Skip to content

Harry Sidebottom – Římský válečník

Červenec 8, 2013
tags:

1Marcus Clodius Balista je barbar. Krom toho kdysi zavraždil císaře Maximina Thráka, ale podařilo se mu to ututlat. Je synem krále Anglů, jako diplomatické rukojmí se dostal do Říma a celý život strávil v armádě, kde se stal římským jezdcem a předním odborníkem na obranu opevněných měst. Proto mu císař Valerianus svěří obranu města Areté na Eufratu proti sásánovským armádám. Děj začíná 1008 let po založení Říma neboli v roce 255 n. l., tedy v polovině třetího století. A je to vidět. Egejské moře se hemží germánskými piráty, na římských přístavech jsou vidět známky úpadku, císař si přestal hrát na prvního mezi rovnými a vyžaduje proskynesi, jeho dvůr připomíná orientální despocii, přičemž slova o obraně hodnot římské republiky znějí opravdu dojemně. V příběhu se objevují postavy křesťanů, ale nevydrží tam dlouho; a není to žádná škoda. Zato hlavních hrdinů by škoda byla.

Balista je muž na svém místě, výlupek vší ctnosti. Dokonale se pořímštil, i když nezapomíná na své germánské kořeny a na svůj původ z Wotanova rodu. Je spravedlivý, soucitný, věrný své ženě a laskavý ke svým otrokům, kteří mu to oplácejí věrností až za hrob. Jeho vychovatel Calgacus pochází z Kaledonie a do Říma už přišel s mladým Balistou. Balistův osobní strážce Maximus byl původně válečník z Irska, který v opilosti upadl do zajetí nepřátelského klanu a byl prodán Římanům. V Impériu se mu líbí – ženy a chlast, to je jeho, a kde jinde by měl takový výběr? Krom toho mu Balista zachránil život, takže mu Maximus fanaticky slouží. Jinými slovy, lidé z dnešního Skotska a Irska jsou otroky moudrého a spravedlivého anglického velmože a jsou mu bezmezně oddáni. Opravdu to chtěl Harry Sidebottom napsat zrovna takhle? Balistův řecký tajemník Demetrius je teplý. Navštěvuje věštce a dostává moudré a pravdivé rady, které mu ale nejsou k ničemu dobré. Posledním otrokem z Balistova doprovodu je perský chlapec Bagoas, vlastním jménem Hormizd, jenž však v Balistových službách nevydrží ani do začátku druhého dílu série.

mapa

Balistovo působiště Areté je výborně opevněno. Kromě vojáků z pravidelných římských jednotek má Balista k dispozici domorodé síly, ale dá se jim věřit? Jistěže ne; místní notáblové bohatnou z obchodu s Východem a zastávají úřady i v Persii. Ale nejen vojáci chrání Impérium. Civilizovaný svět drží pohromadě i vědomí, že každé zradě jsou na stopě frumentarii, skvěle vycvičení císařští špehové. Balista si je jistý, že má špeha ve svém štábu, a opak by ho snad i urazil. Ve skutečnosti ho bedlivě ho sledují hned tři. Tuhle trojici sleduje špeh čtvrtý, a teď pozor! toho nesleduje nikdo. Balista navštíví vazalské krále Říma a žádá je o posily, ale marně. Čím to? Maximus na této cestě stejně tak marně hledá chrám, kde prý provozují posvátnou prostituci úžasné dcery místních velmožů.

Tím legrace končí, protože k Areté přitáhne Šáhpúr, král králů božské rasy Árjů i Neárjů. Ve své nesmírné skromnosti, praví Bagoas, Šáhpúr souhlasí s tím, že je pouhým nástrojem boha Mazdy a že jeho rod je předurčen k ovládnutí světa. Takováto nesmírná skromnost nakonec způsobila zánik Persie. Ale do toho zbývají ještě celé věky, říše Sásánovců je mladá a perské armády nekonečné. Peršané obléhají město po dlouhé měsíce, opakovaně vyrážejí do generálního útoku, ale obránci je pokaždé krvavě odrazí. Pokusy podkopat hradby skončí nezdarem. Snaha vyhladovět město je marná od samého začátku, protože sýpky jsou nacpané k prasknutí. Nakonec se léto přehoupne v podzim a Šáhpúr vybičuje své vojáky k poslednímu zoufalému útoku, který však selže stejně tak jako všechny předchozí, a rozradostnění obránci rozpoutají na hradbách a nakonec v celém městě pravé římské orgie. Krátce nato se odhalí zrádce, křesťanský biskup Theodotus, a první díl série, nazvaný Požár na východě, končí.

2Druhý díl, Král králů, je věnován především intrikám mezi Římany. Balista se s hloučkem nejvěrnějších vrátí na římské území a přijde na císařský dvůr. Tam narazí na nepřítele křivějšího než Šáhpúr a nebezpečnějšího než křesťané. Správce říšské pokladny Macrianus Chromý je proradný zrádce, i když není vylíčen jako naprostá zrůda. Vlastní spiknutí dále chystá nebo v budoucnu bude chystat větší část ostatních hodnostářů zmíněných v textu. Jediný, kdo se určitě nechce stát císařem, je sám Balista. Nejen proto, že jako barbar by se stejně purpuru nikdy nedomohl. Nechce zradit – ale co je mu to platné, když je zrada všude kolem něj?

I pod dojmem Balistových zkušeností z Areté se Valerianus rozhodne zničit křesťany. Jednou z křesťanstvím nejvíce zasažených provincií je Asie, Balista je jmenován zástupcem tamního správce a pověřen vyhlazením křesťanů v Efesu. Tento úkol zprvu plní dobře. Křesťané ve vězení v Efesu se beztak předvádějí v tom nejhorším světle. Jeden před vlastním bratrem prohlásí, že Kristus musí být přednější než rodina, a právem dostane facku, druhý se štítí další vězněné křesťanky, protože je kacířka. Balista je zhnusen a rozhodne se naložit s nimi se všemi podle práva, ale pak si vzpomene na svoji rodinu a vyměkne. Nevědomky tím umetá cestu zradě, která jeho rodinu přivede do smrtelného ohrožení.

Následně je Balista povolán k armádě, která pod vedením samotného Valeriana vytáhne proti Peršanům, jen aby byla zničena u Edessy. Valerianus padne do perského zajetí s celým svým štábem, Šáhpúr však Balistu vyšle jako posla do Antiochie. Osud tomu chce, že Balista je nucen bojovat za Macriana a jeho syny, které podplacení vojáci prohlásili za císaře. Drzí Peršané pronikají hluboko na římské území. Avšak římský orel má setsakra ostrý zobák, a tak jsou perské voje zastaveny. Přitom většina římských sil je zaměstnána občanskými válkami.

3„Předsunutá expedice na západ pod vedením Macrianova starého přítele Pisa Frugiho skončila naprostým krachem. Nejprve se ten starý blázen rozhodl, že se sám nechá v Thesálii, v takové díře, prohlásit císařem – jaký zlolajný démon mu nakukal něco tak nesmyslného? – , následovala rychlá smrt z rukou Valense, Gallienova správce Acháie. Pak se situace trochu vylepšila. Valensovy pomocné sbory – umíněná a nespolehlivá banda, jak už dnes vojáci bývají – se vzbouřily a prohlásily císařem Valense. Toto nechtěné povýšení na císařský trůn nemělo mít dlouhého trvání. Frumentarius poslaný věrným Censorinem jeho krátkou vládu rychle a rázně ukončil.“

Balista se na těchto událostech významně podílí. Třetí díl série, nazvaný Lev Pouště, končí v syrské Emese. Balistův příběh však nekončí, další dva díly, které zatím v angličtině vyšly, nás zavedou do Malé Asie a ke germánským kmenům, takže se máme na co těšit. Balista ostatně taky.

            *          *          *

Vzorem pro hlavního hrdinu byl stejnojmenný římský vojevůdce doložený v pozdně antickém spise Historia Augusta. Jeho přesný osud není znám, germánského původu bezpochyby nebyl.

Když jsem knihy poprvé držel v ruce, tak mi představa, že syn krále Anglů se dokonale pořímští a bojuje proti Peršanům, připadala až moc anglocentrická, moc přeumělkovaná. Proto jsem nákup odložil na později. Velice jsem autorovi křivdil. Nejen proto, že je odborníkem na římské vojenství a římské dějiny vůbec, ale hlavně proto, že psát umí opravdu skvěle. I překlad je zdařilý, a to přesto, že latinská jména jsou občas nesprávně skloňována a že výraz „Španělsko“ je ve třetím století anachronický. Plasticky před námi vyvstávají poměry v Římské říši uprostřed krize třetího století, kdy byli Římané nebezpečnější sobě navzájem než barbarům. Zpovykané davy, arogantní aristokraté, Peršané s kozíma očima. Autor dokáže stejně dobře vykreslit dvorské intriky jako psychologii křesťanů, stejně dobře popsat antická velkoměsta jako cvičení legionářů. V celém příběhu zůstává spousta nevysvětlených záhad. Jak se Demetrius dostal do otroctví? Byla jen náhoda, že velká bitva mezi Macrianem a Gallienovými vojsky skončila dřív, než začala? To se nikdo nedozví. Dozvíte se však spoustu jiných, stejně zajímavých faktů z vojenského prostředí i z římských dějin vůbec, k tomu poutavý příběh okořeněný specifickým humorem. Vřele doporučuji.

Harry Sidebottom, Římský válečník. Požár na východě. BB/art, Praha 2011.

Harry Sidebottom, Římský válečník. Král králů. BB/art, Praha 2012.

Harry Sidebottom, Římský válečník. Lev pouště. BB/art, Praha 2012.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: