Skip to content

Bez porozumění souvislostem je „poselství krve a země“ bezzubé

Únor 20, 2013
tags:

pozn. Tento text nám Wolos zaslal jako reakci na článek Poselství krve a země. Pro jeho obsáhlost ho zveřejňujeme jako samostatný článek.  Zaznívají v něm i „kontroverzní“ myšlenky, ale ty ať si přebere každý čtenář sám.                                                                                    R.

Slepá víra, včetně emocí neukotvených vědomostmi, vedou do Říma. Jsou pohodlnější.

Wolos

Článek vznikl původně jako diskusní reakce na Mysličovo „Poselství krve a země“. Pro rozsah jej však zasílám samostatně.

Myslič: „Je na každém z nás, aby si zvolil. Dnes už vás ke křtu nikdo nenutí. Můžete si (zatím) svobodně vybrat.“

Naoko ano.

 Fakticky je však „židokřesťanskými“ hodnotami (výraz Jed z Judeje bych upravil na Jed z Říma) kontaminovaný celý svět. Chytře vymyšleno, po expanzi římských legií, barbarském intermezzu, křížových výpravách a kolonialismu, byla záminkou druhá světová válka, kterou sami rozpoutali.
Koncept tzv. druhé třicetileté války 1914-1945 v režii jezuitského řádu, který se navíc podílel na editaci Mein Kampfu pro A.H. (páter Bernhard Stempfle). Poté nacismus, který sami vytvořili, prostřednictvím H. Himmlera, který měl na řád vazby, poslali pod kudlu Sovětům.
Metodika:

a) vytvořit či podpořit problém… na nejž se samovolně nabalí příbuzné proudy

b) zničit problém

c) přijít s vlastním řešením…spasitelem.

„Spasitel“: OSN, „morální fašismus“ lidských práv, ovšem se zřetelným otiskem židokřesťanských hodnot: http://filipspagnoli.wordpress.com/2009/02/02/human-rights-maps-44b-countries-that-have-ratified-the-international-covenant-on-civil-and-political-rights/

Jedni z mála, kdo si toho všimli, jsou muslimové, konkrétně z Íránu, cca v roce 1982:

 „…universal character and indivisibility of human rights, as interpreted in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which according to them, is a Western secular concept of Judeo-Christian origin,…“

 Ale nakonec deklaraci ratifikovali. Nikoliv překvapivě tak ale neučinila konfuciánská Čína, která nezapomněla na „století pokoření“ – (1839–1949), kdy neúspěšně čelila západním a japonským mocenským ambicím.

 Pak další chytrý tah, Studená válka. Římská říše (US+EU+RU) se svými koloniemi, tak získala perfektní záminku k masivnímu jadernému vyzbrojení, vytvořením zdání vzájemného nepřátelství (Západní a Východní blok – První a Druhý svět). Nyní si rozparcelovala Třetí svět a postupně jej tam kde je třeba znovudobývá (Libye, Sýrie, Mali, rozdělení Súdánu, kastovní války v Indii, sankce vůči Íránu,…) či si stanovuje nové vzájemné hranice (destrukce Jižní Slávie ve prospěch EU, barevné revoluce ap.).

 Kdo dnes, tváří v tvář takovému potenciálu řekne „židokř. hodnotám“ ne?

http://www.political-economy.net/world_map.png

Stačí jediný svaz okolo letadlové lodě v doletové vzdálenosti jako tiché upozornění (gunboat diplomacy) nebo ultratichá ponorka s jadernými hlavicemi jako pojistka, kdyby se snad vyhlédnutá kořist chtěla bránit, a manipulace mediálních koncernů nezafungovala („zbraně hromadného ničení“, „radikálové“, „teroristé“, „extrémisté“, „diktátor“, „diktátorův režim“, „chce získat jadernou zbraň“, „fundamentalisté“,…).

K tomu chytře s obchodem celosvětově rozšířené:

1) gregoriánský kalendář (ustanovený papežskou bulou Inter Gravissimas – „pohané“ dodnes slaví svoje svátky podle něj, klasika)

2) latinka

3) sedmidenní biblický týden (včetně přiřazení pohanských bohů jednotlivým dnům biblického týdne = jejich pokřtění – podobně jako katolík Tolkien svým dílem jako např. Pán Prstenů a Silmarillion různé pohanské mytologie pokřtil tím, že je položil do gnostického dualismu),

4) křesťanský Nový rok a letopočet (Anno Domini)

5) sv. Mikuláš, Vánoce, sv. Silvestr, sv. Valentýn, Velikonoce…

6) obecná řeč (latina – dnes už jen v lékařství a přírodovědě; aktuálně angličtina )

7) různé mutace křesťanství

8) křesťanské koncepty schované v popkultuře (hudba, film, tisk…)

V součtu: destilovaná Bible (editovaná alexandrijskými Hellény, „Židé“ jsou už jen sekundární, judejsko-provinční produkt této editace, jak nasvědčuje blízkost řečtiny a hebrejštiny – viz http://www.bibliotecapleyades.net/secret_teachings/img/06900.jpg) a její římsko-katolická interpretace.

Aby se to dobře prodávalo, tvaří se to často jako ateismus, ale není to ateismus (nikdo nežije úplně bez hodnot, a záleží na tom odkud je doopravdy čerpá).

 Pokřtění není vůbec třeba. Ve chvíli, kdy je pokřtěná celá okolní kultura a mentalita (přes 1100let úsilí se vždy nějak projeví, to je železný zákon akce a reakce – v kultuře, médiích, školství, v památkách… všude).

Tomu se zatím nevyhnou ani „etničtí pohané“, vlastní kultury a mentality nemaje (pakliže budou tvrdit že maje, jak se fundamentálně fakticky odlišují od křesťanů? v čem kř. hodnoty a jejich sekulární projevy fakticky nahrazují svými? jaká je jejich sociální nauka?).

 Takzvaná sekularizovaná společnost je stále hluboce křesťanská, i když si to nepřipouští. Chození do kostela ani členství v církvi k tomu už dávno nejsou potřeba. Kdo by to tvrdil, nevidí souvislosti, příčiny a důsledky.

 Pohanští liberálové s jejich naivním přístupem (snadná manipulovatelnost) jsou pojistka, aby náhodou k opravdovému, skutečnému odklonu od křesťanství a k renesanci archaických mentalit a jejich novodobých interpretací NEDOŠLO.

Svým chováním fakticky podporují katolický pax romana.

Kouzlo římského divide et impera. Stačí chytře podpořit několik proudů New-Age (ne tak vzdálené výrazům Nový zákon a Nový člověk – pokřtěný křesťan), a pak už to jede samo, bez potřeby zásadnějších korekcí, nebo intervencí na politicko-právní úrovni.

 Svatý Václav je jen katolická fikce, aby byl poražen mocný pohan Boleslav I. (syn velekněžky- Havolanské kněžny Drahomíry), vládnoucí od Smrčin až po Volyň. Je to jeho katolické alter ego (poslušný služebník Říše), k podmanění českých zemí římskou mocí prostřednictvím uctívání „národního patrona„.

Stejně tak je fikcí i Ježíš Kristus, který je pouze symbolickým zosobněním vůle k moci (tetragrammaton IHSV), vůle k ovládnutí planety (nadnárodní politika římské říše, která po svém dobytí Germány nezanikla, ale adaptovala se na nové podmínky).

Jeho konkrétní podobu určují kněží-specialisté (fundamentální teologové), v reakcích na aktuální politicko-mocenské potřeby.

Viz např. http://www.kosmas.cz/knihy/143792/jezis-v-promenach-staleti/

Nadnárodní politika na precizní úrovni, maskující se jako „náboženství“ a „všeobecné hodnoty“. A když se poukáže na omezenost slepou vírou, tváří se to zas jako „svobodné rozhodnutí“.

Kdo ovládá minulost, ovládá i budoucnost. Ten kdo píše dějiny, je vítězem, nikoliv ten, kdo je čte.

Idea světovlády názorně vyjádřena např. v Gibraltaru („Herkulovy sloupy“):

z jedné strany: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Pillars_of_Hercules_(The_Ancient_World),_Europa_Point,_Gibraltar.jpg

z druhé strany: http://www.fotothing.com/photos/2dc/2dc4608f0c1d9bb811f54a05ee4d0dc0.jpg

„Pohané“ (paganus = římská křesťanská definice!) raději neztrácejí čas s „pitomostmi“ a spokojují se se uspokojováním animálních potřeb a výlety do moderním lesnictvím a zemědělstvím přeměněné kulturní krajiny (o divoké přírodě se dá uvažovat možná tak v rámci Národních parků).

 Pak jim ujde, že jim západní i východní část novodobého římského impéria vyhlásila nesmiřitelný boj:

 2004:  Zesnulý Patriarcha Moskvy a Vší Rusi Alexij II ve svém projevu k biskupům označil neopohanství jako jednu z hlavních hrozeb 21. století a postavil jej na roveň s terorismem a „jinými destruktivními jevy naší doby“.

 2009: V encyklice „Caritas in veritate“ odstupující papež Benedikt XVI. zaútočil na neopohanství a pantheismus. Je proti světu „mnohých pravd“, bojuje o jedinou Pravdu.

 Takže i přes nedokonalé či nulové uchopení svých archaických mentalit, natož jejich praktickou aplikaci, jsou „pohané“ (už díky pouhému sebeoznačení, aniž by se zkoumal obsah) stejně subjektem rekatolizace.

 V Rusku a na Ukrajině násilím (pálení a uřezávání idolů, fyzické útoky, …), u nás protěžováním liberálního křídla, jehož členství je všeobecně přístupné jako křesťanství (namísto tradičních rodových vazeb v jednotlivých kultech, což platí minimálně pro barbaricum). Které už zajistí, aby ti zlí „extrémisté“ nenapáchali nic proti zákonům Bible a katolické tradici.

 Metoda: hodnotově názorový posun na této ose: pohan-„extrémista“ —> pohan liberál —> „ateista“ či „humanista“ —> křesťan liberál —> pokřtěný konzervativec). Zpravidla během 1-2 generací. Některým „věčným duchovním hledačům“ k tomu stačí jediný život. Stačí sedět v hospodě s těmi správnými a nemít pevnou hodnotovou páteř. V zásadě nenáročná záležitost.

Evropa není společné dědictví pohanů. To je opět křesťanská koncepce, verze multikultovního pojetí Říma. Pax Romana.

Sama definice Evropy je řecko-římská.

Viz.  http://en.wikipedia.org/wiki/Europa_(mythology)

Nikdo jiný tomu území Evropa neříkal, leda později řecko-římským a křesťanským vlivem.

Jako Slovan, potomek Sarmatů a Skytů (satemová jazyková větev), kteří se smísili s baltskými kmeny a jejich kulty v místech, kde se ukrajinská step sbíhá s lesy, mám mnohem blíže k naprosto odlišnému kulturnímu odkazu než odkaz římských pontifiků z Pahorku věštců (Vatikán) a jejich mithraismus zprzněný do křesťanství.

Jak k tomu asi došlo, lze nalézt např. pod těmito odkazy: http://taurobolium.com/, http://www.jesusneverexisted.com/

Europu ať si uctívají Řekové nebo Římané, ale já jí úlitby v jakékoliv podobě (včetně geonyma) přinášet nebudu.

Kdo ji jako koncept údajného kontinentu udržuje naživu, udržuje naživu i římsko-katolické dělení světa.

V tom helénům, dědicům řeckých a římských kultů nezávidím.

Kromě Europy je to Asie – Herodotovo vymezení Anatolie a Persie vůči Řecku a Egyptu – vzato z řecké mytologie, Afrika – Afri je latinský výraz pro Kartagince či Libyi, Amerika – podle italského mořeplavce Amerigo Vespucciho, Austrálie – latinsky „jižní země“, Arktida – z řeckého arctos-medvěd – podle souhvězdí, Antarktida – „naproti Arktidě“.

 Světa, v němž pro archaické kulty a jejich mentality, natož pak opravdovou renesanci antiky, obnovu Sarmatie či jakýkoliv další záměr, není místo. Pro možnost změny je třeba pochopit, co se děje a naučit se rozkrývat souvislosti. Historicko-srovnávací metoda.
Bez nich je poselství krve a země jen hrou pro sekularizované kryptokřesťany. Pro šermíře na Wolinu. Pro skanzenové rekonstrukcionisty. Ale nikoliv pro naši vlastní kulturu, pro naši vlastní budoucnost, ať již náleží kterémukoliv kmeni či kultu. Kultura a budoucnost jsou prozatím neotřesitelně křesťanské.

Reklamy
komentářů 57 leave one →
 1. lomikel permalink
  Červen 20, 2013 2:18 pm

  HZ-Osobní jméno Hanuš, Ignác Jan, 1812-1869
  Názvové údaje Bájeslovný kalendář slovanský, čili, Pozůstatky pohansko-svátečných obřadův slovanských / uspořádal J.J. Hanuš
  Varianta názvu Pozůstatky pohansko-svátečných obřadův slovanských

  je zde:

  http://archive.org/stream/bjeslovnkalends00hanugoog/bjeslovnkalends00hanugoog_djvu.txt

  klik na see other formats
  klik (9.4 M)PDF (Google.com

  klik vpravo na koleckove pull-down-menu a vybrat stahnout soubor

  pokud nekdo neco podobneho najde, budu rad pokud date vedet
  dik

 2. lomikel permalink
  Duben 12, 2013 9:53 am

  no ja muzu psat jen za sebe, jak a proc mam jaky pohled na vec, nepisu za zadnu existujici nebo budouci skupinu. snazim se popsat ty body ktere mi, v kontextu clanku na ktery jsme odkazoval, pripadaji dulezite a proc.

  je klidne mozne ze se pletu a casem budu na to koukat jinak. vetsina lidi zde, ty jsi vyjimka, diksutuje jen historicke realie.

  bohum zel jsi odpoved ejen ty takze to pak muze budit dojem ze se dohadujem a snazim se te o necem presvedcit, nesnazim, to nejde 🙂

  • Wolos permalink
   Duben 12, 2013 11:18 am

   „to pak muze budit dojem ze se dohadujem a snazim se te o necem presvedcit, nesnazim, to nejde“

   Však to ani nevnímám, že by ses o to snažil, takže v klidu. Přesvědčit mě jde, stejně jako zabít Kostěje i když obojí je nelehké, nikoliv však nemožné. Jen to chce vynaložit adekvátní úsilí či míru porozumnění souvislostem. 🙂

   „. vetsina lidi zde, ty jsi vyjimka, diksutuje jen historicke realie.“

   To už je otázka pro každého zvlášť. Zda se tu schází amatérští religionisté se zájmem o pohanství jak je tomu na jiných webech, nebo zda pohané.
   Změna paradigmatu bez toho, aby došlo k volnému zhroucení stávajícího však není snadná, ale jednou jsme se dali na vojnu, a nálepkujeme se jako pohané, tak ať to stojí za to. Svoji hloubku to rozhodně má, ale řada lidí má strach přetnout pouto s dosavadním. Vydat se z relativního blahobytu na cestu do neznáma, kde může čekat jen smrt a žal. Já se už před lety vydal a výsledky se dostavují, přišla smrt i žal a vzaly mi leccos, ale pak jsem začal s údivem zjišťovat, že jsem více a více někde uvnitř sebe slovanem a že kvůli tomu nasadím i život, jen abych mohl dál pokračovat a dát i tak lidem okolo najevo, že jen jejich vlastní vnitřní omezení je blokují od toho, co by podvědomě chtěli. Že smrt a žal jsou nutné.
   A v těch, kteří naopak podvědomě touží po návratu do košáru, rád budím takový děs, že to ještě rádi udělají, protože není nic horšího než člověk, který neví co chce a hraje si na něco, čím není a vlastně ani být nechce.
   Zažil jsem to loni u známého. Utíkala mu ovce. Jakmile byla konečně mimo ohradu, začala bečet, že chce zpět za ostatními. Za jistotami davu, snadné obživy, ochrany před predátory. Výměnou za to, že zůstane ovcí.

 3. lomikel permalink
  Duben 10, 2013 2:20 pm

  1. kazdy ritual ktery bytost provadi dobrovolne, neni li provaden formalne, a nevede li _prime_ destrukci bytosti, je bytosti prozivan pozitivne. To ze se neco dela a delalo, mi nestaci. Zajima mne proc, jaky to ma dopad na zucasnene entity. Pracuji s pojmem uciny dosah – kam a jak ucine mohu v psycho-fyzicko-duchivnim prostoru dosahnou, I s ohledme na snazeni jinych bytosti.

  Konkretne – vnimam pozehnani semen pred zasetim jako vec ktere dava v mem paradigmatu smysl velmi dobry, s presahem za moje psychicke wellness. Stejne vnimam ritual pro vycisteni mista – na fyzicke i duchovni urovni, taka by bylo obyvatelne pro duchy prirody. Jsme v kontaktu s duchy a bohy, nebo si to myslim J, a dochazi pri tom k vzajemne vymene.

  Kdysi jsem cetl ze kemnovi saman v jizni americe, po poslechu radie, provadel ritual k schazeni vajec ( atomovych bomb) v dobe nejake eskalace studene valky. I to mi dava smysl, byt je zde otazka dosahu.

  Co my, dnes, smysl nedava jsou ritualy provadene pod sankci ukonceni nejakeho, planetarniho nebo kosmickeho, cyklu pokud ritual nebude proveden. Take mam neduveru k ritualum ktere , dle meho mineni, nepresahuji uroven psychosocialniho tmeleni skupiny. V otaze zvyseni psychickeho wellness je treba se ptat nejde li jen o snizeni uzkosti vyvolane sankci pri neprovedeni ritualu.

  Cyklicnost neceho ( jakozto zpusob uchopeni sveta) take neni apriory dobra nebo spatna, zalezi. Rad sveta ( co to je) muze byt zamenen za ideologii velmi lehce, pak rtitualy neslouzi podpore radu sveta ( co to je) ale podpore prave vladnouciho system.

  Pojde se dostat za obecne uvahy, jake cyklicke ritualy jsou zakladni pro slovanske pohanstvi ?

  2. co se prostredi tyce tak jedina sance je byt prizpusobivy, hledat vyvazene pohledy, plavat nebo aspon slapat vodu.

  Cely muj zivot se menim, vim to protoze si vedu deniky, ono to neni ze dne na den znat, ale par let uz je rozdil. Tou stabilitou vztahu jsem mel na mysli prave toto, jak se vztahuji k svetu, jak vnima sam sebe ve svete. Nemohu rici jaky budu za rok, za dva. Snazim se sam sebe odemknout, nevim co tam najdu .

  Podstatne je ze any svet ani ja nejsme dostatecne stabilni/rigidni pro pristup nastineny v clanku . Ten Svet je nestabilni i pro Tebe 

  3.
  Wolosi jsi velka individualita 

  Vse je zalozeno na nalezeni pruniku zajmu, tech ktere si bytosti uvedomuji a jsou schopny je zduvodnit sobe a jinym bytostem. nebo tech ktere jsou jim nacpany do mozku. Podrizovat se za ucelem konsensu v konrektnich otazkach kde je treba nalez ve spolecnosti sily je neco jineho nez podrizeni se, jinemu, system, byt by ten zdal se byt budovan na zakladech ktere mi konvenuji. Pravidla hry ktere nejsou moje (neprijal jsme je ) dodrzuji , v ruznych mezich, uz ted. Dodrzuji je z duvodu vyhnuti se sankcim. Zadna zasadni zmena.

  Snazim se zalozit svou sebeidentifikaci na svych zkusenostech z tohoto a jinych svetu. Formalne se muzu tvarit jak chci, ale same pro sebe se ritualizovat do konformity s cimkoli nepotrebuji.

  —–

  Jaro zacalo i bez toho abych ho volal, jdu po lese a citim svice Zivy horet v kazdem strome. Zdravim Ji i Je, citim Zivu ve svem brise, telo je lehke, mysl lehka. Cesta jde okolo hrbitova, pozdravim Moranu – tu ktere nikdy neodchazi a na niz jen zapominame, vejdu, sednu si na zem a vnima Je obe v jejich kontrastu. Sily zivota a smrti, Bohyne, energie, dva soubory neuronu ve smem mozku ?! 

  • Wolos permalink
   Duben 11, 2013 5:30 am

   „Co my, dnes, smysl nedava jsou ritualy provadene pod sankci ukonceni nejakeho, planetarniho nebo kosmickeho, cyklu pokud ritual nebude proveden.“

   Naprosto jednoduše: nebudeš-li provádět rituál, budeš žít v odlišném duchu než ti, jenž ho provádějí. Zažívat jiné životní situace, mít jiné názory, žít jiný životní styl. Jinými slovy budeš žít v jiném kosmu a kosmos těch, kteří si jej rituálem udržují ti zůstane nedostupný. A nebudou-li jej udržovat ani oni, pak se jim samozřejmě zhroutí. To je pro mě vhodnější výklad pro „sankci“.

   „Snazim se zalozit svou sebeidentifikaci na svych zkusenostech z tohoto a jinych svetu. Formalne se muzu tvarit jak chci, ale same pro sebe se ritualizovat do konformity s cimkoli nepotrebuji.“

   Protože jsi duchovní nomád, nikoliv usedlík. Toto jsme už ale vydiskutovávali, tak nechápu Tvoji potřebu znova omílat, že ti stačí Tvoje subjektivní zkušenosti. Jestli máš potřebu zpovědi, měl bys především sám vědět, kde se v Tobě bere.

   • lomikel permalink
    Duben 11, 2013 7:26 am

    no jo wolosi, kdyz ty se, v urcitmem bode, naseres a zacnes byt otravne osobni, pokud ti pripada ze ti foukam do babovicek tak si to pores sam se sebou.

    bert to jako zpetnou vazbu, delej si s ni co chces 🙂

   • Wolos permalink
    Duben 11, 2013 11:27 am

    Nevím kde jsi k tomu došel. Jsem úplně v klidu. Jen mě fascinuje, že se vracíš k již diskutovanému, na kterém jsme se eventuálně neshodli. Osobní jsi se projevil sám, budu Tě citovat:

    “ To ze se neco dela a delalo, mi nestaci. Zajima mne proc, jaky to ma dopad na zucasnene entity. Pracuji s pojmem uciny dosah“

    „vnimam pozehnani semen pred zasetim jako vec ktere dava v mem paradigmatu smysl velmi dobry, s presahem za moje psychicke wellness. “

    „Cely muj zivot se menim, vim to protoze si vedu deniky, ono to neni ze dne na den znat, ale par let uz je rozdil.“

    „Nemohu rici jaky budu za rok, za dva. Snazim se sam sebe odemknout, nevim co tam najdu“

    „Pravidla hry ktere nejsou moje (neprijal jsme je ) dodrzuji , v ruznych mezich, uz ted. Dodrzuji je z duvodu vyhnuti se sankcim“

    „Snazim se zalozit svou sebeidentifikaci na svych zkusenostech z tohoto a jinych svetu. Formalne se muzu tvarit jak chci, ale same pro sebe se ritualizovat do konformity s cimkoli nepotrebuji.“

    „jdu po lese a citim svice Zivy horet v kazdem strome. Zdravim Ji i Je, citim Zivu ve svem brise, telo je lehke, mysl lehka. Cesta jde okolo hrbitova, pozdravim Moranu – tu ktere nikdy neodchazi a na niz jen zapominame, vejdu, sednu si na zem a vnima Je obe v jejich kontrastu. Sily zivota a smrti, Bohyne, energie, dva soubory neuronu ve smem mozku“

    Na jeden příspěvek docela dost.

    😉

 4. lomikel permalink
  Duben 9, 2013 3:04 pm

  zajimavy clanek
  http://slavonie.org/2013/04/09/tradicni-slovanska-kultura/

  podnecujici k uvaham na kolik jsme schopni si jen predstavit uchopeni sveta v predkrestansych dobach. otazka jste je do jake miry se trefily autori.

  dalsi otazka, dulezitejsi, imho je do jake miry je podobny stav reprodukovatelny dnes, a zda je zadouci – z pohledu jedince nebo komunity, se o to pokouset.

  1. cyklicnost vsech deju a jejich udrzovani v cyklech jakozto primarni fce ritualu, nutnost (znovu)podporovat rad sveta. kdo dnes provadi ritual s touto intenci ?

  2. stability prostredi a vztahu v radove stovkach let, z toho plynouci strategie, podvedoma, minimalizace zmen. lze puzit dnes ?

  3. ritualizovana tradice jakozto zakladni prvek sebeidentifikace bytosti a komunity

  • Wolos permalink
   Duben 10, 2013 9:07 am

   Dokázal-li křesťan obrátit naruby hodnoty slovanovi, půjde to i naopak. Ovšem za cenu, že to současnou civilizaci minimálně v některých oblastech položí, což je dobré si uvědomit (Germáni by to možná nazvali Ragnarökem). Osobně se toho nebojím, neboť toto není moje civilizace ani kultura. Křesťanský kult Boha Otce Julia Caesara a syna Božího Gaia Julia Caesara Oktaviána mým kultem není a nebude, a to ani v náboženské ani v sekulární rovině. A pokusil-li se zabít naše bohy, je adekvátní odpovědí zabít bohy jeho. Nejprve v sobě, to je základ.
   Aby nový mýtus mohl existovat, musí ten starý zemřít. Je třeba se zbavit Kostěje Nesmrtelného, velkého Nemrtvého, který neustále umírá a znovu ožívá, jenž má miliardy služebníků po celém světě. Je třeba zabít Draka, abychom zachránili svůj lid a naše vesnice mohly dále existovat. Rozložit Moc koncentrovanou do jediného člověka a kultu na tisíce úlomků ve prospěch nových komunit a kultů. Rozvést pravody Chaosu, zadržované za obří přehradou do tisíce kanálů a dát jim nový smysl, využití. Trhlina na přehradě už se objevila. Dělejme další, ale pomalu a obezřetně, ať nás naopak nesmete vlna. Na to je dobré myslet.

   Chce to vytrvalost, trpělivost, nepřetržité studium a pevné ukotvení ve vlastní tradici. A ochotu vzdát se dosavadního ve chvíli, kdy to bude strategicky výhodné, ne dříve.

   1. Já. A oproti časům, kdy jsem jej neprováděl, zřetelně cítím rozdíl.
   2. Lze, protože stabilita vztahů přímo vyplývá z mentality, jenž je udržována. Otázka prostředí je složitější a dobré téma k rozvíjení.
   3. Ano, to je dobrý základ. Nevhodný pro vyhraněné individuality, ale považ, že ty mohou existovat jen díky současnému systému, protože když by měly hájit svůj život samy, dříve nebo později by narazily na větší celek, který by s nimi naložil dle svých vlastních záměrů. Takto už do jednoho vstřebány jsou a nuceny dodržovat jeho pravidla hry, nikoliv svoje tam, kde dochází k hodnotové kolizi s tímto celkem.

   • Rushwolf permalink
    Duben 10, 2013 10:57 am

    Trochu vytrhnu z kontextu jednu tvou větu, páč při jejím čtení mě něco napadlo… píšeš: „když by měly hájit svůj život samy, dříve nebo později by narazily na větší celek, který by s nimi naložil dle svých vlastních záměrů. Takto už do jednoho vstřebány jsou a nuceny dodržovat jeho pravidla hry, nikoliv svoje tam, kde dochází k hodnotové kolizi s tímto celkem.“

    není ten princip individualita x komunita vlastně tím samým co vedlo k zániku rodů a občin a tvořilo státy a církve etc.? Nestojí toto za vznikem těch přehrad a kostějů? Osobně si myslím, že pokud by jsme opravdu společnost decentralizovali, dříve či později opět doroste do tohoto stavu… je to takový koloběh vzrůstu a rozpadu… rozděl náš stát na rody, obce, komunity… jedna po druhé s emohou stát zranitelnějšími proti jednotnějším silám… to povede k nutnosti spolupráce, ta povede k nutnosti nastavení určitých právních norem.. zase si projdeme celé to martýrium od sámova kmenového svazu po vstup do EU, bez ohledu an náboženský rámec… o tom sem přesvědčen. Ale je to věc subjektivního názoru 😉

   • Wolos permalink
    Duben 10, 2013 11:40 am

    Rushwolf: to je vynikající postřeh. Právě ale udržení polyteistického modelu ( tudíž polykomunitního a decentralizovaného) zaručuje nemožnost monoteizace tudíž imperializace. Kmenový svaz není totéž co impérium. Po splnění svého účelu se rozpadá. Impérium ne a po splnění svého účelu už žije na úkor menší části svých občanů.
    Problém monoteismu vnáší až touha po moci, neadekvátní hranicím komunity. Proto vznikl kult Julia-Ježíše, protože polyteistický model Řím
    oslaboval a na druhé straně potřeboval expandovat, aby uživil svoje vojska, což dělá dodnes (translatio imperii – přenos impéria – znovuožívající nemrtvý) Ten model, jak jsem psal dříve, není soběstačný (vynakládá obrovské množství energie na své udržení) a nebude ani kdyby ovládl celou planetu, k čemuž má nyní hodně blízko, neboť muslim je také jeho poddaný , i když to zní neuvěřitelně.

    Soběstačná komunita, která nepotřebuje expandovat a jen v případě potřeby se spojí s podobnými do svazu, je pro mě zajímavější. Kozácký občinový model. Jednomyslnost pléna, volba prvního mezi rovnými na dobu určitou.

    Martýrium je nutné. Patří k životu a jakmile by se mu chtěl někdo vyhnout, vyhýbá se zodpovědnosti, kterou martýrium přináší. Protože jakmile se ze svobodného pohana stane
    ctihodný občan, někde uvnitř něj něco zemřelo.
    Každý sám za sebe by si měl zodpovědět, zda potřebuje tatíčka co by za něj rozhodoval (papá-papež), nebo zda už dospěl a bude se podílet na moci také, v rámci svých
    blízkých a stane se otcem skutečným, neboť jen ten, kdo vzbudí v ženě život
    a pak jej ochraňuje a pomáhá mu v rozvoji, může být skutečně zván otcem. Právě hledání obrazu otce vně sebe blokuje mnoho lidí od zodpovědnosti za sebe a svoje blízké a ochotně se pak vzdávají své síly ve prospěch nikým nevolených. To je dědičná patologie dnešního světa. Kostěj si tak nerušeně žije ve svém paláci a občas někoho zabije nebo znásilní, ale nikomu to nevadí, protože je to hodný papá a má nás přece rád.

 5. lomikel permalink
  Duben 4, 2013 5:24 pm

  Wolosi neuvazujes o publikovani ucelnejsiho testu ? nemyslim nic z vnitrni tradice, ale souhrn Tveho pohledu na slovanske pohanstvi, k prostudovani a promysleni.

  Postupne lepe chapu tve nazory, nebo je zpresnujes, a mas moje uznani je to inspirativni – i kdyz jak vime se v mnohem neschodneme.

  Posluchace je treba si pripravit, na minule Mystice to bylo videt 🙂

  • Wolos permalink
   Duben 4, 2013 6:22 pm

   „Posluchace je treba si pripravit, na minule Mystice to bylo videt“

   To je jedna z mých nectností a mezera k zaplnění. Zkusím se polepšit 🙂

   Snad časem dám dohromady něco celistvějšího. Ovšem stále je co objevovat, takže klíčové informace dostávám od bohů průběžně a stále jsem si neřekl – teď vím dost natolik, abych sepsal něco komplexnějšího. A taky musím vědět pro koho, abych případně neztrácel čas.

   Neshoda je občas lepší, než tupé přikyvování. Neshoda vede k precizaci vlastních názorových pozic, kdežto tupé přikyvování trendům a „osobnostem“ do Říma.

 6. Wolos permalink
  Únor 21, 2013 10:53 am

  „proto tvou uvahu chapu z pohledu hledani,upozornení a hloubky do jake chces jít“

  Bingo.

  „po zebríku bez pricek to nepujde“

  Chápu, že jsem osvětlil příliš hlubokou jámu. Je to naznačení, kam asi až králičí nora vede. Moje sumarizace asi působí spíše jako hasičská skluzová tyč, než bytelný žebřík z mnoha příček, rozumím 🙂

  „ok pis konstruktivní navrhy:-)“

  viz poslední odstavec článku:

  1) „Pro možnost změny je třeba pochopit, co se děje a naučit se rozkrývat souvislosti. Historicko-srovnávací metoda.“

  2) Pochopení principů masové manipulace (mediální, politické, náboženské, právní,…).

  To může být dobrý začátek, a neoddělitelný (!) základ všeho dalšího.
  To co píšu v článku, může a nemusí být východiskem či pomocnou mapou dosud bílého či šedého území. Je to jen hrubý nárys a rozhodně ne poslední úroveň či dokonce definitivní směr, jak by se z mých formulací mohlo zdát.

 7. Únor 21, 2013 10:34 am

  Osobně zůstávám u výrazu „jed z Judeje“. Jako označení původu se mi to zdá daleko vhodnější a pro nás neškodlivé.
  Na rozdíl od výrazu „jed z Říma“, kterýžto je mnohoznačný a se vtírá, kam nemá- do žido x křesťanských rozmíšek, přičemž víc bude určitě vyhovovat židům.

  • Wolos permalink
   Únor 21, 2013 11:09 am

   „Jed z Říma“ je pro mě zodpovězením této vlastní otázky:

   Kolonizovali nás Římané (lat. Sacrum Romanum Imperium, od 15. stol. Sacrum Romanum imperium nationis Germanicae) nebo Židé?

   • Únor 21, 2013 12:04 pm

    Já jsem to z Mysličova textu (tj. „jed přišel škodit na náš kontinent“) pochopil jako označení původu. Nejdříve té formě musel být položen základ a teprve pak se mohla přenést k nám a kolonizovat.

   • Únor 21, 2013 9:38 pm

    Mne se Wolosi zdá, že vidíš smysl existence Říma jen v rozšiřování křesťanství a to, co bylo předtim než se tam uchytilo, odmítáš vidět.

   • Orel permalink
    Únor 22, 2013 12:11 am

    To je jako si myslet, že Byzantská říše a Osmanská říše zla byly stejné, protože hlavním městem obou dvou byl Cařihrad.

   • Wolos permalink
    Únor 23, 2013 9:50 am

    a: Rozumím otázce. Židé jsou dle mých zjištění na tom úplně stejně jako pohané. Původně byli také polyteisty. A k sjednocení do víry v Jednoho boha došlo dle mých zjištění vlivem Perského, resp. Římského imperialismu (obojí je téhož kořene, ale tím se dostávám už hodně daleko).

    Je to imperialismus expanzivního typu, který monoteismus k své existenci nutně potřebuje.
    Výraz „Jed z Judey“ asi poprvé použil náš básník Josef Svatopluk Machar (je to název sbírky z r. 1906)

    Athalwolf Fionnlagh:
    A k čemu by mi to bylo? Jsem snad hellén? Navíc, římský model je děsivě efektivní právě k podmanění celého světa, a k ničení všech známých kultur a civilizací, v katolické verzi ještě destruktivnější. Tím, že se vše snaží pohltit, a zabít tak konflikt (který je ale ke skutečnému růstu nutný). V důsledku toho mizí přirozené instinkty člověka, expanduje konzum, rabování přírody. Expanzionistický model je založen na tom, že dobyvatel si pak vezme to, co dobije, protože sám tolik zdrojů nemá. A co se stane poté, když pokryje celou planetu? Zhroutí se, a zůstanou za ním jen vylidňující se města plná odpadků (= dřívějšího údajného blahobytu) a vydrancovaná planeta.
    Římský model je to, co drží katolicismus u moci. Svojí strukturou, účelovostí i dlouholetou ověřeností (jak z římsko-pohanských, tak z římsko-katolických oficiálních, reps. římsko-katolických sekulárních podob). A i kdyby mi jako Slovanovi nějaké megabožstvo nabídlo: chceš si to s nima vyměnit?
    Odmítl bych, protože v důsledku by to s planetou dopadlo asi hodně podobně. Ten model není soběstačný, a potřebuje stále brát vně. Pro mě jako Slovana je modelem soběstačná občina a v případě vnějšího ohrožení občin pak kmenový svaz. Nikoliv římský model dominovaný jediným Centrem, na jehož činnost nemá okolí vliv.

    K bližší četbě např.: http://www.valentinska.cz/images/351f0ba66d1c58805f6f2c717d6cbf9e_orig.jpg

    Orel: Byly si podobné, protože obě měly za cíl ovládnout veškerý známý svět.

   • Únor 23, 2013 9:53 am

    Výraz „Jed z Judeje“ poprvé použil Vespasanus a trefil hřebíček na hlavičku 😀

   • Únor 23, 2013 9:54 am

    Vespasianus

 8. C.S. permalink
  Únor 21, 2013 10:18 am

  Kazdy se snazí hledat pravost duchovní podstaty a kazdy potrebuje urcite zachytne body..at se nam to líbí nebo ne,tak uplne odpoutaní od soucasne, podle tebe krestany vytvorene spolecnosti,je nemozne..
  Urcite ne hned ci napsaním uvahy o tom co vsechno je spatne..proto tvou uvahu chapu z pohledu hledani,upozornení a hloubky do jake chces jít..ale chapej ze kazdy z nas jde dolu po zebríku sveho sebeuvedomeni,spatky ke korenum,ale po zebríku bez pricek to nepujde..a ty zde tvrdís,ze uz jsi dole..ok pis konstruktivní navrhy:-)

  • berešit bara elohim permalink
   Únor 21, 2013 2:48 pm

   Ano, odpoutání od těchto hodnot je nemožné. Už jen proto, že skoro všechno, co víme o keltském, germánském a slovanském pohanství je z pera buď Řeků, Římanů nebo křesťanů, kteří je často chtěli ponížit a ukázat je jako primitivy.

   • Tyrfing permalink
    Únor 21, 2013 9:20 pm

    Tos asi necetl moc skandinavskych pramenu…

   • Wolos permalink
    Únor 23, 2013 10:03 am

    Možné je, zopakujeme-li to, co udělali kdysi dávno i naši předkové: začneme psát svoje pravidla her. V množném čísle proto, že každý okruh (kmen, kult, či dnes dokonce třeba i národ) je psát musí sám, má-li být doopravdy nezávislý.
    To co chybí, lze napsat i nově. Svět neskončil, a hvězdy (a planety) stále svítí, události lidského života se stále dějí. A lidé nadaní schopností zřít a komunikovat s neviditelnem, se stále rodí. Nechť hvězdy i novodobí hrdinové dostanou nová jména a jejich interakce a činy nechť inspirují vznik nových mýtů. A z těchto mýtů nechť vzniknou nové zvyky a zákony kmenů, kultů či národů. Tak činili naši předkové, tak máme potenciál činit i my. Jen se stále neumíme odtrhnout od střepů naší minulosti, odmítáme se ve věku dospělosti odtrhnout od matčina prsu a sami dospět, a považujeme střepy od archeologů a pokřivená svědectví křesťanských historiků za jediné možné východisko.
    Jak jsem však naznačil, tvořiví můžeme být i my. Lidová tvořivost je to, co by mohlo být Tradicí všech směrů.
    Už minimálně proto, že minulost, kterou obdivujeme, je právě tvořivost a hrdinství našich předků.

 9. Frostík permalink
  Únor 21, 2013 9:29 am

  Takže po přečtení Wolosova příspěvku zahazuji 18 let pohanství a už nebudu děti vychovávat v pohanském duchu. Nepovedu debaty hájící, mě milé hodnoty a nebudu denně myslet na Bohy. Zbořím své svatyně a vztyčím na jejich místě kříže s atletem. Nejdřív, ale zajdu za farářem, jestli by mě nevzali mezi nějaké ty katolíky. Díky Wolosovi jsem prohlédnul a má duše bude spasena.

  • Wolos permalink
   Únor 21, 2013 9:46 am

   Jsi předčasně poraženecký.

   • Frostík permalink
    Únor 21, 2013 10:40 pm

    Já??? A jak na nás, asi působí tvoje tvoje literární dílko?

   • Wolos permalink
    Únor 23, 2013 9:20 am

    Zřejmě poraženecky, ale to není můj případ. Nepíšu vzdejme to, a ani nejsem toho názoru uvnitř sám sebe. Naopak. Poznáním toho, co se děje a jak k tomu asi došlo, můžeme vytvořit základ pro změnu.

 10. Orel permalink
  Únor 20, 2013 11:07 pm

  5) Tady žijeme v českých zemích, ne na pomezí pontických stepí a pralesa. V našich žilách koluje krev všech etnik, jež tato území kdy obývala. Keltové, Germáni, Slované, i předkeltské a patrně předindoevropské obyvatelstvo. Je možné, že naše země je součástí původní árijské pravlasti. Potom bychom měli přímou vazbu krve i s tím řeckým a římským dědictvím. V každém případě máme přímé spojení s keltskou i s germánskou tradicí, které zjevně spadají mezi západoevropské tradice a s východním světem mají společné leda snad Germány v Černomoří.

  Krom toho se kultury vyvíjejí, tak jako se vyvíjely vždycky. I Tvá slovanská kultura je výsledkem splývání kultur, jak jsi sám naznačil.

  • Únor 21, 2013 6:01 am

   Přesně tak, k tomuhle prolínání a vzájemnému ovlivňování evropských kultur tu dochází už po staletí. Nejdříve to byli možná ti Skytové a Sarmati, jak říká Wolos, pak ti Baltové, pak Germáni, kteří už byli částečně ovlivněni Římany atd., atd. To všechno je v tom dobrém i v tom zlém součástí našeho kulturního i genetického dědictví a není možné to vymazat a vrátit se o 2000 let zpátky. Na druhou stranu je pravda, že z toho dědictví nemůsíme slepě přijímat všechno. Na rozdíl od našich předků máme dnes k dispozici velké množství informací, můžeme proto porovnávat a vybírat. A to je na jednu stranu výhoda (protože se můžeme rozhodnout dobře) a na druhou stranu nevýhoda (protože si můžeme vybrat i věci nepůvodní a zavlečené). Tak to ovšem je a těžko s tím něco dělat.

   • Wolos permalink
    Únor 21, 2013 10:19 am

    Záleží na každém, zda 1100 let vývoje u nás, dominovaného křesťanstvím, bude považovat za svoje dědictví (tradici), či ne.
    Návrat samozřejmě možný není, ale pokračováním jiným směrem, než dosavadním, je podle mě při snahách o opravdovou pohanskou emancipaci nezbytné.
    Nedojde-li k ní, je pohanství už jen vzýváním zašlé slávy divočiny v římsko-katolickém zoo, kdy jsou všechny nekřesťanské kultury v bytelných klecích a trendová populace se na ně chodí dívat (muzea, skanzeny, archivy), nebo si na ně hrát (film, divadlo, PC hry, …).

  • Wolos permalink
   Únor 21, 2013 9:15 am

   Chápu, ale mix zvaný Evropa, hraje do karet vždy těm, pro které je výhodný. Zejména pro imperiální, expanzionistický model, snažící se okolní kultury vtěsnat pod knutu římského práva. Starobylému germánskému nebo slovanskému právu, mám-li užívat tradičního pojmenování kmenů křesťanskými historiky, by model Evropa nic neříkal.

 11. Orel permalink
  Únor 20, 2013 10:58 pm

  4) Když neexistují rody, tak u nás nemůžou existovat rodové kulty. Kdyby dneska dědeček řekl, odteď všichni jednotně uctíváme Peruna, tak z toho vzejde leda podiv a ne rodový kult. Tady nejsme na Blízkém východě.

  • Wolos permalink
   Únor 21, 2013 9:04 am

   rody neexistují proto, že byly nahrazeny národem, (kmenem kmenů), k čemuž došlo vlivem christianizace

   • Orel permalink
    Únor 22, 2013 12:33 am

    Tak vidíš.

   • Wolos permalink
    Únor 23, 2013 10:07 am

    A zatímco ty to bereš jako definitivní, konečné (evangelijní OMEGA) uspořádání, já to vidím jen jako epizodu, která bude nahrazena jinou.

   • Orel permalink
    Únor 23, 2013 1:48 pm

    Ne, Wolosi. Já dnešní společnost jako definitivní uspořádání neberu. Ale Ty kritizuješ nás tady a teď, protože vycházíme z toho, co v současnosti existuje, ne z toho, co v současnosti neexistuje. I kdybys začal vytvářet rodovou společnost hned teď, bude trvat řádově sto let, než vznikne.

   • Wolos permalink
    Únor 24, 2013 10:30 am

    „protože vycházíme z toho, co v současnosti existuje“

    Ano, protože se to stalo de facto už tradicí, a zabraňuje to tak opravdové změně.

    “ I kdybys začal vytvářet rodovou společnost hned teď, bude trvat řádově sto let, než vznikne.“

    Za běžných podmínek, nedojde-li k ráznějším změnám, možná. Vzhledem k překotným změnám ve společnosti a některým pro současný stav nepříznivým vývojovým trendům to zas tak dlouho trvat nemusí.

   • Orel permalink
    Únor 25, 2013 12:22 am

    Žádný dosud známý model rodové společnosti nevyhovuje potřebám moderního státu.

   • Wolos permalink
    Únor 25, 2013 8:26 am

    Moderna = sekulární katolicismus. Vyber si, o co sám usiluješ, deklarovaný pohane.

   • Orel permalink
    Únor 26, 2013 10:12 pm

    O velkou mocnou bílou pohanskou říši.

   • Wolos permalink
    Únor 27, 2013 9:31 am

    Tvůj problém je ve slově „říši“. Tu bez centralizovaného monoteismu (Ježíšek zastoupený papežem, kult císaře, Šáh šáhů, …) pohromadě neudržíš. To je počátek i konec všech antagonismů. Monoteismus vs polyteismus.

    Ariosofistická megalomanie mi není vlastní.

    A když nebezpečně koketuje s římským mocenským modelem, vidím v tom už jen malou domů ke katolicismu (konkrétně jeho lefébvristickým a jiným hardcore latinským trendům – viz třeba již mnou lehce naťuknuté souvislosti mezi jezuity a nacismem, což se projevilo i na charakteru jednotek SS – Himmler kopíroval Loyolu), což si teď uvědomovat nemusíš, ale časem třeba ano.

    Malé tajemství:

    Římské křesťanství (katolicismus) je extrémní výhonek „pohanství“.

    Pokračující římský kult císaře (řím. Caesar, ír. Cyros-Kýros-Kúrúš, řím-řec. Kristos-Chréstos), pontifa maxima (tento titul převzali papežové), vázaného na mithraistický kult (Mithra —> Ježíš), který začal potlačovat okolní, a pro nutnost být propracovanější a schopný vstřebat kteroukoliv další kulturu, sáhl po blízkovýchodním mytologickém substrátu (to čemu se dnes říká židovský), a poté po čemkoliv, s čím se v jím dobývaných územích setkal (proto se katolická tradice kraj od kraje, stát od státu liší – podle toho, na co původního se navázala, co z něj zničila, a co ponechala).

    To je to, co je ještě třeba si uvědomit a doozřejmit, se všemi důsledky. Koncept Kristus je daleko starší, než to, čemu se dnes říká křesťanství. A židé tam neplní roli iniciátorů (Jed z Judey), ale okupovaných (Jed z Říma). V tom je třeba se zbavit židokřesťanských filtrů při zkoumání minulosti. Židé jsou na tom podobně, jako evropští pohané, či jakákoliv jiná kultura, s kterou se setkal dobyvačný duch indoevropského říšského modelu. Antisemitismus je výsostně křesťanskou záležitostí (trest pro ty, kdo odmítli Krista jako „mesiáše“ – ty kdo odmítli říšský model vlády s centrem v Římě), a není od něj daleko k antipaganismu, který začal nabývat na obrysech (viz také to, co zmiňuji v článku o konání patriarchy a papeže).

    Podobně jako judejské, dopadly i původní arabské kmeny (obojí původně polyteistické), pro které byl vymyšlen pro změnu islám, pouštní verze říšského centralizovaného kultu (koneckonců Qurán čerpá z křesťanství i takzvaného judaismu, a křesťanství má s islámem společného Ježíše a Marii). I proto má dnes hlava Saúdské Arábie, Abdulláh bin Abdulazíz Al Sáúd- Strážce dvou svatých mešit (nejdůležitějších míst islámu)- španělský řád Zlatého rouna, které oficiálně může dostat jen katolík….

 12. Orel permalink
  Únor 20, 2013 10:56 pm

  3) Tabulka „podoby řečtiny a hebrejštiny“, kterou prezentuješ, je tabulkou s názvy jednotlivých písmen abecedy. Abecedu vymysleli Féničané. I názvy liter vymysleli oni. Proto jsou si názvy písmen v řečtině a hebrejštině podobné, protože oba národy abecedu od Féničanů převzaly.

  • Wolos permalink
   Únor 21, 2013 9:53 am
  • Únor 22, 2013 7:14 pm

   Dobrý den, rád bych ještě dodal, že před nimi abecední písmo , tj, jeden znak = jeden zvuk, vymyslili Egypťané a Féničtí obchodníci od nich tu myšlenku převzali. Sami Egypťané toto abecední písmo ale používali vesměs pro vyjádření jen cizích jmen , jako třeba Kesrs (ceasar) , Ptolmees (ptolemaeos a pod) . A je to dobře vidět například u písmene B .

   Tedy v egyptštině se znak pro dům nakreslí jako půdorys domu (asi jako španělské patio) a ten četli PER (odtud PER AO (velký dům a pak vlivem Řeků se zkomolil na FAR AO = FARAO , jako že byl mluvčím Velikého Domu = Egypta ten „farao“ alias PER AO .
   A ten znak převzali Feničané , ale u nich se dům řekne BETH (to je pak pořecku zkomolené beta , dnes „vita“ a na začátku je zvuk B.
   Přičemž ty „pacičky“ zahnuli dovnitř a ty pak zaoblili .
   A podobně je tomu i s dalšími znaky . Třeba vlnovka je voda MEM a tento obrázek převzali Feničané a použili jej pro písmeno M (na začátku je zvuk M) , tedy Mém alias zkomoleně řecky Mí , tak m se skládá dodnes z jakési vlnovkyi u nás , ikdyž poněkud zašpičatělé , zřejmě se voda ve feničtině a egyptštině řekne podobně, tak dodnes třeba ve svahilštině je voda memasa a tou mluví černoši.
   Pro N posloužil obrázek vztyčené kobry , had byl fénicky Nechaš a na začátku je zvuk N a je možné, že jej pak nazvali i jinak třeba Nun , pokud si pod ním představovali rybu jako Nun a to je řecké Ní a další . Snad jen několik „obrázkově“ buď převzali z prostředí, kde se psalo klínovým písmem a nebo přímo své vlastní .

 13. Orel permalink
  Únor 20, 2013 10:51 pm

  2) Co je špatného na Římské říši? Je to největší říše, jakou kdy bílí pohané vytvořili. Křesťané ji ovládli zradou, a tím ji zničili. Na tom, že starověké římské impérium ovládlo většinu známého světa, není nic špatného. Tvrdit, že studená válka byla Římany iniciovaným spiknutím, je navýsost výstřední.

  To, že se používá jednotné písmo, je výhoda, nikoli nevýhoda. Ostatně východní část Tvé novodobé „Římské říše“ používá ne latinku, ale azbuku.

  • Wolos permalink
   Únor 21, 2013 9:02 am

   „Na tom, že starověké římské impérium ovládlo většinu známého světa, není nic špatného.“

   Zavedlo mocenský model, který ve své katolické podobě manipuluje svět do jednoho velkého ZOO, pod dohledem Vatikánu, ve kterém nic jiného než „biblické hodnoty“ nemá místo.

  • Wolos permalink
   Únor 21, 2013 9:44 am

   „Tvrdit, že studená válka byla Římany iniciovaným spiknutím, je navýsost výstřední.“

   Možná je, ale položil sis někdy otázku: Qui bono?
   Podíval ses na podobnost dobývání Ancient Worldu římskými legiemi, s křížovými výpravami a kolonialismem? (šíření stále stejného mocenského, kulturně-civilizačního modelu?)
   Znáš princip, že existence vnějšího nepřítele (klidně fiktivního, hlavně hlasitého) stát posiluje, zatímco jeho neexistence stát oslabuje?
   A když je tento antagonismus vzájemný, a ke skutečné válce nikdy nedojde (jednotky První a Druhé mocnosti se spolu víceméně nestřetly, většinou to odbojovaly síly Třetího světa, což je také signifikantní), že si pak libují generálové na obou stranách, protože rozpočet jde zejména v jejich prospěch?
   A když pak „studená opona“ spadne jako mávnutím kouzelného proutku, máš tu rázem propracované latinské (USA, EU) a byzantské (RU) křídlo římsko-katolického impéria, obě v součtu vyzbrojená tak, že jim již žádná mocnost na světě nemůže symetrickými silami čelit?

   Proč asi USA a Rusko uvítaly Lisabonskou smlouvu?
   http://en.rian.ru/world/20091104/156705244.html
   http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?load=detay&link=192853

   Proč asi existuje (Čechům víceméně neznámá) smlouva NATO-Rusko?
   http://blisty.cz/kfoto/nato/nato-russia_97.pdf

   Vzhledem k Tvému badatelskému profilu by ses tím mohl zabývat více do hloubky, směr jsem naznačil.

  • Wolos permalink
   Únor 21, 2013 10:09 am

   “ Na tom, že starověké římské impérium ovládlo většinu známého světa, není nic špatného.“

   Z pohledu katolíka nebo helléna možná ne. Jiné kultury to tak vidět nemusí.

   • Orel permalink
    Únor 22, 2013 1:27 am

    To samé by udělali všichni. Keltové, Germáni, Slovani, Řekové, kdyby to dokázali. Všechna pohanská árijská etnika přepadala a asimilovala své sousedy, kdykoli k tomu měla příležitost. Římané se neodlišovali agresivitou, ale svojí jednotou, metodičností a důsledností. Svojí vůlí k moci. Prostě dělali nejefektivněji to, co dělali všichni.

    I ti Slované si podrobovali a asimilovali okolní etnika. Když zabrali české země, tak se pod jejich vlivem germánské obyvatelstvo naučilo slovanský jazyk a začalo uctívat slovanské bohy. Ještě předtím Germáni asimilovali Kelty a Keltové předkeltské obyvatelstvo. (Tady je vidět, že ani tehdejší kulty nebyly omezeny jenom na stávající příslušniky rodu.)

   • Orel permalink
    Únor 22, 2013 1:33 am

    To, že staří pohané expandovali, kdykoli k tomu měli příležitost, znamená, že expanze je pohanský přístup. Zavrhuješ-li ji, nejsi snad Ty sám ovlivněn současným vnímáním světa, které je dle Tebe křesťanské?

   • Wolos permalink
    Únor 23, 2013 10:18 am

    Expanzionistický přístup neodmítám apriori (je to přirozený jev všech kultur). Jde o to, na jaký model je navázán a kolik tento model při své expanzi potřebuje sežrat z okolí. Ten římský (v nynější katolické podobě) nebude uspokojen ani kdyby sežral celou planetu a duchovně znásilnil poslední lidskou bytost na Zemi. Je to temná tvář Moci, programovaná tak, aby stále chtěla. Jako oheň, který živením stále roste.

    „Zavrhuješ-li ji, nejsi snad Ty sám ovlivněn současným vnímáním světa, které je dle Tebe křesťanské?“

    Křesťanství, jak vyplývá z dějin, je ve smyslu expanzionismu úplně stejné, pohanské. To že se navenek deklaruje jako mírumilovné, nesnese srovnání s historickou realitou, která navíc stále trvá.

   • Wolos permalink
    Únor 23, 2013 10:33 am

    „Když zabrali české země, tak se pod jejich vlivem germánské obyvatelstvo naučilo slovanský jazyk a začalo uctívat slovanské bohy. Ještě předtím Germáni asimilovali Kelty a Keltové předkeltské obyvatelstvo. “

    Ta asimilace je otázkou, protože existuje i teorie „lingua franca“. Společná řeč. Kdy se kmeny, pro které to bylo výhodné, učily řeč kmenů, které jim měly co nabídnout (společný obchod, společná politika ap.).

    Tak jako my se dnes učíme anglicky, německy nebo rusky.

 14. Orel permalink
  Únor 20, 2013 10:40 pm

  1) Kontinentům se nějak říkat musí, Wolosi. Například i jmény odvozenými z antické mytologie. A protože Evropu obývá navzájem příbuzné bílé obyvatelstvo, které má vlivem tisíciletého vývoje četné společné rysy, vlastní jen jemu, tak je jen logické, že se o Evropě uvažuje jako o svébytné entitě.

  • Wolos permalink
   Únor 21, 2013 9:00 am

   otázkou je, zda je nezbytné, akceptovat model katolického „tisíciletého vývoje“ jak píšeš, nebo zda usilovat o vlastní

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: