Skip to content

Extremismus v pohanství

Leden 4, 2012

K napsání této úvahy mne vede neustálé handrkování mezi různými pohanskými skupinami, které se vzájemně obviňují buď z pravicového extremismu, či naopak z přílišného příklonu doleva a liberalismu.

Otázkou je, co můžeme považovat za extremismus? Myslím, že každý si pod tímto pojmem představuje něco jiného, jde pouze o subjektivní pohled daného jedince na svět a společnost. Je to jako s dualistickými pojmy dobro a zlo. Co bude dobré pro mne, nemusí už být dobré např. pro mého souseda. Člověk by se tedy měl nad tyto pojmy povznést a dostat se za hranice dobra a zla, dostat se do stavu, kdy uvidí sám sebe ve své pravé přirozenosti. A podle toho taky pak jednat…

Samozřejmě zde nebudu rozebírat různé násilnické psychopaty kteří např. napadají studenty tmavé pleti. To, že někteří  mají na krku Mjolnir z nich snad nedělá pohany, je to ta samá situace jako v satanismu, kde pravým satanistům kazí pověst nejrůznější individua vidící v Satanovi velmistra zla. Ano, můžeme konstatovat, že např. ke germánskému pohanství inklinují lidé pravicověji zaměření, protože třeba anglická skupina Odinic Rite hlásá odinismus jako ohraničené náboženství národů severní Evropy, na čemž já osobně neshledávám nic závadného, ale samozřejmě chápu, že díky tomu odinismus může přitahovat neonacisty. Na druhou stranu však pravicové zaměření není nedílnou součástí odinismu, protože Pete Jennings z uskupení Odinshoftvrdí, že nacisté nejsou pro nordickou tradici o nic typičtější než křesťanští fundamentalisté pro anglikánskou církev, s čímž plně souhlasím. Zde je také ještě potřeba rozlišovat mezi nacismem a nacionalismem.  Musíme ovšem také mít na paměti, že pohled jedince na okolní svět je dán i životními zkušenostmi, což např. u některých jedinců vede v nedůvěru v různá etnika. Já osobně např. znám dost inteligentních osob, které se dlouhodobě pohybovali mezi Romy a po této zkušenosti na ně pohlíželi s despektem. Ti samí lidé naopak neměli problém v komunikaci s černochem či arabem. Takže barvou pleti to asi nebylo…

Osobně si nejsem vědom toho, že by na české pohanské scéně existovalo nějaké vyloženě nacistické pohanské sdružení, které by adorovalo Hitlera či vzývalo reinkarnaci třetí říše. Pokud by takoví existovali, měli by si v první řadě uvědomit, že Hitler sám sebe považoval za dobrého katolíka a odmítal vzkříšení wotanismu v jakékoli podobě. Samozřejmě zde máme skinheadskou subkulturu, která používá symboly Asatru a vím že hodně z nich tím žije a je to pro ně skutečná víra, takže se jedná o pohany, ať se to někomu líbí či ne. Bohůmžel i mezi nimi se najdou tupci, pro které jde pouze o zástupné symboly či o hru na tvrďáky. Ale takové můžeme najít i na druhé straně spektra, mluvím o těch ,,hodných pohanech“, kde se jedná většinou o mladé studenty, kteří o reálném životě ještě moc neví a na ulici by zřejmě moc dlouho nepřežili a pohanství víceméně berou jako hru. Tito lidé vesměs hlásají porozumění a lásku mezi lidmi a národy, což by nebyla vůbec špatná věc, kdyby tato vize totálně pacifistické společnosti nebyla vizí utopickou. Člověk je ve svém nitru stále šelmou, ať chceme či nechceme. Lidé válčí od počátku věků a zřejmě se válčit bude až do skonání věků. Dále zde dochází ze strany liberálů k různým proti extremistickým prohlášením a vymezováním  se vůči jiným skupinám pohanů. Otázkou uůstává, zda tito liberálové nemají svým pojetím pohanství blíže spíš ke křesťanskému vidění světa, zda jejich vidění není moc černobílé či naopak moc duhové. A zde se pak v pohanství střetávají tyto dva názorové proudy – jeden liberální a druhý dle mě realistický,nazíráno optikou skutečného života, který nic nedá zadarmo a je to spíš hra o přežití. Tyto dva názorově odlišné proudy se zřejmě nikdy neshodnou, vždy se bude jeden vyvyšovat nad druhý, tak jako se voda a oheň nikdy nesloučí v jeden celek. Samozřejmě ten neliberální proud bude považován vždy za ten extrémní, protože jde více méně proti duchu doby a proti systému, což by dle mého názoru mělo patřit k základům pohanství, protože dnešní společnost stojí na falešných křesťansko-židovských základech, na vylhané morálce, která je zcela proti duchu člověka.

Smyslem této úvahy není odsouzení té liberální části pohanů, je to cesta kterou si zvolili sami. Pouze čas ukáže…

Všechno je nic a nic je všechno…

napsal Tomas

Reklamy
komentářů 11 leave one →
 1. Leden 6, 2012 11:12 pm

  Strašák nacionálního socialismu je novodobý ďábel, o tom žádná. Nemůžeme si dovolit s nimi sympatizovat, protože nechceme „skončit na hranici“. Já NS v žádném případě nejsem, ale pár jich znám. Je pár „mnoho“? Nejsem ani členem tohoto Pohanského kruhu, jenom sem občas píšu komentáře. Proč si myslíte, že v Pohanském kruhu je mnoho (německých) národních socialistů a fašistů? Koukal jste klíčovou dírkou a počítal „hajlátory“ na nějakém jejich setkání? 🙂

 2. Lev permalink
  Leden 6, 2012 8:45 pm

  Hitler se považoval za dobrého katolíka jen určitou část svého života nikoliv však v době své politické činnosti.Dále autor se dívá na problematiku nacismu oficiální historii a jak víme historii píší vítězové.
  Ve vašich řadách je mnoho národních socialistu nebo fašistů o tom žádná.
  Ovšem chápu nemůžete si dovolit s nimi sympatizovat.

 3. Wolos permalink
  Leden 5, 2012 7:02 pm

  Oba jste vyjádřili, na čem kulháme. Ostatně i já.

 4. Myslič permalink
  Leden 5, 2012 2:36 pm

  Já mám válečného kocoura 🙂

 5. Leden 4, 2012 9:40 pm

  Měl jsem na mysli i to, že tam do té Indie přišli nějací konkrétní lidé a ti tam potom během tisíciletí fyzicky zanikli, nebo se prostě fyzicky změnili, chcete-li. Něco podobného se stalo původním (etnickým) Indoevropanům v Číně, ale i jinde. Nejstarší Chetité, Lúité, Mitannci, Peršané přišli pod Černé moře jako etničtí (tedy bílí) Indoevropané a postupně tam zanikli – i když něco z jejich kultury přetrvalo. To co probíhalo už ve starověku u jižních a východních Indoevropanů se nyní děje na Západě. Prostě pokud na nějakém místě vedle sebe dlohodobě žijí různě rasy a národy, tak se nakonec smísí. Ty (nejen) pohanské skupiny, které na tom Západě budou zcela ignorovat etnickou otázku fyzicky zaniknou – vyhynou. Tak to prostě je ať už se to někomu líbí nebo ne. Pokud někdo nechápe rozdíl mezi indoevropskou jazykovou a indoevrpskou etnickou skupinou, nechť se podívá třeba na americké černochy – hovoří indoevropským germánským jazykem (angličtinou) – takže by měli být vlastně Gemáni, ne?

  Přečtěte si třeba o Keltech žijících na území dnešního Turecka, to také o něčem vypovídá:
  „Vlastní populace Galatie neměla ryze keltský původ. Před příchodem Keltů byla západní Galatie obývaná Frygy, zatímco na východě žili Kappadokové a jiné domorodé národy. Původní obyvatelstvo představovalo většinu venkovské populace a téměř veškeré obyvatele měst. Místním lidem byla ponechána držba dvou třetin půdy, z níž museli odvádět část produkce svým keltským pánům, kterým patřila zbývající jedna třetina. Rovněž veškerý obchod a řemeslná výroba spočívaly v rukou domorodců. Z hlediska okolního světa byli ztotožňováni se svými vládci a byli tudíž nazýváni „Galatové“. Galatští otroci, s nimiž se čile obchodovalo na antických tržištích, se rekrutovali výhradně z tohoto porobeného obyvatelstva. Keltští dobyvatelé, jejichž počet byl poměrně zanedbatelný, tvořili třídu vojenské aristokracie. Ta se nezdržovala ve městech, nýbrž sídlila v hrazených vesnicích, kde se ve svých pevnostech a v obklopení soukmenovců zdržovali náčelníci. Galatové byli výteční válečníci, respektovaní jak svými řeckými nepřáteli, tak později Římany. Často byli najímáni jako žoldnéři a leckdy se na obou stranách účastnili četných bitev období helénismu. V důsledku pozdějšího poklesu bojovnosti Keltů nastalo jejich postupné splynutí s původními obyvateli a přijetí místního náboženství.“
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Galatie

  Ještě k tomu „extremismu: Nevadí mi ani tak, že někdo chce být „hodný“, sám odsuzuju rasovou nenávist a povýšenectví, ale pokud si člověk uvědomuje do jaké doby vchází současný Západ, tak mu prostě musí přijít na mysl, že všechny ty aktivity typu „pohané proti nenávisti“ jsou spíše akcí Grími Červivce, který mluví proti válce. Ti co tyhle aktivity úplně na začátku zakládali nejspíš moc dobře vědí a ten zbytek hraje vesměs roli užitečných idiotů – s prominutím.

  K dětem: Mnozí zůstali bez dětí a přece byli pro svou komunitu nějak užiteční.

 6. Myslič permalink
  Leden 4, 2012 8:15 pm

  Wolos: Tož já bych zametal, ale kdo zajistí odvoz odpadu? 🙂

  H: Až dojde na lámání chleba, skupiny B,C,D budou nuceny opravdu spolupracovat. K té oběti v současné Indii: tam už nám populace opravdu „zhnědla“. Prostě ustrnul kuturní vývoj, zatímco „multietnizace“ pokračovala dále…

  • Wolos permalink
   Leden 4, 2012 9:09 pm

   Indové dostali ránu v podobě kolonialismu. Myslím že se z toho oklepou, ale mají hodně vnitřních problémů.
   Ti, o kterých vím, že jdou s úrovní nahoru, jsou sikhové. Rození válečníci. Uvidíme, jak to tam dopadne. V Indii multietnizace nikdy nebyla na škodu, tam jsou na to zvyklí dlouhodobě (a je tam cca 3000 etnik), spíše se ty kultury vzájemně obohacovaly. Což přestalo platit v okamžiku, kdy mezi ně byly zasety konflikty.
   Jinak Indové nejsou žádná Bčka, jak by se zdáli. Např. v roce 2004 na leteckém cvičení „Cope India“ natrhli prdel Američanům. Sami měli SU-30K Flanker, Mirage 2000, MIG-29 Fulcrum, MIG-27 Flogger a MIG-21. Američané F-15s. Americký generál měl prohlásit, že se jeho hoši mohou vrátit k rýsovacím prknům.
   „U.S. F-15Cs were defeated more than 90 percent of the time in direct combat exercises against the IAF“
   http://dawnsearlylight.blogs.com/del/2005/03/_would_you_be_s.html

   Zametej u sebe. Pro začátek zploď 5 dětí, vytvoř solidní prostředí pro ně a manželku. A dobře po pohansku vychované! Nechť jsou jim rodinou především živly, hvězdy, planety, Slunce a Měsíc, vodní víly a domoví duchové. Přáteli pak kvalitní zbraně a knihy 🙂 Pokud z nich budou 3 synové, budete po 18 letech 4 schopní chlapi, ne jeden osamělý Myslič. Na cokoliv, i na ten odvoz. A to se počítá.

 7. Wolos permalink
  Leden 4, 2012 8:00 pm

  A liberalismem jsi to trefil. Podle mě je to převlečený jezuitismus.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jesuitism

 8. Leden 4, 2012 7:57 pm

  Wolos: Ano.

 9. Leden 4, 2012 7:56 pm

  Existuje za 1. individuální víra a za 2. kolektivní sdílení a praktikování této víry.

  1. Individuální víru nelze nikomu nařídit a ani zakázat. Také pokládám za špatné, aby někdo a to z jakýchkoliv důvodů rozhodoval o tom, kdo je pohan a kdo není pohan.

  2. Kolektivní sdílení a praktikování pohanské víry se týká nějakého konkrétního společenství, které ve všech případech má právo si samo rozhodnout koho mezi sebe vezme a koho ne. K tomu má právo si vytvořit vlastní pravidla. Zde se potom dostáváme k problému, proberu to skrze germánské pohanství, kde vidím v podstatě čtyři možnosti:
  A. Universalisti si mezi sebe přijmou kohokoliv kdo si v „supermarketu“ vybere víru Asatru.
  B. Folkiš pohané jsou evropsky etnicky orientovaní, ale jsou za určitých okolností schopní uznat, že příslušník jiné rasy (v opravdu malém měřítku a pokud dlouhodobě prokazuje upřímný zájem a ztotožnění) etnickou identitu společenství neohrozí. Takto podle mého mohli uvažovat i dávní lidé, kteří občas někoho asimilovali. Tato skupina neuznává rasovou nenávist a nadřazenectví, ale uznává a v podstatě i zachovává rozdíly.
  C. Folkiš pohané kteří jsou přísně evropsky etnicky orientovaní, příslušníka jiné rasy by k sobě nikdy nevzali a takovému zájemci by nejspíš doporučili, aby si hledal vlastní tradice. Tato skupina sice přísně uznává rozdíly, ale není rasově nadřazenecká, nenávistná a povýšenecká. Se sousedy chce mít dobré vztahy.
  D. Rasově nadřazenecká, nenávistná a militantní skupina, které by chtěla proti jiným bojovat a nebo si je podřídit. Bez dalšího komentáře…

  Osobně se domnívám, že případný vývoj výše zmíněných skupin z bodu 2. bude asi následující:
  A. Na Západě kde už byla Systémem vytvořena směs celého světa budou přijímat každého. Povede to postupně k tomu, že se udrží indoevropský jazyk a zvyky, ale skupina bude „tmavnout“ a se změnou etnicity se postupně plíživou formou bude měnit vnímání původního evropského pohanství. Nakonec sice něco zůstane ale v dost pozměněné podobě. Obětovali bychom dnes člověka kvůli zajištění úrody? Jak se to stalo teď v Indii, která má přece také indoevropské kulturní vlivy z doby bronzové a jak se občas zdá – moc se civilizačně neposunula 😦
  B. Skupina možná trochu „ztmavne“, ale v podstatě se udrží a její pohanství se bude vyvíjet v souladu s evropským myšlením 21. století . Pokud by se tato skupina dostala k moci, možná by omezila nebo zastavila přistěhovalectví.
  C. Skupina se udrží ve stejné etnické podobě a její pohanství se bude vyvíjet v souladu s evropským myšlením 21. století. Pokud by se tato skupina dostala k moci, nejspíš by omezila a nebo úplně zastavila přistěhovalectví z neevropských zemí, u neevropských přistěhovalců už zde žijících by asi podporovala vystěhovalectví.
  D. Skupina vytvoří revoluční atmosféru a pomocí „rasové války“ vyžene přistěhovalce – čemuž naprosto vůbec nevěřím, protože si nedovedu představit, že by se vůdčí ideou moderního Evropana stala rasová nadřazenost a nenávist. Skupina tedy spíše na sebe jenom upoutá pozornost Systému a ten jí pomocí represí, křivých obvinění, vražd (?) zničí.

  Dodatek: Pokud někdy dojde v Evrppě k nepokojům a občanským válkám vyvolaným přistěhovalci, což je možné, protože Systém provádí „balkanizaci“ Evropy, budou nejspíš skupiny B,C,D spolupracovat.

 10. Wolos permalink
  Leden 4, 2012 7:09 pm

  „Pohanství“ se stalo především módní nálepkou s mnohými, často protikladnými obsahy. Jako termín pro současnou situaci je už bohužel zavádějící a často zneužívané. Od nacistů až po nudící kryptokřesťany, kteří neví, jak trávit svůj volný čas.

  Sklony extrémismu vyplývají ze současné situace multikulturalismu a masového stěhování, ke kterému ve starých dobách nedocházelo. Když přijel sem tam obchodník, tak i kdyby byl žid nebo křesťan, pohan s ním problém neměl do chvíle, kdy mu tento neznesvěcoval háje ap. Např. misionáře Vojtěcha ubili Prusové až poté, co jim vlezl do zapovězeného posvátného hájového okrsku, i přes výslovné a důrazné varování.

  Konflikt nastal až v okamžiku, kdy došlo k útoku nějakého cizího kmene (i pohanského). To se dotyčný pohan se svými spojenci bránil bez ohledu na rasu nebo náboženství útočníka. A stejně vášnivě tak některé kmeny i útočily (viz např. útok slovanských kmenů na Byzanc). Dříve byly celé vsi nebo občiny založené na pospolitosti, celý kmen měl svoje společné bohy a společné rodové vazby.

  Vznikem měst a stěhováním byl tento princip narušen a téměř zničen.

  Dnešní doba tak přinesla nové podněty a potřebuje i nová řešení situace, která naši předkové nemuseli vymýšlet.
  Jako Evropané zaostáváme především v množení se a v nesoudržnosti rodin (rodů). Chybí mezigenerační komunikace a porozumění.
  Tam bych naše problémy doporučoval začít řešit. Protože nepřáteli jsme nyní hlavně sami sobě. Dokud si nezameteme na svém dvorku, těžko vymetat jakýkoliv vnější problém.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: