Skip to content

Stručný úvod do galdru (dokončení)

Červen 27, 2013

AlgizJméno této runy bývá překládáno jako obrana a ochrana, a vychází ze staroanglického ealgian – bránit, chránit. Ze stejného základu vzniklo rovněž staroanglické eolh s významem pevnost, opevnění. Staroněmecký a severský atribut runy není k dispozici, poněvadž podle akademických výzkumů tato runa údajně vznikla spojením run Eihwaz a Pertho. V kontextu magické práce lze tuto runu vnímat jako spojení s patronem nebo strážnou bytostí. V tradiční ceremoniální magii může zastupovat LBPR[1]. Tato runa bývá spojována s losem, který je považován za nositele duchovních sil, spirituálního průvodce, ochránce a nositele magických atributů. Její obrácená forma s korunou směřující dolů je nazývána Yr a celý kompletní diagram je některými praktiky používán jako klíčový obrazec při cestě devíti světy Yggdrasilu. Často se lze také setkat s použitím obou variant jako se symboly, označujícími zrození (runa směrem nahoru) a smrt (směrem dolů). Tuto runu by měli používat ti, kteří chtějí bezpečně zahájit magickou práci nebo touží po kontaktu se svým patronem a ochráncem. Inspirace může přijít mnoha různými cestami.

Samotný postup není těžký. Je potřeba se rovně postavit do pozice runy, zvednout ruce nad hlavu dlaněmi dopředu a v duchu si představit její tvar. Kdo chce, může si runu dopředu namalovat na papír, na zrcadlo, zobrazit na monitoru počítače, vyrýt do dřeva nebo ztvárnit jiným způsobem – a během cvičení se na ni dívat. Zkuste zachovat v mysli tvar runy, ale současně obrátit svou pozornost na vnitřní vnímání svého těla. Představujte si své ruce a tělo, vytvářející runu, a pokuste se splynout s její podstatou. Jedná se o hlubinný tělesný zážitek, proto je obtížné jej druhému vysvětlit nebo ten pocit přiblížit. Pro některé se to může jevit obtížné, úspěšnost vždy závisí na schopnosti koncentrace daného jedince. Ale není důvod si zoufat, tuto koncentraci lze zlepšovat pravidelným cvičením, jak je také v rámci magických nauk obvyklé. Nyní obraťte svou pozornost směrem pod své nohy. Představte si, jak se do vás vlévá temná zemitá energie a proudí směrem do vašeho těla. Někteří lidé mají tendence ji vnímat v typických zemitých barvách, čili v temně hnědé nebo jílově žluté, a někdo ji vnímá jako červenou. Současně s tímto proudem se však seshora do vašeho těla vlévá světlá nebeská energie z univerza – někteří mají tendence ji vnímat jako bílou, stříbřitou nebo zářivou světlou modř. Přibližně uprostřed vašeho těla se obě dvě energie setkávají. To je také místo, kde máte své těžiště. Někdo je má umístěno níže a je tudíž stabilnější, jiný bývá zase „lehčí“ s těžištěm umístěným výše. Toto těžiště lze vědomě posouvat a upravovat tak své tělesné působení podle aktuální potřeby, ale to není cílem tohoto cvičení. V místě, kde se obě dvě energie setkávají, vyvěrá společný proud vějířovitě ven a obklopuje vás jako duhová bublina. Tuto bublinu máte tendence vnímat jako nějakou podélnou hrušku, ohraničenou dosahem vašich paží až směrem pod vaše nohy. To je vaše osobní energetická bublina, někdy též nazývaná aura. Pokud vše funguje tak jak má a oběma směry proudí energie, která vás pak plně obklopuje, je vše v pořádku. Vaše tělo má tendence se narovnávat, napravovat a současně je vytvořeno vhodné prostředí, do kterého lze aktivovat runu. Myslete na svého patrona, ochránce, a pokud nemáte vytvořeno pouto k žádné takové bytosti, myslete čistě na stav komfortu a bezpečí. Znovu obraťte svou pozornost na samotnou runu, kterou svým tělem ztvárňujete, zatímco energie proudí skrze vás a obklopuje vás kolem. V srdeční rovině, klidným hlasem v tónině mírně hlubší, než kterou normálně mluvíte, třikrát po sobě intonujte:

Ááááll-gííííí-zzzz, Ááááállll-gíííííí-zzzzz, Áááááállllll-gííííííí-zzzzzzzz.

S každým dalším opakováním se snažte prodlužovat délku runového zpěvu o něco déle. Vaše sjednocení s runou by mělo být v tomto momentě nejsilnější.

Pokud jste bez nějakého výrazného problému dospěli až k tomuto bodu, mám pro vás v dalším odstavci ještě něco navíc. Jestliže naopak cítíte, že jste ze sebe dostali své maximum, abyste dokončili cvičení, pomalu nechejte klesnout své ruce podél těla, několikrát se nadechněte a zase vydechněte. Nyní už se můžete jít věnovat jiné činnosti. Zamyslete se ale nad tím, jak zlepšit proces své vnitřní imaginace a pokud vás napadne vhodnější způsob práce s energetickým tokem, neváhejte si jej vyzkoušet.

A nyní už slíbený dodatek pro pokročilé. Pořád byste měli stát v pozici runy Algiz se zdviženýma rukama. Skrze vás proudí energie z obou dvou směrů a vytváří bublinu kolem. Koncentrujte se na své vlastní tělo, které se skládá jednak z těla fyzického, tvořeného z masa, krve a kostí, ale také z těla imaginativního, občas nazývaného astrální dvojník. Tato imaginativní platforma je odrazem, jak vnímá toto tělo vaše mysl. Ve svých snech můžete například znovu prožívat dětství a vaší snovou realitou je tak nedospělé tělo. Můžete měnit pohlaví a také se můžete vtělovat do podoby různých zvířat, bytostí či živlů. Schopnost ovládat tyto proměny vědomě se nazývá shapeshifting (střídání tvarů) a bývá řazena mezi šamanská umění. Okultisté a šamani ovládají vysílání svého astrálního dvojníka daleko mimo hranice svého fyzického těla. Nyní se o něco v daleko menším měřítku pokusíme i my. Připravte svou mysl na to, že fyzické a astrální tělo budou částečně odděleny. Mírně rozhoupejte své paže a pak je „odloupněte“ od těch astrálních. Pomaličku spouštějte ruce dolů a představujte si přitom svým vnitřním zrakem druhý pár astrálních paží, který zůstává pořád nepohnutě ve vztyčené pozici. Pokud vám to pomůže, představujte si, že z vašich ramenou trčí druhý pár průsvitných paží ve tvaru runy. Není to až tak těžké, že? Budete-li chtít toto cvičení ukončit, jednoduše vraťte své ruce do vztyčené polohy, sjednoťte oba páry a prostě je spusťte dolů. Astrální dvojník by se sice měl po chvíli sjednotit automaticky, ale je lepší ukončit tento stav vlastní vědomou interakcí.

Několik slov závěrem

Tento text nese název úvod do galdru a v rámci něj jsem se pokusila jak o stručný teoretický výklad, tak i praktickou ukázku. Je toho spousta, co muselo být v rámci zachování rozumného rozsahu vypuštěno, nicméně v rámci magické praxe jsem se dostala skoro až na hranu toho, co jsem ochotna bez osobního kontaktu poskytnout. Předpokládám ale, že vážný zájemce si bude schopen nalézt další postury a významy k různým runám samostatně a pracovat analogicky v rozmezí popsaných technik. Raději jsem se tedy soustředila na praktickou část vytrénování astrálního těla, aby, když parafrázuji slova jednoho pohanského kolegy, „člověk nemusel stát na náměstí jako pitomec v pozici runy Týr“. Pro méně magicky zdatné řeší podobnou situaci s jen o trochu menší elegancí runové mudry, viz obrázek.

mudra algiz

Další argument, který mne docela pobavil, zněl: „Dobře, ale jak chceš zaujmout třeba pozici runy pertho?“ Právě tato pozice bývá občas popisována jako „rodící žena“, a podle jednoho výkladu se jedná o typický posed, ve kterém severské ženy přiváděly na svět děti. Po osobních zkušenostech bych si sice podobnou pozici za tímto účelem ani náhodou sama nezvolila a spíše mně připomíná svalovce v posilovně, nicméně platí, že na každou obtížnou posturu existuje nějaký „fígl“ a většinou nejenom jeden.

Perthro

Na co však skutečně místo nezbylo, jsou runové obrazce nebo sigila, poněvadž cítím, že si toto téma žádá spíše svůj vlastní regulérně dlouhý text, který by objasnil, jak a za jakým účelem se sigila kreslí a v čem jsou shodná nebo se liší ta runová od běžně se v magii (potažmo v chaosmagii) vyskytujících. Proto jsem se rozhodla nic neuspěchat a dát přednost myšlenkám, které mne tížily mnohem více. Celý tento text je tedy jenom jakýmsi stručným výkladem a úvodem k praxi, již sama s přetržkami vykonávám více jak 20 let.

Jedna věc by mne však potěšila. Pokud jste odcvičili runu Algiz, můžete mi sdělit, jaká je její barva, kterou jste při tom vnitřním zrakem viděli? Tímto způsobem si prakticky verifikuji to, co je obsaženo v okultních knihách.

Za vaše vyjádření vám předem děkuji a přeji hodně zdaru.


[1] LBPR v tomto kontextu neznamená mezinárodní zkratku letiště v Primorsku :-), ale Menší ochranný nebo také zažehnávací pentagramový rituál. Pentagramové rituály byly v rámci řádu Zlatý úsvit používány pro přivolání nebo k vykázání zejména živlových energií a začínaly zpravidla „kabalistickým křížem“, který odrážel křesťanské paradigma. Pokud se chceme vyhnout křesťanským vlivům nebo živelné sestavě pěti elementů, které tak docela nekorespondují se severskou dualitou ledu a ohně, jeví se k tomu ceremoniální použití postury a runy Algiz jako příhodné.

Reklamy
komentářů 9 leave one →
 1. Adonis permalink
  Červenec 1, 2013 9:02 am

  Tohle jsem neznal, vypadá to zajímavě….
  je tu někdo, kdo tohle cvičení praktikuje? Přináší vám to něco, o co se můžete takhle na netu podělit?
  Může to praktikovat každý, nebo jen věřící Ásatrů (případně nějaký magický zasvěcenec…?)?

  • Catalessi permalink
   Červenec 2, 2013 8:49 am

   Podle mne to může praktikovat každý. Schopnost, vnímat svět propojeně a tím pádem i plnější se nazývá synestezie. Jsou lidé, kteří vnímají tón c jako modrý, číslo 5 jako červené apod., mezi tyto lidi patřil i I. Newton Moderní věda samozřejmě ignoruje fakt, že podobné vnímání světa je zaznamenáno v magických a mystických naukách, zejména jako součást tréninku. Je tedy do jisté míry vlastnost trénovatelná, propojuje člověka s něvědomím a učí jej všímat si zákonitostí vlastního chování a jeho souladu či disharmonie s vnějšími záměry. Více snad důvodů, proč to praktikovat, obsahuje díl první.
   Samozřejmě se o to může pokusit každý, ale ne každý je to schopen ovládnout do té míry, že si tím pomůže. To už záleží na jedinci.

 2. lomikel permalink
  Červen 28, 2013 10:55 am

  velka poklona 🙂

 3. Catalessi permalink
  Červen 28, 2013 10:45 am

  Tak předem všem díky za jejich ohlasy a za to, že se podělili o své zkušenosti. Podle lidí, kteří se galdrem zabývají déle, má být runa převážně zemité barvy. Ale i sama země někdy reprezentuje veškerou škálu barev.
  Důležité je, že jste si nějak vybrali odstín, který je Vaší energií a který Vás spojuje s Vaším patronem, strážnou bytostía se kteroužto bytostí fungujete na stejné úrovni.

  Dalším neméně důležitým bodem je to, že neexistuje jenom jeden futhark – ale vnější futhark a vnitřní. Vnější futhark obsahuje tradované významy, barvy a jiné atributy, zatímco vnitřní futhark odráží Váš konkrétní vztah na postoj v dané oblasti.
  A tím bych také odpověděla na toho Kalderu, který velice často seznamuje čtenáře se svým vklastním vnímáním, což bylo pěkně patrné už v úvodu jeho runové klasifikace. Někdo třeba vnímá Uruz jako feminní energii, propojenou s prakrávou Audumblou, která „vylízala“ podle jedné báje náš svět z krusty ledu. Kaldera se se svým vnitřním světem a svými vizemi netají – ale jak říkám, vize a potřeby každého jedince se mohou lišit a nikdo je nikomu nemůže z patra nadiktovat, ani já, ani Kaldera.

  Pokud se něčí vize příliš odlišují od „vnějšího futharku“ a „vnějšího záměru“, může se naučit s tou polaritou vnitřního záměru pracovat magicky a slaďovat je – buďto se on naladí na vnější záměr, nebo se magicky pokusí doladit vnější záměr na svůj vnitřní… ale to by bylo na delší čas…

 4. lomikel permalink
  Červen 28, 2013 8:49 am

  Catalessi :

  hnedo-zelena

  poklona za clanek 🙂

  Mohla bys napsat svuj nazor na Runes as spirit allyes
  http://www.northernshamanism.org/shamanic-techniques/runes/children-of-the-void.html

  diky

 5. Zuzana_aa permalink
  Červen 27, 2013 10:11 pm

  S runami jsem zatím necvičila a znám je povrchně. Působivě vysvětlené cvičení mi ale nedalo nezkusit to. Runu jsem viděla – asi nepatřičně – jako fialovou.

 6. Tomas permalink
  Červen 27, 2013 7:57 pm

  Algiz se mi zjevuje jako tmavě zelená. I když to nebude úplně ten přesný výraz, Spíš bych řekl, že je to taková barva divokého lesa. Blbě se to popisuje…

 7. Myslič permalink
  Červen 27, 2013 2:31 pm

  Algiz vnímám jako ohnivě zbarvenou
  runu, má barvu plamene . A na tu diskusi o Pertho si vzpomínám celkem dobře 😀

  • Červen 27, 2013 3:40 pm

   Vidíš, posloužilo mi to jako inspirace a výzva k tomu, jestli jsem schopna srozumitelně a bez zbytečné mystiky vysvětlit, k čemu jsou runové postury dobré a jak je aktivovat bez veřejného pohoršení.
   A díky za sdílení Tvého vnitřního vjemu!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: