Skip to content

Neopohanský etický kodex

Srpen 17, 2011

BenoistTímto článkem bychom chtěli přispět do debaty ohledně etické stránky současného pohanství. Má-li být totiž náboženská víra vskutku živá, tj. projevovat se v každodenním životě svých vyznavačů a ovlivňovat tak jejich postoje a činy, musí nezbytně zahrnovat i etický rozměr. Níže naleznete výtah z textu A. de Benoista, který vytvořil jakýsi „neopohanský etický kodex“. Převzali jsme jej ze sešitu „Smrt a nesmrtelnost“, jenž je volně ke stažení na stránkách Tradice budoucnosti

( http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/)

Dnes je etika poslední životnější součástí metafyziky Okcidentu. Vidíme to i na křesťanství, které tam, kde v postmoderní společnosti dosud plní institucionální/sociální úlohu, redukovalo v podstatě na pruderní (a často pokrytecký) moralismus. Bozi a víry mohou být pomíjivé, ale některé hodnoty (také věrnost a čest, odvaha, ochota k oběti, krása, síla atd.) zůstávají. Jejich reální nositelé, nezřídka s tragickým osudem, tak získávají svého druhu podíl na věčnosti (Amiel: „Každý ideál je jádrem pomíjivého“), ať už se vědomě identifikují s nějakým pravzorem („archetypem“) nebo ne. Má-li nyní smysl mluvit o indoevropském pohanství [1] mimo akademismus historického poznání, folklór či víkendovou kratochvíli, pak právě hlavně v rovině individuální etiky. Zde několik synergických zásad:

I. Čest není prostředek, který slouží nějakému konečnému účelu. Je vždy samoúčelná, nikdy formální.

II. Přísahy zavazují, okolnosti nezprošťují. To je podstata věrnosti.

III. Nestačí se jen narodit. Je třeba se také „stvořit“ (od sebeutváření po „iniciaci“). Být „sám sebou“ může být málo.

IV. Silná vůle přibližuje každému ideálu. Obraz, který o sobě máme, přechází ve skutečnost tam, kde podle něj jednáme. Žitá idea má větší váhu než idea jako taková.

V. Svět je chaos, ale člověk mu může dát formu. Naše jednání nemá jiný smysl, než jaký mu dáme. Způsob jakým věci děláme je právě tak důležitý jako věc sama.

VI. Životní cíl: postavit mezi sebe a smrt něco významného. Doba a společnost nám v tom mohou bránit. Některé vyžadují příliš mnoho, jiné nenabízejí dost. Pro mnohé to může znamenat skoro totéž.

VII. Povinnost je nad vášní, vášeň nad zájmem. Hnáni touhou, jsme jejími otroky, vůlí, jsme jejími pány. Práce je služba nebo poslání, povinnost osud.

VIII. „Na počátku byl čin.“ Musí-li se něco učinit, ptáme se, zda to bude úspěšné či ne až v druhém plánu. Někdy je ostatně nutno jednat, i když (nebo spíš protože) je prohra již nevyhnutelná. Amor fati.

IX. Zasloužíme si všechno, co se nám děje, individuálně i kolektivně. Nad určitou hranicí již neexistuje ani štěstí, ani náhoda: naši nepřátelé jsou silní jen díky naší slabosti. Co je moudrost bez moci?

X. V současnosti žije veškerá minulost, dříme veškerá budoucnost. Všechno naše jednání vnáší do hry to, co se již stalo, i to, co (opět) nastane.

XI. Rozený vůdce (duchovní nebo jiný) je jako Polárka, kolem níž se vše točí. Střed dění, osa života. Platí: kdo chce vést jiné, musí také ovládat sám sebe. Umět se přinutit je prvním předpokladem práva nutit k něčemu ostatní. Každé právo má protipól v povinnosti.

XII. Nejlepší se podobají božskému (to platí i pro krásu), které není nad námi ani mimo nás. Lze ho snad někdy plně procítit, ne však vystihnout slovy, hudbou, hmotou či obrazem. Inspirovaní umělci přesto neusilují o nic jiného. Boj není řád, ale struktura světa. Rozdíly jsou motorem, dynamikou života. Chtít je odstranit znamená být proti životu – jednotě protikladů.


[1] Člověk je zoon politikon, žije vždy „tady a teď,“ od své společnosti (a její kultury) je neoddělitelný. Rodí se však zároveň jako dědic. Dědictví, s nímž přichází na svět, může přijmout nebo odvrhnout, rozvíjet nebo tlumit, ale nikdy je nemůže zcela změnit či vymazat. V mravní oblasti to znamená především jistý počet hodnot a následně i hodnotových soudů, které se v té či oné kultuře specificky liší. Čím dále do minulosti, tím více šancí, že v tomto biokulturním dědictví identifikujeme, co je mu vlastní a co mu bylo naroubováno. To je první důvod této „genealogie hodnot“, kterou vytvářejí identitní hnutí jako fundament obrody sociokulturních pravidel. „Metafyzická válka“ mezi vnitřním ústrojem Evropana a křesťanskou věroukou pokračuje. Evropské rysy křesťanství jsou ve skutečnosti přetrvávající rysy evropské mentality. Jde o to, rozetnout konečně gordický uzel hříchu a viny, do něhož jsme po tisíciletém incestu s židokřesťanstvím stále zapleteni; proti mesianismu, soteriologii, universalismu, egalitarismu a ikonoklasmu, za dialektiku života a smrti!

Reklamy
komentáře 4 leave one →
 1. BURN THE CHURCHES permalink
  Září 1, 2011 2:03 pm

  S tím souhlasím,zajímavé poučky,ale neopohanství v tom nevidím. Říkejte lidem chovejte se správně,když je taková doba.

 2. Jan permalink
  Srpen 23, 2011 9:05 pm

  Sice ne se vším souhlasím, ale jsou to velice prozíravé postřehy.

 3. princip permalink
  Srpen 17, 2011 9:16 pm

  Není náhodou, že na prvním místě je čest. Světlá vzpomínka, dobré jméno, naše pověst, to vše jen tak nepomíjí. Čest si žije svým vlastním životem, netýká se jen nás samých, je to i odpovědnost za jméno našich předků a potomků. Je to část v článku řečeného dědictví, s kterým přicházíme na svět a s kterým ze světa odcházíme.

 4. Vladislav permalink
  Srpen 17, 2011 8:19 pm

  Výborný článek! Bohové mohou mít různá jména, ale hodnoty, jimž nás učí, jsou věčné, a to i tehdy, pokud odmítáme připustit, že nám byly dány jimi. Když nad tím tak přemýšlím: většina těchto hodnot je v našich lidech i po tisíciletí intoxikace křesťanstvím – cítíme je instinktivně, žijeme jimi. Pohanství v našich lidech pouze spí – a jako Šípková Růženka čeká na probuzení…

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: