Přejít k obsahu webu

Nitro etnického pohanství

10 května, 2012
tags:

V této eseji bych se rád zamyslel nad přístupem k etnickému pohanství jakožto reálné životní pouti dnešního pohana, který ač žije v realitě současné společnosti, tak i přesto může reflektovat odkaz svých dávných předků, jejich zvyků i vztahu k zemi a půdě, na níž žije.

Stává se v poslední době nehezkým zvykem různých New Age pohanů očerňovat etnické pohany, podsouvat jim různé ideologie, názory apod. Je otázkou, co tím sledují a také komu tím slouží? Ne, nevidím za tím nějaký komplot či velké spiknutí, vidím za tím pouhou lidskou hloupost a obrovské nepochopení. Dalo by se říci, že i nepochopení samotné podstaty reálného života člověka, neboť život člověka je i v dnešní pseudohumanistické době stále bojem o přežití, i když okolní společnost si to povětšinou nepřipouští a neustále se ohání demokracií, humánností a podobnými frázemi. Stačí se podívat na okolní realitu. Žijeme v rádobykřesťanské společnosti, kde se většina vládnoucí garnitury hlásí k tomu, že věří v křesťanského boha, že navštěvují mše a vzývají humanitní hodnoty a pravdu s láskou. Ovšem vše je pouze lež, které snad nevěří ani sami hlasatelé těchto farizejských blábolů. Společnost je za hlásání pravdy a lásky tlačena k brutální soutěži v konzumu, kde vítězí jen ti nejotrlejší. Podobně se pak dle mého názoru chovají i tzv. New Age pohané což jsou vyznavači hnutí jako Wicca, novodobého druidismu, který s původními hodnotami a učením druidů má společný snad jen název, a různé pomatené rádoby čarodějky, které se zaobírají výhradně bílou magií a jejichž krédem je žít tak, aby neublížily, což už je samo o sobě v reálném životě nemožné. Takže i tito rádoby hodní a správní pohané hlásají určitá kréda a poselství, ovšem v realitě se jimi sami moc neřídí, protože se jimi vlastně ani řídit nelze. Je nesmírně zajímavé, že dle těchto New Age pohanů do pohanství v žádném případě nesmíme řadit novodobý satanismus. A zde se důrazně táži proč?! Jak mohou představitelé hnutí Wicca, které vzniklo uměle a absolutně nemá žádnou návaznost na původní kulty, odsuzovat též uměle vzniklý směr, který se ovšem původními kulty v podstatě dost zaobírá a navíc je pevně ukotven v realitě života.

To samé platí pro novodobé druidy. Kdo jim dal nějaké oprávnění či certifikát? Nějaké obskurní spolky z tramtárie? Co mají ony společného s druidismem? Je třeba si uvědomit, že pojem druid byl v dávných časech pevně spjat s kmenem či národem, na názvu nezáleží. Prostě šlo o jedince, kteří byli pevně spjati se svým etnikem, vzdělávali se po celý svůj život a druidem se nestali z rozmaru ze dne na den. Tito jedinci k tomu také museli být předurčeni. A znovu zdůrazňuji onu spjatost s etnikem. Římané nebyli hloupí, když svou pozornost zaměřovali na vyvražďování právě druidů, neboť to byli právě oni, kdo nepřímo vedli své kmeny a klany. To samé by se dalo říci i o starých germánských kmenech, kde byly kněžky či kněží stavěni na úroveň bohů a byli pro svůj kmen posvátní. Etnické pohanství vychází právě z těchto starých časů, kdy například konkrétně na našem území se prolínaly vlivy keltské, germánské a slovanské. Každý z těchto vlivů je zde stále cítit. Ovšem těžko bychom u nás mohli cítit např. vliv Buddhův. Nepopírám tímto jeho existenci či učení ovšem není a nemůže být spjat s touto půdou a krví lidí, kteří zde žijí a jejichž předkové zde žili také. Nemůže být také spojován s jejich myšlením, které je prostě jiné než myšlení asijských národů.

Etnické pohanství je pohanství půdy, krve a víry, což samozřejmě neznamená, že je namířeno proti jiným náboženstvím ve smyslu přímé agrese či dobyvačnosti. Ale samozřejmě, že pokud se cítí být ohrožováno nepřirozenými vnějšími vlivy, je nejvyšším pudem sebezáchovy přímý boj. Já osobně třeba nemám zájem žít v zemi plné mešit, v zemi plné přistěhovalců, kteří žijí na dávkách, jak to můžeme vidět třeba ve Skandinávii. Není smutné vidět tato kdysi hrdá království, která dlouho odolávala tlaku Kristových pohůnků, jak nyní skomírají pod masou nepracujících přistěhovalců, kteří znevažují a zneužívají zákony zemí, které je přijaly s otevřenou náručí? Kdy se původní obyvatelé bojí říct svůj názor? Již sami přední politici zemí jako třeba Francie přiznávají, že multikulturalismus nefunguje a byl to špatný nápad.

Etnické pohanství může být často spojováno s fašismem, nacionalismem a podobnými pojmy. Ovšem má to s tím pramálo společného. A to, že se k etnickému pohanství hlásí, třeba lidé národně zaměření z něj nečiní nic podobného. Etnický pohan sám o sobě absolutně nemá nebo by respektive neměl mít problém s příslušníkem jiného etnika než je jeho. Ale samozřejmě to platí jen do doby, než si příslušník jiného etnika začne nárokovat například jeho ženu, půdu či dokonce jeho život. To, že je někdo spjat s půdou, na níž žije, a s krví svých předků z něj přece nečiní extremistu či nějakou nebezpečnou osobu. Pokud si někdo myslí opak, v tom případě mu není pomoci a viděl by bubáky i ve sklenici utopenců.

Etničtí pohané bývají často také obviňováni z rasismu. To je další velká hloupost a omyl. Osobně se přiznám, že bych měl dost velký problém při obřadu třeba s černochem, ovšem nikoliv kvůli jeho odlišné rase, nýbrž proto, že bych nevěřil, že chápe např. smysl úlitby Wotanovi, Wotanovu osobnost a vliv a smysl obřadu vůbec. S tím samým černochem bych ovšem neměl problém jít na pivo. Černoch má prostě v krvi své bohy, své předky a jejich odkaz a má také v krvi jiný způsob přemýšlení. Což z něj ovšem nečiní o nic horší bytost, než jsem já. Ale stejně je každý z nás svým způsobem jiný ale zároveň stejný. Lišíme se právě svou krví a tím, co si v ní neseme, svým způsobem myšlení i svou příslušností k jinému kmeni. Nelišíme se tím, že jsme lidé a žijeme na stejné planetě a naše základní návyky jsou v podstatě stejné. Na druhou stranu nechápu, proč by se měli v Evropě ve velkém přijímat tisíce přistěhovalců, kteří jsou fascinováni evropským stylem života.

Tudíž etnické pohanství nemůžeme zaměňovat s žádnou totalitní ideologií, protože ono samo je v podstatě liberálnější než ti skuteční rádoby liberálové, kteří možná ani nechápou skutečnou podstatu onoho slova a místo reality se pohybují někde v mlhách, kde hledají bájný Avalon, plný pravdy a všeobjímající lásky.

Nebylo by špatné, kdyby ustalo neustálé rýpání a obviňování mezi pohanskými skupinami u nás, ale zřejmě to nejde a Bohové se tím nejspíš dobře baví.

komentářů 31 leave one →
 1. Koukol permalink
  20 května, 2012 4:20 am

  Tobě Wolosi nemá smysl něco vysvětlovat. Jenom na Revoltě. info je o fašismu dost informací. Pro mě jen štěstí, že tam není diskuse… :-/

  • Wolos permalink
   20 května, 2012 7:37 pm

   Podsouvej si co chceš, ale tento článek napsal Tomas.
   Navíc o fašismu nevím nic určujícího, protože nejsem helén ani Mussoliniho obdivovatel, a tento myšlenkový směr jsem hlouběji nestudoval.
   Zřejmě se Tvoje kryptokřesťanství (a „láska“ projevující se pojmy „trotl“, „wůl“, „fašismus“) vyjevuje v plné nahotě po tom, co sis přečetl pár kritických článků, které se dotkly těch správných míst.
   Jako měšťák však nemusíš zoufat, pohanem podle svých slov nejsi, tak nemusíš marnit svůj čas diskusí zde v kruhu pohanů, neboť se Tě již z definice ony články netýkají.

   Otazníky pak budí, proč sem vlastně chodíš . Jsi po jistém heretikovi už druhý „inostraněc“, a Tvoje aktivita zde začíná připomínat koukol v obilí.
   Tomasova věta „Stává se v poslední době nehezkým zvykem různých New Age pohanů očerňovat etnické pohany, podsouvat jim různé ideologie, názory apod.“ tak sedí docela dobře.
   Ta která následuje, je pak trefou do černého: „Je otázkou, co tím sledují a také komu tím slouží?“

 2. Tomas permalink
  15 května, 2012 12:28 am

  Pokud by byli všichni poloviční wicani tak v pohodě jako Miky, bylo by to fajn:-)

  • Frostík permalink
   15 května, 2012 12:22 pm

   Jestli to nebude tím, že vás hodně chápeme. Náš směr Wicca jde těsně vedle vás a rozdíly ná s nutí k zamyšlení.

   • 15 května, 2012 12:46 pm

    A my to už taky víme. Ostatně, bylo dobrése sejít 🙂

   • Tomas permalink
    15 května, 2012 6:11 pm

    Ono je to stejně Frostíku vždycky všechno nakonec jen o lidech a jejich inteligenci a schopnosti vnímat a chápat a domluvit se. A je podle mě jedno jaký proud vyznávají. Tebe a Mikyho jsem velmi rád poznal.

 3. Myslič permalink
  14 května, 2012 8:11 am

  No, co se týká „etnického pohanství“, tenhle víkend se nám ukázalo, že spolu jeho vyznavači dokážou velice dobře vyjít 🙂

  • 14 května, 2012 8:38 am

   Takže jste se nepobili? Tak to je dobrá zpráva 🙂

   • Myslič permalink
    14 května, 2012 8:56 am

    Nepobili 🙂 Ale někteří se poblili 🙂

   • Aurelius Nordenstern permalink
    14 května, 2012 9:39 am

    Hrome! To mně fakt štve, že jsem nemohl! Nicméně podobné souznění mi není neznámé- na Beltainu v Telči r. 2002 jsem tančil v medovinovém opojení přímo na pódiu – jsa oděn v římské tóze, v objetí s potetovaným Galem a hromotluckým Vikingem v rohaté přílbě…. dostalo se nám potlesku.

   • 14 května, 2012 6:40 pm

    A to podotýkám, že nestloukli ani nás poloviční wiccany. 😉

 4. Wolf permalink
  13 května, 2012 12:29 pm

  Doriane, dle mého názoru má etnické pohanství a národovectví společné hledisko, řekněme ve stylu „košile bližší než kabát“. Pohanství se smyslu duchovním, národovectví se smyslu politickém. Bavíme se snad o pohanství současném, ne historických kmenech a rodech. Etnický pohled nevylučuje kmeny ani národy.

  • Dorian permalink
   13 května, 2012 1:05 pm

   Ve smyslu politickém ? Já teda vždycky myslel že národy ve střední Evropě jsou založeny na kulturním smyslu.

   • Aurelius Nordenstern permalink
    13 května, 2012 1:30 pm

    Nejhorší na všem je, že nám po staletí a nyní znovu vnucují představu, že Evropa má křesťanské, potažmo dokonce židokřesťanské kořeny!

   • Wolos permalink
    13 května, 2012 8:45 pm

    V jistém smyslu má. Koncepce Evropy, tak jak ji známe, přišla až s křesťanstvím (koneckonců, pro sjednocenou Evropu od Lisabonu po Ural horovali jak papež Jan Pavel II., tak i Adolf Hitler).
    Ale když se říká A, má se říkat i B. A totiž, že před Evropou tu byly keltské, germánské a slovanské rody s vlastním pojetím světa, pomíjím-li helénský prostor.

    Bohyně Európé k nám přišla až s řeckou oikomenou, šířenou římským vlivem.

 5. Rowan Morrison permalink
  11 května, 2012 5:05 pm

  Wolfe, ale stále se patrně jedná pouze o toleranci. Aspoň z vnějšku mi to tak připadá. Jsou schopní se částečně zdrcnout do „stáda“, protože tak se jim lépe odolává tlaku židokřesťanství a moderny. Je sice chvályhodné, že se oprošťují od šovinismu a že si nespílají do kacířů, ale to je asi nedostatečné. Nic vyššího v tom není. V posledku to pouze konzervuje stav, který výše popsal Wolos.
  Na horizontální ose máš oběma směry rostoucí počet různých kultů (+na ně se nabalujících směrů, které možná k pohanství ani nepatří) a na vertikále nemáš skoro nic. Z tohoto se svastika namalovat nedá. 🙂 Musí existovat alespoň nějaká hierarchicky strukturovaná doktrína, která zohlední kořeny, z nichž jednotlivé větve (slovanská, germánská apod.) vzešly a která bude radikálně odlišná od dnešní formy židokřesťanství.
  Nemyslím tím nějakou formální organizaci, tu např. já k životu vůbec nepotřebuji, ani žádná pohanská desatera či písma svatá. Myslím strukturu a hierarchizaci hodnot, která obyčejné uctívání bohů a víkendové rituály dokáže zasadit do vyššího rámce.Odtud je jen krůček k daleko větší soudržnosti, o tom jsem přesvědčen. Pak budeme mít co předat národu, dřív ne.

  • Wolos permalink
   11 května, 2012 6:00 pm

   Souhlas.

   O té hierarchizaci hodnot jsem přemýšlel. Jako slovan sice vnímám slovanství primárně jako styl života a bytí s předky i bohy bez toho, abych potřeboval stát (a proto nejsem za národovectví, protože dnešní pojem Čech se původně týká pokřtěného pohana v raném českém státě – před ním existovala pouze různá knížectví, rody – např. Zličané, Lemuzové, Doudlebi, Lučané, Charváti, ano i Čechové, Moravané, Horáci, aj. Avšak žádný národ v dnešním slova smyslu). Zde by nebylo od věci, tyto velkorody usilovat obnovit.
   Ovšem doba je taková, že vyšší organizace nějakým způsobem je asi nutná. Dávat do kupy různé pohanské rity (slovanský, germánský, ap) či jejich rody v hierarchii by řešil reflexí praindoevropského rituálu – jakéhosi jednotícího, na kterém se všechny rity shodnou (koneckonců, všechny ctí Kolo roku a pro stejné síly-bohy mají často jen různé názvy). Nebo vytvořit lokální jako průnik místních ritů (keltský, slovanský, germánský a baltský).
   Ovšem vznik hierarchie nutně přináší i politickou rovinu – obsazování velekněžského stolce, institucionalizace ap. To by pak pohany nutně vtáhlo i na mezinárodní politickou scénu (podívejme se na katolický Vatikán zastřešující také více ritů – latinský, řecký, …- a spirituálních důrazů – řeholí) – se vší špínou i teoretickými výhodami, které z toho vyplývají. U nás by to asi národního ducha mohlo posílit, což by ale znamenalo vyhlásit válku EU, která národní státy drtivě likviduje (vzniká neokatolická římská říše – různé národy pod jedním právem, tavené uměle do „Evropanů“). A jako stratég se ptám: máme na to kapacity, zázemí a lidi?

   Pokud ne, spokojím se s původním pohanským stylem života, který bude usilovat být na rozmarech státu buď nezávislým, nebo alespoň částečně nezávislým.
   Pro velké ideály je totiž nutno mít ony tři výše zmíněné zdroje – bez nich je to hra na utopii.

   Navrhuji spíše začít v malém. Naše velké ideály tak budou mít šanci realizovat třeba naši vnuci. My určitě ne (i křesťané potřebovali desítky, možná stovky let na vybudování svého funkčního panství u nás, o tom snad není sporu).
   Respektuji také princip sukcese, vztažený na lidskou společnost. Pomohl mi vyrovnat mé vnitřní bolestné pnutí mezi chtěním a realitou:

   http://www.potravinovezahrady.cz/jak-vytvorit-udrzitelny-svet/

   doporučuji důkladně prostudovat, promyslet a prožít. Kdo pochopí, pochopí.

  • Dorian permalink
   12 května, 2012 2:33 pm

   Wolosi to o čem píšeš mi trochu připomíná ADF, to se snaží o jakousi panindoevropskou spiritualitu.

  • Wolf permalink
   13 května, 2012 1:04 pm

   Ano, jedná se o toleranci, v naší době však může být podepřena ještě hlubšími znalostmi kořenů jednotlivých větví společného indoevropského stromu. Domnívám se, že již tehdy si Evropané uvědomovali podobnost bohů jednotlivých etnik, viz např. když Římané přirovnávali jednotlivé slovanské bohy ke svým. Jedná se tedy o souznění duchovního vnímání Slovanů, Germánů Keltů atd. na základě společných kořenů, to již má nějakou váhu a nejedná se o nějakou náhodnou toleranci. Árijci vyznávali v podstatě tytéž bohy, jen pod jinými jmény, slavili pod různými jmény ve stejnou dobu tytéž svátky přírodního cyklu atd.
   Pohanství je již svou podstatou radikálně odlišný koncept od židokřesťanství. Není třeba ho v tomto ohledu nějak upravovat. Pohanství není jen o uctívání bohů či víkendové rituály, ty jsou jen projevem právě přijetí určité hierarchizace a struktury hodnot. Osobně, pohanstvímá pro mě spíše roli životní filosofie než náboženskou.
   Dále, na rozdíl od Wolose bych se ani nesnažil vracet až k nějakému společnému praindoevropskému ritu, protože rity jednotlivých árijských etnik se liší jen svým nátěrem, které jimvtisklo každé jednotlivé etnikum dle své specifické kultury, podstata však jednotná zůstává.
   Ani mi nepřipadá reálné obnovit jakési velkorody, které se již za staletí dávno rozpustily v českém národě. Asi by se daly zpětně těžko vysledovat .
   Shrnul bych to tak, že ať už jde o národovectví či pohanství, základem je budování pospolitosti a o to se můžeme snažit každý, pro něhož je etnický koncept primárním hlediskem.

 6. Rowan Morrison permalink
  10 května, 2012 9:19 pm

  Je otázkou, jestli se Češi cítí jako etnikum. Spíš bych řekl, že ne, že se vnímají jako nahodilý shluk individualistů.

  • Myslič permalink
   10 května, 2012 9:27 pm

   To asi záleží, v jakém prostředí se zrovna pohybuješ. U každé sociální (ekonomické) skupiny to bude jine….

   • Rowan Morrison permalink
    10 května, 2012 9:42 pm

    No, když nepočítám osazenstvo, které se pohybuje na národovecké scéně, tak to vidím všude dost podobně. Ale rád bych se mýlil. Možná jsem moc náročný, ale ono „cítit se jako celek“, a to z etnických důvodů, mně mezi Čechy prostě chybí.Vím, co myslíš, ale ty skupiny by i tak zůstávaly oddělené.

  • Dorian permalink
   11 května, 2012 8:32 am

   Otázka je jestli se vůbec Češi můžou cítit jako etnikum z hlediska etnického pohanství. Celá ta idea má smysl pouze pro dobu kdy Češi ještě jako středověký gens uctívali všichni víceméně stejné bohy a praktikovali víceméně stejné náboženství.

   • Rowan Morrison permalink
    11 května, 2012 9:03 am

    Ano, to s tím bezprostředně souvisí. Není-li uznáváno etnické duchovno, které si národ sám zformoval na základě své přirozené povahy, tak se zde stále jedná pouze o soudržnost víceméně politickou (popř. jazykovou) a to nestačí. A i ta politická soudržnost jde do hajzlu, protože skutečná politika se dnes přesouvá do nadnárodní oblasti a národním státům zbývají pravomoci už jen v čistě materiální a ekonomické oblasti. Tím se odposvátnění dále prohlubuje.

   • Wolf permalink
    11 května, 2012 9:47 am

    Nejde ani tak o to, aby Češi uctívali stejné bohy, ale začali vůbec etnicky myslet, s čímž má tento národ dlouhodobě problém. Je totiž nakonec jedno, zda jeden Čech uctívá Peruna a druhý Ódina. Oba tím vyjadřují svou etnickou identitu, oba jsou však naladěni na stejnou vlnu. V praxi pak spolu etničtí pohané vychází dobře bez ohledu vyznávanou linii, na rozdíl od různých vyznání ctících společnou Svatou knihu, jejichž vyznavači si však navzájem spílají do kacířů.

   • Rowan Morrison permalink
    11 května, 2012 10:04 am

    Dobře, pak tedy ale vyvstává otázka, zda máme onu společnou vlnu nějak blíže definovanou. Protože ne každý je schopen rovnocenně vnímat např. germánskou a slovanskou větev.

   • Wolf permalink
    11 května, 2012 1:41 pm

    Tou společnou vlnou je dle mého názoru právě etnický pohled, samozřejmě prostý šovinismu. Platí to i o politickém přesvědčení. Nepřítelem českého národovce by tedy neměl být národovec německý či slovenský, jak tomu bývalo v minulosti, ale ten, kdo má vyznává světonázor opačný, snaží se národovectví diskreditovat a upírat jeho platnost.
    Jak zatím potkávám stále nové lidi, tak bych řekl, že etničtí pohané nemají problém s akceptací jednotlivých větví evropského pohanství jakožto rovnocenných.

   • Dorian permalink
    12 května, 2012 2:35 pm

    Podle mě se národovectví s etnickým pohanstvím moc neslučuje. Kmeny a rody předkřesťanských společností jsou moderním národům podobné jen velmi volně

   • Wolos permalink
    12 května, 2012 6:40 pm

    Dorian: bezvýhradný souhlas!

 7. Shaman permalink
  10 května, 2012 8:17 pm

  Tomasi, skvělej článek.

 8. Wolos permalink
  10 května, 2012 5:07 pm

  „Nebylo by špatné, kdyby ustalo neustálé rýpání a obviňování mezi pohanskými skupinami u nás“

  To zní jako „demokracie, humanismus a podobné fráze“ 😀 😀 😀

  Jinak: jedině etnický pohan je ad definitio pohanem. Zbytek je v lepším případě přírodními nebo městskými mágy, v horším případě poblouzněnými naivy, pro které bývá inklinace k pohanství formou psychoterapie (většinou nevhodně uchopené) problémů ve vztazích (rodina, partner, kamarádi) nebo s identitou. Jelikož nejsou nároční a chtějí všechno hned, sklouzávají pak poměrně často do New Age, které nic nevyžaduje, kromě „lásky“. To se pak člověk nestačí té záplavě lásky divit, když přijde na náročnější témata při rozhovoru s nimi.

  Nacismus, komunismus i nacionalismus (včetně humanismu) přímo vychází z křesťanství, tedy je nejde s pohanstvím spojovat.
  Fašismus se v názvu na pohanský Řím sice odkazuje, je ale otázkou, co z jeho OBSAHU skutečně převzal. Tato oblast je mi však vzdálená, tak to doufám dostatečně osvětlí nějaký z sem chodících heléniků.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: