Skip to content

Bohové Indoevropanů V

Červenec 29, 2015

Etnocentrismus

Božský svět Dumézila obsahuje mnohem více konstelací, ale skýtá jen jeho základní názory, které nevysvětlují u Indoevropanů vše. Je např. zřejmé, že se rozvinul důležitý kult ohně a význačná role Agniho, boha ohně, v indickém obětním rituálu to potvrzuje – ale tato charakteristika se v Dumézilově systému vůbec neobjevuje. Podobně i plné zaměření se na sociální organizaci vede k opomenutí důležité úlohy prehistorického kultu slunce, o němž vydává hojné důkazy archeologie. Jiných důležitých božstev, jako je Višnu, se skoro ani nedotkne a třetí funkci se nedostává stejně důkladného zkoumání jako prvním dvěma. Kromě toho existují u Indoevropanů další důležité pojmové problémy: důsledek entocentrismu indoevropského společenství znamená silný kontrast mezi vnitřním a vnějším: domov je uzavřený prostor s omezeným přístupem, který povoluje  ‚pán domácnosti‘, dveře jsou hranicí mezi dvěma světy – bezpečným uvnitř a nebezpečným venku. Proto má velmi bohatou symboliku: jedná se o ‚chodbu‘ z jednoho světa do druhého, nad níž v Římě vládnou dvě božstva, Portunus a Janus, který je bohem ‚počátku‘ chápaného jako chodba z jednoho stavu do druhého.

Problematiku ‚vnitřního‘ versus ‚vnějšího‘ dále ilustruje rozvoj města. Prvotní koncept města je vlastně ohrazená osada, úzká skupina lidí sdílících domovská a politická práva. Na toto ukazují původně nejběžnější výrazy pro město, např. lat. urbs, původně proutěná ohrada, anglické town, příbuzné s germánským Zaun ‚hráz, plot‘ atd. Z teritoriálního konceptu vydělujícího území od vnějšku proniká koncept do způsobu života Indoevropanů: (a) svatyně = odělené od profánního, izolované ve vlastním statusu, ovládané božským zákonem a rituálem; (b) boží soud = zápas, o němž rozhodují bohové, v oploceném prostoru; (c) ‚templum‘ = před budovou, veleknězem vykonávaný náboženský akt vymezení hranic přímými liniemi ve vztahu ke čtyřem směrům nebe (srov. při věštění regio ‚prostor uzavřený mezi přímými liniemi načrtnutými v různých směrech‘ k určení toho, kde sledovat ptáky) (Trier, 1942).

Rituál se trvale používal pro základy, např. když byl Řím založen vyoráním brázdy kolem sedmi kopců, čímž se posvětil prostor, kde mělo město vyrůst. Idea dodat každému důležitému úkonu náboženský základ je základem indoevropské myšlenky, jako je koncept definování prostoru pro úkon, zavedení pravidel k organizování společnosti v souladu s kosmickým řádem – o tom všem jsou původně latinské základní koncepty ‚zákona‘ iūs a fās! (Dumézil 1969: 31-45, 61-78).

Zavedení kosmického řádu – védské ŗta – je nepochybně jedním z hlavních úspěchů tvořivého aktu. Je nicméně složité obnovit původní indoevropský mýtus o stvoření: vypadá to, jako by svět začal párem dvojčat *Manu ‚člověk‘ a *Yemo ‚dvojče‘; *Yemo se stává prvním králem a *Manu prvním knězem, přičemž jádro mýtu spočívá tom, že *Manu obětuje *Yema. Následkem toho vzniká svět a Manu utváří zemi a nebesa, jakož i tři společenské třídy z těla svého bratra. Zde se však objevují dvě verze: (a) indoiránská, v níž je obětován *Yemo spolu s turem či býkem a z těla tohoto zvířete jsou stvořena všechny ostatní zvířata a rostlinné druhy; (b) evropská, v níž se objevuje kráva, ale funguje pouze k nakrmení a péči o dvojčata před aktem stvoření (Lincoln, 1975).

Mýtus nám vypráví o původu světa a nejdůležitější lidské instituci – oběti: oběť znamená původ světa a opakování každé oběti slouží k jeho znovuvytváření. Rozdíl mezi oběma verzemi může odhalovat kulturní rozdíly mezi indoiránskými pastevci a evropskými zemědělci, protože vnímají dobytek rozdílně: zemědělci oceňují mléko; pastevci očekávají více než mléko a maso, např. kůži na oděvy, vaky, stany, kosti na nástroje, trus jako palivo, dokonce moč jako desinfekci! Tato větší důležitost dobytka u Indoíránců by vysvětlovala jeho prezentování jakožto člověku rovného a vitálního zdroje všeho stvoření.

Je zajímavé, že jde v zásadě o pastevecký mýtus. Tudíž se naskýtají široké možnosti pro další výzkum indoevropského náboženství a my tuto obrovskou a bohatou oblast teprve začali objevovat!

Konec

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: