Skip to content

„O lži a nenávisti“

Únor 12, 2015
tags:

Poslední překlad od Varga Vikernese „O islámu v Evropě“, který byl nedávno publikován na našem webu, vybudil opět určité obránce demokracie a tolerance k plamenným proslovům. Jde prý o nabádání k šíření nenávisti, což je údajně již delší dobu stěžejním kursem PK. Ano, většina publikovaných článků je o nenávisti a netoleranci. A členové PK jsou již proslulí svou nesnášenlivostí vůči „moderním pohanským kultům“! Ano, členové PK hromadně šíří nenávist, a to hlavně na internetových „pohanských“ fórech, kde zesměšňují a urážejí příznivce např. Wiccy, druidů, wédistů a dokonce i landistů! A to je na pováženou! A inkvizitor se táže: „Jde o oficiální program PK?“ „Je tímto programem šíření nenávisti a nesnášenlivosti?“   A na mučícím kole, v rukou katových pochopů jsme nuceni učinit doznání! Všichni jsme posedlí zlem, nenávistí a zlobou vůči okolnímu světu. Nový člen musí vždy podstoupit temný rituál zloby, musí přísahat na bibli národního socialismu a políbit fýrerovu řiť! Sněmy PK jsou plné neřesti, sprostého chlastu a hromadného zvedání pravice! Na obranu nemůžeme říci nic. Snad jen to, že jsme všichni z rozvrácených rodin, měli jsme těžké dětství a nemáme žádné přátele krom svých soukmenovců. Náš život je v podstatě ubohý a tudíž nám nezbývá než šířit pořád dokola nenávist a nesnášenlivost. Kruh nenávisti je nekonečný…

Když odbočím, Vikernesův článek jsem si nejdřív jen letmo pročetl a neshledal jsem jej nijak světoborným. Podobný názor mám ostatně také. Islám ani křesťanství prostě nepatří do našeho území, a ani stovky let Ježíšovy mise, mě nepřesvědčí, že naše civilizace stojí na jeho odkazu. Teprve po zásahu inkvizice jsem začal článek zkoumat podrobně. A stále jsem nenacházel onu paralelu k šíření nesnášenlivosti. Teprve až na doporučení jsem si všiml posledního odstavce: „Všechna cizí náboženství jsou nepřátelská vůči nám i našemu evropskému duchu. A jak křesťanství, tak islám jsou cizí náboženství.“ Což znamená, že pokud o něčem napíšete, že je vůči vám nepřátelské, jste ihned šiřitel nenávisti. Je to celkem jednoduchá rovnice. Inkvizitorům ovšem nedochází jedna věc. Pokud by se jejich „pohanské hrátky“ staly něčím větším a silnějším, skuteční inkvizitoři by ihned zasáhli a velmi rychle by tuto naši společnou hru ukončili. A všechny kecy nového a moderního papeže by rázem ztratily své pozlátko. Hlavním představitelem křesťanství je katolická církev, matka církev, která rozhodně tolerantní není, nebyla a nebude. Naše „pohanské hrátky“ ji nechávají klidnou a prozatím ji nevzrušují, církev totiž má rozjetou mnohem vyšší hru.

Je pravdou, že někteří naši členové jsou aktivní na různých internetových fórech. Povětšinou si servítky neberou. Ale znamená to, že na těchto fórech prezentují oficiální postoj PK? Nebo jde spíš o uplatnění kolektivní viny? Pan XY troluje, uráží ostatní, je člen PK, tudíž PK jsou nesnášenliví. Měla by potom rada PK za panem XY přijít a pokárat jej? Pokárat jej, protože špiní obraz PK v očích veřejnosti? A což teprve obraz „pohanství“ v očích široké veřejnosti! Pche! Vážení, široká veřejnost má nějaké „pohanství“ v prdeli!

Je zajímavým paradoxem naší doby, že mnozí z těch, kteří se vydávají za vzor ctnosti, tolerance a snášenlivosti jsou ve skutečnosti víc nesnášenliví, netolerantní a pokrytečtí než ti, kteří jsou jimi pranýřováni. Proč tomu tak je? Na to odpověď nemám. Jen vím, že raděj budu mezi těmi, kteří drží slovo za slovo, drží oko za oko a vidí svět takový jaký dnes žel je. Nejsme dobří ani špatní, jsme takoví, jací jsme. Soudit nás mohou pouze naši blízcí a naše skutky na tomto světě. A pokud s tím mají někteří jedinci problém, mohu jim jen poradit, aby se od nás drželi dál.

Reklamy
komentářů 21 leave one →
 1. Vladislav permalink
  Únor 23, 2015 9:31 am

  Nejen že jsou tato tři abrahamistická náboženství našim lidem cizí, ale ona nám jsou i bytostně nepřátelská.Tzv. Bůh otec je bytost, za niž starozákonní Židé dosadili Jehovu, zuřivého démona z pouště. Věrný této své podstatě, Jehova nabádá k vraždám, krádežím, násilí všeho typu na „jinověrcích“. Stačí si pročíst korunní plátek křesťanů, Starý Zákon … Křesťanství je náboženství vymyšlené Židy a pro Židy, mající je „napravit“ a aspoň zčásti přivést na „lepší“ cestu. Přitom ale záměrně nevylučuje kořeny, na nichž vyrostlo, protože tím by popřelo samo sebe. Kdo z našich lidí těmto bludům podlehne, tomu je určený patřičný úděl – život otroka plný bolesti a odříkání, potlačování přirozenosti, nesvoboda a psychická nerovnováha, vedoucí často k pomalé sebevraždě (např. alkohol). Křesťan modlící se k tomu jejich Bohu Otci skutečnosti dává sebe a svou energii Jehovovi, parchantovi stojícímu za většinou křiváren, jimiž Židé „obohatili“ tento svět. Pro otrokáře neomezenou moc a pro otroka život v ponížení a marasmu, to je to, co nabízí křesťanství tomuto světu.

  • Alexej permalink
   Únor 23, 2015 9:18 pm

   Nevím, nejsem v zásadě křestan, ale to, co tu píšte, je pěkná pitomost. Kdybyste vážněji studoval historii a filosofii, nevyznával byste dost profláknutý blud, že křes´tanství je židovské, protože každý seriozní badatel vám objasní, že je zcela proniknuté řeckou filosofií a římanstvím, bez nichž by bylo málo znamenalo, případně na Východě i byzantsko-slovanskými státními formami. Znám spoustu křes´tanů, zejména i u východních Slovanů a žádní otročtí psychopati to nejsou, za jaké je považujete. Kdo naopak podlehne bludům, které vy tu hlásáte, potácí se v pocitech plných nenávisti a zaslepenosti, je otrokem svých pomyslů a předsudků a musí překonávat vnitřní slabost siláckými frázemi.

   • Vladislav permalink
    Únor 24, 2015 8:21 am

    Znáte spoustu křesťanů a žádní otročtí psychopati to podle Vás nejsou – není to tím, že sám jste křesťanem (resp. k nim máte blízko) a vrána vráně oči nevyklove?
    Křesťanství je typická židovina. Nabalilo se sebe formu a některé projevy míst a kultur, k nimž se vnutilo, do této míry s Vámi bohům žel musím souhlasit. Na posvátných místech našich předků postavilo křesťanské modlostánky, upravilo a vymyslelo (staré) příběhy tak, aby podporovaly křesťanská dogmata. Tím se snažilo (a snaží) lidi přesvědčit, že je „jejich“. Hlupáček či méně přemýšlivý člověk to přijme, jiní mají pochyby. Přesně takto jedná Žid. Přemístí se co nejblíže k lidem, na nichž chce parazitovat. Vezme si jejich jména. Nasouká se jim až do domu. Začne se tvářit, že je jedním z nich. A při tom všem nezapomíná na svůj prvotní cíl: ovládnout, dominovat, vysát, využít.
    Pohanské bohy nahradí „svatými“. Pohanské legendy upraví tak, aby měly křesťanské vyznění. Nacpe se lidem až do obýváku či do žaludku, a neptá se.
    Křesťanství podle Vás není židovina. Jaké národnosti však byl Ježíš? jaké byli všichni jeho učedníci? Jaké byl „svatý“ Pavel alias Saul, vyhlášený psychopat? Jaké byli kazatelé, kteří přijeli galilejské bludy hlásat do Říma?
    Ano, máte pravdu, potácím se v pocitech nenávisti ke křesťanství – a jsem na to hrdý. Jestli chcete podávat ruku úhlavnímu nepříteli, který zprznil desítky generací Vašich předků, dělejte si to sám – já proti nepříteli bojuju, ruku mu nepodávám.

   • pes Filipes permalink
    Červen 20, 2016 11:47 am

    Vladislav je zdejší Vrchní Pohanský Veležrec, co kdysi pod každým pařezem viděl anglosasa a dnes zase žida. Je to zdejší tradiční fenomén, člověče. A už vůbec nikdy sem nepřijde, jak vždy po nějakém čase začne znovu opakovat, bo ho tady desetmilionkrát ohavně urazili, exkomunikovali, prokleli, rituálně napadli a tak všelijak podobně. Někdy mu to vydrží i déle než dva týdny.
    A bacha na vostrý hrany, je to inkarnace knížete Niklota Pomořanského!

 2. Monica Otmili permalink
  Únor 15, 2015 5:54 pm

  Inu my pohani, kteří máme v úctě přírodu a naše božstva, jimž vzdáváme hold a přinášíme naše nekrvavé obětiny a vesele oslavujeme přece tímto způsobem vlastně šíříme nenávist k celé společnosti i mezi sebou, naše mírumilovná činnost je přece jen zástěrka, ve skutečnosti přinášíme obětiny lidské , provádíme černou magii, vzýváme Satana a aby toho nebylo málo, určitě taky týráme děti a nakonec má ve všem stejně prsty ten iluminát Kalousek. 😉 Dost legrace, ačkoliv jako nečlen, sleduji aktivity a články Pohanského kruhu, a jasně jsem z nich pochopila, že PK nezastírá identitu jedince, nesnaží se mu vnucovat žádné kolektivní názory, tož proto taky mužeme objevit sáhodlouhé debaty jednotlivých členů na jisté téma. Od křesťanství jsem konvertovala, takže na něj budu mít asi jiný názor, než většina pohanů, byť souhlasím s myšlenkou, že to není původní a co si budeme povídat, už historie i stávající počet křesťanů u nás nám Čechům jasně dokazuje, že nám nějak extra nevyhovuje. Islám je (věčné) téma na víc než jeden odstavec, tudíž se ani nebudu rozepisovat. Co na závěr – že blbca najdeš všude a lidi si rýpnou rádi a když si zatvrdnou, tak s jejich názorem/tvrzením nehneš ani kdyby bylo vědecky podloženo, že je mylný.

  • Frostík permalink
   Únor 15, 2015 8:28 pm

   Je to od vás hezké Moniko, že se nás zastáváte, ale při rituálech PK teče i lidská krev. Někteří členové toto obětování dělají pravidelně. To abyste věděla o našich nejčernějších rituálech týkající se krevního pouta.
   Toho kdo se nás zastane a projeví zdravý rozum, strkají naši oponenti k nám do té pomyslné žumpy, kam prý patříme. Nevadí nám kritika, ani rozdílný názor, ale podložená pravda je pravdou.
   😀 Jinak žumpu si pravidelně sami čistíme a vyhazujeme z ní poblouznivce, aby jsme měli místo na rochnění. 😀 😀 😀

   • Monica Otmili permalink
    Únor 21, 2015 7:06 pm

    Ale obětování lidské krve je snad čistě dobrovolná záležitost, ne? Mohl byste mi prosím tuto aktivitu více objasnit, popř. hodit mi odkaz na nějaký článek, který se tímto zabývá? Předem díky.

   • Únor 22, 2015 8:53 am

    Soukmenovec Frostík asi myslí poleno, které začlo létat vzduchem a soukmenovci Tomasovi přistálo na hlavě, čímž byla prolita krev 😀 Nutno říci, že poleno se vzneslo nikoliv přičiněním hrubé síly, ale působením tajemné síly „vril“, kterou ovládají jen dlouholetí mágové vycvičeni v tajných učeních 😀 😀 😀

   • Frostík permalink
    Únor 22, 2015 7:11 pm

    Mysliči nemyslím. 😀 To byl dotek Valhally.
    Krev, jako symbol života, plodivé síly a pouto k předkům se prolévá při zvláštním rituálu. Je to nejvyšší osobní oběť, vlastní krev a je čistě dobrovolná. Všechno při tomto úkonu si děláš sama. Nikdo Tě, ani slovem, nemůže pobídnout či nutit. Stačí pár kapek, je to spíš o odhodlání.
    Osobně mám jeden rituál na Imbolc – Hromnice, kdy se krví spouští obnova životních sil. Prostě divnej kelt.:D

   • lomikel permalink
    Únor 23, 2015 3:56 pm

    nejsem z PK
    nic v cestine pokud vim neni

    neco na tema krev a runy je (mimo jine) zde
    http://www.amazon.com/Runes-Theory-Practice-Galina-Krasskova-ebook/dp/B002ZRQ5UK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1424705273&sr=8-2&keywords=krasskova

    ale ono je nekde jinde, takze brat s reservou, kazdopadne to pojednava velmi hygienicky – jak telesne tak, hlavne dusevne/duchovne. coz je IMHO dobry postup.

    neni to moc tema na webove diskuse 🙂

   • Rushwolf permalink
    Únor 23, 2015 4:39 pm

    Krvavé rituály… ono ta krev může být defacto až druhotná záležitost… já třeba krev obětuji, když porážím doma drůbež, králíky, či jiný zvířata např. ovci… a nezabíjím je primárně k oběti, ani tak aby trpěli… jak si krvavou oběť představují některý darkpagan magoři.. přesto je součástí porážky rituál a součástí rituálu oběť krve a třeba i jater bohům (a bohové vědí že já rád játra…). Nevidím na tom nic špatného, nic nepohanského. Co s etýče vlastní krve… i tady chápu že to mnohdy může mít docela hluboký význam… ale člověk by to asi neměl dělat s pocitem, že jen s krvavým obřadem bude správně démonickej a cool.

  • Monica Otmili permalink
   Únor 23, 2015 8:00 pm

   Tak hlavně že to poleno nebyla zásilka nových védických vědomostí od proruských přátel z vesmíru. 😀
   Děkuji všem za objasnění, v podstatě se má původní vlastnomyšlenka shodovala s tou Frostíkovou, Rushwolfe, co se týče Vašeho rituálu při porážení zvířete, měla jsem možnost přečíst si na Vašem blogu. 🙂

 3. Únor 13, 2015 2:20 pm

  Jenom jedna poznámka na okraj: Když člen pohanské organizace X říká o pohanském kruhu že jsou zlí špatní a vůbec ošklivá káčátka, tak to nemusí být stanoviskem pohanské organizace X. Ale ovšem to tak ale nejspíš bude vnímáno.

  A naopak. Když jeden člen PK začne urážet druidy jenom z té pozice, že jmenovaní se veřejně hlásí k druidismu, nemusí se jednat o názor PK. Ale ovšem to tak ale nejspíš bude vnímáno.

  • Únor 13, 2015 2:36 pm

   Názor organizace Y na druidisty je celkem znám… Domnívám se, že proti druidům nic nemá, protože jsou všichni již nějaký ten pátek po smrti. A asi by byl dobré, kdyby se organizace X vyjádřila k výrokům pana BŽ nějak tak, aby to bylo oficiální.

   • lomikel permalink
    Únor 13, 2015 2:46 pm

    a neslo by dat url ?, mi to pride takove hermeticke ..:)

   • Únor 15, 2015 1:37 pm

    Lomikeli, mohu ti dát pouze odkaz na Codyho FB profil, ale nevím, jestli ti půjde bez FB přátelství s Codym ten příspěvek s následnou diskuzí najít. https://www.facebook.com/pavelungr?fref=nf&pnref=story

   • lomikel permalink
    Únor 16, 2015 9:16 am

    ok dik, prispevek videt neni a pratelit se nechci 🙂

  • Únor 15, 2015 1:44 pm

   Tasselhofe, je mi jasné, že tvůj postoj a postoj tvé ženy to není. Cody to napsal na svém osobním profilu, tak to beru jako jeho osobní názor. K pohodě a spolupráci mezi našimi skupinami to ale rozhodně nepomohlo. 🙂

   • Kryserka permalink
    Červen 20, 2016 11:43 am

    Vyhulenec akorát mlátí pyskem jako posledně. Jen blázen by na jeho bláboly reagoval. Ale abychom se informovali i my Codyho nekamarádi, které soudruh na FB cenzuruje, mohli by jste zde ten jeho výlev mrsknout? Každá správná ves musí mít svého obecního blázna!

 4. Únor 13, 2015 7:44 am

  pravda.souhlas.ikdyž také nejsem PK.žádný sraní s křesťanama a sluníčkovejma sračkama 🙂 podruhé se už od nich porazit nenecháme! 🙂

 5. morgarath permalink
  Únor 12, 2015 5:41 pm

  Pěkné, pěkné. Ač nečlen PK, pod toto bych se podepsal i já.
  Jinak Varg Vikernes, zlý to neonacista, terorista, islamofob, xenofob a antisemita měl včera narozeniny 😉
  HailaR WodanaR!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: