Přejít k obsahu webu

Politický názor a pohanství

Duben 17, 2012
tags:

 V poslední době hodně přemýšlím nad tím, zda do pohanství patří politické názory, ať už jednotlivce či skupiny. A jestli se tyto dvě na první pohled odlišné věci nemohou prolínat a navzájem doplňovat. Pokud tedy chceme pohanství žít plným a každodenním životem, nikoliv pouze o víkendu, zjišťujeme, že jsme obklopeni společností, která směřuje tam, kam směřuje. I když člověk může politiku naprosto opomíjet a nepodílet se na ní, např. nechozením k volbám, tak stejně má nebo respektive by měl mít na politiku určitý názor. Vždyť už sama ignorace politiky je názor, i když pasivní říct, že mě současná politika v současném balení dlouho nezajímala a už jsem se i pomalu dostával do stavu, kdy jsem ji ani nekritizoval a plynula jakoby mimo můj život. Ovšem i díky rozhodování vlády se politika mimoděk promítá do života každého z nás. Pro některé pozitivně, pro většinu ovšem spíše negativně. Samozřejmě, že současná politika, a to i z globálního pohledu, je řízena dle křesťansko-židovské morálky. Je plná pseudohumanismu, falše a v zásadách i vychází z klasického křesťanského náboženského modelu, který spočívá v zestádnění lidí, jejich ovládnutí a následném, v podstatě, zotročení. A to vše za halasného blábolení o morálce a etice z úst politiků, z nichž má většina na hlavě ranec másla a má za sebou nejrůznější aféry, povětšinou korupčního charakteru.

Musím říct, že pro mě osobně jakožto člověka vyznávajícího předkřesťanskou spiritualitu a řídícího se jakýmsi vlastním morálním kodexem, který v podstatě vychází z odkazu předků (nedělám si iluze o nějaké jejich dokonalosti) je velmi těžké žít v současné společnosti. U starých Germánů byly křivá přísaha, křivé svědectví či lež považovány za horší činy než vražda, ze které se člověk mohl za určitých okolností i vykoupit. Dalším těžkým prohřeškem byla zbabělost v boji či ztráta štítu. Všechno jsou to věci, které jsou dnes považovány za běžnou normu. Můžeme dokonce říct, že čím víc člověk lže a podvádí, tím je ve společnosti úspěšnější. Pojmy jako hrdost, čest, odvaha, pouto ke své zemi jsou dnes bezmála zesměšňovány a zařazovány na okraj společnosti, jako extrémistické jevy a hlásají je údajně pouze lidé, kteří jsou státu a společnosti nebezpeční.

Patří tedy do pohanství politické názory? Myslím si, že svým způsobem nejde oddělit jedno od druhého a obě tyto složky se v běžném životě zákonitě musí prolínat. A jak už bylo napsáno výše, vzhledem k tomu, že politika zasahuje do života jednotlivce, může jednotlivec tyto zásahy reflektovat. Samozřejmě, že může člověk mít jakoukoliv politickou orientaci, je to pouze věc volby daného jedince. Já ovšem zastávám názor, že pohan, který skutečně bude vycházet z odkazu předků, nemůže v současném politickém modelu a zřízení naleznout stranu, která by mu mohla vyhovovat a která by mohla reálně naplnit jeho potřeby a myšlenky. Pokud by ji nalezl, musí pak podle mě učinit velký odklon od své víry. Všechny politické strany jsou v podstatě založeny na pokrytecké morálce a v tom je podle mě hlavní kámen úrazu.

Naprosto nepochopím, jak může člověk, jenž věří v předkřesťanské bohy, volit např. TOP 09. Tedy stranu, která vznikla z přeběhlíku KDU-ČSL. Ono na naší politické scéně si člověk vůbec nevybere. Většina pánů si mění kabáty, jak se jim zlíbí, a naprosto zde nevidím stranu, která by měla šanci se dostat do vlády a zde něco změnit. I kdyby se nakrásně objevila, bude současným systémem rozemleta dřív než se naděje. Názory pohana, který svou víru a přesvědčení žije v každodenní realitě a na krev, se mohou zdát hodně fašistické či podobné nějaké jiné totalitní ideologii. Ovšem názory pohana, který se musí probíjet džunglí života, budou samozřejmě zásadně rozdílné od názorů pohana, který svou pracovní dobu tráví v teple kanceláře a pojmy jako pot nebo krev zná jen z televize. A onen první typ pohana pak může být druhými lehce nařknut z propagace extremismu. Ale na základě čeho?

Na základě např. odmítání podpory přistěhovalců, odmítání podpory cikánské menšiny, odmítání současného politického zřízení apod. Ale z jakých důvodů by měla společnost podporovat tyto jevy? Speciálně cikáni jsou etnikum, které samo o sobě zřejmě nemá zájem či schopnost na etablování se do společnosti. Proč je tedy v tom případě podporovat? Podporoval by někdo tímto způsobem pohany, kteří by se prohlásili za utiskovanou menšinu z hlediska své víry, přesvědčení a nechuti žít v této společnosti? Těžko, skončili by na ulici nebo v blázinci. Romské etnikum zde nezmiňuji z důvodů nějaké nenávisti vůči nim, více méně mně jsou mi volní, jenže mé praktické zkušenosti s nimi jsou spíše negativní a nevedly nikdy k žádnému pozitivu.

Na základě svých životních zkušeností a pozorování si dovolím prohlásit, že politický názor řadového pohana, pokud už tedy nějaký politický názor bude mít, musí být zákonitě protirežimní, a to hlavně z důvodu postkřesťanského založení současné společnosti. Tohle skutečně nemá nic společného s totalitními ideologiemi. Je to založené čistě na principech soběstačnosti a prospěšnosti pro společnost, kmen či jak to budeme nazývat. Založené na starých principech cti a hrdosti, kdy lidé, kteří tyto principy porušovali či své společnosti jinak škodili, byli ze smečky nemilosrdně vyštváni. A když se dnes rozhlédnete kolem sebe, tak je vidět, že škůdci se množí stále víc a víc. A čím je jich víc, tím víc mají drzost nám kázat o morálce, soucitu a o tom, jak se chovat, i když oni samotní vše porušují. Otázkou je zda lze tyto mé myšlenky zařadit do nějakého spektra politiky? Samozřejmě podle některých jde o extremismus atd. Myslím ovšem, že nikoliv. Jedná se spíše o starodávné principy, na kterých byla kdysi založena lidská společnost, než se začala globalizovat. Je to odkaz dávných dob, nad kterým se je potřeba zamyslet. Dostat se jakoby k samé podstatě člověka: Podstatě, která je zbavena nánosů pseudohumanismu, pokrytecké morálky a špíny globalizace. Je podstatou lidské bytosti všeobjímající láska, soucit, pochopení či pokora? Myslím, že nikoliv. Anebo pouze k lidem, které milujeme, s kterými sdílíme společné hodnoty a kteří nám tyto city také dokážou nějakým způsobem navracet.

Jsme lidé, dokážeme milovat, ale i hluboce nenávidět. Jsme schopni velkých a vznešených činů ducha, ale i zároveň dokážeme být neuvěřitelně krutí. To vše patří k člověku. To vše je jeho součástí a je třeba si to uvědomit a přijmout to. Během rituálu runy mannaz se mi podařilo nahlédnout hluboko do propasti věků, z nichž povstal život, a v těchto svých názorech jsem se ještě více utvrdil. Nemá to skutečně nic společného s politikou ani s žádnou ideologií. Je to čistá esence skutečného lidství. Právě v těchto dnech má mannaz největší sílu. Zkuste se také zamyslet nad podstatou člověka. Nad podstatou sebe samého…

Tedy stručně závěrem. V případě některých pohanů se nedá říci, že by to byly názory politické, spíše jde o jejich styl života, kdy svou víru žijí dnes a denně a z těchto důvodů se mohou jevit ostatním jako extrémisté.

Reklamy
komentářů 45 leave one →
 1. Duben 19, 2012 11:24 am

  Dobrý den , jen mi není jasné , zda si Kalousek opravdu myslí , že bude živ tak dlouho , aby ty peníze spotřeboval , jelikož každý má své meze a ty nejde překonat a spotřebovat dalších asi 5 miliard dost dobře nejde , ani při jeho způsobu života . Tak nejlepší by bylo , kdyby se jich přejedl a byl by do něj pokoj , ale objeví se místo něj jiný podobný . Nejmrzutější ale je , že touhle nesmyslnou tesaurací peněz přivádí do problémů lidi , kterým pak velmi tyto chybí a jemu neužitečně přebývají a aby je „získal“ , musí ty druhé v podstatě obrat jako bukanýr . Tak nevím , co je cílem jeho snažení a jestli to svědčí o jeho moudrosti , když je jako tím nejlepším ministrem finací , prý , a jestli také počítal i sám sebe a své zdraví a délku života , takhle to vypadá , jako by vypočítal , že bude žít alespoň 600 let .

  • Gandalf Šedý permalink
   Únor 14, 2018 11:46 pm

   Gandalf: Logiku nadměrného užívání alkoholu taky nechápu!:-/

 2. Duben 18, 2012 1:32 pm

  Mezi „pohany“ jsou opravdu různé „politické“ názory, zde jsem nevěděl, zda se mám smát nebo brečet:
  ——————————————————————————–

  Co právě čtete a proč ?
  od TPM » úte 17. dub 2012 15:33:24

  Projev Václava Havla z amerického kongresu. Velmi inspirativní řeč.

  „Do „rodiny člověka“ máme velmi daleko; dokonce se tomu ideálu spíš vzdalujeme než přibližujeme. Zájmy osobní, sobecké, státní, národní, skupinové i – chcete-li – firemní stále ještě povážlivě převládají nad zájmy vskutku obecnými a globálními. Stále jsme ještě poplatni zhoubnému a veskrze pyšnému dojmu, že člověk je vrcholem stvoření a nikoli jen jeho součástí a že tudíž smí cokoli. Stále ještě mnoho lidí říká, že jim nejde o sebe, ale o věc, ale přitom jim jde prokazatelně o sebe a nikoli o věc. Stále ještě ničíme planetu, která nám byla svěřena, i její okolí. Stále ještě zavíráme oči před rostoucími sociálními, civilizačními i etnicko-kulturními konflikty dnešního světa. Čas od času říkáme, že anonymní megamašinerie, které jsme si vytvořili, nám neslouží, ale naopak nás zotročují, stále ale nic neděláme pro to, aby tomu tak nebylo.

  Jinými slovy: stále ještě neumíme postavit morálku nad politiku, vědu a ekonomiku. Stále ještě nejsme schopni pochopit, že jedinou skutečnou páteří všeho našeho konání – má-li být mravné – je odpovědnost. Odpovědnost k něčemu vyššímu, než je má rodina, má země, můj podnik, můj prospěch. Odpovědnost k řádu bytí, do něhož se všechno naše konání nesmazatelně zapisuje a kde se teprve a jen spravedlivě zhodnocuje.“
  ————————————————————————
  Podotýkám, že jsem to ukořistil na P(O)F. Sice tam nemůžu, ale kolega mi umožnil přístup 🙂

  • tasselhof permalink
   Duben 18, 2012 2:26 pm

   Existují osobnosti, jejichž projevy se nepřepisují, protože dané osobnosti mají na svědomí miliony mrtvých (např. Stalin). Pak existují osobnosti, které jsou v některé společnosti zbožňovány a v jiné zatracovány (např. Karel Marx). A pak jsou osobnosti, u kterých mi připadá, že je lidé buď nenávidí a nebo bezmezně obdivují. Příkladem budiž výše zmíněný Havel a nebo současný prezident – Václav Klaus.

   Ačkoliv se sám rozhodně nepočítám k „Havlovcům“ tak zrovna se závěrem řeči – o převzetí odpovědnosti – celkem souhlasím. Zároveň problémem daného projevu je, že je to pouze „myšlénka do davu puštěná“ bez náznaků toho, jak by takové převzetí odpovědnosti mělo být realizováno, či bez samotného pokusu o realizaci mluvčím samotným.

   • Duben 18, 2012 2:37 pm

    No, mě na Havlově proslovu hlavně zaráží to, tento člověk, který naprosto spln’uje definici „užitečného idiota“, si není vědom toho, že mu tleskají ne proto, že má pravdu. Oni mu tleskali proto, protože jím byl. Tedy tím „UI“.

   • Aurelius Nordenstern permalink
    Duben 19, 2012 9:01 am

    Souhlas podpis! užitečný idiot- nic jiného!

 3. Duben 18, 2012 1:12 pm

  Tasselhof:

  A my dva si opět naprosto nesouhlasíme 🙂
  Tedy až na jednu věc, ve které se shodneme-DSSS skutečně staví na „křest’anských kořenech“ a proto pro mne není to pravé ořechové. Nicméně, můj hlas dostane, protože nesouhlasím s její ostrakizací. 🙂
  Co se týče pohanství v politice, tady bych to viděl „nestranicky“, tedy na komunální úrovni. V malých obcích by to mohlo jít. Například v nášem „Údolí dutých hlav“ postavili za dotace Spolkový dům. Jenže je tam těch kamrlíků nějak moc. Zahrádkáři, hasiči, včelaři, myslivci a rybáři to všechno neobsaděj…. Je zde tedy jistá možnost, že pokud budu členem jistého občanského sdružení, mohu tedy uzurpovat jeden kutloch. A tedy i časem lobbovat tak nějak politicky. Na obecní úrovni začít, to si myslím, že je cesta… Ne krz strany.

  • tasselhof permalink
   Duben 18, 2012 2:03 pm

   To částečně není o tom, koho volíš, či hodláš volit. Snažil jsem se tím říct, že vytýkat (pohankým) voličům strany A to, že daná strana má v programu žido-křesťanské standardy a sám volit a podporovat stranu B, která má v programu prakticky totéž je … podivné 🙂

   Proto jsem psal o tom největším možném průniku. Extrém: Pokud bude existovat strana C, která bude mít v názvu „křesťanská“ ale jinak svým programem bude zcela odpovídat mému světonázoru, tak ji budu volit – protože bude představovat největší možný průnik mých zájmů a jejího programu.

   Naprosto chápu, proč hodláš volit DSSS – její program a tvé světonázory se dosti prolínají a její odkaz ke křesťanství je holt kompromisem, který je nutno zvážit.

   Na obecní úrovni tě zcela chápu. V obci funguje totiž stále známost a to že „Myslič je správnej chlap a jako starosta to umí.“ Na obci nikoho nezajímá, jestli je Myslič komunista, Odéesák, nebo člen DSSS. Na obci většinu zajímá, jestli Myslič umí zajistit pravidelný svoz odpadu, večerní osvětlení, rovný silnice a nízkou kriminalitu. Problém je, že na státní úrovni se lidi (zatím?) dívají především na to, jakej má program Mysličova strana a až pak na to, co je vlastně Myslič zač.

   • Duben 18, 2012 2:45 pm

    No, jestli něčemu z programu DSSS rozhodně nevěřím, je to, že splní ono „křest’anství“ 🙂
    Nicméně jsi zcela vystihl to s tou komunální činností. Tady u nás třeba dělaj i ty pitomé „Čarodějnice“ tím otřesným „rodinným“ způsobem, kdy u toho hraje kotlíkářská kapela pecky Honzy Nedvěda (a tady musím chtě-nechtě uznat, že von rammstajn hraje lépe 🙂 ) a pan starosta si udělá propagačku a ovčani jsou spokojeni, nebot‘ bylo „pivo a párek“. Pokud se k tomu už konečně taky dokopu, troufám si říct, že takhle zaagitovat může každý. A s pohanským obřadem a výkladem o tom, co je to Beltain, už se dá získat i bod. Takže příští rok možná…. 🙂

  • Wolos permalink
   Duben 19, 2012 8:40 am

   Pokud volíš stranu, tak ji ve svých očích legitimizuješ. Tedy volba strany odkazující se na křesťanské hodnoty (a bacha, mnoho hodnot si křesťané pouze přisvojili odjinud, sami s nimi nepřišli), je jejich uznáním.

   • tasselhof permalink
    Duben 19, 2012 9:14 am

    To ale potom opravdu nemůžeš volit vůbec nikoho 🙂

   • Wolos permalink
    Duben 19, 2012 4:11 pm

    A vadí to? 😀

   • Tomas permalink
    Duben 19, 2012 5:17 pm

    Jsi můj člověk! :-)) Já osobně, tak do 10let,myslím, že budu snad žít někde v lese jako divá zvěř :-)) Touto společností jsem totálně znechucen a východisek moc nenalézám.

   • Duben 19, 2012 6:59 pm

    Kdysi se říkalo: „Kdo nevolí, volí komunisty!“ Ted‘ by se mělo říkat: „Kdo nevolí, at‘ si nestěžuje!“ 😦

    Tím ale opět nechci tvrdit, že jsem stoupencem „parlamentního kretenismu“…

   • Tomas permalink
    Duben 19, 2012 7:30 pm

    🙂 Kdo nevolí ať si nestěžuje. Hm, tohle je podle mě hloupost.Já zde skutečně nevidím nikoho koho bych mohl volit. Žádné z politických stran či jejím představitelům nevěřím, mám cosi jako ,,politický názor“ ten se ovšem neslučuje s ničím co nám dnes politici prezentují. Tím myslím i např. DSSS. Můj ,,politický názor“ vychází z dávných dob, z dob kmenů. Je to v podstatě primitivní přemýšlení ohledně společnosti, tudíž mě zajímá pouze úzký okruh lidí, kteří jsou mi blízcí a kteří sdílí podobné hodnoty. Společnost jako celek mě v podstatě nezajímá a osudy lidí, které dobře neznám, mě nezajímají. Jsou mi lhostejní.Podle mě se společnost(myšleno globálně) už nemá kam vyvíjet. Buďto se navrátí ke starým hodnotám, nebo zanikne. Takže vzhledem k přelidněnosti planety jsou mé názory asi dost utopické 🙂

   • Wolos permalink
    Duben 19, 2012 8:03 pm

    Tomas: „Buďto se navrátí ke starým hodnotám, nebo zanikne.“

    Souhlas! V nejostřejším, nejvyhrocenějším obrazu situace máme následující výběr: pohanství předků, nebo islám. Druhou volbou však zmizí vše dosavadní, a pojede se od nuly.
    Přelidněnost neřeš. Nás se netýká. Naopak, nedostává se nám. A v tom vidím problém zdaleka největší. Neexistence nositelů starých tradic (potomků) = totéž co vyhlazení vnějším útokem.

   • Wolos permalink
    Duben 19, 2012 7:55 pm

    Tato společnost, nazývaná surhumanisty (fašisty) jako egalitářská, ve své podstatě nám pohanům nemá co nabídnout. Jistě, jsou tu technologie, akademický rozvoj, distribuce bohatství. Ale duch těžce zaostává. Chybí tu chtění sebepřesahu a sebepopření za účelem skoku k vyšším dimenzím bytí v rituálu. Chybí pragmatický přístup k transpersonálním skutečnostem.
    Převládá dekadence.
    Ano, společností lze být znechucen, a snažit se jí vyhnout. To ale není dle mého soudu řešením. Ti lidé mají stejné nebo podobné kořeny. Tedy teoretické východisko řešení situace stále existuje. Jen napřít svoji energii a invenci tam, kde je opravdu třeba. Pro mě je to jednoznačné: osvěta, spojená s pedagogikou plus média. V době internetu je to obrovská výhoda, jen se jí chopit.
    Zánik je dost možný. Ale i návrat ke starým hodnotám. Záleží na tom, zda převládnou sluníčkoví naivkové, nebo pragmatičtí „starověrci“. Zápolení se tedy neodehrává mezi pohany a kýmkoliv jiným, ale mezi dvěma různými interpretacemi pohanství – preokupační a (post)okupační.

 4. tasselhof permalink
  Duben 18, 2012 9:19 am

  Tenhle článek naprosto chápu a dovolím si dodat několik poznámek:

  Preambule: Nechodit k volbám podle mě nemá smysl. Je podle mě mnohem lepší snažit se prosazovat svůj pohanský světonázor skrze politické strany, než nadávat v hospodě na aktuální situaci.

  1) Je pravda, že pokud pohan hledá politickou stranu, která by podporovala jeho zájmy, tak je to „bída s nouzí“ a vždy je potřeba volit kompromisy, protože to se spíš začnou všichni čeští pohané kamarádit, než by vznikla pohanská politická strana. A upřímně si myslím, že i člověk, co nechce přistěhovalce a multikulturalismus má dost těžký výběr (opravte mě, jestli se mýlím, ale mám takový dojem že DSSS taky tvrdí, že staví na křesťanských základech.)

  2) Pohanství je extrémně roztříštěná záležitost a politické názorové proudy odpovídají náboženské tradici, kterou daný pohan zastává. Zatímco příznivec Ásatrů bude zastávat obranu domoviny a averzi k přistěhovalcům, takový Wiccan se obecně bude zajímat spíše o ekologii a péči o planetu. A v Česku je takovým zájmům nejblíž strana Zelených, což je ale stejný kompromis jako u např. DSSS.

  Obecně: Dnešní pohan se snaží hledat co největší průnik svých zájmů se zájmem dané politické strany. Pokud jedná jinak, je to hlupák. Když volíte nejmenší zlo, zvolíte zlo…

  Moje osobní východisko je hledání liberální strany: V tom smyslu, že daná politická strana se vroli státu bude co nejmíň starat o to, jak žiju, s kým žiju a co dělám ve svém volném čase. Strana, která zároveň zajistí, že pokud budou mé „volnočasové aktivity“ v rozporu s obecně závaznými pravidly, tak budu náležitě potrestán a můj trest nebude založen na mém náboženském přesvědčení, či na národnosti, ke které se hlásím.

  Jinak dodávám, že jakákoliv politická strana, která tvrdí, že má „rychlé“ (= realizovatelné v jednom volebním období) řešení na jakýkoliv makroekonomický problém (např. nezaměstnanost), tak lže

  • Tomas permalink
   Duben 18, 2012 4:39 pm

   Tasselhof: Preambule: Nechodit k volbám podle mě nemá smysl. Je podle mě mnohem lepší snažit se prosazovat svůj pohanský světonázor skrze politické strany, než nadávat v hospodě na aktuální situaci.
   V hospodě na aktuální situaci rozhodně nenadávám. Ono k těm volbám bych třeba i rád zašel ale opravdu mám problém za současné situace najít nějakou stranu, které bych dal hlas. Navíc celý tento systém ,,parlamentní demokracie“ pokládám za frašku a divadlo. Můj pohanský světonázor bych charakterizoval spíše než jako protirežimní, mimorežimní. I když systému v dnešní době těžko unikáš.

   • Duben 18, 2012 6:56 pm

    Jak pravil můj oblíbený G. Sorel: „Parlamentní demokracie je Parlamentní kretenismus.“ To je pravda, ale nelze to tak nechat a něco se s tím musí dělat…

   • Duben 18, 2012 9:15 pm

    To měl svatou pravdu. Hierokracie je o pár koňských dýlek dál 🙂

   • Duben 19, 2012 2:11 pm

    Že zrovna tobě se bude líbit hláška syndikalisty a socana Sorela, to bych netušil 🙂

   • Duben 19, 2012 10:28 pm

    Obecně ho rád nemám, ale některý jednotlivosti bych klidně podepsal 🙂

  • Wolos permalink
   Duben 19, 2012 8:37 am

   „Moje osobní východisko je hledání liberální strany: V tom smyslu, že daná politická strana se vroli státu bude co nejmíň starat o to, jak žiju, s kým žiju a co dělám ve svém volném čase. Strana, která zároveň zajistí, že pokud budou mé “volnočasové aktivity” v rozporu s obecně závaznými pravidly, tak budu náležitě potrestán a můj trest nebude založen na mém náboženském přesvědčení, či na národnosti, ke které se hlásím.“

   Nesouhlasím.
   Liberální strana již takovýmto programem zajistí, že se společnost v horším případě rozloží, v lepším, že bude dost zranitelná zvenčí.
   Zranitelnost zvenčí je také problém, a co vím, neexistuje mezi pohany diskuse o přirozených spojencích vně jejich vlastního prostoru. Za situace, kdy jsme dosud okupováni Římem (byť do jisté míry sekundárně a sekulárně) je namístě otázka po tom, kdo nám vlastně může pomoci zajistit prostor jako takový. Byť současná mezinárodní situace nakrátko existenci a volné provozování pohanství umožňuje (neexistence přímého ohrožení uvnitř ani v blízkosti našeho území), z dlouhodobého hlediska je tato situace neúnosná, a před tím varuji.

   Žijeme v neoliberálním snu, z něhož se budeme nuceni velmi rychle a brzy probudit.
   Kde pak spojence hledat? Upřeme zrak na konfuciánsko-taoistickou čínskou kulturu která má podobný národní rozměr, jako pohanství pro nás? Nebo uzavřeme pakt s indoevropským Íránem, který sice přizpůsobil islám obrazu svému, háže rukavici Anglosasům jako celku (nenávist ke kolonialismu), ale stále na nás bude pohlížet skrz prsty (i když jistý pragmatismus v jednání s jemu odlišnými náboženskými směry již prokázal)? Spojíme se s multikulturními Američany a jejich vojenskou mašinérií, doktrínou preventivních válek a neoliberálními hodnotami? Nebo třeba Izraelem, který je zakořeněn také do svého národního náboženství a nemá na rozdíl od křesťanů zájem na tom nás konvertovat, a také s ním sdílíme stejného protivníka? Nebo to bude nakonec pravoslavné Rusko, jehož jedinečná kombinace surovin, prostoru, a různých tahů v mezinárodní politice může pohanům umožnit konečnou emancipaci, ale také třeba zradu? Nebo nakonec dojde k historickému usmíření s římskými okupanty a jakékoliv vymezování se vůči nim je nyní zbytečné, a konečná asimilace od jejich institucí (KC u nás najisto začíná opět sílit, a nezačne-li jí nyní růst protiváha, začne opět dominovat) nevyhnutelná?

   Teorie partyzána předpokládá, že z dlouhodobého hlediska se partyzán musí legitimizovat prostřednictvím vnější legitimní moci, nebo svoji legitimitu vydobýt sám, a v relativně krátkém časovém horizontu, aby nespadl ze sféry politiky (opozice vůči vládě) do sféry kriminální (terorista). Existují k tomu nyní podmínky? Máme svá hospodářská a materiální zázemí? Pevně formulované požadavky v souladu s vlastní pohanskou teologií? Svoje právníky, lékaře, odborníky na různé obory, zástupce na klíčových místech politiky, v odborech a různých jiných institucích?
   Pokud ne, s kým nebo jak jít? Do jaké míry prosazovat svoji svébytnost?

   Je cílem pohanská konfederace – soustátí uznané OSN, s vlastními právním, zvykovými, kalendářními a jinými prvky, nebo živoření v systému liberálních států, založených na židokřesťanských hodnotách, a somrování u okupantů o právo na víru předků a specifický životní styl v mantinelech, ve kterých už jsou zahrádkářská a jiná volnočasová sdružení?

   Na stole ještě není ani nezbytné minimum – podpisy 300 pravidelně praktikujících, k uznání pohanské náboženské společnosti…

   Takže když tak nad tím přemýšlím – vyřešit tento úkol, a poctivě zodpovědět na otázky, které nynější situace přináší, není snadné.

   • Duben 19, 2012 1:45 pm

    K tomu Íránu: Před 11.lety, krátce po „11. září“, jsem dělal u firmy, která cosi opravovala na ambasádě Íránu. Samozřejmě nás hlídali a pustili nás jen tam, kde uznali za vhodné…. Ale chlápek, co to měl na starosti, byl vyznavač Zarathustrova učení. Tedy, Írán, jako stát, už tehdy uznával i jiné náboženství, než monoteismus (pokud bereme zarathustrismus jako nemonoteistickou věc). Írán velmi pokročil v reformách, ženy smějí na fotbal a muži mohou nosit krátké rukávy.

    Zahrádkáři: No, jinak to zatím dělat nemůžeme, když neseženeš 300 podpisů, je třeba infiltrovat třeba Ochránce přírody 🙂

    Pro partizánskou činnost (David Lane) u nás není prostor a já osobně (jakkoliv si ho moc vážím), bych před tím varoval…

   • Wolos permalink
    Duben 19, 2012 4:06 pm

    Přemýšlím nad všemi variantami možných cílů. Ale dokud nebudou stanoveny ty, těžko předem určovat metody jejich dosažení.

 5. Duben 17, 2012 11:45 pm

  No, mládenečku-zjevně nepamatuješ vládu jediný strany. To bys nebyl tak neklidnej. A na satanistický rituály se vyser, nebo v tý propasti zůstaneš nadobro.

 6. Rowan Morrison permalink
  Duben 17, 2012 8:45 pm

  Zatím jde pouze o kšátrijské „bojovat, protože nemůžu jinak“. Ale možná se mýlím, možná jde o zárodek l´Uomo differenziato.

  Protirežimní kontra mimorežimní: mimorežimní ! A přesto absolutně bdělý a bez jakéhokoliv ústraní.

 7. Duben 17, 2012 7:31 pm

  No, pěkný a úderný článek 🙂 Myslím, že za něj může koukat až šest let nepodmíněně, pokud to nějaký „znalec“ ohodnotí. Ale jinak naprosto souhlasím, já jsem za „extremistu“ označován běžně. Už mi to ani nevadí. Ale myslím, že za extrémisty by měli být označeni hlavně ti šmejdi, kteří likvidují naše Evropské hodnoty (tedy pochopitelně ne ty Bruselské). Politika do pohanství prostě patří a nemá cenu tvrdit, že ne. Vždyt i ti jistí „sluníčkáři a duhaři“ ze SRPŠ (nebo jak si řikaj) ondyno tvrdili, že jsou voliči Strany Ze(b)lených.

  • Wolos permalink
   Duben 17, 2012 8:45 pm

   „Sluníčkaři a duhaři“ ale zůstávají součástí židokřesťanského světa. Fakticky z něj nikdy nevystoupili, ani vystoupit nehodlají. Tedy jejich „politika“ je něčím jiným, než politika jedinců, lovících ze záhybů času střípky archaického předřímského práva svého kmene nebo alespoň kulturního okruhu.
   Jejich „politika“ je pasivní chození k volbám kryptokřesťanů a ochrana židokřesťanského diskursu před pohany, kteří to s tradicemi předků myslí vážně. Kvůli tomu také rozkol existuje.
   Extrém můžeš brát jako pochvalu. Ve společnosti, založené na vyzdvihování průměrné šedi, je velmi snadné vyčnívat. Občas stačí jen opravdu málo.
   Pochop – okupanti se tu uhnizďovali přes tisíc let, tak si to během desetiletí (nyní je jisté intermezzo před dalším dějstvím) přece nenechají vzít. Studují celé národy a populace, čím si myslíš že jsou narvány jejich archivy a knihovny? Psychologií, sociologií a historií. Možná se jim tak dříve neříkalo, ale např. psychologie v jiném pojetí existovala dávno před Freudem. Např. v institutu zpovědi a inkvizici.

   Evropské hodnoty dosud trvají. Mají v sobě skrytou jistou výhodu. Brusel je pro ně jen epizoda, jako když mrak na chvíli zakryje slunce.
   A v jistém smyslu jsou nezničitelné, protože se vážou k přírodě jako takové. Zběsilý postkatolický technokrat se může vztekat jak chce, ale Slunce nikdy neovládne, ba ani planety. Ani je není schopen zničit. Sice může zničit svoji Matku, naši zem (či spíše jen jeden z jejích projevů – život), ale zničí tak i sám sebe. Takže jediné, čeho židokřesťanská eschatologická zběsilost, upírající se ke konci dějin završených celoplanetární dominancí, může dosáhnout, je pat, a i ten je otázkou.
   Navíc, židokřesťanské lineární pojetí dějin, počaté alfou, a končící omegou, je ve srovnání s nekonečným stále se opakujícím cyklem života reflektovaným pohanstvím, pouhou epizodou, která bude zapomenuta. Jak rychle se k nám vřítila jako projekt dekadentní italské černé šlechty, tak rychle se jako dekadentní projekt rozpadne. Příroda tíhne k rovnovážnosti. Jakákoliv výchylka od dlouhodobého stavu situace nutně zmutuje do neživotaschopných forem, které budou pohlceny formami, dlouhodobý stav situace (řád přírody) respektujícími.
   Co jiného také čeká systém, jehož nejlepším jedincům je zákázáno se rozmnožovat a který v nadměrné míře přitahuje jedince zaměřené na stejné pohlaví? U židů je to ještě horší, tam je zakázána exogamie, zejména u ortodoxních (situaci tak zachraňují sekulárně orientovaní jedinci), takže k mutaci do neživotaschopných forem dochází mnohem rychleji.

   Mnohem životaschopnější je ve všech ohledech islám, na něj bych upíral zkoumavý pohled nejčastěji.

 8. Shaman permalink
  Duben 17, 2012 5:52 pm

  Hm, před volbami Schwarz. prohlásil, že TOPka bude stavět na judaisticko-křesťanských hodnotách. To je snad jediný slib, který je do puntíku splněn. Jejich hodnoty se projevují až až. Autor článku je popsal pěkně.

  • Koukol permalink
   Duben 17, 2012 5:58 pm

   Když přihlédnu k tomu, jakého to máme kandidáta na prezidenta, tak lze očekávat hlavně ty judaistické hodnoty! :-/

   • Wolos permalink
    Duben 17, 2012 6:01 pm

    Schwarzeberg udělal dohodu s Tel Avivem, že v případě, že Izrael zanikne, půjdou Izraelci k nám, takže je to jedno jestli on, nebo Fischer 😦

 9. Koukol permalink
  Duben 17, 2012 4:58 pm

  Wolos: A na které „proticigánské“ demonstraci jsi byl naposledy? 😉

  • Wolos permalink
   Duben 17, 2012 5:05 pm

   Cikány neřeším. To chce systémové řešení, které ovšem naši politici masírovaní všemocnou Unií nikdy neprosadí.

   • Koukol permalink
    Duben 17, 2012 5:31 pm

    Myslíš ten „systém“, kterému jako voják budeš přísahat věrnost? :-/

   • Wolos permalink
    Duben 17, 2012 5:45 pm

    Jakýkoliv systém, který nebude dělat pucfleka Bruselu. Ovšem žádný není v dohledu. Náš „pohanský“ pak rozhodně ne, to je práce na mnohá léta, a možná nejdřív naši vnukové se dočkají výraznější změny situace.

   • Koukol permalink
    Duben 17, 2012 5:52 pm

    Jasně, vnuci to vyřeší… 😐

   • Wolos permalink
    Duben 17, 2012 5:59 pm

    Ještě nedávno bych reagoval podobně. Ale myslím, že jsem pochopil (a přijal) princip sukcese lidské společnosti v návaznosti na surovinové zdroje, popsaný amer. druidem Greerem.
    viz http://www.potravinovezahrady.cz/jak-vytvorit-udrzitelny-svet/

    Navíc jako stratég nevidím spojenců pro urychlenou změnu situace, ani mezi vlastními, tudíž jsem nucen volit dlouhodobější horizont a sázet především na trpělivost.

    Koneckonců, ty ses se současnou situací tak nějak už také sžil, ne?

   • Koukol permalink
    Duben 17, 2012 7:17 pm

    Nesžil, a proto dělám to, co dělám. 😐 Však víš, co… 🙂

   • Wolos permalink
    Duben 17, 2012 7:31 pm

    Koukol: Ano, a přeji Ti, ať je Tvé úsilí korunováno úspěchem.

 10. Wolos permalink
  Duben 17, 2012 4:19 pm

  To je panečku článek. Jako kdybych ho psal já sám 😀 😀 😀
  Veliký souhlas!

  Dodám jen jediné:
  Pohan, který není schopen definovat svoje zájmy, je nucen participovat či podporovat zájmy jiných. Proto je také mnoho pohanů chodících k volbám, ale pravděpodobně žádný novodobý pohanský kmen, který by formuloval vlastní politiku (tj. způsob, jakým chce dosahovat cílů svých zájmů).

  • Aurelius Nordenstern permalink
   Duben 18, 2012 7:35 am

   Naprostý souhlas! kOLIK ČECHŮ JE ASI PAK POHANŮ A ANI O TOM NEVĚDÍ? S takovou silou by se už dalo něco podniknout…. židokřesťanství je už dávno vyčpělé a došel mu dech- navíc se paktuje s mafií, jíž pere špinavé peníze ( http://www.zkracovatko.cz/0Xyb5q ) a jako vždy jde na ruku korumpovatelným a zkorumpovaným politikům:Bratr Kalousek (dříve KDU-ČSL, nyní TOP09) bydlí v luxusním hotelu, kde pokoj vyjde pro 1 osobu na cca 240 000 Kč měsíčně? Že má zřízeno konto ve Vatikánské bance a ve Švýcarsku, v jejichž schránkách má uloženy státní dluhopisy, nejrůznější druhy obligací, výpisy akcií na jeho osobu, zlaté cihly z Národní banky, a milióny v diamantech? Že má další konto v Belize na off-shore společnosti a že má tajnou dohodu s Vatikánem, kdy obdrží 5% z cca 100 000 000 000 Kč věnovaných jeho vládou církvím (zejména katolické)? Proto u něj ta snaha, dotáhnout všechno až DO KONCE! Klidně přes mrtvoly.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: