Přejít k obsahu webu

Pohané a tetování

27 listopadu, 2013
tags:

Když jsem na loňské Mystice měl přednášku na téma: „Tetování starých evropských národů“, překvapily mne reakce některých posluchačů. Například otřepaný předsudek o tom, že „tetování je symbol kriminálu“ nebo že „se do Evropy doslalo z Oceánie až v Novověku“. Samotné slovo „tatu“ skutečně pochází z jednoho polynéského dialektu, ale různé techniky tetování byly v Evropě dávno před cestami Jamese Cooka. Pojďme si o něm tedy něco povědět.

Bolestivé zdobení těla bylo v Evropě běžnou součástí mnoha kultur už od Pravěku a vyznačovalo se velmi vysokou řemeslnou úrovní provedení a zpracování. V některých subkulturách je součástí složitých rituálů dodnes (skinheads, motorkářské gangy,…) a slouží jako znak postavení ve společnosti, symbol víry a náboženského vyznání, důkaz statečnosti, znak dospělosti či vyspělosti, válečnické zdatnosti, forma trestu, ochranný amulet či talisman, označení otroka, vyvržence či zločince.

Prvním Evropanem, o kterém prokazatelně víme, že byl tetován, je proslulý „muž z ledu“ Ötzi, jehož zmrzlá mumie byla nalezena v ledovci na Rakousko-Italských hranicích v roce 1991. Stáří tohoto nálezu je asi 3300 let př. n. l. A právě tento muž (byl zavražděn asi ve věku 35 – 40 let) byl skutečně tetován. Na kloubech má jakési čárky, které měly zřejmě zabraňovat otzi tatrevmatismu a možná mohly být i symbolem šamanského zasvěcení. Viz fotografie. U domorodých společností bývá tetování po celém světě spojováno s přechodovými obřady a památnými momenty změny. Ta bývá symbolizována značkou, bolestí a obětí krve. Proto se i někteří vědci z oborů etnologie a sociobiologie zmiňují o tom, že rituální jizvení a tatuáž slouží jako test imunity, kdy se zdobená osoba musí vyrovnat s rizikem, parazity a infekcí, kterým je tělo vystaveno. Ten, jenž úkon překoná a vyrovná se s bolestí, se stává pro ostatní silným a odolným jedincem, který si získá respekt svého klanu, ale i nepřítele. Samotný Ötzi má v sobě barvivo z popela a různých rostlin. Jak moc bylo příjemné nechat se pořezat pazourkem a pak si do ran vetřít tuto břečku do ran, to nechť posoudí čtenář sám.

Dalším cenným důkazem, že se Indoevropané tetovali dávno před Cookem, je nález mumie skytského bojovníka, takzvaného „knížete z Pazyryku“. Tělo, jehož stáří se odhaduje na 2 500 let, bylo nalezeno na Sibiři v pohoří Altaj. skyt tattoo3Viz fotografie. Tento aristokrat je ozdoben bohatými, tentokrát už velmi precizně vyvedenými motivy skutečných i bájných zvířat, například koní a gryfů. Tomuto bojovníkovi měla tato „totemová“ zvířata dodat jejich sílu a ducha. Stejně jako u Ötziho však byla objevena i terapeutická a akupunkturní funkce.

Staří Řekové převzali techniku tetování od Peršanů ( ti ji měli patrně od Skythů) a používali ji k označování otroků a vězňů, aby se tak dali identifikovat v případě útěku. Před tím, než tetování bylo bráno jako cejch vězňů a otroků, byla to výsada velmi zámožných a vážených osob té doby, například Héliových a Apollónových kněží. Od Řeků tuto praxi převzali i Římané. V pozdním starověku, kdy se římská armáda skládala převážně z žoldnéřů, měli vojáci tatuáž pro snazší rozpoznání dezertérů, ale i běžní legionáři se nechávali tetovat symboly svých legií. Mnoho řeckých a římských autorů také zmiňuje tetování jako formu trestu. Suetonius udává, že sadistický římský císař Caligula se velice rád bavil tím, že dával členy svého dvora bezdůvodně tetovat.

Jak helénská civilizace a Římská říše postupně expandovala, antičtí autoři se setkávali s potetovanými evropskými barbary stále častěji. O Thrácích se zmiňuje antický autor Hérodotos z Halikarnássu (484–425 př. n. l.), jejich tetování sloužilo jako odznak cti. „Pro Thráky je býti značen (estichtai) dokladem vznešeného rodu, a býti nepoznačen (astikton) je považováno za osobu původu nízkého.“  Zdobili se i již vzpomínaní Skythové, Dákové, Germáni, Sarmati a hlavně Keltové, konkrétně proslulí kaledonští Piktové.  val 1466176_391259231004176_638886811_nJak takové tetování asi vypadalo, můžete vidět ve výborném filmu „Valhalla rising“, viz fotografie. Můžete shlédnout i samotnou proceduru, rozřezání kůže nožem a vetření modré pasty z borytu barvířského do ran. Samotný pojem „pict“ znamená v latině doslova „malovaný“. Co si asi Piktové nechávali do kůže vyřezat, můžeme odhadnout podle obrázkových pic symbols_bigkamenů, které můžeme ve Skotsku vidět dodnes. Viz obrázek. Právě ve Skotsku (a na Balkáně) se tetování udrželo na našem kontinentu asi nejdéle. S příchodem křesťanství však „pomalovaným“ nastaly těžké časy i zde. Svatý Basilej Veliký, jeden z nejváženějších církevních učenců, ve 4. století n. l. napomíná věřící: „Žádný muž ať si nenechá narůst dlouhé vlasy, ani se netetuje jako pohané, ti apoštolové Ďáblovi, kteří uvrhují sami sebe v opovržení, neboť si libují v oplzlých a chlípných myšlenkách. Nedružte se s těmi, kdož značkují sami sebe trny a jehlami, až jejich krev vtéká do země. Střežte se všech osob necudných, aby nebylo možno říci, že ve svém srdci líháte s nevěstkami.“ Nicméně z ediktu, který vydal v Anglii roku 787 n. l. northumberlandský koncil, je zřejmé, že duchovní rozlišovali mezi tatuáží pohanskou a křesťanskou ještě po nějakou dobu. Píše se v něm: „Pakliže někdo podstoupí zkoušku tetování ve jménu Boha, budiž mu velká chvála. Avšak ten, kdo by se dal tetovati z pověrčivosti po způsobu pohanů, nevzejde mu z toho nižádný zisk“.

bosnaNa Balkáně, konkrétně v Bosně, se však jakási forma křesťanského pohanského tetování udržela dodnes. A to paradoxně u chorvatských katolických žen. Viz fotografie. Povšimněte si solárních symbolů, na kterých skutečně křesťanského mnoho není. Je to i důkaz, že tetování znali i staří Slované.

A co tetování a pohané dnes? Nedávno jsem dělal takový malý průzkum v pohanské komunitě a setkal se většinou s kladným názorem. Kdo z čtenářů mne zná, ví, že jsem doslova „jako obrázek“. První „kérku“ jsem si nechal udělat až v jednatřiceti letech a rozhodně nelituju, že jsem tak dlouho čekal. Moje tetování má nejen náboženský smysl, ale vypráví i můj životní příběh a kdo ho umí „přečíst“, pozná, co jsem vlastně zač. Vychází z dochovaných nálezů (keramika, piktské kameny, runové kameny,…) a dohromady tvoří celek, který je mou součástí. Například obrázek lososa pro mne představuje věrnost, protože losos se vrací počít potomstvo tam, kde se kdysi narodil a sám při tom umírá… A co jsem pochopil, ostatní poobrázkovaní pohané to mají také tak. Zde pár reakcí na mé dotazy. Jedna velmi dobrá kamarádka má vytetovaného vlka ( i ten pochází z piktských motivů), říká : „Já ho mám vyloženě z náboženských důvodů, jako vyjádření víry, jednak pro okolí, ale hlavně pro sebe – jako věc, kterou už mi nikdo nesmaže, která, minimálně v nějaké podstatné éře mého života byla opravdu důležitá. Vlastně je to trochu podobné tvému životnímu příběhu.“  Další z dotázaných pohanů (tentokrát muž) říká:  „Můj názor na tento prastarý způsob ,“zdobení“, ale i jeho současné odnože, např. airbrush, UV tattoo (tetování budoucnosti), je kladný. Nevadí mi člověk potetovaný od hlavy k patě, spíše mi vadí moderní trend a přístup lidí k samotnému tetování, který se žel bohům nese v duchu líbivosti, zkrášlování, ale ve většině případů k rozmarným rozhodnutím, jež nakonec vedou k odstraňovacím procedurám, bolestnějším a pro kůži nebezpečnějším. Dále mi hodně vadí alochtonní kultura tetování současných Evropanů a Američanů. Pravým opakem toho je Asie (viz. např. Japonsko), Austrálie a Oceánie (Maorové), Indie (tetování henou), Afrika (Masajové, Zulové…) a Amazonie, kde si své autochtonní tetovací praktiky díky bohům zachovali! Já osobně mám dvě kérky a obě z religiozních důvodů. Čerpám jak jen se dá ze všech možných dostupných zdrojů, které se týkají evropského tetování. Žel bohům doba evropských šamanů, kmenových kněží je dávno ty tam, takže i já musím dát všanc svoji kůži moderním strojkům a taterům.“

Tyto dva názory asi nejlépe vystihují to, čím je pro dnešního pohana jeho tetování: Iniciací, klanovým znakem, osobním symbolem a vzkazem na venek, stejně jako vyjádřením své pohanské víry.

Tetování o novodobé (stejně jako to původní) pohanství k sobě patří. Je však také dobře si promyslet, jaký motiv zvolíte. Protože i když naši předkové prokazatelně používali například svastiku jako kultovní symbol, náš „demokratický“ právní řád to může vidět úplně  jinak. Bohůmžel, podobně na tom jsou i runy. Pokud se chystáte vybrat tetování, vybírejte moudře. Protože se Vám totiž může stát, že vás nějaký „liberálně orientovaný kolega pohan“ udá za propagaci čehosi, o čem možná nemáte ani tušení. Ale abych Vás jen nestrašil: Tetování je úžasná věc, máte ho na celý život, změní Vás a hodně Vám toho dá. A motivy můžete čerpat z mnoha míst a nálezů. Viz fotografie novodobých pohanů a jejich nádherných obrázků. Věřte mi, ta chvilka bolesti za to stojí 🙂 .

tat Thomas11594-600tat claus-Tat%204%20001-150tat trio-500

komentářů 151 leave one →
 1. 28 února, 2015 9:47 pm

  Zaujal mě výrok „musím nechat dát všanc své tělo strojkům“.

  Pokud někdo chce tetování dělané ručně výhradně beze strojku, kontaktujte mě 🙂 FB -> Napůl Šílenej 😉

 2. 4 února, 2014 3:11 pm

  Ještě k tématu: Možná už příliš umělecké, ale zajímavé, zvláště Herakles: http://romanpagan.blogspot.com.au/2013/07/greco-roman-pagan-tattoos.html

 3. 21 prosince, 2013 9:54 pm

  Vážení, dnes tedy máme zimní slunovrat, významný to svátek našich předků a i některých z nás. Pokud dnes tedy někdo náhodou zavítá na tyto stránky s tím, aby se dozvěděl, jak to vypadá s pohanstvím v současnosti, tak se musí při čtení zdejších komentářů oprávněně zděsit. Když už je vám jedno, že zde ztrapňujete svoje maličkosti – byť schovány za různými přezdívkami – tak se aspoň zamyslete nad tím, že podle výplodů, které tu po sobě zanecháváte, si o pohanském fenoménu mohou udělat obrázek lidé, kteří k němu přistupují s touhou jej poznat a případně i aplikovat ve svém životě. A jaký to asi bude obrázek??? Zkuste se prosím nad tím zamyslet, než zmáčkněte tlačítko „Odeslat komentář“, zda to, co jste napsali, může být pro druhé něčím přínosné nebo je to jen spam, který kromě pohlazení vašeho ega nedá nikomu nic, o urážkách ani nemluvě.
  Diskuse je samozřejmě přínosná, zvláště ta, kde se tříbí odlišné názory, ovšem ne ve formě vzájemného osočování, napadání a ponižování, jak se to tu v poslední době stalo téměř pravidlem. Navíc pokud se jedná o lidi, u nichž by se přinejmenším předpokládalo, že se k sobě budou chovat s úctou, protože přes vzájemné rozpory ctí určité společné jádro.
  A pokud toto jádro nevnímají, asi zde ani není koho spojovat, natož co zastřešovat.
  Pěkné zimní svátky všem.

  • Wolos permalink
   22 prosince, 2013 7:33 pm

   Wolfe, ta diskuse i s napadáním má svůj smysl. A zimní slunovrat po němž následují noci chaosu, svým charakterem této diskusi velmi odpovídá, byť započala asi už s úplňkem.

   Pro mě osobně je to známka toho, že lidé sem píšící neustrnuli na poplácávání se po ramenou a mají tedy budoucnost. Na rozdíl o těch, co se ustrašeně krčí v koutě a čekají jak to dopadne, aby se přidali k vítězům. Nebo těch, co se to prostě pokusí ignorovat nebo přechlastat..

   Takže jen díky všem, protože to co mi dosud unikalo, se objevilo. A ta dynamika posledních dní není vůbec marná. Dokud padají argumenty spolu s emocemi, podle mě je vše v pořádku.
   Až budou jenom emoce, pak už to bude chyba a ztráta času. To nechme sluníčkářským křesťanským platonikům, vzývajícím Pravdu a Lásku.

   • 23 prosince, 2013 8:36 am

    Na rozdíl od Tebe, Wolosi, si skutečně nemyslím, že by diskuse se vzájemným napadáním měla smysl, spíš naopak. Emoce k ní samozřejmě patří, ale ty nemusí podbarvovat urážení oponenta, na které dochází zvláště, když ony argumenty už dojdou. Ale to je věcí vyspělosti každého jedince, jaká slovník používá, a možná si ani neuvědomí,že tyto komentáře čtou i lidé zvnějšku, u nichž tak zájem o organizované pohanství může být udušen již v počátku.

    Jako horší mi však připadá, že se tu diskuse změnila na určitou formu misionářství – na úpornou snahu přesvědčit ostatní o své jediné Pravdě, přičemž jim ještě vsugerovat, že jejich vnímání či praxe je špatná. Právě toto připomíná určitou ideologii, s níž tu nikdo nechce mít nic společného.

    Každý z nás se totiž vydal na svou cestu z jiného bodu, na základě jiných pohnutek, v odlišných podmínkách, a proto je jeho zkušenost individuální a pro druhé často neaplikovatelná. Jestliže si uvědomíme toto, přestane být pro nás druhý oponentem, ale partnerem, který jen vnímá stejný fenomén ze své pozice a popisuje třeba tutéž skutečnost z druhé, nám odvrácené strany. Takže můžeme primárně mezi sebou hledat rozdíly, vytýkat druhým to, čím se od nás odlišují, snažit se je „polepšit“, nebo být naopak konstruktivní, vyměňovat si zkušenosti, čerpat z moudrosti druhých a přispívat svými poznatky.

    Záleží jen na našem přístupu, na tom, o co nám vlastně jde. Zda o nás samotné – kdy pak druhým kážeme, jak mají praktikovat a v co věřit – nebo o zájem o druhé – kdy se jich ptáme, jak praktikují a jaká byla cesta, po níž k tomu dospěli.

   • Dragovit-Thorolf permalink
    23 prosince, 2013 6:38 pm

    Jsem rád za váš nezaujatý lidský přístup. Určitě nejsem člověk, který by rád vyhledával konflikty, ale musel jsem se už po těch několika nespravedlivých nařčeních začít bránit. Potřeboval jsem také uhájit své vlastní názory a hodnoty, pro které jsem napadán a v jejichž správnost jsem přesvědčen. Byl jsem označen za teoretika člověkem, který sám neustále spřádá nějaké teorie a hypotézy, nyní již i teorii o smyslu oběti, kdy je prý možno ji dokonce provádět střelnou zbraní i šroubovákem. Nevím kam Rushwolf na takové nesmysly chodí, není to ten typ člověka, kterého bych dokázal chovat v úctě, jeho teorie a myšlenkové pochody jsou odpudivé. Zaobírá se nesmyslný věcmi a pak přichází s ještě nesmyslnějšími závěry, výstřelky. To je přesný opak toho, co jsem o pohanství četl a co jsem v sobě duchovně utvářel. Nevím ale, co je odpudivější, jestli ty teorie a myšlenkové pochody, a nebo ten razantní nekompromisní přístup, kdy se je snaží šířit je a vnucovat ostatním. Tvrdí o sobě, že nemá ambice být vůdcem, ale přesto má dost ambicí na to, aby určoval pohanům jejich duchovní cestu a podobu pohanského směru, jako kdyby to snad bylo jeho vlastní náboženství. Důkazem je i tato diskuze, kdy svůj tlak na mě nepřiměřeně posiloval až do krajnosti. Jsem zklamaný, vnímal jsem pohanství jako ryze evropskou-indoevropskou tradici a systém, ale také jako duchovní svobodu, avšak dnes tu jsem tupen za to, že nesouhlasím s jeho deformováním. Jsem tupen i za ikonku v profilu a za to, že jsem Eddu nečetl dost brzy, Rushwolf ji prý již četl ve školní čítance. Je možné jen přihlížet, když je pohanství jako návrat k tradicím a předkům soustavně ničeno a deformováno do podoby moderního úletu, ve kterém možné prakticky cokoli, dokonce i provádět obřady se šroubováky a pet lahvemi? Nevím pro koho Rushwolf pracuje, ale pro pohanství to určitě nebude.

   • 23 prosince, 2013 7:31 pm

    Opravdu, Thorolfe? Víš, on Rushwolf občas taky někam přijde a mluví s náma… Zkus tom někdy, ono jen radit po netu, to se nevyrovná rozhovoru z očí do očí…

   • Rushwolf permalink
    23 prosince, 2013 8:50 pm

    Mafomete… nevadí ti doufám, že už tu prakticky vedeš monolog, furt tu jen naříkáš, hele vážně… pojď si to někdy vyříkat osobně… třeba pak některý věci nebudeš brát tak doslovně a pochopíš mluvené slovo líp než psanej text…

   • Rushwolf permalink
    23 prosince, 2013 8:59 pm

    Uvedu ti jen jeden z mnoha příkladů kdy buď vůbec nechápeš, nebo překrucuješ text… „Jsem tupen i za ikonku v profilu a za to, že jsem Eddu nečetl dost brzy“… uvědomuješ si, že tě tu nikdo netupil za to, kdy jsi Eddu četl, nebo zda si jí vůbec četl (to nebyla podstata), ale za to (dáli se to vůbec nazvat tupením), že si tu vykládal, že jsme na tebe udělali spiknutí a tajili před tebou něco, s čím se lze setkat už na škole a ani nemusíš být pohan? Chápeš a vnímáš ten jemný ale zásadní rozdíl? A tak je to bohužel i u toho šroubováku etc. Takže možná když by ses v první řadě přestal litovat…
    Jinak Nehodlám s tebou už dále v téhle debatě pokračovat s ohledem na ostatní diskutující, kteří nevím proč by měli trpět naší nebo spíš tvojí osobní antipatií. Pkaliže se chceš dál hádat, stačí říct, můžem si poslt pozvánku a buď se sejít na nějaké akci, nebo prostě někdy jindy osobně, nemám nic proti. Nemám sice takové možnosti jako lidi z Prahy, ale v rámci možností dávám přednost tomu vídat se a diskutovat s ostatními pohany osobně a klidně tomu těch 200 km obětuji.

   • Dragovit-Thorolf permalink
    27 prosince, 2013 12:54 am

    Budeš se divit, ale škola se asi od dob tvé školní docházky dost změnila. S Eddou jsem se ve škole opravdu nesetkal, ani ten název mi nic neříkal. K pohanství a k Eddě jsem se dostal jen náhodou skrze svůj zájem o historii. Také si matně vzpomínám, že ve škole jsem se nesetkal ani s Homérem a dokonce ani s Biblí. O těch kapitolách a příbězích Bible jsem nic nevěděl, ani že jsou čtyři evangelia, zkrátka nic. Holt sekulární školství nadělává pěknou paseku, je to továrna na troglodyty. Když jsem poprvé viděl Eddu, tak jsem vůbec netušil, co to držím v ruce a slovo Edda mi znělo jako jméno nějakého chlápka. Nevěděl jsem ani, že jsou Eddy dvě (Poetická a Prozaická) a jakou jsem z nich měl začít číst jako první. Všechno jsem si musel dohledat sám, ani tu Bibli nemám dodnes celou dočtenou. Takže mě tu hanobíš a ponižuješ zcela zbytečně. Mě nikdo nic nenosí na zlatém tácu přímo pod nos. Vnímáš ten jemný ale zásadní rozdíl? To že ty něco považuješ za samozřejmost ještě neznamená, že je to samozřejmostí pro jiné. Mě se nedostalo to, co tobě. Mimochodem kdybys měl přehled, věděl bys, že v dobách našeho rozhovoru (tuším že to byl rok 2010?) byly české překlady nakladatelství Argo již vyprodané, bylo docela obtížné je sehnat a nové výtisky se objevily až po roce.

   • Rushwolf permalink
    28 prosince, 2013 7:04 pm

    Myslím že jako ilustrativní ukázka skutečného stavu věcí to naprosto postačuje 😉 Tak tedy sbohem, jen prosímtě za pár let zas nikde netvrď, že tě nikdo nikam nezval 😉

 4. Frostík permalink
  21 prosince, 2013 7:38 pm

  Dragovit-Thorolf :Milý Frostíku, zkus si přečíst ty fanatické výlevy ohledně kácení křížů nebo reakce na moje příspěvky, takhle si já svobodu a náboženskou toleranci nepředstavuji. Jestli tobě to přijde v poho, tak by to chtělo se asi více nad tím zamyslet.
  Pokut vím, tak to propagoval pouze a jenom pouze Vladislav. Proto jsem Tě na to upozornil. Ty jsi, ale přece napsal: Ano, třeba já tu jsem jediný, kdo tu skutečně bere ohledy na svobodu, demokracii, lidská práva, náboženskou toleranci a mezináboženský dialog. JAK TI TO MÁM JEŠTĚ VYSVĚTLIT?

  • Dragovit-Thorolf permalink
   23 prosince, 2013 6:42 pm

   Ano, Vladislav to napsal a já s tím nesouhlasil, to byl smysl mého příspěvku.

   • Frostík permalink
    28 prosince, 2013 8:56 pm

    Je to marný…

  • Wolos permalink
   28 prosince, 2013 11:07 pm

   Demokracie a lidská práva jsou židokřesťanský univerzální poválečný koncept z r. 1948, s kořeny v křesťanském osvícenství (Rosseau, Diderot, aj.) a řecko-římské antice. Jak to jde dohromady s kmenovými tradicemi Seveřanů a jiných pohanských či barbarských kmenových uskupení mě docela uniká, rád se nechám poučit. Platona a Aristotela v knihovničce rozhodně neměli, takovým s oblibou sekali hlavy, kdykoliv šly cizí ideje proti duchu kmene.

   Vladislav naopak prokázal vnuknutí duchem dávných tradic, kdy se za ideje doopravdy umíralo, a nebyla to jen volnočasová póza v rámci kryptokřesťanského hlavního proudu a jeho faktická subkultura, kdy Ježíška sice vyměnili „bohové“, ale teologické myšlení a hodnoty zůstávají v zásadě křesťanské.

 5. lomikel permalink
  20 prosince, 2013 2:06 pm

  Dragovit-Thorolf,

  . hadas se , vo tech krizich, s Vladislavem, ktery uz odletel. S tim Vladislavem s jehoz nazory jsi se stotoznil ve svem antree

  Dragovit-Thorolf permalink
  Prosinec 19, 2013 8:43 pm
  Buď zdráv člověče, tvůj příspěvek mě zaujal (a dojal), protože jsem se taktéž často hádal s lidmi z pohanského fóra a pohanské federace atp. na různá témata, například o mytologii, vlčích kultech, bozích počítačů, gender
  ..
  Mám tedy nesmírné pochopení pro člověka, který také podobně jako já zápasí s těmi dnešními pohanskými poměry odchovanými mainstreamem a primitivní popkulturou.

  pisu to ciste pro ujasneni situace 🙂 uz jsi zkusil se hadat same se sebou ?

  • Myslič permalink
   20 prosince, 2013 2:24 pm

   Dragovíte, ty potrefená huso, přijď zase, už se těšíme 😀 Pobavils a nezklamals 😀 za to ti budiž díky. Jen to, že jsi ještě nedávno netušil, že existují české překlady Edd, to je novinka i pro mne… No, to o lecčems vypovídá 😀 To jsi tedy opravdu „odborník“. Rád bycj ještě pokecal, jedu slavit Slunovrat, samozřejmě se bude pít a bude se i tetovat 😀 A nikdo tě zase nepozval… no, škoda, že? Čím to asi je? jo? Už si rozumíme? Proč tě nikdy nikdo nikam nezve? Třeba je to lepší, mohl bys tam od někoho i dostat po papule. Možná. Ale my dva se brzo uvidíme a probereme to, neboj 😀 Než se vrátím, zase nám něco hezkého napiš, ať si pak z očí do očí máme o čem povídat…

   • Dragovit-Thorolf permalink
    21 prosince, 2013 7:21 pm

    Drahý Mysliči, nesmíš věřit všemu, co Rushwolf káže. 😀
    Část Eddy jsem měl načtenou již dříve z internetu, ale o českých překladech jsem se skutečně dozvěděl až později. Několikrát jsem se na ně ptal, ale Rushwolf a Cody byli po tichu jak myšky. On Rushwolf sice o sobě tvrdí, že guruem není a nemá ambice být v čele, přesto si myslím, že realita je jiná, když pro vás je takřka neomylný, skoro jak katolický kněz, neomylný papež. Třeba si od vás koupím odpustek a bude mi odpuštěno. 😀

   • Rushwolf permalink
    21 prosince, 2013 8:59 pm

    😀 hele, já nevím co si navštěvoval za ústav…a le tuším že české úřeklady z Addy sou i v čítankách a učí s eo nich snad i na základce… takže nedělej ze sebe ještě většího trapáka… to že si ve 20 nejsi schopný najít informace o něčem o co se tak zapáleně zajímáš není chyba ani moje ani Codyho. Jinak sem si nevšiml že by mě tu někdo všechno odkejvával… když bych chtěl být guru, tak takový individum jako ty mám už dávno zpracovaný, páč je k tomu jednoduchá cesta… stačí ti říkat to co chceš slyšet (to guruové dělávají, ne tak já…)
    Jinak Mysliči, zeptej se na tohodle maníka Rowlany, třeba si bude pamatovat víc zajimavejch detailů z té debaty, aby to nebylo že já tu někoho krmím výmyslama 😀

   • Dragovit-Thorolf permalink
    22 prosince, 2013 1:16 am

    Vzhledem k tomu, co tady krafeš za blbosti, bych v tvém případě raději o ústavech pomlčel. Cože, Edda v čítankách na základce? Ale prosim tě. Nefandi si, že jste pro mě tak důležití. Vzhledem k tomu, že se chováš jako dotčená či uražená ženská (tohle není chování opravdového chlapa) a jak celou dobu živíš tuhle hádku svou dětinskou-zženštilou zlostí, jak vidno poháněna tvými vlastními pocity méněcennosti, tak mi nezbývá než zklamaně poznamenat, že té moudrosti v tobě opravdu moc není a můžeš se chlubit letitou praxí jak chceš, protože rozumu si moc nepobral ani od těch svých lesních duchů. Poslední dobou jsem se více zajímal o buddhismus. Přestože to není úplně můj šálek kávy, tak se alespoň jako zvídavý člověk dál vzdělávám, rozšiřuji si obzory a neopájím se na rozdíl od jiných jen letitými „zkušenostmi“ s nějakými lesními duchy. Každopádně mě to čtení obohatí víc, než číst ty tvoje perly o obětech se samopaly a šroubováky, jejichž informační hodnota je nulová. Měl jsi ale vidět, jaké to bylo, když jsem ty knihy o pohanství měl všechny čerstvě vstřebané. Tvá chyba, že si umíš udělat víc nepřátel než přátel. 😉

 6. Frostík permalink
  18 prosince, 2013 2:29 pm

  Jsem rád, že si to tady souknenovci vysvětlili. Jenže je třeba se domluvit na společné strategii PK, protože jak je ze zdejších komentářů vidno, panují tu rozdílné názory.
  Mysliči, zapomeň na to, že jsem bezkonfliktní člověk. Pouze krotím svoje emoce a když mi opravdu o něco jde, použiju všechno (opravdu všechno) k dosažení cíle. Na dost věcí máme podobný názor, proto je to v pohodě.
  Pravda, jsme chlapi a tak to musí občas trochu zajiskřit, ale jsme součástí kruh, bez ohledu na které straně kdo stojí.
  Proto bych byl rád za společnou domluvu se všema z PK. Tohle tříštění sil nám neprospívá.

  • Myslič permalink
   18 prosince, 2013 2:40 pm

   Už se něco chystá. Včera jsme něco začli řešit. Respektive to, co se nebude tolerovat.

  • Dragovit-Thorolf permalink
   19 prosince, 2013 9:51 pm

   Ano, třeba já tu jsem jediný, kdo tu skutečně bere ohledy na svobodu, demokracii, lidská práva, náboženskou toleranci a mezináboženský dialog, což jsou moderní hodnoty západního světa. Jiní pohané by nejraději násilně odstranili všechno křesťanské (včetně historických památek) jako ve středověku nebo jako muslimští radikálové a nelze nepodotknout, že je to čiré barbarství, zločin proti lidstvu. Rovněž odmítám pověry přejaté okultismu, jež jsou popsány níže jistým „mudrcem“, že relikty křesťanské kultury (jako třeba kříže) vyzařují jakési nepřátelské energie. Ne, to nejsou žádné energie, ale jen prostá útlocitnost toho člověka a tento problém neřeší magie, nýbrž psycholog (a jak na to přijdou lidé, kteří se hlásí k tzv. „christopaganism“ – zadejte na Facebooku).
   Tyto pověry, demagogie, projevy netolerance a extrémismu mě u pohanů opravdu znepokojují. 🙂

   • Frostík permalink
    20 prosince, 2013 5:02 am

    Dragovit-Thorolf permalink
    Prosinec 19, 2013 9:51 pm
    Ano, třeba já tu jsem jediný, kdo tu skutečně bere ohledy na svobodu, demokracii, lidská práva, náboženskou toleranci a mezináboženský dialog.
    Jestli jsi četl všechny příspěvky a přesto jsi napsal tohle, tak jsi namyšlený parchant, co popírá sám co napsal.

   • lomikel permalink
    20 prosince, 2013 8:19 am

    Dragovit-Thorolf, dobry jeste lepsi nez Vladislav 🙂

   • Rushwolf permalink
    20 prosince, 2013 9:22 am

    Ano. Mafometa si pamatuji… je to tuším tři roky co se tento pohan dozvěděl od opovrhovaných vlků o existenci něčeho jako je Edda a asatrů 😀 o rok později byl již na POF fóru odborník na pohanství co byl sice jen teoretik, zato věděl úplně přesně jak by se to mělo dělat a kdo je „pohanštější“ pohan 😀

   • Dragovit-Thorolf permalink
    20 prosince, 2013 1:49 pm

    Ano, Rushwolfe, to je přesně to jediné, co umíš, jen snižovat hodnotu a důstojnost druhých lidí, postrádáš argumenty a tak používáš nízké a mrzké dehonestující útoky, že tě hanba nefackuje. Existence českých překladů islandských sbírek jsi přede mnou úzkostlivě tajil, protože nestojíš o to, aby lidé získávali informace na vlastní pěst, vzdělávali se samostatně a svobodně bez toho, aniž by to bylo předem přežvýkané od nějakého náboženského vůdce. Necekl jsi ani ve chvíli, když mi Cody (tehdy ještě „koordinátor“ pohanské tragikomedie) raději doporučil žertovnou knížku pro děti s tím, že tam najdu víceméně totéž co z Eddy. A to jsi přesně ty, chceš být náboženským guruem a vadí ti, když se lidé vzdělávají samostatně a svobodně. Nejsi vůbec hoden si vkládat Eddu a Ásatrú do své nevymáchané tlamičky, protože to je přesně to, čím celý ten váš spolek opovrhuje. Moc si dobře vzpomínám, když jste mi na pohanském fóru sdělili, že „Ásatrú není pohanství“, ale jen „living history“ a „hra na drsné vikingy“, to už prostě neokecáš.

    Milý Frostíku, zkus si přečíst ty fanatické výlevy ohledně kácení křížů nebo reakce na moje příspěvky, takhle si já svobodu a náboženskou toleranci nepředstavuji. Jestli tobě to přijde v poho, tak by to chtělo se asi více nad tím zamyslet.

   • Rushwolf permalink
    20 prosince, 2013 2:46 pm

    Ano! 😀 My jsme před tebou v 21. století a věku informací tajili existenci Eddy.. tobě který jak sám píšeš si byl obdivovatelem asatrů? Není to trochu zvláštní, trochu nelogické? 😀 nevím co si pamatuješ, každopádně sotva sme o Asatru říkali že jsou to jen living histori, páč LH nikdo z nich tady v čr co vím nedělal a nedělá… možná že si jen pleteš pojmy (nebo sis pletl Asatru a LH vikingi, ale to je tvůj problém)… taky sme nikde nepsali že Asatru opovrhujeme, psali jsme jen, že striktní držení se Eddy (což si nevěděl co je i když sis hrál na děsnýho odborníka o čem má pohanství být) není o nic lepší, než systém založený na vlastním duchovním poznání, které nevychází z žádného konkrétního kulturního kořene, potažmo může vycházet i z předpolyteistických základů Evropského duchovna… Čím tě ranil Cody si už nevzpomínám, každopádně je pravda, že pokud si Eddu přečteš jako prózu, básně, nebo comiks je to jen forma a mýty, i jejich podstatu dokonce i fylosofii, světonázor etc. by z toho člověk co jde do hloubky jak říkáš měl bezproblémů pochytit. Každopádně omlouvám se že sem ti něco tajil, nenapadlo mě, že v našem století může existovat pohan, který si nedokáže vyhledat relevantní zdroje Evropské mytologie sám a čeká až mu je někdo předloží na zlatém tácu… což sme v těch debatách nakonec vlastně udělali, páč bez toho by jso asi dodnes znal jen to, že existuje nějaká rodná víra na jejíž obřady by ses ale nikdy nedostal, páč bys čekal na nějaké automatické pozvání. Na naše obřady lidi nezveme, ale je spousta pohanských obřadů i rituálů, které jsou veřejné a otevřené a to že ty si to neumíš dohledat, zvednout prdel a na nějaký se dostavit to je tvoje soutěž… hlavně, že ty pohanské akce na které tě nikdo nezveme dokážeš kritizovat z poza pc 😉 to je opravdu přístup člověka jdoucího do hloubky 🙂 Jinak nevím kde jsi vzal to že chci být náboženským Guruem 😀 mám k takovým lidem odpor, sám si jedu svojí víru v rámci svojí rodiny, žádné adepty nelovím a nevyhledávám dokonce ani ve vlčím kultu nemám ambice na to stát v čele. Jestli ti ale připadá má nechuť nechat se mentorovat od někoho kdo pohanství považuje jen za něco nahraditelného k čemu se asi hlásí, jen proto, že dosud nenašel jinou alternativu a který za tři roky stále jen pluje na hladině teorie jako touhu po tom být guruem, pak jsi na tom hůř než sem si myslel… ano nemlčím, když si přečtu něco s čím nesouhlasím, nebo názory vyloženě diletantské a debilní… rozhodně nejsem pro to aby se kdokoli sám vzděllával a šel cestou vlastního duchovního poznání ( v tomto smyslu a žádném jiném jsme kritizovali rodnou víru a Asatru, kde se dle našeho názoru až moc lpělo na tom co říká historie bez ohledu na to co mohou člověku sdělit sami bohové). Ovšem v tomto je další krásný paradox… brečíš tu že ti nikdo neprozradil něco na co každý normální pohan v průběhu svého duchovního hledání narazil sám, že tě nikdo nevedl za ručičku a zároveň mě tu předhazuješ že chci být nějaký guru?

   • Rushwolf permalink
    20 prosince, 2013 3:30 pm

    A jen tak mezi náma… nevěděl sem že být pohan teoretik je z podstaty pohanství možný… to je skoro jako být teoretickej pornoherec 😀 Vždyck sem si myslel že víra musí být živá a praktikovaná, že s bohy musí vést člověk duchovní „dialog“… ale to je asi ta degenerace… ono vlastně asi stačí jen se našprtat mytologické texty, seznamy bohů, a pak čekat na pozvánku 😉

   • Dragovit-Thorolf permalink
    21 prosince, 2013 6:19 pm

    Přečti si po sobě svůj příspěvek Rushwolfe a zkus ho porovnat se mnou, pak si házej špínu na někoho jiného. Já jsem nikdy tvé duchovní zkušenosti nevyvracel a ani nepodceňoval, byť je jejich význam sporný z důvodu jejich faktické nedoložitelnosti, ale nemám to zkrátka zapotřebí, to si laskavě uvědom. Také jsem tě považoval za inteligentního člověka, který má jisté znalosti, ale to bylo jen do té doby, než ses začal uchylovat ke svému s prominutím hulvátství, kdy se umíš jen do mě navážet. Neumíš se chovat slušně, místo věcného a slušného diskutování raději volíš osobní útoky, zbabělé podpásovky, čímž si vlastně škodíš jen sám sobě. Je zřejmé, že nejsi osoba působící na veřejnosti, máš neprofesionální jednání, neumíš mluvit s lidmi, jsi mizerný náborář… Jistě se oba shodneme na tom, že pořádat masivní nábory pro pohanství je nesmysl, rovněž je ale nesmysl být odborníkem na masivní odpuzování lidí a přeborníkem v promarněných příležitostech. Kolik jen lidí se za ta léta kolem vás motalo a všichni jsou fuč, znám jich pár osobně. Snad všechna hnutí a organizace na světě se snaží využít všech příležitostí získávat zájemce a sympatizanty, ale jen Rushwolf a jeho čeští pohané dělají přesný opak. Když se objeví zájemce a sympatizant, tak milí pohané dávají najevo nezájem, jako kdyby ten dotyčný byl neviditelný a když se snaží zapojit (nebo nedej bože přispět něčím svým), tak se do něj všichni pustí, že je jen krypl, který nemá zkušenosti. Za normálních okolností by šel ke konkurenci. Je sice pěkné, že většina akcí jsou takzvaně veřejné, ale bylo by také dobré správně poznamenat, že je možné se o nich dozvědět jen prostřednictvím vašeho soukromého fóra (kam již nějaký ten rok nechodím) nebo v uzavřených skupinkách na nějakých sociálních sítích. Dosud jsem na žádnou reklamu nikde nenarazil. To jsou prostě jen výmluvy, Rushwolfe. Nikdo se o vás nedozví, ani o vašich akcích a zřejmě vám to tak i vyhovuje. Pozvánky ani reklamu nepotřebujete, nábor dělat nemusíte, ale veřejnost o vás prakticky neví. Takže jste tu jen vlastně sami pro sebe, uzavřená partička kamarádů, kamarádšoft. Proč tedy pracně získávat nové členy nebo se dokonce snažit dosáhnout na nějaké dotace, když to lze dělat snadněji jen jako parta kamarádů z hospody či čajovny? To je tím, že tu chybí podobná organizace, nepoznali jste konkurenční boj a zpohodlněli… Když chcete být jen uzavřenou hospodskou partou kamarádů, tak si tedy alespoň nehrajte na duchovní autority a na mluvčí všech pohanů. Sice tvrdíš, že nemáš ambice být v čele, přesto máš ambice rozhodovat, kdo je pravým pohanem a kdo nikoli, to je paradox. Nevím co máš zrovna ty mi kecat do života, nebo do mé víry. Zda splňuji nějaké parametry či předpoklady na to být pohanem, to opravdu nevím (sami jste toho nakecali o pohanství už hafo), ale tom mi nezáleží, nepovažuji tvé názory za podstatné ani důležité, můžu se ti jenom smát. K tomu abych se zajímal o pohanství a prožíval jeho duchovno, nepotřebuji být členem nějaké samozvané pohanské církve s lidským stádem, nad kterým bdí osvícení pastýřové, to opravdu nemám zapotřebí, zvláště pokud se ve svém malém stádečku vyžívají v sektářství, v sektářské terminologii, v sektářském dělení na pravé pohany a nepravé apod., natož poslouchat nějakého pohanského mluvčího jako jsi ty, skromný rádce. Nejsem ani mezi těmi 863 chudáky, kteří se v roce 2011 při Sčítání lidu přihlásili k pohanství, již v té době jsem byl z českého pohanství zklamaný a nechtěl podporovat vaší neschopnost. Můžeš se mnou nesouhlasit, můžeš se třeba hádat, ale mě to může být jedno, já nikdy netvrdil o pohanství nic vyhraněného nebo exklusivního, nikdy jsem neměl potřebu si pohanství přizpůsobovat svému pohledu či svému vkusu, ale vy to děláte tak neustále a to je hlavní důvod vašich neúspěchů. Na trhu jsou k dispozici knihy, které lidé čtou, ale vy si raději pohanství děláte podle vlastních představ, čili přesný opak. Vy neumíte využít poptávku, vy na tom proděláváte, nikoli já. Nakonec na to dojedete, na tom svém malém českém neukojeném egoismu, na svém alibismu, na malicherné neochotě se přizpůsobit, na neochotě hledat kompromis a východisko, které by vyhovovalo všem… Ani ti nepomůže ten pocit privilegovanosti a neohrožitelnosti, jakým se neustále opájíš, že vaše pohanství nebo váš spolek jsou nenahraditelné, jako kdyby snad šlo jít neustále přes mrtvoly a přitom se ani jednou nepoučit ze svých vlastních chyb. Zkus se podívat třeba na úspěchy Buddhismu Diamantové cesty v ČR, to je úplně jiná káva, ale jen se prosím zase neopájej (tak jak to děláš vždy) myšlenkou zjednodušovat, že za tím stojí přitažlivost exotikou – nejen to, je to hlavně díky profesionálnímu přístupu a díky kultivované komunikaci s veřejností, tam se nikdo dohadovat nemusí. Naproti tomu jste vy povýšili pojem pohanství na novou úroveň jakéhosi duchovního squattingu – čili pohan je u vás něco jako duchovní squatter: nemá nic, nemá ani žádnou knihu, má jen holou prdel a dohaduje se jak tydýt na internetu, ale může se alespoň bít v prsa, že má za sebou mnohaletou praxi, že má potetovanou zadnici a že si vystačí bez pozvánek a bez knih jen se svou partou kamarádů z hospody, tak to vážně máte být na co hrdí, to vás čeká opravdu „slibná“ budoucnost… Já si půjdu dál po svých, třeba se časem objeví někdo jiný-schopnější a založí lepší pohanskou organizaci, v jejíž čele nebudou jen nějací zamindrákovaní diletanti, kteří si leští ega na internetu, protože od vás se už nic dobrého čekat nedá. Také mám jistotu, že když zajdu do kostela nebo nějakého centra, tak se tam neobjeví nějaký hulvát, který se bude do mě bezdůvodně navážet. Náboženství se dá vyměnit, život skýtá netušené krásy a dá se žít i bez pohanství, tak si nehraj na mistra světa, můj příteli. Dveře jsou všude otevřené, nemusím čekat pořád jen před těmi jedněmi, zavřenými.

   • Dragovit-Thorolf permalink
    21 prosince, 2013 6:50 pm

    Ještě k tomu svému dlouhému příspěvku dodávám, že je rovněž zajímavé, když člověk jako Rushwolf ví přesně kdo je pohan a kdo ne, včetně mé osoby, přestože ví o mě zhola prd, ale že třeba kamarád a koordinátor Cody před lety označil i satanismus za pohanství, tak to je také zajímavá příhoda. To se nám ta definice pohanství nějak nevyvedla, když já se za pohana považovat nesmím, ale jako pohan se klidně může považovat nějaký satanista, který o bozích ani mýtech nikdy neslyšel. Asi tito pánové vůbec nevědí, co to pohanství je, když říkají takové blbosti. Jestli se pohanství podle jejich definic shoduje se satanismem, tak to vážně pohan nejsem a vůbec mě to nemrzí. Já mám své bohy a pár svých vlastních modliteb inspirované Eddou, Sigrdrífinou modlitbou a Runové básně, není to asi nic echt zasvěceného, ale alespoň mě netrápí, co si o tom myslí a říkají tito neomylní pánové z pohanské církve.

   • Rushwolf permalink
    21 prosince, 2013 8:42 pm

    Slovní průjem? A na slunovrat? neurazíš se doufám, že si nedám tu práci a nebudu to číst, měl bych pak nutkání reagovat a to nemá smysl… beztak sis jen potřeboval slovně zaonanovat 😉

   • Dragovit-Thorolf permalink
    21 prosince, 2013 8:52 pm

    Takže jsem měl pravdu, neumíš diskutovat a proto raději nediskutuj, zajdi třeba ven vyvenčit psy a pak hurá s nimi do lesa, tam můžeš prohloubit svou duchovní praxi, to umíš nejlíp, komediante. 😉

   • Rushwolf permalink
    21 prosince, 2013 9:02 pm

    A máš snad pocit že debata s tebou mě duchovně nebo duševně nějak obohatí? možná když bych byl po lobotomii 😉 Rozhodně je smysluplnější jít vyvenčit psy, než se tu hádat s někým kdo zamrzl ve vývoji protože na další level mu nepřišla pozvánka.

   • Dragovit-Thorolf permalink
    22 prosince, 2013 1:46 am

    Tak to je vážně pech, že raději venčíš psy a dorozumíváš se s lesními duchy. Je vidět, že ten rozum už jaksi neslouží, protože jinak by ses nevzpíral vědě a zdravému rozumu, nekecal bys trapné teorie o smyslu oběti, o samopalech a šroubovácích, které nikoho nezajímají (třeba už máš tu lobotomii dávno za sebou) a nedivil by ses, že někdo jako já s tebou nesouhlasí. Také by ses nevztekal jako nedospělé děcko, že jsem ti něco v minulosti provedl. Nevytahoval bys na mě svá pomyslná příkoří, které jsem ti měl údajně způsobit v minulosti ve virtuálním světě internetových diskuzí a nereprezentoval bys to jako svou psychickou újmu. Skutečnost je taková, že víš o mě zhola prd. Ty jsi ten dinosaurus, co tu neumí diskutovat, protože nemá argumenty a tak se pořád jen vzteká a vzteká. Naopak diskuse se mnou tě velmi obohacuje, jinak bys nedřepěl doma na své zploštělé zadnici a nečekal bys 24 hodin online, až tu znovu něco napíšu. 😉
    Samou nedočkavostí jsi málem zapomněl vyvenčit svoje psy. Co ale obohatí mě diskutování s tebou, to také nevím. Více mě asi obohatí buddhistická kniha o dharmě, než ti tvoji lesní duchové, protože to je jak vidno jen jiná podoba pokémonů. Moudrosti si žádné nedosáhl, jinak bys tu tak hloupě nekrafal.

 7. Vladislav permalink
  18 prosince, 2013 11:58 am

  Rushwolf (a Lomikel): výborně – odkaz z Jezuitské univerzity v New Yorku, jen tak dál! Co tam máš dalšího? Proceedings z jednání Biskupské konference?

  Na dnes už prakticky nefungujících (což je příznačné) webových stránkách Slované je série článků o Velké Moravě. Striktně se držící faktů, v tomto případě zejména archeologických. A archeologie je „tvrdá“ věda, jestli víš, co to znamená.
  Najdi si je tam – mezi polovinou 9. století a polovinou 13. století klesla průměrná výška obyvatel střední Moravy o 10 cm. Proč asi??
  Mezi 10. a 14. stoletím probíhala v Evropě tzv. středověká kolonizace. To, že celkově rostl počet obyvatel, přece nedokazuje, že jich nemohly být milióny vyvražděny!
  Vždyť i během první světové pandemie černého moru (druhá polovina 14. století) zahynuly desítky miliónů lidí, ale i přesto obyvatelstvo světa mezi lety 1300 a 1500 výrazně vzrostlo!! A to zejména evropské, jehož se mor dotkl nejvíc!
  Nebo během 30leté války – počet obyvatel naší země klesl skoro o polovinu, přesto už koncem 17. století byl tento pokles překonán!

  Kromě toho:
  Populační hustota není u žádné bytosti jediným a už vůbec objektivním měřítkem kvality populace. Např. spárkaté zvěře dnes žije na našem území asi 5-7x víc, než ještě za první republiky, přičemž ale průměrná velikost jedinců, kvalita „trofejí“ atd. klesá.
  Proč asi?

  Je tragické, kolik lidí (a jak moc!) je zpracováno mainstreamovou propagandou. Hlavně, že je nás hodně, hlavně, že máme co žrát, že nezlobíme Systém, o co jiného bychom se ve svých tupých mozcích starali!

  Tímto končím s příspěvky na těchto stránkách. Nebudu číst od jakýchsi Lomikelů (cos kdy publikoval, cos kdy udělal, co jsi vůbec zač???) o tom, že bych se měl nechat vyšetřit, ani argumentovat proti Rushwolfům, jejichž argumentace spočívá v rovině, že to, co tvrdí oni (resp. co obdrželi předžvýkané od mainstreamu) je přece automaticky pravdivé.

  K tomu, abych chodil do lesa a „něco tam cítil“ (takto jsem to měl už v 6 letech;-)), ještě ze sebe nemusím dělat „pohana“, dávat se tetovat, kupovat vlčáky a dělat další pózy.

  Pokud se Pohanský kruh nezreformuje, pokud nepůjde cestou iniciace, výběru, kontaktu s bytostmi, na něž se odvolává, usilování o skutečné změny Systému a efektivního boje proti prvkům, jež z „pohanství“ udělaly marginální jev, ale bude koníčkářským uskupením „pro každého“, spadne do stejných pekel, jako předtím Rodná víra a podobné organizace.

  Je několik lidí, kterých si v PK vážím a obdivuju. Tito mají můj kontakt, e-mail, telefon. Rád se s vámi kdykoliv uvidím, plus další věci.
  Nebudu ale ztrácet čas hádáním s primitivy, asi to zní namyšleně, omlouvám se za to, ale jak už jsem kdysi řekl:

  – orel ztratil nejvíc času, když se učil u vrány.

  ———————————————————————————-

  • Rushwolf permalink
   18 prosince, 2013 1:57 pm

   jo Jezuiti.. je to smutný, ale vždycky budou stokrát věrohodnější nežli Sidorov a podobní kašpaři 😉 No ke zbytku by se dalo ještě lecos napsat, ale je to zbytečný, tobě to nepomůže a zbytek snad čerpá poznatky z lepších zdrojů než sou pohádky ruských esoteriků… 😀 😀 Levašov…. 😀 … ehm… pardon… no nic… Adieu orle… nebo spíš jasný sokole… zkrátka vem tě ďas ty ptáku…

  • Dragovit-Thorolf permalink
   19 prosince, 2013 8:43 pm

   Buď zdráv člověče, tvůj příspěvek mě zaujal (a dojal), protože jsem se taktéž často hádal s lidmi z pohanského fóra a pohanské federace atp. na různá témata, například o mytologii, vlčích kultech, bozích počítačů, gender nesmyslech, o tom jak definovat jednoho boha a porovnávat s jiným… až mě to jednoho dne už přestalo bavit a zlomil jsem nad tím hůl, protože mé názory a podněty nikdo nevyslyšel. V mnoha záležitostech jsem s nimi nesouhlasil, protože jsem tušil, kam ty jejich názory i celé dnešní pohanství postupně spějí. Nezamlouval se mi ani způsob, kterým dospívají ke svým postojům.

   Mám tedy nesmírné pochopení pro člověka, který také podobně jako já zápasí s těmi dnešními pohanskými poměry odchovanými mainstreamem a primitivní popkulturou. Ani já jsem nebyl první ani poslední, ten vývoj začal již před lety. Přesto věřím a doufám, že v budoucnu nastane čas i pro „pohanštější“ pohanství, které bude opravdovější a přirozenější, nikoli jen na úrovni gest a trapných póz, jakési obdoby britských Pagan Pridů (které jakoby z oka vypadli pochodům rozjařených homosexuálů).

   Názorným příkladem, kterak tito lidé dospívají ke svým názorům, může být i tento článek, ve kterém sice autor hned na začátku poznamenal, že slovo „tetování“ je polynéského dialektu, přesto už nedokázal vysvětlit, jak je možné, že se to slovo objevuje v citátech sv. Basileje Velikého a ediktu z Northumberlandu. Buď tedy v Northumberlandu se mluvilo polynésky a polynéský jazyk znal i sv. Basilej (pozn. správně to má být asi Basil – Basilej není jméno, je to název města), nebo si autor ty citáty trochu upravil dle svého uvážení a slovo „tetování“ si tam svévolně doplnil, aby se mu to lépe shodovalo s poselstvím článku. K tomu stačilo ledabyle přiřadit pár obrázků (včetně toho z Valhalla Rising, což je dle mého názoru jeden z nejnudnějších a nejstupidnějších filmů, jakých jsem kdy viděl, avšak pro autora článku je to výborná ukázka toho, jak mohla vypadat skutečnost) a k tomu ještě pár hloupých názorů a dojmů od potetovaných pohanů a hned je z toho „seriózní“ článek se vším všudy… popravdě nemáme dnes ani tušení, které národy se skutečně nechávali tetovat či jen jizvit nebo barvit a za jakým účelem, ale autor článku si tím jistý je, stačí se přeci podívat na Valhalla Rising, vyslechnout pár potetovaných neopohanů a hlavně používat polynéský dialekt za všech okolností (včetně těch, které nemají třeba se skutečným tetováním nic společného), takže na takto neskutečně chabé úrovni vznikají dnešní články o pohanství, až je mi z toho úplně stydno, že jsem to dokázal vůbec číst. Zítra si možná pár exhibicionistů půjde na své holé zadky vytetovat zeměkouli v domnění, že tím uctí bohyni země.

   • 19 prosince, 2013 9:35 pm

    Nevím proč by pohanská víra nemohla mít i svojí lidovou úroveň. Nevím proč by se pohané nemohli bavit o tetování, proč by si nemohli dát pivo a proč by nemohli chodit třeba na výlety. Smyslem života je snad žít a každý žije jak umí. Lidé mohou přijímat vzory od skutečných autorit a pak být lepšími, ale pochybuju, že se přirozená autorita pozná podle toho, že lidem nadává. Spíš by taková autorita měla vysvětlovat, mít trpělivost, pomáhat…. A pokud se někdo cítí být lepším, vyšším, a pod. a nechce být mezi obyčejnými lidmi, nic mu přeci nebrání se organizovat na svojí úrovni – pokud je tedy skutečně věřící polyteista a nehledá jen „Systém“. Je zajímavé – a netrvrdím, že je to váš případ – jak někteří hledači duchovna dokážou díky „všem těm blbcům“ přejít z víry v bohy ve víru v Jednoho, protože tam nabízí hezčí bohoslužbu. 🙂 Problém s tím dojemným panem Vladislavem co zde píše – psal je někde jinde. Spíš než v jeho názorech je problém v jeho způsobech. Tedy v tom, že je to podle mě nepříjemný fanatik co vnucuje skoro až misionářským – sektářským způsobem svoje vlastní názory a zároveň uráží druhé co s ním nesouhlasí. Navíc jeho vzory, třeba ten zmíněný Levašov…. Něčím takovým by zde lidé měli nahradit svoje lidové – výletnické – hospodské pohanství? 🙂 To snad ne. Pokud jde o kritiku článku, k tomu se vyjadřovat nebudu, tomu moc nerozumím, přiznám se. 🙂

   • Myslič permalink
    19 prosince, 2013 10:08 pm

    A ještě tu O Smolíčkovi prosím… Tu mám moc rád 😀

   • Myslič permalink
    19 prosince, 2013 10:28 pm

    Mimochodem, Thorolfe, Dragovíte nebo Mafomet – 25, Praha, či jak si teď zrovna říkáš: nahradil jsem v citátech slova „vpichovat do kůže“ slovem „tetovat“, právě pro to, aby to pochopili i tací intoši, jako tvoje maličkost. Jinak, na Lidé.cz s tebou je větší sranda, tady ti to moc nejde. No, ale těšíme se na další tvé mládežnické proslovy, dlouholetý „pohan“, jako ty, který má na profilu obrázky Budhy a Ježíše, ten nám jistě poradí, co děláme špatně. Těším se na další komenty. 😀

   • Dragovit-Thorolf permalink
    19 prosince, 2013 11:12 pm

    Fíba: Přesně tuto odpověď jsem čekal. Místo toho, abychom některé problémy popisovali dle reality a říkali o nich pravdu, tak je raději házíme za hlavu, bagatelizujeme nebo je dáváme dohromady s věcmi, které s nimi nesouvisejí – jako třeba dávat dohromady chození na výlety a pochody polonahých lidí, kde všichni veřejně dávají najevo svou ubohost, to mi připadá jako docela ujeté, ale jestli to vidíš takto, je to tvá věc. Ono se nejedná o nějaké lidové úrovně, ale o jev, který je důsledkem jistých impulsů. Pohanská víra by mohla mít svou lidovou úroveň, ale nesmíš ji zaměňovat s úrovní zdegenerovanou. Zdegenerovanost těch různých gest, póz a Pagan Pridů spočívá v jejich nepoctivosti, jíž smyslem není projevování náboženské úcty ani duchovních potřeb (ani žádný jiný ušlechtilý úmysl), nýbrž jen prostým uspokojováním exhibicionismu, který volá po společenské pozornosti. To ale poznáš a pochopíš až za nějakou dobu, na zdegenerované úrovni je příznačné především to, že degeneruje pomalu, ale neustále, což si někteří uvědomí až později. Na Pagan Pridu a dalších veřejných pochodem je typická hlavně ta snaha vyniknout a zaujmout svým kostýmem, což se bude neustále zvrhávat v další a další exhibicionismy. Budiž příkladem třeba letošní halloweenský pochod v New Yorku, v jehož čele šla dáma v šatech nevěsty s odhalenými ňadry, nešlo o strašidelnost kostýmu, nýbrž už jen pouze o exhibicionismus. Za pár let může třeba na Pagan Pridu skotačit tlupa nahých nudistů a stále budou existovat lidé, kteří to budou považovat za lidovou úroveň. Proč by nešlo dát si pivo a nechodit na výlety, to už jsou jen takové prázdné řeči, které s tím nesouvisejí, proto se jimi nebudu zabývat, buď se jimi snažíš odvést pozornost od problému a nebo nevíš, o co tady doopravdy jde a co hrozí v případě nerozumného a nezodpovědného jednání.

   • Wolos permalink
    20 prosince, 2013 7:36 am

    Dragovit:

    „Pohanská víra by mohla mít svou lidovou úroveň, ale nesmíš ji zaměňovat s úrovní zdegenerovanou. “

    Trefa do černého. Ujíždění na zdegenerovanosti žádný folk není.

    „Zdegenerovanost těch různých gest, póz a Pagan Pridů spočívá v jejich nepoctivosti, jíž smyslem není projevování náboženské úcty ani duchovních potřeb (ani žádný jiný ušlechtilý úmysl), nýbrž jen prostým uspokojováním exhibicionismu, který volá po společenské pozornosti.“

    Velmi přesné a vystihující podstatu diskuse, která se tu rozvinula. Právě tento exhibicionismus je tu některými hájen za každou cenu, protože kdyby tato jejich slupka byla sundána, zjistíme jejich v zásadě mainstreamový obsah, který se principům, které kdysi dělaly pohanství pohanstvím a barbarství barbarstvím; vyhýbá za každou cenu, protože se jich v koutku duše bojí nebo jimi opovrhuje.
    Takoví jsou pak v zásadě neiniciovatelní do jakékoliv tradice, neboť o žádnou iniciaci nestojí. V psychologii se jedná o „agravovanou adolescentní krizi“. Člověk už není dítětem, ale doopravdy nikdy ani nedospěje. A pokud tuto diagnózu vzájemně skupinově sdílí víc jedinců a vzájemně si ji chrání před vnějšími impulzy, které by ji mohly narušit a pomoct jednotlivcům dozrát, je vymalováno.

    „co hrozí v případě nerozumného a nezodpovědného jednání“

    Stačí zaměnit formu za obsah, respektive udělat z nástroje (zmíněný chlast, výlety…) cíl a je hotovo. Důsledky a škody jsou pak nepopsatelné. Ztrácíme tak nejen jedince, ale potenciálně celé generace, protože stane-li se odkazovanou tradicí (nemusí to být ani přímou výchovou, stačí úroveň vzorů) nějaký degenerovaný (de-generace – vývojový úpadek oproti předchozím generacím) obsah, jen velmi obtížně se z něj dostává.

   • Rushwolf permalink
    20 prosince, 2013 10:01 am

    Jinak Mafomete… vždycky s pobavením sleduji jak dokážeš krásně vysvětlit věci (mimochodem stále si jen knižní a diskuzní teoretik, nebo už máš za sebou obřady, rituály, praktikuješ už v rámci nějaké skupiny nebo dokonce s vlastní rodinou, nebo si stále jen osamělá bludná duše,která ví přesně jak to být má, ale do praxe to zatím neuvedla?) i lidem, kteří narozdíl od tebe pro pohanství v ČR něco hmatatelného udělali… nebudu daleko od pravdy, když řeknu že zrovna Fíba byl jedním z prvních českých pohanů, kteří tu svého času spolu s dalšími to pohanství rozjížděli a k těm kořenům se navraceli. Opravdu není nad to když takovéhle duchovní ebrio hovoří o degeneraci a o tom jak to má vypadat…. kdo ti brání jít příkladem (není to samé jako diskutovat a radit 😉 )? Co ty by sis jako představoval že by to pohanství tedy mělo být? Jednotná instituce s masovými obřady za zvuků monumentální hudby v rituálních oděvech kdy všichni budou jako jedna mysl a jedno tělo? Takovéhle stádo se z věřících zatím nepodařilo udělat ani katolíkům 😉 A hlavně pohanství takovéhle nikdy nebylo snad ani v Antickém světě. to bys musel asi nejlíp k nějakejm zednářům, nebo do nějakýho okultního řádu 😉 Jinak kritizujete tu obsah… bohužel virtuálně se o duchovním obsahu opravdu mnoho nedovíte, takže pakliže tu něco řešíte pak zas jen tu formu a jte to vi kdo jí tu druhým svévolně předhazuje za obsah… Diskuze s Váma je pak stejná marnost jako vysvětlit Vladislavovi, že i věřící člověk může mít nějaký koníček, že ty věci se přirozeně prolínají, ale nejsou na sobě závyslé, právě pro to že jejich podstata je různá. Moc dobře si Mafomete pamatuji debatu kde si řešil (opět jak jinak než formu) zda je dnes ssprávnější meč nebo samopal na Mithrově oltáři… jako by právě toto mělo být tím smyslem a obsahem jeho kltu… možná si to nejprve přeber ve vlastní hlavě, než začneš kérovat 😉

   • Dragovit-Thorolf permalink
    20 prosince, 2013 1:24 pm

    Tak hele, můj milý příteli, Mysliči, Conane nebo Kocoure, nebo jak si teď zrovna říkáš: oceňuji a jsem rád, že jsi mým věrným čtenářem, ale přesto bych byl raději, kdybys dostál svého prvého jména a začal myslet. Pokud ten článek byl věnovaný jen “intošům”, měl jsi na to upozornit hned na začátku a já bych se tomu velkým obloukem vyhnul, tvá chyba. Já ve slovech “tetovat” a “vpichovat do kůže” vidím rozdíl, protože existují či existovaly i kultury, které si do kůže vpichovaly jen malé tečky či jizvy, což nemá s dnešním tetováním nic společného (ani s tím polynéským), tenhle článek je překroucený a že sis pro svůj záměr lehce poupravil i citáty středověkých autorů, to je neodpustitelný přešlap. Co se té ikonky týče, která ti leží tak v žaludku, tak tu tam mám připravenou hlavně pro nácky a xenofóby, pouze povrchní lidé na ní útočí a prskají nad ní vzteky, což mě rozhodně netrápí, alespoň si každého již předem vytipuju (a mimochodem ten třetí obličej je severský bůh Frey, to jen tak pro pořádek).

   • Dragovit-Thorolf permalink
    20 prosince, 2013 1:27 pm

    Ano, Rushwolfe, sleduj jak dokážu krásně vysvětlit věci jen jako teoretik, vždy se totiž snažím jít do hloubky, k jádru věci, k podstatě problému a předvídat následky, zatím co vy zůstáváte jen na hladině a necháváte se unášet proudem. Úmyslem Mysliče nebylo napsat seriózní článek o historii tetování, to by v něm jinak nebylo tolik nejasností a desinterpretací, ale více by se zaobíral historií, např. vysvětlováním, čím se tetování pravěkého lovce lišilo od dnešního, jenže o tomhle článek není, jeho úmyslem bylo jen předložit pohanům pár důvodů a podnětů, že se mohou jít tetovat a k tomu jim předložil pár obrázků jako „důkaz“, nic víc. Že je článek polopravdivý, že ty informace jsou zkreslené, tak to ho moc asi nezajímalo (možná že lobbuje za nějaké tatéry, co já vím).

    Přemýšlel jsi vůbec někdy nad tím Rushwolfe, proč jsem stále jen teoretikem a embryem? Zkus se nejprve zamyslet sám nad sebou a nad svým chováním. Místo toho, abys věcně reagoval na můj příspěvek a slušně předložil své argumenty, tak jen tupě snižuješ mou důstojnost a podsouváš mi názory, které jsem nikdy nenapsal – viz. ty kecy o pohanství jako „instituci s masovými obřady a monumentální hudbou“, o zednářích a okultních lóžích, nic z toho jsem nikdy nenapsal, to jsou všechno jen tvé kecy Rushwolfe, které by sis mohl odpustit. Kdyby ses ty a ti tvoji pohané chovali jinak, mohli bychom dnes být úplně někde jinde. Znevažovat důstojnost druhých lidí, potlačovat odlišné názory a případné protivníky, to jsou všechno jevy, které patří k totalitním politickým hnutím a náboženským sektám. Moc si dobře pamatuji jak jste mě na pohanském fóru tupili za to, že jsem vyjádřil sympatie k Ásatrú, doslovně jste mi řekli, že „Ásatrú není pohanství“, ale jen „living history“ a „hra na drské vikingy“, tím jste u mě definitivně skončili. Proto mě baví, když vytahuješ tu tři roky starou záležitost, když jsem si vlastně na vlastní pěst vyhledal a obstaral české překlady islandských sbírek Eddy a začal je číst, protože nikdo z vás mi je za celou dobu nedoporučil, dokonce Cody mi tehdy raději odkaz na nějakou žertovnou knížku pro děti s tím, že se z nich dozvím v podstatě totéž co z Edd a jiní mě zas paranoidně odrazovali, že Eddy jsou tajně infikovány křesťanstvím apod., takže nejsi hoden toho, aby sis mě, Eddy a Ásatrú brál vůbec do tlamičky. Zkus si také spočítat, kolikrát jsem byl vámi pozván na některou z vašich akcí – odpovím za tebe: ani jednou. Zkus si nejprve zamést před svým vlastním prahem, ne se jen samolibě opájet svými domnělými „úspěchy“. Pohanství není zas až tolik úžasný směr, jak si možná myslíš, může být kdykoli nahrazen něčím smysluplnějším. Vzhledem k tomu, že novopohanství nikdy nebude způsobilé (natož to tvé) se významně projevit v současné kultuře, tak ta přemíra sebevědomí není na místě.

   • Dragovit-Thorolf permalink
    20 prosince, 2013 2:48 pm

    Rushwolf: A co se týče toho samopalu na Mithrově oltáři, tak to je opět jen tvá dehonestace – dehonestace tématu, který jsi nesprávně pochopil. Když já nebo třeba Vladislav říkáme, že pohanství by si nemělo zakládat jen na vnějších fomách, tak to rozhodně neznamená, že podstata a forma spolu nesouvisí. Naopak, forma musí být vyjádřením podstaty, nikoli naopak! To je dáno nejen tím, že Mithra nikdy v ruce samopal nedržel. Ty argumentuješ většinou tím, že se doba změnila a meče vystřídaly samopaly, tak proč ten samopal na ten oltář nepoložit, jenomže zkus si představit tu podstatu toho, že Mithrovo skolení býka mečem znamenalo více odvahy a více námahy, než když mu ty pohodlně vpravíš samopalem kulku do hlavy… takže podstata Mithrových mystérií není zbraň na oltáři, ale ta podstata: důvod proč se to dělá a symbolika. Tím že to pozměníš, dáš tomu jiný význam a když chceš dávat např. samopal na oltář, tak kdo tedy výsledně bazíruje na formách, jsi ve skutečnosti jen ty sám. Chceš to dělat jen proto, abys uspokojil moderní nevkus (čili zkráceně uspokojil mainstream a jsme zase u toho). Že pracné zabití býka mečem a střelení ho samopalem do hlavy jsou dvě odlišné věci, ti snad vysvětlovat nemusím, jenomže já zřejmě ani se selským rozumem u tebe nepochodím, to je pak těžké něco vysvětlovat. Máš svou vlastní (zkreslenou) pravdu.

   • Rushwolf permalink
    20 prosince, 2013 3:01 pm

    No víš pláčeš na špatném hrobě, já zrovna patřím spíš mezi ty archaické tradicionalisty co má i v 21. století raději ten meč než samopal… dokonce sem s téhle debaty tuším ani aktivně neúčastnil a samopal sem neobhajoval… to jen pro upřesnění… každopádně ono zase nesmíš si představoval že obětování býka probíhalo tak, že si s mečem lovil zvíře po aréně… ono zaříznout uvázaného býka a nebo ho střelit už není takový rozdíl… nevím zda si někdy nějaké zvíře podřezával, osobně sem vlastnoručně porážel ovci a můžu říct, že to nebylo nic co by jen za pomoci nože nezvládla i ženská… čímž nechci snižovat Mithrovu statečnost ani tu obhajovat samopal… podstata je ale ta oběť ne to zda to uděláš mečem, pistolí nebo šroubovákem.

   • Rushwolf permalink
    20 prosince, 2013 3:07 pm

    jinak má pravda není zkreslená, ale ono co hezky teoreticky funguje na papíře… jak se říká, zelený je strom života 😉 Jo a mimochodem… jak nám tu předhazuješ netoleranci a totalitní manýry… vážně si četl Vladislavovo příspěvky důkladně? Protože pokud se tu někdo holedbal tím jak demoluje kříže byl to on 😀

   • Dragovit-Thorolf permalink
    21 prosince, 2013 7:12 pm

    Ano, četl jsem Vladislava důkladně a jistě sis všiml můj nesouhlas ve výše uvedeném příspěvku (prosinec 19, 2013 9:51 pm).

    Tady nejde o to, co si já představuju. Já si nic představovat nemusím. Nemluvíme tu o tom, jak porážet býky v aréně, ale o Mithrově mýtu a ten má přesnou podobu, v tom je podstata. Obětuješ-li pistolí nebo šroubovákem, tak už se neřídíš podle Mithrova mýtu ani podle antické tradice, už to není vyznání úcty k božstvu, ale parodie a je možné to považovat za rouhání. Taky se to dá označit za „trolling“ (v moderním jazyce).

    Co se týče praktického hlediska, skutečně si myslíš, že lidé, kteří jsou k pohanství přitahováni především zájmem o své předky, historii a své kořeny, by byli schopní akceptovat tvoje názory o pistolích a šroubovacích? To asi těžko. To je jeden z těch důvodů, proč pohanství v ČR nebude mít nikdy mnoho vyznavačů, nejste totiž schopní ani ochotní uspokojit poptávku. Děláte to jen tak, jak to vyhovuje jen vám, neděláte to pro čest pohanství, ani pro jeho dobro či pověst, ale ani pro lidi, nýbrž jen pro sebe, pro svou malichernost a pro svou postpubertální bujnou představivost. Udělal bys líp pro sebe i pro ostatní, kdyby jsi svou „uměleckou“ kreativitu uspokojoval jinde.

   • Rushwolf permalink
    21 prosince, 2013 8:52 pm

    no ne… že by ti to po tolika letech došlo (i když mimoděk), že tedy každý člově věří především pro sebe? Ze své vlastní niterné potřeby? Ne pro druhé, ne pro ideály… Jen tak mimochodem… nebyl si to náhodou ty, kdo se vysmíval tomu když sme měli jeden čas rituální oděv s kůží, právě proto že nám moderní materiály přišly málo vhodné k uctěníbohů spjatých s přírodou? A najednou hele, pistole je špatně… jasně že je… ale nám to nevykládej, zrovna Vlčí kult nepatří mezi ty co se bez moderních technologií a vychytávek nedokážou při rituálech obejít… jen si tedy ujasni co ti vlastně vadí… jak vidno oboje, anebo to co se ti zrovna hodí 😉

   • Dragovit-Thorolf permalink
    22 prosince, 2013 12:49 am

    Ty si hlavně vůbec nepamatuješ, co jsme my dva vůbec řešili. Pokud vím, nikdy jsme se nebavili o žádných vašich oděvech z kůže, nevím totiž jak vypadají. Asi těžko se budu vysmívat něčemu, co jsem nikdy neviděl. Co se mého názoru týče, tak ten je více pragmatický. Jsem toho názoru, že rituální či ceremoniální oděv by měl mít ten, kdo provádí obřad. Řadoví věřící můžou být oblečeni normálně, pokud sami chtějí a pokud to nevyžaduje rituál, ale samozřejmě můžou mít i své vlastní specifické oblečení. Jestli se vašim kůžím někdo posmíval, tak možná proto, že byli legrační a neupravené, co já vím?
    Áno, člověk věří jen pro sebe, ale zároveň se člověk stává důležitou součástí tradice, kterou zachovává pro ostatní a která je důležitou součástí komunity, to se pak stává i součástí jejího dědictví. Celou dobu tu mluvíme tu o tradicích, ne o víře. Jestli věříš ve vlky nebo v pokémony, to už je tvoje věc, ale pohanská tradice (stejně jako tradice křesťanská, židovská, muslimská, buddhistická, hinduistická…) má svou pevnou podobu a smysl, který vychází ze starých kultur.
    Jsou to sice jen mé názory, které asi těžko obhájím, přesto nedokážu uvěřit tomu, že je vůbec před někým obhajuji. Považuju je za samozřejmost, za úplný základ historického, religionistického, antropologického, potažmo sociologického či psychologického nazírání a selského rozumu. Nedokážu si představit pohany, kteří by nerespektovali svou kulturu a své tradice, tomu se mi přeci rozum brání. Každá věda mi musí přeci dát za pravdu, jak to na světě s tradicemi a kulturním dědictvím chodí. Pro vás je pohanství spíše něco jako sociální experiment, kdy jen blbě kecáte o pokroku a o tom, jak musí být pohanství moderní, o bozích počítačů a samopalech na oltářích, jenomže to po vás nikdo nevyžaduje a já sám bych nikdy o ničem takovém vůbec nediskutoval. Tím se nezaobírají moudří lidé.
    Obyčejní lidé chtějí hlavně smysluplnou tradici, ti nebudou chtít bezcílně filosofovat nad tím, že oběť je pro rituál podstatou samou a je tedy možné jí možno vykonat mečem, pistolí i šroubovákem, to nikoho nezajímá. To zajímá jen někoho, kdo se vyžívá v nesmyslech. Naše moderní doba je poznamenána kulturní vyprázdněností, lidé chtějí hledat svou historii, své kořeny a svou identitu, ale to u vás asi nenajdou. Vy budete mít na oltáři samopal, nikoli jako staří pohané, ale jako Usáma bin Ládin. 🙂

 8. Vladislav permalink
  17 prosince, 2013 10:52 pm

  Ruswolf – k tomu počtu obětí křesťanství: pro začátek doporučuju ruskou dvojici Sidorov – Starikov, v případě ochoty uvažovat o poněkud kontroverznějších přístupech i Levašov. Tito lidé se víceméně NEDEKLARUJÍ jako pohané (jazyčníci), jsou (byli) to rodilí Rusové, tedy nikoliv „Rusové“ typu Uljanova-Lenina, Stalina-Džugašviliho či Trockého-Bronštejna, alias Židé, Petra či Kateřiny Veliké (poloviční Němci) apod. Největším problémem nejen ruské, ale prakticky veškeré slovanské historie totiž je, že do ní kafrají lidé, kteří Rusové (Slované) vůbec nejsou, a vnášejí tam „fakta“, která mají řadu cílů sloužících svým zdrojům, ale už ne těm, o kterých jsou;-)
  O něco blíže: moji oblíbení Polabští Slované. V bitvě u Lenčína r. 929 stály podle německých kronikářů (už vidím, jak jsem zase upozorňován, že ti pracovali s nadsazenými údaji) dvě zhruba statisícové armády – křesťanská armáda císaře Oty zvaného Veliký a slovanská pohanská armáda polabských kmenů od Krušných hor cca po Berlín. Slované prohráli a většina mužů zahynula; následoval nájezd křesťanů do nyní už nechráněných slovanských vesnic a genocida prakticky všeho, co dýchalo. Toto byla jediná akce, jediná bitva se svými následky – statisíci lidských životů – přičemž tažení Drang nach Osten pak trvalo ještě dalších téměř 250 let, takových Lenčínů byla pak ještě celá řada a bylo to tažení především christianizační – lidé byli vybíjeni především proto, že odmítali křest.
  Severní Amerika: počet původních Američanů před masivním nástupem evropské kolonizace v 18. století odhadují seriózní autoři (Catlin, Hughes) na 15-20 miliónů. Na konci fáze „indiáni do rezervací“, tedy v 80. letech 19. století, udávají americké statistiky 800 tisíc.
  A tak by se dalo pokračovat – vše má společného jmenovatele: OBYVATELÉ JINÝCH KULTUR, ODMÍTAJÍCÍCH KŘESŤANSTVÍ, BYLI POSTAVENI NA ÚROVEŇ ZVÍŘAT A JAKO ZVÍŘATA BYLI I VYBÍJENI.
  Wolos velmi přesně poznal zdroj tohoto – Řím. Ano, je to Řím a jsou to civilizace, které mu předcházely a které s Římem tvoří jednolitý historicko-kulturní blok – tedy celý ten slavný Blízký Východ, všechny ty Egypty, Mezopotámie, Řecka, Kartága a další. Ty všechny měly jednoho společného jmenovatele: ODPOSVÁTNĚNÍ PŘÍRODY.
  Prostě se stalo něco, co způsobilo, že příroda pro tyto kultury přestala být živým organismem, objektem Božského, a stala se pouhým předmětem, majetkem člověka. Protože na této planetě existovaly, co tato planeta je, pouze dva typy kultur:
  – odposvátnění „technokratové“ – de facto materialisté a bezohlední kořistníci
  – a „barbaři“ z lesů, stepí, prérií či pouští – ti se, vzhledem k tomu, že příroda pro ně byla posvátná, s ní snažili tak či onak „vyjít“.
  Toto byla historie – ale co současnost? Mohlo by se zdát, že dnes křesťanství chroptí v agónii – a ono skutečně chroptí a už brzo dochroptí. Síle, která ho instalovala, to však bude jedno, protože ono už svou historickou roli splnilo – unifikovalo obyvatele planety, sebralo jim přirozenou spiritualitu a „nadpřirozené“ schopnosti, udělalo z nich masové stádo lehce ovlivnitelné z jednoho či dvou zdrojů. Křesťanství už není potřeba.
  Existuje síla, nazývaná globální prediktor. Definovat ji je nad rámec tohoto serveru, existovalo už hodně lidí, kteří se jí pokoušeli postavit, a už tady nejsou. Tato síla ve směru Blízký Východ – Řím – západní Evropa – zbytek Evropy – Amerika – Japonsko – Čína a Indie „sjednotila“ svět a lidi tak, aby jí sloužili. Díky tomu, že měla od začátku technologický náskok a propracovanou strategii, působila na rozdíl od cílů své agrese (ať už to byli Galové, Keltové, Sasové, Vikingové, Slované či třeba původní Američané) jednotně a důrazně, takže postupně je vyřídila jednoho po druhém. A nejen to, postarala se, abychom my, ovce jejího stáda a součást jejího egregoru, věděli přesně to, co vědět máme, a jednali přesně tak, jak je nám určeno.
  Nemá cenu hádat se, kdo z nás je větší „křesťan“ nebo „postkřesťan“ – jsme jimi všichni bez rozdílu. Jen někteří si to už uvědomujeme a jiní ještě ne. V současné době je klasický „západní svět“ už vyřízený – jakoukoliv akceschopnost změny v něm do budoucna spolehlivě podkopá jemu vnucený multikulturalismus, hypertrofovaná práva „menšin“, rozbité rodiny a zpřetrhané přirozené tisícileté vazby. Jedinou oblastí, která má ještě šanci nějak se tomuto postavit (a to i přes obrovskou pozici pravoslaví) je Rusko.
  V dnešní době proto probíhá mj. další velké tažení na východ – viz „revoluce“ na Ukrajině. Globální prediktor pracuje stejně jako před tisíci lety – z etnika či skupiny určené k podrobení vybere pár ambiciózních zrádců, kteří by se bez pomoci zvenčí přirozeně nikdy neprosadili, ty udělá „vůdci“ a pomůže jim k moci – oni mu pak budou po „revoluci“, christianizaci apod. věrně sloužit až do smrti, přičemž se mezitím vychová klika nástupců.
  Globální prediktor je síla přesahující svou podstatou lidské možnosti. Je to ne-lidská síla, pro kterou by se možná nejlíp hodilo označení „zlý bůh“, je to síla, která už tisíce let využívá obyvatele Země jakožto kolonii otroků.
  A jeho odpůrci? Někdo je zlikvidován – to bývají ti nejnebezpečnější, např. Levašov a jeho žena Světlana. Jiný je koupen – to je osud většiny vlád, kdy politici s pevným odhodláním něco změnit jsou zvoleni, aby se po několika letech stali stejnými zkorumpovanými bezpáteřníky, jako ti, proti kterým brojili.
  A někdo je infiltrován. Myslím, že právě toto je osud většiny z tzv. „alternativy“. Nic ji nezničí lépe, než pokud si ji sám založím, a řeknu: TOTO je alternativa. Nic neshodí odkaz např. indiánů nebo předkřesťanských kultur tak účinně, jako to, že si sám vytvořím skupiny, které se takto budou deklarovat, a pak je naplním přesně těmi tezemi, které budu potřebovat, aby sloužily mým cílům – cílům globálního prediktora a jeho pomahačů.

  Tím končím své sáhodlouhé úvahy. Propříště už budu reagovat velice krátce nebo vůbec – nemá to cenu. Kdo nechce vidět, nevidí, a kdo je barvoslepý, tomu nepomůže, když mu budu hodinu popisovat, jak vypadá zelená barva…

  • Rushwolf permalink
   18 prosince, 2013 6:52 am

   A co čekáš jiného že uslyšíš… když operuješ s tím s čím tu operuješ? Ano, ty údaje jsou zcela jistě nadsazené (znuděný mnich sedící stovky kilometrů od místa událostí je přeci ten nejpřesnější zdroj informací 😉 ) je to běžný jev ve starých kronikách i v antických kronikách i když mnoho těch antických autorů aspoň párkrát za život vylezlo z poza pece a to co zaznamenávali občas i zažili) Ono vydržovat statisícová vojska bylo jaksi nad možnosti tehdejších panovníků. je to krásně vidět např. u bytvě na lechu… kroniky taky hovoří o sto tisících maďarů, archeologické důkazy a logické předpoklady předpokládají maximálně 20 tisíc a to ještě s odřenejma ušima… Zadalší… píšeš o genocidě… kolik tak asi mohlo franské vojsko za jednu válečnou sezónu stihnout vyvraždit lidí v prostoru, který měli po bitvě jako svůj akční radius než přišla zima? a kde sotva mohlo žít těch max 100 000 lidí celkem? (celá evropa měla v té době cca 30 milionů obyvatel z toho polovina byla ve francké říši, kolik asi v Bizantské, kolik ve španělsku etc. tak si skus zbytkem podělit polsko, Čechy, Rusko, Litvu atd.) Představa že 250 let vydržuje někdo statisícové armády které se pohybují v prostoru, kde provádí genocidu je naivní. Vojsko by živil kdo? když by vraždění bylo v takovém rozsahu jak tvrdíš, při tehdejší logistice nebylo možné spoléhat se na zásobování z Francké říše, navíc na příkladu východního německa je jasně vidět, že cílem bylo na nových územích se usadit, a rozhodně nebylo v té době zvykem původní zemědělské obyvatelstvo, které pro nové pány mohlo pracovat vyvražďovat… neříkám, že s eneupalovalo, že se sem tam nějaký ten tisíc lidí kvůli víře nepopravil, chraň bohové… ale miliony? V Evropě a čistě z náboženských důvodů… tedy přesněji, při obraně pohanství? Sotva… navíc ani žádné archeologické, tedy hmotné důkazy (páč papír snese všechno) nenaznačují nějaké výrazné kolísání obyvatelstva v důsledku nějakých rozsáhlých genocid naopak od devátého století do zdruba se dá pozorovat výrazný demografický posun a nárust populace… Add. Sidorov… hele nezlob se na mě, ale o tomhle člověku sem už slyšel četl s ním i nějaké rozhovory a opravdu ho nemůžu brát jako vědeckou kapacitu a už vůbec ne renomovaného historika…. to je jako bych tu argumentoval Štorchem, Jiráskem a čekal že když tě budu parafrázovat barvoslepí z toho pochopí jak vypadá zelená barva… i když vzhledem o podkladům bych si spíš pokládal otázku kdo tu je ten barvoslepý…

   co se týče odposvátnění přírody… s tím plně souhlasím také souhlasím s tím, že těch indiánů miliony zemřít skutečně mohly… ale opět, nejvíce jich zemřelo na zavlečené choroby (to není obrana pohanství ani svojí víry) Další pak díky agresi bílého muže, která byla vedena primárně z kořistnických důvodů… zlato a později půda, ovšem nebyla to vpodstatě válka náboženská… i když náboženství sehrálo roli jako ospravedlnění a nic to nesnižuje křesťanskou vinnu. jen to nebylo o tom, že hnací silou destrukce indiánských kultur a jejich říší byla snaha tyhle lidi přivést na křesťanství… cílem bylo tyhle lidi vyhubit a sebrat jim co je jejich… Dělo se to sice pod znamením kříže, ale pochybuji že by genocida byla výrazně menší v případě že by indiáni křest přijímali (mimochodem určitě znáš film http://www.csfd.cz/film/4863-mise/ co bylo indiánům platné chození do kostela, že? ale zas filmem tu nechci argumentovat, bylo by to jako argumentovat Sidorovem – “ Řeknu rovnou, že podle úrovni znalostí, stalinská historická nauka středoškolského vzdělání je na mnohem vyšší úrovni, než dnešní akademická vyšší školy. Zaprvé, ve stalinských učebnicích jsem se dočetl, že Skýtové byli Rusové.“ no coment 😉 ) vždyť vrátímeli se ke slovanům, tak v době kdy Frankové potíraly polabské slovany se v roce 845 na říšském sněmu v Řezně objevila skupina českých knížat, žadající o křest. Šlo jednoznačně o politickou akci, mající za cíl odvrítit nepřátelský útok. Překvapivě to nepomohlo, páč nebylo asi hlavní pokřtít, (obrátit na správnou víru) ale ovládnout. Což logicky vysvětluje i fakt proč se v Evropě vesele válčilo dál i když byli už všichni křesťané ( a to i dlouho před reformací 😉 )

   ps. hele, řekni, že si toho Sidorova nemyslel vážně, že ne? 😀

   • Vladislav permalink
    18 prosince, 2013 9:54 am

    Pokud se někdo nechal pokřtít, odstranil tím hlavní ZÁMINKU k útoku na sebe. Což neznamená, že nemohl být i tak napaden – jen si musel agresor dát podstatně víc práce útok zdůvodnit.
    Existují řada případů, kdy to pomohlo. Např. když r.1147 táhli křižáci proti Polabským Slovanům, zamířil jeden proud proti Pomořanům. Ti na hradbách tuším Volína vztyčili kříže – čímž zachránili město před dobytím a ušetřili několik tisíc životů.
    Pokud chtěl KDOKOLIV napadnout pohanský národ, měl tím automaticky zaručenou beztrestnost. Naopak, spojení s pohany se rovnalo vyhlášení nepřátelství „církvi svaté“, a to si většina panovníků raději rychle rozmyslela.
    Po likvidaci pohanství se „oblast zla“ přesouvala na katolíky (u protestantů), popř. na protestanty (u katolíků), a ještě předtím na různé křesťanské sekty. Ty byly likvidovány dle stejného vzorce, jako předtím pohané.
    Dnes leží „oblast zla“ v zemích odmítajících se podřídit tzv. NWO – většinou jde o Rusko a jeho spojence, např. Sýrii. Vzorec i síla, která za ním stojí, jsou pořád tytéž.

    Upozorňuju tě – naposledy – že si zlehčováním tématu obětí christianizace zahráváš s ohněm. Tady se nebavíme o tetování nebo procházkách po lese, ale o POČTECH MRTVÝCH.
    Nepřivolávej na sebe zlehčováním utrpení předků hněv bohů.

   • Rushwolf permalink
    18 prosince, 2013 10:13 am

    Co ty máš co mluvit za předky a za Bohy? Že ti huba neupadne, já nijak nezlehčuji zvěrstva, která se vůči pohanům a jiným páchala, ale nemusím si vymýšlet takovéhle blbiny a dělat ze svých předků chudáčky…. nevím co je více uráží…

   • Rushwolf permalink
    18 prosince, 2013 10:30 am

    http://www.fordham.edu/halsall/source/pop-in-eur.asp všimni si poklesu v době stěhování národů (skus si o té době přečíst něco třeba od p. Bednaříkové ) a pozvolný růst obyvatel v dalších staletích (po příchodu slovanů tey v době kdy měly dle tebe umírat tv Evropě ty miliony pohanů a slovanů kvůli víře a to především slovanů…) ovšem je možné že to platili židi 😀

  • Rushwolf permalink
   18 prosince, 2013 7:10 am

   ps.2: za Levašova děkuji, tohodle pokémona sem ještě neměl, vyměním za http://karolinaloskotova.blog.cz/ 😉

  • Rushwolf permalink
   18 prosince, 2013 7:20 am

   a mimochodem… sundavám si ze zdi plakát Chucka Norise protože Levašov….:

   V lednu 1990 silou myšlenky snížil znečištění v černobylské zóně, ve které prý náhle byla úroveň radiace 6 krát menší než v Moskvě. (tvrdil on…)
   V říjnu 1991 za 5 minut silou mysli očistil všechny řeky a nádrže v Archangelské oblasti a neutralizoval kyselé deště. Po této „operaci“ tato voda, podle Levašova, „je dodnes nejčistší a nejlepší v Rusku.“ (Měření nic takového neprokázalo…)
   V únoru 1992 zvítězil nad suchem, které šest let sužovalo Kalifornii. Tvrdil, že svým podvědomím neumožnil déšť nad oceánem, takže vlhkost se dostala na kontinent a dále způsobil syntézu vody z „temné“ hmoty. Je pravda, že v Kalifornii bylo šest let opravdu sucho, ale to skončilo na podzim roku 1992, nikoli v únoru. Tvrdil také, že až do jeho odjezdu z USA v Kalifornii neměli problémy s vodou.
   Ve Spojených státech zastavil silou myšlenky na více než deset let hurikány, včetně toho, že během několika sekund neutralizoval superhurikán „Lily“
   Zastavil silou myšlenky požáry v Kalifornii na podzim roku 2007, na osobní žádost vlády USA.
   Zavřel silou mysli některé ozonové díry, jak nad Ruskem, tak i jinde ve světě. Podobně prý Levašov obnovil ozónovou vrstvu v roce 1990
   Pravidelně silou mysli způsobuje deště v místech, kde je sucho.

   Úplný seznam „úspěchů“ se nachází na jeho webových stránkách. Díky Levašovovým schopnostem bylo možné řešit všechny problémy životního prostředí na planetě Zemi během jednoho týdne.

   • Frostík permalink
    18 prosince, 2013 8:05 am

    Rushwolfe, ty jsi sundal ze zdi plakát Chucka Norise? Tak to jsi posr…

   • Rushwolf permalink
    18 prosince, 2013 8:21 am

    No hele uznej sám, že tomuhle nemůže Konkurovat 😀

   • Vladislav permalink
    18 prosince, 2013 9:41 am

    Rushwolf: psal jsem myslím dost jasně, že Levašova je třeba brát s rezervou. Nechápu, proč mi ho tady podsouváš. Já jenom tvrdím, že v NĚČEM mít pravdu může. Nejsem jako ty, nepřijímám žádné zdroje nekriticky – i když čtu sebevětší pitomost, přemýšlím u ní.

    Nicméně na jeho obhajobu je třeba říct, že byl prokazatelně někým zavražděn, stejně jako jeho žena, a že se jakési síly ho pokoušely opakovaně zabít už několik let předtím, než se jim to nakonec podařilo. Otázka je proč, když to byl JENOM bláznivý fantasta a magor.

    Říkám ti na rovinu, Rushwolfe, že jsem zvyklý komunikovat na určité úrovni a nebudu to měnit.
    Žádám tě proto o zdroje tvých informací, kterými zpochybňuješ Starikova a Sidorova, a očekávám, že mi je sdělíš, stejně, jako jsem ti sdělil já zdroje své.
    Je vždycky mnohem snazší napadnout fakta, která říká druhý, než přijít s fakty (nikoliv obecnými domněnkami) vlastními a riskovat jejich zpochybnění…
    Pokud budeš pořád jenom obecně napadat to, co říkám, nebudu s tebou komunikovat – toto má být odborná diskuze, ne hospodské všeználkovské plky.
    Můžeš začít např. VALIDNÍMI podklady o těch počtech mrtvých, kterých bylo podle tebe mnohem míň, než uvádím – zdroje (jména autorů), konkrétní počty.
    Upozorňuju tě, že jsi na tenkém ledě – hraješ si s mrtvými, k jejichž odkazu se údajně hlásíš.
    Díky.

   • Rushwolf permalink
    18 prosince, 2013 10:01 am

    Chceš po mě Vladislave něco co by se dalo přirovnat k ke zdrojům zpochybňujícím svět Terryho Prattcheta 😀 Ty je uvádíš jako zdroje informací,a le už neřešíš, že oni sami vaří z vody… chceš můj zdroj? Ok. já čerpám poznatky z těch „oficiálních“ zdrojů, které ty neuznáváš, taky nad nima přemýšlím, podrobuji je ktritice, sám sem si mohl mnohíé včetně dobového života na úrovni devátého století osobně vyzkoušt, a prostě neshledal sem žádný důvod nevěřit tomu a traději hltat žvásty fantastů. Navíc upozorňuji že fakta si neuvedl…. metání čísli které si cucáš s prstů nejsou fakta.. demografické studie zabývající se starověkem a středověkem a zjištěná data sou zde http://www.google.com 😉 Jinak nevím kdo znás je na tenkém ledě, já si hraji možná s mrtvými, ale s těmi co existovali, ne s těmi co sem si vybájil abych dodal na dramatyčnosti svejm výlevům 😉 Nikdo nemůže říct přesný počet mrtvých, ale na základě logiky a právě těch demografických údajů s edá odhadnout určitá mez a ta rozhodně nesahá k milionům mrtvých z jednoho jediného konkrétního důvodu, který si uvedl…. naopak, ty tu tvrdíš že jich byly miluony… pak ukaž hroby, vysvětly mechanismy, ukaž nálezy stovek vypálených vesnic v jednom časovém horizontu… ukaž záznamy v kronikách…. nic takového ukázat nemůžeš… Až předložíš opravdová fakta, nebo důkazy o svých tvrzeních, pak můžem polemizovat,a le nechtěj po mě abych ti tu ztrácel čas vyvracením Sidorova, védistů, Levašova…. to je pod mojí úroveň stejně jako když bych měl 15 letýmu člověku vysvětlovat, že čáp nosící děti je jen pověra 😉

 9. Tomas permalink
  17 prosince, 2013 9:55 pm

  Pánové, vykašlete se na útoky typu „kdo víc udělal pro Kruh“. To k ničemu není. Myslič jistě není svatý ani žádný guru( alespoň pro mne ne), pokud ho nějací lidé z pro někoho „profánních“ důvodů následují či obdivují, je to jejich věc. Myslič má stejně jako já a jiní spousty chyb. Ale do jeho spirituality bych se neodvážil vrtat i když se s ní neshoduji. Na druhou stranu by mu občas prospělo víc sebereflexe a více myslet než mluvit. A Ty Vladislave? Ty jsi mohl alespoň v době svých potíží dát občas o sobě vědět. Kluci byli z Tvého „zmizení“ tehdy dost paf a mrzelo je to. Možná by se všechno ubíralo jinak než teď. Je to totiž trošku hloupé, na čas zmizet a pak se triumfálně vrátit a sypat moudra a poučky a tvrdit, že je všechno špatně a mělo by se to dělat jinak. V mnohém máš sice pravdu ale svým přístupem taky můžeš plno lidí odradit. Můžeš namítnout, že to v tom případě nejsou ti praví ale jak poznáš pravého? Označí ho bohové?
  Po pravdě jsem již delší dobu z celkového dění na „pohanské“ scéně znechucen a věčné hádky o to kdo je pravější „pohan“ to jen prohlubují. Pro většinu lidí jde stejně jen o hobby a jakousi rádoby alternativu k systému, který jim vyhovuje. Tak proč pořád dokola řešit stejné hovadiny…

  • 17 prosince, 2013 10:51 pm

   K Pohanskému kruhu mám taky svoje výhrady, přesto musím napsat tohle: Myslím si, že třeba litevská Romuva celkem funguje, protože tam prostě fungují v pomyslném středu lidé trvale zapálení pro věc. Trvale zapálenými lidmi myslím lidi nepřelétavé a dlouhodobě věrné svojí cestě. Fungující společenství prostě mívají svoje tahouny a Pohanský kruh patrně prochází postupným přirozeným výběrem těchto lidí. Čas ukáže. Ne nadarmo říká jedno přísloví o něčem co není důležité, že „okolo toho se Svět netočí“. Ano, je třeba mít „střed okolo kterého se bude s různou intenzitou točit to ostatní“. Myslím si, že ten základ – střed je třeba vytvořit (pokud už nevzniknul), zbytek pak přirozeně tvoří lidé více či méně aktivní. Myslím si, že ale není nutné si věrnost vymáhat kádrováním, napadáním a neustálým obviňováním druhých z toho, že jsou nepraví, že slouží cizím, že věci nedělají jak si někdo přeje a pod. Prostě na nějaké kolektivní úrovni by měl být střed aktivních lidí, kteří budou dělat to své a kolem nich se budou pohybovat, přicházet i odcházet ti druzí různě aktivní. Různé pohanské spolky mohou v čase vznikat i zanikat, občas mě sice mrzí zánik nějakého společenství, ale z dlouhodobého hlediska s tím vlastně nemám problém. Beru to jako součást cyklického vnímání času. Kromě kolektivu zde zároveň mohou existovat (a existují) i lidé věřící polyteisté jako samostatní jedinci, kteří občas pomohou, občas přijdou na nějakou oslavu a pod. Dnes prostě nežijeme v době kdy rod, kmen, národ měl jednu svojí zděděnou kulturu-duchovno, ale v době kdy je možností více. Tím nechci říci, že bychom si měli náboženství vybírat někde v nějakém „supermarketu“, ale že prostě dnes se lidé už nebudou celkové organizovat pouze na náboženství. Ačkoliv mám polyteistickou víru, tak svojí identitu nakonec stejně odvozuju od kraje, země, Evropy, jak v zeměpisném, tak etnickém smyslu. Takže dokážu mít dobré vztahy i s ateisty a křesťany (pokud se chovají slušně). Tohle neustálé kádrování je skutečně otřesné a minimálně mě to od kolektivního organizování velmi odrazuje. Fungovaly by lidové slavnosti na Litvě, jak je vidět ve videu, pokud by ty lidi tam neustále někdo napadal a přesvědčoval, že dělají všechno špatně? Scházeli by se a dobrovolně sdíleli nějaké kolektivní zážitky, pokud by je někdo nutil k tomu, že když chtějí být ti jediní správní pohané, tak že musí ze svého žití udělat běh za účelem získávání davů? O tom vážně pochybuju…..

   • 18 prosince, 2013 5:49 am

    Tomas a Fíba mi mluví z duše a já bych k tomu jen dodal starou moudrost, že lépe funguje, když lidé bujují za něco, než proti něčemu.

 10. Vladislav permalink
  17 prosince, 2013 2:57 pm

  Rushwolf: já jsem cítil něco jiného. Např. v Sudetech je i po 70 letech od odsunu německého obyvatelstva pořád jaksi vnímatelný německý duch, zatímco v Berlíně si připadáš mnohem míň „německy“ než třeba v Kolíně nad Rýnem. Pokud to nejsi schopný cítit, nic se neděje, ale pak nechápu, proč tak tvrdošíjně trváš na tom, že by to takto měli vnímat i jiní.
  A k těm předmětům: každý medailónek nebo prstýnek daný „z lásky“ nebo jako předmět připoutání vyzařuje energii a záměr dárce, a po nošení si pak dlouho uchovává energii toho, kdo ho nosil…Je faktem známým tisíce let, že např. při čarování nebo vyvolávání duchů potřeboval zaříkávač „nějakou věc“ člověka, o kterého mělo jít, a s pomocí této věci ho pak materializoval.
  Křesťanský kříž, i kdyby původně znamení kříže znamenalo cokoliv, je materilizačně miliardkrát silnější než nějaký medailónek, obrázek nebo řetízek.
  Rushwolfe, víš co je největší tragédie?? Že tyto věci, které byly úhelným kamenem hodnot našich pohanských předků, musím jako dětem vysvětlovat někomu, kdo o sobě tvrdí, že je taky „pohan“.
  Ani se mi tomu nechce věřit:-(((

  • Rushwolf permalink
   17 prosince, 2013 3:27 pm

   Já ale neříkám, že nejsem schopný cítit… jen že cítím něco jiného… to je přece rozdíl… navíc každej se asi v tom vnímání zaměřujeme na jiný aspekty a energie… někdo na to kulturní, jinej na to přírodní… netvrdím, že cítíš špatně ani že to tak musej jiní vnímat… stejnej pocit můžu mít z tvých slov, která jako by říkala “ ty to schopný cítit nejsi…“ Navíc energie lidského faktoru němec/směska národů a energie příroda/lidský duch je jako voda/jiná voda a voda/oheň…. blbě to možná popisuju, ale podle mě to není to samé… JInak je spousta jiných pohanů co to také vnímají jinak… ale chápu že hlavním obsahem tvého příspěvku je sdělení, že já vlastně pohan nejsem, páč mám jiný názor, jiné vnímání a jsme oproti tobě jen děti co si na něco hrají… ne nemusíš mě nic vysvětlovat, navíc vysvětluješ mě tu něco co nikde nepopírám, a co sám vím dost dobře, jen stejně jako medailonek není to samé co kříž, nemusí být každý kříž jako kříž… a to ani ten křesťanský což tak prostě taky je. A co je energie např hory která existuje miliony let proti energii kříže který na ní někdo vztyčí a ke kterému se váže nějaká lidská energie cca 2000 let? Pro mě je Hora, skála skálou a jde mě o její energii a tu vnímám zkrátka silněji, než věci vytvořené člověkem…
   Ovšem pochopil sem tvé trapně mentorské sdělení a na to ti nemám co slušného odpovědět jen snad tebe bych opravdu za fotra nechtěl 😉

 11. Vladislav permalink
  17 prosince, 2013 1:00 pm

  Rushwolf: jenom při křtění Kyjevské Rusi zahynuly cca 2/3 tehdejších obyvatel, což je cca 6 miliónů. Šlo prakticky o celou dospělou populaci, protože Rusové, charakterističtí velice nízkou ochotou měnit zažité názory, prostě křesťanství odmítali, takže přežili většinou děti a mladiství. Mezi Polabskými Slovany to byly v průběhu let cca 900 – cca 1150 další 2-3 milióny lidí, v Polsku nejméně milión, v Sasku a Dánsku další milión, další milión na Balkáně, u nás v rozmezí let 850 – cca 1100 stovky tisíc. V Severní Americe nejmíň 15 miliónů indiánů, v Jižní asi polovina tohoto počtu. Drtivá část těchto lidí zemřela proto, že odmítala křesťanství, takže byla přímo či nepřímo likvidována. Netvrď prosím tě, že šlo o pouhé následky změn spojených s nástupem křesťanství, je totiž myslím dost zřejmé, že kdyby nedocházelo k christianizaci, drtivá většina těchto lidí by přežila.

  • Rushwolf permalink
   17 prosince, 2013 3:30 pm

   a můžeš to doložit nějakou demografickou studií? důkazy… a ne prosímtě žádnou velesovu knihu… 🙂

 12. Vladislav permalink
  17 prosince, 2013 11:58 am

  Rushwolf: kříže na kopcích nejsou jen předměty, které se nám můžou nebo nemusí líbit. Kříž je především energetický příjemce a vysílač, do kterého 1500 let jeho používání nainstalovalo obrovskou energetickou sílu. Kříž je symbolem utrpení umírání Ježíše Nazaretského, předmětem stahujícím ze svého okolí jistou energii a transformujícím ji do fatalistického podřízení a zotročení věřících i nevěřících.
  Kříž je předmět, který z místa vyhání přírodní bytosti, bohy i duchy předků. Je jako hromosvod, který odvede a zničí energii, kterou zničit má. Přemýšlels někdy o tom, proč jsou v přírodě kříže zejména na těch místech, která měla něco společného s „pohanstvím“? Na vrcholech hor s bohatou předkřesťanskou duchovní historií, na křížení cest za vesnicemi, u studánek a pramenů? Opravdu věřils, že mají za cíl dodat lidem sílu a chránit je? Nebo spíš měly odehnat síly křesťanům nepřátelské?
  Existují svědectví např. z Lužice, že se přírodní bytosti (víly, skřítci apod.) z oblasti odstěhovaly neznámo kam poté, co uslyšely kostelní zvony, jejichž hluk nesnesly. Existují desítky, snad stovky pověstí o tom, jak „čert“ utekl před křížem či „svěcenou“ vodou, jak stavba kostela či kapličky způsobila, že se na místě přestaly zjevovat ty či ony bytosti.
  Pokud máme znovuzískat kontakt se skutečným světem, který byl zdrojem moudrosti našich předků, musíme ze „svého okolí“ odstranit všechno, co tomu může bránit, stejně, jako musíme z místnosti, v níž máme strávit deset hodin denně, odstranit zapáchající zbytky jídla, uhynulé myši apod. Jedná se o stejný druh očisty.

  • Rushwolf permalink
   17 prosince, 2013 12:30 pm

   Kříž je jen předmět, je to věc, která se vyskytovala i v dobách předkřesťanských a to i jako náboženský symbol… jde tedy spíš o to kdo ho postavil a jak ho postavil…. kříž sám o sobě nic nevyzařuje, a pokud k němu nechodí procesí věřících a k většině nechodí tak myslím, že fakt nic moc problém…. i energie vyprchá a když s evětšina lidí bude na kopec koukat jako na kopec tak co to bude proti pár lidem to tam budou ještě vnímat kříž jako svůj svatej předmět… prostě v tomhle tak docela nesouhlasím… prostě to že někdo někam frkne kříž není to samé jako když tam postaví kostel a chodí s etam modlit zástupy… Rozhodně tím ale neříkám, že tam má kříž co pohledávat… jen tvrdím, že mě přijde zbytečné nahrazovat symbol symbolem, když posvátné je místo…

   • Vladislav permalink
    17 prosince, 2013 12:55 pm

    V dobách předkřesťanských kříž existoval, ale tehdy nebyl ještě nabitý tím, čím ho nabili křesťané. Není to jen symbol. Jakýkoliv předmět, pokud pro tebe má nějaký význam a ty ho k čemukoliv používáš, se nabije příslušnou energií. Podobně se energeticky nabíjí místa (genius loci). Jsi třeba na místě, kde zemřelo x lidí, a cítíš to – aspoň já to tak mívám. Pokud daný předmět odstraníš, odstraníš i energii, která ho provázela – v tomto případě energii miliard křesťanů, kteří do něho projektovali své hodnoty. Na tom opravdu není nic složitého a opravdu to funguje.

   • Rushwolf permalink
    17 prosince, 2013 1:08 pm

    nejsem přesvědčen o tom, že tím že křesťan vztyčí za chalupou kříž naváže na něj energii miliard křesťanů… prostě tohle už mě přijd ehodně utažený za vlasy… to by ta magie byla opravdu hodně jednoduchá… navíc spousty křížů dnes ani nestavějí křesťané… to že je to spíš taková kultirní setrvačnost.. je spoustu míst kde člověk může cítit silnou energii místa i přez vztyčený kříž, který sice ano výrazně atmsféru narušuje, ale rozhodně ne tak jak by to odpovídalo energii miliard křesťanů… dá s eto i celkem zajimavě ověřit… když by na místo s křížem přišel člověk jako ty bude tvrdit že tam cítí děsivé energie… když by tam přišel nějaký pověrčivý domorodec který nemá o křesťanství páru, cítil by to samé? je to otázka,a le kulturní kontext a naše energie z jakou věci vnímáme na základě zkušeností a znalostí kontextu dělá taky velice mnoho… je to na delší siskuzi… vpodstatě ale nemám nic proti odstraňování křížů… jen si myslím, že kdo chce najde bohy a posvátno v krajině i jim navzdory… bylo by moc namyšlené myslet si že lidská víra a lidmi vyrobenémodly mají větší moc něž to co vystavěla příroda a bohové… to je můj názor.

   • lomikel permalink
    17 prosince, 2013 1:09 pm

    to mas jako s krizem hakovym, taky uz prd zalezi na tom ze byl pred.

    krize v krajine, tady souhlasim s Vladislavem, meni jeji podstatu z otevrene na uzavrenou, smerujici.

    V sobotu jsme byl na Hrade v Praze , se projit, zasel jsem do kaple sv. Krize, kde je Svatovítský poklad. Nektere relikvije jsou prave, v tom smyslu ze je vnich smerovana sila.

   • lomikel permalink
    17 prosince, 2013 1:15 pm

    IMHO by mel citi neco – pokud zrovan ten kriz co na nej cusci neni deenergetizovany tabulkou PK a pokud je schopen vnimat, jak si to vylozi je zalezi na jeho osobe. V cechach ale, je zcela jasne co kriz znamena kazdemu.

    Co se tyce Bytosti tak nekterym kriz vadi, nekterym ne, kazdopadne ale vnimaji – jsou jim ovlivneni vice nez lide.

   • Rushwolf permalink
    17 prosince, 2013 1:29 pm

    Ono taky záleží, nakolik to stavění křížů je opravdu křesťanské… respektive podobné vztyčování božích muk a sloupů, soch svatých etc. je opravdu spíš vliv původního pohanství na křesťanství a přirozená touha lidí si bohy a předměty uctívání konkretizovat, než naopak…. tedy do určité míry, vím že to fungovalo častěji i naopak, na místě svatyně kostel (v pozdně antických městech šlo spíš o prostor, než nutnost nahradit pohanskou svatyni kostelem a čekat že tam lidi budou chodit ze zvyku…) Čímž chci říct asi toliko určitě to dráždí skřítky a víly, ale pokud Ježíš skutečně žil asi taky rotuje 😀

   • lomikel permalink
    17 prosince, 2013 1:31 pm

    Rushwolf:
    nejsem přesvědčen o tom, že tím že křesťan vztyčí za chalupou kříž naváže na něj energii miliard křesťanů… prostě tohle už mě přijd ehodně utažený za vlasy…

    —-

    veskere ritualy katolicke, ne jen, jsou magicke. to je jejich smysl, vnitrni zmena subjektu ritualu. kvalitativni u jednorazovych – prechodovych a kvantitativni – prohlubujici u periodickych.

    diky hmm.., bohum :), zmena vnejsi je podstatne tezsi, ale deje se take.
    krize a modlida jsou tu stovky let.

    musim rict ze me udivuje ze to je treba na tomto foru vysvetlovat 🙂

   • Rushwolf permalink
    17 prosince, 2013 1:35 pm

    Vysvětlovat to není třeba… jen sem prostě poukazoval na to, že kříž vztyčený někde někým kdo třeba ani pravidelně nechodí do kostela není to samé jako když ho tam vztyčí kněz, dá u něho odsloužit mši, a sto let se tam budou chodit modlit babky… to snad taky asi není nutné vysvětlovat 😉

   • Rushwolf permalink
    17 prosince, 2013 1:43 pm

    respektive… byl sem se párkrát projít doupovskejma horama…. žilo tam spousta lidí svýho času, kostely, kapličky, hřbitovy…. ty věci sou tam stále, rozpadají se, vegetace je trhá na kusy kříže reznou… myslíte že v těch místech cítíte křesťanského boha? vůbec, ta atmosféra člověka naopak utvrdí, že to co stojí za to uctívat nepřinesl žádný prorok z pouště nebo odjinud,a le rozte to ze země… že ta živočišná síla přírody a její energie si hravě poradí za pár let i s energií lidí, kteří tam stovky let žily (pravda trochu tomu napomohla armáda…) ale je jen málo míst které tak krásně ukazují jak se pradávné síly přírody a ty nespoutané bytosti, možná ještě starší, než jejich pozdější pohanské formy dokáží nekompromisně prodrat zkrz lidský balast… Tam opravdu doporučuju si zajít…. teda pokud s etím nezostudíte že ste šli o víkendu na výlet 😀

 13. 17 prosince, 2013 6:44 am

  Tetování je věc, která stojí někde na okraji mých zájmů. Sám žádné nemám a asi ani nikdy mít nebudu. Rád jsem ale vyslechl Mysličovu přednášku na Mystice i přečetl tenhle článek, protože není pochyb o tom, že tetování k určitým proudům a tradicím v pohanství jistě patřilo a pro někoho dodnes patří. To je vše. Vlastně vůbec nechápu, proč se pod tímto článkem rozběhla tak vášnivá diskuse. Myslič přece nikde nenapsal, že každý pohan musí být potetovaný. Kdyby to napsal, hádal bych se taky. I když, možná ani nehádal. Žiju si své pohanství se svými bohy, modlím se k předkům, navštěvuju posvátná místa v krajině, kde žiju, provádím obřady, studuju Runy a ostatní nekádruju. Pokud mě někdo chce vidět jako nepravého pohana a nepraktikujícího filosofa jenom proto, že jsem byl někde na výletě a dal si s kamarády pivo, nebo že čtu knížky a píšu články, je to jeho boj a mě je to ukradený.

  • lomikel permalink
   17 prosince, 2013 9:29 am

   🙂 tetovani je zastupny problem, asi se tu resi nejake osobni anymnozity + pripravka na ten spravny vhled.

   kazdopadne to zase dopadlo tak ze , az na par tak 30% textu diskusii; zajimavych myslenek u kterych stoji za to se zastavit je to hadani se pod uroven hospodskych kecu.

   sorry panove, jste neverohodni, tenhle zpusob rozpravy je kontraproduktivni, prectete si vas kodex … :).

  • Myslič permalink
   17 prosince, 2013 1:49 pm

   No jo, MIky nejsi holt ten pravý „pravověrný“… Zvykej si 😀

  • Vladislav permalink
   17 prosince, 2013 2:49 pm

   Jenže ty neobhajuješ, že toto je ta nejlepší možná cesta, jak to dělají jiní, Miky. Jsou lidé, kteří jsou ochotní přiznat, že věci jdou dělat i jinak, a jsou ti druzí, zahledění do svého přístupu, který sice prokazatelně nefunguje a nedokáže nic podstatnějšího změnit, ale protože je jejich, tak je holt ten nejlepší.

 14. Vladislav permalink
  16 prosince, 2013 9:46 pm

  Mysliči, na rozdíl od tebe dokážu přiznat chybu, takže říkám narovinu: ano, uznávám, na 2 roky jsem zmizel, a omlouvám se za to.
  Já jsem se v té době rozváděl a zůstaly po mně 2 malé děti, které jsou pro mě nejdůležitější. To, nakolik je to vina mě a nakolik mé bývalé manželky, ať posoudí bohové, já vím, že jistě nejsem bez viny. Promiň, ale co vím, tak ty jsi single, nebo máš možná přítelkyni, děti nemáš, tak mě prosím tě za nesuď za to, že jsem byl 2 roky mimo. Já jsem rád, že jsem to přežil:-(
  Lidi, o kterých jsi mluvil, neznám – tedy většinu z nich. Frostíka či Mikyho znám z mailu – chtěl bych je poprosit o pomoc se stavbou svatyně, chrámu či jak to nazvat, na jaře.
  Shamana si vážím velice, stejně tak Wolfa a Rolfa, ty jsem i nedávno viděl.
  Když už jsme u těch indiánů. V květnu 2003 jsem na několik dní navštívil čerokíjskou rezervaci v Severní Karolíně. Spřátelil jsem se tam s jedním chlápkem, byl to něco jako takový „popularizující šaman“, v 70. letech byl i zavřený, prý za to, že ho soused udal, že doma mluví čerokíjsky…
  Ten mi řekl úžasnou věc: jsi zatím mladý a silný (bylo mi 32, jemu možná 65), ale jednou budeš starý a rok po roce slabší. Po 40 začneš bilancovat, cos zvládl a co ne. A tehdy ti nebude líto toho, cos udělal blbě, ale toho, do čehos nedal VŠECHNO. Budeš litovat veškeré energie vyplýtvané na blbosti, která ti dnes nechybí, ale v těch 65 bude. Budeš mít pořád moře nápadů a chuti je realizovat, ale 5x míň sil to udělat. Budeš z toho zahořklý a zklamaný, takže se ti může stát, že nebudeš mít nakonec chuť dělat ani to, co bys ještě zvládl.
  Řekl mi i další věci, takové ty klasické – že nejsem Čerokí, ale Slovan, on dokonce znal Peruna a Svaroga. Řekl, že cokoliv hledáme, musíme najít tam, kde jsme se rozhodli žít, jinak to nenajdeme NIKDE. Zlatá slova!
  Mysliči, dnes mi je 42 a po těch letech, i po tom, co mě mezitím potkalo, vím, že ten chlápek měl zatracenou pravdu. Jednou budeme všichni staří a budeme fakt zahořklí, když zjistíme, že jsme mládí a energii s ním spojenou vyplýtvali s prominutím na debility.
  Proto říkám se vší vehemencí: pokud se rozhodneme deklarovat „pohany“, dělejme to tak, jak by to dělal Niklot, Krut nebo Stojgněv (nebo třeba Apostata, ať neprotěžuju jen své oblíbence), kdyby je teď, v této chvíli, někdo přesadil do roku 2013!!
  Až to uděláme, tak se zpijme do němoty a jednejme tak, že by i Varg ve svém nejlepším období bledl studem:-)
  Ale pokud na to KDOKOLIV nemá koule, tak ať radši dělá něco jiného. Zjistí třeba, že když nemůže být vášnivým „pohanem“, může být vášnivým rybářem, nebo třeba pěstitelem citrusů. Jistě tak nebude rybářům ani citrusářům dělat ostudu – Niklotovi nebo Krukovi by ji ale dělal.
  O tom to je. Buďme féroví. Všichni máme co ztratit, jako to ztratil třeba Varg. Pokud ale nezradíme bohy, tak nám oni zase pomůžou, a my se vzchopíme. Pokud ale budeme hračičkoví srabi, pomůžou nám těžko. To, čím se deklarujeme, opravdu není stejná prdel, jako kdybychom se prohlásili za rybáře nebo citrusáře.

  • Rushwolf permalink
   17 prosince, 2013 10:03 am

   Nepřipadá ti zvláštní stavět do jedné roviny víruúnáboženství a koníčka? (rybaření etc.) vždyť je to úplná blbost, nezlob se na mě… když v něco člověk věří tak to dělá podle toho jak to cítí, ne podle toho na comá nebo nemá koule a už vůbec přece nejde říct, týjo já věřím,a le nedělám to tak jako Vladislav tak si víru v bohy a svojí duchovní zkušenost vypreparuju z hlavy a nahradím to hrou na klávesy…

   • Vladislav permalink
    17 prosince, 2013 11:44 am

    Nepřipadá. Pokud víru-náboženství praktikujeme pouze s intenzitou odpovídající koníčku, pak to taky pouhý koníček je, ať už to nazveme jakkoliv. Může ti to připadat (a vím, že připadá) fanatické, ale v tomto se nesmí dělat kompromisy, jinak dochází k degradaci celé myšlenky, a v dalších generacích i samotné víry-náboženství, jak píšeš. Představ si, že dnes opravdu převládne postoj, který bude re-definovat „pohanství“ jako to, čím dnes je, tedy koníčka, volnočasovou aktivitu, která se snaží nijak si nezadat s mainstreamem. Uběhne nějakých 20, 30, 40 let a začne být běžně přijímáno, že TOTO je pohanství, a v podstatě každý, kdo se od něj odchýlí radikálním směrem, bude považován za extremistu…
    Jak jsem psal, mám sílící pocit, že toto není jen náhoda či nedostatek razance lidí, kteří to tak propagují, ale NĚČÍ ZÁMĚR. Pro mainstream totiž neexistuje a ani existovat nemůže lepší způsob, jak „pohanství“ jednou provždy zdiskreditovat a udělat z něj v očích veřejnosti něco na způsob skautingu nebo rekonstrukcionalismu bitvy u Slavkova – tedy ryzí volnočasovou aktivitu.
    Toto považuju za nejnebezpečnější věc, co může nastat. Ty si neuvědomuješ zodpovědnost, kterou máme. Není prostě možné nasadit si uniformu armády XY, prohlásit se za vojáka armády XY … a pak říct, že sice jsi vojákem XY, ale nebudeš bojovat proti tradičnímu nepříteli, armádě YZ, protože je to TVÉ rozhodnutí. Přesto ale budeš tvrdit, že tu uniformu nesundáš…
    Při obraně „pohanství“ zahynuly jen v Evropě desítky miliónů lidí. Pokud ti lidé, jejich duše, teď někde „jsou“ (čemuž jako ne-materialisté asi oba věříme), tak se zvědavě dívají, kdo že a jakým způsobem dnes navazuje na jejich boj, na jejich hodnoty a úsilí.
    Nikdo tě nevybízí, abys podpaloval kostely a močil na kříže, ale zkus se nad tím zamyslet trochu víc do hloubky. Představ si nějakého historického „pohana“, tedy skutečného a prokázaného vyznavače našich hodnot, jak je náhle „přesazený“ ze „své“ doby, tedy roku například 1100, kdy byl rozčtvrcen za to, že se odmítl nechat pokřtít, do doby naší, tedy roku 2013.
    Prochází se zmateně městem, sleduje kostely, mešity, synagogy, chování lidí, televizi a pak i internet … a jak ZAREAGUJE? Myslíš, že mu bude stačit jen to pozorovat, myslíš, že pochopí naši pasivitu? Jak asi zareaguje, když mu řekneme, že MY jsme pohané, a přitom to cítíme a jednáme úplně jinak, než by jednal on, historický a skutečný „pohan“.
    V křesťanské i post-křesťanské kultuře (nebo, jak správně říká Wolos, římské kultuře) je a musí být SKUTEČNÉ pohanství proti-systémové, nekompatibilní, to je naprostá danost. Pokud takové není nebo nechce být, ať se přejmenuje třeba na Bratrství přátel obdivování krás přírody, ale ať nepředstírá, že je něčím, čím není a čím být odmítá.

   • Rushwolf permalink
    17 prosince, 2013 12:22 pm

    jak tě mám brát vážně, když si tu cucáš z palce desítky milionů lidí padlých v boji za pohanství… Vladislave… desítky milionů lidí nezemřeli v Evropě ani při všech středověkých bitvách dohromady od skotska po Ural… a to je zatraceně delší a krvavější epocha, než těch pár století prosazování křesťanství… i celosvětově to je pitomost, a to už vůbec nebudu polemizovat o tom co se dá považovat za smrt při obraně víry a co je prostě smrt jako průvodní jev kořistnických nájezdů, kterýma vpodstatě byla i španělská zvěrstva v Americe… to že se šířilo křesťanství nebyl rozhodně důvod vojenských operací. Krom toho kdo tě určil arbitrem toho aby si soudil kdo věří od srdce a kdo to má jen jako koníčka, Mě připadá že jako koníčka to mají dle tebe všichni kdo nejedou tvojí subjektivní představu o tom co má být pohanství… jenže tvoje představa není zkrátka jediná legitimní… není a nikdy nebyla… tohle už je spíš blíž katolickému misionářství, šíření víry ohněm a mečem a kdo nevěří v to co my a jak my přikážeme je nepřítel… jenže tak to Vladislabve nikdy nebylo… já netrpím představou o pohanech jako pacifistech, svojí víru si bránili, trvali na ní, ale neměli potřebu šířit jí a prosazovat jí za hranice svého kmene, klanu etc. byli tolerantní k víře druhých v tom smyslu, že jiné národy a kmeny jsou skrátka autonomní… Myslím, že tvoje představy o mentalitě předků jsou zkreslené… je to tvůj názor, ale ne berná mince… můžeš tu stavět na tom co by náš předek udělal pokud by se ocitl v roce 2013… já tvrdím, že by si jel klidně to svoje dál, páč by mu to nikdo nezakazoval a že by rozhodně jako pragmatik, nezačal burcovat ani k svaté válce ani k ničemu podobnému, pokud by se to netýkalo bezprostředně jeho samotného…. tak to prostě je… Dělej si věci jak je umíš, ale neser se do víry druhým, hodnoť si svojí víru, svoje skutky a chyby, ale nežvaň tu o tom, že ostatní co neskáčou jak ty pískáš to dělají blbě, nebo že mají víru jen jako koníčka… já mám jednu víru už deset let… počítám že ty si před deseti lety teprva odcházel od indiánů o.k. nikdo není neomilnej, ale tím míň bys měl kérovat do druhejch… když nevíš jak víra ovlivňuje každodenní život těch které obviňuješ z toho že si jen na něco hrají o víkendech… Popravdě já ani nezaznamenal že by nějací pohané u nás o víkendech běhali po lesích v historických kostýmech a scházeli se u táboráků (ano my ve VK to někteří děláme, ale to je koníček oddělený od náboženství… což je ale pro tebe asi pod rozlišovací schopnost). Prostě tvůj úsudek je zbytečně vyhrocenej… neříkám že fanatickej… ale nevychází ze znalosti zdejší pohanské komunity jak vidno… tvoříš si jen povrchní obraz na základě formy ne obsahu… ty se tu snažíš tvrdit že pohanství je nějaká forma chování a jednání, která byla v dávných časech jednotná… hovno… není žádné skutečné a jediné správné pohanství a ani naši předkové ho neznali, byli lidé kteří jednali fanaticky, kteří byli vlažní, lidé kteří by svou víru zaprodali, ale i ti co si jí udrželi i když oficiálně přijali křest… jenže to všechno byli pohané… našii předkové a to všechno jsme dnes i my… ty nemáš patent na slovo pohanství ani právo tvrdit že jediné pohanství je to co tvrdíš ty… Ty sám se přejmenuj pokud se potřebuješ vyhranit, ovšem nezaměňuj svoje představy za historickou realitu ani za současnou nutnost a jediný správný přístup. To je vpodstatě celé jádro problému, tvá umanutá víra že je jen jediná pravá cesta pro pohana.

  • Myslič permalink
   17 prosince, 2013 2:05 pm

   Vladislav: Nevíš o mě nic a už vůbec, kolik mám dětí… Za svoje osobní životní selhání viň akorát sebe, žádného Žida nebo křesťana. Zatím se ti akorát podařilo pošlapat Kodex, který si sám pomáhal vytvořit. Bravo. Co jsi pro PK udělal? Kolik akcí si s námi plánoval a rozjel? Nelíbí se ti práce Kruhu? No fajn, co ti brání zase se sebrat a zmizet radit jinam? Co jsi vlastně dokázal, že kritizuješ naši práci? Nedokázal jsi bohůmžel nic a rozeštvat se ti nás taky nepodaří. A Miky ti to napsal moc pěkně… Kolik máš stoupenců, kolik se vás pro vaši „myšlenku“ schází? Máš nějaký Pohanometr, kterým měříš pravé pohanství.?Víš, co znamená slovo SOUKMENOVEC? Znamená to, že členové kmene spolu drží, věří si a stojí VŽDY jeden za druhým. Proto jsme si tak začli říkat… Bravo, podařilo se ti to nádherně poplivat… Chápu, proč se vztekáš. Jsi sám. Zoufale sám. A sám zůstaneš, dokud neotevřeš oči a nevylezeš ze svého brlohu mezi pohany a nepodíváš se, co opravdu dělají a jací jsou… Žid číhá všude, co? To je jako kdyby Wolos vinil Vatikán z toho, že skončil u pásu ve fabrice, protože mu katolíci nedovolí dělat to, co vystudoval… Ukaž nám už konečně, co jsi vlastně dokázal pro pohanství. Protože mi ti něco skutečně děláme.

   • Vladislav permalink
    17 prosince, 2013 2:44 pm

    Snažil jsem se svůj poslední příspěvek určený tobě vést v mnohem vstřícnějším duchu, než předešlé, ale zjišťuju, že tvá reakce je ještě hysteričtější…Nejsi čestný chlap, Mysliči, pokud na mou zmínku o rozvodu (tedy přiznání jakéhosi osobního selhání) reaguješ tím, že to ještě zdůrazníš a nepřímo vypíchneš, že ty takový nejsi – to je opravdu nečestné.

    Co jsem udělal pro PK? Myslím, že v době, kdy jsem byl aktivní, jsem měl návrhů víc, než dobrá polovina ostatních členů dohromady. A myslím, že ty návrhy byly i celkem dobře přijímány, než převládl procházkovo-tetovací duch, což je především tvá zásluha.

    Jsem sám? Nevím, ale v posledních měsících jasně cítím podporu vyšších sil, což dřív nebylo. Co jsem dokázal? To taky nevím, zničit pár křížů, napsat pár článků, pokusit se probudit pár Šípkových Růženek mužského pohlaví, tvrdících o sobě, že jsou „pohané“. Promiň, ale můžu se tě zeptat stejně: kdo jsi, že mě kritizuješ? A cos dokázal ty? Víš, já taky s chlapama občas vyrážím na víkendové akce, protože to tak kamarádi holt dělávají, a dělali to a budou dělat stejně, to není zásluha tebe ani „pohanské“ myšlenky, jak si zřejmě namlouváš. Je neuvěřitelné, jak ti za ty 3 roky, co jsem tě neviděl, narostlo sebevědomí. Spíš já bych se měl zeptat: z čeho? Nikdo ti neklade odpor, protože spousta lidí nemá tomu, co prosazuješ, alternativu, takže je ráda, že se vůbec něco děje;-) Je mi moc líto, že to nedokážeš přiznat…

    Co děláš pro pohanství?? Už jsem ti jasně napsal, a mám pro to důkazy (Indiancorral, Rodná víra, Slované atd. atp.), že „pohanství“ vedené stylem „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“ vede akorát k tomu, že pár desítek hobbystů se v 10milionové zemi neustále schází na akcích podobného typu, a pro společnost jsou natolik marginální skupinou, že je ani nikdo neřeší. Dotáhls to snad dál? Neměl bys mě kritizovat teprve ve chvíli, kdy sám dokážeš, že to, co děláš, „prolomilo ledy“???
    Neměl bys být v této, zatím dost neúspěšné fázi, rád za KAŽDÝ podnět, vedený snahou něco změnit??

    Mávl bych nad tím rukou, kdyby to bylo jen tak, že si pár chlápků neškodně hraje, nezlobí a nekoušou.
    Jenže tady je obrovské nebezpečí, že si ti, co přijdou po nás, zafixují, že věci typu rodné víry, vikingského či keltského duchovna jsou okrajovým, APOLITICKÝM seskupením neschopným oslovit víc než tisícinu promile populace, ryze koníčkářskou a víkendovou záležitostí srovnatelnou s lezením po skalách nebo orientačním během. Toto je směr, kterým se to ubírá, a ZA NĚJ NESOU PLNOU ODPOVĚDNOST TI, KDO HO TAKOVÝ PROSAZUJÍ.

    Pokud ti na to nestačí síly, nedělej to. Říkám ti ale narovinu, že pokud bude kdokoliv na odkaz předků zaplacený milióny životů navazovat aktivitami, které budou svou dětsky naivní bezzubostí akorát tak pro pobavení, urazíš tím podle mě bohy mnohem víc, než kdyby sis ve stejné době hrál hry na PC nebo ministroval v kostele.

   • Myslič permalink
    17 prosince, 2013 3:00 pm

    Tak co jsem dokázal já? Proč já?, Ne, my tady… O našich akcích a úspěších si můžeš přečíst tady i jinde. Lidé o nás vědí. Ty ses na nás vykašlal, ne my na tebe. A paměť ti neslouží, viděli jsme se před dvěma lety, ne před třemi… Co ty víš o cti? Radši to ani nechci vědět. Urážíš tu lidi, které jsi nikdy neviděl. Za mne tedy sbohem. Z řepy ananas neuděláš.

   • Rushwolf permalink
    17 prosince, 2013 3:14 pm

    Dobrá poznámka… „podle tebe…“ pokud bys na tomhle stavěl, pak nemusí docházet k takovému vyhrocení situace… protože kdo ví co a jací bohové mluví s tebou… a je jen tvoje přesvědčení, že sou to stejní bohové co mluvili k našim předkům… a jak můžeš tvrdit, že ostatní vztah s bohy nemají, že s nimi nemluví a že to co dělají nemají s bohy a svědomím srovnané?

    Jinak zas ty miliony životů našich předků… nevtipkuj… sotva statisíce a to kdo ví jestli 😉

    A vůbec… sem pohan a věřím že moji bohové se za mě nestydí, ať už si kdákáš co chceš… za tu srandu a třebas i věčné zatracení by mě to však, ale stálo když bych se osudově pletl a jednou tě mohl po smrti vidět ve frontě jak blbě valíš oči před sv. Petrem, stejně jako my všichni tady 😀 (pokud z toho usoudíš že sem maskovanej katolík, už ti fakt není pomoci 😀 )

 15. Vladislav permalink
  16 prosince, 2013 2:22 pm

  Adonis: dozrají – ale k čemu to budou mít?
  Tetování (které údajně není módní záležitostí, a to i přesto, že dnes máme několikanásobně větší počet potetovaných než před 15-20 lety a pokušení se nechat tetovat podléhají z větší části ti, kteří podléhají i jiným módním trendům) je zajímavé především pro tyto skupiny lidí:
  – mladší lidé (nad 40 se nechává tetovat několikanásobně méně lidí, než pod 30)
  – muži (ženy, citlivější na svůj vzhled, si spíš rozmyslí, čím si nechají navždy zohyzdit své tělo)
  – lidé s nižším sociálním statutem (jak už jsem psal, totéž tetování, které lehce projde chlapíkovi někde u lisu, může být pro manažera likvidační)
  – lidé s nižším vzděláním a menším rozhledem obecně (vzdělaní lidé mají většinou i jiné a průkaznější možnosti, jak říct: „jsem tady“, než ti, jejichž obzory končí právě u toho tetování)
  V případě tetování (a nejen jeho) je tak potřeba si uvědomit, že dnes žijeme ve 21. století používaného letopočtu a to, co bylo (vizuálně) přijatelné ve světě Piktů, může být dnes tzv. „autoodvar“.
  Pokud „pohanství“ nenajde recept na to, jak skutečně prorazit v současném světě, a bude místo toho pořád jen s nadějí, že přebije obsah formou, opakovat formalistické přístupy minulosti, dojede na to.
  Jediný chlápek v riflích a mikině z Hervisu nebo obleku z nějaké židoprodejny, kterému se podaří navázat skutečný vztah s některým z našich bohů, je tisíckrát dál, než stohlavý zástup precizně potetovaných takypohanů.
  I kdyby tito uraženě hýkali sebehlasitěji.

  • lomikel permalink
   16 prosince, 2013 2:48 pm

   no vidis, ted jsi na to kapnul. meritkem je osobni vztah s Bytostmi a Bohy. Ktery je ale neprenosny, musi se zazit. Pohanska struktury, jako PK, mohou se pokusit ukazat jak na to a proc.

   Pokousi se ? Ne, hadaji se o vyklad vykladuu dejin, uvahy nepraktikujicich fylozofuu a..
   o tetovani 🙂

   • Vladislav permalink
    16 prosince, 2013 3:51 pm

    Souhlasím. Jen bych to (za sebe) upřesnil. Pohanské struktury by se měly hlavně snažit VYTVÁŘET PODMÍNKY, nebo USNADŇOVAT CESTU.
    Hádají se, to ano. Ale to i proto, že na druhou stranu souhlasí s tím, aby se na jejich stránkách objevovaly věci, které jsou prokazatelně slepými uličkami. Prokazatelně proto, že nikdo, kdo se takto zaměřil, to ještě nikam neposunul, naopak to zmrtvil. Někdy mám dokonce dojem, že to ani nemůže být „náhoda“, ale záměr někoho ještě dalšího, kdo hrozně dlouho přemýšlel, jak „pohanské hnutí“ zpacifikovat.

    Jak tu cestu usnadnit? Vidím to takto: například každý vrchol, který byl kdysi posvátný a dnes ho doslova blokuje kříž, může znovu ožít bytostmi, pokud ten kříž zmizí.
    Každý les, ve kterém se objeví Velesova nebo Svantovítova socha, může začít přitahovat energii „určitého“ typu. Na toto není třeba být „tradicionalistou“, ani mít čtyři vysoké školy, abychom toho byli schopní. To ovšem vyžaduje skutečnou práci a někdy i riziko, což může být dost tvrdé.
    Ono nechat si napíchat na rameno nový symbol, o kterém jsem se někde dočetl, a pak napsat o tom, kde jsme byli na výletě a jak jsme si to tam parádně užili, je o mnoho jednodušší – a pohodlnější.

   • Rushwolf permalink
    17 prosince, 2013 7:05 am

    Co je těžkého nebo obdivuhodného na vandalství? Zničit kříž na nějakém kopci a postavit tam místo něho nějakou jinou sochu, mě z pohledu mojí víry přijde úplně stejný… je to přivlastnění si nějakýho krajinnýho prvku, který je a může být posvátný sám o sobě, který má energii a který obývají bohové…. to zda tam postavím kříž nebo sochu peruna, je vpodstatě to samé nahrazování obsahu formou… prostě osobně vidím skály, kopce i lesy podobně „zkrášlované“ nerad. V přírodě (i když se jedná o kulturní krajinu) chci cítit hlavně tu přítomnost bohů, ne přítomnost člověka, byť pohana, který s epotřeboval zvěčnit skrze symbol svojí víry, která jak bylo řečeno je nepřenositelná. Nemám nic proti svatyním, domácím oltářům etc. Ale stavět posvátné kůly an každém kopci a v lesním zátiší mě přijde stejně uhozené jako ty kříže… je to prostě necitlivé přivlastňování si a přetváření přirozeného genia loci. Podobný nešvar třeba trápí Kokořínsko, tam jen kříže a modly nahrazují umakartové tabulky s „vtipnými“ žvásty trampů pod každým převysem. Neradíš tedy nic převratného, nic co by vybočovalo z lidské potřeby značkovat si svoje území, bez ohledu na jeho skutečnou energii a duchovní podstatu. Země je trvalá hodnota i její duše… ne však svatyně ani kůly ani kříže… kříže zetlejí, rozvalí se, čas si je vezme a hora zůstane nepokořená, proto je svatá, nepro ten kříž, nebo modlu.

  • Myslič permalink
   16 prosince, 2013 6:02 pm

   Historie se opakuje, že? Jednou už jinde jakýsi „Čerokí“ radil 😀 http://www.indiancorral.cz/htm/diskuse3.php , http://www.indiancorral.cz/htm/diskuse3.php
   Tak me napadá, jestli v tom není „nějaký záměr“ 😀

   • Myslič permalink
    16 prosince, 2013 6:07 pm

    Kolikrát nám bude ještě radit někdo, kdo mění barvy a stále „radí“, jak to děláme všichni blbě? Co , „Čerokí“ ? 😀 “ Heecha kokipa 8.10.2003.12:19
    To mister Čerokí- přečetl jsem si Tvé názory na Euroidiány,a nevím co si mám o tom myslet. Chceš posuzovat kdo je a nebo není ten správný Euroindián atd. Dále o sobě uvádíš, že jsi v ,,srdci,, skutečný indián. Podle čeho tak soudíš? Jinak jsem kdysi četl zajímavý citát: Člověk není tím, čím si myslí že je, ale je tím za co ho považuje okolí. Dále píšeš a zároveň se ptáš, kolik kdo pozná stromů, stopy zvěře atd., tak podle toho je ten nebo onen ten správný Euroindián!? Myslím si, že většina těchto lidí miluje přírodu a v rámci svých možností má i určité znalosti! To by jsi mohl za chvíli napsat, že Euroindiáni nejsou Euroindiáni, protože ještě žádný z nich nikdy nikoho například nezkalpoval nebo neukradl koně, což byla běžná věc u indiánů, což asi víš. Howgh.

    Gian-na-the 8.10.2003.12:16
    Čerokí: Jdi svou cesto a ostatní nech jít po té jejich. Já osobně být Indiánem nechci, ani pocitově, jsem moc rád, že jsem bílý Evropan a žiju v téhle době. Nezažil jsem hlad, ani válku. A při tom chci zůstat. Indiány mám jako koníček. Jestli je to málo, tak je to málo. Mně to stačí. „

   • Vladislav permalink
    16 prosince, 2013 8:38 pm

    Myslič: takže pro tebe je vývoj člověka ryze slovanského původu směrem od indiánského duchovna ke slovanskému „měněním barev“? Já to spíš nazývám zmoudřením či „nalezením původu“. Nerad to píšu, ale ty opravdu chápeš podstatně míň, než by odpovídalo tvému sebevědomí. Někteří lidé to dokážou uznat aspoň sami před sebou a zapracovat na tom, jiní se raději potetují;-)
    V USA jsem byl 3x a jednou v Mexiku, navštívil 6 indiánských rezervací a mluvil se zástupci 8 kmenů. Tzv. euroindiánství je stejně tupý hobbysmus urážející skutečné vyznavače indiánského duchovna resp. samotné původní Američany, jako je hobbysmem sluničkové pivně-víkendové „pohanství“ předstírající hledání „alternativních“ cest. A lidé vyznávající tyto směry se většinou rekrutují z podobných kruhů: znuděná či jakkoliv tápající mládež z větších měst, která si buďto našije oblečky (euroindiáni), nakoupí psy (…) nebo potetuje, a rázem jsou z nich šamani, kněžky, členové vlčího klanu, druidové nebo žreci. Trochu mi to připomíná má dětská léta, když jsme si s klukama hrávali na obranu a dobývání hradu – hodně jsem to tehdy, ve svých 8-10 letech, prožíval, takže tě docela chápu;-)
    Problémem je, že jen během tzv. Stezky slz organizované prezidentem Jacksonem zahynulo na 6000 Čerokíjů. Problémem je, že pro obyvatele Kyjevské Rusi, kterých jen proto, že odmítli křest, zahynuly rozhodnutím knížete Vladimíra až 2/3 (tedy 6 miliónů), bylo „pohanství“ něčím jiným, než je dnes údajně pro mnohé z těch, kteří dnes potetování dle vzorů, co našli na webu, a s čs. vlčáky po boku, předstírají, že jsou totéž;-)
    Pro duše předků, PRAVÝCH „pohanů“ je mnohem větší urážkou, pokud někdo sebevědomě prohlásí „já jsem váš následovník“, a přitom jeho projevy končí na levelu 10letého dítěte, než člověk bez zájmu, či dokonce otevřený nepřítel.
    Euroindiáni nepoznají základní stromy a keře, stopy zvířat, nerozumí počasí, v indiánském odkazu považují za hlavní materiální kulturu, přičemž o indiánské spiritualitě mnozí tvrdí, že je nezajímá a není podstatná, čili jsou to bílí Evropané v indiánských oblečcích. Víš, s kým měli „znalci“ typu Gian-na-theho největší spory? S několika skutečnými Dakoty, kteří jednou jakýmsi nedopatřením zabloudili na stránky Indiancorralu a začali se rozčilovat, na co že si to ti rozmazlení floutci hrají.
    Gian-na-the došel dokonce tak daleko, že tvrdí, že nemusí vidět jediného indiána, ale všechno si najde na internetu.
    Podívej se pořádně na ty stránky. Prostuduj pořádně to hnutí, když už tě to začalo zajímat. Pouč se, protože stejně dopadne sluníčkové pohanství, které víc a víc prosakuješ mainstreamovými prvky, čímž ho děláš prakticky impotentním.
    Byla to jen móda – a dnes to proto prakticky skončilo. Parta chlapečků a holčiček z Prahy, Brna a pár dalších měst vyčerpala potenciál vzniklý „indiánskou“ módou 90.let, takže hraní na indiány prakticky skončilo. Bůhví kde jsou oblečky – nejspíš je sežrali moli.
    A takto to dopadne i se sluníčkovým pohanstvím, které přiživuješ marginálními tématy typu tetování, ale neporazils jediný kříž, nepostavil jedinou sochu, nezačal spor s jediným křesťanským hnutím či jinou mainstreamovou skupinou spojenou s likvidací skutečných pohanů. Když v PK někteří moudří navrhovali stavění svatyní a další průkazné věci, skončilo to v nezájmu. Zato se můžou všichni dočíst, jak je parádní vyšlápnout si tam či onde.
    Niklot Pomořanský, o kterém jsem na tomto webu nedávno psal, jeden z nejgeniálnějších slovanských a SKUTEČNĚ pohanských vojevůdců všech dob, když se ho ptali, jak to, že se nebojí a téměř vždy si ví rady, řekl: je to jednoduché – snažím se uvažovat tak, jak by uvažoval ten, proti kterému bojuju. Přemýšlím proto, co bych dělal, kdybych byl představitelem nebo příjemcem peněz mainstreamu a rozhodl se zlikvidovat pohanské hnutí. Zakázal bych ho? Ne, lepší reklamu by si nemohlo přát. Pronásledoval bych jeho vyznavače? Kdepak, ještě horší. Udělal bych to mnohem chytřeji: založil bych nebo začal bych podporovat SVŮJ PROUD, svou skupinu, která by odfiltrovala 90% mně nebezpečných myšlenek a činů. Přes ni bych řekl: TOTO je pohanství. A stejným principem, jak funguje očkování, tj. silně zeslabenou infekcí porážející nemoc skutečnou, bych „nemoc“ pohanství s přehledem vyřídil.
    Promiň, Mysliči, ještě před 3 lety bych se toho nenadál, ale teď začínám mít vážně pocit, že jsi tím „očkovacím sérem“.

   • Myslič permalink
    16 prosince, 2013 8:59 pm

    Aha 😀 Tak ty se tady na to po dva roky „hrdinsky“ vykašleš, bez jediného slova zmizíš a pak sem znovu nakráčíš a začneš nás poučovat, jak to máme dělat? 😀 Ono to jistě vyžadovaju jistou dávku odvahy, pomluvit všechny a všechno, že? a Sám nenabídnout nic… O tom, jaký kruh z kamenů jse postavil, asi nevíš. No, bodějť bys věděl… Na akce Kruhu nechodíš, nemáš to přeci za potřebí… No, jiní ano. Jsem celkem rád, že můžu za přátele považovat Milana, kterému se už po druhé povedlo zorganizovat festival, na kterém se mohl veřejně prezentovat i Pohanský kruh. Na naše (představ si i na moje) přednášky lidi chodí a baví je to… Asi jim to něco dává. Jsem rád, že mezi mé přátele patři Rushwolf, jehož fungující rodina je důkazem toho, že to jde i bez házení špíny na někoho, koho jsi nikdy neviděl. Jsem rád, že osobně znám Šrouba, který se nebojí o historii a pohanství mluvit i v televizi a o kterém vím, že mi ve rvačce s kýmkoliv bude krýt záda. Jsem moc rád, že jsou v Kruhu bezkonfliktní Frostík a Miky (který svým blogem dělá perfektní práci), jsem rád, že je tu skromný Shaman, který nemá potřebu se na nikoho vytahovat. Jsem rád i za Tomase, který se nebojí mluvit s lidma, i když s nima nesouhlasí. Víš, on si i ten Fíba dal práci s tím, nakreslit motiv na to tričko, co se ti prý tolik líbí a udělal to pro nás uplně zadarmo. A Míra ze Sluneční zátoky nám to skoro zadarmo vyrobil, však ses taky nijak nepřeplatil… Někdo zajistil pro Kruh i ty propagační materiály a taky vlastně zadarmo… A nebyli to zrovna „pravověrní pohané“. Jen přátelé. Dobří přátelé, kteří nám fandí. A kteří nám pomáhají a my si toho vážíme. Oni s na nás totiž nevykašlali, jako jsi to udělal ty. A abych to dorazil, mezi mé nejlepší přátele patří dokonce jedna křesťanka. A představ si to… Nijak neznavažuje mou víru… A teď můžeš zase kydat špínu. Nebo ještě lépe, zmizet bez rozloučení, jako obvykle…

   • Wolos permalink
    16 prosince, 2013 10:58 pm

    Vladislav:

    „Pro duše předků, PRAVÝCH “pohanů” je mnohem větší urážkou, pokud někdo sebevědomě prohlásí “já jsem váš následovník”, a přitom jeho projevy končí na levelu 10letého dítěte, než člověk bez zájmu, či dokonce otevřený nepřítel.“

    „Zakázal bych ho? Ne, lepší reklamu by si nemohlo přát. Pronásledoval bych jeho vyznavače? Kdepak, ještě horší. Udělal bych to mnohem chytřeji: založil bych nebo začal bych podporovat SVŮJ PROUD, svou skupinu, která by odfiltrovala 90% mně nebezpečných myšlenek a činů. Přes ni bych řekl: TOTO je pohanství.“

    Precizní vhled.

    Skupin k odfiltrování „zájemců o pohanství“ je podle mě víc, k pokrytí celého názorového spektra (od liberálních po radikální). V Británii však pro tento účel jedna místní církev jakousi „pohanskou“ organizaci založila přímo. Jistou část této práce však odvádí samo okouzlení antikou, které ve většině lidí vyvolává recidivu křesťanství, neboť antika (především řecká) je předstupněm křesťanství, které je jejím pokračováním, syntézou s dalšími směry. Podvědomí je svině, a nepracuje-li se s ním v náležitém směru, recidiva je velmi rychlá (znám na konkrétních lidech).

    U neantických tradic je situace o to složitější, že jejich vyznavači o sobě hovoří v antickém křesťanském názvosloví jako o pohanech, a přitom reflektují to, co nebylo pohanstvím (tj. nekřesťanskou antikou), ale barbarstvím (lesní tradice mimo hranice a kulturu římsko-řeckého Impéria). Neexistuje tedy v pravém slova smyslu slovanský nebo litevský pohan, ale jen barbar. Na to, aby byl pohanem, by nejprve musel být romanizován. Což se stalo třeba s keltskými nebo germánskými kmeny, u nichž má termín pohan od dobytí Juliem Caesarem svoje jisté opodstatnění.

    Mysliče v roli očkovacího séra vidím také, ale ne negativně. Naopak – právě jeho schopnost odfiltrovat 90% eklektické kryptokřesťanské směsi a vázat ji na sebe (a být s ní přitom spokojen) znamená, že pak časem odfiltrovávat nemusíš sám.
    A ten, kdo duchem a úsilím doopravdy patří k zbývajícím doopravdy nekřesťanským 10%, se logicky u těch 90 dlouho neohřeje, protože styčných bodů mají minimum a duch to rozhodně není, nanejvýš sebeoznačení a forma.
    Kult novodobého universálního boha Minulo žádajícího alkohol, a tetování či jiné formální projevy je sice rozšířený, ale nikoliv neužitečný. Zkus se na to tak dívat. V konkurenci s muslimy nebo Číňany neobstojí, ti se o něj postarají po svém – integrace nebo smrt.
    Katolický projekt Evropa umírá a Minulo jako jeho faktický důsledek spolu s ním. Neplačme tedy nad rozlitým, jedem napuštěným mlékem a prostě nadojme nové, bez jedu. Pro 10% zbývajících a jejich pokračovatele s vůlí čelit každodenním výzvám, a za svoji kulturu a společnost bojovat a pracovat celý život. Je to sice záležitost značně náročná, ale to, co nic nestojí, za nic nestojí.

   • Rushwolf permalink
    17 prosince, 2013 7:50 am

    Vladislave, pokud ty tu tvrdíš, že konkrétně Vlčí kult a jeho víra je o nákupu psů, pak nechápu jakým právem se tu navážíš do Mysličova spůsobu chápání, když používáš ten samý princip… Opět si to ty kdo řeší formu a ne obsah 😉 Spousta členů vlčího kultu dokonce pobýhá o víkendech v historických oblečcích… ale ne proto že ta víra bez toho nemůže existovat, ale protože to je koníček, stejně jako chov psů… historie, kinologie, výletování.. to jsou koníčky, které apriori nejsou podstatou naší víry, ale protože vše souvysí se vším, je logické, že záliba v historii nám pomáhá pochopit dějiny naší země, původ vlčích kultů etc. Že záliba ve psech primitivních plemen nám dává poznat některé detaily ze života těchto zvířat a dá nám to více znalostí a pochopení předmětu našeho kultu (čili vlka a vlčích božstev) než jen čtení knih. je to pomůcka kdy projevy specifických božstev může člověk porovnat s něčím co zná a správně si to vyložit… výletování… opět… je daleko snadnější sedět u pc a poučovat druhé… někdo vezme bágl a jde se raději poučit do přírody, poznat třeba základní keře a stromy, stopy atd. To všechno s epak odráží v přístupu k víře a víra je asi i to co ovlivňuje víběr zájmů a koníčků (neříkej že ty to tak nemáš). není to ale podstata žádného ani našeho náboženství, stejně tak Myslič nepotřebuje ke své víře jistě tetování, ale je to spůsob sebevyjádření, který je i z hediska náboženství stejně legitimní, jako tvoje rozhořčené kácení křížů, teré slouží opět jen výhradně tobě i když si namlouváš že tím děláš službu pohanství. (Ano, taky ty kříže na každým kopci nesnáším, ale nebudu si lhát do kapsy že jejich zbořením či jiným odstraněním dělám službu někomu jinému než vlastnímu egu ). Hlavně furt nechápu, jak dokážeš posoudit hloubku něčí víry, to že někdo nosí oblek a druhej ulítává na historizujících kostýmech a rekvizitách, nemusí znamenat že ten druhej to dělá povrchně… popravdě drtivá většina těch tzv. Sluníčkovejch pohanů jak jim říkáš dělaj obřady v normálním civilu. Add. tvá paranoia že 99% českých pohanů jsou zřejmě mosadem nastrčení rozvraceči, kteří tu jsou asi nasazenů kvůli tobě se s ohledem ke tvé osobě vyjadřovat nebudu. Jen bych al eještě něco poznamenal k tvé fascinací Ruskem, a nám předhazobanou masovou účastí na tamních svátcích… ok…. nejsi jediný kdo jezdí do Ruska, z jiných zdrojů zase vím že ty tisícové počty na pbřadech nevypovídají nic moc o pohanství… ono na jednoho Pravověrného pohana tam připadá deset okultistů, dvacet jurodivejch a několik nacionalistů, kterejm o duchovno jde asi tolik co polovině metalistů s Thorovo kladivem na krku o Asatru… no a pak zástupy čumilů… jako Rusko fakt nevidím jako něco následováníhodného a to říkám jako člověk co tam jako dítě skoro dva roky žil a který na to v hezkém vzpomíná.

 16. Adonis permalink
  10 prosince, 2013 12:04 pm

  Myslím, že v době, kdy bude hotov ten Vladislavův chrám, nebude tetovaných důchodců zas tak málo… 🙂

  • Vladislav permalink
   10 prosince, 2013 2:36 pm

   Tak už se začni snažit je lámat – jsem moc zvědavý, kolik nově potetovaných důchodců přibude do poloviny příštího roku.

   • Adonis permalink
    16 prosince, 2013 7:30 am

    Myslím to tak, že do důchodového věku dozrají dneší mladí tetovanci…..

 17. Tomáš Močoch permalink
  9 prosince, 2013 9:21 am

  Nazdárek kuci.. hele nějak jsem se v tom ztratil ale pokud tu je nějaký „Pohan“ tak můj FCB je „Tomáš Vipero Močoch“ a rád bych se dověděl více… 😀

 18. Myslič permalink
  5 prosince, 2013 8:01 pm

  Takže, ještě jednou a naposledy: Tohle má být diskuse o pohanském tetování. Proto jsem to vůbec psal. V dalších částech budu pojednávat o výkladu jednotlivých symbolů, ale můžete se těšit i na rozhovor s tatérem, který rozhodně ví, o čem bude mluvit. Tedy to není žádný „teoretik“, ale praktik. Dále bych chtěl veřejně deklarovat, že se hodlám bavit pouze s lidmi, kteří budou ctít pravidla argumentačního dialogu (a může to být klidně křesťan(ka) ). Nehodlám ztrácet čas s nikým, kdo tu bude kohokoliv urážet a „elitařit“. Toť vše.

 19. Vladislav permalink
  5 prosince, 2013 10:47 am

  Frostík: udělám a pošlu (dej mi e-mailovou adresu), ale zatím je to jen přírodě blízký les, i když nádherný – budovat začnu na jaře, jakmile roztaje sníh.

 20. Vladislav permalink
  5 prosince, 2013 10:19 am

  Lomikel: některé mé postoje jsou možná (nejen) z tvého pohledu příliš vyhraněné nebo dokonce nestravitelné, ale věř mi, že mám důvod je mít. A to se netýká pouze pohanství, ale „alternativy“ vůbec.
  Přestože jádro mé „pohanské“ činnosti leží v práci v lese, přírodě, hospodaření a podobných „ego“ přístupech, jak tu zaznělo, mám vzhledem ke svému dosavadnímu životu a práci, kterou vydělávám peníze, i dost zkušeností „z druhé strany“. Proto tvrdě bojuju proti věcem, které pohanství u většinové společnosti škodí.
  Věcem, které pokud se nezmění, tak prostě „pohané“ zůstanou v rámci této společnosti bandou několika desítek pošuků, jejichž význam nedosahuje ani významu příznivců odrůdy baklažánu „Český raný“.

  Je potřeba si především uvědomit to, že pohanství ZAVAZUJE. A zavazuje proto, že jen v naší malé zemičce zemřely jen proto, že byli pohany, statisíce, možná milióny lidí. Myslíš si, že stačí jejich památku ctít a bolest a ponížení odsuzovat tím, že budeme někde zalezlí, každý na svém pozemku a s pár nejbližšími přáteli, a nechávat mainstream, aby nám určoval, kam až můžeme nebo nesmíme zajít?? Já tedy rozhodně ne.

  Čím trpíme především (kromě této otřesné pasivity a ne-snahy získávat více příznivců – což nemá s prací křesťanských misionářů NAPROSTO nic společného) je sklouzávání k formalismu na úkor obsahu.
  Pokud jde třeba o to tetování. Je naprosto jasné, že mladý svobodný chlap ve věku 25-35 let, který pracuje někde u stroje, si může dovolit vytetovat si na krk symbol související s jeho pohanským přesvědčením, obléct si pohanské triko, vyholit patřičně hlavu apod., a nic se nestane.
  Těžko to ale udělá starý muž, který by tímto způsobem ztratil veškerou kredibilitu a cokoliv by řekl, by nebylo bráno vážně.
  Když to udělá mladá holka, těžko bude chápat v plné šíři význam toho, co si vytetovala.
  Když to udělá manažer rozhodující o firmě, tak na prvním jednání s klíčovým zákazníkem ztratí ta firma kredit a on místo.

  Co se snažím říct, je to, že pohanství, které mám být něčím víc než jen koníčkem pár lidí srovnatelným s chozením na houby, potřebuje nejen mladé svobodné dělníky, ale i ty starce, mladé holky a manažery.
  Protože pokud to tak nebude, tak bude vždy bráno jen jako móda omezených skupin lidí a odbýváno s poznámkou: „však ho to přejde, až potká tu pravou a založí rodinu“.

  Toto my právě potřebujeme. Potřebujeme dědečka s naprosto tuctovým vzhledem, který bude vysvětlovat jiným dědečkům před kostelem, že to, že celý život slouží židovskému bohu, je možná důvodem, proč jsou teď tak smutní, opuštění a otrávení.
  A potřebujeme manažera, který v perfektním management dress codu najednou řekne – chci to a udělá se to takto, protože to je cesta mých bohů.

  Není problém si něco na sebe natetovat, nakoupit hromadu tretek, prohlásit se za druida nebo žrece a připodobnit se vizuálně nějakým popisům z internetu nebo obrázkům z kronik. To pomůže jen našemu egu, ale ne našim bohům.
  Bohůmžel, tato „propagační“ stránka „pohanství“ dnes převládá – a i právě proto je náš význam srovnatelný s významem příznivců baklažánu odrůdy „Ceský raný“.

  • lomikel permalink
   9 prosince, 2013 6:30 pm

   dik za obsahle reply. moje poznamky v podstate mirily k tomu samemu, presentace pohanstvi. tak aby bylo lze ho najit jako moznost k jinym (sveto) nazorum. jako moznost pro nekoho kdo hleda nejakou mezeru mezi krestanstvim a ateismem , treba zpocactku. protoze tech povolanych je velmi malo :), spise se IMHO k pohanstvi ( to slovo nemam rad ale chapeme se ) postupne propracuje.

   takze IMHO je dobre si rozvazit zda jak je tu obcas vedena prispiva k presentaci u jasnejsimu pohledu co to pohanstvi (zase me to drhne kdyz to pisu) muze byt.

   BTW. mozna by stalo za uvazovani udelat takovy projektik kde by se kdo bude chtit rozepsal jak dosel tak kde je a co mu to dava, zadna poucovani, cista biografie.

   preju mnoho zdaru s lesem!

 21. 4 prosince, 2013 9:08 pm

  Ale tak zas na druhou stranu je fajn, kluci, že jste v tom pohanství tak nějak pěkně zusammen jednotní.

  • 5 prosince, 2013 5:56 am

   Vonrammsteine, pohané, pokud vím, nikdy jednotní nebyli a nikdy o žádnou uniformní jednotu ani neusilovali. Rushwolf a Vladislav si tady sice ostře vymění své názory, ale pak se možná v klidu sejdou na nějaké akci. Zato vy křesťané máte jednoho Boha a jednu Pravdu, ale sto denominací a frakcí, které si jdou už po staletí, doslova a do písmene po krku.

   • lomikel permalink
    5 prosince, 2013 9:00 am

    🙂 no videt paralelu mezi ucenym hadanim se krestanu a zdejsi diskusy, je to v lidch soudruzi, v lidech.

   • 5 prosince, 2013 11:06 am

    lomikel: Jistě, učené hádání se křesťanů předvádějí s oblibou např. katolíci a protestanti v Belfastu při svých každoročních bitkách… Takhle zdejší pohané neupadnou, protože v diskusi (správně se píšící s měkkým „i“) nevnímají oponenta jako kacíře, který má být obrácen na pravou víru nebo zničen. Je to v ideji, kterou lidi vyznávají, v ideji, soudruhu 🙂

   • 5 prosince, 2013 3:35 pm

    Lomikeli, učené hádání by bylo v pohodě, ale tady jde o nenávist jedněch ke druhým, o křižácká tažení proti kacířům, o 30tiletou válku, která zplundrovala Evropu a byla především válkou protestantů s katolíky atd. atd…

   • 22 prosince, 2013 5:52 pm

    Moc to tak nevypadá.

  • Vladislav permalink
   5 prosince, 2013 10:39 am

   Ano, von Rammsteine, my se hádáme. Přál bych ti vidět, jak hustá atmosféra byla, když se na lutickém sněmu hádali Črežpěňané s Ratary, Dolenci a Chyžany…jenže většinou se nakonec dohodli, a tuto dohodu stvrdili přes tvářemi svých bohů.
   Výsledkem byla několik staletí trvající koalice, tisíce mrtvých křižáků a celá křížová výprava obrácená zpátky za Labe.
   Protože bratři se hádávají, ale i tak zůstávají bratry.
   Tisíc let jste se nás snažili přesvědčovat, že bratry nejsme, intrikami, jimž jsme nebyli schopni čelit, nás štvali jednoho proti druhému – a teď je rok 2013, a my se znovu začínáme pomalu dávat dohromady…
   A my se dohromady dáme a vy nám rádi vrátíte, co jste nám vzali. Někteří se teprve probouzíme a někteří máme občas problémy krotit své emoce, ale co se má stát, se stane, milý von Rammsteine.

   • 22 prosince, 2013 5:57 pm

    No, Vladislave-poté, co jsem si teď přečetl pokračování dikuse, Ti moc nadějí nedávám. Ale z mého hlediska je to v pořádku. Pohani se jako obvykle pobijou mezi sebou, typicky na bázi „já jsem lepší pohan než ty“, čímž nám ušetří spoutu energie, času i peněz.

 22. Frostík permalink
  4 prosince, 2013 7:42 pm

  Ač jsem původně nechtěl nic komentovat, neboť téma je na okraji mého zájmu, po přečtení komentářů musím.
  Tetování jako viditelné vyjádření osobního pohledu na svět plně respektuju. Když to pro někoho má takový význam, tak proč ne. Osobně jsem proti, protože je to natrvalo. Každý se věkem postupně vyvyjí a co když daný symbol budu považovat za překonaný? Znám se, žiju se sebou už 42 let. Stačí mi vidět můj stále stejný ksich v zrcadle. Jediná změna, jsou přibývající vrásky a teď bych koukak na pořád stejný obrázek.
  Jako přípravu na rituál, bych já, pomalování henou bral. Výhodou je, že se dá motiv měnit podle potřeby. To je můj názor a postoj k tetování.
  Myslič psal článek jako fanda kérování (což je znát) a snažil se najít co nejvíc zdrojů. Pokud se plete, je mu třeba předložit přesvědčivá fakta. Uzná to, sám jsem s ním měl pár bouřlivých debat. Poukazování na samolibost či pologramotnost přispívajících, určitě ke konstruktivnímu dialogu nevede. Myslič nikde netvrdí, že pravej pohan, je zmalovanej pohan. S něčím v článku sice nesouhlasím, ale to s ním proberu osobně, ať může hned kontrovat.
  Vladislave, prosím Tě jak máš velký (na rozlohu) a teď jak starý, ten posvátný háj a jak Ti to dlouho trvalo vysázet?

  • lomikel permalink
   5 prosince, 2013 8:29 am

   vidim to podobne, pokud pominu ciste zkraslovaci aspekt ( ktery beru stejne zajimavy jako umele rasy 🙂 tak v tetovani symboluu poukazujich k nejake Sile vytvari, prohlubuje , spojeni s ni. Tohle mi pripada nejzajimavejsi, na tom tetovani.

  • Vladislav permalink
   5 prosince, 2013 9:58 am

   Mám několik lesů, dohromady cca 8 hektarů. Všechny lesy jsem si pořídil buďto jako vytěžené, určené k zalesnění (cena je několik Kč za m2, pro většinu majitelů je to po vytěžení zužitkovatelné dřevní hmoty spíš břemeno), nebo šlo o bývalé pastviny samovolně zarůstající většinou listnatým náletem.
   Zcela bezzásahový porost, určený do budoucna k sakrálním účelům, tvoří závěr údolí (pramenná oblast potoka), má obdélníkový tvar a rozlohu cca 6500 m2, přičemž ze dvou stran je obklopen dalšími lesy (ty už mi nepatří).
   Jde o náletově vznikající porost o stáří 30-40 let, s dominujícím habrem, klenem a lípou, a vtroušeným dubem zimním a jedlí. Zkrátka přírodě blízký les odpovídající nadmořské výšce 500 metrů – dosadil jsem pouze několik tisů, které byly nejen z té oblasti, ale prakticky z celé ČR většinou už před staletími dle hesla „co neslouží člověku, musí zmizet“ zlikvidovány.
   Les jsem roku 2011 oplotil. Oplocení ponechám nejméně 30 let, ale spíš minimálně do doby, dokud budu naživu. Mou vůli v lese nezasahovat uložím i svým potomkům, kteří les zdědí.
   V tomto lese budou stát sochy bohů. Vzorem je mi posvátný les z Retry, který stál bez jakéhokoliv zásahu nejmíň několik století. Jeho polohu, stejně jako polohu svatyně na ostrově na jezeře uprostřed něj, se nikdy nepodařilo najít.

   • Frostík permalink
    5 prosince, 2013 10:22 am

    To bude suprový, neudělal bys z Háje pár fotek?

 23. lomikel permalink
  4 prosince, 2013 2:55 pm

  uz delsi dobu jsem uvazoval o tom ze rozdil mezi jurodivimi pohany a krestany je jen otazka formy, obsah – prisvojeni si prava krafat kazdemu do vseho z tridniho(pardon nabozenskeho hlediska) , zustava stejny.

  • lomikel permalink
   4 prosince, 2013 3:34 pm

   no mozna ze vladislav na vas pusobi, protoze stale naleza, ve vasi zhyrale existenci, moznost vas obratiti na pravou pohanskou cestu.

   a nebo vas praniruje :o) aby stmelil sve ovecky 😉

   kazdopande pro nekoho kdo to tu necte par let to musi byt sok, co jsou to ty pohani za pakaz, jedni chlastaj a druhy pranirujou. celkovy dojem a misijni vysledek nula.
   🙂

   • Shaman permalink
    4 prosince, 2013 10:08 pm

    lomikel:
    Misijní výsledek? Ovečky?
    Z jistého úhlu pohledu, by se vše (nebo alespoň většina toho) co se napíše na téma pohanství, dalo označit za misijní činnost. Ono to je ale trochu jinak.
    Je tady totiž jiný cíl, než jaký měla tradiční křesťanská misijní činnost. Tam bylo opravdu prvořadým cílem vytvářet stáda slepých, hluchých a němých ovcí, platících desátek.
    Ani Myslič, ani Vladislav (ani jiní zde pracující pohané) za své aktivity žádnou výhodu, či zisk nečekají. Tedy pokud jde o pozemské odměny. Jsem přesvědčen, že jejich práce na tomto poli pramení z čistého přesvědčení o pozitivním vlivu pohanských myšlenek a hodnot na naši společnost. Na rozdíl od misionářů zavádějících monoteismus, multikulturu, globalizaci, zadluženost států, různé druhy genocídy atd. atd…
    Pohanství nabízí mnoho cest.
    Mysličovy práce si velice vážím a pokaždé si rád přečtu jeho články. Zajímavé inormace, často podané vtipně a trefně. Je to jedna z cest.
    Ale jsou tady i jiné cesty. A o tom zase píše Vladislav. A je to dobře. Od toho je tady diskuze.
    Akorát mě mrzí, že v případě Vladislavových příspěvků někteříí spíš automaticky hledají protiargumenty, místo toho, aby se zamysleli, co se vlastně snaží sdělit. Teď nemluvím o reakcích pod tímto jedním článkem, ale všeobecně.
    V podstatě tady většinou v diskuzi stojí „proti sobě“ dvě skupiny pohanů. Ti, co si v klídku žijou své „egopohanství“ a ti, kteří se snaží něco změnit. Ti co se snaží o změnu jdou k stejnému cíli různými cestami a to je jen a jen dobře. Šance na úspěch se tím zvyšuje.

   • lomikel permalink
    5 prosince, 2013 8:57 am

    Saman: ocenuji ze jsi si dal praci a odpovedel.

    Nebral bych sve prispevky az tak vazne, kdo chce necht je pouzije jako zpetnou vazbu.

    Podstatna informace je ze tenhle zpusob diskuse je podle meho skromneho nazoru na velke kulove, protoze:

    1. neni jasne o cem se diskutuje a proc, placa se pate pres devate
    2. dochazi k zbytecnym invektivam
    3. nekteri disktujici si osobuji pravo vynaset soudy nad tim kdo co a proc dela
    a jak je to nepohanske :). coz definitivne neni pripad myslice.
    4. na to navazuje sbirka doporuceji co by kdo mel delat, jak byt dobrym pohanem verse pana X.Y. ( a to zase neni pripad Myslice ;).

    Co se Vladislava tyce tak na zaklade jeho zpusobu komunikace soudim ze potrebuje zapracovat na sebekontrole, kdyz se neni chopen kontrolovat ani
    v pisemnem projevu.

 24. Vladislav permalink
  2 prosince, 2013 2:14 pm

  Mysliči, co to u všech všudy píšeš za s prominutím pitominy? U nás byla tradice tetování narušená komunismem, říkáš?? Takže předtím, za první republiky, za císaře pána i ve středověku, bylo běžné?:-)
  A kdo se tedy tetoval, kromě vězňů? Otcové od rodin? Mladé holky? Starci? Matky? Děti? Máš nějaké důkazy, nebo si to všechno samolibě cucáš z prstu? Všiml jsem si, že míra tvé samolibosti v poslední době utěšeně narůstá – no, pokud jádro tvé pivní myšlenkové party tvoří bojovníci a brilantní myslitelé typu Rushwolfa, ani se nedivím.
  To jsem netušil, za co všechno ti komunisti můžou…

  Pokud jde o Védy, tak jen papouškuješ něco, cos nečetl. A to říkám jako člověk, který o spoustě věcí, co se tam píšou, dost pochybuje.
  Ale kdo chce kam, pomozme mu tam. Tak se hezky s Rushwolfem (netušil jsem, že autor tolika zajímavých článků, jako ty, může označit příspěvek pologramotného Rushwolfa za výborný) zase o víkendu zase jako vždy hezky zpumprlíkujte, a pak pěkně zelení a „odpočatí“ v pondělí zase zpátky ke strojům – společnost vás potřebuje!

  Vždycky jsem přemýšlel, kam se poděli všichni ti stateční odbojáři, kteří podkopávali minulý režim poslechem Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, a předminulý režim laděním londýnského rozhlasu.
  Už to vím – neztratili se! Reinkarnovali.

  • Myslič permalink
   2 prosince, 2013 2:38 pm

   Tak to už by stačilo… Tohle už je za čárou. Pokud hodláš pokračovat v tomto duchu, nemám se s tebou o čem bavit. Ještě ohledně tetování za První republiky: Legionáři jak v Rusku, tak ve Francii, tak v Itálii, byli samý obrázek. Zkus použít google. Ale nečekej, že na tebe budu reagovat.

   • Vladislav permalink
    2 prosince, 2013 3:24 pm

    No jistě, vojáci a vězňové. Ale kdo další?
    A o čem jiném, než o tom, že se sešlo větší množství chlapů, kteří měli občas dlouhou chvíli a potřebovali ji nějak zabít, to vypovídá??

    Opravdu nemáš pocit, že se to ubírá směrem, kdy i těch pět a půl člena, kteří to nebudou zrovna vidět na pravidelné picí dýchánky, bude mít pochybnosti?

    Zaměňování formy a obsahu je jedním z průvodních rysů úpadku, Mysliči.

    Pohanství není popíjecí koníček někde u ohně – to je degradace odkazu těch, kteří za ně třeba i položili život.
    Klidně si mě zabanuj – pokud potřebuješ raději přikyvovače na každý úlet, který tě osloví, je to tvůj problém, ne můj. Z tvého ladění si s Rushwolfem mi běhá mráz po zádech.
    Nemusíš se proto bát, že bych po tobě ještě chtěl nějaké názory – začínají být bohůmžel až mrazivě předvídatelné.

   • Rushwolf permalink
    2 prosince, 2013 4:11 pm

    Tebe mrazí? 😀 a to nejsem toliko ani špička ledovce Vladislave.. možná že tě je pro pohany škoda a uplatnil by ses třeba jinde 😀 Zatím mě přijde že se svejma teoriema by ses hodil k takovejm těm sluníčkovejm andělíčkářům z New Age, co strašej očkováním, chemtrails, světovejma spiknutíma a hlavně jediná pravá historie je ta co počíná Atlantydou a bude končiz evakuací na plejády… už posledně si vůči těmhle lidem a jejich „nezávislému“ myšlení projevil značné sympatie… není divu ono i v tom Rusku by nebyly žádné tisícihlavé zástupy pohanů na rituálech nebýt to nastavená kaše lidmi z řad okultistů, jurodivých, new age etc…

   • Vladislav permalink
    2 prosince, 2013 4:50 pm

    Rushwolf: myslíš?
    Víš, tu fází táboráků s opékáním buřtů z Lidlu, popíjením vína z PET lahví a stylizováním se mám už za sebou – měl jsem štěstí, že mě zasáhla už v pubertě, jak vidím, ne každý měl takovou kliku…
    Nevím, jestli jsem dál, než tehdy, ale aspoň ovládám svůj rodný jazyk.
    Být tebou, přestal bych vypisovat všude smějící se smajlíky a začal bych řešit, proč se mi jaksi nepodařilo k „pohanství“ přesvědčit o moc víc lidí, než těch, kteří by se mnou na ty táboráky chodili, i kdyby šlo o prohlížení známek. Proč mi bohové nedali víc energie – ale na druhou stranu to chápu, zemřít jednou v pasivitě a sladké nevědomosti je zřejmě mnohem sladší.
    Orel ztratil nejvíc času, když se učil u vrány – škoda, že jsem na tuto starou moudrost v komunikaci (nejen) s tebou zapomněl. Musím to napravit.

   • Rushwolf permalink
    2 prosince, 2013 5:20 pm

    Táboráky? Buřty? Pivo z petek? Tak teď vážne nevím o čem pak to tu zase mluvíš, asi sis to prožil to je fajn… osobně sem tuhle fázi asi nějak minul, páč podobný zážitky teda ve svojí pohanský minulosti ani přítomnosti nepřechovávám 😉 A proč, že se mě nepodařilo přesvědčit nikoho k pohanství? Páč nejsem žádnej přizdisráčskej misionář co svojí víru hodnotí dle ovcí, který sehnal k sobě do ohrady… pokud o tom je tvoje pohanství tak fajn, ale asi na to deš taky dost pitomě vzhledem k tomu, že většina pohanů na západ od Moskvy by do tvých představ zrovna nezapadla. Já žiju pro svojí rodinu svoje děti a přátele, za ně se obracím k bohům a to mě stačí, nemám ambice dělat nábory a mým ideálem není ani nějaká unifikovaná pohanská společnost, která tak ideálně jak si jí představuješ stejně nikdy neexistovala. Co na tom že ovládáš svůj rodný jazyk, když vlastně nemáš co říct… kecáš tu o tom co by pohan měl, nebo neměl… co pohanské je, nebo není, ukaž sám jak ty žiješ? Ty, produkt systému, co jen díky němu vystudoval co pro něj pracoval a jistě pracuješ, stejně jako Myslič v továrně, nebo já na úřadě… seš úplně stejný hovno, jen víc užvaněný. Ukaž mě co ty sám aktivně pro pohanství děláš? Krom spamování… ukaž kde máš svůj chrám, svou svatyni, kde máš svůj domácí oltář kde obětuješ duším svých předků, kolik přednášek o pohanství, či životě našich předků si už uspořádal? Kolik stromů si vysázel, kolik vlastního jídla si sám produkuješ aby si byl co nejméně závyslý na systému? No prosím, rozepiš se máš-li o čem? Napiš jak b yměl vypadat každodenní život autentického pohana dneška? Krásné teorie umí spřádat kde kdo… já si žiju svůj mrzkej nízkej život, provádím v rodinném kruhu naše každodení rituály spojené s každodenností a co? Nestydím se za to jako se za ně nestyděl žádný z těch obyčejných lidí z řad našich předků… o tom byl život v jejich zemljankách a srubech… o tom dožít se dalšího dne, radovat se ze života a pak předat štafetu. Je krásné, že chceš létat jao orel, ale očividně nemáš na to vyletět ani tolik co postřelená koroptev a tak si tu musíš hojit své mindráky z neschopnosti naplnit své představy… nebo z toho že nedokážež žít tak jak kážeš že by ostatní měli žít?

   • Vladislav permalink
    2 prosince, 2013 6:50 pm

    Rushwolf: jak žiju? Budeš se asi divit, ale to hospodářství mám taky, stromů jsem vysázel tisíce (a žádné smrčky do řad, mám i zcela bezzásahový, posvátný les) a nevystudoval jsem kvůli minulému režimu – učil jsem se rád a bavilo mě to, vystudoval bych tak jako tak. I pro mě jsou klíčoví mí předkové a zejména potomci, a pokud jde o svatyni, tu zatím nemám – protože to je už věc, která mě samotného přesahuje a já bych chtěl, aby z ní měli užitek i ostatní. To bude veledílo, které se nedá postavit za dvě hodiny.
    Chápu, že si myslíš, že pokud hodně píšu, tak je to to jediné a nejpodstatnější, co dělám – jenže to není pravda, naopak, to nejdůležitější jsem zatím udělal rukama.
    A když jsme u té práce rukou – při jisté činnosti, kterou na těchto veřejných stránkách nemůžu publikovat, ale o které chlapi z Pohanského kruhu dobře ví, se někdy nadřu dokonce ještě víc, než při tom vysazování, prořezávání, opravě oplocenek nebo kácení.
    Já netvrdím, že neděláš vůbec nic, ale abych použil tvůj oblíbený termín „přizdisráč“, tak ty mi můžeš připadat zrovna tak. Rod je základ, ale dnes nejsme v situaci, kdy by stačilo, že si budeme doma piglovat to svoje a na ostatní budeme kašlat. To je obyčejná kapitulace, cíl, který by měl být minimem a každý, kdo má aspoň trochu koule, by si kromě jeho zvládnutí měl nasadit ještě něco významnějšího. To je můj názor.
    Nemám se za co stydět, kromě toho, že zatím je 99% mojí činnosti jen pro mě a nejbližší a ještě jsem nic nikam mimo sebe neposunul. Klidně se můžeme domluvit a vidět – na konci roku bude řada volných dní. Pokud máš zájem, tak můj e-mail je pk001@seznam.cz.

   • Rushwolf permalink
    3 prosince, 2013 7:02 am

    Pakliže to je tak jak píšeš, pak všechna čest, každopádně je vidět, že nezáleží na tom zda je někdo sluníčkář či jinej exot, páč ty cíle i spůsoby sou v praxi pak skoro totožný… osobně nejsem tak daleko jako ty, přecijen měl sem na to zatím odhaduji o dobrých 10 let méně, každopádně pakliže je člověk pohanem každý den svého života, do všeho co dělá se to odráží a promítá… nebo by mělo… já třeba nemám ambice stavět velký chrám pro všechny další pohany, přiznávám… ale zase sem záměrně zůstal žít v místě kde sem se narodil a vyrůstál, kde se ve mě spojení s bohy probudilo, Tady jsem získal práci skrze kterou mohu být svou trochou prospěšný svým spoluobčanům (v tom spatřuji smysl lokálního nacionalismu) , malé pětisethlavé komunytě v níž teda pochybuji, že kromě mě a mé rodiny jsou ještě nějací pohané, ale dává mi to prostor realizovat se a v souladu se svou vírou budovat něco v čem se odrazí stará pohanská pospolitost, duch sounáležitosti a vzájemnosti… není to ani tak o tom co se zde postaví, opraví, zasadí, uspořádá… to všechno sou jen prostředky, které by měly přispět k hrdosti lidí na svou obec i svou příslušnost… a pak, možná v další generaci má smysl do takto připravené půdy zasévat semeno nějaké víry… tohle je zase moje cesta, moje idea, která mě přesahuje, ale která je zároveň mojí každodení, ne vždy zábavnou prací, kterou si vydělávám na chleba a která se může zdát být zbavená z pohledu zvenčí všeho kouzla… někdy si i připadám jen jako bezvýznamné kolečko ve strojku, jenže aby šlapal, musí fungovat všechna, bez ohledu na velikost. Takže tak, nějaká cílená propagace pohanství mě prostě není vlastní, už jen proto, že nevěřím v pevnost víry u lidí do kterých nějaké náboženství vlijeme propagandou a argumenty v tomhle sem možná přizdisráč já, ale hodlám to tak také nechat, protože sem přesvědčen o tom, že to tak je správné. Jinak proti osobnímu setkání v principu nic nemám, já opravdu věřím, že neše názory ani cíle ve svojí podstatě nemusí být zas tak dramaticky odlišné… s tím časem to je horší, páč ke konci roku to naopak mám spíš hektický (a rozhodně ne kvůli Vánocům :-D) každopádně věřím že příležitostí bude ještě dost. Pakliže by si ale měl náladu a čas, tak bych tě rád pozval na přechod Krušných hor, který se bude konat v únoru https://www.facebook.com/events/301141303362442/?fref=ts měl by to být takový 60 km „srandamač“ kde budou i jinípohané ( s některejma sem se už zhádal i víc než s tebou), každopádně je to takový celkem dobrý spůsob setkání, který přináší trochu jiné zážitky, než setkání u táboráku nebo v hospodě. Za sebe tě rozhodně rád uvidím, bez ohledu na naše názorové neshody.

   • Wolos permalink
    5 prosince, 2013 10:58 pm

    Vladislav:

    „Zaměňování formy a obsahu je jedním z průvodních rysů úpadku, Mysliči.“

    Pod tohle se můžu tučným písmem podepsat.

  • Rushwolf permalink
   2 prosince, 2013 2:42 pm

   Och tolik zloby a zášti… 😀 Jinak já nechlastám, nemám na to čas, páč se věnuju raději rodině aby se mě nerozpadla, svojí práci abych pomohl budovat mainstream no a pak svýmu malýmu hospodářství abych byl s botama od hnoje taky trochu alternativní 😀

 25. Vladislav permalink
  2 prosince, 2013 1:58 pm

  Rushwolf: psals kdysi, že máš děti – ty takovou holčičku máš? Nechal bys ji potetovat?? Nebo si myslíš, že by se nechal potetovat ten senior? Víš, kolik je v ČR seniorů? Tušíš, jaký je v převážné většině jejich vztah k tetování??

  Pokud není tetování móda, tak mi vysvětli, jak je možné, že před nějakými 20 lety chodil potetovaný zlomek lidí, co chodí potetovaní dnes??

  Jinak promiň, ale tvé pojetí historické pravdy je k smíchu (pokud není spíš k pláči, jak tvrdí klasik). Ty si vážně myslíš, že to, co víme z historie, musí být vždy nebo téměř vždy pravda, jen proto, že to tvrdí tzv. „renomovaní historikové“?

  Je ti známo pravidlo, že historii píší vítězové? Zkus se zamyslet třeba nad jednou typickou věcí. Kolik polabských Slovanů, pohanů, přežilo křesťanskou německou genocidu? Kolik z nich umělo psát? Kolik z těch, co to umělo, umělo latinsky nebo německy? Kolik z těch, co uměli latinsky nebo německy, mělo přístup do klášterů, resp. bylo křesťanskými kněžími, aby se to, co napsali, mohlo uchovat? Kolik z toho, co se mohlo uchovat, mohlo být zachráněno, pokud to uvádělo fakta, která šla tvrdě proti středověkému mainstreamu??

  Já jsem se roky v oblasti „vědy“ pohyboval, mám vědecký titul a vím velice dobře, jak to chodí. Věda je především silně závislá na přísunu peněz, které samozřejmě můžou přijít jednom z míst, kde nějaké jsou, že? Myslíš si, že pokud budu např. židovský bankéř a budu financovat nějaký historický výzkum, zaplatím někoho, kdo dokáže věci, co půjdou proti mě? Nebo naliju milióny do „protivýzkumu“, který tzv. dokáže přesně to, co potřebuju?? Výzkum je totiž pro tyto lidi investice, stejná, jako akvizice další firmy, nákup nových lidí nebo strojů.

  Myslíš, že může – kdykoliv – být publikované něco, co dokáže zločinnost kohokoliv mocného, kdo by o své výsady mohl přijít? Myslíš, že například nejsilnější evropský stát, Německo, by dovolil, aby byla jako obecně přijatá pravda o genocidě Slovanů? Myslíš, že by Izrael, potažmo USA, dovolily, aby někdo kalil jejich „mediální obraz“ tím, že sice holokaust byl strašný, ale to, co předtím prováděl vyvolený národ v Evropě, nebylo o moc lepší a že antisemitismus nevyrostl z ničeho? Myslíš, že jakýkoliv silný režim dovolí publikování informací, které by ho mohly rozklížit??

  Ty jsi typický konzument mainstreamu. Pro systém jsi mnohem užitečnější, než nějaký tucťák z reklam na laciný plyn nebo elektřinu, protože ty nejen že systém podporuješ, ale k tomu se ještě – pro systém velice cenným způsobem – dokážeš deklarovat jako jeho „alternativa“. A to je přesně to, co oni potřebují nejvíc – vytvořit a podporovat nejen jimi kontrolovaný mainstream, ale i tzv. jeho „alternativu“ – kterou mají pod kontrolou úplně stejně, jako ten mainstream. Pokud takových, jako ty, bude opravdu hodně, tak mají vyhráno – každý jejich nový potenciálně nebezpečný protivník bude buďto zpacifikovaný a spadne do mainstreamu, nebo – když mu to nebude stačit – ho hezky přefiltrují do jimi kontrolované „alternativy“. A on jim bude ještě tleskat, protože mu dali všechno, co potřebuje – jídlo, pití, nějakou práci i „svobodu“ provádět ve volném čase něco, co bude vypadat děsně alternativně, ale stejně jako všechno ostatní, bude i toto pod jejich 100% kontrolou a k jejich 100% užitku.

  Pokud se pohanství soustředí na soutěž, kdo má lepší kérku (podle seznamu předloh z „dovolené“ literatury samozřejmě) nebo kdo si udělá lepší mohylu, tak být nějakým tím finančním hybatelem v pozadí, podělám se štěstím, protože nic lepšího si nemůžu přát. Jen ať si děti hrají a prasata spokojeně mlaskají u koryta – hlavně, že nezlobí a já mám klid dělat to, co dělat potřebuju.

  • Rushwolf permalink
   2 prosince, 2013 2:07 pm

   Vladislave… tak zaprvé ano mám doma takovou holčičku, potetovat bych jí nenechal, ale rozhodně by mě nevadilo když by se potetovat nechala až na to bude mít věk… co se historiků týče… k pláči je že ani jako vysokoškolák nechápeš psaný text a proto zopakuji… ano věřím historikům a to právě proto, že oni mě netvrdí a nepřesvědčují o pravdivosti svých tvrzení, ale uznávají že se jedná o teorie, sice o velice pravděpodobné, leč ne 100%. Jsou ochotni diskutovat a svá tvrzení upravit na základě nových poznatků… ( nakolik tohle zapadá do konceptu jediné vítězem psané pravdy? 😀 ) a teď to srovnej s védistama, kteří o dobách, o kterých i ti nejlepší historikové mluví s opatrností v duchu „jak to bylo vlastně nevíme“, mluví jako by to včera četli v novinách… ale věř si třeba védám, když lépe uspokojují tvůj světonázor 😉

   • Vladislav permalink
    2 prosince, 2013 2:30 pm

    Omyl Rushwolfe,
    někteří to neví – ale jiní to ví, nebo aspoň tuší, jenže NESMÍ napsat, že to ví. Protože kdyby to napsali, tak si ani neškrtnou. Granty – konec, projekty-konec, investice do nových center – konec, přednášení – konec, jakákoliv slušnější práce – konec. Konec.
    Jeden nedávný příklad. V Americe se po roce 1990 zvedla obrovským způsobem vlna zájmu o původní obyvatele. Kdekdo vykopával během své dovolené za domem nějaké indiánské artefakty, a čím dál tím víc lidí tvrdilo, že to, jak byli indiáni vypořádáni, ani to, co pak dostali, nebylo ok…
    Jenže ouha! Takové výzkumy si nepřejeme! My přece nepotřebujeme nikoho, kdo bude dokazovat, že jsme tuto zemi, tento kontinent ukradli jakýmsi načervenalým přičmoudlíkům, takže co uděláme? Sarah, vyjeď mi seznam 100 nejlepších antropologů a historiků ve Státech, Blacku, ty mi najdi něco fakt nechutného tam na ty chlápky, co o nás pořád píšou ty odporné věci, a pokud nic nenajdeš, udělej jim nabídku, která se neodmítá. Lilian, ten spisovatel, co o nás pořád píše, jací jsme zloději, může mít nehodu, co říkáš? Prověř to.

    A u nás? Kdo ti zafinancuje výzkum, který třeba dokáže, že ohledně křesťanů a Židů (dnes hlavně těch druhých) nebylo vše až úplně tak, jak se tvrdí?? Ty jsi výzkumník, vědec, máš rodinu, děti, dluhy (které ti Systém mezitím vnutil), hypotéku. Co máš dělat? Chcípnout hlady, přežívat na okraji – nebo za slušné prachy lhát a dělat to, co se od tebe čeká?
    Nevím, jestli se ti rozsvítí, Rushwolfe. Moc se omlouvám za tento konfrontační tón, ale až se mě jednou bohové zeptají, co jsem udělal pro to, aby se některým rozsvítilo, snad najdu odvahu aspoň hlesnout, že jsem se o to pokusil:-)

   • Rushwolf permalink
    2 prosince, 2013 2:50 pm

    Vladislave… to je zajimavé… píšeš že granty – stop, dotace – stop… historie s epřepíše… ale vždyť to ví celý svět jak to bylo s osídlováním USA není to zvláštní? že taková velmoc nedokáže změnit a přepsat historii? že nedokázala svůj obraz ani za několik desetiletí změnit z dobyvatelů a vykořisťovatelů na dobrodince přinášející pokrok a kulturu? Vždyť ty svejma argumentama podkopáváš vlastní tvrzení… protože všechnu tu historickou špínu na ty dějinné „vítěze“ se dovídám právě od těch historiků…. ne od nějakejch alternativních samouků, ale od státem placenejch… Támhle mysličovi vyčteš že komunismus by neměl moc potlačit módu tetování, ale masové přepisování světové historie vládami států, které mají ne vždy nejlepší snahy má dle tebe probýhat v zájemné shodě a je bez problémů? Promiň,a le mám mezi archeologi hodně známejch, vím jak ti lidé pracují, jak studují i jak se staví k financování… je to úplně jinej svět než jakej sis vysnil…

  • Rushwolf permalink
   2 prosince, 2013 2:25 pm

   Jinak ty musíš být fakt řízek a pro pohanství asi dělat neuvěřitelné věci, když tě tak poslouchám, jak to všichni kolem tebe dělají nahovno 😀 jinak mainstream… ano máš pravdu, nemusím bejt za každou cenu těžkej underground 🙂 rozhodně si proto nebudu pěstovat chorobnou paranoiu 😉

 26. Vladislav permalink
  29 listopadu, 2013 8:22 pm

  Podle mého názoru je tetování pouze módní záležitost. Z hlediska tetování navíc neexistuje žádný „univerzální pohan“ – jinak to bude vnímat obdivovatel toho týpka bez oka ze slavného filmu, ze kterého je obrázek (teď si nevybavuju název), a jinak někdo, kdo spíš vzhlíží k lutickému veleknězi z chrámu v Arkoně…Bylo by proto dobré vyhýbat se podobným generalizacím typu, že tetování patří k pohanství (omlouvám se za nepřesnou citaci).

  • Myslič permalink
   30 listopadu, 2013 12:32 am

   To je Tvůj pohled na věc… Dal jsem si zatracenou práci s tím, abych si ze Srbochorvatštiny přeložil to, že nikdy nepřerušená tetovací tradice přežila i u Slovanů v Bosně… Historická fakta hovoří jasně. Pohanství má mnoho společného s tetuáží. Nelze zavírat oči před fakty. Pokud o tetování nestojíš, je to Tvoje volba. Jiní o něj stojí. A vědí proč. To je celé.

   • Vladislav permalink
    1 prosince, 2013 7:27 pm

    Jistě, je to osobní věc každého člověka. Jde jen o to, kam s tím tetováním můžeš jít a čeho s ním dosáhnout. Jestliže ti stačí pracovat celý život někde u nějakého stroje a řešit „pohanství“ s partou kamarádů, je to v pořádku. Tímto se ale těžko kdy něco změní, stejně, jako nic nezměnili nejkovanější tradicionalisté schopní vylučování ze svých akcí jen proto, že jsi neměl dobový obleček. Zkus se potetovat na viditelných místech a jít shánět manažerskou nebo jakoukoliv solidnější práci, při které jedině můžeš sehnat slušnější prostředky a mj. z nich i něco pro pohanskou věc se pokusit vybudovat. Zkus jít přesvědčovat „běžné“ lidi o úctě k rodině a tradičním hodnotám, zkus přesvědčovat nejen mladé lidi, kteří v tom vidí hlavně módu, ale i jiné generace – neuspěješ.
    Slované v Bosně byli minimálně od 4. století silně ovlivněni Římem a jeho kulturami, nejsou tedy rozhodně směrodatným důkazem pro generalizaci, že šlo o obecně slovanský prvek. Zprávy o tetování z mnohem typičtěji slovanského prostředí chybí. Keltské a možná i germánské pohanství zřejmě tetování běžně využívalo, slovanské nikoliv. Asi ještě lepším důkazem než jediná tetovací indicie z Bosny, je fakt, že Slované vytvářeli především sochy, jejich obrazy byly velice neumělé a jen neochotně dělané. Nemám rád tyto generalizace, a nerozumím tomu, proč se z evidentně módní soudobé záležitosti má dělat tradice…

   • Myslič permalink
    1 prosince, 2013 7:42 pm

    Není to móda, myslím že jsem uvedl dost důkazů. Krom toho, Slované ve třetím století opravdu v Bosně nebyli, to jsou pouhé konstrukce védistů. Konkrétně u Slovanů zmiňuje červené tetování už císař Bulharobijce. Pokud máš něco proti tetování, no s tím se musíš smířit sám. Já osobně neaspiruju na žádnou „manažerskou“ funkci, jsem obyčejná lopata a hodlám u toho zůstat.

   • Vladislav permalink
    2 prosince, 2013 7:37 am

    Mysliči, rozumím tvé vášni pro tetování, ale toto je podle mě klasická slepá ulička.
    Jestli totiž pohanství opravdu něco nepotřebuje, tak je to zaškatulkování v očích veřejnosti jako hnutí pro velmi omezenou skupinu lidí. Protože – stejně jako dosavadní typ sympatizantů – potřebuje i starého pána-důchodce, seriózního manažera nebo třeba malou holčičku, která si někde na zahrádce postaví „bůžka“ a bude mu nosit obrázky, co nakreslila.
    Žádný z těchto lidí si tetování nemůže dovolit a nedovolí, důvody jsou jasné. Naopak, pokud bude veřejnost sympatizanty pohanství poznávat podle viditelného tetování, snadno si to spojí s jinými nositeli tetování a pochybuju, že v tom budou vnímat nějaké poselství. Spíš naopak, zdiskredituje nás to.
    Lidé, kteří nosí tetování, mají navíc velice často přehnané mínění o tom, jak je druzí na základě toho studují a přemýšlejí, co konkrétně jejich vzor znamená…kdepak, většinu veřejnosti to odpuzuje a bere to jako hyzdění, takže o to snazší je pak pro odpůrce se do nich strefovat.
    Myslím, že není dobré poskytovat jim tímto, zcela zbytečně, další argument, i když jde o pseudoargument.
    K módnosti tetování si polož jednoduchou otázku: kolik zejména mladých lidí je tetováno dnes a kolik to bylo třeba před 15 nebo 20 lety?? Co to je, když ne móda??
    A k těm védistům, jak píšeš: jistě, některé jejich teorie stojí na vodě, ale kde bereš jistotu, že tou „pravdivou historií“ je vždy ta oficiální, vytvořená křesťanskými mnichy „přepisy přepisů“, nebo později židovskými historiky?

   • Rushwolf permalink
    2 prosince, 2013 9:43 am

    Pokud si Vladislave myslíš, že současná historie a její zkoumání stojí na nakritickém přejímání zápisků mnichů či dávných historiků jakéhokoli původu, Plně chápu tvojí schovívavost k védistům… že jejich teorieí stojí na vodě? ne, jejich tvrzení čpí hlubinou nevědomí a neznalosti, bahnem a sedimentem lží a záměrných fabulací… jsou ponořeni, až moc hluboko v té svojí žumpě než aby k nim kdy dosáhlo světlo nějakého poznání. Od dob tvé i mé školní docházky se toho i v pojímání dějin hodně změnilo, Spousta poznatků bylo revidováno u spousty věcí historikové píší: „snad, možná, pravděpodobně, lze předpokládat….“ to není výrazivo lidí, kteří považují svoje tvrzení za jedinou neměnitelnou pravdu, jsou to výrazy lidí, kteří přemýšlejí o svých tvrzeních, připouštějí k nim diskuzi, stejně tak i změnu… možná i proto je pro mě osobně „oficiální“ (i když nic takového historikové neznají) historie daleko důvěryhodnější, než všechny ty alternativy postavené na zpochybňování, která se nemají o co opřít, ale nebojí se odvážných tvrzení typu, „takhle to bylo“…

    Add. tetování, osobně mám k němu taky určité výhrady, ale spíš z hlediska formy, sám bych se klasicky tetovat nenechal, ale ne proto že bych si myslel že tetování discredituje.. Podle mě zdobení těla ať už tetováním či jinak, k pohanství patří, je to jeden z dalších legitimních spůsobů jak vyjádřit svou víru, jak vyjádřit příslušnost, jak obohatit lokální kulturu svého kultu, „kmene“, skupiny… nechápu snahu zahodit určitou identitu, výlučnost, možnost svobodného náboženského sebevyjádření za cenu masové přijatelnosti a poplatnosti davu… Proč by měl taky většinu veřejnosti zajímat pohan, který je úplně stejný jako jejich všední každodenost a liší se jen tím, že není ateista? Holčička, která má na zahradě bůžka a nosí mu obrázky, není produkt uniformity a měšťácké decentnosti, která „nepopouzí“ naopak, takové děti mají fantasii, která tíhne k nevšednosti, malebnosti a i když se třeba sama nikdy tetovat nenechá rozhodně jí duchovně obohatí víc letmé setkání s malebným potetovaným pohanem, než decentním chlapíkem v sáčku. Mýty a bohové musí ožít naší přítomností a pak jejich kouzlu propadnou i ty otupělé zástupy, zvyklé vídat stále jen ty samé tváře a vjemy… naopak co odpuzuje sou filosofické traktáty, zaprášené svazky „biblí“ všeho druhu… myslíš, že ta malá holčička, žena v domácnosti, dělník na stavbě, či senior v důchodu který si chce své poslední dny užít na plno jsou na něco takového zvědaví?

   • Myslič permalink
    2 prosince, 2013 1:41 pm

    Taak Rushwolf odpověděl v podstatě výborně za mne a jistě to v sobotu ještě probereme. 🙂 Snad jen doložku, Vladislave, i tvoji oblíbení ruští pohané jsou samý obrázek a vědí proč. Tetování u nás nemá krz komunizmus takovou tradici, jako na Západě, tam tabu o tetování „jako symbolu kriminálu“ padlo už v sedmdesátých letech. A Védy? no to jeje sbírka neuvěřitelných pohádek, stejně jako Horákova teorie o slovanském původu Etrusků a Ligurů…

 27. Wolos permalink
  27 listopadu, 2013 11:17 pm

  S příchodem křesťanství sice tetování těžké časy nastaly, ale dnes jej v klidu využívá např. ruskojazyčná mafie, s pravoslavnou orientací (včetně užití pravoslavné symboliky).

  Viz např. film Východní přísliby.

  Podobně to asi bude s gangy v latinské Americe s orientací katolickou, i když z nich čím dál silněji cítím sprovázanost s energiemi krvavých božstev Mayů a podobných kmenů. Tam barbarství a „právo džungle“ jen kvete (výborné je Mexiko a některé středoamerické státy zamořené drogovými kartely), český neopohan uctívající monoteismem (de)formovanou kulturní krajinu vzdálenou 100 metrů od svého paneláku či alespoň v dosahu MHD, značně odlišnou od divočiny, může jen tiše závidět 🙂
  Zde mohu doporučit film Sin Nombre.
  http://www.filmsufi.com/2009/08/sin-nombre-cary-joji-fukunaga-2009.html

  Jinak pěkný článek 😉

  • Myslič permalink
   28 listopadu, 2013 8:48 am

   Tak tetování hispánských gangů je zajímavá kapitola sama o sobě. V Rusku má vězeňské tetování tradici již od carských dob. Příště bych se ale chtěl zaměřit spíše na pokus o výklad různých symbolů, které mají původ v pohanské minulosti a jsou tatéry dnes (nebo dodnes) používány. No, uvidíme, co stvořím 🙂

 28. 27 listopadu, 2013 7:08 pm

  No, já budu pokračovat v těch svých křesťanských 🙂

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: