Skip to content

Reakce na prohlášení Pohanské federace

Říjen 26, 2011

„Předkládáme Vám níže plný text prohlášení Pohanské federace, který vyšel v jejím věstníku Samhain č. 23.  Po vzoru politiků v něm členové této nadnárodní organizace varují před zlem „extremismu“ , které prý prorůstá i současným pohanstvím.

Protože se domníváme, že dnešní společnost, pohanství nevyjímaje, spíše než mediálně oblíbené hnědé nebezpečí ohrožují tendence multikulturní a globalistické, chceme se tímto vymezit proti podobně „uvědomělým“ a většinové politické linii poplatným provoláním. Tyto svým naprostým zavrhováním dle našeho názoru jednoho ze základních aspektů pohanství, jímž je aspekt etnický, jen přispívají k prohlubování ztráty vlastní identity a tedy neutěšenému stavu dnešní společnosti.“

Vyjádření české pobočky PFI k projevům politického extremismu naP)O(F  …aneb extremismus do pohanství nepatří:

Apolitičnost, respektive politická různorodost a převážně umírněnost hlavního proudu pohanské scény a komunity kolem Mezinárodní pohanské federace v České republice je dlouhodobě věcí tak jednoznačnou a zjevnou, že se o ní ani příliš nemluví a nepíše. Pokud se vůbec někdy dal vysledovat jakýsi převažující trend, byla to častá ideologická (nikoliv nutně politická) spřízněnost se Stranou zelených a obecně příklon k myšlenkovému proudu ochrany přírody a životního prostředí. Dále, zejména v éře mezi mládeží obecně nepopulárního premiéra Paroubka, se zdálo, že mezi pohany převažují voliči pravice (rozuměj například ODS) nad voliči levice (rozuměj například ČSSD), zřejmě i z čistě demografických důvodů (mnozí jsou mladí vysokoškoláci žijící v Praze).

Vzhledem k tomu, jak velkým tématem se během posledních týdnů v komunitě politizace pohanství stala – pravda, zejména na internetovém fóru P)O(F – ale internet, prakticky hlavní komunikační médium české pohanské scény, těžko můžeme jen tak smést ze stolu – přišel asi čas si některá, podle mě zcela zjevná, fakta zopakovat. Ne snad, že by sama existence krajně pravicových individuí v rámci české pohanské scény jako taková byla novinkou nebo šokujícím překvapením.

Extremismus jako marginální jev se vyskytuje obecně v celé společnosti a pohanská subkomunita není výjimkou. Nikdo totiž nikomu nenakazuje, co si má myslet, k čemu se má hlásit, a natož koho má volit. Komunita je na to příliš svobodná a otevřená, navíc to, co jednotlivé její „členy“ spojuje, není politické přesvědčení, ale jistá spřízněnost či podobnost jejich duchovních cest. Dá-li se vůbec hovořit o „členství“ ve skupině lidí, kde je vzhledem k vágní definici „členem“ více méně každý, kdo se k ní sám přihlásí, ačkoliv vůči takovému něčímu sebeurčení se třeba širší komunita, nebo nějaká její část může nesouhlasně vymezit. Nad tímto trendem obecně nemá cenu se pozastavovat. Jako laik ho nedokáži fundovaně vysvětlit, a to ostatně ani není cílem tohoto článku. Stejně tak je nad rámec tohoto článku zdlouhavé vysvětlování toho, co všechno vlastně do extremismu spadá, a proč považujeme za zrůdné a nepřijatelnése k něčemu podobnému hlásit, nebo i jen tolerovat to, že by se na našich akcích kdokoliv k něčemu podobnému otevřeně hlásil.

Zabedněnci, bohužel i rasističtí a politicky extremističtí zabedněnci s agresivními sklony nebo přinejmenším nezdravě radikálními názory prostě mezi lidmi existují, a kdybych s tímto samotným faktem chtěl něco radikálního udělat, musel bych rezignovat na své vlastní liberálně demokratické přesvědčení. Co ale udělat můžu a vlastně jsem to právě udělal, je ukázat na fašisty, nacisty, neonacisty (a jejich různě maskované variace a odnože v podobě DS, DSSS, nacbolů, anarchofašistů a jakýchkoliv jiných radikálních nacionalistů) a zřetelně a nahlas říct: Tito lidé jsou v mých očích prakticky šílení. Hlásí se ke zločinným a nebezpečným ideologiím a k pochybným ideálům, které v historii i současnosti byly a jsou naplňovány ještě pochybnějšími a nezřídka zcela zavrženíhodnými způsoby. Ostatně užívané prostředky o hnutí mnohdy vypovídají více, než deklarovaný cíl, který často nebývá ničím jiným, než cíleným maskováním skutečného záměru a součástí ochranné propagace nebo přímo propagandy. Viz třeba současné zastrašující pochody a „protesty“ se zjevně rasistickými cíli obvykle hlášené jako „demonstrace za svobodu projevu“.

Znepokojující je spíš narůstající počet lidí s extremistickými názory, kteří jsou zároveň pohany, nebo to alespoň tvrdí, nezřídka ve své poblouzněnosti nechávají své extremistické ideály dokonce do vlastní praxe „pohanství“ prosakovat, a ještě se k tomu všemu bez uzardění hlásí. Před několika lety se o okrajových skupinách, které se od Mezinárodní pohanské federace a hlavního proudu pohanství separovaly, vědělo a byly přesně tím – okrajovými skupinkami bez většího napojení na každodenní realitu pohanské komunity, ve které a pro kterou PFI pracuje. Ať už to souvisí s radikalizací společnosti jako takové, nebo příchodem nových, mladých, radikálnějších jedinců do těchto proudů, je zjevné, že se z tendence hrát si na vlastním písečku a konformní pohanskou federaci ignorovat stává trend, kdy

hlasy těch, kteří by se za některá svá prohlášení měli hluboce stydět a o svých inklinacích ve slušné společnosti spíše mlčet, chtějí být slyšeny. A tak začaly ve veřejném prostoru dosti nepřeslechnutelně řvát.

V rámci fyzikálních zákonitostí (každá akce vyvolá reakci) a vlastního morálního imperativu (nečelit zlu znamená se na něm podílet) se chci za sebe a v obecnějším smyslu za Mezinárodní pohanskou federaci jasně vymezit. Česká pobočka PFI se hlásí k demokratickému a liberálnímu smýšlení a ideálům individualismu a svobody. Ačkoliv se naše politické názory různí a ačkoliv asi nikdo z nás není nekritickým stoupencem současného systému a vlády, nejsme radikálně protisystémoví a neschvalujeme žádnou formu politického extremismu ani náboženského fundamentalismu, který by měl tendence se jako politický extremismus nebo jiná forma násilí projevovat.

Jsme si vědomi brutality a obrovské škály zločinů totalitních režimů minulosti i současnosti a nebezpečnosti a tedy i zavrženíhodnosti směrů, hnutí, ale i individuálních názorů, které se k podobným režimům a jejich ideálům hlásí. Přestože nemáme vlastní aktivní politickou agendu ani program, v rámci pasivního politického vymezení netolerujeme a nebudeme tolerovat projevy zmíněných osob a skupin na žádné z našich akcí. Pohanské a rádoby pohanské akce jimi pořádané nebo zjevně ovlivněné budeme jako organizace bojkotovat, a pokud jejich rozsah a ohlas přesáhne míru, do které je nejlepší je přejít jednoduše naprostým ignorováním, tak se proti nim také veřejně vymezíme.

Pohanství není nacismus, fašismus ani nacionalismus a jakékoliv jeho spojování s těmito směry a jim blízkými názory vnímáme jako špinění jeho jména a zneužívání pojmů a ideálů, ke kterým se my, pohani, hlásíme. Mezinárodní pohanská federace je otevřená všem lidem bez rozdílu národnosti, rasy, pohlaví, sociálního postavení a (s výjimkou nezletilých bez souhlasu rodičů) i věku, kteří jsou ostatní členy schopní a ochotní respektovat. Nevěříme v genetický ani národní determinismus ke konkrétní pohanské stezce -jako druida či druidku například rovnocenně uznáváme irského bělocha i francouzského černocha, českou Romku nebo třeba slovenského občana vietnamského původu. Mezinárodní pohanská federace není uměle barvoslepá, ale přirozeně duhová. Individuální odlišnosti jednotlivců neignoruje, ale akceptuje. Respektuje práva nejen národnostních, ale i nejrůznějších společenských menšin, ať už to jsou například homosexuálové, vozíčkáři nebo geekové (Zjednodušeně řečeno „experti v oblasti IT“), včetně jejich práva se jako příslušníci dané menšiny veřejně prezentovat a naplno se podílet na veřejném dění a společné rituální praxi v souladu se svými potřebami a cítěním.

Za tým české pobočky PFI,

Petr „Eurik“ Gilar

z vlastní vůle na projev souhlasu signováno i dalšími členy týmu:

Tereza, Cody, Joanna, Airis, Vermarka, TPM, Ágneska, Seóras

Reklamy
komentářů 88 leave one →
 1. Myslič permalink
  Listopad 18, 2011 11:12 am

  H:
  No, já jsem jen reagoval na Raslaviena. Protože myslim, že měl na mysli je….

  Jo a k tomu klansmanovi a černému: On se i šéf Americké nacistické strany Lincoln Rockwell klidně bavil s Malcolmem X. Oba byli totiž rasisté. Několikrát se sešli, ale co spolu pekli, to fakt nevim 🙂

 2. Listopad 17, 2011 8:46 pm

  Myslič: Tak člověk se může distancovat od rasového násilí a rasové nenávisti a i přesto zůstat evropský. Ne každý touží být partyzánem a přepadat banky kvůli zajištění financí pro odboj jako David Lane. Ke vztahům mezi rasami: Kdysi jsem četl nějaký článek na jedněch slovenských stránkách, myslím že to byli „národní anarchisté“ a tam byla fotka nějakého amerického příslušníka Kukluxklanu v kápi v přátelském rozhovoru s nějakým černochem v barevném kroji – oni se prostě shodli, protože každý toužil žít se svými a po svém a oba byli odpůrci míchání. Takže někdy může existovat přátelství mezi rasami i tam kde by to systémová propaganda nikdy nepřiznala. Já si prostě myslím, že to McNallenovo Asatru bude pro Evropany, ale prostě to nedávají tak najevo jako ty radikálnější skupiny. Jsou především pro sebe aniž by se vymezovali vůči jiným. Koukal jsem na Facebooku na profil McNallena a nevšiml jsem si, že by ve fotkách z jejich akcí měl celosvětovou směs. Má tam docela dost přátel (987), mimo jiné i tohoto pána z rozhovoru na Délském potápěči:
  http://deliandiver.org/2011/05/waiting-for-the-fall-rozhovor-s-robertem-n-taylorem-cast-1.html

 3. Myslič permalink
  Listopad 17, 2011 7:32 pm

  H:
  McNallen a spol. občas vydávají prohlášení, která si odporují. To, že mezi sebe berou Neevropany, to je pro mne stěžejní. Ovšem, já rozhodně (nevládnu jazykem Anglosasů) nemám všechny dostupné informace a tak se přirozeně můžu plést.

  Raslavien:
  David Lane už v osumdesátých letech napsal, že slovo „Ásatru“ je mnohoznačný, celkem nic neříkající pojem a sám razil pojem „Wotanismus“. Já bych s ním (v tomto) i souhlasil. I když „Wotanismus“ se mi taky moc nezamlouvá, protože, ač vyznavač Severského pantheonu, nejsem ctitel Odina (Wotana). Já osobně mám též respekt ke všem inoevropským tradicím. Jako vyznavač Boha hromu, nacházím přirozené shody napříč všemi pantheony Evropy.
  K té Hawaji: Tady se naskýtá otázka, zda by vás místní domorodci přibrali ke svému rituálu. Protože pokud ne, vážně bych se jim nedivil.

 4. Raslavien permalink
  Listopad 17, 2011 11:34 am

  Odinic Rite, Wotansvolk či Holy Nation of Odin (podotýkam je ich stále viac a viac…) sú zoskupenia, ktoré sa dištancujú od klasického Ásatrú. Svoj príspevok som myslel v zmysle toho, že pojem „pohanstvo“ je vo svojej podstate nepresný a tým pádom multikultúrny a preto ho môže používať akákoľvek nekresťanská skupina, spolok, rád, občina, sekta apod. Snáď dôjde k pochopeniu.
  V dnešnej dobe ale je patrné, že slovo nacionalizmus dostalo úplne iný rozmer. Každý si ho zamieňa s niečím iným. Vo svojom prazáklade je to len neologizmus, cudzie slovo označujúce pojem národovec, vlastenec. Z toho majú ale v dnešnej dobe mnohí strach, raz za čas aj v masmédiách sa podobné vyhlásenie vyskytnú.
  To čo píšu rádoby vedci o ľuďoch vyznávajúcich (v rôznych svojich prúdoch) pôvodné indoeurópske náboženstvá ja osobne nepovažujem vždy za vedecký fakt. Pretože som sa stretol s tým, že niekedy práce napísali ľudia nie príliš objektívny (členovia napríklad jezuitského rádu). Ale nájdu sa aj dobré práce, nebudem škatuľkovať.
  Každopádne ja osobne mám rešpekt pred všetkými indoeurópskymi tradíciami, no pestujem len tú svoju. No keby som bol napríklad na dovolenke niekde na Hawaji, nemám sa problém zúčastniť obradu tamojších obyvateľov ostrova pri oslave ich božstiev.

 5. Listopad 17, 2011 11:22 am

  Myslič: No nevím s tím Mc Nallenem. Sauilo 10, přeložil Dalreiks:

  Povaha folkish náboženství

  V moderních západních zemích je náboženství především osobní záležitostí. Lidé meditují nebo se modlí, hledají osobní duchovní osvícení nebo osobní spasení. Náboženství je jen souborem doktrín a praktik, které si hledající může vybrat stejně tak snadno jako si může koupit nové auto – a změnit je může ještě snadněji. To je velmi recentní pojetí, jehož vzestup je přímo úměrný našemu odcizení se od přírody a našich předků. Pro lidi tradičních kultur je takové sebestředné pojetí skutečně podivné.

  Všechny duchovní a náboženské cesty mají individuální dimenzi, která je hodnotná a následováníhodná. Na Západě se nicméně často tak soustředíme na jednotlivce, až je to na úkor dimenze společenské. To neznamená, že po společenství jako takovém netoužíme – v Americe tuto sounáležitost dává svým členum mnoho místních farností a jejich role se zvětšuje ruku v ruce s rozpadem tradiční rodiny pod tlakem moderní společnosti.

  Co však Zápaďané nechápou je, že folkish náboženství, ať už je nazýváme domorodá či priřozená náboženství, jsou spojena s danou kulturní a etnickou skupinou… s lidem. Náboženství není něco nezávislého na životě skupiny – naopak je to jeden z projevu její existence. Náboženství vyplývá ze samotné podstaty lidu a je výrazem celosti jeho zkušenosti od pocátku věků. Folkish náboženství jsou hluboce spjatá s předky. Ti, kteří nám předcházeli, praotcové a pramatky z časů minulých, jsou stále spojeni s kmenem či lidem. Pouta rodu prekračují prostor a čas. Však také mnoho z nás ásatruaru veří, že předci se do rodiny ci klanu znovuvtělují. Linie rodu beží napríč životy a generacemi. Byli jsme již zde, společně v tomto světě. Krev nejenže není voda, je silnější než smrt a vzdálenost. Z tohoto hlediska je nemyslitelné, aby bylo náboženství nahlíženo jenom jako nějaký „doplněk“, jako něco, co lze odhodit jako kabát ci klobouk. Náboženství se spíše stává projevem naší vlastní podstaty, naší součástí, podobně jako jí je naše vlastní tělo. Ásatrú není něco, čemu věříme, je to něco, co jsme. Je jen přirozené, že hledáme duchovní cestu, po které kráčeli naši předkové. Koneckonců jsme spíše jako naši předkové než jako kdokoliv jiný. Neseme v sobe jejich esenci. Můžeme se to snažit racionalizovat a poukázat roli dědičnosti u človeka, avšak ono spojení je především duchovní podstaty. Se svými předky a potomky jsme spojeni pouty, která nesdílíme s nikým jiným. Když nalezneme cestu našeho lidu, nalezneme tajemství, která nikde jinde nelze najít. Jsou to právě tyto dva faktory – zaměření na společenskou povahu náboženství, která vyvažuje individuální aspekt víry, a význam předků – které odlišují folkish náboženství od moderních vykořeněných a umělých konstruktů.

  Ásatrú není jen vírou ci souborem praktik, je výrazem
  toho, kdo coby Evropané jsme.

 6. Listopad 17, 2011 8:50 am

  Vzhledem k tomu, že jde o reakci na můj komentář, ráda bych to uvedla na pravou míru. Rozhodně nechci tvrdit, že by jevy označované jako extremistické byly neoddělitelnou součástí některého pohanského směru – pouze poukazuji na to, že v některých se často vyskytují.

  Co se týče Asatru, třeba i na wiki lze najít následující komentář – Mattias Gardell, reader for religious history at the University of Stockholm, categorizes Germanic Neopaganism into „militant racist“, „ethnic“ and „nonracist“ particularly in North America. Ano, samozřejmě že existují skupiny vyznávající germánské pohanské směry, které jsou zcela neextremistické a nacionalismus jim nic neříká. Na druhou stranu – existuje značné množství těch, pro které je nacionalismus (a mnohdy jeho tvrdší součásti) neoddělitelnou součástí jejich víry.

  Co se týče wiccy, tak ta sice skutečně je postavena na značně různorodých základech, co se jejího učení týče, což však mnohým jejím členům nebrání v značně elitářském smýšlení. Opět – rozhodně netvrdím, že co wiccan, to rasista – naopak, ve wicce to není jev zas až tak běžný. Každopádně americká wicca s tím má zkušenost poměrně rozsáhlou, striktně bílé coveny nejsou až tak výjimečnou záležitostí – zejména v původních liniích „tradiční“ wiccy (v USA existuje velké množství odvozených směrů, které velmi často značnou část původního učení nahrazují jinými, často více „místními“ technikami). Tato „původní“ tradice wiccy k podobnému postoji obecně nemá zas až tak daleko (byť většinou nejde přímo o rasismus), i v ČR existují pohané zastávající názor, že wicca nikdy neopustila starý kontinent (a tedy neuznávají americkou wiccu), naopak v kolébce wiccy se najdou wiccané, kteří tvrdí, že wicca nikdy neopustila ostrovy a tudíž cokoliv s tímto názvem provozované mimo Británii prostě není „ta pravá wicca“.

 7. Myslič permalink
  Listopad 17, 2011 8:26 am

  Raslavien:
  „Ásatru“ není žádná ochraná známka. Nikdo na ni nemá copyright. Pokud se nepletu, „Odinic Rite“ taky staví na etnickém principu. Jeden z jeho vůdců Heimgest doslova tvrdí: „Myšlenka rovnosti, prosazovaná západními vládami, je lest, s jejíž pomocí mají být zničeny samostatné identity různých etnických skupin.“ A jinde říká něco v tom smyslu (ten překlad je vážně děsný), že „zatímco zelení (greenpis) pohané bojují za ochranu všech ostatních živočišných druhů a za zachování jejich přirozeného prostředí, neaplikují svou filozofii na své vlastní etnikum a tradice“. Takže já si Ti dovoluji oponovat a říkám otevřeně , že v Tebou zmin’vaných USA nejsou „volkish“ Ásatrů rozhodně v menšině.
  Ty budeš mít na mysli nejspíše naprosto marginální skupinku intelektuálů okolo Stepena McNallena (Lidové shromáždění Ásatru). Tam jsou podobné excesy, jako barevní godiové možné…

 8. Raslavien permalink
  Listopad 16, 2011 11:42 pm

  Ak to nebolo pochopené, zdôrazňujem, že som pod pojmom Ásatrú nemyslel germánske duchovno všeobecne, ale len Ásatrú, ako konkrétny prípad. Má svoju vierouku, Wotansvolk je niečo iné. Taktiež niesu jediné, ako som už spomenul, konkrétne v Spojených štátoch je ich mnoho a nie vždy sú na etnickom princípe (vlastne je to skôr minimálny prípad v tejto krajine).
  Svetovo sa o spoluprácu medzi etnicky založenými vierami snaží napríklad World Congress of Ethnic Religions, kde sa stretávajú ľudia nielen z Európy, ale napríklad aj z Indie (hinduizmus). Z Poľska sa ho tiež zúčastnili slovanskí rodnoverci zo spolkov Rodzima Wiara a Słowiańska Wiara. To je ale len jeden príklad, spolupráca funguje samozrejme aj inak.

 9. Myslič permalink
  Listopad 16, 2011 9:55 pm

  Raslavien:
  s tou Wiccou se mi to taky nezdá. Takový blábol snad nikdo nekáže….
  A jistě záleží, co si kdo představí pod pojmem „Ásatru“. No, možná někde nějací černí jsou. Ale v McVanově (a Laneově) Wotansvolku jistě ne….

 10. Raslavien permalink
  Listopad 16, 2011 9:09 pm

  Nebudem čítať všetky komentáre, lebo by to v mojich očiach len zabilo čas (po pár prečítaných). K samotnému textu som podpísal prehlásenie rodnovercov zo Slovenska (každý svojím rodnoverným menom), s ktorým samozrejme nesúhlasíme a predkladáme vlastné videnie spomínaného a mám dojem, že sa to objaví v novom rodnovereckom časopise Kresadlo, ktorý bude vychádzať. No v krátkosti tu niečo k tomu napíšem.
  1. píše sa v tu niektorých stiatiach, že „extrémizmus“ k „pohanstvu“ patrí. K tomu sa môžem vyjadriť len tak, že si treba definovať čo je „extrémizmus“ a čo nie. Pre domnelého liberála a demokrata uznávajúceho „nové pohanské smery“ miešajúce v sebe mnoho rôznych kultúrnych prvkov bude asi každý, kto sa drží etnického princípu svojej viery domnelý extrémista.
  2. čítal som tu, že Wicca a Asátrú majú (poprípade mali), nejaký „nacionalistický podtext“. Neviem či si tu niekto zmýlil niektoré skupiny (nielen v slobodnej Amerike je nespočetné množstvo „pohanských“ skupín či spokov), ale pokiaľ ja viem, tak v USA sa bežne v Asátrú vyskytujú rôzni členovia, aj napríklad ľudia čiernej pleti (v jednej skupine je napríklad kňažkou jedna afroameričanka). Wicca vzhľadom na svoj multikultúrny program (čerpanie rôznej svojej symboliky, „vierouky“) by popierala sama seba, keby tam ľudia nešli s podobným vyhlásením, ako tu prezentovaným.
  Resumé: mňa vôbec neprekvapuje podobné vyhlásenie od členov týchto vieroúk. Moja viera je iná, preto odmietam podobné označenie za „pohana“, ktoré neurčuje môj postoj. Pre človeka, ktorý sa chce len vymedziť voči kresťanom (samotné slovo je jeho opozitom) to ale vhodné slovo byť môže.

 11. Listopad 6, 2011 9:16 pm

  Miky, LuciJe: Promiňte, pokud jsem vás neprávem hodil do jednoho pytle. Jsem národní, ale i evropsky tradicionalistický. Takže dokážu přebírat i z Pobaltí, z východu i ze Skandinávie. Jenom prostě nechci, aby se plácal úplně celý svět dohromady. To prohlášení a celková atmosféra na tom fóru mě prostě naštvala. Ta diskuze už tam není, byla podle mě smazaná. Já jsem přecejenom zvyklý mluvit o čemkloliv a tam se to prostě nedá 😦

 12. Myslič permalink
  Listopad 5, 2011 4:12 pm

  Airis:
  Obvinit monarchistu Gryfa z fašismu…. No, to se ti vážně povedlo 🙂

 13. Gryf permalink
  Listopad 5, 2011 2:24 pm

  Díky moc, LuciJe, a buď zdráva Ty i Tasselhof. Nechť je vaše cesta lemována pečenými prasaty 🙂

 14. Myslič permalink
  Listopad 5, 2011 10:34 am

  Miky:
  Víš, já s Tebou i sohlasím. Ovšem je nutno upozornit, že s těma prohlášeníma a sankcema, začla právě PFI. O to více jsem rád, že se od toho neskutečného blábolu distancuje LuciJe. A to ostrakizování H, který pro skutečnou renesanci pohanství v naší zemi udělal opravdu hodně, to je tak hnusná svin’árna, že to nemá obdoby…. Mě se třeba Tvůj článeček o Bratrství taky nelíbí, ale nebudu Ti kvůli tomu nadávat.

  • Listopad 5, 2011 11:40 am

   Na tom prohlášení je v první řadě jasně vidět, že je psáno hodně horkou jehlou. A patrně ještě ve stádiu naštvanosti z toho, že si někdo jejich krásné pohanství dovoluje vnímat jinak, než oni. Je mi líto, ale v oficiálním prohlášení organizace prostě třeba výrazy jako „zabedněnec“ nemají co dělat – byť si to autor stokrát může myslet.

   Nemám ani to nejmenší proti tomu, že podobné diskuse Eurik nechce na fóru. Je to jím placený prostor a pokud ukotví do pravidel podmínku, že se na fóru nesmí objevit slova třešeň, zelená a slon, má na to právo bez ohledu na to, jak to komu jinému přijde či nepřijde smysluplné.

   Stejně tak má PFI právo vyjádřit se k tomu, jaké jednání chce podporovat a jaké naopak na svých akcích nestrpí.

   Na co už ale právo nemá je hodnocení toho, co je a není pohanství, která cesta je a není správná a zda je víra jiného pohana více či méně hodnotná, pokud ji spojuje s nějakou ideologií.

   • Listopad 5, 2011 12:14 pm

    Ano, ve stavu rozjitřených emocí bych možná podobné prohlášení napsal, nebo alespoň podepsal také. Svědčí o tom ostatně i Mysličem zmiňovaný článeček, kde se trochu navážím do webu Bratrství. Jak už jsem řekl, vidění světa máme holt odlišné a chce to z obou stran pevné nervy.

   • Airis permalink
    Listopad 5, 2011 1:41 pm

    LuciJe myslím, že všechno zkresluješ. POF je prostor pro všechny Pohany a Eurik se vše všech případech snaží být vždy neutrální a je neutrální. A myšlenka možnosti zakázání jablek je velice plochá, protože nikdy by nikoho nic takového ani nenapadlo. To jen Myslič a jeho kamarád chodili tak dlouho s fašistickým vědrem pro vodu, až se ucho utrhlo. A to se utrhlo až docela pozdě musím uznat.
    Co se výrazů v prohlášeních týče a jiných věcech… myslím, že máme své zkušenosti:-).

   • Listopad 5, 2011 4:55 pm

    Obávám se, že můj komentář nebyl správně pochopen – říkám jen a pouze to, že Eurik je vlastníkem POF a tím pádem má právo nastavit jakákoliv pravidla a vyžadovat jejich dodržování.

    K další části Tvého komentáře – věřím tomu, že se Eurik a další moderátoři skutečně snaží být neutrálními, ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že ne vždycky skutečně jsou. Z celkem nezaujatého zdroje mám navíc informaci, že dotyční byli vyhozeni celkem za hovadinu… Nečetla jsem to, nebudu hodnotit – leč i na tohle existují různé názory.

   • Airis permalink
    Listopad 6, 2011 8:03 am

    Také slýchávám hodně věcí:-). To už se tak stává:-)

 15. Listopad 5, 2011 7:41 am

  H : Já jsem sice liberál, ale členem PFI nejsem a dokonce nechodím ani diskutovat na P)o(F., takže nikoho nezakazuji, nemažu a neblokuji. Vlastně ani nevím na co přesně to prohlášení PFI reaguje. Zkoušel jsem to na fóru najit, ale buď jsem pako, nebo je to již smazané a to mě mrzí. Na svém blogu mažu akorát spamy a jednou jedinkrát jsem zablokoval opravdového nácka, který sprostě vyhrožoval, že uřeže všem hippízačkám prsa apod.
  Jinak pro mě byly diskuze pod prohlášením PFI na Bratrství i zde docela poučné. Lze z nich vyčíst, že pokud se liberálové a národovci oprostí od vypjatých emocí jsou schopni se většinou docela dobře domluvit. Je však třeba přestat se vzájemně poučovat o jediném pravém pojetí pohanství. Nedělám si ale iluze o tom, že si přestaneme jít navzájem na nervy, vidění světa máme prostě odlišné.

  • Listopad 5, 2011 11:53 am

   Na POF se diskuse označené moderátory jako nevhodné mažou celé, případně se z nich promazávají příspěvky.

 16. Lukáš permalink
  Listopad 5, 2011 6:50 am

  Proč tu blokujete příspěvky do diskuse, neoháněli jste se liberalismem? pokrytci 😀

 17. Listopad 4, 2011 11:50 pm

  Kontrolní otázka. Kdo to řekl a kdy? 🙂
  „„býti názorným vyučováním bílému plemeni, čeho je činiti a čeho je nechati, nechce-li brzy a rychle skončit smrtí…“

 18. Listopad 4, 2011 10:31 pm

  Doplnění: Píšu si jen za sebe, ne za Pohanský kruh. Aby to někdo nespojoval.

 19. Listopad 4, 2011 10:23 pm

  Miky a spol: Já jsem s tím smířený, že existujete a dokonce už léta vaši existenci v radikálnějších kruzích obhajuju – což mi už přineslo nejednu nepříjemnost a nějaké ty hádky. A v tom je mezi námi rozdíl, zřejmě jsem na rozdíl od vás skutečně liberální, i když zároveň národní a tradicionalistický. Já totiž debatuju (i když třeba radikálně), vy zakazujete, mažete, blokujete (neberte si to osobně). Už nikoho z vás hájit nebudu. Dělejte si co chcete. Beze mne. Na individuální úrovni jsem schopný se nadále bavit i s někým od vás, ale s nějakou vaší organizací nechci mít nic společného. Radši být ve společnosti mužů, kde člověk může dostat do nosu (a nebo i dát, i když já se vůbec neperu), než být ve společnosti bábovek kde se vyhrožuje voláním Policie na lidi co mají jiné hodnoty – jak jsem zažil na tom vašem fóru. Pochopitelně se to zdůvodnilo propagací nacismu – jak jinak. Bu bu bu nacisté jsou za každým rohem, na mě to ale nepůsobí. Co se týče duchovna: Jsou různé tradice, které jsou vlastní různým národům a kulturám, s tím se budete muset smířit zase vy. Ten váš mordorský svět Všech pro Všechny stejně nezvítězí. Udělá ale ještě hodně škody, vyvolá hodně rasových konfliktů díky tomu míchání, válek, nepokojů – tyhle vaše hořké plody si holt v následující době budeme muset ještě vytrpět. První úrodu už na Západě sklízíme.
  Jinak ještě jednu věc k tomu míchání: Já jsem zde odkázal pána z Afriky zpívajícího ve sboru padesáti tisíc Lotyšů. S tím není žádný problém. On je totiž rozdíl, když přijmeme mezi sebe slušné a schopné jednotlivce, kteří jsou ale na úrovni lidu a je rozdíl když děláme náborovou agitku a propagandu pro celý svět do „funkce“ druida a když zároveň víme, že právě druidové by měli být (jak jsem už zmínil výše) elitou, pomyslným středem našeho světa, nositeli TRADICE. Každý cizinec si vždy přináší něco svého, i když se bude učit keltskou mytologii, bude pořád cítit mnohé věci africky, asijsky….Tak to prostě je a žádná ideologie nedokáže nařídit aby to bylo jinak Tedy ať se nám to líbí nebo ne, změní v nějaké míře podstatu našeho pohanství jiným směrem. Já vám nazakazuju koho si máte přijímat mezi sebe, jenom s vámi opravdu nechci být a zároveň vzdoruju tomu vašemu světu – TOMU VAŠEMU NESVOBODNÉMU SVĚTU – protože my jsme ti kdo mohou skončit ve vězení za to, že chceme žít po svém, ne vy. Po svém=extremisticky, přeložil jsem vám to do vaší novořeči, aby jste lépe rozumněli. A věřte tomu, že vím o čem píši, protože sám jsem už za názory byl zavřený několik měsíců, už před lety. A to jsem nikdy nebyl ten, komu vy s oblibou říkáte nácek, neonacista, vůči nim jsem ve skutečnosti v opozici……
  Tak Pa, za sebe to tu asi už ukončím, mám dost jiné užitečnější práce.

  • Listopad 5, 2011 8:02 am

   H, prosím, neházej nás novopohany všechny do jednoho pytle. Výše uvedené prohlášení je dílem několika málo lidí, kteří shodou okolností zastupují jednu z českých pohanských organizací – ta ale ani náhodou nemluví za pohany či novopohany, ale maximálně za jejich zlomek k této organizaci se hlásící.

 20. Listopad 4, 2011 4:58 pm

  Zalíbila se mi otázka H :

  H – Teoreticky: Pokud rodilý afričan přijme germánské pohanství, jaké bude oslavovat předky teď na podzim? Své vlastní a bude tedy do germánského pohanství vnášet africké zvyklosti a nebo předky jiných lidí, starých Germánů? Z mého pohledu docela tragédie

  Moje odpověď : Rodilých Afričanů, kteří by chtěli přijmout germánské pohanství asi mnoho nebude. Pokud by ale přeci jen k nějakému Afričanovi germánští bohové promluvili a on je chtěl uctívat, nemám s tím problém, ačkoli je jistě logičtější obracet se k “domácím” bohům, než hledat v jiných kulturách. Bohové ale žádnou národnost nemají a na barvě kůže svých vyznavačů jim pramálo záleží. Co se týče předků, bude černý ásatruán nejspíš oslavovat své vlastní pokrevní mrtvé. A že měli tito jeho předkové docela jinou víru? No a? Většina předků současných evropských pohanů byli posledních 1000 let dozadu taky křesťani.

  Jinak se naprosto ztotožňuji s postoji, které vyjadřuje ve svých komentářích LuciJe. Nacionalističtí pohani se budou muset smířit s tím, že existují i pohani liberálové (kterým se někdy nadává do zkouřených hippíků) a my liberálové musíme holt překousnout to, že jsou i pohani nacionalisté (kterým se někdy nadává do fašounů). Obě skupiny ctí evropské předkřesťanské bohy a ve své rituální praxi čerpají z tradic svých dávných předků, v politických postojích se ale patrně nikdy neshodnou.

 21. Airis permalink
  Listopad 4, 2011 4:26 pm

  Vše chce čas a pohanství je střed, ke kterému vede mnoho cest.
  Nevím zase, jestli Diskuzní večer stihnu, ale pokud tam bude někdo za PFI, tak asi dorazím i já.:-)

 22. Myslič permalink
  Listopad 4, 2011 4:15 pm

  Airis:
  Jen aby nám to nadšení pro společnou věc vydrželo 🙂
  Nicméně, ten dialog jsem nabízel již dávno. Ale něco se chystá, já to neorganizuju, ale budu tam jako host.

 23. Airis permalink
  Listopad 4, 2011 4:11 pm

  Myslič:
  Myslím, že tohle všechno je na soukromou debatu. Společné pivo zní zajímavě.

  … a debata nad prapůvodními bohy a jejich vývojem v průběhu času zní ještě lépe!

 24. Myslič permalink
  Listopad 4, 2011 3:50 pm

  Airis:
  Vidíš, když chceš, mluvíš i rozumě. Proč tedy vyhledáváš nepřátele, tam, kde nemusíš (tohle není z mé hlavy, to mi poradila jedna slečna od vás)? Na Bratrství je VOLNÁ DISKUSE. Kdo tam co napíše, tak si za to nejspíš zodpovídá sám. Ale já NEJSEM redaktor. A opět tě překvapím, zajímám se o Mitrův kult a jsem jedním z 8. lidí v této zemi, kdo je v kontaktu s americkými vyznavači. Jelikož i staří Peršané byli Indoevropané, tak s tím přejímáním nemám problém. O tom, že ,například, bohové bouře mají u Indoevropských národů stejný prazáklad (a k tomu já se hlásím), až k Tešubovi a Dajuspitarovi, se se mnou snad hádat nebudeš. Než někoho odsoudíš od klávesnice, měl bys ho především poznat.
  Jako neodruid jistě budeš souhlasit, že Taranis pochází ze stejného
  prazákladu, jako ostatní Hromovládci. Nemám problém přebírat to, co mám společného s ostatními indoevropskými národy: Bohy. A idea římské tolerance k ostatním indoevropským náboženstvím, je mi velmi blízká. Ostatně jako myšlenka Impéria vůbec…

 25. Myslič permalink
  Listopad 4, 2011 2:36 pm

  Airis:
  Nezklamal jsi a opět pobavil! On má někdo na „Pohanský kruh“ ochranou známku? Pamatuješ, jak jsi se mne ptal přes SZ na POF, zda patřím k NOVÉMU Pohanskému kruhu? A jak jsem ti odpověděl, že s tím starým NEMÁ nic společného? A jak si nám popřál, „at‘ se daří“? Daří se. I díky vaší reklamě, protože i pomluva je reklama. Prosímtě, máš nejspíš VŠ, proč si teda pořád pleteš nacismus s fašismem a nacionalismem?
  Asi tě překvapí, že já, jako Slovan se hlásím k Asatru. To je překvápko, co ty rozumbrado? To jsem ale divný „nacionalista“, vid‘?
  „Panteonové dogma“, říkáš? Že ti není hamba, ty hambáři jeden!
  A že indoevropské národy a země, přejímali bohy jiných Indoevropanů, to my přece nezpochybn’ujeme…. Taky to někteří z nás dělají. Oni totiž ti bohové starých Indoevropanů byli totožní, víš, ty sečtělý Pohane?
  Asi se brzo uvidíme, tak doufám, že tě „tentokrát okolnosti nestočí jinam“, jako posledně a budeme si tedy moct vše vyříkat.

  • Airis permalink
   Listopad 4, 2011 3:30 pm

   „Tyto svým naprostým zavrhováním dle našeho názoru jednoho ze základních aspektů pohanství, jímž je aspekt etnický…“
   Jelikož v prohlášení nebylo nic o tom, že PFI ignoruje a popírá tradice dané země, tak to beru jako silné prohloubení potřeby ukázat, že Pohanská víra je jen pro určité etnikum.
   Ano popřál jsem vám a doufám stále, že se Pohanských kruh bude vyvíjet v lepším duchu, než vyznívá teď (jmen se člověk nezbaví). Všichni jsme Pohané a myslím, že máme spousty podobných pohledů na svět, ale některé věci jsou opravdu neadekvátní.

   Musím uznat, že u toho nacismu jsem se sekl, protože v daném bodě a vyjádření je „nacionalismus s nenávistí“ lehce zaměnitelný za nacismus, fašismus a všechny podobné dostředivé filosofie, které mají ve své spiritualitě nenávidět. To už byla síla myšlenky.

   Co se týká dalších, tak panteonové dogma jsou zase směřované na etnický aspekt, který byl nahoře definován, plus reakce na názory, na stejnou debatu pod článkem na bratrství.net, který beru jako souznící web.

   Mimochodem definice totožnosti bohů mezi panteony je pohled zavedený kdysi hlavně Římem a není Pohansky jediný.

 26. akla permalink
  Listopad 4, 2011 12:03 pm

  Airis: Odpověz si jakou váhu by asi měla u dávných Keltů slova dvacetiletého mladíka s holou bradou, o jehož činech nikdy nikdo neslyšel, a který aspiruje na titul druida tak, že se jím prohlásil sám….

  • Airis permalink
   Listopad 4, 2011 12:21 pm

   🙂

  • Airis permalink
   Listopad 4, 2011 12:43 pm

   Tradice je posvátná a v každém člověku nezáleže na pohlaví či barvě může být potenciál ji rozvíjet hlubokým spirituálním způsobem. Stejně jako Jesse Owens vyhrál čtyři zlaté před Hitlerem na olympiádě v Berlíně. Někdy nezáleží na rase, ale na síle ducha. Zvláště, co se spirituality a víry týče.

 27. Listopad 4, 2011 11:38 am

  K těm prvním bodům by to bylo asi opravdu na delší dobu a ne na internetu, takže budu reagovat na poslední …ale já jsem nemluvil o galii ale spíše o británii …zajímalo by mě jestli by je propustili na svobodu kdyby věděli co se stane na ostrově „moon“ omlouvám se, ale nevím jistě jak se to píše 🙂

  • Airis permalink
   Listopad 4, 2011 12:32 pm

   To už se nikdy nikdo nedozví. Stejně jako my se nedovíme, co bude v budoucnosti a proto se snažíme díky poučení z historie počítat se vším, co jde.
   A jedno z těch poučení je, že mezi lidmi byly, jsou a budou vždy mocenské boje a proto sázím více na plodnost a souznění, než na slovanské bratrství, které je tak křehké, jako jedno popití v hospodě. Stejně jako rasové či náckovské tendence, které mají zase tendence snižovat svobodu. Říkám náckovské, protože nacionalismus s nenávistí je úplně něco jiného, než láska a úcta k domovu a rodné krajině.

 28. Listopad 4, 2011 9:53 am

  Airisi, a ty si proč dovoluješ definovat drudství-druidy ???
  Jedna otázka ..jak se stanu druidem ?kdo o tom rozhoduje ? kdo mě učí?
  Nebo si snad přečtu knížky ve kterých jsou dohady o tom jaké je učení druidů a můžu se prohlásit tímto zasvěcencem? Novodruidství odmítá nacionalismus a hlásá lásku, porozumění a mír ostatním víram…:D srandisto 😀 víš co jsi pro křesťany ??? tedy jestli se považuješ za druida ? člověk posedlý ďáblem 🙂 ..právě druidové burcovali kmenové svazy k boji proti rozpínavému vetřelci jménem Řím…nacionalismus ?

  • Airis permalink
   Listopad 4, 2011 10:10 am

   Protože jdu po cestě druidů a protože znám hlasy spousty z nich.
   Jak se stát druidem? K tomu je mnoho cest a hodně dlouhých. Na delší rozpravu.
   Pro některé křesťany (protože je hloupost brát všechny dogmaticky stejně) může být druidství čímkoliv a nezáleží na tom. Stejně jako nezáleží tolik na tom, co si o tobě myslí druhý, ale co si myslíš sám. Sebeurčení pochází zevnitř ne z venku.

   Když se obsadila Gálie, tak ostrovy s Římem nebyly zrovna nejhorší nepřátelé:

   „Když bylo několik Tiberiových lodí během tažení v Germánii v roce 16 n. l. zahnáno bouří k břehům Británie, místní vládci je propustili zpět do Galie. Římané patrně usilovali o zachování rovnováhy sil v jižní Británii a podporovali dvě mocná místní království: Catuvellů (Catuvellauni) a Atrebatů (Atrebates). „

 29. Listopad 4, 2011 9:51 am

  Samozřejmě, že si můžete dovolit své sebeurčení. Narážím pouze na to, že není možné někomu zakazovat vlastní definice termínu druid (zvlášť, pokud vychází z historických podkladů) a ani nikoho nutit, aby to té své zahrnul i vás. Stejně tak nikdo nemůže vás nutit, abyste jeho definici akceptovali.

  • Airis permalink
   Listopad 4, 2011 9:55 am

   Ano a já jí neakceptuji a to drsnějším způsobem, aby byla jasná definice, že tu ten hlas je. 🙂

 30. Airis permalink
  Listopad 4, 2011 9:50 am

  LuciJe: Takže ty chceš souznít s prohlášeními typu: „Slovenské území patří Slovanským bohům a všechny ostatní cesty se řadí do multikulturismu“?

  • Listopad 4, 2011 9:59 am

   Nevšimla jsem si, že bych se v kterémkoliv z komentářů vyjadřovala o tom, s čím souzním či nesouzním já osobně. Reaguji pouze na to, že některé části prohlášení zde uvedeného se z faktického hlediska nezakládají na pravdě.

   Obecně netuším, čí je prohlášení, které uvádíš, ale z čistě historického hlediska to taky není pravda. Střední Evropa byla historicky osídlena mnoha národy s rozdílnou spiritualitou a praktikování kterékoliv z daných stezek sem historicky patří.

   Víra navíc není vázána na území, ale vždy na konkrétního praktikujícího – aneb římský vyznavač božstev římského pantheonu asi nebude měnit víru pokud je vyslán na válečnou výpravu do Galie (historicky) / služební cestu do Číny (současně)

   • Airis permalink
    Listopad 4, 2011 10:24 am

    Jsem rád, že to říkáš:-).

   • Listopad 4, 2011 10:30 am

    Obecně se v mých komentářích tady nesnaž hledat a nacházet něco, co tam není. Reagujei jen a pouze na nesrovnalost v faktech, s mým názorem na danou problematiku to nikterak nesouvisí.

   • Airis permalink
    Listopad 4, 2011 10:35 am

    Nesnažím. Známe se myslím už nějakou dobu na to, abych si to nemyslel:-). Jen jsem nechtěl, aby někdo propadl nějakému evokovanému dojmu:-). Omluv mě, že jsem směřoval otázku tímto směrem:-).

 31. Airis permalink
  Listopad 4, 2011 9:46 am

  LuciJe: Myslím, že druidství už má ve světě svou váhu a může si silně dovolit své sebeurčení. Když už člověk se odkazu na druidy, tak se nemá zapomínat na to, že druidové tady jsou. Krom toho, když už narážíš na vztahy druidských organizací, tak OBOD s ADF mají přátelské vztahy stejně, jako i s jinými a své druidství si nezpochybňují. Já osobně studuji cestu jak ADF, tak OBODu a oboje jsou takové, jak jsem definoval.

 32. Listopad 4, 2011 9:41 am

  V pohanské subkomunitě to není zas tak marginální.

  V novopohanských tradicích v zásadě ano. Např. v Asatrů a Rodnověří je to naopak jev velice častý a tyto směry skutečně nejsou jakousi okrajovou záležitostí. Ani celosvětově, ani v našich krajích.

  Společenství Heaten Hearts mělo v ČR desítky členů v době, kdy tu existovalo na prstech jedné ruky spočítatelné množství eklektických covenů, jeden zasvěcený wiccan a pár neorganizovaných eklektiků. I v dnešní době je tu následovníků germánských stezek značné množství a opravdu značná část z nich smýšlí minimálně nacionalisticky.

  Na sousedním Slovensku se na běžné sezónní oslavě, které jsme se zúčastnili, sešlo přes 50 místních rodnověrců, z nichž značná část vypadala velmi typicky pro určité kruhy. Kolik se tam na podobné akci sejde novopohanů?

 33. Airis permalink
  Listopad 4, 2011 9:26 am

  LuciJe: „Extremismus jako marginální jev se vyskytuje obecně v celé společnosti a pohanská subkomunita není výjimkou.“

 34. Listopad 4, 2011 9:20 am

  Ještě stranou k těm druidům – proč by si H či kdokoliv jiný nemohl dovolit definovat druidy? Původní termín druid je historický a má nějaký obsah – definovaný mnohokrát na mnoha místech. Třeba tady: http://cs.wikipedia.org/wiki/Druid

  Pokud narážíš na soudobé používání tohoto termínu pro současnou spiritualitu, viděla bych to tak, že každý má právo na sebeurčení, avšak ne na to, aby ho dle jeho sebeurčení přijalo jeho okolí.

  Jako následovníci tradice ADF se v souladu s touto tradicí můžete považovat za druidy a budou vás za ně považovat i vaši souvěrci. Lze předpokládat, že s tím nebude mít problém ani většina novopohanů, protože tradice i její názvosloví jsou již poměrně zakotvené.

  Na druhou stranu – znamená to, že spadáte do škatulky druid pro historika? Ne.
  Pro běžnou veřejnost? Toť otázka.
  Pro striktního keltského rekonstrukcionalistu? Asi těžko.
  Pro druidskou tradici OBOD? Dle jejich definic taky ne.

  Pojem druid je historickým termínem s velmi konkrétním obsahem a pokud se někdo rozhodne, že za tímto termínem uvidí jen a pouze to, co z původního termínu vyplývá, má na to svaté právo. Stejně jako vy máte v rámci své religiozity právo svým vlastní způsobem navázat na původní druidskou tradici.

 35. Listopad 4, 2011 9:04 am

  Airisi, je mí líto, ale z prohlášení tak zcela nevyplývá, že mluví pouze o pohanství okolo PFI.

  Podívej se na následující větu:

  Pohanství není nacismus, fašismus ani nacionalismus a jakékoliv jeho spojování s těmito směry a jim blízkými názory vnímáme jako špinění jeho jména a zneužívání pojmů a ideálů, ke kterým se my, pohani, hlásíme.

  Pohanství skutečně není nacismus, fašismus ani nacionalismus, ovšem spojování s těmito směry je v pohanství celosvětově relativně běžná, byť ne vždy vítaná věc.

  Z tohoto důvodu vnímám jako značně problematickou druhou část té věty – jakékoliv jeho spojování s těmito směry a jim blízkými názory vnímáme jako špinění jeho jména a zneužívání pojmů a ideálů, ke kterým se my, pohani, hlásíme.

  Pokud by tam bylo my, PFI, nevidím v tom problém. Jako organizace máte svaté právo se vymezit. Ale pokud je tam my, pohané, pak mluvíte za širší skupinu pohanů (včetně těch extremisticky založených, když to vezmeme do detailu) a k tomu nejen že nemáte žádný mandát, ale zároveň prohlašujete něco, co prostě není pravda.

  Já skutečně nehodnotím to, co si o vyjádření jako takovém myslím, pouze poukazuji na to, že ne vše, co v něm je se zakládá na pravdě.

 36. Airis permalink
  Listopad 4, 2011 8:10 am

  Koukám Mysliči, obklopuješ se samými prima lidmi. Snad tě to aspoň trochu naplňuje ve tvém Pohnaství.
  LuciJe: Ne, ale jako vždy hodnotíš pohled z venku a jinak hodnotíš vyjádření. PFI nedefinuje, jaké je Pohanství, ale jaké je Pohanství okolo PFI. Vymezuje se proti této minoritě v minoritě, která má fašistické a nacistické tendence. Ještě štěstí, že je ve světě i spousty germánských (a slovanských) cest a skupin, které tyto tendence nemají.
  H: Jak si dovoluješ definovat druidy? A hodnotit jejich pohled? Na světě je přes 100 000 druidů, kteří mají podle vašich měřítek genetické i územní předpoklady (Anglie, Francie i nás pár z Čech) na zastávání této cesty a všichni hlásají mír ostatním víram a nedůležitost barvy člověka, který se chce věnovat posvátné cestě! Jak si můžeš dovolit takto vysvětlovat cestu nás druidů!

  Národy jsou vždy definovány až zpětně a to ještě k tomu hodně nešťastně. V historii to nebylo keltové proti Římu, ale domluva určitých kmenů proti římu, přičemž na některých územích to byly kmeny, které by se dali hodnotit jako keltské i jako germánské (pokud je vůbec tato národnostní zpětná vyze potřeba, protože stejně kmeny či státy se podráželi a podráží i mezi sebou). Do toho to byly o pár století později boje náboženské křesťnaství x Pohanství, které druidy dodělalo ne nacionalismus.

  Kolik knížek o starém a novodobém Pohanství jste si všichni tady přečetli, že si vůbec dovolujede definovat kdo je Pohan a kdo ne?! Jaká je vaše rituální praxe?

  Děkuji ti Mysliči, že jsi zničil tak vyjímečný název jako byl kdysi Pohanský kruh a že ho natáčíš od Pohanské komunity směrem k těžce politickému bratrství.net. Dokonce i bývalý vydavatel Pohanského Kruhu se vymezuje proti tomuto zobrazení.

  Vaše netolerantnost a panteonové dogma i přes vědomosti, že i v Římě byla uctívána bohyně Epona stejně, jako na keltském území Římští bohové a že kult Mithry se táhl od dnešního Iránu přes Řecko, Řím a Gálii až do Germánie a na ostrovy, je k zblití.

  • Listopad 6, 2011 1:14 pm

   :D! 😀 :D!! 😀 😀 :D!!!
   Pardon, pardon. Málem jsem se pochcal smíchy 😀 VY DRUIDI máte jistě pravdu 😀

  • Vladislav permalink
   Listopad 7, 2011 9:58 am

   Promiň, ale ty nejsi druid, ale pouhá svoje PŘEDSTAVA o druidovi. Nedivím se, že z tebe Von Rammstein uchcává smíchy – rozdíl mezi tebou a křesťanem je totiž pouze v terminologii, v ničem jiném.
   Kolik je ti let? 20? Pokud ano, tak ještě existuje šance, že se z toho nějak „vyvineš“.

 37. Listopad 2, 2011 7:03 pm

  Pardon, napsal jsem špatně jméno LuciJe.

 38. Listopad 2, 2011 6:55 pm

  Lucije: Rasy jsou různé. Různost se udržuje uvědomněním si rasové příslušnosti. Ztráta uvědomnění rasové příslušnosti = masové míšení a ztráta světové pestrosti = šedivý Jeden svět, Mordor. Je nový Mordor cílem?

  Míchací mulikulturalismus stejně jako rasová nenávist zabíjí jiné rasy. Házím je do jednoho pytle a odmítám obojí. Zároveň si uvědomuji, že problém není v jednotlivci, který přijde, ale v masové imigraci. To se týká Západu – pokud budou chtít bílí lidé na Západě v už Systémem zamíchávané společnosti přežít, budou si muset rozpomenout, že jsou běloši – tak to prostě je. Je problém s pánem v odkazu níž z Lotyšska? Myslím, že ne. On přijal evropskou kulturu a zároveň je to jednotlivec a jako jednotlivec samozřejmě neohrozí rasovou identitu Lotyšů. Ti Lotyši ale nedělali pokud vím žádná prohlášení a prostě toho konkrétního jedince z nějakých důvodů přijali. To je něco jiného než náborová agitka toho prohlášení v článku. A hlavně: Něco jiného je přijmutí někoho v rámci celého národa a přijmutí někoho v rámci pohanského společenství. Teoreticky: Pokud rodilý afričan přijme germánské pohanství, jaké bude oslavovat předky teď na podzim? Své vlastní a bude tedy do germánského pohanství vnášet africké zvyklosti a nebo předky jiných lidí, starých Germánů? Z mého pohledu docela tragédie 😦
  Ilmārs Znotiņš, Dziesmu svētku birojs

 39. Listopad 2, 2011 6:09 pm

  Rasové hodnocení jsou spíše názory na rasovou skupinu pouze na základě příslušnosti k etniku, případně pocit nadřazenosti určité rasy jiným rasám.

 40. Listopad 2, 2011 6:01 pm

  LuciJe: Já jsem svoje postoje tak nějak už vyjádřil zde a v diskuzi na Bratrství. Necítím rasovou nenávist a ani nejsem vyznavačem dvojitých osmiček. Rasové hodnocení je povědomí o své rasové identitě? Koukal jsem pro jistotu do zrcadla a vím kam patřím, snad to není závadné zjištění? Mám pocit, že posledních pár tisíc let moji evropští předci také věděli kdo jsou, tak bych nerad zjistil, že v duchu dnešní doby to byli rasisté. 😦
  Nemám příliš v lásce některé konzevativní křesťany (zdravím von Rammsteina), ale na druhou stranu mi nevadí tzv. lidové křesťanství jednotlivců. Zmiňuji ty konzervativní křesťany záměrně, protože i přes můj kritický přístup k nim si uvědomuji lhaní médií o panu Bátorovi – on prostě není žádný nácek a fašoun. Tolik k mainstremu a jeho způsobu informování.
  Co se týče diskuze na POF, tu jsem nesledoval ačkoliv tam jsem také. Jak jsem se dozvěděl dnes na Bratrsví, byli oni „extremisté“ už vyloučeni z fóra, takže do budoucnosti není problém – já tam psát kriticky nebudu a ostatní se tam mohou dále poplácávat po ramenou a rozumnět si 🙂

 41. Listopad 2, 2011 5:34 pm

  Přiznám se, že nemám příliš konkrétní představu, na co přesně dané prohlášení reaguje, kromě informace, že šlo o jakousi diskusi na POF – tedy z tohoto hlediska se těžko vyjadřovat. Pokud jde o problematiku rasismu/nacionalismu, jak z této diskuse vyplývá, velmi záleží na míře, v jaké je aplikována. Je velký rozdíl mezi nesouhlasem s multikulturalismem (který nyní zaznívá i z mainstreamu některých zemí, které s ním mají větší zkušenosti) nebo např. obecně rasovou nesnášenlivostí či rasovým hodnocením.

 42. Listopad 2, 2011 4:59 pm

  LuciJe: Ano, tak to asi je s tím extremismem – jenže já si myslím, že právě tento způsob uvažování kdy v podstatě máme nadčasové My-oni, dobro-zlo, Bůh-ďábel je ve skutečnosti pozůstatkem křesťanského monoteistického dualismu v jeho extrémní 🙂 podobě. Staří pohané také jistě měli nějaké My-oni, ale podle mně to nebylo v úrovni dobro-zlo. Když prostě nějaký kmen bojoval proti jinému kmeni, nebylo to kvůli tomu, že My jsme dobro a Oni jsou zlo, ale prostě z různých konkrétních důvodů. Vzdoruju onomu prohlášení v článku kvůli tomu, že se necítím být odnárodněný a také nemám potřebu přibírat každého – ne kvůli nějaké nenávisti, ale protože prostě nechci „péct dort s pejskem a kočičkou“. Druhá věc je ten výše popsaný dualismus.

 43. Listopad 2, 2011 4:36 pm

  Za extremistické se to považuje proto, že současný hlavní proud společnosti uznává jinou ideologii. To je de facto definice extremismu. Z té navíc vyplývá i to, že hodnocení toho, co je extrémní je relativní a se může lišit v závislosti na místě a čase – pokud dnes v této zemi budeme hodnotit člověka či skupinu lidí prosazující ideu komunismu a pořádající pochody za to, aby se v naší zemi nastolil režim následující ideály Severní Koreje, můžeme jejich názory a chování označit za extremistické. Pokud bychom totéž hodnotili 25 let zpátky, bude totéž jednání označeno jako vhodné a podporující současný režim. A naopak – lidé, kteří proti tehdejšímu režimu bojovali a projevovali se tak jako extrémisté jsou v dnešní době po změně společenského a politického smýšlení společensky rehabilitování a oceňováni.

  Výše uvedené prosím berte pouze jako obecnou úvahu nad definicí extremismu jako takovou, ne jako aplikaci na cokoliv, co zde bylo řečeno.

 44. Listopad 2, 2011 4:15 pm

  Nesměřuju to na dívku přede mnou, myslím to obecně:
  Mám v okruhu svých známých různé lidi – slovo „extrem“ je součástí našeho českého slovníku, takže je v pořádku ho používat. Když se mi nebude líbit něčí názor, mohl bych například říci: „Tohle co říkáš se mi zdá příliš extrémní.“. Když ale vytvořím nějaký nový „…ismus“, v tomto případě „extremismus“ jako kategorii pro odsouzení celého člověka, případně kategorii pro odsouzení celé skupiny coby extremistů, vytvářím tady lidi (skupiny lidí) druhé kategorie. Jenom proto že mají jiné názory. Je jasné, že slovo „extremismus“ má jednoznačně negativní význam. Takže mi přijde, že se tady pomalu připravuje půda pro nové „pálení čarodějnic“, tentokrát jim budeme říkat třeba „extémisté“ .Co je vlastně extremistického na tom, že se člověk cítí být přirozeně národním – že se ještě nestal odnárodněným? Ne, ne a ne tomuto novodobému kádrování lidí. Hájil jsem dříve všechny pohanské skupiny coby součást pohanského světa, už to ale asi dělat nebudu, kádrováci nechť si pomohou sami.

 45. Listopad 2, 2011 3:40 pm

  Airisi, proč hodnotit? Já se nedomnívám, že by idea pohanství bez extremismu byla špatná. Pouze poukazuji na to, že to není realita, ale spíše zbožné přání.

  Extremismus má v pohanství svou historii, a to nejen v již jmenovaných směrech, ale i v tradicích novopohanských. Již jmenovaná Amerika je celkem zářným příkladem – kromě jmenovaných směrů s nacionalistickým smýšlením můžeme jmenovat ne vždy zcela mírumilovný ekologický aktivismus (Reclaiming a další), Z Budapest metající se svými souvěrkyněmi molotovovy koktejly na demonstracích za ženská práva…je toho víc. Stejně tak ke kořenům novopohanství patří hipíci na trávě i tvrdších drogách.

  Může se nám to nelíbit, můžeme se to snažit změnit, pokud to nepovažujeme za správné, ale pokud to budeme pouze popírat, je to zavírání očí před nedávnou historií vlastní víry.

 46. Myslič permalink
  Listopad 2, 2011 3:21 pm

  LuciJe:
  A pro ně jsou všichni ostatní „extremisti“. A asi nejlepší by podle nich bylo, všechny jinak smýšlející pozavírat. Špatné knihy spálit a autory exkomunikovat….. Kde a kdy se to už stalo? Jen svatá PFI má právo rozhodovat, kdo je a kdo není pohanem! Všihcni nesouhlasící jsou schizmatici a rozkolníci! Není spasení mimo svatou PFI!!!! Alelujá!Amen!

 47. Airis permalink
  Listopad 2, 2011 2:45 pm

  LuciJe jsem rád, že umíš tak dobře hodnotit pohledy jiných lidí.

 48. Listopad 2, 2011 11:33 am

  Ještě by to chtělo jasně definovat, co je „Extremismus“ a až bude takto jasně neosoudružsky definován, bylo by dobré do té škatulky vhodit pěkně spravedlivě všechny národy, kultury a rasy na této Zemi, které si ještě drží vlastní tradice a jsou nesmíšení. Aby tam nebyli pořád jenom Evropané a tak osamocení – to je přecejenom nefér a zavání to rasismem, ne? Vždyť je přece třeba dosáhnout toho, že všichni budou všude……..

  Dívka ve videu je germánsky tradicionalistická. Nevidím důvod proč by nemohla být tak jak je a tam kde je. Kdejaký Germán se oháněl římským mečem a nějaký ten Kelt měl jistě na stole etruské bronzové zboží…. Záměr jak obhajovat multikulty formou zpochybnění „národovosti“?

 49. Listopad 1, 2011 11:39 pm

  Ačkoliv já sama zastávám názory značně neextremistické, tvrzení, že k pohanství extremismus nepatří považuju za lhaní si do vlastní kapsy.

  Ano, novopohanský mainstream se většinou (VĚTŠINOU!) vůči extremismu vymezuje a existují i směry politicky se angažující tímto směrem.

  Na druhou stranu je obecně známo, že mnohé pohanské směry považují nacionalismus (v odlehčené i celkem fundamentalistické míře) za standardní součást své tradice. Za nejznámější směr tohoto ražení lze celosvětově označit Asatru, výrazně nacionalistické jsou rodnověrské tradice na východ od nás (stačí přes první hranice, kde většina rodnověrců vypadá jako účastníci protestního pochodu Chánovem) a „bílý američan“ je v současné době již obecně přijímaný terminus technicus v americké tradici Wicca (v původní linii BTW především). Existuje dokonce termín „white paganism“ označující pohanské směry s rasistickým podtextem.

  Chápu důvody, pro které by PFI ráda viděla pohanství jinak, ale skutečnost je taková, jaká je.

 50. Listopad 1, 2011 10:36 pm

  Zajímavý..pobřeží je Brataň, les kdekoli, jazyk francouzština, a ten meč je nejspíš z čech…takže je dívka dost internacionální..

 51. Listopad 1, 2011 10:35 pm

  Zajímavý…pobřeží je Bretaň, jazyk je francouzština, a ten meč je nejspíš českého původu. Takže je teda docela dost internacionální dívka…

 52. princip permalink
  Listopad 1, 2011 10:24 pm

  Pavel Cody Ungr:
  No dobře, tak jste to měli zformulovat jinak. Cituji z prohlášení, které jste podepsal:
  „…nemáme vlastní aktivní politickou agendu ani program…“ ,
  nebo:
  “ Komunita je na to příliš svobodná a otevřená, navíc to, co jednotlivé její „členy“ spojuje, není politické přesvědčení…“.

  A přitom dále:
  „Česká pobočka PFI se hlásí k demokratickému a liberálnímu smýšlení a ideálům individualismu a svobody“
  Takže si v tom prohlášení protiřečíte, protože být demokratem či být liberálem je velmi konkrétní politický program. 🙂

  Navíc si po sobě přečtěte celý poslední odstavec-vždyť to je hrůza ! To je multikulti jak vyšité, tedy další velmi konkrétní a navíc protinárodní program. Člověče, kdybych to bral čistě podle toho prohlášení, tak bych musel říci, že jste vlastně škůdci…..

 53. Listopad 1, 2011 2:08 pm

  Pavel Cody Ungr: Sami jste si s druidy začali ve svém textu. Historičtí druidové byli UZNÁVANOU intelektuální elitou svého lidu. Byli nejen vykonavatelé obřadů, ale také soudci, filozofové, mudrci, lékaři, básníci, znalci přírody…. Římané je na tom ostrově vyvraždili právě proto, že byli elitou SVÉHO LIDU a tudíž byli na překážku Římské říši, která „požírala“ a postupně ničila všechny své sousedy. Vy v sobě máte co z toho co jsem vyjmenoval výše? Zdá se mi, že téměř nic……

  • Listopad 1, 2011 8:40 pm

   Na kolik procent PFI šacuje tu extremistickou minoritu? Abych se mohl přihlásit.

   • Listopad 1, 2011 10:39 pm

    bacha, aby to nebyly 4%….Přijede Ir do Ameriky a povídá imigračnímu úředníkovi: Máte tady nějakou vládu? Jo? Tak já jsem proti!- A je to.

 54. akla permalink
  Listopad 1, 2011 2:07 pm

  Cody: Ty jsi člověk plný rozporů. Napsal jsi:

  „To, že většina pohanů co znám jsou liberální neznamená a ani není nikde řečeno, že taková musí být všichni nebo, že je to jediná správná cesta.“

  A zároveň se v porhlášení vymezuješ proti domnělým či skutečným „extremistům“ a „fašistům“. Mezi pohany jsou určitě i fašisté, neonacisté a komunisté, ale buď konzistentní:

  Buď berete mezi sebe všechny pohany bez ohledu na politický názor, nebo berete pouze lidi s „liberálním“ nebo „demokratickým“ světonázorem (a ti ostatní „extremisté“ jsou vyloučeni). V tom druhém případě jste ale již politizujícím kolektivem.

  A nadto si všimni, že vydávání podobných prohlášení je akt ryzí netolerance. Jestliže chcete vyučovat toleranci, začněte v první řadě u sebe tak, že se naučíte tolerovat i jiné – ty domněle extremistické – názory.

 55. Myslič permalink
  Listopad 1, 2011 2:00 pm

  Cody:
  Prosté, „jich“ = „vás“…..

 56. kolemjdoucí permalink
  Listopad 1, 2011 10:39 am

  Pavel, já tě chápu. Prostě vám přišel mail od jisté zájmové skupiny. Tam byla žádost na distanc, jinak máte čekat problémy. Tohle tady pánové těžko pochopí, oni jedou vše anonymně, tak se jim to dobře radikalizuje. Kdyby dávali pod svá prohlášení jména i s adresama, asi by to bylo trochu mírnější. Ale třeba H má naprostou pravdu a ty to jistě taky chápeš. Máš aspoň večer o čem přemýšlet. Jaká je to vlastně dneska demokracie. Že i v demokracii se musí vydávat prohlášení jako za komárů – jakože jménem vašeho kolektivu určitě respektuješ vedoucí úlohu Sovětského svazu v boji za Mír, vedoucí úlohu Strany a závěrečné usnesení posledního sjezdu ÚV KSČ… V každý totalitě se musí vydávat prohlášení, tak to prostě je. Kluci to taky pochopí.

 57. Říjen 31, 2011 8:28 pm

  H, jak to souvisí s druidy?
  Rone, nikdo přeci nehovoří o pohanství nespjaté s místem. asi si něco nepochopil správně.
  Princip, proč by náboženství mělo mít politický program? Politický programem disponuje primárně politická strana. Tvá slova „podle nich je správný pohan jedině liberál a individualista“ jsi vzal kde? To, že většina pohanů co znám jsou liberální neznamená a ani není nikde řečeno, že taková musí být všichni nebo, že je to jediná správná cesta.
  Mysliči, kdo je to „jich“?

  • Ron permalink
   Listopad 1, 2011 7:09 pm

   Škoda slov, už to bolo zodpovedané na .net-e. Ale to by musela byť ochota počúvať (vlastne čítať).

 58. Myslič permalink
  Říjen 27, 2011 1:06 pm

  Ono jich asi tolik nebude. Pořádají v pražských hospodách srazy (já tam nebyl) a nejspíš se to točí okolo několika lidí.

 59. princip permalink
  Říjen 26, 2011 11:27 pm

  Vlastní politický program prý nemají, ale podle nich je správný pohan jedině liberál a individualista. Zajímavé. 🙂
  Mám z toho prohlášení pocit, že říci o sobě „my, pohané“ smí jen ten, kdo na to má nějaké multikulturní federativní razítko.

 60. Lukáš permalink
  Říjen 26, 2011 9:51 pm

  Mohli byste do svých řad nabírat pouze homosexuální vozíčkáře s jinou barvou pleti, než bílou. Tím se zajistí, že ten jedince bude vyznávat tu jedinou správnou ideu. Ideální s jointem v ruce, buďte pokrokový, buďte cool 😀

 61. Ron permalink
  Říjen 26, 2011 9:36 pm

  To prehlásenie mi osobne pripomína uznesenia komunistických zjazdov ( tiež je poplatné duchu a dobe ).
  Pohanstvo v ich podaní ( bez spätosti krvou s daným miestom a ľudmi po generácie na ňom žijúcimi ) je to iba hra na voľné chvíle tzv.moderných ľudí, ktorí blúdia a sa ešte len hľadajú!

 62. Říjen 26, 2011 6:37 pm

  Těch distanců bude třeba víc a víc…. Soudím, že tahle germánská pohanka by asi také neprošla. Co tak vím, tak také není dostatečně celosvětová 🙂

 63. Myslič permalink
  Říjen 26, 2011 6:19 pm

  Mě to jejich „prohlášení“ taky zarazilo. Od čeho se budou distancovat příště? Od tetovaných, holohlavých, zrzavých nebo od holčiček s copánky?

 64. Říjen 26, 2011 3:38 pm

  Pěkné je to s těmi druidy – a přitom právě historičtí druidové byli Římany vyvražděni ne proto, že by byli jinak věřící, ale především z toho důvodu, že byli symbolem keltského odboje proti římské okupaci Británie. Tedy byli to takoví „keltští nacionalisté“. Ale jinak jim asi rozumím, když chce někdo vládu nad všemi musí být pro všechny. Potom ale trvání na etnickém přežití kohokoliv musí být ocejchováno nějakým tím extremismem.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: