Přejít k obsahu webu

Poselství krve a země

14 února, 2013
tags:

K napsání této úvahy mne přivedla poslední návštěva Blaníků, Malého i Velkého. Tyto v pravdě posvátné hory českého národa mají zvláštní moc. Tedy alespoň pro mne. Jakoby se v těchto místech probouzela má rasová paměť, dědictví celých pokolení předků. Jako bych si právě zde uvědomoval s palčivou jistotou, co je to Dědictví krve a země.

„Krev není voda“ praví stará lidová moudrost. A je to tak. To potvrdí každý etnický pohan, ať se hlásí k jakékoliv tradici. A právě Blaník může být místem, které je posvátné pro všechny tři hlavní tradice českých etnických pohanů: pro Kelty, Germány a Slovany. Ti všichni v naší zemi zanechali svou stopu. Každý z nás, dnešních Čechů má ve svém genetickém dědictví něco z těchto etnik. Etnik, která jsou jen větvemi z jediného árijského  (chcete-li indoevropského) stromu. My, čeští etničtí pohané si můžeme každý sám za sebe vybrat, jakou cestu pohanství si zvolíme. Už je snad pryč doba, kdy jistá část rodnověrců prohlašovala, že Češi a Slováci by měli být jen pro slovanské pohanství. Že to ostatní je jen „cizí“ import a „módní vlna“. Vždyť jen za třicetileté války prošly naším územím snad všechny evropské armády a tvrdit, že tu po sobě nic nenechaly, by bylo přinejmenším směšné. A ani ti první Slované, kteří sem kdysi přišli, nedorazili do prázdné země. Ještě tu prokazatelně žili Germáni, kteří už dříve asimilovali zbytek Keltů.

Tím chci říci, že je skutečně jedno, ke které tradici se etnický pohan hlásí, pokud je evropská. Sluníčkoví a pravdoláskařští pohané těm etnickým moc rádi předhazují vypjatý „nacionalismus“ a „rasismus“, někdy dokonce slyšíme i pindy o „neonacismu“. Jak směšné! Dnešní germánští etničtí pohané si bez problémů dokážou podat ruce s těmi slovanskými. Děje se to například každoročně v polském Wolinu. A nejen tam. Italští pohané nemají problém navštěvovat například řecké Delfy. Vždyť Italové a Řekové, přes smutné dědictví druhé světové války, vzývají stejné bohy, jen pod různým jménem.

Vlast, rodná země. Tak moc provařený pojem. No, jak pro koho. Etnický pohan se právem považuje za vlastence. Jeho země, jeho vlast k němu mluví. A on poslouchá. Celé generace jeho předků za ni bojovaly a krvácely. To je ten pravý význam pojmu „krev a země“. Někdo si možná vzpomene na nacistické „krev a půda“. Zní to velice podobně, to ano. Tento slogan však nevymysleli Darré, Himmler, ani Rosenberg. Toto heslo si vybralo dlouho před první světovou válkou německé mládežnické vlastenecké hnutí „Vandervogel“. Že ho později používali i nacisté, to je jiná věc. A proto ho zakážeme? Jako svastiku?! A co takhle zakázat azbuku? Vždyť se s ní psaly tabulky v Gulagu.

Upřímně nechápu „liberální“ pohany, kteří tvrdí něco v tom smyslu, že „Druidem se může stát i Vietnamec nebo černoch“. Proč by to probohy dělal?! Proč by zahodil vlastní tradici, vlastní kulturu a historii?! Etnické pohanství není univerzální nauka, je vázáno právě na krev a na zemi. Je prostě určeno pro lidi evropského původu, toť vše. Nemám nejmenší problém se bavit s indiánem nebo třeba Austrálcem. A budeme se jistě mít jeden od druhého co naučit. Ale nebudeme si navzájem vykrádat dědictví po předcích. Etnické pohanství neznamená nenávist k „cizímu“, ale úctu k vlastnímu dědictví, kterému se podařilo přežít i staletou christianizaci, třeba jen ve formě lidových svátků a zvyků. A můžeme mít také v úctě spiritualitu jiných ras. Proč ne? Pokud to tak nebude, brzo skončíme v jednom velkém tavícím kotlíku multikulturního guláše. Už se to téměř jednou stalo, když na náš kontinent přišel škodit Jed z Judeje.

Naši předkové pod obrovským tlakem Jedu z Judeje, té první verzi nadnárodní multikulti experimentu, podlehli. Už se o tom tady i jinde psalo mnohokrát. Argumenty padaly z obou stran. Z naší strany o kolaboraci elit („svatí“ Václav, Vojtěch,…). Z protistrany o „civilizačním poslání církve“. Kdo má tedy pravdu? Skutečně přinesl kříž do pohanských zemí „světlo a mír“?  Je na každém z nás, aby si zvolil. Dnes už vás ke křtu nikdo nenutí. Můžete si (zatím) svobodně vybrat. A i o tom je vlastenectví a vztah k rodné zemi. Vezměme v potaz čistě řečnickou otázku: Mezi (například) Rakouskem a (například) Itálií, vypukne válka. Na čí straně bude Jehova? A na čí straně bude papež? Jak má (například) italský katolík vědět, že bojuje na správné straně? A jak to má vědět rakouský katolík? Kde bude jeho loajalita? Zvolí rodnou zemi (jako vlastenec) nebo víru (jako katolík)? Tyto otázky si etnický pohan pokládat nemusí. Protože je vlastenec a ctí pouto krve a země.

KrumA o tom je vlastenectví. Byla by ovšem chyba, odpírat některým křesťanským hrdinům a vůdcům evropských národů vlastenectví. Například naši stateční Přemyslovci Boleslav I. Ukrutný (to je ten, co zatočil s kolaborantem Václavem) a jeho syn Boleslav II. Pobožný byli křesťané . Museli být. Jinak to tehdy prostě už nešlo. Oni za svou zem bojovali a jejich jména vyslovovali v úctě v celé Evropě. Nedávno jsem se znovu začetl do historického románu Zdeňka Rosenbauma „Stát jako strom“ (Profil 1989). Kniha se odehrává právě v dobách těchto dvou velkých českých knížat, která by měla být i vlasteneckými křesťany uctívána mnohem více, než zrádci Václav a Vojtěch. Autor tu v předmluvě nádherně podává skutečné vlastenectví:

Toto je příběh malé země, která se od začátku po staletí bránila neustálému tlaku okolních, nesrovnatelně větších a mocnějších říší, vítězila a prohrávala, ale nikdy – ačkoliv je to vlastně neuvěřitelné – jim na trvalo nepodlehla. A bylo to v první řadě zásluhou mužů, kteří stáli jako strom a čelili vichřicím, žili pro ni, umírali pro ni, milovali ji, kteří ji nosili v srdci. Tak jako vy. A já.“

To je vlastenectví. Jenže etnický pohan není jen vlastenec. On je i Evropan. Evropa je naše matka, naše společná vlast. A musí to tak zůstat. Jako kluk jsem miloval historické romány Alexeje Pludka („Nepřítel z Atlantidy“, „Rádce velkých rádžů“, „Faraonův písař“, „Rytířská jízda Jana z Michalovic“,…) V první polovině devadesátých let jsem se s ním na jedné besedě setkal. Byl už starý a zahořklý. Byl to komunista rusofilského ražení. Kovaný bolševik. A přece vlastenec. Nesnášel Němce. Ale pochopil jednu věc: Evropa je naše společné dědictví. V doslovu ke knize „Pověsti dávných časů“ (Albatros 1983) píše:

Češi mají obrovskou zásluhu na tom, že se Habsburkům nepodařilo poněmčit říši, v níž vládli, a i tím nakonec  bylo toto vězení národů rozbito za všechna bezpráví, jimiž po tolik staletí mučilo ty, z jejichž potu žilo. Tak bylo zamezeno vzniku obrovské jednotné moci od ústí Labe k jadranským přístavům., zneužitelné nezodpovědnou panující třídou Němců ke zničení všeho cenného, co světu poskytuje a ještě poskytne tento světadíl. Ale budoucnost patří těm, kdo dovedou odpouštět, nezapomínajíce přitom na minulé křivdy. Těm, kdo dovedou podat ruku i někdejšímu nepříteli, jestliže ji upřímně stiskne ke slibu společného díla, jehož je nám už tolik, tolik zapotřebí…“

Tohle je vlastenectví. Tohle je Poselství krve a země. Etničtí pohané různých evropských národů ho chápou. A co vy?

 Fotografie: Autor. Ilustrace: Gustav Krum (děkuji soukmenovci Mikymu za poskytnutí obrázku).

komentářů 41 leave one →
 1. Asgard permalink
  17 února, 2013 7:52 pm

  Myslič
  Tak argumentování má smysl, pokud protistrana argumenty uznává… Pokud protistrana argumentuje větama typu: “…. a stejně jseš nácek” nebo tím, že “Bible má vždy pravdu”

  Ano, pokud takto argumentuje, tak jde o omezence či provokatéra a nemá cenu s ním ztrácet čas, protože nejde o žádného partnera, dodržující formu slušné dikuse a zřejmě ani slušně diskutovat nechce. Není však žádoucí klesat na jeho úroveň a být „nad věcí“ a než ho někam posílat preferuji ho ignorovat či mu slušně sdělit, pokud nechce své tvrzení bez různých emočních výlevů podložit, další komunikace holt nepoběží.

  „Etnické pohanství jako takové, je pro lidi evropského původu“ samozřejmě si myslel etnické evropské pohanství…

  Žádné navážení do „sluníčkových“ pohanů jsem v článku nepocítil. Ale pokud mají ten pocit, ať svoje argumenty pěkně zformulují, rádi odpovíme.

  S těmi studenty to podepisuju, přesně tak to je.

  berešit bara elohim
  “Co se týče pohanství a vlastenectví, zde vidím čím dál více rovnítko. ” Myslíš? Já znám spoustu lidí, kteří vlastenci jsou a nejsou pohané. I já jsem vlastenec. Ovšem ne nacionalista.“

  Já ti rozumím, považuješ Česko za svůj domov, ale nechceš se vyvyšovat třeba nad Němce.

  Domnívám se, že už vzhledem k historii, nebylo vlastenectví a křesťanství vždy v úplném rozporu. Pokud však jdeme do důsledků, před Bohem jsou si všichni lidé rovni a proto by křesťan měl pomáhat všem bez rozdílu, nikoliv primárně lidem ve své vlasti (pomoc Africe, přistěhovalcům) a podobně, což může mít v důsledku negativní ekonomický a sociokulturní dopad pro mateřský národ. Setkal jsem se např. s knězem, který mi sdělil následující: „Z praktického (racionálního) hlediska by bylo nejlepší řešení romského problému made in A.H., ale poněvadž jsem křesťan, myslím, že je velice potřebné pomáhat právě jim a když se za ně budu usilovně modlit, za několik generací (a v tom je pevnost mojí víry) se jejich situace zlepší.“ Tím nechci říci, že to první řešení uznávám, ale moje víra není tak silná, abych věřil té druhé možnosti. Můžeme diskutovat mnohé další příklady, ale syntézou by mohlo být, že křesťané se mnohdy dostávají do rozporu své víry s podpůrnou preferencí své (národnostní či etnické) komunity, dále též s odpovědností vůči předkům, jejich osobním vztahem k rodné půdě apod. – toto nesouvisí s nějakou nadřazeností (viz též výše poznámka k nacionalismu), ale identitou.

  • 17 února, 2013 8:41 pm

   Ano. Ten rozpor u křest’anství a vlastenectví byl vidět třeba za WW I., kdy papež nevěděl, komu má žehnat dřív.

 2. Asgard permalink
  17 února, 2013 1:05 pm

  Wolos
  Ano přesně tak, proto jsem v komentáři uvedl i větu:
  „Je zároveň jasné, že mnozí pociťují určité slovy nedefinovatelné interní (transcendentální) prožitky, které samozřejmě moc diskutovat nelze.“
  Pokud bychom to zúžili na diskusi s jedincem křesťanské víry, je možno se především prezentovat slušně a nenechat se vytočit, neboť kdo se nechá unést emocemi a prezentuje se vulgárně, což bývá většinou na úkor argumentů, v dialogu, potažmo v očích nezávislého pozorovatele, prohrává. Co se týče témat, dá se diskutovat církev jako instituce, její vývoj, rozpory v jednotlivých evangeliích či Ježíšových výrocích, internacionalismus křesťanské víry, konfrontace judaismu a křesťanství, prezentace víry různými jedinci z hlediska historického vývoje, způsoby šíření víry, její rozpory s vědou, dogmatismus víry a modifikace proklamací dle aktuálních potřeb (viz též Wolfova poznámka o božském tajemství, když se něco nehodí do krámu), historická činnost Svaté inkvizice atd. Taky se domnívám, že je dobré umět slušnou formou podat přínos etnického pohanství pro současného člověka.

  • 17 února, 2013 5:01 pm

   Tak argumentování má smysl, pokud protistrana argumenty uznává… Pokud protistrana argumentuje větama typu: „…. a stejně jseš nácek“ nebo tím, že „Bible má vždy pravdu“, tak se nedá mnoho dělat. Snad jen poslat protistranu tam, kde Slunce nesvítí. Co se týče pohanství a vlastenectví, zde vidím čím dál více rovnítko. A upřímně si myslím, že jinak to ani nejde.Etnické pohanství jako takové, je pro lidi evropského původu, zatímco různé varianty semitského monoteismu ne. Náboženství, které staví na exkluzivitě svého boha, vyvolenosti jednoho jediného národa (i proti jiným Semitům), prostě není pro Evropany. To, že se nazaretská forma semitismu uchytila v Evropě (konkrétně v Římském impériu) je důsledkem kolaborace elit. Dnes máme naštěstí stále ještě možnost srovnávat a (zatím) svobodně hledat v pramenech. Dnes víme, že Julián Apostata měl pravdu. Co se týká „sluníčkových“ pohanů: Zrovna dnes mi bylo vytýkáno, že se do nich navážím a kazím tak jinak dobrý článek. Rád bych na to reagoval zde, aby si to mohlo přečíst více lidí, než na fb: Přišel jsem na jednu zajímavou věc, etničtí pohané (které znám osobně, nebo přes net) jsou valnou většinou manuálně pracující… Zatímco „sluníčkáři“, to jsou většinou kancelářští nebo dokonce studenti. Tedy lidé (studenti), kteří zatím nemusí (většinou) nijak zvlášt‘ fyzicky pracovat. Co to vypovídá? Pokud fyzicky pracujete, tak význam slovního spojení „krev a země“ jistě líp pochopíte… Ono totiž při práci na poli občas trochu té krve prolijete. A u mašiny v Kolbence taky.Tím nechci tvrdit, že se dnešní student neplatící daně a do práce nechodící, časem nezmění. A rozhodně bych nechtěl křivdit těm studentům, kteří pracují, aby si na studium vydělali. Znám jich naštěstí dost. Co tím chci říci? Delník, na jehož místo se tlačí gastarbeiter, který bude pracovat na černo a za menší plat, toho dělníka prostě existenčně ohrožuje. Studenta nikoliv. Proto může být student „sluníčkový“ pohan a dělník má zákonitě blíže k etnickému pohanství.

   • berešit bara elohim permalink
    17 února, 2013 6:00 pm

    „Co se týče pohanství a vlastenectví, zde vidím čím dál více rovnítko. “ Myslíš? Já znám spoustu lidí, kteří vlastenci jsou a nejsou pohané. I já jsem vlastenec. Ovšem ne nacionalista.

   • Rushwolf permalink
    17 února, 2013 6:23 pm

    No to s těma gastarbaitrama je věc, která dneska kvůli provázanosti společnosti ovlivňuje často negativně i ty kancelářské krysy 😉 (pokud nedělaj v neziskovce, která se tu o tyhle lidi „stará“). Mě taky štve že kvůli lidem co tu pracujou za nižší plat a část peněz převáděj do zahraničí klesá koupěschopnost a sociální uplatnitelnost mnoha lidem, páč se to pak odráží na stavu celé společnosti a můžu říct, že mě jako zaměstnance obecního úřadu taky nebaví každé léto tahat rumuny z popelnic kde „nakupují“, vysvětlovat jim že houpačka pro děti do deseti kg opravdu neunese tři dospělý rumunky a že v našem koloniálu s enakupuje za peníze a ne z apět prstů 😀

   • 17 února, 2013 7:32 pm

    Šit: Jak jsem psal, na tebe reagovat nebudu, my dva nemáme nic společného.
    Rushwolf: Jistě, i na ty kancelářské jednou dojde. Jen si to někteří z nich stále ještě neuvědomují…

   • Wolos permalink
    18 února, 2013 11:53 am

    Myslič:
    „Zatímco “sluníčkáři”, to jsou většinou kancelářští nebo dokonce studenti. Tedy lidé (studenti), kteří zatím nemusí (většinou) nijak zvlášt’ fyzicky pracovat.“

    Nejde jen o to pracovat, ale o to, že současný školský systém vychovává v duchu židokřesťanských „hodnot“, obalených do „lidských práv“, „anti-neonacismu“ či „anti-komunismu“. Stačí si projet osnovy ZSV nebo OV.
    Jejich myšlení je důsledkem novodobé normalizace, morálky Systému v jeho poválečném, „západním“ uspořádání.
    Postihuje to zvlášť lidi v městech a větších městech zejména (u nás Praha nebo Brno), které historicky byly vždy prvními oporami Římské říše, zatímco paganos byli „ti z venkova“. Pak už není třeba dohled „protiextrémistického oddělení“, protože tuto funkci automaticky, z nadšení, přijmou tito užiteční idioti, vychovaní Systémem a zvyklí považovat cokoliv, co jen trochu připomíná opak kř. hodnot, za projev Zla.

   • Myslič permalink
    18 února, 2013 1:33 pm

    Ano Wolosi, zřejmě máme na mysli stejné jedince. A zde je nádherná definice „sluníčkových“ a „pravdoláskařských“ pohanů od Johna Miliuse a Olivera Stonea 😀 http://www.youtube.com/watch?v=xMUcTSgRxvU

   • Wolos permalink
    19 února, 2013 1:44 am

    Myslič:
    Sluníčkový pohan je protimluv. V hloubi duše to je křesťan, vykrádající nejen pojem pohan, ale i tradice jako takové, se silnou potencí je spíše zničit, než zachovat, natož tradovat. Duchovní turista, který „fanum“ obloukem míjí, protože v průvodci o něm pochopitelně nepíšou.
    Pravda a láska jsou dnes vulgarizované platónské ideje, které popularizovalo a rozšířilo právě křesťanství, jako nástroj líbivého podmaňování okolních kultur, byť ve značně povrchní a neupřímné podobě. To není jen o jedincích, které známe (praktický doklad jevu, kterak se velmi snadno šíří kř. hodnoty, jsou-li v sekularizované podobě), ale o trendu, který panuje. A být „in“, to se nosí.

    Ti mě dostali, Conanův nevěřícný výraz to jen podtrhl 😀

   • 19 února, 2013 1:32 pm

    A nejhorší na onom „sluníčkovém“ pohanství je to, že se v něm angažují zhusta lidé, kteří si lehce nechají vymejt mozky. Nejlépe nějakým guruem za zahraničí, který od oveček inkasuje mastné šeky za „zasvěcení“ a uvedení do „stupňů“. A to je přesně to, co je dobře vidět v tom Miliusově filmu: Ve jménu jakési „květinové revoluce“ ovládne Thulsa Doom „sluníčkáře“ a pošle je zapálit svět. Samozřejmě ve jménu „Pravdy a Lásky“.

   • Wolos permalink
    20 února, 2013 10:52 am

    „se v něm angažují zhusta lidé, kteří si lehce nechají vymejt mozky“

    To je trend, který přineslo katolické křesťanství. Trend podmanění cizorodých směrů ve prospěch Vatikánu. Nepřeskočil jen do pohanství (sluníčkáři), ale např. i do „západní“ magie, či hinduismu (Hare Krišna). Je jich ale celá řada. Přitom ti všichni z nich budou tvrdit, že jsou autentickými zastánci svých tradic. Kouzlo nenuceného.

    Je v tom chování ovcí, slepá víra. Ono se hodí, udržovat v populaci mentalitu nadšených otroků, kteří si sami říkají o svého dozorce (nebo kteří se na jeho post aktivně hlásí). Z takového „materiálu“ se impéria, včetně celosvětových, staví nejlépe.
    Mnozí za to ani nemohou, byli v tom vychováni, či touto kulturou obklopeni. O to je to horší.

    Díky této diskusi jsem si následně všiml i totožného přístupu sluníčkářů, chaos magiků a katolíků k etnickým kultům a spirituálním směrům. Vykrádají a ničí je (případně modifikují v souladu s většinovým kulturně-civilizačním proudem, který je povýtce křesťanský), a zanechávají jen vyprázdněnou slupku (nálepka pohan, druid, atd.), aby to navenek vypadalo, že etnicko-kulturní pluralita („demokratický“ „respekt“ k menšinám) stále existuje. Doopravdy ovšem respekt dávají jen těm, kteří svoji tradici nechají vykrást a naroubovat na současný systém. Proto nadšeně tleskají všem, co své nauky zveřejňují a své obřady a tradice zpřístupňují (jejich důkladným poznáním se strategie k jejich podmanění nebo zničení tvoří nejlépe), a naopak brojí proti těm, kdo tak nečiní.
    Co není v trendu, je v rámci jejich primitivní binární logiky protisystémové a hodné kulturního znásilnění. Na složitější myšlenkové pochody nemají (již jsem ověřoval). Trendové myšlení je u nich příliš silně zakořeněné, tvoří součást, ba snad přímo páteř jejich identity, a kdyby se ho náhodou chtěli zbavit, bylo by to pro ně příliš bolestné, až hraničící se sebezničením. Bolest ani riskování strachu sebezničení dnes v trendu také nejsou, takže tvůrci trendu mohou být spokojeni.

    Cítím v tom římskou strategii (sluníčkáři a chaos magici jakoby součást účelového „duchovního“ spektra, určeného infiltrovat všechny dosud nevykradené nebo nezmanipulované etnické tradice). Zatím je to jen nástřel, časem třeba přijdu na víc, stopa je dost zřetelná a chování zastánců těchto přístupů přímo učebnicové.

    Thulsa Doom je proti tomu břídil, ten už přijel k hotovému 🙂

 3. Tomas permalink
  17 února, 2013 10:45 am

  Chtěl bych se trochu zastat Berešita, do kterého se někteří s chutí pustili. Myslím, že Berešit už tak nějak patří ke koloritu těchto stránek :-). Jeho příspěvky jsou slušné, nikoho neuráží a nenapadá. Na rozdíl od „šíleného profesora“ mi vůbec nevadí, pokud ovšem není jedna z jeho variací:-)).

  • berešit bara elohim permalink
   17 února, 2013 1:57 pm

   Děkuji, opravdu si toho cením, že už mě někteří přijali :). Nevím, koho nazýváš „šíleným profesorem“, ale ujišťuji tě, že zde používám pouze tento nick.

 4. Čertík permalink
  16 února, 2013 11:35 pm

  Ano pro mě tyto stránky narušuješ, já to tak cítím.Přečtu si článek,pak si čtu komentáře a všechny jsou v pohodě,pozitivní v příjemném duchu. A najednou se objeví křesťan se svými názory a ještě se diví,že sklidí nesouhlas.
  Já když vztoupím na křesťanské stránky a budu jim tam psát o Pohanství tak jim ty stránky naruším a je jasné, že mi to nějakým spůsobem dají najevo. Jenže já na jejich stránky nevztoupím a to proto,že na své duchovní Cestě necítím potřebu vést debatu s křesťanem o tom kdo má pravdu.Ať si de křesťan svou duchovní Cestou,je to jeho svobodné rozhodnutí a já to respektuji. Ale ať mi svou Cestu nebo své myšlenky nevnucuje,tím narušuje mou Cestu a tudíš mu to dám najevo.Přišel jsem na stránky bratra Pohana abych byl mezi svými a né proto abych vítal vetřelce.
  Když budeš přemýšlet dojde ti, že když vztoupíš s křesťanskými názory na stránky Pohanů vyvolá to negativní reakci.A nebo jsi to měl v ůmyslu a teť si radostí mneš ruce jak se ti to povedlo.
  A ještě než s tebou nadobro ukončím diskuzi, která je stějně kničemu, dám ti jednu upřímnou radu.Pokud chceš jít po duchovní Cestě jdi po ní a energii v kládej do ní, a jest li druhý jde jinou Cestou a má rozdílné názory tě nemusí trápit.Děláš to pro sebe.

  • Asgard permalink
   17 února, 2013 9:17 am

   Čertík
   „Já když vztoupím na křesťanské stránky a budu jim tam psát o Pohanství tak jim ty stránky naruším a je jasné, že mi to nějakým spůsobem dají najevo. Jenže já na jejich stránky nevztoupím a to proto,že na své duchovní Cestě necítím potřebu vést debatu s křesťanem o tom kdo má pravdu.“

   Ano, to je jeden z možných úhlů pohledu. Domnívám se však, že schopnost si obhájit vlastní názor a postoj dobrými argumenty (v ústní i písemné formě) je potřebný a diskuse s názorově odlišným jedincem nás může mnohdy posunout argumentačně vpřed a taky umožní vidět některé skutečnosti z jiného úhlu. Ono není zase tak těžké se v úzké skupině vzájemně pozitivně „masírovat“, ale pokud máme zájem, aby se naše komunita rozšířila a sílila, je nutný mít všeobecný přehled, argumentační převahu a vyjadřovací schopnosti. Co považuji za velkou chybu je sklouzávání do různých urážek a invektiv, místo jasně definovaných argumentů a slušného diskusního přístupu. Chápu, že mnohdy jde o nechání se vytočit provokatérem. To mně připomnělo název jedné přednášky, který sem nedávno viděl: “Máš pod kontrolou své emoce, kontroluješ svůj život“. Je zároveň jasné, že mnozí pociťují určité slovy nedefinovatelné interní (transcendentální) prožitky, které samozřejmě moc diskutovat nelze. A ještě jedna věc, která souvisí též s postojem vlastence, a to snaha svým jednáním a přístupem k životu pozitivně zaujmout své nejbližší okolí.

   • Wolos permalink
    17 února, 2013 11:14 am

    „Domnívám se však, že schopnost si obhájit vlastní názor a postoj dobrými argumenty (v ústní i písemné formě) je potřebný a diskuse s názorově odlišným jedincem nás může mnohdy posunout argumentačně vpřed a taky umožní vidět některé skutečnosti z jiného úhlu.“

    Problém je v tom, že proti víře se argumentovat nedá. Víra nejde dohromady s logikou ani dialogem. Je to drive, který oživuje nějakou představu, konstrukci světa, ale sám logický, natož komunikovatelný, není.

 5. berešit bara elohim permalink
  16 února, 2013 7:45 pm

  Co by řekli křesťané, Čertíku? To je individuální, záleželo by na tom, co bys tam psal a jestli bys byl ochotný mezináboženského dialogu. A mimochodem: ty znáš někoho, kdo JHVH dobře zná?

  • Čertík permalink
   16 února, 2013 9:04 pm

   Já jsem nenapsal, že někoho znám nebo, že ho někdo zná.Já jsem napsal, že každý má mluvit za sebe né za druhé.To znamená, že i v případě, že máš pravdu máš mluvit sám za sebe.
   Víš i když muj postoj ke křesťanství je jak si sám pochopil hodně negativní na křesťanské stránky bych nevztoupil, proč taky-nebylo by to vhodné a nevidím důvod někomu stránky narušovat.
   Tou větou jsem chtěl dát najevo,že mi připadá tvé prosazování křesťanskejch myšlenek na Pohansých stránkách provokativní.
   Křesťanství hlásá, že je jedinou a pravou cestou a to ostatní je podle křeťanství od ďábla-tak jakej mezináboženskej dialog.Vždyť dogmatické křesťanství tento dialog samo nepřipouští.
   Vím čemu křesťané věří,znám bibli a znám křesťanské učení možná lépe než kdejaký křesťan a proto vím, že je to jeden velký podvod.

   • berešit bara elohim permalink
    16 února, 2013 9:27 pm

    Opravdu narušuji tyto stránky? Tím, že nesouhlasím, s některými tezemi, co jsou tady řečeny? Narušoval, kdybych zde psal pořád jedno a to samé, a to si nemyslím. Zprvu jsem pouze reagoval na tento článek, někteří jedinci se ozvali nesouhlasně, a tak zde musím obhajovat, co si myslím. To s mezináboženským dialogem – to je jejich věc, sám si říkal, že zde má každý mluvit za sebe:) – a navíc já také nejsem dogmatický křesťan…

 6. 16 února, 2013 6:39 pm

  Hael tobě. Tohle je konečně smysluplnej pohled na věc – Myslič> Děkuji za inspiraci k zamyšlení..
  Berešit> Jak moc znáš svého boha? když mu nerozumíš v základních postojích? Tudíž ani nevíš, co od Jeho čekat? Ale…ok…jen se ptám.

  • berešit bara elohim permalink
   16 února, 2013 7:10 pm

   Moc dobře ho neznám, nikdo ho moc dobře nezná. Je nevyzpytatelný, jediná spravedlnost, která je jistá, je až po životě. Bůh je v podstatě nedefinovatelný, to je jedno ze základních pravidel víry. A Čertíkův výrok nehodlám komentovat.

   • Čertík permalink
    16 února, 2013 7:25 pm

    To jsem moc rád, že mě svého komentování ušetříš.
    Co se, ale týká tvé věty:Moc dobře ho neznám,nikdo ho moc nezná.Myslím, že bys měl mluvit jen sám za druhé.To není hodnocení zda je to pravda či ne, to je upozornění,že by každý měl mluvit sám za sebe.
    Jo a ještě něco. Co by asi řekli křesťané kdybych jim na jejich stránkách začal psát o Pohanství?

   • Čertík permalink
    16 února, 2013 7:27 pm

    Omlouvám se za překlep, má tam být,že bys měl mluvit sám za sebe né za druhé.

 7. Wolf permalink
  15 února, 2013 9:32 pm

  berešit bara elohim:
  1) V článku se psalo o Jehovovi, tak jsem to jméno užil rovněž. Snad nám to všem pohanům JHVH promine …
  2) To je klasický výklad věřících, že jestliže se něco v jejich věrouce moc nehodí do krámu, tak tomu prostě dosud nerozumíme nebo je to božské tajemství, které dosud nebylo vyjeveno. Pokud sám nevíte, co JHVH vedlo k tomu, že vyzýval k porobě, jak pak můžete o něm vědět jinou niternou záležitost, že je proti válce a stojí na straně dobra, navíc pokud vystupuje ve Starém zákoně tak, jak vystupuje?
  3) Na Bratrstvi se svobodně diskutuje a každý si tam může komentovat, jakým způsobem chce, aniž by byl cenzurován, což platí i pro zmíněného B.S, ale i o vás zde, kde platí stejná pravidla. Posuzovat web dle toho, kdo a jak na něm komentuje, by znamenalo, že díky reakcím berešit bara elohima by stránky Pohanského kruhu bylo možno považovat za židovské 🙂 Na kritice bible či činů jejich vyznavačů osobně nevidím nic špatného, pokud k tomu zavdávají důvod např. tím, že svou vírou negativně ovlivňují život lidí, národů či civilizací, které s ní nechtějí mít nic společného. Navíc je to kniha křesťanů všech národů, nejen židů, natož nějaké konkrétní rasy.
  Omlouvám se Mysličovi za delší reakci, která nesouvisí s jeho skvělým článkem, ale cítil jsem potřebu na to reagovat.

  • berešit bara elohim permalink
   16 února, 2013 9:41 am

   My víme, že Bůh je proti válce, protože Bůh je dobrý, laskavý aj. My to víme, protože to je logické. Je to Bůh. Ale zároveň se nám Bůh prezentuje jako žárlivý trestající Bůh. My víme, že se takto prezentuje, ale nevíme proč. Pohanství, tak jak ho chápete dnes, a monoteistické náboženské systémy Orientu jsou natolik rozlišné, že se nikdy neshodnou. Čili řekl bych, že se shodneme, že se neshodneme.

   • Čertík permalink
    16 února, 2013 6:36 pm

    Poslouchej, křesťanskej JHVH je jeden z nejkrvavějších bohů který kdy byl.A křesťanství přineslo do Evropy zkázu pro skutečnou duchovnost a bohužel nejen do Evropi, ale všude kam přišlo. Naštěstí tato skutečná duchovnost vydržela a znova je na vzestupu.Úspěšně vydržela křesťanskej oheň.

 8. Asgard permalink
  15 února, 2013 6:48 pm

  Perfektní článek. Teď už to chápu, ty předchozí střípky: záznamy z výletů, informace o jednotlivých bozích a knihách byly pouhou předehrou k velkolepému zamyšlení a syntéze. Přesně tak, kvalitně poskládané a pěkně podané argumenty místo omezenosti, primitivismu,invektiv, agresivity a nenávisti, v tom je budoucnost.

  • Myslič permalink
   16 února, 2013 1:32 pm

   Díky za pochvalu. Ale v přírodě takové věci napadnou pohana prostě samatotné 😀 Je tedy pravda, že od našeho posledního setkání u mě došlo k jistému posunu, možná bych to nazval i gnózí. Co se týká zdejšího filosemity, radši nebudu komentovat, bylo by to jako házet hrách na Zeď nářků. Jeho židovskou víru a kořeny mu rozhodně brát nehodlám.

   • berešit bara elohim permalink
    16 února, 2013 6:16 pm

    Tak to jsem rád :). A mimochodem, nemám židovské kořeny, jsem slovan jako poleno :).

   • 16 února, 2013 9:52 pm

    Aha. Tak ty jsi žid. Ne Žid. Tak to pardon 😀

 9. Myslič permalink
  15 února, 2013 5:58 pm

  Díky za podporu. Jsem moc rád, že nejsem jediný, kdo to tak cítí. To potěší 😀

 10. berešit bara elohim permalink
  15 února, 2013 3:37 pm

  Na jaké straně bude JHVH? Na straně dobra, ale hl. bude vždy proti válce. Jinak se mi zde některé myšlenky líbily – hlavně to o tom, že bychom měli mít v úctě spiritualitu jiných ras- to by si měli zapamatovat někteří jedinci z bratrství.net:D.

  • Wolf permalink
   15 února, 2013 4:48 pm

   berešit bara elohim: Tak jim to tam na stránky napiš, nejlíp pod článek, který spiritualitu jiných ras ponižuje, jestli ho tam najdeš, aby to bylo k věci 🙂
   A odkdy to Jehova začal být proti válce? Ve Starém zákoně se nám představuje spíše krvežíznivě, když vyzýval k porobení jiných kmenů. Ale to bylo asi proto, aby dobro došlo naplnění. Jako když se dnes válčí za udržení míru, to známe.
   Pokud proti sobě válčily křesťanské země, tak velebníčci obou stran žehnali zbraním té své. To musí Jehovovi asi rvát srdce, když nemůže vyslyšet úpěnlivé prosby svých věrných, protože zrovna nestojí na té správné válečné straně hájící dobro. Vůbec mu to nezávidím!

   • berešit bara elohim permalink
    15 února, 2013 8:23 pm

    1)Prosím neříkejte mu Jehova. To je nesprávně.
    2)JHVH musí někdy upřesnit jedny před druhými. Tato prezentace Boha možná vychází z toho, že lidé v té době takoví byli anebo také z toho, že bůh má v sobě i ničivý aspekt. Každopádně tyto texty zobrazující Boha krvežíznivě jsou pro nás často velkou záhadou. Jejich smysl se nám možná vybaví ve chvíli, kdy to bude potřeba.
    3) Na to, že se na bratrství.net nectí spiritualita jiných ras, jsem přišel z toho důvodu, že se na bratrství.net vyskytují různé rasistické promaky (viz některé výroky B.S.). Dále uvádím např. článek Dot et des, kde se kritizuje bible (ta starší část je přece i pro židy).

   • 16 února, 2013 5:15 am

    Brešite, nejdříve napíšeš, že JHVH bude vždy proti válce a pak řekneš, že někdy musí upřednit jedny před druhými? Přečti si ten Starý zákon znovu a pozorně. JHVH upřednostňuje vždy jedny před druhými a ty, které neupřednostňuje nechává mnohdy nemilosrdně masakrovat, často muže, ženy, děti a dokonce i dobytek. Můžeš v tom klidně hledat nějaký vyšší smysl, ale faktem je, že JHVH byl vždy pro válku a pro likvidaci těch, co se mu neklaní.

  • Wolos permalink
   17 února, 2013 9:09 am

   Dobro je jen subjektivní postoj, kdy se nám děje to, co je nám příjemné či jinak pro NÁS výhodné. Primitivní sebepotvrzování vlastní strategie přežití či mocenské expanze.
   V součtu vždy jen něčí konstrukce, stejně jako Bible (směs blízkovýchodních textů od Levantu po Babylón a Persii), editovaná alexandrijskými helény pro účely ovládnutí polyteistických kmenů z Judeje ve prospěch římské moci (i tzv. Šalamounův chrám nebyl nic jiného, než Jupiterovi zasvěcená Aelia Capitolina, s průvodní legendou o údajném zboření), pro niž je monoteismus nejúčinnějším nástrojem k ovládnutí národů.

   “ hl. bude vždy proti válce“

   Neznáte-li vůli JHVH, jak se pak odvažujete toto tvrdit? Projekce vlastních tužeb? Nebo mediální maska pro vnější sebeprezentaci?

   „hlavně to o tom, že bychom měli mít v úctě spiritualitu jiných ras- to by si měli zapamatovat někteří jedinci z bratrství.net“

   achich, málem mě to rozplakalo

   Deuteronomium (Devarim), kapitola 7:

   1 Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárodů početnějších a zdatnějších než ty.
   2 Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi,
   3 nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna.
   4 To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil.
   5 Proto s nimi naložíte takto: jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly pokácíte, jejich tesané sochy spálíte.

 11. Sroub permalink
  14 února, 2013 6:51 pm

  Mluvíš mi z duše

 12. Wolf permalink
  14 února, 2013 6:14 pm

  Brilantní!

 13. Harog permalink
  14 února, 2013 6:06 pm

  Opět velice podařený článek!! Říká se , že aby bylo dobra je zapotřebí zla. S tím souhlasím páč to zlo co tu ve světě je ( sice ho je víc než dobra poslední dobou ale třeba se to změní) mě právě dovedlo cestu k pohanství.

 14. Č.S. permalink
  14 února, 2013 5:22 pm

  Perfektní článek, vystihuje i mé vnitřní pocity..jen obrovská škoda, že dnešní moderní člověk na své kořeny stále více zapomíná.

  Najdu společnou řeč s většinou lidí, většina lidí po rozsáhlé debatě mé myšlenky přijme a většina lidí následně odchází stejně prázdná.
  To je stav, který nedokážu pochopit ani se s ním smířit, tahle lidská otupělost.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: