Skip to content

Ôþalismus?

Červen 18, 2013

Jak jste si již všimli, běžně používám výraz «pohanský» k popisu hodnotového systému, světonázoru, životního postoje a i kultury našich předků. Existuje pro to však mnoho výrazů a všechny znamenají v podstatě totéž. Máme pohana [pagan] («venkovan»), heathen («muž z vřesoviště »), Âsatrû («víra v Ásy»), Seiðr («tradice»), odinismus, wotanismus atd.

Všechny tyto výrazy mají své plusy a mínusy, a s výjimkou výrazu Seiðr, žádný z nich skutečně dokonale nezachycuje to, za čím stojíme. Problém slova Seiðr  však je, že se tolik spojuje s něčím jiným, jmenovitě čarodějstvím. Problémem užívání termínu “pohanský” je, že rovněž zahrnuje tolik skupin a jedinců, kteří jsou zcela v protikladu  ke všemu, za čím stojíme: polokřesťanské feministické extremistky, které o sobě tvrdí, že jsou «pohanky» a nazývají se např. «wicca». S těmi přece nechceme být spojováni, že?

Osobně mi nevadí označení venkovan (přinejmenším ne proto, že jsem venkovan, žijící v nejvesničtější oblasti Francie), ani osoba z vřesoviště, a už vůbec mne nezajímá, jestli s těmito původně hanlivě myšlenými výrazy přišli nějací židokřesťané. No a co?

Âsatrû, odinismus a wotanismus jsou příliš omezené výrazy, protože tvrdí, že věříme pouze v duchy či Ôðinna/Wotana, ale my… ne. Je toho mnohem více.

Myslím, že «tradice» by se jevila jako dobrý název, jen by byla příliš nepřesná a vágní («jaká tradice?»), vzpomínám si však na dilema někdy z roku 1997, kdy jsem se podílel na formování «heathen front»  [pohanská fronta] – která již dávno zmizela. Chtěl jsem použít nový výraz, vycházející z 24. runy staršího futharku: Ôþala.

Z knihy « Sorcery and Religion in Ancient Scandinavia» [Čarodějství a náboženství ve starověké Skandinávii]:

Ôþala

Ôþala

«Oþala znamená “vznešený”, její původní význam je “stav mysli”. […] Runa zobrazuje dědičný stolec, trůn, symbolizující práva urozeného […]. Představuje dědictví, staré majetkové právo (nor. Odelsrett), majetek, domovinu, vznešené, vznešenost, dědičné statky, otčinu/rodnou vlast, váženou rodinu, rodinu a národ

Tato runa představovala vše, za čím jsme v naší  «heathen front» [pohanské frontě]  stáli,  tudíž jsem vytvořil nový výraz, jenž by zachycoval, v co věříme, za čím stojíme a co představujeme: Ôðalismus (z norského názvu runy, Ôðal).

Pokud dnes máme cokoliv organizovat, máme před sebou podobné dilema: měli bychom se jen přidržet výrazu pohanství, nebo bychom měli místo toho např. začít používat název Ôðalismus (≈Ôdhalism), nebo snad Ôþalism (≈Ôthalism)? Dobré je na používání zbrusu nového výrazu (Ôþalismus) nebo poměrně nového (Ôðalismus od 1997) to, že budeme schopni se odlišit od ostatních «pohanů», kteří – jak musíme připustit – nejsou většinu času nic než bandou nekultivovaných, new-age, polokřesťanských, feministických, multikulrutních, požitkářských, trávu hulících hippíků bez jákekoliv návaznosti na skutečné náboženství, světonázor a životní postoj našich předků. Vzepřeli bychom se tak zbytku a umožnilo by nám to fungovat bez poskvrnění «pohanství» na našich vlajkách.

Znovu vytváříme evropské náboženství (v protikladu k běžnému vnímání výrazu «náboženství»), náboženství našich předků, ale rovněž k němu přidáváme něco nového, ať už se nám to líbí či ne, tudíž ho můžeme dokonale nazývat zcela novým jménem.

Pokud máte ještě jiné návrhy, než jsou uvedeny níže, dejte mi vědět.

Který výraz dle vás nejlépe zachycuje nás a to, za čím stojíme?:

Ôþalism
Ôðalism
Paganism
Heathendom
Odinism
Wotanism
Âsatrû
Seiðr
The Tradition
Druidism
The Native Faith
Radical Traditionalism

Důvodů, proč si myslím, že Ôðalismus/Ôþalismus je zvláště dobré pojmenování, je mnoho. Působí nejen samo o sobě velmi jasně s ohledem na to, za čím stojíme:  usilujeme  o «duchovní kondici », vznešeného ducha, ale bojujeme rovněž o zemi zděděnou od našich předků, o naši rodnou půdu, Evropu. Ôðal  také znamená půdu, zemi, otčinu et cetera.

Nejedná se o dobře známé označení a slyšel jsem kvůli tomu proti němu argumenty. Máte pravdu v tom, co říkáte,  že propagace dobře známého označení je snadnější, ale nezapomeňte také, že «o čem se nikdy neslyšelo» může být mnohem lepší než  «to, co se spojuje s něčím extrémně negativním». Řeknete Völkish  a lidé si pomyslí «německý neonacista, který jen říká Völkish , protože národní socialismus je v jeho zemi zakázaný». Řeknete pohanství a lidé si pomyslí «new-age hippík». Řeknete integralismus a lidé si pomyslí «křesťanští royalisté». Řeknete Âsatrû a lidé si pomyslí «Tak co Vanové?» Řeknete rodná víra a lidé si pomyslí «Víra? Takže další náboženská sračka, založená na nečem tak nevědeckém, jako je víra!». Řeknete «Tradice» a lidé si pomyslí «Jaká tradice? Mluví o tradičním oblečení nebo co?». Jak to vidím, má skoro vždy dobrý důvod to či ono označení nepoužívat.

Objevil se ještě jeden návrh od Siegrieda S., který se mi osobně velmi líbil, a to thuleanismus, a jak poznamenal Jrwaldther: «Myslím, že bychom měli být skandinávsko-centričtí!». Výraz skadinávismus už existuje,  jakožto jméno pro politické hnutí za sjednocení tří skandinávských národů, nicméně thuleanismus neexistuje. Thule je řecké jméno Skandinávie, vycházející z praseverského slova *þulaR (které pochází z období, kdy žil Pytheas) a znamená «moudrý». Thule tudíž byla «zemí mudrců ». Naše náboženství, naše ideologie, náš světonázor, náš vědecký pohled, náš –ismus lze velice dobře popsat jako thuleanismus. Jak vidím, thuleanismus by mohl být i lepší než Ôðalismus/Ôþalismus.

Těm z vás, kteří tedy tvrdí, že jde o skandinávské výrazy, a tudíž ne panevropské, mohu říci, že dle mého názoru má Jrwaldther pravdu,  měli bychom být skandinávsko-centričtí. Skandinávie je naším nejlépe zachovaným evropským územím a skandinávská mytologie, tradice, písně, folklór a pohádky jsou nejbohatšími a nejlepšími prameny evropské minulosti. A pokud nemáte námitky k výrazům jako «nacionalismus» nebo  «tradicionalismus» nebo «pohanství» et cetera, všechno latinské názvy, tak proč by mělo být označení vycházející ze skandinávského jazyka v něčem horší? Je latina lepší než praseverština? Nebyl by to vlastně dobrý signál o přesunutí těžiště –  z (přece jen) katolické latiny  k čistě pohanské praseverštině? Cožpak se nepokoušíme zbavit se římského práva a nahradit je našimi leges barbarorum («barbarskými zákony»)? S latinou nemám problém, miluju latinu, ale myslím si, že praseverský jazyk je mnohem lepší pro vyjádření pravých evropských hodnot. Latina je velice poskvrněna katolickou církví.

Vím, že jsem byl vyhnán norským státem (který odmítl živit mou rodinu i mě samotného, nebo mi jen umožnit vůbec něco vlastnit), ale Skandinávie jako taková je naší nejlepší nadějí, naší pevností, naší nejlépe zachovanou částí Evropy, naším nejsilnějším kořenem, naší budoucností. I s novou dobou ledovou na obzoru je to stále pravda! Naše duševní těžiště by se mělo přesunout, tak říkajíc, z Říma do Kodaně.

Pokud uslyšíte označení thuleanismus či odalismus, možná jste je ještě nikdy neslyšeli; museli byste k němu přistoupit z méně  předpojaté perspektivy, abyste se o něm učili od nuly, spíše než abyste se o něm rozhodovali na základě lží, jež vám předtím řekli, na základě trávu hulících new-age hippíků, kričících chuligánů apod. Mohlo by to být dobrým stimulem, když si o něm lidé budou nejdříve číst, než se o něm rozhodnou.

Abychom změnili svět, musíme změnit i svůj pohled (ano; k více thulské perspektivě …) a začít se dívat na svět ne z Říma, ale ze Skandinávie. Z Thule (Þulê) – domoviny všech Evropanů.

Pokud chceme hlasování, myslím, že bychom měli přijít se všemi návrhy předtím, než je tentokrát připravím, protože nebylo možné náležitě přizpůsobit hlasování a přidat (všechy) návrhy, když už jednou bylo vytvořeno.

Varg Vikernes

9. a 10. 2. 2013

Přeloženo z: www.ancestralcult.com

Reklamy
komentářů 12 leave one →
 1. Červenec 19, 2013 4:06 pm

  Začínám o termínu Odalismus uvažovat. Prozatím se mi nejvíce líbí označení Germánská tradice.

  • Červenec 19, 2013 4:41 pm

   Eicheriku, odalismus má ambice pojímat více než jen germánskou tradici, ale všechny původní evropské duchovní systémy, z nichž jsou národovectví, SKUTEČNÁ demokracie či z etnicity vycházející světonázor logickým odvozením.
   Osobně se mi líbí idea nového zastřešujícího názvu, když vidím, co se pod výrazem „pohanství“ dnes praktikuje,

   • Červenec 19, 2013 4:50 pm

    Souhlasím. Budu dál s tímto termínem „pracovat“ a poreferuji o něm dalším lidem, kteří o něm třeba ještě neslyšeli.

 2. Asgard permalink
  Červen 18, 2013 8:47 pm

  Odalismus podepisuji, důvody, které Varg uvádí jsou věcné.

 3. Yarwik permalink
  Červen 18, 2013 5:44 pm

  Omluva Mysličovi – všim jsem si pozdě podpisu autora – jsem zvyklej, že sem většinou píšeš ty 🙂 ale jinak nesouhlasim, jak jsem psal. nebudu se tady rozepisovat ze svejma názorama, ale chystám pár věcí na svůj blog, tak tam pak odkážu na svoje články a komenty různejch věcí 🙂

 4. Červen 18, 2013 5:43 pm

  Mě tam vadí ta koncovka „ismus“.

  • Červen 19, 2013 6:02 am

   Pokud je pohanství anglicky „paganism“, tak bych si dovedl představit i český ekvivalent k „Ôþalism“ jako odalství.

   • Asgard permalink
    Červen 19, 2013 8:07 am

    Možná bych zde nepočešťoval za každou cenu. Čistonosoplenka a trnkobřinokostroj se taky neujaly. Odalismus zní pěkně a na rozdíl od rodné víry, která se mi zdála zatím nejlepší, tak na první pohled nesvazuje a neodrazuje, poněvadž víra je pro „běžného Nováka“ spojena s křesťanstvím.

   • Červen 19, 2013 5:45 pm

    Teda, ještě že se u nás neujal ten pohanismus. 😀 , to je strašný. Mě ty „ismy“ prostě nesedí, ale to je asi čistě můj problém a nikomu to nevnucuju. Cítím v tom takový negativní podtón. Křesťané o své víře mluví jako o křesťanství, ale ostatní jsou pro ně buddhisti, hinduisti, atd. Je v tom takové opovržení. Slyšel jsem křesťany říkat : „naše víra to je životní Cesta, ostatní víry, to jsou lidmi vytvořená náboženství a ideologie.“ Totéž udělal i Václav Klaus, když vymyslel pro lidi, kterým jde o ochranu přírody pojem „ekologisti“. Takže odalství bych snesl, ale odalismus, to mi zní stějně blbě jako ekologismus, křesťanismus a pohanismus. 😉

   • Asgard permalink
    Červen 19, 2013 8:06 pm

    Miky
    Obávám se, že odalství je tak velký novotvar, že by se to neujalo. Navíc v tomto případě bych se do počešťování nijak necpal, proč taky. Ten odalismus (odalismus není komunismus) se mi líbí čím dál víc, úplně tam cítím přítomnost odální runy jako vlasti a rodiny (dědictví, odkaz předků), což považuji za jednu stěžejních věcí, na kterých by se mělo stavět. Dříve se mi líbil (samozřejmě pro vyjádření nadstavby nad materialismem, ne v souvislosti s pohanstvím „God without religion“)
    K „naše víra to je životní Cesta“ na odlehčení:

 5. Myslič permalink
  Červen 18, 2013 5:29 pm

  Yrwiku, tohle psal Varg, já ne 😀

 6. Yarwik permalink
  Červen 18, 2013 5:23 pm

  Tak to je Myslič asi poprvé, kdy s tebou ve větší míře nesouhlasim a myslim, že jsou některý úvahy trochu mimo a zlehka si odporující 🙂

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: