Skip to content

Slova bílého srnce

Únor 22, 2013
tags:

srnecNedávno jsem při návštěvě jednoho z mých oblíbených lesních míst spatřil bílého srnce. Stál proti mně na cestě a asi minutu jsme na sebe hleděli. Pak zmizel v houští. Docela mě udivilo, že můj psí přítel se choval velmi klidně, jako by srnce snad ani neviděl a necítil. Bílý srnec je posvátné zvíře a je opředen mnoha pověstmi. Traduje se, že kdo takové zvíře zabije, ten do roka zemře. Ještě tu noc se mi zdál zvláštní sen. Opět jsem se setkal s oním srncem a on ke mně promlouval. Bylo to jako by jeho ústy mluvil sám duch přírody.
Slyšte tedy i vy jeho poselství: „Realita vašich životů není skutečná. To co nazýváte moderní civilizací je pouhý přelud. Žijete ve skleněné kouli a přitom se považujete za lepší a vyšší tvory než jsou ostatní formy života. Myslíte si, že můžete ovládat přírodu a zvířata, ale přitom pouze narušujete odvěký koloběh. Máte pocit, že země byla stvořena pouze pro vás, ale přitom jste jí dávno přestali rozumět. Byli doby, kdy byli lidé a zvířata bratry a ctili se navzájem. Co se však dnes z vás stalo? Zapomněli jste, co je hlad, zima, strádání a únava, ale přitom si neustále stěžujete na nepřízeň osudu. Ztratili jste své pravé bohy, přestali jste rozumět duchům a bytostem lesů, hor, řek i stromů a místo toho se honíte za přeludy a falešnými cíli. Z lesů jste vyhnali dravce a vyhubili jste je. Jejich úlohu však neumíte zastat. Zabíjíte a lovíte pouze kvůli zábavě a povyražení.  Vaše moderní technologie z vás učinila mocné a silné tvory, ale bude to nakonec ona, která přivodí váš konec. Na cestě k vrcholu jste ztratili sami sebe. Kam odešel člověk? A vrátí se ještě někdy?“
Byl to zvláštní sen. A hodně o těch slovech přemýšlím. Jde vůbec tato společnost, tak jak je nastavená a jak funguje, nějak změnit? Tuhle otázku není lehké zodpovědět. Moderní vynálezy nám velmi usnadňují život, ale na druhou stranu nám hodně berou. A někdy mám pocit, že nám berou víc, nežli dávají. Nelze samozřejmě všechny civilizační výdobytky šmahem odsoudit. Jde spíš o to, abychom se pokusili najít rovnováhu. A to může být pro někoho velmi těžké. Člověk velmi zpohodlněl a cesta k rovnováze může být bolestivá a plná potu…

Reklamy
komentářů 10 leave one →
 1. Asgard permalink
  Únor 25, 2013 12:01 pm

  Cicero
  Chtělo by to ověřit pravdivost legendy, tzn. zda to má hajnej za sebou.

  Ke svému předchozímu komentáři dodávám, že zeměkoule bohužel není nafukovací a pojme jen omezený počet lidí z kapacitních důvodů. Dokonce nepojme ani nekonečné množství lidí produktivních, natož pouhých konzumentů. Zrůdnost vládnoucích elit, vyjma přivlastnění si nepřiměřených životních potřeb a zotročení lidí ničím nepodloženým globálním finančním systém, spočívá též ve faktu, že místo propagace a podpory zavedení eugenických principů, ve smyslu redukce porodnosti pouhých konzumentů, radši nechají vyhrotit situaci v kolaps, diktaturní vojenské režimy a války o přírodní zdroje.

 2. Cicero permalink
  Únor 23, 2013 10:26 pm

  Miky: O tomhle srnci mi už spousta lidí vyprávěla. Ten srnec se většinou pohyboval v okolí Řípce, takže byl z vlaku do Řečice dost dobře viditelný 😉 Bohužel ho pak nějaký myslivec zastřelil…

 3. Asgard permalink
  Únor 23, 2013 9:10 am

  Thomas

  Miky nám trochu narušil duchovní atmosféru článku. Jinak článek pěkně doplňuje nedávné Vargovi články a komentáře na bratrstvi.net, ze kterých plyne vyšší výkonnost a odolnost Evropanů v minulosti, dysgenetický vývojový trend, škodlivost vyvyšování se nad přírodou, její uzurpování pro vlastní pohodlí a za účelem přežití i těch, kteří se nechtějí podílet na zlepšení a pozdvihnutí pospolitosti, zkvalitnění harmonie s přírodou a věnují se zahálce, konzumu a dokonce tyjí z práce druhých, i když nemají hendikep v podobě nemoci, stáří apod. Diskuse též byla o „civilizačních“ onemocněních a o tom, že nebude dobré se příliš vracet do minulosti, protože je třeba vycházet z možností teď a tady, s uvědoměním si, že technické vymoženosti mnohdy jen podpořily dysgenetický trend, zahltily planetu odpadem a dostaly lidstvo do „větších otáček“. Pro pochopení bezohledného řízení globální politiky a ekonomiky nadnárodními korporacemi, a to v ryze vlastní ziskový a mocenský prospěch považuji za jeden z hlavních kamenů úrazu v současnosti a proto všem doporučuji zhlédnou některý z běžně dostupných dokumentů.

  Dle tvé vize bys byl zřejmě v minulosti žrec. Jinak se domnívám, že někteří lidé sice mnohdy zapomněli co je zima, hlad a strádání, ale vývoj nasvědčuje tomu, že si to někteří brzo zase připomenou. K té únavě, hlavním problémem je nahrazení únavy fyzické psychickou, což souvisí právě s nárůstem civilizačních onemocnění. Domnívám se, že lidé loví nejen za účelem zábavy a povyražení, ale i za účelem drancování přírody (např. lov velryb) v souvislosti s prvním odstavcem.

  K tvé poznámce k duchům a bytostem lesů, hor, řek i stromů. Je možné, že tyto vazby jsou možné jen za předpokladu, že lidí není tolik, žijí kmenově ve vesničkách a jsou v každodenním kontaktu s přírodou. Jinak vysvětlení těchto jevů je sporné a vzhledem k dlouhému přehlušení pohanské doby křesťanskou érou je dle mého názoru třeba určité opatrnosti, aby člověk neupadl do tmářství a pověr a je třeba vždy konfrontovat fragmenty informací se současnými vědeckými poznatky a stupněm znalostí o světě. Samozřejmě nepopírám možnost různých transcendentálních prožitků při přímém kontaktu s přírodou.

  • Tomas permalink
   Únor 25, 2013 6:06 pm

   S Vargem se v jeho úvahách celkem shodnu. A nebál bych se říci, že současný a moderní člověk se sám stal pro planetu odpadem. S koncem lesních kmenů žijících na dnešním území Evropy, můžeme postupně sledovat vývoj „civilizovaného“ člověka až k dnešnímu stavu. Zajímavá je paralela ohledně vývoje např. severo či jihoamerických indiánů, kteří sice svým způsobem zamrzli ohledně rozvíjení vyspělé( v porovnání s bílým člověkem) civilizace ale právě proto si uchovali svůj vztah a porozumění k přírodě. Nejsou nakonec tyto „primitivní“ národy ve skutečnosti inteligentnější než my? Neprohlédli a nepochopili to, že technologicky vyspělá forma civilizace by je nakonec zničila? Když se podíváme hodně zpátky do minulosti, tak „evropské“ lesní národy měli spoustu styčných bodů ve spiritualitě právě třeba s těmi zmiňovanými indiány. Nástupem křesťanství začíná cesta zkázy. Bílý člověk sice uskutečnil spoustu převratných objevů a vynálezů, ovšem díky nim a také díky křesťanství totálně zdegeneroval. A také ztratil sebeúctu. Příroda okolo nás se skutečně nedá spoutat a ovládnout žádnými vynálezy a inovacemi. Můžeme ji pouze totálně vydrancovat do poslední kapky. A pak třeba přijde odveta. Otázkou je, zda je ještě čas na změnu. A zda je vůbec lidstvo ochotno něco změnit. Spoustě lidí dnešní stav pohodlnosti vyhovuje. Třeba to tak všechno mělo být. Nevím…

   • Wolos permalink
    Únor 25, 2013 11:10 pm

    „Nejsou nakonec tyto “primitivní” národy ve skutečnosti inteligentnější než my? Neprohlédli a nepochopili to, že technologicky vyspělá forma civilizace by je nakonec zničila?“

    Hřebík na hlavičku!!!

   • Asgard permalink
    Únor 26, 2013 1:08 pm

    Tomas
    S tím odpadem to tuším říká i Varg. S těmi indiány (severoamerickými) bych to už dnes taky neviděl tak růžově, většinou taky nosí džíny, stejně jako ostatní amíci, jen když přijedou turisti, tak jim trochu zatancují s pérama na hlavě a legínách a turisti za to pustí dolar, občas nějaké taky pozvou např. do Šiklova mlýna. Určitě šamanství a tak, to u nich funguje dál. A ty jihoamerické je možno zkouknout kdekoliv na náměstí se šestnáctkama od nás, který nabízí CDs s takovýma hitama, jako „hola hola, coca cola“. Beru, že v té Jižní Americe budou kmeny, které jsou více méně nedotčeny civilizací. A souhlasím s Tebou, že takoví mají k přírodě velmi blízko a tím jejich pouta (vazby) k přírodě a tudíž možnosti komunikace s ní jsou na daleko na vyšší úrovni, než u lidí městského typu. Taky souhlasím s tím, že pro planetu a její ekosystém je tzv. civilizovaný člověk zhouba a že každá akce budí reakci.

    “Nejsou nakonec tyto “primitivní” národy ve skutečnosti inteligentnější než my? Neprohlédli a nepochopili to, že technologicky vyspělá forma civilizace by je nakonec zničila?”
    Tady bych to viděl následovně, osobně bych rozlišoval nepřítomnost výraznějšího „zážehu v závitech“ a tlaku něco objevovat (kolonizovat), vylepšovat, zdokonalovat, jak se projevilo např. u potomků Kromaňonce a skutečnou přítomnost odmítnutí vymožeností civilizace pouze z důvodu vize (prozření), že to bude začátek konce. Osobně vidím problém historického vývoje Evropy mimo jiné i v touze po nezaslouženém majetku, cizích ženách, surovinách, otrocích apod., k čemuž je potřeba války (kterou mají někteří tak rádi a věří, že z nich udělá pravé muže a ukáže co v nich je apod. Pro některé je to dokonce i smysl života) a pro úspěch těchto válek je třeba co nejdokonalejších zbraní, a tak klacek nahrazuje kovový meč a ten bojový plyn, jaderná hlavice s raketovým pohonem apod. Mnohé z vynálezů ve vojenství se až teprve s odstupem dostávají do civilního sektoru, popř. vznikly jako prostředek k dalším vojenským úspěchům. Druhou věcí, že kromě kvalitních zbraní je třeba i početní převahy, což vyžaduje populační převahu a tolik lidí vesničky už nepojmou a lidé přechází do měst (samozřejmě že to není jediný důvod a souvisí to i se schopností vytvořit komplex pracovních příležitostí a zajištěním dostatečného množství potravin novými technologiemi apod.).

    Dochází samozřejmě též k drancování přírody jen kvůli pohodlí (tudíž k zbytečnému), jak píšeš.

    Dalším aspektem je neschopnost střídmosti a odolnosti nadměrnému pohodlí, jenž vede k degeneraci. Troufám si říci, že např. ten kdo si uvykne spát na měkkém lůžku ve vytopené místnosti se velice těžko vrátí ke spaní na dekách někde v přírodě, poněvadž to není tak příjemné. A abusus příjemných podnětů bez vnitřní kontroly a sebekázně k degeneraci vede!!! Bohužel systémově, ani většinou výchovou v rodině ani výchovou školní podporována tato sebekázeň není natož afinita k poctivému zisku a radosti z poctivě vykonané práce.

    Co se týče konfrontace s křesťanstvím, je třeba přijmout fakt, že pohanství se ve své době ukázalo jako nepřipravené na konfrontaci s tímto druhem ideologie a bylo touto ideologií potlačeno i za přispění vládců z vlastních řad. Je třeba historické skutečnosti respektovat a je nutné se dívat spíše kupředu a dobře zapřemýšlet čím homo consumens může etnické pohanství oslovit (být atraktivní), aby prozřel. Také jak vhodně navázat na historicky přerušenou nit s ohledem na aktuální stav lidstva.

    Wolos
    Už déle sleduju Tvoje vstupy, chlape, to študuješ teologickou nebo máš volný přístup do Vatikánskýho archivu, že máš tolik informací?

   • Myslič permalink
    Únor 26, 2013 2:24 pm

    Tak osobně si Native Americans nebo třeba Austrálce taky moc neidealizuju… Vraždění velryb z „náboženských důvodů“ Inuity se mi taky moc nezdá. Zvlášt‘, když se „úlovek“ pak prodá Japoncům. Tady naprosto souhlasím s Asgardem. Osobně nevnímám pohanství jen jako to, co bylo na sever od Dunaje, ale i Antiku. Spojit pohanství s městem šlo a jde. Jen to nesmí být mimo realitu. Tzv. „urbanšamanismus“ se o to pokouší…

   • Tomas permalink
    Únor 26, 2013 5:30 pm

    No já si nativní obyvatele neidealizuji vůbec.Spíše jsem to myslel jako srovnání toho, jak se vyvíjela jejich kultura než se setkala naplno s tou naší. Hlavně díky pravdě a lásce jediného pravého boha, jsou dnes tam, kde jsou. Někteří z nich mají ze své spirituality samozřejmě byznys, nakonec proč ne? Pokud je někdo ochoten kupovat kachní peří vydávané za orlí, zaručeně pravé amulety nabité silou velkého ducha apod., je to spíše problém kupců.

    Sebekázeň, sebedisciplína a schopnost snášet nepohodlí dnes skutečně není tím, co by bylo podporováno. U stáda ovcí totiž není radno tyto vlastnosti podporovat aby se z nich nestali třeba vlci.

    Osobně se domnívám, že většině průměrných homo consumens je nějaké pohanství ukradené, oni řeší úplně jiné problémy.

   • Asgard permalink
    Únor 26, 2013 8:41 pm

    „Pokud je někdo ochoten kupovat kachní peří vydávané za orlí, zaručeně pravé amulety nabité silou velkého ducha apod., je to spíše problém kupců.“
    To mi trochu (není to úplná paralela) připomnělo, že pokud je někdo ochoten přepsat pole a či statek za trošku šnapsu nebo nechat se napálit nekvalitním suknem vydávaným za 1.jakost apod., tak je to především problém kupců.

    „Osobně se domnívám, že většině průměrných homo consumens je nějaké pohanství ukradené, oni řeší úplně jiné problémy“
    To je pravda, ale pokud tedy není zájem pouze o individuální duchovní seberozvoj a šlo by o početní nárůst etnické pohanské komunity nejen dětmi současných vyznavačů etnického pohanství, je dobré mít alternativu i pro etnického příslušníka homo consumens.

    „Sebekázeň, sebedisciplína a schopnost snášet nepohodlí dnes skutečně není tím, co by bylo podporováno. U stáda ovcí totiž není radno tyto vlastnosti podporovat aby se z nich nestali třeba vlci“. Ano, ale domnívám se, že právě střídmost, sebekázeň, disciplína, odpovědnost a ochota na sobě tvrdě pracovat a tím zároveň pozdvihnout svou komunitu je jednou z mála cest směrem ke skutečnému nadčlověku.

 4. Únor 22, 2013 10:37 pm

  Bílého srnce jsem také jednou viděl. Je to už víc než 20 let. Zahlédl jsem ho z vlaku cestou do Kardašovi Řečice. Pásl se nedaleko několika srn a já si pořád říkal, co tam ta koza mezi těma srnama dělá? A pak mi to došlo – bílý srnec!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: