Skip to content

Pohanství a politický názor – ano nebo ne?

Září 10, 2015
tags:

Já vím. Mnozí by toto téma nejraději ignorovali a tabuizovali. Taky z něho nejsem zrovna nadšený. A nejen kvůli invazi „uprchlíků“, které náš kontinent musí nějak čelit. Ale holt každý pohan se k tomu (i jiným „podobným“ věcem) staví jinak. Někdo racionálně, někdo naprosto iracionálně. Politika tu prostě je a každý z nás ji nějak vnímá a nějak se k ní vyjadřuje. Například ve volbách. Kdo tvrdí, že ho politika nezajímá, buď lže – nebo je neuvěřitelně naivní. Pokud jste to dočetli až sem, zkuste to ještě chvíli vydržet a zamyslete se, prosím, nad tím, co se děje ve světě a naší zemi… a co prosakuje i do pohanství.

gustav krum forumUž staří Řekové a Římané řešili podobné politické záležitosti, jako my. Samotné řecké slovo polis znamená prostě „obec“. Takže politika je řešení obecních (případně státních) věcí. Asi nemá cenu se příliš rozepisovat o tom, že slovo „demokracie“ pochází opět z řečtiny: Démos a kratos – tedy „vláda“ a „lid“. Z latiny zase dodnes používáme pojem „republika“ tedy přesněji res publica – doslova „věc veřejná“. O tom, že Řekové a Římané byli pohané, jistě nikdo nehodlá spekulovat. Byli. A žili i politikou. Občan Athén nebo Říma dokázal celé dny naslouchat svým vůdcům (které si sám zvolil) na agoře nebo na foru stejně, jako dnešní volič chodí na volební cintání moderních politiků. Tak jako dnes, i tehdy lítaly vzduchem ostrá slova a předvolební sliby. Co například ve svých předvolebních projevech řešil jeden z největších římských reformátorů Tiberius Sempronius Gracchus?

„I divoká zvířata žijící v Itálii mají svá doupata a pelechy, ale lidé, bojující a umírající za Itálii, nemají kromě vzduchu a světla nic. Jsou bez přístřeší a zbaveni stálého bydliště, potulují se i s ženami a dětmi. Vojevůdcové klamou své vojáky, když je přemlouvají, aby bojovali za hroby předků a za chrámy, zatímco mnoho Římanů nemá ani oltáře ani pohřebiště předků. Nazývají je vládci, ale oni nevládnou ani kousku vlastní půdy.“

Vážení čtenáři, tento moudrý a bohabojný pohan (dnes by mohl být označen šmahem jak za „levičáka“, tak za „nacionalistu“) byl právě za takovéto názory roku 133 př. n. l. zavražděn nezodpovědnou klikou senátorů, kteří se ze všeho nejvíce obávali, že se Republika stane skutečnou „věcí veřejnou“.

Azov_Batallion_shoulder_patchTo by bylo jen tak na okraj, abychom si ukázali, že politika měla s pohanstvím co do činění už ve starověku. Teď se podívejme na současnost. Už druhý rok zuří občanská válka na východní Ukrajině. Pravda, teď v médiích a na sociálních sítích více frčí „uprchlíci“ z Asie a Afriky, tak tahle válka, kterou máme „kousek“, trochu zapadla. Možná už trvá příliš dlouho a tak bulvár přestala zajímat. Proč o ní ale píšu: Povšimli jste si, že tam dochází k zajímavému fenoménu? Na obou stranách totiž bojují pohané… A to dokonce slovanští rodnověrci a uctívači Ásatrú…  Tak třeba v dobrovolnickém praporu Azov, složeném z ukrajinských nacionalistů (nebál bych se dokonce říci banderovců a nacistů), bojují i fanoušci ukrajinských paganmetalových kapel a skuteční pohané. Sám jejich znak, tzv. černé slunce má nezpochybnitelné pohanské kořeny. Dobře se podívejte na další obrázek: Podle informací z jejich FB jsou na fotografii právě pohané z Azova při nějakém náboženském rituálu. A je tam i kněz.

session

rusičA teď se podívejme na stranu proruských separatistů: I tam najdeme pohany. Například jeden z jejich dobrovolnických praporů se jmenuje Rusič. A i v něm bojují pohané slovanské a germánské tradice. Koukněme se na znak této jednotky: Je na něm tzv. slovanský kolovrat, tentokrát v kombinaci s něčím, co opět nápadně připomíná černé slunce. Na obou stranách konfliktu stojí proti sobě nejen slovanští pohané, ale i zahraniční pohané. Na Facebooku se často objevují fotografie dobrovolníků z celého světa, kteří si zvolili „ukrajinskou“ nebo „separatistickou“ stranu. Viz druhá fotografie, zde by prý mělo jít právě o cizince v řadách Rusiče. Mají na sobě nejen tradiční barvy ruských monarchistů: Černou, žlutou a bílou, ale i nášivky s oním kolovratem a dokonce drakkarem. I runových znaků tam můžete vidět opravdu požehnaně…

azov 10665053_728310520570857_6834091501672458691_n

Rád bych zdůraznil, že nesnáším jak banderovce, tak komunisty. K nacistické formě socialismu mám vztah vyloženě negativní. Česká společnost je dlouhodobě rozdělena na dva tábory – a to včetně pohanů: Jedna, ta „sluníčkověji“ naladěna, nepokrytě straní ukrajinské „vládě“ – bez ohledu na to, k jaké ideologii se hlásí právě členové praporu Azov. Tito čeští pohané (nemám odvahu ani chuť použít slovo souvěrci) buď nemají ani malé znalosti z historie, nebo se prostě zločiny banderovců a nacistů snaží nevidět. Ano, účel světí prostředky. Peníze nesmrdí atd… To by mohli potvrdit Šláfnberk a Václav Lahev. Naproti tomu „fanoušci“ proruských separatistů zase ignorují jinou věc: Na této straně se čas od času znovu vynoří stesk po SSSR, komunismu, Stalinovi a dalším hnusu. Rudé hvězdy, srpy a kladiva – to už je jen takový bonus…

Takže, jsem si naprosto jist, že občané „separatistických“ republik na východní Ukrajině mají právo na sebeurčení a nezávislost (má ji přece i Kosovo). Ale už jsem opravdu dalek toho, abych fandil nacionálním bolševikům na separatistické straně, kteří by asi rádi viděli znovu v plné síle SSSR. A zrovna tak odmítám jakoukoliv podporu banderovcům z „ukrajinské“ strany. Kdo byl Stěpan Bandera a co jeho stoupenci prováděli za druhé světové války, to si snad dokáže najít i ten nejnaivnější sluníčkář. Zatím to vypadá, že je to podobně složitá situace jako za občanské války ve Španělsku v letech 1936 – 1939. Na obou stranách idealisté i váleční zločinci. A dobrovolníci z celého světa. A nyní i pohané, kteří se zaklínají stejnými bohy…

john_michael_greerPohanství a politika se leckdy prolínají. Můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Tak nějak to řekl klasik Jára Cimrman. Příkladem politicky angažovaného pohana může být například americký druid John Michael Greer. Jeho politické názory oscilují někde mezi libertariánstvím a „novou pravicí“. Některé české překlady jeho článků si můžete přečíst zde. Mně osobně připadají velmi rozumné 🙂 . Samozřejmě, že ne každý pohan s ním bude souhlasit. Je velká škoda, že hlas tohoto myslitele u nás není moc slyšet, chtělo by to více překladů. Greer ovšem není jediný americký pohan, který se nebojí vyjadřovat k aktuální politice ve své zemi i ve světě. Druhým příkladem budiž třeba Stephen McNallen . Ten je vůdcem americké AFA (Asatru Folk Assembly) – neztotožňovat prosím s teroristickou organizací AFA (Antifascist action) – která svou hnusnou činnost maskuje jako „antifašismus“! S překlady článků McNallena se můžete setkat i zde na Pohanském kruhu. Sám autor je často v USA napadán za to, že prý „překrucuje Ásatrú a nepřijímá do své organizace lidi neevropského původu“. No, psi štěkají a McNallen už zažil jistě horší věci – je veteránem z Vietnamu 🙂 mcnallen 9955394_orig

Pokud jste to tedy dokázali dočíst až sem, gratuluji 🙂 . Netvrdím, že pohanství a politika k sobě neoddělitelně patří. Říkám jen, že tu jsou od počátku naší civilizace. A zavírat před tím oči, je naivní a směšné. Takže na závěr bych jen dodal: Volil jsem Miloše Zemana za českého prezidenta a nelituji toho. Jo a „uprchlíky“ # NEPŘIJÍMÁM. 🙂

Ilustrace: Gustav Krum.

Fotografie: Internet.

Reklamy
komentářů 73 leave one →
 1. Duben 1, 2017 8:56 am

  Jen zajímavost. Na východě Ukrajiny kdysi bojovala celá jednotka složená z rodnověrců: 4.prapor „Svarožič“ (Oplot)
  https://www.vice.com/en_us/article/the-rise-and-fall-of-eastern-ukraines-all-pagan-battalion-513

 2. Říjen 8, 2015 8:32 am

  Vážení čtenáři našeho webu,
  pokud se podivujete nad komentáři jistého VLADISLAVA, potom vězte, že se jedná o psychicky vyšinutého jedince, který trpí utkvělou představou, že pouze on má recept na jediné pravé pohanství, všichni ostatní si na pohany pouze hrají a uvědoměle či neuvědoměle slouží zlým Anglosasům a Vatikánu.
  Po mnohých předchozích zkušenostech jsme zjistili, že Vladislav nedokáže přijímat ani pádné argumenty a každá naše reakce na jeho komentáře ho vždy pouze vyprovokuje k dalším nekonečným komentářům plným bludů, urážek a polopravd. Členové Pohanského kruhu se proto rozhodli na jeho další příspěvky nereagovat. Mrzí nás, že je Vladislav natolik ubohý, že místo aby si založil své vlastní stránky prostřednictvím kterých by své psycho-výplody šířil, dále zapleveluje svými komentáři stránky naše. Nechceme ho, ale blokovat, nebo mu příspěvky mazat, protože by měl pocit vítěze a jistě by nás hned obvinil z cenzury. Jedinou naší reakcí bude tak nadále zveřejňování tohoto prohlášení.
  Buďte k nám tedy prosím shovívaví a nenechte se jeho pomatenými komentáři odradit. Třeba konečně sám pochopí, že většina příznivců PK o jeho plky nestojí…i když asi spíš ne.

  • Bert permalink
   Říjen 8, 2015 2:41 pm

   Bez ohledu na význam a obsah čerstvého prohlášení PK je možno již delší dobu pozorovat, že toto sdružení si víceméně žije svým možná poklidným zájmovým životem, ale čas od času vždy musí /…/ vystoupit nějaký věrozvěst, mesianista, který po něm chce, aby hrálo zcela neadekvátní společenskou roli, aby „převracelo systémy“ apod., což je zcela nereálné, ba směšné, ale to asi nebude vina PK. Další mudrlanti pak hovoří o polarizaci „v důsledku neutuchající mediální války“, opravdu jsem nepochopil, omlouvám se, co je tím konkrétně míněno, kdo tuto válku proti komu vede ? Zatím jde spíše o nějaké „bouření ve sklenici vody“ a zejména Vladislav si neuvědomuje, že to ani křesťany, ani ateisty, ani politiky, ani židy, ani antisemity atd. atd. vlastně ani nezaujalo – a je otázkou nakolik to zajímá pohany ? Má navíc sice nějaké blouznivé ideje o Rujaně apod, ovšem i když byl asi v Rusku /kdy ?/, pomíjí poněkud, že ať se nám to líbí nebo ne, to je hlavně výrazně křesťanské… dokonce více a lépe než na tom úpadkovém Západě.
   Já bych ho vlastně ani tak nekaceřoval jako v onom prohlášení, ba ani nepsychiatrizoval, prostě jsou to fantasmagorie, přání otcem myšlenky, podobné těm, kterými nás svého času častoval jistý Volos.

 3. Vladislav permalink
  Říjen 8, 2015 7:22 am

  Rushwolfe, já bych ty věci moc nezlehčoval, protože ono to prostě existuje a jestli se chceš podívat, jak to vypadá v reálu, zajeď si třeba podívat se na uprchlíky do Mnichova.
  Židé realizují „biblickou koncepci“ (zjednodušeně definovatelnou jako rozděl – zotroč – panuj) už opravdu nejméně 2000 let. Bohatství, nezávislost a svoboda evropských podlidí jim přitom vždy ležela v žaludku.Tak to rozjeli – křesťanstvím počínaje a homosexualismem a uprchlíky konče.
  Proč by to nemohlo trvat 2000 let? Myslíš, že promyšlená koncepce musí být nutně otázkou jediné generace? Podívej se třeba na vzestup Německa/Pruska: začal de facto porážkou Napoleona a skončil až likvidací Hitlera. Imperiální ambice USA jsou dnes taky zhruba 70-80 let staré – až do WW1 byly USA jen jednou z několika světových mocností, zhruba na úrovni Francie.

  Tyrfingu, na VŘSR měli klíčový podíl ruští Židé. Jinde než v Rusku revoluce podobného typu udělat nešla a ani by neměla význam. Nemyslím si, že je spikleneckou teorií, když si uvědomíme fakt, že někdo z miliard nám nakradených financuje boj proti nám a našim vlastním hodnotám, a my ještě zpochybňujeme, když na to někteří poukážou. Dělají si s námi, co chtějí – zatím.

  • Ledňák permalink
   Říjen 10, 2015 8:29 pm

   Vážený Vladislave, pokud máte pocit o Vaší genialitě pro změnu světových systémů a pravd, rozjeďte velkou PR a kandidujte do Evropské Komise. Zde na pohanském kruhu jste asi trochu mimo mísu.

 4. Vladislav permalink
  Říjen 7, 2015 6:58 am

  Tyrfing: ano, Sověti tato hnutí podporovali, jako všechno, co mělo uškodit Západu, resp. co nejlépe prezentovat východní blok – Dean Reed, Puhdys, komunistické strany v různých západních zemích, Kuba a další. Ale Rusové jako takoví za tímto nestojí o nic víc, než třeba Češi jako Poláci. A je rozdíl bavit se na jedné straně o Slovanech, a na druhé o komunistech.
  Protože zdrojem marxismu v jakékoliv podobě, včetně jeho neo-verze, jsou úplně jiné kruhy. Musíme jít ještě hlouběji, a to k univerzalismu. Ten začal okamžikem vynálezu „univerzálních“ věr, tedy biblických, blízkovýchodně-monoteistických. S výjimkou islámu se od 18. století začala moc zejména křesťanství vytrácet, takže nastoupila éra dluhové ekonomiky. Jenže ouha, zejména západní státy příliš bohatly a odmítaly být stádem vyhublých, dobře sloužících oveček, takže se vymyslel komunismus. Komunismus, který se později dějinně znemožnil. Cíl je ale pořád stejný: zotročit gójimský dobytek, aby sloužil Pánovi tak, jak je předurčeno ve „svatých“ spisech. Proto dnes přichází neomarxismus, prosazující multikulturalismus, genederismus, homosexualismus, imigraci, zkrátka věci, které mají zvládnout to, co předtím nedokázalo křesťanství, dluhová ekonomika ani komunismus.
  Protože my máme sloužit. Máme být využíváni vyvoleným národem. Jsme na úrovni dobytka, jak říká Tóra, svatá kniha židů. Kniha, jejíž zkrácenou, pro gójimský dobytek později upravenou verzí je křesťanský Starý Zákon. Služba je naším údělem. Kulisy i herci se mění, ale cíl zůstává stejný.
  Tzv. VŘSR financovaly výlučně americké židovské banky. Rusko bylo nejprve vnitřně rozvráceno, poté byly masy ožebračeny, deklarován viník, a nakonec vše dokonali zvenčí dovezení revolucionáři a místní židovští pohůnci. Jaké národnosti byl Lenin? Kaganovič? Zinovjev? Kameněv? Stalin? Trockij? Kolik bylo mezi komunisty Slovanů, resp. ne-Židů, a kolik těch druhých? V podstatě šlo o takového předchůdce Majdanu nebo arabského jara, bohům žel tehdy s fatálními důsledky.
  Je to doslova mystérium. Loupeš vrstvu po vrstvě, jako cibuli, a pomalu se dostáváš k jádru. Pohanství likvidovala tatáž síla, která vymyslela komunismus a dnes prosazuje „práva menšin“. Je to pořád stejné, tisíciletý boj. Buďme obezřetní a hledejme především souvislosti. Jinak ani pohané nebudou nic, než třeba návštěvníci nákupních center: ti, kdo si – pečlivě sledováni – hrají na předem vymezeném písečku předem vymezenou hru podle předem vymezených pravidel – a s předem stanoveným výsledkem.

  • Tyrfing permalink
   Říjen 7, 2015 11:26 am

   Lenin byl cisty Rus (s moznou primesi Kalmyka), Stalin Gruzinec. Ostatni jsou jasni, ale na konspiracni teorie jak z dilny carske Ochrany ja nehraju.

   Rusko bylo rozvraceno proto, ze se chtelo ucastnit prvni svetove valky, a zel, dostalo v ni poradny sekec. VRSR se naramne hodil do planu Nemecku, ktere uzavrenim miru s bolsevickym Ruskem ukoncilo boj na dvou frontach. To by tak byly duvody podle Occamovy britvy.

   No a za vynalez monoteismu bys mel proklinat Achnatona. Pardon, vlastnim jmenem Cheopsteina. 😛

   • Vladislav permalink
    Říjen 7, 2015 12:34 pm

    Promiň, Tyrfingu, ale nemáš pravdu.
    K Leninově židovskému původu – dokonce z mainstreamu:
    http://relax.lidovky.cz/vudce-revoluce-lenin-byl-zid-dokazuje-dopis-jeho-sestry-pjh-/zajimavosti.aspx?c=A110524_093101_ln-zajimavosti_pks
    Stalin – byl gruzínským židem, původním jménem Džugašvili, což gruzínsky znamená „syn Žida“.
    Rusko bylo rozvráceno především proto, že se jistým židovským kruhům podařil celkem husarský kousek: spojit obecnou židovskou nenávist ke Slovanům vzniklou už rozbitím Chazarie knížetem Svjatoslavem, obavy Německa a Rakousko-Uherska z ruského vojenského postupu v rámci tzv. Brusilovovy analýzy, kdy by další ruský postup pravděpodobně vyústil mj. v pád „naší“ stařičké monarchie, a osobní účty s carskou dynastií Romanovců, vystupující ostře antisemitsky.
    Rusko bylo vybráno jako „zkušební balónek“ společnosti nového typu, jejíž prvky můžeme dodnes vidět např. v izraelských kibucech. Západní země byly vyloučeny, protože ty se tehdy už dařilo Židům pevně řídit bankovním systémem a účinnou politikou – a jak je vidět na neomarxismu, daří dodnes, a ještě mnohem lépe:-(
    Tzv. spiklenecké teorie nemusejí být vždy mylné a naopak „seriózní“ informace často nejsou pravdivé, a to, co píšu, se dobře potvrzuje i na dnešní politické situaci a orientaci Západu vůči Rusku, které je spolu s Čínou dnes jedinou silnou překážkou, aby byl NWO, započatý christianizací našich předků, doveden do úspěšného konce.

   • Tyrfing permalink
    Říjen 7, 2015 1:50 pm

    „jejich dědeček z matčiny strany byl ukrajinský Žid“ – OMG, Lenin by tim padem prosel i zidozroutskymi norimberskymi zakony Nackolandu jako sice tesne, ale presto v pohode, tak nevim, co furt resis….

    Co se Stalina tyce, wikipedia ma urcite zidozmanipulovane informace:

    Neo-Nazi and other anti-Semitic sources have claimed that „Dzhuga“ or „Jugha“ means „Jew“ in Georgian and hence „Dzhugashvili“ literally means „Jew-son“ or son of a Jew. This is incorrect as the word for „Jew“ in Georgian is „ebraeli“.

    Brusilov mel ofenzivu. 🙂 Dost dobry napad, zel to zpackali jeho kolegove na jeho kridlech, kteri zaprve byli ponekud natvrdli, zadruhe jelikoz nechteli prevzit jeho metody na pripravu, tak moc daleko nepostoupili a tim padem on musel zastavit, aby nedopadl nakonec jako Samsonov u Tannenbergu.

  • lomikel permalink
   Říjen 7, 2015 2:10 pm

   jen poznamecka, neomarxismu jakozto teorie zmeny spolecnosti vice soft zpusoby ktere pripravi pudu pro konecnou svetovou revoluci (ktera se v rusku nepovedla) vznikla na zapade mezi marxisty kteri utekli z ruska (odkud je stalin vyhnal, protoze jeho zamer nebyl nechat ruzko roztrhat v te revoluci) a kteri premysleli proc se to sakris nepovedlo.

   Casen byly neomarxisticke studiie zafinancovane na zapadnich universitach, a postupne privadeny do praxe, dnes je to jasne videt protoze jsem opet ve fazi nastupu svetove revoluce.

   Takze

   1. ide neomarxismus k nam prisel z ruska je invalidni
   2. Na lidi treba hledet podle toho co delaji/delali. Etnicko/socialni prifil a puvdo je pomocne kriterium ktere neni az tak podstatne. Lenin a Stalin stopli svetovou revoluci v rusku. Lenin s zapadnimi elitami krapet vyjebal, penize vzal, celou praci meodvedl :). Trocky svetove revoluci ( rozumej destrukci prostoru Ruska a Nemecka + nejake ty nedulezite oblasit kolem jako treba Cechy a jeho priprave pro ekonomickou kolonizaci) zustal verny a pak utekl na zapad, ke svym. Tim nehodnotim co kdo jinak v cem udelal,a le pokud se bavime o neomarxismu tak jeho pocatky jsou prave v Trockismu.

   Po 89 jsme mohli zazit ekonomickou kolonizaci, ted muzem zazit taveni narodu evropy, vse pod taktovku neomarxistu a placene anglosionistickymi financnimy kruhy.

  • Ledňák permalink
   Říjen 10, 2015 8:45 pm

   Poslechnou Roubíček, že voni tenkrát financovali toho Uljanova. A proč Khohn? No, že si chtěli koupit ze zisku IBM. Kohn vědí, že to koupil vnouček Maa.

 5. Vladislav permalink
  Říjen 6, 2015 10:47 am

  Něco pro milovníky Vikingů – zlodějů a lupičů, otrokářů, králů všemožných incestních praktik, vcelku bezproblémových příjemců křesťanství, vrahů a ničitelů posledních slovanských pohanských kultur:

  http://www.novinky.cz/domaci/382590-michalakova-syny-zpet-neziska-rozhodly-norske-urady.html

  Až odeberou vaše děti (pokud nějaké máte) a dají je na převýchovu somálským imigrantům, kteří neumí ani nastoupit na jezdící pás v obchodním centru, možná se vám konečně rozsvítí!

  I když osobně tomu už nevěřím.

  • Tyrfing permalink
   Říjen 6, 2015 12:04 pm

   Souhlasim s tim, ze tohle je naprosto strasne. Jsem znechucen, ze se to deje zrovna ve Skandinavii, to se klidne priznam.

   Nicmene tohle je neomarxismus. Prisera, kterou nakonec na Zapade prizivovali i ti Rusove, kdyz poznali, ze ekonomicky nedozenou a nepredezenou.

   • Tyrfing permalink
    Říjen 6, 2015 12:06 pm

    Ehm, ono to sezralo mnou nastaveny cas videa, koukejte od 4:03, pokud vas to nezajima cele.

   • Vladislav permalink
    Říjen 6, 2015 1:41 pm

    Rusové nic na Západě nepřiživovali. Když skončil SSSR, tak na Západě neomarxismus teprve začínal. Toto je z jiné dílny, takové trochu pejzaté, podobně jako komunismus sám, křesťanství, bankovní systém a další lidem užitečné výdobytky.
    Jinak, tyto věci se ve Skandinávii nedějí náhodou. Představa, jakou má o Skandinávcích 90% Čechů, a realita, kterou jsem poznal během svého života ve Švédsku, jsou dvě zcela odlišné věci. Studení psí čumáci, kteří i podání ruky považují za příliš intimní, ženy zakládající si na mužských a muži na ženských vlastnostech, smíšené sportovní týmy, holky sbírající skalpy kluků (přednostně arabských, přitom často samy opravdu dost ošklivé). Zdanění úplně všeho včetně studentských stipendií.
    Za neobvyklé je považováno i hlazení nebo líbání vlastních dětí. Pokud vlastní dítě plácnete na zadek, máte na krku sociálku.Děti jsou považovány de facto za majetek státu, který ti za to, že mu je předáš k převýchově, často rád zaplatí. Bere se to tak, že tvá automatická práva k dětem končí fungováním tvých reprodukčních orgánů. A to je Švédsko oproti Norsku ještě tradicionalistické.
    Nevím z čeho (myslím, že z představy o skandinávském sociálním systému, poté, co u nás krachl 1968) vychází iracionální obdiv řady Čechů k těmto studeným tlamám, jejichž země vyrostly na tradicích námořních lupičů okrádajících pobřežní osady od Portugalska po Pobaltí, zlodějů dětí a otrokářů. Zřejmě si jejich chlad vysvětlujeme jako slušnost, neschopnost projevit emoce jako moudrost, nevím.
    Ale je to úplně mimo. Pravé pohanství máme hluboko v nás, naší krvi, duši, genech, ale pořád se díváme jinam, kde to má být „lepší“. Bohům žel, i toto je typická slovanská vlastnost:-(

   • Tyrfing permalink
    Říjen 6, 2015 2:27 pm

    Neomarxismus se nezjevil sam z niceho nic. Jeho koreny uz davno existovaly zivene Sovetskym Svazem, ktery zivil ruzna posahana „mirova hnuti“ a jiny zblbly magory, kteri se pak projevovali jako Jane Fondova, navstevujici vojska VDR za Vietnamske valky…

    Proste nic neni tak cernobile, jak se zda.

   • lomikel permalink
    Říjen 7, 2015 2:15 pm

    Tyfling – „Neomarxismus se nezjevil sam z niceho nic. Jeho koreny uz davno existovaly zivene Sovetskym Svazem,“ – doloz to nejak. Zatim se mi jevy ze se snazis nejak vyklouznot z toho co se na evropu vali a co je rozene ze Zapadu. S ruskem ci SSSR to nema spolecneno nic, je to cisty produkt anglosionistu kteri v ramci ideologie liberalismu zkousi tavit evropu v unifikovany substrat NWO.

   • lomikel permalink
    Říjen 7, 2015 2:27 pm

    poezie neormarxisu/ ci lepe nove levice je ze jedna cast klesti, druha se jmenuje neoliberalismus. Ruzni saskove z runzych politickych strana a myslenkovych nadob ( think-tanks) nad tim delaji cari mari fuka jako ze nesmiritelne ideologie atd. ale koncepce a financovani pochazi z jendoho zdroje, nadnarodnich uskupeni ktere realizuji svoji ideu jendotne vlady sveta.

    IMHO nejlepsi je se vyhnout obema smerum.

   • Tyrfing permalink
    Říjen 7, 2015 2:32 pm

    Neomarxismus je v zakladu Frankfurtska skola. Ta urcite neprisla z Ruska, tam urcite zadny Frankfurť nelezi, a to jsem ani nerikal, ale Sovetsky Svaz tyhle magory velice rad podporoval, protoze vedel, ze rozklizi Zapad. Bez bolsevicke podpory techto magoru by ten jejich dlouhy pochod institucemi treba klidne zkolaboval.

   • Rushwolf permalink
    Říjen 7, 2015 2:35 pm

    Pánové… kroťte se trochu… ty výrazy.. anglosionismus atd. vy snad vážně chcete aby izraelská ambasáda, přestala financovat tyhle stránky?! Nenapadlo Vás, že entita, která je tak úžasně mocná, že dokáže udržet vytyčený cíl už více jak 2000 let, která přetváří geopolitickou mapu světa, zakládá revoluce, vyvrací říše… (i když cesta z Egypta do Izraele jí trvala 40 let…) Vám může přihodit nějakou nehodu? Vždyť vy tu vyzrazujete takové citlivé myšlenky a zapomínáte, že žijete v neomarxistickém, sionistickém světě, kde velký bratr Kohn diktuje i to co má být v novinách… já bejt Váma,myslím na děti, v klidu nespím, večer se dívám pod postel a konzervy neotevírám… a takovéhle věci neřeším na tom podělaným sionistickým a sionisty kontrolovaným internetu, ale někde v hermeticky uzavřené klubovně…

   • lomikel permalink
    Říjen 7, 2015 2:41 pm

    Bolsevici uz nejsou u moci nikde v prez dvacet let, pokud tedy povazujem realsocialisticke regime za bolseviky :). Probud se …

   • lomikel permalink
    Říjen 7, 2015 2:46 pm

    rushwolf – mas problem se slovem sionisticky ? to neni nic sprosteho.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Sionismus

    odkazuje to na bazi elit ktere realizuje NWO, proto anglo-sioniste. Mozna jsem te jen nepochopil. Zkus to nepsat pro me jako pro blba dik
    🙂

   • Tyrfing permalink
    Říjen 7, 2015 2:52 pm

    lomikel Říjen 7, 2015 2:41 pm: Ja vim, ze nejsou, ale jejich zmizenim nezmizi to, co tak veleuspesne pomohli rozjet. To ja jen aby se na to nezapomnelo. Protoze jinak si fakt pripadam jako Rushwolf, ze komentarich (nikoliv clancich) spis ctu neco jako Pohansker Kruhobachter, bez urazky.

    Furt dokolecka slysim o tech jedinych, kteri prisli do pouste, ale po ctyriceti letech geologickeho pruzkumu se nakonec usadili na jedinem miste, kde neni ropa.

   • Rushwolf permalink
    Říjen 7, 2015 3:38 pm

    Myslím, že Tyrfing pochopil naprosto přesně, nejsem z těch co si naordinovali politickou korektnost, takže sionismus za sprosté slovo nepovažuju. Ale abych žil v představě, že vědomým a kontinuálním hybatelem světových dějin jsou už několik století židé… že si to tehdy takhle jednou v tý poušti v mezičase při dojení koz a hřebelcování velbloudů odhlasovali, abych je viděl pomalu za vším to zavání pomalu kultem 😉 A pokud by i nakrásně to co píšeš byla pravda… proč pak vlastně někoho tak schopného nenávidět? Nebylo by těm židovským nadlidem v zájmu lidské rasy lepší ustoupit a nechat je expandovat ten sionismus i do dalších slunečních soustav? Jako můžem je nesnášet, ale pokud je pravda, že narozdíl od ušlechtilých slovanů, keltů, germánů atd. jediní oni ze své mizerné startovní pozice dokázali ovládnout svět… týjo… tomuhle věřit, tak z tohomám mindrák jako prase 😉

   • lomikel permalink
    Říjen 8, 2015 7:25 am

    Rushwolf – ja ti nic nenutim, kazdy si muze zvazit sam. Jeste pro upresneni, sionista muze a nenusi se hlasit k zidovske vire/etnicite. Dost zidu jako poleno (tedy nemyslim konvertitu z byvaleho SSSR) se zase nehlasi k sionismu.

    Mas v tom gulas, promysli si pojmy, rozlisuj mezi vlivovou /silovou organizaci a rodovym puvodem. Neni to to same.
    🙂

   • Rushwolf permalink
    Říjen 8, 2015 7:55 am

    Já v tom přirozeně guláš mít můžu Lomikeli… židy ani sionismus, ke štěstí nepotřebuju, natož abych si jima potřeboval přidělávat vrásky a dráždit žlučník 😉

   • lomikel permalink
    Říjen 9, 2015 7:46 am

    pak se nabyzi otazka proc reagujes na muj prispevek takovym zmatenym zpusobem 🙂

  • Rushwolf permalink
   Říjen 7, 2015 7:59 am

   A Vladislave proč furt řešíš Vikingi? Teda,beru že spousta pohanů je opravdu bere jako „vzor“ čerpá z Eddy… ale to přece není jediný zdroj ani jediný předobraz „germánského“ pohanství a ani nelze něčí příklon např. ke germánům kritizovat na základě skandinávců. Psal sem to už několikrát… germáni jako živel, byly s naší krajinou spjati několik dlouhých staletí, zanechali tu stopu nejen v krajině, ale i v kultuře a genech. Víra starých germánů, např. markomanů se nedá srovnávat s tím co se dnes dočteme v Eddě, jejich život, kultura i víra byla, prostá spjatá se zemí a myslím, že té víře slovanů v mnoha aspektech hodně podobná… Chápu nechuť k tahání aknglosaské nebo skandinávské kultury do naší kotliny.. nadruhou stranu nechápu vymezování se vůči germánům obecně, když nelze pochybovat o tom, že opravdu značná část obyvatel, ve své krvi jejich odkaz nese a nejen to, jejich odkaz nese i půda po které kráčíme a kterou obděláváme. Tvrdím to již dlouho, že národy nejsou formovány, jen geneticky, ale i územím, které je formuje a myslím, že „Marobudův germán“ měl k „praotci Čechovi“ blíže ve všech aspektech více než by měl k Svenovi Vidlímu vousu a praotec Čech k Iljovi Muromcovi. A není to o tom, že by pro mě jedni byli víc než druzí.. ale oboje je součástí mojí identity a současně i identity národní.. stačí si udělat výlet do muzea… nenajdeš tam jen artefakty po slovanech, Ale artefakty všech lidí a kultur, kteří tu zanechali svůj otisk, je to jejich odkaz, je to součást našich dějin, naší identity a možná nejsou našimi předky pokrevně, ale z hlediska určité duchovní a kulturní transcendence o tom není pochyb. Nebo si snad takový člověk, který když narazí v krajině na mohylu lidu popelnicových polí jí bezestudu vyvrátí stejně snadno jako boží muka? A prosím skus mě na tuto otázku odpovědět… udělal bys to, a pokud ne, proč? pokud ano proč?

   • Vladislav permalink
    Říjen 7, 2015 8:24 am

    Rushwolfe, nemusíš se bát, že bych neodpověděl, protože já, na rozdíl od některých (tebe nemyslím) na přímé otázky vždy odpovídám a nevyhýbám se jim, jen proto, abych tak či ona vypadal.
    Víš, co říkal Švejk? Něco v duchu „není nad to, když je někdo přímo vodněkud“. To bych parafrázoval. Nezpochybňuju důležitý vliv Germánů na dění zejména v České kotlině. Neřeším ani to, že se nás konkrétně Němci přes 1000 let snažili decimovat, likvidovat či aspoň podmanit, a nebýt Rusů, tak tuto diskusi dnes buďto vedeme v němčině, nebo ji vedeme z počítačů někde na Sibiři nebo v Patagonii:-( Ale jde mi právě o to „být přímo vodněkud“. Jedna z hlavních slabin českého pohanství (ale i dalších společenských směrů) je roztříštěnost. Někdo se cítí být přitahován Vikingy, někdo Kelty, někdo Slovany. Považujeme se za jakousi „národní směsku“ mluvící západoslovanským jazykem. A to je prostě špatně.
    Jako je 10 druhů léta a každé je jiné, ale přece jde vždy o léto, protože je toho dne třeba 14. července, tak si myslím, že by mělo být i 10 možností, jak moc/málo/jakým způsobem vnímáme své slovanství, ale jsme prostě slovansky mluvící lidé ve slovanské zemi. Respekt výjimkám, klukům pocházejícím třeba z neodsunutých německých rodin, i já mám mezi nimi dávné kamarády. Ale prostě většina českých lidí, co vyznává např. germánské hodnoty, prostě není ani „směskou“, ani „nenašla své kořeny“, ale jde prostě o obyčejné odrodilce.
    Neznám tě v toto směru, ještě jsem tě neviděl, a za řadu názorů si tě vážím. Netvrdím, že je toto tvůj případ, ale bohům žel, i přes pár výjimek toto takto prostě u nás obecně je.

   • Rushwolf permalink
    Říjen 7, 2015 8:36 am

    Jinak ještě k té naší genetice… naší krvi… http://www.scienceworld.cz/aktuality/cesi-nejsou-geneticky-slovane-spise-jsou-nekde-mezi-vychodem-a-zapadem-5566/ a nebo lépe http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/geneticke-koreny-stredoevropske-populace-z-pohledu.pdf Nevím z jakých zdrojů čerpáš ty.. ale podle mě je dost problematické na základě genů prohlásit o populaci našeho národa, že jsme slované / germáni… to je opravdu otázka spíše kulturní, jazyková a alespoň pro mě má hlubší smysl neřešit zda jsem slovan, kelt, germán, ale to že jsem Čech…. čili obyvatel určitého území, s jeho přírodním i dějinným charakterem, mluvící určitým jazykem vážící si zdejšího kulturního a přírodního dědictví, po pokrevních i nepokrevních předcích.

 6. Vladislav permalink
  Říjen 6, 2015 10:32 am

  Anima Noira: a jaké jsou tedy „základní obrysy situace“? Amerika je perfektní? Zkuste méně rádoby zasvěcených několikaslovných poznámek a více informačně hutného textu, bude-li možná.

  • Říjen 6, 2015 12:33 pm

   Strmiska je typický americký intelektuál znechucený lehce jejich zahraniční politikou, ale jinak sluníčko. Bohužel už se bádání nevěnuji, takže jsem jenom konstatovala že od doby, co jsem napsala svoji studii, se scéna polarizuje a že doporučuju kontaktovat i lidi z Pohanského kruhu pro větší objektivitu..

   • Vladislav permalink
    Říjen 6, 2015 1:28 pm

    Lidi z Pohanského kruhu mě znají a já znám je. Bohům žel, mám pocit, že větší objektivitu, i když s opačným znaménkem, bych v dnešní době našel už i u védistů.

 7. Vladislav permalink
  Říjen 6, 2015 10:30 am

  Hahaha:) Strmiska je sluníčkový:-) No to jistě je – ale co je Pohanský kruh posledních let?? Pejsek s kočičkou vařící dort. Univerzální kult. Keltové a Vikingové, na nichž by slovanský původ poznal i imigrant ze Senegalu. Hromovládce – hahahaha:-) Někdo, kdo neodstranil odnikud jediný kříž, někdo, kdo se bojí ze všeho nejvíc si zadat se Systémem, bude jiné kritizovat za sluníčkářství! Škoda, že zanikl Dikobraz nebo Ohníček – tam by to byl fór dne. I ty děti by to pochopily líp, než někteří „pohané“.

 8. Říjen 6, 2015 10:05 am

  Dobrý článek. Právě jsem vysvětlovala americkému badateli Strmiskovi, že se nám tu pohanská scéna polarizuje pod neutuchajícím tlakem mediální války.

  • Říjen 6, 2015 10:09 am

   Polarizuje. Ale nevím, jestli tento zapálený stoupenec multikulturního guláše pochopí….

  • Vladislav permalink
   Říjen 6, 2015 10:23 am

   Ale kdo tu mediální válku vyvolal, a proč? Arogance Západu dostoupila tzv. arabským jarem už krajní meze, která se přestala líbit nejen Rusku, ale např. i Číně. Souběžně s tím probíhá v tzv. postkomunistických zemích už několik let proces deziluze ze Západu, kdy si lidé v rostoucí míře mj. uvědomují, co vedlo naše předky k národnímu obrození, vzdorování Němcům, odporu vůči katolické církvi apod. Tohoto vývoje, znamenajícího do budoucna oslabení Západu, posílení Ruska a rostoucí počet lidí hledajících kořeny, se buďto chopí i české pohanství, nebo zůstane na okraji společnosti, kde je dosud. Establishmentu, „globálnímu prediktorovi“ či jak ho nazveme, se zatím podařil krásný úspěch: části českých pohanů znechutil jejich slovanské předky natolik, že se tito nešťastníci hledají u Keltů, Vikingů apod., a odmítají cokoliv přicházejícího z Ruska, čímž je české pohanství bez perspektivy sjednocení, bez šance nalezení opravdových kořenů a budování něčeho smysluplného na nich. Jsme rozdělení a tedy bez síly, trpící představami o „jednotících kultech“, hlásící se sice často k rodovému pohanství, ale na zcela nesmyslných slovansko-keltsko-německých „mnohonárodních“ základech. Na tom všem si pár vcelku průměrných lidí vybudovalo jakýsi sebeobraz, kdy jejich ego uspokojuje hlouček oddaných příznivců, i když to do budoucna nutně znamená stop stav pro další rozvoj pohanství, minimálně v rámci těchto skupin.

 9. Andreos permalink
  Září 21, 2015 1:53 pm

  Bert a Myslič
  Jsem zklamán – žádná skutečná odpověď – a myslím, že má otázka byla zcela jasná a jednoduchá.

  Bertovi odpovídám ne jeho reakci:
  1. Je jedno, jestli se za komunistů lidé flákali nebo ne, důležité je, že jejich práce byla vesměs málo zisková nebo i prodělečná. Tak třeba jsme byli svého času čtvrtí na světě v těžbě hnědého uhlí – tam se jistě makalo o 106, ale k čemu to bylo, když o uhlí v takovém rozsahu nebyl zájem. Dbalo se na plán, ale ne na rentabilitu, to byl hlavní důvod, proč komunismus zkrachoval. Ne že by ovšem jeho systém mohl být efektivní, kdyby se chtělo, on byl neefektivní už ze své podstaty. Ovšem celkově si myslím, že na většině míst se tehdy lidé zrovna dvakrát nepředřeli.
  2. Daně jste platili do koruny? No ještě aby ne, když ten podnik byl přímo státní (i když různé rozkrádačky rozhodně ani ve státních podnicích nebyly za minulého režimu vzácností). Ovšem já myslím, že hlavní rolí podniků a podnikatelů je vytvářet pracovní místa, vytvářet zisky, v některých odvětvích i nové technologie atd., ne o to být ždímán daněmi. Zdaňovat sféru, která je jediným generátorem rentabilních pracovních míst, skutečných ekonomických hodnot a zdrojem financí i na sociální záležitosti, je naprostý nesmysl. Nejlepší by bylo daně pro produktivní sféru („daň z příjmu právnických osob“) prostě zrušit.
  Za komunistů bylo podnikům, co ještě byly schopny zisku, byla zdaněna většina zisku a to se pak nově rozdělilo mezi podniky na základě centrálního plánu – často ve prospěch podniků, co byly ve ztrátě. Odebírat zisky těm,co jsou schopni je vytvářet a dotovat ty, co jsou ve ztrátě, to není ukázka zrovna racionálně fungujícího a udržitelného systému.
  3. Za komunistů byly sice některé „sociální jistoty“ – třeba i co se bydlení týká -, ale právě jen za cenu celkové neefektivity a na úkor budoucnosti – ten systém byl prostě neudržitelný. Celkově se ale zdá, že řeči o tom, že za komunistů bylo levněji, jsou lži, v přepočtu k tehdejším mzdám bylo skoro všechno dražší – nemluvě o kvalitě výrobků a o jejich množství a výběru. A mimochodem, to, že dnes tpo třeba někteří lidé nemají jednoduch, pokud jde o mzdy a bydlení, je nakonec zase jen důsledek minulého režimu, který nás za těch 40 let tak zdevastoval, že si to vyžíráme dodnes – a proto musíme procházet dnešní – pravda – poněkud bolestnou etapou. Kdyby tady komunismus vůbec nebyl, nebylo by zde ani oněch 40 let hospodářaké devastace, ani dnešní problematická doba – mohli jsme zde mít životní úroveň zřejmě tak na úrovni dnešního Rakouska. (Bohužel se navíc zdá, že dřív, než se se Západem srovnáme co do ekonomické výkonnosti a životní úrovně, tak Západ i my sami nastoupíme cestu úpadku kvůli dysgenice, vymírání a imigraci z třetího světa – ale to už je na jinou debatu.)
  4. Učinit práci povinnou, tj. nahnat lidi na pracovní místa bez ohledu na to, zda jsou rentabilní, není právě tou nejrozumnější věcí. Výsledkem je neefektivní přezaměstanost a také demotivace lidí – když je práce jistá, není moc důvod se snažit.
  Zažívat nebo nezažívat nikdo nic nemusel a nemusí, aby věděl, že komunismus nesplnil očekávání a na svoji neefektivitu nakonec dojel.

  Myslič se k socialismu hlásil, akorát ne k všem těm jeho variantám, které se neosvědčily, tak jsem prostě chtěl vědět, jak by měl vypadat ten „správný“, o němž se zmiňoval- ale nebyl schopen jaksi uvést, proč by zrovna ten měl fungovat dobře. Nikoho jsem nepoučoval, právě naopak já jsem se chtěl poučit od pana Myslič – nebo od vás – jaká je ta lepší alternativa oproti tržní ekonomice. Trochu mě k tomu dotazu namotivoval i rozhovor s Mysličem o pohanském kruhu, kde proklamoval, že komunismus a kapitalismus odmítá „každý soudný člověk“. Když se s takovou samozřejmostí zařadil mezi všechny „soudné“ lidi a je to podle něj tak jednoznačně rozumné kapitalismus odmítat, tak jsem si řekl, že by pro něj neměl být problém na základě svého rozumu a soudnosti ten „lepší“ systém popsat.
  Stačí ten systém stručně popsat (tak 20-30 větami) – ovšem smysluplně a logicky – aby z logiky toho popisu jasně vyplývalo, že je schopen skutečně zajistit všem jisté zaměstnání a zároveň všem vesměs vysokou životní úroveň (a velmi malé rozdíly v životní úrovni), přitom ovšem nedbat na zisk, efektivitu. Podle mě je jediný smysluplný a logicky konzistentní systém tržní hospodářství – jediný schopný dlouhodobé racionality a efektivity – i při všech jeho nedokonalostech (které nepopírám).

  • Září 21, 2015 2:10 pm

   Hele, učinil jsem vám jasnou nabídku. Neberete? Vaše věc, opravdu jsem nečekal, že se tu na férovku představíte, jen by mne to příjemně překvapilo. Toto opravdu není stránka o ekonomice. Respektujte to. Děkujeme. Stačí to takhle?

   • Andreos permalink
    Září 21, 2015 4:07 pm

    Já jsem hlavně položil jasnou otázku – a mám dojem, že konkrétní a logické odpovědi nejste schopen. Místo jasné odpovědi jen spousta řečí v podstatě mimo mísu (i když – pravda – spíše od Berta než od vás). Řeči jako třeba, že se za komunistů platily daně „do koruny“ (to je u státních podniků snad samozřejmost) nebo kdo co dělá, nejsou argumenty, nýbrž jen obyčejné a nekonečné „okecávačky“ a výmluvy (Bertovy narážky na to, jak za komunistů bylo vlastně levněji, jsou bohužel dokonce lži). Na tyto „triky“ vám po zkušenostech z minula už neskočím – jde jen o jedno – o to držet se tématu a věcných argumentů. A mimochodem, nevěřím, že byste to vyjasnil ani kdybychom se spolu setkali – poněvadž pokud mě paměť neklame – tak na bratrstvi se o ekonomice debatovalo docela hojně – a ani tam jste za celou tu dobu také jasné zdůvodnění, proč by ten váš národní syndikalismus měl fungovat mnohem lépe než kterýkoli jiný systém – nepředestřel.

    Není mi známo, že by tady byl někde napsán zákaz debatovat o ekonomice – ale koneckonců jsem to ani neměl v úmyslu (zkušenost z minula mi napovídá, že racionálními argumenty se dogmatismus překonat beztak nedá). Položil jsem toliko jednu otázku a očekával jsem jednu odpověď. Nic víc. Tak se snad tolik nestalo.
    Odpověď jsem bohužel nedostal. Doufám, že se ale neurazíte, když řeknu, že jste v podstatě snílek, kterému se jaksi stírá rozdíl mezi ideálně představitelným (socialismus – ve vašich představách asi v nějaké „národně syndikalistické“ formě – zajišťující všechno všem) a reálně dosažitelným (tržní ekonomika/kapitalismus, která není dokonalá, ale jaksi z podstaty reality vyplývá, že nic lepšího existovat nemůže). Máte ve svých úvahách díru jako vrata – možná víte, čeho chcete dosáhnout, ale zřejmě nevíte, jak toho dosáhnout. To vám nepřipadá rozporné?
    Jako každý s nějakými představami a názory byste měl být schopen „na férovku“ (abych použil vašeho výraziva) zdůvodnit, proč právě ty vaše jsou správné. Jestliže jste tak skálopevně přesvědčen, že byste lidem nabídl nějaký výrazně ve všech směrech lepší systém (zřejmě tedy národně-syndikalistickou variantu socialismu), tak se snad zcela logicky a automaticky dá předpokládat požadavek, že o něm dozajista máte nějakou ucelenou představu. Jenže tu vy přes svoji skálopevnou víru zřejmě nemáte, což je dost velký rozpor. A vaše názory to tak staví do pozice pouhé utopie – sice krásné, ale konkrétně neobhájené i neobhajitelné – a tedy reálně nedosažitelné. (Teoreticky, kdybyste byl politikem, tak s tímto postojem byste vlastně dost neférově chtěl po lidech podepsat bianco šek – „věřte mi, já mám ty správné názory, ale nebudu se obtěžovat vám vysvětlovat, proč jsou správné právě ty moje“.)

    Takže je mi líto, mě jste o správnosti „národně-syndikalistické cesty“ nepřesvědčil.

   • Září 21, 2015 4:23 pm

    Podívejte: Já se vás přeci o ničem přesvědčit nesnažím 😀 Představil jsem se vám, učinil nabídku k osobnímu setkání a probrání tématu… A vy se ani neobtěžujete představit. 😀 Jak „odvážné“. Přeji vám hezký zbytek života. Pokud by jste se mi však nakonec odvážil přeci jen představit, zkuste mi napsat sem: pk.strednicechy@gmail.com. Nebojte, já to tady nezveřejním.

   • Andreos permalink
    Listopad 2, 2015 3:26 pm

    Myslič
    Heleďte, já jsem nechtěl a nechci nic extra probírat. Kdysi jsem na bratrstvi poskytl dostatek racionálních argumentů na obhajobu svých názorů a stejně to k ničemu nevedlo. Nejsem už tak naivní, abych si myslel, že tentokrát by byl výsledek jiný. Chtěl jsem a chci pouze jednu odpověď na jednu svoji otázku – toť vše. Když jste tak zapálený národní syndikalista, měl byste být schopen stručně, ale jasně v řekněme 10-20 větách vysvětlit, proč je zrovna tento systém tak úžasný. To ale vy tady nechcete – fajn, respektuji to. Vy zase respektujte, že nechci nic extra probírat a ztrácet čas, protože nekonečné a bezvýsledné dohadování s vámi na bratrstvi mi stačilo – a koneckonců už právě tam jsme to všechno dostatečně probírali (ale ničeho nedobrali) a tam jste měl na racionální obhajobu národního syndikalismu místa a času dost.
    Ovšem vaše odmítnutí respektuji jen s tou výhradou, že to je podle mě spíše výmluva – není důvod, proč byste mi nemohl tady v jednom trochu delším příspěvku na moji otázku odpovědět. Nechápu, proč by zrovna stručné vysvětlení efektivity a správnosti národně-syndikalistické verze socialismu mělo být nějakým tajemstvím.

    A k té odvaze – ovšem, v jistém smyslu jste, pravda, velmi odvážný. Se zápalem prosazovat nějaký údajně úžasně dobře fungující systém a přitom ani nebýt schopen ho popsat, to chce opravdu velikou dávku odvahy. Je to však odvaha dost zvláštního druhu.

   • Listopad 2, 2015 3:34 pm

    Vážený pane, já vám jasně napsal, že pokud chcete řešit (z nějakého důvodu se mnou) ekonomiku, můžete se semnou sejít, dal jsem vám své pravé jméno, i město kde žiju. Vy jste se ani neráčil představit. 😀 Je to na vás, kontakt na mne máte 😀 Vy „odvaho“ 😀 Takže se pochlapte, jestli teda chcete něco opravdu probrat, kde ne najdete už víte 🙂

   • Andreos permalink
    Listopad 2, 2015 4:00 pm

    Milý pane Mysliči, přece jsem jasně napsal, že nic probírat ani řešit už s vámi nechci – vzhledem ke zkušenostem z minula. Já jsem jen vznesl jasnou a jednoduchou otázku – na kterou jste se vy neráčil odpovědět. Nevím, co do toho pořád pletete nějaké scházení se a představování. Vy jste se nepochlapil, když jste neodpověděl – nekriticky proklamovat národní syndikalismus a přitom ho nebýt schopen obhájit je dost zvláštní postoj. Nejspíše tedy žádnou smyslulnou představu o efektivně fungujícím národním syndikalismu nemáte. I tak máte na svůj názor samozřejmě právo. Ale možná byste měl ubrat na siláckosti svých výroků, jako že „kapitalismus musí odmítat každý soudný člověk“, a že zrovna vy znáte „ten správný“ socialismus, co by neselhal (jeho konkrétní popis jste však neposkytl). Nemluvě o otevřených urážkách vůči mně, když jsem si tehdy na bratrstvi dovolil vaše socialistické názory kritizovat.

   • Listopad 2, 2015 4:05 pm

    Člověče, vy mne vážně bavíte 😀 Tak vy si sem chodíte léčit své staré bolístky? 😀 Výborně, ale já vám na ně náplast fakt nedám 😀 Kontakt na mne máte, nabídku jsem vám učinil 😀 Ale jestli si tady hodláte dělat ostudu zadarmo i nadále, prosím, tyto stránky o pohanství jsou vám plně k dispozici 😀

   • Andreos permalink
    Listopad 2, 2015 4:30 pm

    No to je ale nesmysl; nejde mi o léčení nějakých bolístek, což snad vidět z toho, že jsem položil jednu otázku a očekával jsem jednu odpověď – a tím to mělo celé skončit. Popravdě jsem smysluplnou odpověď moc neočekával, což se potvrdilo, ale přece jen ten rozpor mezi siláckostí vašich výroků a nedostatkem argumentů mi nedal, takže jsem to ještě zkusil. No, nevyšlo to. Nějakou bolístku fakt necítím; k tomu nemám při své argumentační převaze důvod.
    A o ostudě bych na vašem místě raději pomlčel, ostuda je hlavně nebýt si schopen obhájit ani vlastní názory,

   • Listopad 2, 2015 4:35 pm

    Člověče netastná 😀 Cituji: „Heleďte, já jsem nechtěl a nechci nic extra probírat. Kdysi jsem na bratrstvi poskytl dostatek racionálních argumentů na obhajobu svých názorů a stejně to k ničemu nevedlo. “ Tak co tu furt děláte? 😀 To se tak strašně ve škole nudíte? Ne, to není dotaz na vaši osobu 😀 Nechci znát odpověď, už vás nechci potkat na živo, už o vaše jméno nestojím 😀 Já se fakt už bojím, prosím, už mi sem nepište, opravdu moc prosím… 😀

   • Andreos permalink
    Listopad 2, 2015 5:09 pm

    Opravdu tu otázkou, co tu dělám, myslíte vážně?? Já jsem tady proto, že jsem přece chtěl od vás dostat odpověď na svoji otázku – to už tady opakuji nevím pokolikáté. Ale dobrá, už je mi jasné, že ji nemáte. Tak byste ale měl ubrat na své slovní nabubřelosti, kterou jen maskujete nedostatek argumentů, a skutečnost, že konkrétní představu o efektivně fungujícím národním syndikalismu nemáte, otevřeně přiznat.
    Sice je to zvláštní postoj, ale jeho otevřené přiznání by alespoň bylo k ostatním férové, upřímné a ano, také odvážné.

   • Listopad 2, 2015 5:14 pm

    U Croma!!!! 😀 Člověče, vy jste ale neúnavná spamer 😀 Došlo vám, že se TADY s váma bavit nehodlám? 😀 Ne? Stačí to takto?:-D Mám z vás legraci, chápete to? 😀 ohromně mne bavíte, ale jako „argumentačního vítěze“, za kterého se považujete, vás to taky baví tady exhibovat? Mail na mne máte, jak se jmenuju taky víte, kde bydlím to víte taky, tak člověče, jestli po mě furt něco chcete, tak mi napište TAM a pokecáme na živo, protože takového legračního jedince, jako jste vy, to bych si rád vyfotil.

   • Andreos permalink
    Listopad 2, 2015 5:46 pm

    Pane Mysliči, je čas to uzavřít, alespoň v tom se shodneme. Jen tři poznámečky.
    1. Nic po vás „furt nechci“ – chtěl jsem jen a pouze jednu prostinkou odpověď na svoji jednu otázku, ano?
    2. Ani já jsem se s vámi bavit nechtěl, ani argumentačně exhibovat – ostatně vám jsme žádné argumentačně obsáhlé příspěvky nesměřoval (dvě delší věcné odpovědi jsem směřoval Bertovi na jeho příspěvky – ale tou dnešní i v tomto směru končím).
    3. Jedna věc mě ale skutečně na vás trochu zaráží a, přiznám se, i poněkud vyvádí z míry – a to, že i když jste v jasné argumentační defenzívě, tak máte sklon se přitom pořád vyjadřovat jako mistr světa. Na otázku jste neodpověděl, opravdu nemáte důvod chovat se jako nějaký suverén.

   • Listopad 2, 2015 5:49 pm

    Výborně: Takže já se s váma nebudu bavit TADY a vy mi prostě ten mail nenapíšete TAM 🙂 Tak jo, jdu psát článek o Homérovi, tak hlavně tam neřešme ekonomiku 😀 Přejí nádherný večer.

  • Bert permalink
   Říjen 8, 2015 2:12 pm

   Vaše ekonomické výklady jsou sice možná imponující, ale mně zajímala a zajímá životní praxe a životní zkušenosti. Nebudu to již rozšiřovat, když máte pocit, že je to „spousta řečí mimo mísu“. Bylo by třeba vysvětlit, proč se tedy řada běžných lidí a ne líných dnes má hůře, když tedy kapitalismus je efektivní. A zajištění bydlení pro mladé rodiny je myslím setsakramentsky důležité, možná že to tak nevnímáte. Že je nezaměstanost velké sociální zlo je také evidentní a nemusí být rozsáhle komentováno. Že řada základních věcí byla levnější je také skutečnost a ne nějaká lež, já a moji příbuzní jsme to zažili – a nemusíme rozvádět nějaké ekonomické výklady. Mne ostatně nazajímají ideologie, ale realita, kterou jsem navíc prožil nebo ji prožili členové naší rodiny, kteří nebyli ani „kapitalisti ani socialisti“.Naopak bylo by možná zajímavé, jaké jste vůbec „zkušenosti z minula“ měl vy. Nemusíte „na nic skákat“, byla pouze řeč o konkrétních zkušenostech, ty snad umíme i bez zbytečných teorií posoudit ?

   • Bert permalink
    Říjen 8, 2015 2:22 pm

    Dodávám ještě jednu věc, tvrzení, že dnešní situace je jen důsledkem „devastujících 40 let“ je stejný ideologický žvást, jako když komunisté po únoru všechny své neúspěchy sváděli na „buržoazní přežitky“. Dnešní a jak jistě připustíte dost neutěšená situace je důsledkem fungování mezinárodního kapitalismu, který je sice efektivní, ale jen pro některé vyvolené a nůžky se stále rozvírají. Že jsou byty drahé nebo nejsou, za to také „mohou komunisti“ ?

   • Andreos permalink
    Listopad 2, 2015 3:10 pm

    Bert
    Ještě se zpožděním odpovídám, ale takto obsáhle už naposledy.
    Kapitalismus je efektivní, ale to neznamená, že okamžitě musí u všech vést k vysoké životní úrovni, zvláště ne po 40 letech komunistické devastace ekonomiky. Bohužel to chce čas.
    http://archiv.ihned.cz/c1-63860170-cesi-bohatnou-ale-nemce-dozenou-az-v-nbsp-roce-2055
    (A bohužel se zřejmě už na západní Evropu nestihneme plně dotáhnout, protože naše civilizace nastoupí cestu úpadku ze zásadních imigračních a dysgenických důvodů.)
    Nezaměstnanost je jistě sociální zlo, ale je třeba dodat několik věcí. Za prvé třeba je také někdo nezaměstnaný do určité míry vlastní vinou a ne vinou „systému“ Ale dobrá, řekněme, že takových lidí je vcelku málo. Nejlepší odpovědí je, že určitá míra nezaměstnanosti k efektivně fungující ekonomice prostě patří. Nezní to sice moc optimisticky, ale je to tak. Ekonomika funguje na základě podnikání, které aby mohlo fungovat, musí být v zisku. Když má některý podnik potíže nebo je dokonce dlouhodobě ve ztrátě, musí holt propouštět nebo dokonce úplně zkrachuje. Výsledkem jsou pak nějací nezaměstnaní.
    V každém případě nejlepším lékem proti nezaměstnanosti není nějaký utopický a neefektivní direktivně státem řízený systém, jak tady hodně lidí sní, ale naopak snížení daňové i jiné zátěže pro ekonomiku, aby získala větší dynamiku a tím i generovala více pracovních míst, a také omezení demotivujících sociálních dávek. Do 70. let nebylo podnikání na Západě příliš zatěžováno daněmi a sociální systémy byly mnohem skromnější – a nezaměstnanost byla o hodně nižší.
    Viz třeba zde: http://finmag.penize.cz/ekonomika/290073-krajeni-jedovateho-salamu
    Nějaká nezaměstnanost ale vždycky bude – smiřme se s tím a nesněme infantilně o nějakých rájích na zemi.
    Dlouhodobě ale nejspíše nezaměstnanost skutečně poroste, a to kvůli tomu, že s progresem civilizace rostou nároky na duševní schopnosti lidí a vlivem automatizace ubývá pracovních míst s nízkou kvalifikací, přičemž naopak inteligence lidí vlivem dysgenické trendu začíná na Západě klesat. Bude tedy růst počet lidí neschopných dostát zvyšujícím se nárokům civilizace. To ovšem nevyřeší žádný zázračný ekonomický systém, nýbrž jedině eugenika – to by mohla inteligenci populace zvýšit a tak dát rostoucí nároky na kvalifikaci a populačně genetický vývoj do souladu.

    S kapitalismem je to tak, že generuje bohatství, ale nerovnoměrně, neboť vlohy jsou v populaci také rozloženy nerovnoměrně. Moderní výzkumy ukázaly, že výše mzdy a další socioekonomické ukazatele do značné míry závisí na IQ a dalších kvalitách jedince. Opět platí, že žijeme v reálném světě a ne v ráji – a platí, že mezi lidmi jsou velké kvalitativní rozdíly a tomu logicky odpovídají i rozdíly ve mzdách, dosaženém vzdělání a tak dále. Ale jistěže existují i nějaké neférové „klany“ bankéřů a velkopodnikatelů nějak se paktujících s politiky. To je ovšem právě důsledek rostoucí byrokratizace a socializace ekonomiky, kdy vzniká třída pseudopodnikatelů profitujících třeba ze státních dotací apod. (u nás je to zejména Babiš). Řešením je opět jedině liberalizace ekonomiky, aby byl prostor pro přisátí se na nějaké dotace a vůbec na státní správu co nejmenší.
    Samozřejmě zejména ve třetím světě je stále dost chudoby a vždycky bude. Ale to ne kvůli kapitalismu, ale prostě proto, že tamní populace nemají dostatečné kvality, schopnosti a inteligenci vyspělou a bohatou společnost vytvořit. Nicméně i tam se díky liberální ekonomice v posledních desetiletích životní úroveň znatelně zvýšila. Ale jistě se dlouhodobě nůžky budou rozvírat a chudoby bude přibývat, tomu ovšem nikdo nezabrání žádným zázračným hospodářským systémem a není to vina primárně kapitalismu – lidstvo totiž dysgenicky upadá – a jak bude dysgenicky upadat, bude ve všech zemích růst procento problémových segmentů populace a spodiny, zatímco střední a vyšší vrstvy budou mizet.

    Jediným reálným řešením tohoto budoucího úpadku, ale i nerovnosti a chudoby je opět jedině eugenika, která by mohla nejen zabránit dysgenickému úpadku lidstva a obecně zvýšit kvalitu populace, ale právě i do značné míry eliminovat kvalitativní rozdíly mezi lidmi – a dosáhnout tak něčeho jako všeobecné superiority.

    Myslím, že bytů je v naší zemi dostatek. Samozřejmě jsou ale pro některé lidi těžko dosažitelné kvůli vysoké ceně. Nicméně ano, v podstatě za to mohou komunisti – kdyby nebylo jejich éry, tak by naše dnešní životní úroveň zřejmě mohla být na úrovni Rakouska nebo západního Německa. A za takových podmínek by bydlení bylo pro lidi finančně mnohem dostupnější (a navíc by bylo vesměs i kvalitnější). Ale budiž, abych zase nebyl úplný „protržní“ dogmatik, tak třeba by mohl být zaveden nějaký systém dotací pro chudší mladé lidi , aby si mohli dovolit nějaké přiměřené bydlení a založit rodinu (přednostně by ale mělo jít také o lidi bezproblémové a alespoň s nižším středním vzděláním – rozdávání podpor na bydlení nějaké spodině za dobrý nápad nepovažuji – a dnes něco takového bohužel existuje).

    Podle dostupných údajů byla většina věci v přepočtu dražších a navíc i méně kvalitních (a sortiment byl užší). http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/historie/krach-komunismu/ceny-z-roku-1989-maslo-75-kure-225-korun_122416.html
    Ale víte co? Ono na tom ani moc nezáleží. To co bylo levné, bylo vesměs dotované ze státní pokladny. Ten systém byl proto dlouhodobě neudržitelný, založený mj. právě na neefektivním přerozdělování a dotacích. Tak jako tak by se jednou zhroutil. A čím později, tím by období transformace bylo bolestnější (kdyby nepadl, tak bychom se tady jednou dočkali životní úrovně, jaká je v dnešní KLDR). Nejlepší by bylo, kdyby tady ten systém prostě vůbec nebyl zaveden. Pak by zde byla úroveň jako v západních zemích, a že se tam toho dá za jejich mzdy pořídit více než tady – ať už dnes nebo kdysi za komunistů – to se dá popřít jen těžko, že ano. Ale bohužel stalo se, tak si to dnes vyžíráme, toť vše.
    Nejlepším měřítkem kvality života je ale průměrná délka dožití, a ta se u nás od roku 89 znatelně zvýšila.
    http://zpravy.idnes.cz/cesi-se-doziji-o-sedm-let-vice-nez-pred-20-lety-cesky-o-pet-pj3-/domaci.aspx?c=A110801_165736_domaci_jw

    A pokud jde o realitu a zkušenosti: zkušenost je s komunismem jediná, a to taková, že neobstál a zhroutil se – bez ohledu na to, zda dočasně třeba něco poskytoval „levně“ nebo „zdarma“ (a ostatně to byl právě také jeden z projevů jeho tureckého hospodaření, protože tak to mohlo fungovat jen dočasně). Liberální ekonomický systém dbá na zisk a rentabilitu (ach, jak strašné, nemyslí v první řadě „na člověka“), ale právě díky tomu nakonec nabízí lidem nejlepší životní standard. Utopie, co chtěly „dát přednost člověku před ziskem“, skončily špatně právě pro svoji nereálnost – a právě člověk to v nich svou životní úrovní dost odnesl. To se týká i nás dnes, když jsme se z komunistického experimentování dodens úplně nevyhrabali. Stačí si jednoduše porovnat, jak se daří zemím s liberální ekonomikou a zemím, kde dodnes funguje centrálně plánovaná ekonomika – k tomu není třeba nic víc dodávat. (Snad jen to, že samozřejmě míra vyspělosti a ekonomické svobody také hodně souvisí s genetickými kvalitami populací, ale to tu neřeším.)

 10. Andreos permalink
  Září 16, 2015 4:23 pm

  „Rád bych zdůraznil, že nesnáším jak banderovce, tak komunisty. K nacistické formě socialismu mám vztah vyloženě negativní.“
  Nezbývá, než abyste konečně kápnul božskou a představil nám – ovšem smysluplně a konkrétně – který ten socialismus je „správný“ – a také ekonimicky soběstačný a efektivní.

  • Září 16, 2015 5:19 pm

   Hm… a proč bych zrovna vám měl „kápnout“ božskou zrovna teď? Mé názory ohledně ekonomiky jsou vám jistě známé už z jiného webu. Přeji pěkný zbytek týdne.

   • Andreos permalink
    Září 17, 2015 11:48 am

    Když jsem pročítal váš článek, tak se mi při přečtení citované věty z dřívějška vybavilo vámi často opakované tvrzení, že všechny socialismy minulosti zkrachovaly, protože byly ty „špatné“, ale v znáte ten „správný“, co by fungoval. Ale nějak jste ho nikdy pořádně nedefinoval, tak mě napadlo se dodatečně dozeptat. Že se nebude dbát v ekonomice na zisk a přitom se budou mít všichni dobře a budou mít jistou práci na věky věků, to jsem již slyšel od nejrůznějších socialistů všude možně, to není nic nového. To ovšem jen popis, čeho chcete dosáhnout, já chci vědět, jak toho chcete dosáhnout. Samozřejmě předesílám, že podle mě je to nesmysl a utopie – už jen to, že se nebude dbát na zisk vylučuje možnost jakéhokoli smysluplného fungování hospodářství, o jisté práci navždycky a pro všechny, o tom, jak se budou mít všichni jako v ráji atd. ani nemluvě.

   • Září 17, 2015 12:30 pm

    Podívejte, toto není stránka zaobírající se ekonomikou. Pokud se mnou chcete probírat různé formy socialismu – nuže: Občanským jménem se jmenuji Milan Mysliveček, je mi 38 let, bydlím ve Zruči nad Sázavou a jsem vyučený truhlář. Po práci rád zajdu do hospody „U Studničků“. Můžete se stavit taky, předpokládám, že už jste konečně dostudoval a jste daňovým poplatníkem. Doražte a proberem to. Kdybych tam náhodou nebyl, místní proletariát mi dá vědět, že mne sháníte. Jinak samozřejmě nečekám, že se mi představíte přímo zde.

  • Bert permalink
   Září 18, 2015 2:50 pm

   Nevím, ale Milan Myslič nevystupoval v článku a pokud vím ani snad jinde jako „socialista“ a jeho názory mi tady připadaly – a to už jsem něco zažil – docela rozumné. Já také nejsem žádný socialista,ale docela by mě zajímalo , jestli máte práci a za kolik… V minulosti, nedá se nic dělat, sice nebyl kladen důraz tolik na zisk, ale práci měli všichni a není pravda, že
   se povětšinou flákali, na každé vysoké škole byl rozsáhlý seznam nabídek zaměstnání po škole, včetně bytu, nepřipadalo v úvahu, že by po škole byl člověk nezaměstnaný, byty jsem měl postupně asi tři, vždy jsem je od státu dostal, nemusel jsem mít žádné (smrtící) hypotéky, byl jsem i na exponovaných místech jako asistent ředitele a nemusel jsem být ve straně, kdo dělal a „nebojoval proti větrným mlýnům“ se měl doceal dobře, nájem i s telefonem stál 17 let nehnutě 700 Kč (3+1). A ohledně zisku, v podniku jsme měli zisk jen asi milión,ale daně jsme platili do koruny, mluví se o heslu „kdo nekradl, okrádal rodinu“, hm dnes se nekrade, že a v jakém rozsahu ? Zažil jsem na maloměstě pád několika ředitelů, že se dopustili hospodářských prohřešků nebo že měli děvky… a co dnes ? To je k smíchu… Takže obviňovat Milana, jaký, který socialismus „vyznává“, je pěkná blbost. Kápněte božskou,kde děláte a za kolik ! Možná že se tentokrát zasmějeme my. Nemyslím to nijak agresivně,ale nejlepší jsou ti, co to nezažili a poučují jiné, jak to je, jak to bylo, jak tomá bát.

 11. Bert permalink
  Září 13, 2015 11:17 am

  Musím říci, že jsem to dočetl nejen „až sem“ a gratuluji – ne sobě – ale autorovi, který je sice už dlouho dost sečtělý a informovaný, ale který častěji vyjadřoval různé příkré subjektivní názory, ze kterých jsem byl myslím oprávněně zklamán – a posměšky, které byly přece jen „mimo“ i jeho jinak chvályhodný smysl pro humor. V tomto článku, v tomto skutečně obtížném tématu ovšem vyjádřil vyvážený pohled a nadhled, který je i rozumný a může být dobře akceptován, ačkoliv jistě nemusíme všichni se všemi souhlasit. Takže díky.

 12. Swjatoslaw permalink
  Září 11, 2015 6:21 am

  Politika, tak jak ji dnes chapeme, je hlavne boj o moc a o to, aby mohla jedna zajmova skupina prosazovat to „svoje“ na ukor jinych skupin a skupinek. Tak to bylo i ve starem Rime ci Recku. Clenove zájmových skupin nemusi byt videt, k tomu mají sve loutky – politiky. Ale zatímco ve starem Rime stacilo intrikovat v samotnem hlavnim meste impéria, v dnesnim svete boj o moc narostl do obludných rozmeru. Protistrany a protihraci pouzivaji tistenou a vizualni propagandu privedenou téměř k dokonalosti k ovlivnovani mysli lidi po celem svete. Když jedna strana rekne „A“, druhé prichazi s okamžitou negaci A a předhazuje sve „Z“. K tomu se pouzivaji slova k ocerneni protivníka – extremista, komunista, nacista, rasista, nacionalista, slunickar, havlista, terorista atd. Každý z nas, at chceme nebo nechceme, jsme zatazeni do tohoto procesu a volime si stranu podle svých sympatii a muzeme tak podporovat chte, nechte, neci zájmovou skupinu. Ale tak tomu po staleti, tisicileti bylo… a bude. Jeden veri tomu a druhy zase tomuhle. Euroamericka bila civilizace uz zahniva hodne dlouho a myslim, ze jsme svedky velkého historického zlomu, který kazdopadne nasmeruje lidstvo novym smerem. Specialne bile Evropany. Jakym, to se teprve ukaze. Muze to byt ona pro nekoho vysnena „rasova svata valka“ nebo pro jiné „socialni revoluce“ co smete kapitalismus a zrodi něco nového – co, to je otázka. Nebo to muze byt opravdu totální Velky Bratr. Ale v historii to vždy bylo tak – velke rise, plne blahobytu prinesli zleniveni a degeneraci svých obyvatel a ti byli nasledne smeteni novymi nájezdníky, kteří nemeli zadne ohledy. Prevzali z trosek imperii to, co se jim hodilo a zacali budovat impéria a rise nove. Kdo se nepodvolil, byl zabit… A hraci svetove velke hry si to moc dobře uvedomuji. Měli bychom si to uvědomit i my, bili Evropani, dokud je ještě cas. Jestli jsme ovšem uz nezdegenerovali a nezleniveli az prilis… Když uz jsme u tech zpovedi – volil jsem Miloše, loutku určitých zájmových skupin, stoji sice za pi*u, hlavne se svým lezenim do zadku Izraeli, ale porad o chlup lepsi nez knizepan. Invazni armadu vybavenou telefony, internetem a znackovymi hadrami nepřijímám. Svetonazor momentalne zadny nemam 😀 …radsi… jen si myslim, ze bilym lidem jde o krk a hole preziti jich samotnych a jejich kultur a ze je za tim honba za ziskem a moci tech, kteří uz ted mají tolik, ze nevi co s tim… tož tak 🙂

 13. Ciaran permalink
  Září 10, 2015 6:33 pm

  na můj vkus dlouhé ale dočetl jsem to do konce :-D. v zásadě souhlasím……..situace na ukrajině je příliš komplikovaná a nedá se vyjádřit černobíle…….dobro versus zlo…….co se uprchlíků týče tak nechápu jak někdo může tvrdit že jsou to trpící lidé…….mají chytré telefony a selfie tyče a vypadají že si vedou docela dobře……navíc sebou dovezli minimum žen a dětí……většina muži věku 20+ …..dle mého názoru jsou tito vetřelci ekonomickými migranty…….co se našeho prezidenta týče tak jsem jej nevolil ale nakonec mě i překvapil a přesto že s mnoha jeho postoji a excesy nesouhlasím tak jsem schopný mu vyjádřit podporu.

  jinak já sám vyznávám keltský směr

 14. Fíba permalink
  Září 10, 2015 12:09 pm

  Všiml jsem si, že zmíněný Stephen McNallen označil na fb německou Pegidu co je proti islamizaci Evropy jako „To se mi líbí“. Takže ty politické názory tu asi jsou v tom pozitivnějším slova smyslu. Možná ho bude nějaký (neo)soudruh zase kádrovat.

  • Září 10, 2015 1:16 pm

   A copak si asi o tomto myslí „proklatý“ Ron McVan? 😀

   • Ewige permalink
    Září 10, 2015 1:57 pm

    A co lidé okolo The Order.. 😀

   • Fíba permalink
    Září 10, 2015 1:58 pm

    Nevím, ale tipuji, že je v novořeči „hate“. 🙂

 15. morgarath permalink
  Září 10, 2015 9:38 am

  Asi jste to viděli, ale jen tak pro doplnění – https://www.youtube.com/watch?v=CoiObexWRT8&index=17&list=PL6xuzf4YaHWQiHTSP3ZLQL9ae7uBQI3A-
  Myslím, že jak na ruské tak ukrajinské straně bojuje spousta lidí, co to opravdu myslí dobře pro svou zemi a pro to, za co bojují, ale pokud jsou jedni ovládáni židovským „Pravým“ sektorem a druzí touhou po navrácení židovského Sovětského svazu, tak je tady asi něco špatně a asi z toho nakonec bude těžit někdo jiný, jak jsme se mohli už v minulosti několikrát přesvědčit…

  • Frostík permalink
   Září 10, 2015 10:14 am

   Dobře napsaný, jen v jednom názorovém detailu se lišíme. Volil jsem „knížepána“ a dnes jsem rád, že nevyhrál. K Miloušovi mám výhrady, ale překvapil mě tak, že bych ho už volil.

Trackbacks

 1. Diskusia a rozpory medzi českými pohanmi, zaujímavé zrkadlo doby. | MEDZIČAS

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: