všech životaschopných předkřesťanských kultů, řecké filosofie, evangelií („nového zákona“ převzatého opisem římských klasiků a historiků, kdy se z Kaisara/Caesara/Diva Julia složitým vývojem postupně stává Chrēstos/Kristus) a starých pověstí židovských/sbírky mýtů z celého Blízkého východu („starého zákona“).

  Ty neživotaschopné to pochopitelně projely a zákon přírody (na kterou se „pohané“ navenek odkazují) hovoří jasně: slabé hyne tváří v tvář silnějšímu.
  Odpověď na otázku proč resuscitovat to slabé/mrtvé (nekromancie) tak nedlí v realistickém, ale opět v romantickém (doslova „římanském“), kdy dítě neschopné čelit výzvám a složitosti světa, sní o návratu do dělohy („zlatého věku“, jenž nikdy nebyl a nebude), o návratu dědiců římské mentality k strukům kapitolské vlčice, jejíž lidské potomstvo rozšířilo latinku, křesťanský letopočet, gregoriánský kalendář a římské právo železem, obchodem i misiemi do celého světa, což je ostatně záměr římské politiky i jejích křesťanských dědiců.

  • Rushwolf permalink
   Březen 13, 2016 12:14 pm

   Je otázka jestli křesťanství tak dlouho nevydrželo právě díky tomu že se jako parazit přisálo na Evropského člověka s jeho „pohanským“ spůsobem myšlení. Parazit co obšlehl římské právo a římský vládní systém, svou strukturu spevnil pozřením pohanských zvyků a tradic aby to křesťanství vůbec o něčem bylo a nezašlo na úbytě hned v 1. století. Co má katolicismus společného s učením Ježíše Krista? Zahynulo pohanství, nebo ze sebe křesťanství udělalo vegeťáka napojeného na defacto „pohanskou“ výživu?

   Add k tomu za co vděčíme křesťanství? Pojmům, teré jsou potřeba právě jen proto, že křesťanství tu nabořilo původní tradice? Vděčíme mu za vzdělanost, kterou horko těžko vzkřísilo po tom, co díky němu šla v prvních stoletích po Kristu do kopru? Je to jako říct někomu, do koho napálíme autem a kdo sončí na vozejku, že nám vděčí alespoň za tuhle formu existence, protože sme ho taky mohli zabít úplně…

   • ignorantia non excusat permalink
    Březen 18, 2016 6:48 pm

    „Add k tomu za co vděčíme křesťanství? Pojmům, teré jsou potřeba právě jen proto, že křesťanství tu nabořilo původní tradice? Vděčíme mu za vzdělanost, kterou horko těžko vzkřísilo po tom, co díky němu šla v prvních stoletích po Kristu do kopru?“

    Za to, že to všechno dalo dohromady (centralizace-monoteizace), aby postupným vývojem mohl vzniknout dnešní svět plný možností. Jestli je to pro někoho dobře nebo špatně, není mojí snahou kritizovat nebo chválit, jen se snažím poukázat na to, že kdo na otázku „co nám křesťané dali“ neumí nic zodpovědět, a přitom se opírá do slovansko-árijských véd nebo podobných podvrhů, je na tom velmi podobně, jako pisatelé slovansko-árijských véd, a tím pádem lže sám sobě.
    Jen se snaží navenek vypadat vzdělaně. Což četba sekundární a popularizující literatury a její přednášení rozhodně není.

    Příměr s vozíkem kulhá, dnešní doba je na tom neskutečně lépe než 9. století mimořímského barbarika, kdy člověk nevěděl, zda se dožije dalšího dne, nebo umíral na banální nemoci, chodil s bolavým zubem ke kováři či musel dřít od nevidím do nevidím na poli nebo loupit, aby vůbec nějak přežil (romantické fantazie a naivní obrázky „zlatého věku“ prosím stranou).

    Staré rčení říká, „poznej svého nepřítele“. A také: „silnější vítězí nad slabším“.
    „Pohané“ na tato moudra rezignovali už od začátku, proto to projíždějí s Římem/křesťanstvím znovu. Právě vlivem romantismu, snových světů a nedostudovanosti. Jde o regres k těm poraženým (z důvodu fanatického a zbytečného hledání „původního“), nikoliv o snahu opustit orbit poraženectví a nalézt prvky, na nichž by šlo založit překonání opuštěné autority/dospělost.

    „Co má katolicismus společného s učením Ježíše Krista?“

    http://www.carotta.de/subseite/texte/esumma.html

    Stačí odpárat Starý zákon a židovskou fasádu Caesara/Ježíše, a máme opět řeckořímskou kulturu. Což vede ke křesťanskému markionismu a gnosticismu, případně „pozitivnímu křesťanství“ propagovanému nacisty. Takže tudy asi ne, že…

    Skutečnou bolístkou dnešního pohanství je to, že žije plně v křesťanském duchu (nevěru ani chlastání neřeší často ani sami křesťané, církevní soudy řeší věc jedinou: žádosti o zneplatnění sňatku, tedy fakticky o rozvod, nad nahotou se nanejvýš pohorší), a JEDINÉ, v čem se neopohané liší od křesťanů, je že odmítají AUTORITU církve v duchovní/náboženské oblasti (protože k neopohanství inklinují jedinci, kteří sami mají často problém s autoritou jako takovou, ale nechme psychologii na jindy).

    To je trochu málo, ne? Vždyť i ti zmínění M. Müller, Dumézil či Jung byli křesťané…a Dumézil ze středověkého církevního konceptu vzniklého okolo 1. pol. 11. stol. – „oratores“, „bellatores“ a „laboratores“ – a díky „orientální renesanci“ (kdy křesťané hledali známky původního rajského monoteismu mimo Evropu, hlavně na Východě, zejm. v Indii) vytvořil „indoevropskou kulturu“, která před ním neexistovala.

    Odmítnutí církevní autority tak zakládá na nemilou povinnost: Vybudovat autoritu vlastní a LEPŠÍ (nebo přinejmenším rovnocennou), než církevní, aby to stálo za tu námahu. To jsme u rčení druhého.
    Druhou alternativou je fňukání, jak jsme to s těmi zlými křesťany před 1100 lety projeli, a vyučování témuž našemu potomstvu. I z toho může vzniknout tradice. Námahy to stojí násobně méně, než překonání protivníka. Vlastně skoro nic. A jelikož je to laciné, tak to pochopitelně mnoho lidí nepřitáhne.

   • Tyrfing permalink
    Březen 18, 2016 8:44 pm

    Nevim, proc je obyvatel 9. stoleti mimo Rima srovnavan se situaci dnes. Mel by byt srovnavan s obyvatelem 9. stoleti uvnitr rimskeho okruhu, dost pochybuji, ze tam v 9. stoleti byla situace jako dnes. Pravda je, ze v 9. stoleti se vsichni meli hur nez dnes, bez ohledu na region.

    Zaklad je, ze polyteiste „prohrali“ spis s rimskou organizovanosti a velke pritazlivosti jiz nejmin pul tisicileti stareho krestanstvi, ovsem jen pro krale a budouci feudaly, kterym se tehdejsi „ora et labora“ pro ovecky naramne hodilo do kramu.

    Nikdo preci nechtel byt jako Haakon Dobry, kteremu svobodni muzi na Frosta-thingu spolecne ukazali fakac a on si musel svoje sny o konverzi strcit za klobouk.

    Pane Ignorantie, s krestanstvim problem nemam, jen se mi nezda, ze by to tady bez nej az dodneska muselo stagnovat na urovni doby romanske. Tak omracujici ten prinos zase nebyl…

   • hádej permalink
    Březen 18, 2016 9:37 pm

    Tyrfing:
    „jen se mi nezda, ze by to tady bez nej az dodneska muselo stagnovat na urovni doby romanske“

    Nejpozději v roce 1241 by ty vaše pohanské kmeny byly drtivě poraženy Mongoly (neobstála proti nim ruská pravoslavná knížata na řece Kalce ani katoličtí rytíři u polské Lehnice, takže i přes úmrtí chána a odjezd na volby by se brzy vrátili tam, kde by jim nebyl kladen vážnější odpor) a patrně by dnes udávala tón nějaká varianta islámu (na který řada dědiců Čingischána konvertovala), který by vám vymoženosti Říma a řeckých filosofů, včetně postavy Ježíše (jakožto jednoho z islámských proroků) tak jako tak zprostředkoval v o něco semitštější podobě, ale nedobral by se k osvícenství, romantismu a sekularizaci, díky kterým mohou dnes neopohané vůbec existovat…A nakonec ani k technologiím, díky kterým se dnes máte jako prase v žitě.
    Dodržoval byste právo šaría, Vašimi milými příbuznými by byli Avaři, Maďaři, Tataři, Kalmyci, Turkové, Kazaši a Turkmeni, staral byste se pěkně o svoje stáje s koni, a na nějakou „vzpouru“ proti tradici otců byste neměl ani pomyšlení, zato naslouchal bedlivě kázáním imáma při pravidelném drncání hlavou o zem v nejbližší mešitě.

    V horším případě byste žil v nějaké zaostalé „hordě“ ne nepodobné dnešním libanonským a tureckým gangům v Německu, v lepším v něčem, co by připomínalo Indii za nadvlády islámské mongolské dynastie Velkých Mughalů nebo Osmanské Turecko.

    Není si tedy na co stěžovat, ale spíše děkovat, a pokud vám něco nevyhovuje, musíte přijít s něčím lepším, co vyplní díru na trhu.
    Nebo zkusit štěstí v tom Turecku, Recep Tayyip Erdoğan je panturkista, sní o obnově Osmanské říše a při troše snahy a vhodně intepretovaných hist. textech (poučte se u pana Vladislava a jiných ruských falzátorů dějin) mu dokážete, že vaše etnikum je tureckého původu, a že se se svými lidmi hlásíte k odkazu tureckých šáhů a velkovezírů raději, než k odkazu římského senátu a jeho sekulárních interpretací….určitě bude rád.

    Tito vám určitě poradí jak na to:

    Jen namísto koní mají koně pod kapotou, protože díky křesťanům (anglikán Francis Bacon, anglikán Isaac Newton, anglikán James Watt, anglikán Henry Martin Ford a mnoho jiných) byly automobily a motocykly a jiné technologie vynalezeny a jim islám nezakazuje je používat.

   • Tyrfing permalink
    Březen 18, 2016 11:08 pm

    Technika a technologie, ba dokonce i umeni (krom nametu) jsou nabozensky neutralni. Rekove postavili sve chramy bez Jezise, Feidias zvladl take umeni bez bible, stejne tak zadny biblicky Prorokiáš neradil Archimedovi. Jak vubec mohlo vzniknout 7 divu starovekeho sveta?

    Vyvoj technologii by se s nejvetsi pravdepodobnosti ubiral priblizne stejnym smerem.

    Nevim, jestli predchozi scenar pocita s neexistenci krestanstvi jako takoveho, nebo jenom s jeho nerozsireni, reknemez, do Zaalpskych zemi.

    V pripade uplne neexistence by asi i islam vypadal o dost jinak. Tam uz bychom museli hodne popoustet uzdu fantazii a resit prilis mnoho scenaru…

    Stejne tak nevime, jak by treba v pripade nerozsireni krestanstvi do zaalpskych kraju vypadala v roce 1241. Samozrejme, vyseuvedeny scenar predpoklada, ze by se tam celych nejmene 300 let nestalo nic. O tom dosti vyrazne pochybuji. Tendence spojovat mensi uzemi do velkych celku zacaly i mimo vlivu krestanstvi, napriklad v Norsku kolem doby Haralda Krasnovlaseho. Predstava, ze v roce 1241 jsou vsude nejake male roztrousene kmeny, porad musi operovat s tim, ze vsude vsechno mimo krestanstvi stagnovalo. Uz by to chtelo vymenit ohranou desku.

   • hádej permalink
    Březen 19, 2016 6:52 am

    „Vyvoj technologii by se s nejvetsi pravdepodobnosti ubiral priblizne stejnym smerem“

    To je jen vaše zbožné přání, nikoliv pravděpodobnost.

    Technologie, které zmiňuji (nemyslím ty primitivní, které známe u všech větších celků) jsou podmíněny
    1) racionalismem a empirismem (řecké myšlení + křesťanství, viz výše naznačený Bacon)
    2) průmyslovou revolucí (ke které se dostala Anglie jen díky okupaci a ožebračování Indie a jiných kolonií, a Anglie v podobě jaké byla mohla existovat jen díky křesťanství)

    Představa vikingského Jamese Watta nebo Henryho Forda je lichá z těchto důvodů:

    1) nedošlo by k recepci řeckého kritického myšlení
    2) tedy ani ke kritice kultu, která podmiňuje sekularizaci
    3) zadumaný Viking by byl tak akorát za podivína, a právem by byl tázán , proč nejezdí s ostatními na loupeživé výpravy či proč nechává dřít ženu na poli, sám dumajíc s provázky a škrabajíc podivné značky do kůry a do trámů, namísto toho, aby se sám přičinil o obživu rodiny.
    Pokud by ženu neměl, také by to bylo podezřelé a opět právem by byl tázán althingem, jaktože nezaložil rodinu a nedává kmeni potřebné bojovníky, zatímco ostatní ano (kdežto křesťané toto efektivně obešli principem celibátu, kdy prvními vědci byli u nich mniši a kněží).
    Podobně by ustláno neměl ani pod nadvládou islámu, protože princip rodiny tam je také silný a kritické myšlení (pokud by k němu nějaký mongolským islámem konvertovaný zadumaný mořský pirát vůbec dospěl) by bylo potlačeno islámským principem „nepřípustné novoty“ (bi’dá) a zadumaný pirát by byl patrně popraven, pokud by se pokusil o nějaký ráznější průlom v myšlení.
    4) bez toho všeho by nedošlo k rozvoji přírodních věd a tedy ani pokročilých technologií

    „Tendence spojovat mensi uzemi do velkych celku zacaly i mimo vlivu krestanstvi, napriklad v Norsku kolem doby Haralda Krasnovlaseho“

    To je sice hezké, ale tento celek by se rval spolu s jinými jako pes úplně stejně jako jiné celky sjednocené silou a na nějaké pěstování vědy by nebyly jak kapacity, tak by to z výše uvedených důvodů nebylo ani možné. K dumání a vědě potřebujete klid a mír, stejně jako oproštění se od denodenních povinností spjatých s obživou a rodinou, což pohanský způsob života v krajině na sever od Alp neumožňuje (v evropské části světa se zadařilo jedině v Řecku), a Haralda by tak stihl patrně osud Čingischánovy říše, která se stejně jako vznikla tak i rozpadla (silou) a nástupnické celky (hordy) začaly pojišťovat své přežití přechodem k islámu, aby byly nakonec stejně vstřebány pravoslavnou expanzí sponzorovanou ruským bojarským rodem Stroganovů, schválenou prvním carem Ivanem Hrozným a provedenou kozáky (progresivnější z dobytých, zejména Tataři, si však svoji identitu zachovali dodnes).
    Ruští vikingové to pochopili včas, vzali za vděk alespoň křesťanstvím despotičtějšího charakteru a přenosu byzantského císařského titulu na Rus, zejména po pádu Byzance přičiněním Turků, v podobě titulu car tak nic nebránilo.

    Každopádně, ať by to bylo tak jako tak, vy stejně žijete v době, kdy se dějiny ubíraly jiným směrem, technologie existují a křesťané tu dosud vládnou, takže vhodnější bude se spíše popasovat s touto realitou, než znovu vybojovávat dávno prohrané bitvy, ve kterých nakonec ani zvítězit nejde, takže jde při pokusu o ně o plýtvání drahocenným časem, talentem a kapacitami.

   • Tyrfing permalink
    Březen 19, 2016 12:05 pm

    „„Vyvoj technologii by se s nejvetsi pravdepodobnosti ubiral priblizne stejnym smerem““
    „To je jen vaše zbožné přání, nikoliv pravděpodobnost.“
    Nemyslim – opet dochazi k zjednodusovani obyvatelu Zaalpske Evropy na valecniky nebo drice na poli. Nesmime zapominat prinejmensim na obchodniky, diky kterym by existovala kulturni i technologicka vymena s okolnimi kulturami a predpokladam, ze ruzne cizozemske vynalezy by se rozsirily tak jako tak, stejne jako tendence je lokalne zlepsovat.

    „Představa vikingského Jamese Watta nebo Henryho Forda je lichá z těchto důvodů:“
    Takova predstava je licha jedine v pripade, ze povazujeme obyvatele Zaalpske Evropy za primitivni barbary, kteri jen loupit, vrazdit, soustat a na vsechno hazet bobek, ugh! Ja chapu, ze je to potrebne, aby predstava o stalete stagnaci bez krestanstvi vychazela, ale doporucoval bych nepritahovat skutecnost takhle za vlasy, mohlo by dojit ke skalpovani 🙂

    „zadumaný Viking by byl tak akorát za podivína, a právem by byl tázán , proč nejezdí s ostatními na loupeživé výpravy“
    To by asi platilo jenom v pripade, ze predtim na ty vypravy rad jezdil. Jinak jezdit na ne nebyla zadna povinnost, jezdili na ne predevsim ne-prvorozeni synove, kteri nezdedili majetky. Prvorozeni synove se starali zvelebeni svereneho majetku a moc na vypravy nepotrebovali jezdit. Nakonec i ti z vyprav hlavne hledali moznost usidlit se na svem, viz uzemi Danelaw v Anglii nebo Normandii.

    „Pokud by ženu neměl, také by to bylo podezřelé a opět právem by byl tázán althingem, jaktože nezaložil rodinu a nedává kmeni potřebné bojovníky“
    Velmi primitivni predstava (to si vymyslite sam tohleto? :-)), my kmen, my bojovat, proc Ty nesoustat? 😀 Althing se nikdy nikoho takto neptal, protoze Althing byl snem svobodnych muzu jednotlivcu a resil to, co tam jednotlivci prinesli, zpravidla spory mezi jednotlivci. Proto nemel co cpat nos do soukromych veci jednotlivcu a jak si kdo nalozil s volnym casem.

    „To je sice hezké, ale tento celek by se rval spolu s jinými jako pes úplně stejně jako jiné celky sjednocené silou“
    Coz nam samozrejme historie krestanstvi ukazala, jak tyhle celky od bitvy na Milvijskem moste vzdy spolunazivaly v miru. Zejmena sektarska tricetileta valka jeste v novoveku je toho krasnym prikladem. O tom, ze se dve varianty islamu vyvrazduji jeste v dobe internetu, ani nemluve. To je ten monoteisticky mir a klid na badani, a „prorok Isa“ s tim zadny problem nema… :-)) Myslim, ze zdokumentovat nabozensky motivovany konflikt za doby polyteismu bude ztracena varta.

    „Každopádně, ať by to bylo tak jako tak, vy stejně žijete v době, kdy se dějiny ubíraly jiným směrem, technologie existují“ – tohle ja rozhodne nepopiram, ale zadne ztracene bitvy take nebojuji. Kazdemu co jeho jest, kristnir menn kirkior saekia, hednir menn hof blota.

   • hádej permalink
    Březen 20, 2016 10:46 am

    Tyrfing:

    „Nesmime zapominat prinejmensim na obchodniky, diky kterym by existovala kulturni i technologicka vymena s okolnimi kulturami a predpokladam, ze ruzne cizozemske vynalezy by se rozsirily tak jako tak, stejne jako tendence je lokalne zlepsovat. “

    BY SE…. klasika. Jednoduchý dotaz:

    Proč se to těm vašim svobodným válečníkům až do doby příchodu první římské legie (2. stol. před kř. letopočtem) či posléze prvního misionáře (5.-6. století kř. letopočtu) nepodařilo, kdežto Řekům (6. stol. před kř. letopočtem) ano? Proč se údajný génius těch vašich mořských pirátů neprojevil už tehdy?

   • Tyrfing permalink
    Březen 20, 2016 2:53 pm

    Proc se nepodarilo CO ? Bylo by dobre specifikovat, co se nepodarilo.

    Rekove predehnali vsechny, ale to nebylo kvuli tomu, ze by z nich snad byli nejaci krestane. Fakt nechapu, jak ma argumentace s predkrestanskymi Reky napomoci predstave krestanstvi coby spasneho systemu pro vyvoj polyteistu, neco mi unika, nebo spis, nikde to tam neni.

    Ostatne vyse zminena scenka ze Zivota Briana je primo symptomaticka: zaostali monoteiste utopeni v sektarskych valkach vyjmenovavaji, co vsechno pokrokoveho jim polyteiste prinesli.

   • Andreos permalink
    Březen 21, 2016 1:16 pm

    hádej
    Západ by se skutečně rozvíjel přibližně stejně i bez křesťanství. Ze začátku mohlo mít křesťanství i nějaký pozitivní vliv ve smyslu uchování a přepisování některých starověkých děl, mohlo být motivem k nějaké umělecké aktivitě a podobně, ale klíčový vliv ve vzniku západní civilizace to nebyl. Západní věda, technika, umění, filosofie a vůbec celkový ráz západní civilizace jsou produktem jejího bílého obyvatelstva, jeho inteligence, kreativity, mentality, temperamentu. Přece to co nazýváme výdobytky civilizace může být utvořeno jen někým, kdo k tomu má nějaké vnitřní předpoklady – dostatečnou inteligenci, tvůrčí talent, dostatečné soustředění, vůli a pracovitost. Víra je jen soustava nějakých abstraktních představ, idejí, myšlenek spojených s emocionálním upnutím k nim. To není nic, co by samo o sobě dávalo člověku schopnost tvořit geniální díla apod.
    Ostatně podle novodobých výzkumů právě nadprůměrně inteligentní lidé, díky nimž civilizační progres existuje, tendují spíše k náboženské vlažnosti, větší svobodě myšlení, odmítání dogmatismu (včetně náboženského) a ateismu. Také celkově vyspělejší země a národy bývají nábožensky vlažnější.
    https://www.researchgate.net/publication/237347299_Average_intelligence_predicts_atheism_rates_across_137_nations

    Náboženství jako takové samo o sobě není klíčovým vlivem v řízení osudu civilizací – ani v jejich rozkvětu, ani v jejich úpadku. Třeba V pozdní římské říši se přece křesťanství také velmi rozšířilo a přesto úpadku její civilizace nikterak nezabránilo. V Latinské Americe nebo i některých zemích subsaharské Afriky je přece křesťanství také hojně rozšířeno, ale přesto zde žádná skutečně vyspělá civilizace nevznikla. Islámská civilizace kdysi vzkvétala a pak zase zaostala navzdory tomu,že si konstantně udržuje svoji víru. Západ je vyspělou civilizací i dnes, i když ohromné množství lidí už křesťanství ani jiné náboženství vůbec nevyznává. Úroveň a konkrétní podoba jakékoli civilizace je určována primárně mírou vloha a mentalitou lidí, kteří je vytvářejí, ne jejich vyznáním.

   • Andreos permalink
    Březen 21, 2016 1:37 pm

    hádej
    Ještě dodávám k tomu přejímání „kritického myšlení od Řeků“ apod. Už jsem psal – nic moc jsme odnikud nepřejali, skoro všechno jsme si vytvořili až my tady sami. To, že jsou někde v Aristotelových spisech popsány nějaké vědecké metody samo o sobě nemůže vést ke schopnosti něco vytvářet, dosahovat nějakého pokročilého poznání apod. Může to být nanejvýš nějaká inspirace, metodická pomůcka, ale primární jsou vnitřní vrozené schopnosti lidí. Věda a technika by se na Západě rozvinula i bez Řeků – a stejně tak i ono kritické myšlení a vědecké metody. Ostatně vědecká metodologie, důraz na rozum a tak dále – to přece se na Západě samo dlouhá staletí rozvíjelo a dnes je drtivá většina vědeckých postupů, zásad a podobných věcí náš vlastní západní výtvor, s Řeky to nemá skoro nic společného.
    Navíc při tom přejímání je beztak opět zásadní nakonec to, jak je daný národ schopný a nadaný a nakolik je pro nějaké přejímání disponován – tak třeba Japonci (nekřesťané) dokázali úspěšně převzít většinu západních technologií, metod a konceptů; pozdní Osmanská říše nikoli, i když dravě se rozvíjející Západ byl hned vedle a někteří sultáni a vezíři se o to cíleně snažili.
    Ostatně je otázkou, proč už dnes najednou to kritické myšlení ti Řekové, co stáli u jeho zrodu, nemají. Ti by ho právě proto měli přece mít dodnes rozvinuté nejvíc. Asi se s nimi něco stalo – už to nejsou titíž lidé jako kdysi- ztratili svoje kvality a původní identitu. Také je zajímavé, že dnes jsou to převážně křesťané, ale nějakými úspěchy se moc chlubit nemohou; tehdy to byli pohané a byli naopak zřejmě nejtalentovanějším národem své doby a právě tehdy bez křesťanství. To moc vašemu schématu o zásadní roli křesťanství pro vznik civilizace moc neodpovídá.

   • hádej permalink
    Březen 21, 2016 8:32 pm

    Tyrfing:

    „Fakt nechapu, jak ma argumentace s predkrestanskymi Reky napomoci predstave krestanstvi coby spasneho systemu pro vyvoj polyteistu, neco mi unika, nebo spis, nikde to tam neni.“

    1) poukazuji na to, že vaši mořští piráti se nikdy nedobrali kritického myšlení, na rozdíl od Řeků, a ani toho dle všech informací nebyli schopní před příchodem křesťanů.
    U Řeků jej pěstovala vrstva elit, která si mohla dovolit nepracovat. Převážně boháči či vážené osoby.
    2) christianizací mořských pirátů jim bylo toto kritické myšlení bylo zprostředkováno, např. přes díla sv. Augustina (syntéza Platona a Bible), protože předtím k nim nedospělo ani na něj nepřišli.

    „Ostatně je otázkou, proč už dnes najednou to kritické myšlení ti Řekové, co stáli u jeho zrodu, nemají.“
    Zkazil je socík a byrokracie, dědictví křesťanství. Socík nemá rád elity.

   • hádej permalink
    Březen 21, 2016 10:10 pm

    Andreos:

    „V pozdní římské říši se přece křesťanství také velmi rozšířilo a přesto úpadku její civilizace nikterak nezabránilo.“

    Ale ano. Její kulturu v mračnu barbarů zachránily opevněné kláštery ala Monte Cassino aj. Posléze barbarští Frankové, pro které se křest stal výhodným. Stále to samé, křesťanství.

    Učinilo římskou civilizaci nesmrtelnou. Svatá říše římská, latinka, gregoriánský kalendář, římské právo jako základ mezinárodního, Spojené státy americké, Evropská Unie, Ruská Federace, jejich kolonie…římský typ urbanizace, státosprávy, římské mravy, římský způsob hygieny, vliv teologie na vznik většiny věd, …. ti všichni jsou jejím dědictvím… Je toho mnoho.

    Podlehnutí dojmu, že římská civilizace skončila, jí umožnilo roztáhnout se po celé planetě. Díky křesťanům, kteří s ní spojili své osudy. A díky naivním romantikům, kteří za křesťany považují jen klérus a svíčkové báby.

    Toto je Řím. V USA.

    Toto je Řím. Ve Vatikánu.

    Toto je Řím. V Londýně.

    Toto je Řím. V Moskvě.

    Kontrolní otázka, víte patrně podle jakého vzoru stavěl irský římský katolík John McShain Pentagon (sídlo americké armády, tč. stále ještě nejsilnější na světě?), na dohled od nejstarší jezuitské university v USA, Georgetownu?

    Pár příkladů navíc:

    Latinka:

    Latinský jazyk – medicína, přírodní vědy

    Křesťanství

    Státy, které akceptovaly mezinárodní policii (od řeckého slova polis) Interpol (sídlí ve Francii, dědici Svaté říše římské)

    Zavedení evropského vestfálského systému (po r. 1648) po celé planetě (koncept národního státu, s pevně narýsovanými hranicemi, panovníkem a lidem)

    Co tomu předcházelo?

    Kolonie latinského křesťanství
    http://i1.wp.com/ListEnthusiast.com/wp-content/uploads/2015/03/Portuguese-Empire-10-Largest-Empires-In-History.gif?resize=640%2C380

    Kolonie byzantského křesťanství
    http://vignette1.wikia.nocookie.net/althistory/images/d/d9/Russian_Map.png/revision/latest?cb=20110218013826
    a jeho sovětského dědice

    Co třeba velká politika

    kontrolní otázky:
    1) Víte jakými smlouvami vznikla EU, ve stínu sochy jakého papeže?
    2) Co znamená 12 hvězd na vlajce EU? Z kterého citátu z Bible vyplývají?

    A něco bližšího k nám
    Bohuslav Sobotka (předseda ČSSD) – římský katolík
    Petr Fiala (předseda ODS) – římský katolík
    Pavel Bělobrádek (předseda KDU-ČSL) – římský katolík
    Miroslav Kalousek (předseda TOP09) – římský katolík

    Toto vše a mnoho dalšího je Řím. Takže je marné říkat, že křesťan je nějak mimo to. Naopak, dnes křesťan = Řím. A kam vstoupí, tam vstoupí Řím s ním.
    Takže i kdybyste se nemodlil, nechodil do kostela, a křesťanům dále upíral jejich historickou roli a kulturně-civilizační roztažení se po planetě, tak tím, v čem žijete, jaké zákony dodržujete, a čemu jste vyučován ve školách, médiích a v reakcích lidí na konkrétní situace, jak smýšlíte, jakou strukturu myšlení máte (germánské 9. století nepřipomíná ani vzdáleně, je mi líto) atd., křesťan jste, ať chcete nebo ne.

    A tady se řeší mnoho set let mrtvé loupeživé a z dnešního hlediska velmi primitivní hordy, zvěčněné v popularizační literatuře pro oddechový čas, a zaznívá otázka, co nám to křesťané dali, a oči pokryté bělmem hledají marně odpověď….

   • Tyrfing permalink
    Březen 21, 2016 11:01 pm

    No, vzhledem k tomu, ze nemame k dispozici jinou realitu nez tu, ktera se zrovna vyvinula (a ktera v zadnem pripade nebyla zakonita), tak nemuzeme rici, jak by to v pripade jine reality (napriklad kdyby Flavius Claudius Julianus vladl 20 let) bylo, ci nebylo. Ovsem rici, ze na svete (by) nebylo jineho faktoru nez krestanstvi, aby se rozsirily recke myslenky mezi vikingy, je jako rikat, a nerad naplnuji Godwinuv zakon, ze bez jisteho pana v Nemecku by proste neexistovaly dalnice. On je prokazatelne stavel, a kdybychom ho z historie skrtli, nikdo by nikdy dalnice v Nemecku (ani jinde) nepostavil. Chmno… Doufam, ze rakouskym stavitelem dalnic je lichost argumentu o nezastupitelnosti krestanstvi ve vyvoji reality jasny… Proste by dalnice postavil nekdo jiny. Stejne jako myslenky Reku by se dostaly na Sever nejak jinak. Treba pres Mithraisty nebo pres severany samotne – predpokladam, ze „Ruotsi“ by se tak jako tak po Volze doplavili do vychodni casti Rimske rise a pri navratu by tyto myslenky prinesli ssebou.

   • Andreos permalink
    Březen 23, 2016 5:00 pm

    hádej
    Obnova civilizace v Itálii právě nemá mnoho společného s křesťanstvím, ale s obnovou kvalitní bílé krve v severnějších částech Itálie. Tam se uchovala bílá nesmíšená populace i po pádu Říma, a navíc sem po staletí migrovali další bílí barbaři, co oné starší populaci svojí čerstvou krví vlévali do žil síly k civilizační obrodě. Naopak v jižní Itálii, i když se tam křesťanství rozšířilo také, pokračoval úpadek – obyvatelstvo bylo dysgenicky upadlé, promíšené a téměř žádná obnova kvalitní krve barbarskými invazemi se zde nekonala.
    A jinak to berete dost hopem – latinka nebo kalendář jsou jen vnější formy, to však nedefinuje civilizaci v její podstatě, takže užívání těchto věcí z nás ještě nečiní římskou civilizací ani nic jí nějak zvlášť blízkého. EU, USA, Ruská federace jsou jako kultury, civilizace a národy definovány a formovány velkým množstvím faktorů, rozhodně ne jen odkazem Říma. A mnohé věci opět jsou výtvorem spíše vloh bílé rasy – třeba urbanizace nebo hygiena – tím se vyznačovaly mnohé bílé civilizace před vznikem té římské – třeba harappská civilizace s podle plánu pečlivě stavěnými městy a s lázněmi, s koupelnami a záchody v domech, s kanalizací. Mimochodem i ti pohanští Skandinávci už udržovali na tu dobu velmi vysokou úroveň hygieny. Úroveň státosprávy, efektivita státní administrativy opět souvisí spíše s tím, jak je který národ nadaný a schopný. Křesťanství, co mělo zprostředkovat římský odkaz státosprávy, je dominantní v mnoha zemích třetího světa, ale efektivitou státního aparátu tyto země právě nevynikají. Mravy a vůbec morálka je primárně produkt vnitřních kvalit člověka, hlavně pak některých skupin, u nichž je altruismus, smysl pro nějaké hodnoty apod. rozvinut více než u jiných – nejvíce u bílé rasy a severních Asiatů. Proto vznikly zákony, ustavené mravy apod. u všech bílých civilizací – i před vznikem křesťanství a Říma. A proto nejvyšší úroveň zákonnosti a morálky je v bílých s severoasijských zemích – je to dáno primárně rasou jejich obyvatel, ne křesťanstvím nebo dědictvím Říma. V zemích třetího světa s převahou křesťanské víry, kam měly podle vás společně s ní dorazit i římské mravy, nějaká velká mravnost nepanuje. Vědy mohou vzniknout jen díky tomu, že má někdo dostatečné vlohy, ne nějakou teologií, to už jsem tady řešil. Opět – v křesťanských zemích třetího světa mají také teologii, ale ke vzniku věd to tam nevedlo.

    Právě že bílí barbaři se od nás v jádru a strukturou svého myšlení moc nelišili, jen prostě ještě nežili ve stabilním a vyspělém sociálním řádu, nebyla rozvinutá vzdělanost a morální standardy. Ale právě díky svým vnitřním vlohám toto všechno postupně rozvinuli. Napřed musí být vnitřně kvalitní populace, pak teprve může díky tomu vzniknout civilizace (ani to jinak nejde – nemůže být civilizace a pak z ní vzniknout lidé – to je nesmysl). Občas se ony vnitřní kvality navíc projevují dokonce už před vznikem opravdové civilizace. Proto třeba už dávní kromaňonci malovali krásné nástěnné malby v jeskyních, i když neměli ustavenou žádnou výtvarnou školu nebo formální styl, starali se o slabší jedince ve své tlupě, i když nebyla ustavena žádná oficiální morálka a zákony o sociální péči atd. Byly to spontánní projevy jejich vnitřních intelektuálních a morálních kvalit. Stejně tak západní civilizace vznikla díky kvalitní krvi bílých barbarů, kteří po určité konsolidaci poměrů dostali v Evropě příležitost své skryté potenciální kvality plně projevit v podobě rozvinuté civilizace. Křesťanství mohlo být zejména zpočátku určitý pozitivní vliv ve smyslu onoho zprostředkování antických děl nebo třeba i poskytnutí motivace pro tvorbu nějakého umění – ale byl to až vliv podružný, sekundární, ne primární a klíčový. Proto v zemích subsaharské Afriky nebo i mnoha zemích Latinské Ameriky ke vzniku žádné vyspělé civilizace nevedlo a nikdy nepovede. Tyto národy totiž nemají dostatečný vnitřní vrozený potenciál k jejímu vytvoření, ať už jsou křesťany nebo ne.

    Netvrdil jsem, že křesťanství je úplně mimo západní civilizaci. Byl to prostě ale jen jeden řekněme nábožensko-sociokulturní vliv, co ji při jejím vývoji ovlivnil. Celkově vzato západní civilizaci ovlivnilo v něčem negativně (třeba potlačování svobody myšlení), v něčem pozitivně (třeba uchování některých antických spisů v době Temna). Ovšem bylo to vesměs ovlivnění spíše v povrchnějším smyslu – tj. třeba zavedením církve a papežství jako instituce nebo ve středověku zdůrazněním tří stavů společnosti jako bohem stanoveného řádu apod. A to je právě to, v čem se poněkud mýlíte – že považujete vnější formy často vcházející z křesťanství za to zásadní, jenže ty zásadní při definování západní civilizace nejsou. Tak například není tak důležité, že západní přírodní vědy jsou psány v latince, neboť stejně tak by mohly být psány v něčem jiném; důležité je, že vůbec vznikly – a to díky nadání bílé rasy, ne díky křesťanství. Západ v základním smyslu definuje celková vnitřní dynamika, vyspělost, kreativita, jeho základní ráz (humanismus, individualismus, racionalismus atd.)- a to je dáno vlohami a mentalitou jeho bílého obyvatelstva. Nebo že některé stavby v západních zemích jsou stavěny podle římského slohu – ano, to je pravda, ale to je opět jen vnější architektonická forma, to z těchto zemí přece nedělá římskou civilizaci.
    V jaké společnosti žijeme, jaké zákony zde jsou, jakým způsobem uvažujeme, to právě dáno především naší rasou – naší mentalitou a inteligenční úrovní. Kdyby bylo pro toto tak zásadní křesťanství, tak by společnost velmi podobná té naší musela vzniknout i v mnoha zemích subsaharské Afriky, kde je také mnoho lidí křesťanského vyznání. Jenže nevznikla, takže to klíčový faktor být nemůže. Naopak odnože západní civilizace vznikly daleko mimo Evropu jen v regionech, do nichž se rozšířila bílá rasa jako jediná nebo dominantní skupina (v nich i v Evropě samé je sice plno křesťanů, ale také plno lidí bez vyznání i ateistů). To jasně dokazuje, že základním konstituujícím faktorem západní civilizace je bílá rasa a ne křesťanství.

    Navíc je třeba si vyjasnit, že římská civilizace a křesťanství byly původně dvě zcela odlišné věci a původní Řím byl pohanský. A hlavně římská civilizace byla bělošská civilizace, proto bílí barbaři, díky tomu, že právě svou mentalitou a inteligencí se bílým tvůrcům římské civilizace dost podobali, mohli mnohé z římského dědictví převzít – třeba to právo a instituce. Křesťanství bylo jen náboženství, co se uchytilo v pozdním Římě a s ním pak prostě vedle ostatního kulturního dědictví bylo oněmi barbary přejato, nic víc. Hlavní roli v úspěšném přejmutí některých prvků římské civilizace barbary tedy hrála jejich společná rasa. Opět – nezápadní národy nic moc z římského dědictví, i když přijaly římskokatolickou víru, nepřejaly a ani nemohou, protože tyto věci neodpovídají jejich odlišné rasové identitě – mentalitě, inteligenční úrovni.
    Nicméně římská civilizace sama o sobě upadla i přes svoji kristianizaci, to se popřít nedá; bílí barbaři díky svým vlohám a kompatibilní mentalitě z ní prostě jen něco převzali, to je vše. Celkově však římská civilizace ve své podstatě jako komplexní celek zmizela s tím, jak zmizeli samotní Římané.

    K těm Řekům – ti upadli proto, že ztratili původní kvality a identitu – částečně vymřeli, částečně dysgenicky upadli a hlavně se promísili s tmavšími populacemi ze severní Afriky a Levanty. Proto dnešní Řekové nemají skoro nic společného se starověkými bílými Helény (potvrzeno dnes i geneticky). Je to dnes prostě spíše orientální než evropská mentalita. Proto ta zaostalost, chaos, korupce, nepotismus, rozhazovačnost, bujení byrokracie a další nešvary dnešního Řecka.

   • hádej permalink
    Březen 27, 2016 5:26 pm

    Tyrfing

    „predpokladam, ze „Ruotsi“ by se tak jako tak po Volze doplavili do vychodni casti Rimske rise a pri navratu by tyto myslenky prinesli ssebou“

    Doplavili, dokonce dělali byzantským panovníkům tělesnou stráž (což byste měl vědět)… nicméně nepřinesli.
    Proč? Protože je to nezajímalo. Nechápali jejich význam, podobně jako dnes cikány nepřesvědčíte o výhodnosti vzdělání. Je to pro ně cizí, neuchopitelný svět, v němž jim tyto novoty nedávají pražádný smysl. Proto také většina z nich nakonec musela být pobita mečem a ohněm, neboť rozumové důvody neuznávali, s výjimkou hloubavějších Irů, kteří uznali výhodnost křesťanského světonázoru a přijali jej díky sv. Patrikovi, na nějž si nedávno nejeden „neopohan“ jistě připil.
    Takže marná sláva, zůstali by nevzdělanými válečníky (což jim smysl dávalo) a dříve nebo později by si pro ně „došli“ stepní kočovníci anebo muslimové, vyloučíme-li křesťanský element, jehož roli se intenzivně snažíte popírat.
    Protože všechna themata, která se v dnešním „pohanství“ snažíte řešit, jsou již dávno uchopená někým jiným, a v daleko lepší kvalitě, takže tím posledním, co ještě uchopeno nebylo, je primitivní a neodůvodněný antiklerikalismus, v něm ještě jakž takž můžete vyniknout, a jelikož se stali křesťané svým umem nesmrtelnými, může vám to nakonec vydržet jako celoživotní program, aniž by důvod jeho vzniku náhle pominul.
    Nenávist je jen převlečená závist k úspěšnějším, tak se nad tím prosím zamyslete.

    Křesťany však řecké myšlení inspirovalo, protože potřebovali Římanům dokázat, že jejich nový kult tváří v tvář zavedeným má svoje opodstatnění. A k tomu se jim ta řecká systematičnost myšlení náramně hodila.

    Andreos

    Pokusy svázat civilizační hodnoty s rasou či krví už tu byly, zřejmě čerpáte od německých křesťanských okultistů, kteří představu, že krev (či tělo) nese nějaké kulturní kvality, převzali z křesťanství (svatá Kristova krev vylévaná za hříchy lidstva a požívaná při eucharistii podobojí, kult ostatků svatých), nicméně kultura se ve skutečnosti šíří výchovou a prostředím (kdy prostředí severní Evropy skutečně mohlo hrát roli, ale až poté, co k etnikům v něm žijícím prostřednictvím křesťanství doputovalo řecké kritické myšlení), geny dávají pouze vlohy, to jest dispozice k IQ a EQ, nikoliv kulturu samotnou.
    Když děti libovolné rasy a krve necháte bez výchovy, vyrostou z nich barbaři ve všech případech, viz šikana ve školách a klesající věk páchání prvních zločinů.

   • Tyrfing permalink
    Březen 27, 2016 8:24 pm

    „(což byste měl vědět)“ – coz samozrejme vim, proto jsem psal, ze by se tam doplavili tak jako tak. Oni se tam neobjevili proto, ze byl podan inzerat „Krestansky vladce Byzance vyhlasuje vyberove rizeni na ochranku“, coz byste zase mel vedet Vy.
    „Proto také většina z nich nakonec musela být pobita mečem a ohněm, neboť rozumové důvody neuznávali“ – dekuji za potvrzeni, ze krestanstvi nezvitezilo na nejakem trhu myslenek, ale propracovanou „religiocidou“. Ostatne, Velky Tesar se take cholericky rozcilil na nebohy fikovnikovy strom a mirumilovne ho proklel, az uschl.
    „díky sv. Patrikovi, na nějž si nedávno nejeden „neopohan“ jistě připil“ – nejeden mozna, ale ja ne.
    Nevzdelanymi valecniky by rozhodne nezustali. Skaldove a propracovane zakoniky byly dobry zaklad kultury, ktera by mohla vypadat trosku jinak nez krestanska, treba bychom pouzivali „Times New Runes“ font. Kdybychom skrtli krestanstvi, kdovi, co by se s islamem stalo a jestli by nejaky byl. Zapominate na ty mithraisty. Navic by mohla probihat kulturni vymena mezi Rimem. Takova spousta moznosti, ale monoklapky na ocich zobrazuji jenom tu jednu jedinou, bez ktere by to jinak neslo 🙂
    Ten zbytek – ze mne rozhodne nemluvi nenavist. Jenom vim, ktera cesta neni pro mne, nic mi nerika. Vam nezbyde, nez se s tim smirit. A misionarit nekde jinde, kde budou koblihy ucinkovat vice.

   • hádej permalink
    Březen 27, 2016 10:17 pm

    „Takova spousta moznosti, ale monoklapky na ocich zobrazuji jenom tu jednu jedinou, bez ktere by to jinak neslo“

    Z jediného důvodu. Protože zvítězila, a Vaši skaldové jsou už pár staletí pod drnem, takže vám nezbývá než prsit se něčím, co neexistuje.

    „dekuji za potvrzeni, ze krestanstvi nezvitezilo na nejakem trhu myslenek, ale propracovanou „religiocidou““

    Tak o tom snad ví každý, kdo se tématem seriózně zabývá.
    Silnější zvítězil nad slabším, to je hlavní přírodní zákon. Ale platí to i o trhu myšlenek, záleží na tom, na jaké protějšky křesťané narazili. Tupé museli vzít mečem (a ti to projeli, protože byli tupí i na válečné umění adekvátní své době, a je jedno zda v oblasti počtu bojovníků, kvality zbraní, kvality zbrojí, taktiky, nebo logistiky), inteligentní akceptovali jejich argumenty. Takže přežili ti z těch inteligentnějších, tedy Vaši i moji předkové. Existujeme oba díky křesťanům. Docela výhra, ne?

    Mě jde o historickou pravdu a smíření se s realitou, nikoliv o zbožná přání vydávaná za realitu, tím méně o misionářství, kterému jsem na hony vzdálen, neboť vyznáním křesťan nejsem. Nicméně popírat historickou roli křesťanství na řadě věcí i na podobě dnešního světa, s čímž jsem se tu setkal, a na což reaguji, ukazuje na regres neopohanů k těm tupým předkřesťanům, kteří rozuměli pouze argumentu silou, tedy regres k opětovné porážce (asi se jim ta mučednická sebestylizace zamlouvá, protože na rozdíl od nalézání strategií k skutečnému sebeprosazení se, nic nestojí), ve světě sofistikovaných odposlechových technologií, precizních kriminalistických postupů a speciálních přepadových komand asi bez překvapení.

   • Tyrfing permalink
    Březen 28, 2016 12:15 am

    „Z jediného důvodu. Protože zvítězila, a Vaši skaldové jsou už pár staletí pod drnem, takže vám nezbývá než prsit se něčím, co neexistuje.“
    Vsichni z te doby jsou uz par staleti pod drnem. Neprsim se necim, co neexistuje. Pramenu mame dost.

    „Silnější zvítězil nad slabším, to je hlavní přírodní zákon.“ – netusil jsem, ze krestanstvi je o zakonu dzungle. No, ale kdyz se kouknu na dejiny, tak vlastne ano. Proc potom takovych kecu o principech, ktere nikdo od vas stejne nebude dodrzovat?

    „inteligentní akceptovali jejich argumenty“ – na povrchu, protoze prisli na to, ze s pomatenymi blazny se stejne nedohodnou. Ja uznavam, ze pristup Thorgeira Thorkelssona na Althingu mel v sobe spoustu pragmatismu a nakonec vedl k tomu, ze nam predkove v konecnem dusledku zachovali prameny, na kterych je mozno opet stavet.

    „Existujeme oba díky křesťanům. Docela výhra, ne?“ – existujeme diky nasim predkum, a ja jsem zejmena svym rodicum hluboce vdecen za to, ze na me nic netlacili a nechali me vybrat si vlastni cestu. Ze se rozhodli (coz byla jedna z mala pozitivnich vlastnosti blbolsevickeho rezimu) prerusit to krestanske splouchani na majak (pun intended) u deti.

    Historicka pravda je velmi problematicka vec. Historii pisi vitezove, kteri si rozhodne nes*rou do vlastniho hnizda za sve vlastni ciny. Sem tam se jim nepodari vymazat veskerou dzahiliji, jejich damnatio aeternae ma sve mouchy, nebo dokonce nekteri vedome damnatio aeternae obejdou, a v tech mezerach se pak dozvidame opacnou stranku veci. Ze jsou lide, kteri se v teto napsane historii rochni a berou ji za objektivni, se nedivim, je to hezke, poslouchat rozpravky o milosrdnych cinech vlastniho mirumilovneho stadecka plneho duchovnich gigantu. Abych mohl objektivne posoudit historii, tak bych si rad precetl treba Celsovu polemiku s krestanstvim. Original je pryc, misto toho mam jen origenovym blabolenim prokladane zlomky dila. Takhle se proste kriket nehraje. Objektivni historii nelze stanovit, natozpak ji nejak hodnotit. Me se verze vitezu nelibi, protoze me nenechali nahlednout do argumentu druhe strany.

    Proste oba jsme zaujati a nikdy se nemuzeme dohodnout. A to zde predvadene popisovani predkrestanskych lidi v zaalpske oblasti ve forme mayovskych Indianu rozhodne neprispiva k porozumeni.

    Ten zaver mi radsi neni jasny… To vyhrozujete pronasledovanim ze strany statu? Za co?

   • Tyrfing permalink
    Březen 28, 2016 12:16 am

    „mayovskych Indianu“ = Indianu z del Karla Maye

   • Tyrfing permalink
    Březen 28, 2016 12:25 am

    Saakra, ja vedel, ze to ma byt damnatio memoriae 🙂

   • hádej permalink
    Březen 28, 2016 11:23 am

    Tyrfing

    „To vyhrozujete pronasledovanim ze strany statu? Za co?“

    To jste špatně pochopil. Jen jsem poukázal na to, že svět se vyvinul do podoby, ve které budete muset reagovat i na takovéto aspekty reality.

    „Neprsim se necim, co neexistuje. Pramenu mame dost. “

    „Historicka pravda je velmi problematicka vec. Historii pisi vitezove, kteri si rozhodne nes*rou do vlastniho hnizda za sve vlastni ciny.“

    Tak to mě uklidnilo.

   • Tyrfing permalink
    Březen 28, 2016 12:14 pm

    Vydychejte se. Naberte sily. Ja pockam.

   • Andreos permalink
    Březen 29, 2016 2:36 pm

    hádej
    Ta vaše teze, že civilizace – ať už jde o její úroveň nebo konkrétní podobu – vzniká čistě z environmentálních příčin – byla už jasně vyvrácena mnoha vědeckými fakty. Celková úroveň civilizace samozřejmě závisí primárně na vrozených kvalitách populací – nejvíce na inteligenci, dále na míře kreativity, morálních kvalit a pracovitosti.
    A tyto vlastnosti jsou do značné míry dány geneticky. Inteligenci determinuje genetika ze 70-80%, temperament (základní emocionální ladění člověka) je dán také převážně geneticky, specifické talenty (jako hudební) jsou dány takřka výhradně geneticky a povahové vlastnosti/charakterové kvality jsou dány geneticky v míře něco málo přes 50%.
    Opravdu nečerpám z nějakých okultistů, nýbrž z vědeckých knih opírajících se o prokazatelná fakta. O klíčové roli genetických kvalit pro úroveň civilizace pojednávají knihy od Lynna a Vanhanena. Tak třeba v souhrnu knihy IQ and Global Inequality na wikipedii stojí: „In IQ and Global Inequality Lynn and Vanhanen argue that intelligence, as measured by IQ tests, is a major contributor to national wealth as well as to various measures of social well-being. They base this argument on the finding that nations‘ average IQs have a strong correlation with several such factors, among them adult literacy (0.64), tertiary education (0.75), life expectancy (0.77), and democratization (0.57).“
    V souhrnu knihy IQ and the Wealth of Nations stojí: „The book includes the authors‘ calculation of average IQ scores for 60 countries, based on their analysis of published reports. It reports their observation that national IQ correlates with gross domestic product per capita at 0.82, and with the rate of economic growth from 1950–1990 at 0.64.“
    Viz i nová kniha od Vanhanena, v níž na základě dat došel k závěru, že ekonomická úroveň jednotlivých národů a civilizací je určena inteligencí jejich populací ze tří čtvrtin.
    http://www.ulsterinstitute.org/globalinequality.html
    Souhrnný článek o tom:
    https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/10/national-iq.pdf
    Navíc nejen obecná úroveň civilizace, ale i některé její konkrétní rysy jsou značnou měrou ovlivněny mentalitou, kterou ovlivňuje genetická výbava dané populace. Třeba západní individualismus je primárně dán mentalitou bílé rasy a kolektivismus převažující v jiných civilizacích je dán také převážně tím, že jsou takto vrozeně nastaveny. Dobrým příkladem, že kulturní vzorce, zejména ty obecnější a zásadnější, jsou vlastně jen konkrétním vyjádřením vrozené mentality dané populace, je čínské konfuciánství, které klade důraz na sociální řád, harmonii, respekt k autoritám, hierarchii. V Číně je formalizováno do konkrétního hodnotového systému, jenže velmi podobnými sociálními a psychologickými tendencemi se vyznačují i jim rasově blízcí Japonci a Korejci, i když v jejich zemích to na rozdíl od Číny explicitně formalizováno v podobě konfuciánství není. Je tedy vidět, že třeba tyto kulturní tendence jsou dány spíše vrozenými tendencemi severoasijské rasy než prostředím a v jen v Číně byly formalizovány do nějakého konkrétního myšlenkového systému.
    Myslím, že vaši tezi o tom, že civilizace se šířila prostřednictvím křesťanství jasně vyvrátil tím, že to se přece rozšířilo i třeba do Afriky, ale tam k žádné vyspělé civilizaci nevedlo. Evropa má stále vyspělou civilizaci, ale křesťanství tady už moc nerezonuje, je tady plno lidí bez vyznání – a ti dokonce převažují právě mezi těmi inteligentnějšími, na nichž právě civilizační progres a úroveň závisí. A kvetoucí civilizace vznikaly na světě už dlouho před vznikem křesťanství. Navíc některých zjevných úspěchů, zejména v oblasti řemesel, techniky, astronomie nebo stavitelství dosáhli bílí obyvatelé Evropy už dlouho předtím, než k nim křesťanství dorazilo. Fakta jsou jasná, dále nemá cenu to řešit.
    Navíc s tou vaší tezí o tom, že kultura někde vznikne jen tím, že přišla od někoho jiného, se ocitáte v pasti nekonečného regresu – přece toto řetězení nemohlo začínat v nekonečnu – někde musely první civilizace vzniknout bez toho, aby je někdo jiný přinesl odjinud – tj. musely vzniknout „na zelené louce“ – právě z vrozených kvalit určitých populačních skupin. A vznikly dlouho před vznikem křesťanství.
    To vaše tvrzení, že geny určují vlohy pro IQ, ale kultura sama je něco jiného a na ni nemá inteligence vliv, je vnitřně naprosto rozporné. Právě naopak zde existuje silná provázanost – geneticky determinovaná inteligence se do značné míry podílí (s dalšími kvalitami) na tom, jak vyspělá kultura vznikne. A stejně tak konkrétní ráz dané kultury je značně ovlivněn konkrétní mentalitou, povahovými tendencemi dané populační skupiny. Provázanost mezi kulturami a genetickou výbavou jejich populací samozřejmě existuje.
    A k těm dětem a výchově podotýkám, že i zde je patrný vliv genetiky – třeba adoptivní studie odhalily, že v inteligenci nebo třeba u sklonů ke kriminalitě vykazují adoptované děti větší podobnost ke svým biologickým než adoptivním rodičům (i když s biologickými rodiči nikdy nepřišly do styku).

  • Andreos permalink
   Březen 15, 2016 2:53 pm

   Podle mě je naše vyspělá civilizace prostě spontánním vyjádřením inteligence, kreativity, pracovitosti a specifických povahových tendencí bílé rasy. Náboženství, ať už takové nebo makové, v tom zas tak moc roli nehrálo. Víra je tak trochu povrchní záležitost, ta nic nemění na vnitřní mentalitě, vlohách, inteligenci lidí.
   Upřímně řečeno si myslím, že přechodem od pohanství ke křesťanství se v jádru na utváření a podobě naší společnosti a civilizace nezměnilo zas tak mnoho; stále jsme zůstali stejnou rasou se stejnými vlohami, inteligencí, povahou, temperementem. Křesťanství jsme si časem své vcelku svobodomyslné mentalitě přizpůsobili – tj. přišlo o většinu svého dogmatismu.

   K tomu přejímání a syntéze vlivů z minulosti, jež měly pak značnou měrou utvářet naši civilizaci – musím říci, že dle mého názoru se to dost přehání. Nic moc jsme nepřejali; 99,9% našich civilizačních výdobytků, vynálezů, děl, myšlenek apod. jsem si vytvořili až my tady v Evropě a jejich zámořských odnožích, bez ohledu na Řecko, Řím a další starší civilizace. Je to výsledek naší vlastní inteligence, invence a úsilí. Jistě jsme mohli něco přijmout jako inspiraci, třeba římské právo, ale právě nanejvýš jako inspiraci; také jistě můžeme přejmout za své starověká díla nebo spisy, ovšem našich vlastních, námi vytvořených děl, spisů atd. je mnohonásobně víc.

   • Kryserka permalink
    Březen 22, 2016 11:15 am

    Podle zdejších KDU ČSL zformátovaných hlav ovšem byli řekové i římané jen takoví zcela necivilizovaní hlupáci, no, ještě že měli ty pokřtěné Góty, Franky, Burgundy, Vandaly a další vysoce civilizované a vesměs kulturní národy.
    Čím to, že ze stejné skupiny vypatlanců se dnes rekrutuje většina obhájců obohacení evropské kultury islámem a maximální vstřícnosti k ubohým muslimským „uprchlíkům“ – kobylkám?
    To je asi nějaká jejich obsese nenávidět vše civilizované a kulturní a zvracet žluč, jakmile se s tím někde setkávají – takový nějaký reflex jak Pavlovovi čoklové, koukám?

   • bijec havloidů permalink
    Březen 30, 2016 9:38 am

    hádej je jasný – „in good we trust“ a „novus ordo seculorum“ a USA nadevše.
    Fakt je, že nebýt křesťanství a středověké doby temna, tak je člověk na měsíci v roce 1500 a dnes teraformujeme extrasolární planety. A to ani takový rektální alpinista vatikánu neokecá.

 11. Agneta permalink
  Březen 12, 2016 6:35 pm

  Tak aspoň už Vladislav nebude moct říct, že ode mě nic nečetl! 😛 …;-)

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: