Skip to content

Živoucí víra

Prosinec 20, 2012
tags:

V těchto dnech, kdy nastává čas zimního slunovratu, je vhodná doba k zamyšlení se nad životem a smrtí, nad koloběhem zrození a umírání. Nad tímto nejvyšším a nejposvátnějším zákonem přírody. Také je to velmi příhodný čas k přemýšlení o své víře, o svém směřování a životní cestě, po které každý z nás kráčí. Odněkud a někam…

Staré cesty jsou neustále živé, a ani přes dva tisíce let trvající útlak jediného a pravého boha a jeho přisluhovačů, kteří se snažili umrtvit a dobýt chrám přírody a svatyně starých bohů, neuhasil neustále doutnající jiskřičky prastarého náboženství, které vzešlo z přírody a jejích zákonů. Příroda stvořila bohy a bohové stvořili nás. Jsme tedy jejich děti i děti přírody. I pod nánosem pokryteckých a farizejských pravd se stejně po celou dobu ukrývaly staré zvyky a obyčeje, které do dnes přetrvaly hlavně na venkově, kde měli lidé k podstatě života vždy blíže a lépe chápali přírodní zákony a věčný koloběh. Bůh křesťanů je přírodě velmi vzdálen a v podstatě ji celým svým vzorem popírá a nutí své ovečky k popření sebe sama. Což je již samo o sobě důkazem o nesmyslnosti křesťanství, které svým učením popírá a zatracuje samu podstatu člověka. Křesťanské učení a „vývoj civilizace“, která se postupem času a s vývojem techniky, začala vůči přírodě stávat více a více agresivnější a nenávistnější, vyhnaly člověka z lesních chrámů a svatyní, a on se i svým způsobem začal přírody bát a nenávidět ji. Z kdysi uctívaných draků, hadů, vlků a dalších zvířat se stala nenáviděná stvoření, symboly zla a ďábla a kořist lovená pro pouhou zábavu a povyražení. Predátoři byli hromadně vybíjeni a pronásledováni, aniž by civilizovaný člověk byl schopen soudně pochopit jejich nezastupitelnou úlohu v ekosystému. Teorie zlo versus dobro nabyla na neskutečné síle a vše, co bylo označeno za zlé a člověku nepřátelské, pak bylo většinou velmi krutě eliminováno. Samozřejmě, že všichni stáli na straně dobra a spravedlnosti. Všichni museli hromadně zabíjet draka Fáfnira, aby získali zlatý poklad, který jim však stejně přináší pouze zkázu. Všichni chtěli vlastnit bájný prsten Nibelungů, stojíc přitom samozřejmě na straně dobra. Ostatně, když se podíváme do historie dávno minulé i do doby celkem aktuální, vždycky se většina rádoby spasitelů staví výlučně na stranu dobra.

Přírodu a její vliv na nás nelze popřít či vymýtit. Je totiž věčná a mocná a člověk ji nikdy nebude schopen plně ovládnout a spoutat. Nikdy nebude moci prohlásit, že je pánem tvorstva. Můžeme ji pouze pochopit a potom se řídit jejími zákonitostmi a nechat ji na sebe plně působit.

Příroda pouze je, není ani dobrá ani špatná. Funguje celkem nezávisle na lidském snažení a pokud se ji člověk snaží řídit, tak to většinou nedopadá moc dobře.

Dalo by se namítat, k čemu že moderní člověk vůbec potřebuje nějakou víru, bohy a jakousi přírodu, když máme přece vynálezy typu ipadů, iphonů, super LCD televizorů a hyper rychlé připojení k internetu (a to popisuji pouze základní typy nových idolů a model). Doba pokročila takovým způsobem, že můžeme během pár hodin obletět celou zeměkouli, ale na druhou stranu by většina lidí v případě jakékoliv katastrofy nebyla schopna přežít bez vymožeností dnešní civilizace ani pár dní, třeba někde v lese. Je smutné, jak člověk s vývojem techniky zakrněl nejen fyzicky, ale i duchovně. Člověku stačí o víkendu navštívit pár hypermarketů a večer co večer se oddávat sledování smyšlených osudů v kouzelné bedýnce zvané televizor. Z nás lidí, se stalo miliardové stádo, které ani nemá potřebu v něco věřit, protože věří již jen svému plnému břichu, zprávám v televizi a tučnému kontu. Není to trochu smutné?

A přece i mezi tímto miliardovým stádem jsou stále žhavé jiskřičky (neplést s komunistickým hnutím), které udržují prastarý oheň. Je jedno z jakých tradic, směrů či odnoží. Tyto zárodky plamene jsou různorodé, svárlivé a neustále se mezi sebou hašteří a perou, ale jejich smysl a podstata je v zásadě stejná. Odhalení prastaré cesty, která je samozřejmě oděna v modernějším hávu, ale jejíž základ ční v dávných dobách. Je to cesta živoucí víry v bohy, duchy, předky. Víra v samotnou Matku Zemi a její odkaz. Víra v nás samotné, kteří s pomocí našich bohů rozvíjíme sebe samé a snažíme se dál nést pochodeň našich dávných předků. Jsme pouze lidé, jsme špatní i dobří, nenávistní i milující, zákeřní i šlechetní. Jsme pouze lidé. Ale nejsme svázané a tupé stádo bez emocí a instinktů…

O letošním zimním slunovratu má nastat konec světa. No myslím si, že na ragnarök, který někteří z nás tolik očekávají, si ještě nějaký ten pátek počkáme. Nicméně si raději zkontrolujte zásoby, jeden nikdy neví. Soused totiž povídal, že jejich čivava Garm již asi týden v noci hrozně vyje. A na výklad Eddy moc nespoléhejte. Všechno bude jinak…:-)

Reklamy
komentářů 41 leave one →
 1. Tomas permalink
  Prosinec 29, 2012 4:38 pm

  Vůbec to není o tom, že „jakmile kdokoliv vysloví nějaký více kritický názor, se zlou se potáže“. Je to spíše o některých jedincích, kteří mají neustálou potřebu kritizovat a poučovat, činíc tak na stále stejných webech, ovšem pokaždé pod jinou přezdívkou. Také to nemyslím nijak útočně 🙂 A pokud mistr Neferkaptah není ten, který si myslím, že je, beru vše co jsem vyřknul zpátky.

 2. Neferkaptah permalink
  Prosinec 28, 2012 8:12 pm

  Shaman Nevím, proč bych se na Tebe zlobil, jsi nejspíše sympatický člověk. Já bych se byl do těchto Vašich kruhů „nemontoval“, nebýt některých opravdu absurdních názorů o starém Egyptě, jinak proti různosti názorů samozřejmě nic nemám. K upřesnění, Platon a ti další jistě neodcházeli do E., že to „bylo módní“. Nevím ovšem, co přesně myslíš s těmi „ruskými dámami“, to že jako odcházely za chlysty nebo Skopci ? Nu, nevím, jestli to bylo „to samé“.
  Frostík Nejsem ovšem Egypťan, takže to srovnávání „poříčí“ také pokulhává, o naturalismu jsem se již vyjádřil a nebudu to „natahovat“, také Indoevropani po výtce dobře věděli, že příroda je Májá.
  Myslič Opravdu Ti dost často nerozumím, mluvíš nějakou mluvou ze Subury, jako ctitel starého Říma jistě víš, co mám na mysli. Také si opravdu, bez předstírání, nepamatuji, že bys mě někam zval. „Naši věc vyřídili.“ Nezlob se, nemáme žádnou „naši věc“, nebudu citovat dalšího „Tvého oblíbence“ Nietzscheho, ten by se chudák divil. /To víš, když už jsem tady byl, tak jsem si o Tobě leccos přečetl./ Jinak to ovšem včetně těch koulí vypadá, jako bys mě „vyzýval na souboj“, dokonce na pistole. A víš, že umím docela dobře střílet ? Ale pochybuji, že bys za mnou jezdil do Bratislavy, kde se ještě dost dlouho budu zdržovat. A byl bys dost překvapen, kdybychom se setkali, to mi věř.
  Tomase mohu ujistit, že jsem se „sem“ dostal vlastně nedopatřením, „za to může“, ovšem bez zavinění, berešit bara elohim, „padl mi do vyhledávače“, blog je – ne jediný – formálně veřejný „a diskusní“, ovšem jakmile kdokoliv vysloví nějaký více kritický názor, se zlou se potáže, Nemyslím to nijak útočně, ale nepreferuji fora přitakávačů, kteří se vzájemně poplácávají po zádech a každou kritiku berou zlobně..

  • Frostík permalink
   Prosinec 29, 2012 3:56 pm

   Zvláštní je , že se sem pane doktore dostanete nedopatřením.

 3. Prosinec 28, 2012 12:57 am

  Frostík:

  „Když se neschodnem, nic se neděje, dáme další pivo.“

  Hm, takže když se budeme častěji neshodovat, vypijeme víc piv? 🙂

  Ta debata mi trochu připomněla tu jednu část Výroků Vysokého (pokud se nepletu), kde se pravilo něco o tom, že je pořád lepší vlastní chatrč než být v cizím domě.
  Tak to bude i s tím vlastním barbarským pohanstvím….

  Dlouhé roky byla pro mě keltská a pak severská mytologie a následně pohanství skutečně velkou inspirací a cestou životem. Neměl jsem naprosto žádnou potřebu řešit „aristokratické pohanství podle nějakého Evoly“ (i když ho celkově nezatracuju). Prostě to byla moje cesta životem…. Co je vlastně cílem toho všeho?
  1: pohanství jako cesta životem?
  2: budování kolektivní ideologie, nějaké nové pohanské církve kde je cílem vítězství pohanství?

  Pro mě to je výše uvedené č: 1 – přičemž ale nezpochybňuji kolektivní ideály. Kolektivní ideály ale přijdou až postupně, pokud se prostě najdou lidé co spolu najdou společnou cestu. Cest může být zároveň mnoho. Pak se podle mého názoru přirozeně vytvoří i nějaké skutečné autority, možná i nová aristokracie (ducha).

  To kolikrát podle mého názoru až křečovité hledání aristokratického pohanství na mě působí čím dál více negativně 😦 Ne kvůli jeho vlastní existenci, ale především kvůli tomu, že tito lidé někdy sami sebe považují za nějaké lepší a vyšší a není pro ně nikdo dost dobrý. Jak řekl jeden můj kamarád a jak jsem to už i říkal Frostíkovi v té hospodě: z jedné strany „objímači stromů“ a z druhé strany „objímači aristokratů“….. když bylo před léty letní setkání na Gabretě a skoro celou dobu pršelo, řekl mi jeden ze zúčastněných, že nám pršelo, protože se špatně udělal rituál 😦 Ono sice to špatné počasí byl předpovězeno vědecky, ale to zřejmě nehrálo roli…. Teď se zase pro změnu řeší jestli je současné pohanství dost vznešené, aristokratické, jestli je dostačně historicky věrohodné – oni to dělali tak a tak, tak dnes je to třeba dělat také tak – přitom každý soudný člověk snad vidí, že historické pohanství bylo nejspíš v rámci svého společenství poněkud „totalitní“ (jak to někteří tvrdí) prostě z toho důvodu, že ti lidé tehdy byli více odkázáni na přírodu od jejíhož „chování“ se odvozovalo i přežití kmene. Trápí dnes někoho přežití zimy (kromě pár bezdomovců, samozřejmě)? Takže naše pohanství, ačkoliv vychází z polyteistického vnímání Světa jako u dávných předků, prostě vždy bude jiné. Náš Svět se vyvíjí, bohové zůstávají, pouze se vyvíjí se naše představy těchto bohů. Líbí se mi jak to popsal Joseph Campbell (Mýty Západu) a přijde mi smutné, že někteří ti hledači aristokratického a indoevropského pohanství nejsou schopni vidět rozdíl a vlastně definují svoje indoevropské ideály spíše blízkovýchodně než indoevropsky 😦 … rád bych se mýlil.

  Citace z Campbella:
  „…Ale jisté výlučně západní koplikace vyplývají z faktu, že kde dva takové protikladné pojmy jako Bůh a člověk stojí proti sobě, jednotlivec nemůže být plně loajální k oběma. Na jedné straně se může jako v Knize Jobově zříci svého lidského osudu v přítomnosti toho, co považuje za majestát Boha: „Hle, na mně málo záleží; co ti mám odpovědět?“ (Job 40:4). Nebo může na druhé straně jako Řekové zůstat věrný svým lidským hodnotám a soudit podle nich charakter svých bohů. Prvnímu typu zbožnosti říkáme náboženský a poznáváme jej ve všech tradicích Levanty: zoroastrismu, judaismu, křesťanství a islámu. Druhý typ nazýváme obecně humanistický a poznáváme jej v původních mytologiích Evropy: řecké, římské, kelské a germánské.“

 4. Neferkaptah permalink
  Prosinec 23, 2012 7:47 pm

  Dodávám k tomu ještě: eleusinské mystérie pocházely z Egypta, dokonce Athéna byla snad původně libyjsko-egyptská bohyně, Solón, Platón, Pýthagorás putovali za poučením (a zasvěcením) do Egypta.

  • Shaman permalink
   Prosinec 23, 2012 11:47 pm

   Neferkaptah: Zdá se mi to, nebo jsi skutečně rozlobený? Můžeš mi vysvětlit, proč bych se nemohl dívat na věc vlastníma očima, ale slepě kopírovat názory jiných? Nikdy jsem netvrdil, že se nemohu mýlit. Prostě vycházím z toho, že lidé se zas tak moc nemění. Tečka. Idealizování si dávných dob mi příde jako vytváření vaty na vyplnění mezer ve vědení. A že Solon, Platon a další odcházeli za poučením (a zasvěcením) do Egypta? No a co. V posledních letech carského Ruska odcházeli dámy z vyšších kruhů, za poučením (a zasvěcením) na prostý ruský venkov. Prostě se to tenkrát v Rusku „nosilo“. Proč by podobný trend nemohl nastat i v antice? Vždyť i dnes se mnozí skrz různé (pro změnu asijské) mystériá a učení „vrací ke kořenům“.

   • Frostík permalink
    Prosinec 25, 2012 10:34 am

    Myslím si, že cesty za poznáním (na vandr, do světa) se dělají od nepaměti. Otázka je jestli tito jedinci si chtěli rozšířit znalosti, nebo stát se vyznavačem nově získaných znalostí. V mnoha mystériích se museli stát zasvěcenci, jinak by jim nebyly tyto znalosti zpřístupněny. Chápu to jako postgraduální studium té doby. Názor, že to někteří dělali, jen aby byli cool, je přijatelný. Pár opravdu zapálených mystiků přivezlo nové poznatky a další je následovali jen proto, že se mohli chlubit studiem na prestižní „univerzitě“. Nic co by jsme neznali.
    Jak jsem pochopil, Neferkaptah je vyznavačem egyptských bohů, proto ho
    točí tvoje výklady. Mohl by to přejít se znalostní převahou (Egypt by měl dobře znát) a vysvětlit Ti jak to asi bylo. V tom mám třeba rád debaty s Fíbou. Každej řeknem svoje názory na věc a probíráme různé pohledy na základě svých zkušeností a znalostí. Závěr je přínosem pro oba. (většinou vede Fíba :o) ) Když se neschodnem, nic se neděje, dáme další pivo.
    To tady by jste se upsali.
    Pochop, že odlišnost mezi ním a námi je asi stejná, jako je rozdílnost mezi jeho zemí bohů – pouští s uzounkým proužkem poříčí a našimi lesy, háji a rozkvetlými loukami, protkaný sítí vodních toků.

 5. Neferkaptah permalink
  Prosinec 23, 2012 7:29 pm

  1) „Nikde jsem netvrdil, že Sumeřané byli Semiti.“ Napsal jsi doslova: „Proč se tady pořád pokoušíš protlačit ten semitismus ? Teď zrovna ten Sumer ?“ Tak co/jak to je ?
  Pokud jsi to tedy myslel jinak, vyjadřuj se jasně ! A v opačném případě se nevymlouvej !
  2) Tomasi, vícekrát bylo možno pozorovat, že Tobě vždy snadno povolí nervy, obvykle ještě dříve, než Ti dojdou argumenty, lépe řečeno, než vůbec nějaké použiješ ! To je pak skutečně dost „jednoduché“. Jsou to snad veřejné stránky, ne-li, tak si je uprav pouze pro „interní uživatele“ ?!
  3) Představa, že egyptské chrámy a jiné posvátné stavby, včetně pyramid byly vybudovány jen ke „slávě nějakých monarchů“ je zastaralá, zcestná a směšná, měli byste si o tom něco přečíst, než se pokusíte takovým způsobem „argumentovat“, stejně naivní jsou ty řeči o incestech, degeneraci a nechápavé zdůrazňování, že „faraon byl považován za boha“. Zejména ve starých dobách byl vysokým zasvěcencem, a v tom spočívala ta jeho „božskost“. Navíc nápisy v chrámech zdaleka neobsahují jen nějaké „biografie“ vládců, což je také dobře známo. Já (egyptským) bohůmžel považuji za „rouhání nebo znesvěcení“ spíše to, když někdo suverénně hovoří o věcech, o nichž nemá valné povědomí.
  Ale o takových skutečnostech ještě z doby antiky, ale někdy i z ještě pozdější doby postmoderní ctitelé „tradic“, vyvrácených z kontinuity a iniciačního principu, pochopitelně – a navíc ve svém zbožnění pouhého naturalismu – nevědí zhola nic.
  Omluvou nám všem může být to, že my už vůbec nejsme schopni pochopit takovou vysokou spiritualitu, která byla ovšem skutečným základem západní civilizace, jak si to uvědomovali již Řekové a uznávali to.

  • berešit bara elohim permalink
   Prosinec 23, 2012 7:59 pm

   číslo 3) – škoda, že zde není tlačítko to se mi líbí 😀
   Ale předem varuji před zidealizováním starověkého Egypta.

  • Prosinec 23, 2012 9:29 pm

   Tak hele, už tu padlo, že Sumerové sine s největší pravděpodbností nebyli Semité, jenže jejich náboženský svět Semité přijali… Co na tak jednoduché věci nechápeš? Pokud to někdo , kdo se tu před časem honosil vysokoškolským titulem nechápe, pak je mi to upřímně líto 😀 Už jednou jsi se vykecával z toho, abychom se osobně sešli a naši věc vyřídili… Už na to máš koule?

  • Wolos permalink
   Prosinec 24, 2012 9:10 am

   “ Já (egyptským) bohůmžel považuji za “rouhání nebo znesvěcení” spíše to, když někdo suverénně hovoří o věcech, o nichž nemá valné povědomí.
   Ale o takových skutečnostech ještě z doby antiky, ale někdy i z ještě pozdější doby postmoderní ctitelé “tradic”, vyvrácených z kontinuity a iniciačního principu, pochopitelně – a navíc ve svém zbožnění pouhého naturalismu – nevědí zhola nic.“

   Tesat do kamene.

  • Tomas permalink
   Prosinec 24, 2012 12:25 pm

   Mohu Tě ujistit, že při psaní mého prvního příspěvku mi opravdu nervy nepovolili. Nebo jsi snad měl pocit, že Tě nějak urážím?? Skutečně mi pouze šlo o Tvé dušení zdraví a pohodu, když jsem viděl co s Tebou dělají příspěvky některých barbarů, ze kterých tekly nervy spíše Tobě. Do diskuse jsme v žádném případě nechtěl zasahovat, tudíž nějaké argumenty nebyly třeba. Stránky jsou samozřejmě veřejné, nemám potřebu na tom nic měnit, ani Ti zakazovat přístup. Uznej ovšem sám, že prudit a školometsky poučovat na stránkách o kterých nemám valné mínění, není zrovna taky známka vyspělosti. Je to podobné, jako kdybych tohle činil třeba na katolickém fóru. Apropo, problém „horké ruky“ a absence skutečných znalostí je problémem všech internetových diskusí. Tyto stránky nejsou vyjímkou a ani nemají ambice stát se diskusním klubem vysokoškolských mudrců. A katovna už se ke vší smůle nevysílá…

 6. berešit bara elohim permalink
  Prosinec 23, 2012 3:50 pm

  Myslič: A cotakhle sepsat nějaký článek? Toho se nedočkáme?
  Klidně, ale nevím jak.

 7. Myslič permalink
  Prosinec 23, 2012 12:45 pm

  Ohledně Egyptského pohanství jsem psal zrovna nedávno : https://pohanskykruh.wordpress.com/2012/10/03/egyptsti-bohove/
  Jinak vítám „pana profesora“ zpátky 😀 A nikde jsem netvrdil, že Sumeřané byli Semiti 😀

 8. Prosinec 23, 2012 11:56 am

  Pokud budu mluvit za sebe, tak jsou mi opravdu největší inspirací ti ctitelé lesních svatyní, nebo chcete-li „barbaři“, tedy národy, které sídlily v antických dobách na sever od Alp. Je to ostatně docela logické, protože jsem se v tomto prostoru narodil a také zde žiju. Řekové a Římani už mi tolik blízcí nejsou, ale jistou příbuznost zde pořád cítím. Egypt a Sumer, no rád se třeba kouknu na nějaký dokument, ale jinak je to pro mě jiný svět a vzdálená kultura. Shamanovi rozumím, při pohledu na ty egyptské monumenty za tím moje duše „lesního barbara“ také spatřuje spíše toho monarchu a jeho mocenskou politiku, než tu spiritualitu. To však neznamená, že bychom egyptský duchovní systém popírali, jen nám prostě není vnitřně blízký.

 9. Neferkaptah permalink
  Prosinec 23, 2012 10:40 am

  Do třetice: A je opravdu tristní, když si někdo plete instituci posvátného krále s volbami soudobého střihu, to mluví samo za sebe a také o úrovní těchto stránek, a takových diskusí, kde kdejaký diskutér posuzuje „rychlou rukou“ cokoliv bez skutečných znalostí.

  • Tomas permalink
   Prosinec 23, 2012 5:26 pm

   Na to je velmi tristně jednoduchá rada! Ovládni při čtení těchto stránek Své ego a nechej jednoduché barbary plkat. Úroveň těchto stránek, je jaká je. Pro tebe asi málo intelektuální, tudíž sem nelez a budeš mít svatý klid.

 10. Neferkaptah permalink
  Prosinec 23, 2012 10:12 am

  O tom árijském pohanství už jsme dost slýchávali před lety od předků národních syndikalistů, jak se nyní „dovedně“ nazývají, ale nic ve zlém, Sumeři ani Egypťané nebyli Semiti. A pokud se nemýlím, nazývali pohanští Řekové a Římané ty ctitele lesních svatyní barbary, některým jejich tzv. potomkům to nejspíše zůstalo a dávají to ostentativně najevo.

  • Wolos permalink
   Prosinec 24, 2012 9:08 am

   Hřebík na hlavičku!

   Ano, vše co bylo mimo polis, byli pro Řeky barbaři. Římané tento pohled tuším od nich posléze převzali.

 11. Neferkaptah permalink
  Prosinec 23, 2012 10:05 am

  Jaksi jste všichni zapomněli na krásné a významné chrámy – i ty prastaré „našich souvěrců“ Řeků a Římanů a Šamanovi doporučuji, bez nějaké jizlivosti, aby se raději věnoval šamanismu – bez chrámů – než egyptským chrámům a nesmyslným spekulacím, zda tyto chrámy byly chrámy nebo „chrámy ve vlastním slova smyslu“ nebo agitační střediska faraonů nebo supermarkety, zdá se, že nejen nebyl v Egyptě, ale že o tom ani nic nečetl, ačkoliv jen v češtině o tom existuje cca 100 knih, o dalších knihách v dostupných evropských jazycích ani nemluvě – a že to byly posvátné objekty je zcela zřejmé, uznávají to egyptologové tradiční i alternativní. A měli Egypťané chrámy ještě v dobách, kdy „naši předkové“ měli jeskynní svatyně.

  • Shaman permalink
   Prosinec 23, 2012 4:13 pm

   Neferkaptah: Nikde jsem nepsal, že eg. chrámy nesloužili obřadním účelům. Je třeba pozorněji číst 🙂
   Ale ani ve snu by mě nenapadlo, „zdobit“ svou svatyni informacemi o mém životě. Pokládal bych to za rouhání a znesvěcení. Chápu, že faraon byl pokládán za boha, no nevěřím tomu. Z mého pohledu to byli lidé, navíc občas vzešlí z incestů, takže to co jiní mohou označit za božskost, já mohu označit za degeneraci. Nemám nic proti Egypťanům, jenom mi jejich víra nic neříká, což neznamená, že ji netoleruji.
   Šamanismu se nevěnuji, je to pouze má stará přezdívka. Příroda byla a pořád je tím největším monumentem, který znám. Který nám stvořili bohové a veškerá snaha lidí vybudovat něco „největšího“ mi prostě připadá úsměvná až trapná.

 12. Myslič permalink
  Prosinec 23, 2012 9:59 am

  berešit: Proč se tady pořád pokoušíš protlačit ten semitismus? Ted‘ zrovna ten Sumer? My se zde zaobíráme pohanstvím árijských národů, semitské pohany rozhodně nepovažujeme za své „souvěrce“. Třeba Baala nebo Molocha bychom, podobnějako toho Jehovu, nikdy neuctívali…

  • berešit bara elohim permalink
   Prosinec 23, 2012 1:35 pm

   Já zde na něj pouze upozorňuji. Protože když se lidem řekne pohan, představí si právě keltské, slovanské nebo germánské směry, které jsou přírodně založené a mají takové názory, jaké zde slyšíme dne a denně. Já beru pohanství komplexně a zdá se mi dobré upozorňovat i na ty ne až tak přírodně založené směry, směry, které neberou starověký orient pouze jako jed, protože na ty se často zapomíná.
   Sice máte pravdu, že zde se zaobíráte indoevropským pohanstvím, ale nikde zde nestojí, že je jen o nich dovoleno mluvit. Tak prosím mějte pochopení, že cesta pohanství nevede jenom přes haťapaťa v přírodě.

   • berešit bara elohim permalink
    Prosinec 23, 2012 1:41 pm

    Mimochodem:I když Sumerové nebyli semité, řadí se k semitskému pohanství. A Egypťané jsou zcela zvlášť.

   • Prosinec 23, 2012 1:41 pm

    A cotakhle sepsat nějaký článek? Toho se nedočkáme? 😀

 13. Shaman permalink
  Prosinec 23, 2012 1:20 am

  berešit bara elohim: Jistě, netvrdím že chrámy v Egyptě nesloužili i jako chrámy. Jenom trochu pochybuji o tom, že jejich poslání bylo pouze duchovního charakteru. Ale pokud by i ne, nelze to mít faraonům za zlé. Prostě dělali co pokladali za správné. Bylo by zajímavé, ovšem dnes už samozřejmě nemožné, zjistit jak se na tyto stavby dívali ti, co monumenty svýma rukama stavěli a platili. Asi bychom nalezli pozitivní i negativní postoje.

 14. berešit bara elohim permalink
  Prosinec 22, 2012 10:15 am

  Frostík: Formuloval jsem to divně: Sice jsem napsal kamenné chrámy, protože když si představím budovu, tak je z kamene. Jinak jsem tím ale myslel normálně budovy.
  Shaman: Myslím, že to byly skutečné chrámy v pravém slova smyslu. Kde jinde by přebývali jejich bohové? Nemáte tím náhodou na mysli zádušní chrámy? V Egyptském chrámu byla normálně socha boha nebo obrázek a o ty se kněží starali a dělali tam různé rituály. Jinak ale také byl Egyptský chrám hospodářské centrum a centrum vzdělanosti.

  • Frostík permalink
   Prosinec 22, 2012 2:21 pm

   Musím souhlasit s Mikym, že nevíme, kam se mohl ubírat vývoj pohanských svatyní. Nejde, ale o materiál, spíš o význam posvátného háje. Ten se těžko nahradí zděnou stavbou. Co nám napovídají nálezy oltáříků v budovách, spíš šlo o svatyni rodinou, neboť ostatní nálezy z těchto objektů dokládají běžné užívání. Zajímavé jsou čtyřůhelníkové (?) svatyně, kde je vyčleněn sakrální stavba, ale ostatní budovy mají obytný a hospodářský charakter. Že by elita si zabírala duchovno jen pro sebe? Nevíme a nebudem vědět. Neřešme to. Víme co nám chtěl Tomas říci.

 15. Shaman permalink
  Prosinec 22, 2012 7:39 am

  Miky: No, pokud jde o muslimy a židy tak ne. Ale viděl jsem třeba jak papež prohlásil židy za „starší bratry ve víře“. To by se dalo vysvětlit všelijak.
  berešit bara elohim: V případě Egypťanů by se dalo spekulovat, zda šlo skutečně o chrámy v pravém slova smyslu. Nebyl jsem v Egyptě, no mám pocit, že tyto stavby sloužily spíše jako propagační nástěnka či bilboard, s údaji o faraonech. Něco jako u nás před volbama. Taky na nás ze všech možných i nemožných míst čumí kdejaký lump a čím větší lump, tím větší „monument“, tedy fotka.

  • Prosinec 22, 2012 8:18 am

   Stejně mám za to, že opravdovými souvěrci by se pro papeže tito „starší bratři ve víře“ stali teprve tehdy, kdyby se nechali pokřtít. 😉

 16. Frostík permalink
  Prosinec 21, 2012 8:40 pm

  berešit bara elohim – Náboženství Keltů před christianizací” – zde to máte černé na bílém. Např. u britského Harlow.
  To je opět z okupace Říma. Galo-římské období. Já osobně vím jen o vstupním portálu z kamene v keltsko-ligurské svatyni v Roquepertuse, ale o zděné nevím.
  A proč považujete Egypťany a Sumery za špatný příklad? Vždyť to jsou také pohané…
  Myslím, že Tomas myslel evropská etnika. V Africe a na Blízkém Východě mají ten vztah k přírodě dost kořistnický. Výpásli a vykáceli co se dalo. Proč asi tam vznikl judaismus, křesťanství a islám?

  • berešit bara elohim permalink
   Prosinec 21, 2012 9:31 pm

   U Harlow máte pravdu, ten článek už jsem četl dávno, a tak si to až tak nepamatuji. Nicméně je v tomto článku jedná památná věta: Nacházela se (ty posvátná místa) buď ve volné přírodě (v hájích, u pramenů řek, na vrcholcích hor, v jeskyních) nebo v uměle zbudovaných objektech-chrámech, jejichž existenci máme doloženou od nejstarších dob (a nikoli teprve po kontaktu Keltů s řecko-římskou civilizací, jak se mnohdy neprávem tvrdí).
   Abych Vám nyní řekl nějaký konkrétní případ, tak to nevím, nejsem archeolog.
   A k těm Sumerům a Egypťanům, mám tomu rozumět tak, že se za své orientální spoluvěrce stydíte:)?

   • Frostík permalink
    Prosinec 21, 2012 9:59 pm

    Co mám nastudováno, uměle postavené chrámky (archeolog vám řekne, že to není na 100%, pouze tomu nasvědčují některé hmotné nálezy) stavěli keltové ze dřeva a z mazanice. Proto bych rád znal případ zděné keltské svatyně.
    Určitě se za spoluvěrce nestydím, ale místo dává svého ducha, je tu spíš odlišnost.

   • Prosinec 22, 2012 6:14 am

    Tak pravda je, že nikdo z nás neví jak by se pohanství a jeho svatyně vyvynuly, kdyby nebylo násilně potlačeno. O to ale nejde. Jde spíše o to, že z křesťanského pohledu je člověk korunou všeho stvoření, (nikoli jeho rovnocennou součástí) a dostal od Boha v bibli příkaz naplnit a „podmanit!“ si zemi a všechny ostatní tvory.
    Co se týče Egypťanů a Sumerů, tak ačkoli to byli polyteisté, za souvěrce je nepovažuji, spíše za vzdálené příbuzné. Křesťané, Židé a Muslimové se navzájem za souvěrce, pokud vím, také nepovažují, ačkoli jsou to všechno monoteisté.

  • Wolos permalink
   Prosinec 23, 2012 6:11 pm

   „V Africe a na Blízkém Východě mají ten vztah k přírodě dost kořistnický. Výpásli a vykáceli co se dalo.“

   To dělali i evropští pohané. Jen si to dnes naivní neopohané, redukující přírodu stejně jako křesťané na estetickou a rekreační funkci, neumí přiznat.

   „Zlatý věk, který se nekonal aneb příroda posvátná i drancovaná.“
   část první: http://www.energybulletin.cz/?q=clanek/zlaty-vek-ktery-se-nekonal-aneb-priroda-posvatna-i-drancovana-cast-prvni
   část druhá: http://www.energybulletin.cz/?q=clanek/zlaty-vek-ktery-se-nekonal-aneb-priroda-posvatna-i-drancovana-cast-druha

 17. Frostík permalink
  Prosinec 21, 2012 7:56 pm

  Tomasi, cítím to taky tak. Potěším tě. S Fíbou jsme měli setkání s hledači pohanství na Gabrétě. Jsou to mláďata (proti nám), ale jdou naším směrem.

 18. berešit bara elohim permalink
  Prosinec 21, 2012 2:48 pm

  „Křesťanské učení a „vývoj civilizace“, která se postupem času a s vývojem techniky, začala vůči přírodě stávat více a více agresivnější a nenávistnější, vyhnaly člověka z lesních chrámů a svatyní, a on se i svým způsobem začal přírody bát a nenávidět ji.“
  Že křesťané vyhnali lidi z lesních chrámů a svatyní? Myslíte to pouze obrazně nebo ne? Pokud ne, tak s tím si dovolím nesouhlasit, Keltové měli kamenné chrámy (stavby), Egypťané, Sumerové aj.
  A že se začali přírody bát? Když se kouknete třeba na Enlila, tak bych řekl, že vám to je jasné…

  • Frostík permalink
   Prosinec 21, 2012 7:47 pm

   Můžeš mi, prosím tě, dát odkaz na nějaký keltský kamenný chrám? Nepočítám stavby z Římské okupace a nasucho postavenou plošinu na Závisti u které se dohadujem o ůčelu. Dík
   Egypťany a Sumery považuji za špatný příklad.

   • berešit bara elohim permalink
    Prosinec 21, 2012 7:55 pm

    http://dingir.cz/archiv/Dingir102.pdf článek: „Náboženství Keltů před christianizací“ – zde to máte černé na bílém. Např. u britského Harlow.
    A proč považujete Egypťany a Sumery za špatný příklad? Vždyť to jsou také pohané a jejich náboženství jsou zastoupena na novopohanské scéně.

 19. Tyrfing permalink
  Prosinec 20, 2012 9:14 pm

  Leda by ten soused bydlel v Horni Gnipske…

 20. Harog permalink
  Prosinec 20, 2012 6:39 pm

  Jeden z nejlepších článků !!!!!! Sláva bohům Sláva přírodě!!!!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: